Zvonička u přívozu

… zpět

V lednu 2014 byla u příležitosti 250 let zdejší tragické nehody – hromadného utonutí lidí, kteří se převáželi přes řeku při cestě z bohoslužby – vybudována nová zvonička.

 

Neštěstí u koštického přívozu 15.1.1764

Nehotový kostel sv. Antonína dostal r. 1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv. Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15. ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo. V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.

Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách, a těhotná žena.

Mezi tragicky zahynulými byli :

Václav Trester, 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z čp. 40, syn Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Tresterová, jeho 18letá sestra, z čp. 40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Karfíková ze Želevic čp. 17, nevěsta výše psaného Václava Trestera

Dorota Landermanová, 30 let stará

Rozálie Valtrová, služka 21letá, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Šrauková, služka 20letá, z čp. 30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v čp. 1 a později sedláka

Marie Šubrtová, 40 letá, z čp. 28, manželka Ondřeje Šubrta

Marie Vakrmanová, 32letá, z čp. 16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana

Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z čp. 22, sestra Antonína Sunkovského

Anna Kolářová, služka 18letá, z Želevic čp. 4, dcera Jakuba a Anny Kolářových

Dorota Nováková, 24letá, s outěžkem, ze Želevic

Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z čp. 29, dcera Tomáše a Anny Bauerových

Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice čp. 11

Další jména nebyla zaznamenána, mrtvoly zřejmě nebyly nalezeny a pohřbeny.