Historie koštického domu č.p. 9

Historie koštických domů

Mohutný statek na dolní návsi, evidentně velmi starý, působí monumentálním dojmem zejména při pohledu od řeky. Kamenná zeď vypadá jako hradební val.

Původní majitel Bartoloměj Herpek prodal dům r. 1652 Martinu Richtrovi z Rychnova pro jeho syna Šimona. Ten ho r. 1658 předal synu Kryštofovi, konšelovi v r .1669, jehož syn, rovněž Kryštof (nar.29.1.1676), se oženil 11.11.1698 s Kateřinou Fohri a dům převzal. Měli děti Jana (5.5.1701) a Kateřinu (20.6.1703). Jan s manželkou Annou měl syny Jana Jiřího ( 24.1.1751), Václava a Josefa Václava, stal se majitelem statku r. 1732 za 665 kop, jeho syn Václav (1735-11.12.1790) s manželkou Marií Alžbětou (1746-23.1.1791) ho převzal rovněž za 665 kop. Měli syna Václava (8.3.1773-20.12.1790), Josefa (11.9.1777), Václava (17.1.1780), dceru Annu Rozálii (3.9.1775). Josef Václav, rychtář r.1773, měli s manželkou Rosinou Grundovou dceru Annu Marii a Kateřinu (27.1.1772). Anna Marie Richtrová si vzala Václava Fleka a 14.12.1790 získali statek za 1009 zl. a 10 kr. Měli dceru Marii Kateřinu (1788-17.11.1793). 13.11.1791 se jim narodilo mrtvé dítě, 14.9.1797 se narodil syn Václav. V r. 1798 Karel Stolz, o němž nevíme, jaký měl vlastnický či příbuzenský poměr, kupuje dům za 2000 zl. pro Jana Chmelaře (1737-21.10.1823), majitele vedlejšího čp. 8. (Jméno Chmelař se objevuje už začátkem 18. století ve Vojnicích.) Jan Chmelař, zeť Kryštofa Hayde, měl děti: Kateřinu, Marii Magdalenu, Dorotu a Jana. Marie Magdalena se 8.11.1801 provdala za Václava Grunda z Vojnic. Jan Zíval z Duban (1777-16.4.1855) se oženil 16.3.1797 s  Kateřinou Chmelařovou a r. 1801 přebírají statek za 2659 zl. Byl rychtářem v letech 1809-1812 a 1845. (Jméno Zíval se objevilo poprvé v Košticích 23.10.1689, kdy se narodil Jan Adam, syn Viktora Zívala, koláře v Košticích – povolání zapsáno v matrice německy wagner – a jeho ženy Doroty. Pak se však zřejmě přesunuli do některých blízkých obcí, řemeslo kolářské bylo velmi žádané.)

 

12.11.1799 zemřela na statku roční Terezie, dcera Jana Nováka. Ignác Vykysalý měl syna Františka (28.8.1800-26.3.1802).

Jan Zíval s Kateřinou měli děti : Terezii (14.9.1801, vzala si 23.2.1832 Josefa Karfíka z čp. 40), Jana (15.1.1803-17.9.1803), Kateřinu (1.7.1800-10.9.1800), Terezii (14.9.1801), Jana (1.8.1804-27.4.1805), Václava (22.11.1805-30.1.1807), Václava (7.12.1812-10.1.1813), Václava (23.1.1814-24.2.1815), Václava (30.10.1816-2.2.1818), Annu (18.4.1820, vzala si 25.1.1842 Jana Křížka, původem z Libotenic), Barboru (4.8.1810, vdala se 12.2.1833 za Josefa Drhu), Václava, později dělníka v čp. 6, Marii Annu, která se 10.9.1828 vdala za Františka Poláka, a Jana (14.1.1808), který si vzal 1.5.1828 Barboru Neumannovou ze Želevic čp. 3 a získal později statek čp. 9 za 900 zl. Jan s Barborou měli děti : Annu (později se provdala za Jana Kruncla), dvojčata Alžbětu (16.11.1835-3.6.1836) a Marii (16.11.1835-16.4.1836), Václava (29.7.1839), Jana (8.10.1841-7.1.1843), dvojčata Jana (8.4.1844-12.4.1844) a mrtvě narozené dítě beze jména, Jindřicha (oženil se s Rozálií Scheidhauerovou ze Lkáně), a Jana (1845). V r. 1849 mlynář John, poručník nezletilého Jana Zívala prodává statek jeho bratru Jindřichu Zívalovi. K tomuto období se váže zajímavá událost: V matrice je záznam z 21.2.1854, kdy se v čp. 40 brali Alexandr Hykl z čp. 12 a Marie Zívalová (12.4.1827). Marie žila v čp.40 u Terezie Karfíkové, roz. Zívalové. Záznam o prodeji Jindřichu Zívalovi může mít několik vysvětlení. Jan Zíval ml. byl sirotek a Marie byla jeho tetou, které zemřel bratr, tj. otec Jana Zívala. Ovšem proč poručník prodává majetek sirotka jeho strýci Jindřichovi, to už nezjistíme. Nedopadlo to dobře – Jindřich Zíval je uveden v knihách v roce 1867 jako sedlák z čp. 9 a hospodský v čp. 44 a v roce 1868 už pouze jako hospodský v čp. 44, dům čp. 9 už patřil Nápravníkovým. V roce 1870 už je Zíval nazván pouze bývalý hospodský. Neměl štěstí ani v osobním životě, hodně jeho dětí předčasně, většinou hned po narození, zemřelo: Anna, Jindřich, Anna Františka, Ferdinand, Julie, Františka, František. Dospělosti se dožili Marie (6.2.1852), Václav Michael (16.9.1855), Kristýna Anna (28.6.1856), Paulína (18.2.1865), Josef Michael (20.2.1859) a Barbora (13.12.1860). A nakonec vysvětlení pobytu Marie v čp. 40: Marie byla nemanželskou dcerou Terezie Zívalové, se kterou přišla na statek, když si brala Josefa Karfíka. A jelikož selský syn by si v té době určitě nemohl vzít svobodnou matku, dá se předpokládat, že Marie byla dcerou Josefa Karfíka.

V domě se 28.5.1867 narodil Antonín, syn Josefa Koukolíčka a Barbory Smetanové. Josef byl synem výminkáře z čp. 44 Františka Koukolíčka, bývalého hospodského. Jindřich Zíval jim tedy zřejmě nabídl obydlí, zatímco působil v hospodě čp. 44.

V roce 1868 koupil dům Václav Nápravník z Německých Kopist s manželkou Rozálií Smolařovou z Píst, v roce 1884 je majitelem syn Jan Nápravník s manželkou Annou Vacíkovou ze Mšeného. Měli syna Jaroslava (26.4.1885), Františka (18.4.1888) a dcery Marii (7.12.1886), Annu Františku(13.5.1889-7.7.1889) a Rozálii Marii (3.9.1890 -29.2.1891). Jejich matka Anna zemřela po porodu v r. 1890 a r. 1891 se Jan žení s Annou Šumovou z Podbradce. Měli dceru Emilii Annu (27.5.1893) a syna Ladislava (13.9.1896). Ten si vzal 18.10.1919 Marii Karfíkovou (16.9.1895) z čp. 40. V roce 1898 zde žili klempíř Josef John s manželkou Annou. 29.7.1892 se narodila Julie, dcera Antonína Krämera a Barbory Cinke.

Sčítání lidu v r.1921 ukazuje, že v domě byly dokonce tři byty:

1. byt

Ladislav Nápravník, 13.9.1896, spravuje hospodářství svého otce

Marie Nápravníková, manželka, 16.9.1895, spravuje domácnost

Josef Nápravník, syn, 14.3.1920

Jan Nápravník, otec, 25.8.1852, majitel statku

Anna Nápravníková, matka, 12.2.1861, spolumajitelka statku

František Vegwart (napsal se Vejkvart), vdovec, 12.2.1861, dělník v hospodářství

2. byt

Antonie Kleimothová, poštovní úřednice

její čtyři nezletilé děti

(manžel Bohumil Kleimoth byl t.č. vrchním nadstrážmistrem v Klobukách)

Vlasta Jirásková, neteř, pomáhá v domácnosti

3. byt

Alois Schejbal, kancelářský příručí státních drah, 24.3.1894

Anna Schejbalová, manželka, 26.7.1890, vede domácnost

Františka Schejbalová, matka, 25.8.1862,

Statek pak vystřídal několik vlastníků.

Současní vlastníci jsou Jana Folprechtová a Miloslav Svoboda.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.