Lávka svobody

… zpět

Jednoduchý mostek pro pěší a cyklisty přes tzv. malou řeku -jalovák ze mlýna. Lávka svobody byla postavena svépomocí v r. 1945 -1946 na místě bývalé provizorní dřevěné lávky, která v 30. létech spadla při cvičení DTJ. Dřevěná lávka vznikla r. 1884.

„Ukončení školního roku 1883/1884 se konalo 13.7.1884 slavnostní mší Te Deum. Pro děti byl uspořádán výlet na zdejší ostrov. Pan Neumann postavil přes jalovák hezkou lávku a mlynář Ort na ostrově pěknou tribunu. Pan Richtr ml., syn nájemce dvora, postavil slavnostní bránu. Žáci Václav Karfík z č. p. 67 a Marie Hyklová šli v čele průvodu v hanáckém kroji. Byly neseny obrovské povidlové koláče. Po celé odpoledne probíhaly deklamace, zpěvy a hrála hudba. Hry s dětmi hrál pan farář Sturm. Cestou zpět děti zapěly hymnu Zachovej nám, Hospodine. Vstupné činilo 10 krejcarů, děti neplatily. Bylo vybráno celkem 46 zl. a 2 kr., náklady činily 29 zl. a 2 kr. Výtěžek byl uložen do záložny na jméno koštické školy.“ (Zdroj školní kronika)