Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 25.02.2019

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 25.2. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení spoluúčasti na dotaci

6. Schválení prodeje pozemku

7. Vyhlášení výběrového řízení na stožáry VO

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení plánu kontrolní činnosti výborů

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení převodu z rezervního fondu ZŠ a MŠ

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Přerušení dodávky el.energie

Ve čtvrtek  24.1. bude přerušena dodávka elektřiny v obci Želevice a chatové oblasti Hajka od 7:30 do 10:30 hod.

V části obce Koštice (ulice Na vinici, Šeříková, Zahradní, Libochovická, Potoční a Růžová) od 9:30 do 12:30.

 

Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze

Obec Jimlín nám nabídla volná místa na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze. Zájezd se uskuteční 20.1.2019.
Odjezd od obecního úřadu Koštice v 11:30 předpokládaný návrat v 16:30.
Vstupné děti 100 Kč, dospělí 150 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na do pátku 18.1.2019 do 11:00 na obecním úřadě Koštice.

Škola kouzel

 

https://www.divadlokouzel.cz/divadlo/repertoar#2

Novoroční tříkrálová sbírka

Tuto neděli, 6.1.2019, se v našich obcích uskuteční novoroční tříkrálová sbírka. Trojice koštických dětí budou obcházet všechny naše obce. Výtěžek půjde na dětské akce a na opravu kostela.