Historie koštického domu č.p. 48

Historie koštických domů

V roce 1790 Josef Sunkovský koupil od otce pozemek, historicky náležející majitelům č.22, a vystavěl domek, který r.1818 prodal budoucímu zeti Kryštofu Wegwartovi. V roce 1830 dům vlastní sirotci Kryštofa Wegwarta. Jan Pova z č.17 se oženil s vdovou Barborou Wegvartovou, roz. Sunkovskou. Měli syny Václava (9.8.1853) a Matěje (21.5.1850). Dál je velká mezera v majetkových poměrech, až r.1892 je zapsán majitel Václav Vegvart s manželkou BarborouVáclav ovdověl r.1893, dům v r.1894 získal syn František, který ho prodal Václavu Povovis manželkou Karolinou r.1895.

Současnými majiteli jsou manželé Beránkovi.