Socha sv. Jana Nepomuckého

… zpět

Socha sv. Jana Nepomuckého v Košticích – barokní socha z r. 1729. Sochu nechali postavit Antonín a Terezie Hittigovi z čp. 1., stojí na koštické dolní návsi. Na podstavci hranolový sokl s volutami na bocích. Vpředu lev se sekyrou, pod ním nápis. Z druhé strany reliéf s klečící postavou, nad ní kalich a hostie. Na stupni nad vzedmutou římsou stojí Jan, mírně prohnutý, šat rozevlátý. K rekonstrukci sochy došlo v roce 2009 za finanční spoluúčasti MK ČR a MMR ČR.