Socha Život – Letnice

… zpět

Sochu Život – Letnice vytvořil v roce 2013 řezbář Jan Švadlenka. Jedná se o moderní abstraktní sochu vytvořenou přímo z uschlého stromu.

Vytvoření sochy Letnice bylo financováno firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.