Kalendář plánovaných akcí na rok 2018

Kalendář plánovaných akcí na rok 2018

STALO SE ROK 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

(může dojít je změně)
leden
7. ledna – Tříkrálová sbírka
2O. ledna – Ples hasičů
únor
17. února masopust
březen
3. března – dětský karneval
24. března – ukliďme svět
Konec března – velikonoční výstava Libotenice
duben
duben – premiéra koštického divadla
polovina dubna – Noc s Andersenem
polovina dubna – zájezd na výstavu kraslic
30. dubna – Pálení čarodějnic
květen
Začátek května – Vítání ptačího zpěvu
7. května – Uctění památky padlých
12. května – Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
13. května – Vítání občánků + Den matek
19. května – Želevická stopa
25. května – Noc kostelů
červen
10. června – Dětský den
1.-3. června sjíždění vody
16.-17. června pouť
23. června – akce pro děti ve škole – Měsíc myslivosti
červenec
14. července – pouť ve Vojničkách + zábava
srpen
Začátek srpna – Kuličkyáda
Polovina srpna – olympiáda Mikroregionu Perucko
25. srpna – rybářské závody Vojnice + zábava
září
9. září – Pohár starosty OSH
polovina září – zájezd na Zahradu Čech
28.- 29. září – svatováclavské posvícení v Želevicích + zábava
říjen
3. října – setkání důchodců
6. října – noční pochod pod Hazmburk
27. října – pálení vatry
28. října – Připomínka 100 let vzniku Československa
listopad
(Dušičková slavnost)
17. listopadu – Den s nejlepším rodinným receptem
prosinec
1. prosince – rozsvícení vánočního stromu ve Vojnicích, Vojničkách a Želevicích
2. prosince – Adventní posezení v Košticích + rozsvícení vánočního stromu
Polovina prosince – Zájezd na adventní trhy do Německa
9. prosince – Mikulášská nadílka Koštice
22. prosince – vánoční koncert Koštice
24. prosince – večerní zpívání v kostele v Košticích
29.prosince – vánoční turnaj ve stolním tenisu
31. prosince – silvestrovský fotbálek
31. prosince – silvestrovský ohňostroj, 19. hodin