Historie želevického domu č.p. 3

Historie domů

Velký statek s živností koupil od Blažka Mokrejše Jakub Kubš a vlastnil ho v letech 1613-1618. Od r. 1638 patřil statek k panství koštickému. Od r 1652 je majitelem Pavel Kubš, řečený Klotauer, od r. 1669 Kristian Klotauer. Ten později vlastnil i několik domů v Košticích, m.j. čp. 19. Narodila se mu 9.4.1676 dcera Kateřina a 8.3.1671 syn Jiří.

Poněkud záhadný je zápis v matrice o Neumannech v Želevicích. Evidentně to nejsou předci dále uvedených Neumannů. Pravděpodobně byli nazváni Neumann (nový muž = Novák) podle toho, že byli nově usazení. Adam Neuman s manželkou Marií Annou měl děti Zachariáš 5.8.1696, Marie Alžběta 12.4.1703. Nějaký Adam Neumann je ale veden v Berní rule r. 1654 v Rychnově. Že by želevický Adam byl jeho potomek? Dále tu máme zápis, že 12.9.1678 zemřela Magdalena Neumann, vdova. Není napsáno, po kom byla vdovou, ale mám silné podezření, jestli to nebyla matka želevického Adama Neumanna. Ovšem kde tehdy bydleli, už těžko zjistíme.

V letech 1683 – 1685 dům vlastní Tomáš Porš s manželkou Kateřinou, syn Tobiáše Porše (r.1650 krčmář v Košticích č. 1 a majitel domu čp. 14). Ten předává dům Jiřímu Poršovi s manželkou Annou, těm se 2.2.1706 narodila dcera Alžběta. V roce 1727 vlastní statek Adam Porš, asi syn Jiřího, který ho předává r. 1747 synovi Jakubu Poršovi s manželkou Kateřinou. Tomáš Porš je vedený v matrice jako šenkýř, s manželkou Kateřinou měli děti: Jakub (5.2.1747), Vojtěch (22.4.1748), Maří Magdalena a Jakub – dvojčata ( 18.3.1753), Václav. Pravděpodobně jeden bratr vedl hospodářství a druhý živnost. Na statku se Václavu Poršovi s manželkou Ludmilou narodili synové Matěj (9.11.1773) a Antonín (26.5.1776).

Ovšem v té době už byl majitelem hospody někdo jiný.

V r. 1766 je uveden jako majitel Josef Cinke ze Želkovic a Kateřina šenkýřka. Ovšem už v r. 1767 je uvedeno ve Štědrého knize, že Antonín Neumann převzal dům od tchána Josefa Cinke. To musí být evidentně chyba, neboť Antonínovou manželkou byla Marie Magdalena Stará z čp. 10 (29.4.1749– 28.8.1817), dcera Martina a Ludmily Starých.

Antonín Neumann (28.11.1734 – 9.7.1803) byl syn Mikuláše Neumanna (zemřel 26.1.1768) z Rychnova a Ludmily Hönig. Narodil se v Želkovicích, kde se Neumannovi usadili. S manželkou měli děti : Dorota (9.2.1769, svatba 22.4.1788 s Janem Klimendou ze Strádonic), Václav (15.9.1770 – 2.8.1790, zemřel na tyfus). Anna Marie (2.8.17782 – 2.8.1773), Bernard (29.8.1774, manželka Kateřina Česalová, syn Augustin zemřel 7.2.1809), Antonín (17.11.1776 – 21.11.1853, majitel Želevic čp. 3), Filip (2.5.1779-9.12.1857),Jan (10.4.1781-23.5.1781), Jakub (21.7.1782-7.8.1782), Martin (22.9.1783-23.5.1799), Veronika (8.2.1786), Ludmila (16.3.1787 – 26.4.1799), Františka (16.2.1790, 18.5.1813 svatba s Václavem Pavlem, synem šafáře z Chotěšova).Filip měl 13.2.1798 svatbu s Rozálií Hrzánovou . Není to chyba v datu, skutečně si ji bral jako ani ne dvatenáctiletý. Rozálie byla vdova po Josefu Černém (umřel na tyfus 5.11.1797) se třemi dětmi, a v Loukohořanech č.p. 1 se jí a FIlipovi narodil 10. 6. 1798 syn Antonín, 21. 6. 1801 syn Filip Jakub, 23. 4. 1803 syn Jan (zemřel v Košticích 4.6.1832). V Košticích se Filipovi  Neumannovi a Rozálii narodily ještě děti: 16. 6. 1805 Veronika (+17. 4. 1806), Barbora (1.12.1806, zemřela po narození),7. 11. 1807 Barbora (+6. 8. 1808), Kateřina (1808-3.6.1832), 5. 10. 1809 František, 26. 8. 1812 Václav (+29. 10. 1812), 8. 10. 1814 Karel (+9. 10. 1814), Karel (1.12.1815). Rozálii bylo, když si brala Filipa, 23 let. Rozálie měla chudák první svatbu v 15 letech a první dítě v 16 letech. První manžel jí umřel 5. 11. 1797, další svatbu ale měla už 13.2.1798, tj. za 4 měsíce, a dítě se narodilo 10. 6. 1798, tzn. 7 měsíců po smrti prvního manžela. Tak o tom si můžeme myslet ledacos!……Rozálie zemřela 2.4.1840. Filip s druhou manželkou Marií byli majiteli Koštic čp.10.

Antonín Neumann ml. se oženil s Alžbětou Hauptvogel (1777 – 18.5.1857), měli děti: Antonín (1796 – 2.11.1803), Václav (16.8.1803 – 25.9.1803), Marie (23.8.1802, svatba 9.3.1820 s Václavem Zemanem), Antonín (13.12.1804 – 7.7.1861, zemřel na TBC, manželka Rosina), Kateřina (5.10.1809 – 3.8.1819), Alžběta a Terezie (12.10.1810.- 11.2.1811), František (zemřel 24.6.1814 ve věku 10 týdnů), Rozálie (zemřela čtyřměsíční 19.3.1816), František (1818 – 21.12.1819), Johana (18.10.1820, provdala se 25.10.1842 za Antonína Macka z Vršovic), Barbora (nar. r. 1808, svatba 29.2.1832 s Janem Zívalem z Koštic 9), Anna (1812 – 17.4.1837).

V letech 1838 – 1855 byl majitelem Antonín Neumann s manželkou Rosinou (nar. r. 1820). Měli syna Josefa (9.7.1848). Vdova Rosina se 20.5.1862 provdala za Jakuba Plattiga, 57letého vdovce z Libčevsi. 18.5.1857 zemřela na mrtvici Alžběta, vdova po Antonínu Neumannovi st.. Od r. 1862 je majitelem Josef Neumann s manželkou Marií. Měli děti Václava a Giselu. Od r.1891 je spolumajitelkou Marie Neumannová (+1920), od r.1909 hostinec vlastní Gizela Horáčková, dcera.

Sčítání lidu 1921 vypovídá o obyvatelích toto:

Neumann Josef, vdovec, výminkář

Králová Emilie, svobodná, služebná

Klimtová Anna, vdova, služebná

Není tu ani zmínka o tom, kde v tu chvíli byly děti Václava Neumanna.

V r.1923 je chvíli vlastníkemVáclav Neumann,

13.7.1924 se usedlost prodává Eduardu Sochorovi. Už 20. 11 1924 slavnou hospodu kupují Václav a Marie Gráfovi. Nastává největší sláva želevické hospody.

A po r. 1948 pád…kdy majitelé byli vysídleni. Teprve po revoluci jim byly nemovitosti vráceny.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.