Historie koštického domu č.p. 14

Historie koštických domů

V roce 1654, kdy byla sepisována Berní rula, byl majitelem Matěj Linhart. Po morové ráně v r. 1692 dům kupuje Jiří Vajgl s manželkou Annou Kateřinou Kratinovou za 200 kop. Měli děti Barboru (10.2.1694), Dorotu (5.2.1697), dvojčata Ludmilu a Ondřeje (17.8.1698), Kateřinu (13.5.1701). S druhou manželkou Markétou měl dceru Annu Marii (10.3.1704). Další osud této rodiny není znám, statek byl opuštěn a v r. 1710 úplně spadl.

Do oblasti Litoměřicka se dostavila r. 1713 nejen poslední morová epidemie, ale v roce 1719 pravá pohroma. Uhodila totiž velká vedra se suchem, takže vyschly studny a prameny. Důsledkem byla naprostá neúroda na polích a potom hlad. Pětina obyvatel se rozeběhla po okolí žebrat a mnozí umírali z nedostatku jídla po cestách.

Od roku 1722 na statku hospodařil Ondřej Vajgl, 1.12.1732 statek za 300 kop koupil. Jeho syn Ondřej s manželkou Kateřinou měl děti Josefa (27.3.1747), Antonína (25.10.1743-23.2.1744), Ondřeje a Barboru. Jeho dceru Barboru si vzal Václav Zinke, dům koupil r. 1772 za 560 kop. R. 1770 si vzal Václav Karfík, syn Václava (18.9.1704-18.2.1778) a Kateřiny (1712-30.4.1791) Karfíkových ze Želevic, Annu Marii Zinke (1743 – 30.12.1808), sestru Václava Zinke. Václav Karfík zakoupil r. 1762 v dražbě za 800 kop statek čp. 11, kde pak s  manželkou a dětmi bydleli. Václav Zinke brzy zemřel, a tak roku 1779 dům prozatímně na 15 let koupil za 560 kop Josef Hauptvogel z Libochovic. 7.6.1778 si vzal Kateřinu (28.4.1735), dceru Jakuba a Kateřiny Fohri. 11.11.1780 se jim narodila dcera Anna Marie, 17.11.1782 dcera Kateřina. Josef Hauptvogel byl v letech 1789-1791 rychtářem, hospodařil do r. 1792.

1.2.1780 se v domě čp. 14 oženil Antonín Böhm, mlynář z Ročova, s Marií Annou Bümlovou z Cítolib. Za svědka byl koštický mlynář John, švagr nevěsty. Marie Anna byla dcerou koštického krčmáře Šimona Bümla a jeho ženy Marie Alžběty Hittigové. V Cítolibech byla pravděpodobně na zkušené u příbuzných, ovšem proč byla svatba v č. p. 14, je záhadou.

Josef Straibl z čp. 11, voják 69. pěšího pluku prince von Hohenlohe, se oženil 11.6.1779 v domě č. 14 s Annou Marií Proškovou (1756-3.1.1806) z Hnojnic. Jeho manželka tu asi sloužila.

8.10.1817 se v domě narodil Jan, syn Františka Vurma z čp. 37 a Barbory Aulické, pravděpodobně to byli podruhové.

Po Josefu Hauptvogelovi hospodařil již dospělý syn Barbory a Václava Václav Zinke, rychtář v letech 1804-1806 a 1818, s manželkou Annou Marií Richterovou (svatba 20.8.1793), dcerou Filipa Richtra a Anny Marie Chlumecké z čp. 18. Václav dům r. 1804 koupil. V r. 1818 byl Václav Zinke rychtářem. Měli děti: Václav (29.1.1795), Štěpán (26.12.1796), František (15.8.1799), Anna (20.5.1801), Josef (24.12.1803), Barbora (23.9.1806), Kateřina (14.4.1808), Rozálie (6.8.1817). Syn Václav se oženil s Barborou Jiráskovou (nar. r.1804) z Vojnic č. p. 23 a hospodařili na Pátku čp. 38. Dcera Václava Zinke Marie zemřela svobodná 16.2.1865 ve věku 62 let. Syn Václava Zinke st. František s manželkou Johanou, dcerou Františka Johanovského, zdědil dům r. 1836, v r. 1834 nechali postavit kapličku u přívozu. Kateřina Zinke si vzala Jana Neumanna z čp. 10. Václavův bratr Josef Zinke je později uveden (r. 1859) s manželkou Annou Marií jako výminkář. Syn Štěpána, rovněž Štěpán, se oženil s Terezií Rybářovou z Volenic. Dům převzal r. 1863. Jejich dcera Terezie se narodila 17.1.1862, dále měli dcery Barboru a Marii. Terezie měla nemanželského syna Josefa (24.10.1881). Marie se provdala za Josefa Bauera, dělníka nejprve v čp. 28, pak v čp. 20. Měli děti: Václav (21.4.1879) a Josef (8.10.1882). 24.3.1876 se narodil v čp. 21 František, syn Štěpána Zinke, záložního vojína a nádeníka v čp. 21 (syna Štěpána Zinke, nádeníka z č.14), a Marie Cílové, dcery chalupníka z čp. 19. Štěpán, pravděpodobně už vdovec, se asi předtím s Marií Cílovou oženil.

V domě žil Antonín Vojtěch, mlynářský z Kutné Hory, s manželkou Annou Kubíčkovou z čp. 30. Měli syna Bohumila (29.3.1867 – 5.6.1868).

4.9.1878 se narodila Marie, dcera dělníka Matěje Jablonského z čp. 16 a Cecílie Zienertové. Zemřela už 2.10. Nádeníkovi Václavu Martínkovi s manželkou Rozálií Brejchovou se narodilo mrtvé dítě (26.9.1880). Antonínovi Krämerovi, četníkovi z čp. 26, se 11.2.1883 narodila nemanželská dcera Marie (zemřela 24.10.1884), kterou měl s Barborou Cinke (už není psáno Zinke) z čp. 14, 22.2.1884 pak také nemanželská dcera Antonie (zemřela 28.7.1884), poté se už v manželství s Barborou narodily dcery Anna (12.3.1885 – 17.7.1885) a Kateřina (15.1.1888-24.12.1896), a synové František Antonín (15.4.1889), Josef (11.1.1891-14.2.1891), Josef (11.4.1892 – 20.8.1893). V roce 1893 už Krämerovi bydlí a pracují v čp. 9, kde se narodila i dcera Julie.

R. 1878 statek čp. 14 koupili František Neumann (syn Josefa Neumanna z čp. 10, starosty Koštic v letech 1886-1889, a Kateřiny Šalomounové) s manželkou Marií Jágrovou z Račiněvsi. Měli děti Marii Antonii (10.11.1888-1.1.1890), Františka Jaroslava (9.12.1891), Josefa (23.10.1887-22.12.1887). 20.9.1894 se jim ještě narodila dcera Anna Františka, zemřela brzy po narození. R. 1898 tu žil nádeník František Krejča s manželkou Antonií. Nádeník Jan Sára v domě žil s manželkou Ludmilou a rodinou. Na konci 19. století zde působil kovář Karel Weinhold a kovářský pomocník Jan Jelen.

Od r. 1910 dům vlastní František a Marie Lukášovi, od r. 1911 František Hajný z Brníkova s manželkou Pavlínou.

Při sčítání lidu v r.1921 jsou uvedeni:

Hejný František, 6.10.1886, hospodář (nevím, zdali je správně Hejný či Hajný)

Hejná Pavlína, manželka, 19.5.1889, vede domácnost

jejich školní děti František, Pavlína, Vlasta

Tyle Vladimír, svobodný, 20.1.1900, kočí

Gruntová Anna, svobodná, 10.8.1902, služka

Nováková Marie, svobodná, 17.5.1902, služka

V současnosti je dům na prodej.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.