Historie koštického domu č.p. 13

Historie koštických domů

Tento dům byl v minulosti několikrát majetkově propojen se statkem čp. 11.

První písemná zmínka o domu je v Berní rule r. 1654, kdy je zapsán jako majitel Matěj Richtr, koupil ho za 30 kop. Čtvrtlán prodal Adamu Krausovi, jinak též Kaplanovi. Po morové epidemii je dvůr pustý, dokonce spadl. Roku 1698 chalupu vystavěnou od vrchnosti koupil za 100 kop Mates Švingfeld s manželkou Marií. Měli dceru Zuzanu (7.4.1701). Roku 1727 chalupu prodal Janu Adamu Galtenovi (9.12.1703) či Galdenovi, synovi Jana Kaldy (Galdena), za 100 kop. Otec Jan Kalda měl s manželkou Dorotou děti Jana Kryštofa (10.10.1688) a Dorotu (4.2.1691). S druhou ženou Evou (1678-1683) měl děti Annu Kateřinu (14.6.1697), Josefa (22.6.1700), Jana Adama (9.12.1703). Jan Adam provedl zlodějství v panském dvoře a z vesnice utekl. Jeho strýc Matěj Galden byl majitelem čp. 19. S manželkou Kateřinou měl syna Jana Jiřího (1.6.1705). V matrikách je Matěj uváděn jako faber, což může být jak kovář, tak i tesař. Spíše se však živil jako tesař, neboť v kovárně čp. 23 jsou uváděna zcela jiná jména kovářů. Jméno Galden je s největší pravděpodobností přepisem českého příjmení Kalda (viz dům čp. 19). Faráři tato příjmení libovolně měnili tak, jak se zrovna zapisovalo – latinsky či česky nebo německy.

R. 1738 chalupu převzal Ondřej Straibl z domu čp. 11 s druhou manželkou Dorotou, měli spolu děti Annu (28.2 1740) a Jakuba (30.5.1742). S první ženou Barborou Fohri měl svatbu 4.2.1735 a měli dcery Annu Marii (13.5.1736) a Barboru. 14.2.1747 Dorota Straiblová ovdověla a dům převzal Ondřejův bratr Jiří Straibl s manželkou Rosinou a hospodařil do r. 1761. Po vdově Dorotě dům koupil Antonín Sunkovský s druhou manželkou Evou za 140 zl. Měli syna Antonína (28.8.1753). S první manželkou Annou Marií měl Antonín Sunkovský dceru Annu Kateřinu (31.1.1747). Dcera Ondřeje Straibla Barbora Alžběta se r. 1771 provdala za Antonína Černého a po jeho smrti se vdala za Antonína Sunkovského ml. Měli spolu dceru Annu Marii (5.6.1777), která se 19.1.1802 vdala za Františka Zienerta (1782). Antonín brzy ovdověl a 18.6.1779 si vzal Annu Viktorinovou, dceru Tomáše Viktorina ze Želevic. Měli syna Josefa (13.12.1781). 2.1.1788 se narodila Alžběta, dcera Josefa a Marie Sunkovských. Josef byl pravděpodobně bratr Antonína. S druhou manželkou Kateřinou Johanovskou měl Josef syna Karla. Ten se oženil s Kateřinou Richtrovou z čp. 18.

11.3.1782 se narodil Josef, syn Václava a Kateřiny Plattigových, podruhů. 5.12.1791 se v domě narodila Alžběta, nemanželská dcera služebné Alžběty Mikšové, dcery Jakuba Mikše z čp. 10.

Na statku poté hospodaří Antonín Viktorin ze Želevic s manželkou Barborou Kulasovou. Krátký čas spravovali i čp. 10 v Košticích. Měli děti : Johana (24.5.1837), František (6.3.1843), Josef (19.3.1846), Rozálie (1.9.1848). 22.6.1841 se narodilo mrtvé nemanželské dítě Marie Anny Kulasové, dcery Josefa a Doroty Kulasových z čp. 28. Marie Anna Kulasová (byla sestrou Doroty) se později vdala za Karla Maška, poklasného z Třebívlic. 3.1.1847 se jim narodil syn Josef.

Nový majitel František Zienert s manželkou Annou Marií Sunkovskou měli dceru Eleanoru, pracovala jako děvečka. 9.11.1847 si vzala panského kočího ve dvoře Václava Fohri, syna šafáře v Chožově Bernarda Fohri. Její sestra Barbora (19.3.1808) se vdala 14.9.1847 za Jana Kučeru, panského kočího z Volenic. V roce 1844 statek přebírá Josef Zienert (1806-1850), mistr zednický, syn Františka Zienerta a Anny Marie Sunkovské. S Annou Marií Křivanovou (1817), dcerou hostinského z Orasic, měl nejprve dvě nemanželské děti: Maří Magdalenu (22.7.1834) a Františka (8.4.1838). Vzali se 9.9.1841 a měli ještě Annu Anežku (19.1.1843). Maří Magdalena měla nemanželského syna Františka (7.9.1854), 16.6.1856 se jí narodila v čp. 10 nemanželská dcera Josefa. Otcovství obou dětí uznal Florián Kühnel, krejčí z Kololeče. Maří Magdalena a Florián Kühnel měli svatbu 17.9.1856,

Ovdovělá Anna Marie Zienertová se 5.5.1853 vdala za Antonína Berchu, výminkáře z Klobuk.

Anna Anežka Zienertová, dělnice v čp. 39, měla nemanželského syna Josefa (26.10.1867).

23.8.1851 se narodila Matylda , dcera děvečky Marie Frisserové z Lovosic. Děvečce Anně Reisigové, dceři Josefa Reisiga, dělníka v čp..11, a Johany Richtrové, se narodil nemanželský syn Josef (20.12.1867-5.3.1868).

V r. 1859 dům čp. 13 převzal syn Josefa Zienerta František, později s manželkou Karolinou Hniličkovou ze Solan za 882 zl. Měli syny Františka Karla (18.2.1861), Josefa Karla (16.2.1863), Karla (21.11.1866) a mrtvě narozené dítě (7.8.1868).

V roce 1874 dům kupuje za 1500 zl. Jan Prokeš s manželkou Anežkou. Od r. 1902 zde hospodaří Václav a Anastázie Karfíkovi , majitelé čp. 11, po 1.světové válce hospodářství koupili.

V archu sčítání lidu v r. 1921 je uveden nájemce Jan Král s rodinou, který zde hospodařil.

Dnes dům vlastní manželé Valentovi.