Historie koštického domu č.p. 18

Historie koštických domů

Jeden z největších statků v Košticích, při pohledu od řeky vidíme spoustu mohutných stavení, svědčících o rozsáhlém hospodářství s množstvím čeledi.

V letech 1597 – 1613 byl majitelem konšel Jan Šrámek, od něj statek koupil Petr Blekos za 300 kop. Jeho syn Šimon Blekos platil do r. 1620, v letech 1619-1620 jsou spolumajiteli i jeho neteře a synovci, sirotci po Janu Blekosovi. V roce 1652 je zaznamenáno hospodaření Šimona Šultese, jehož syn Ondřej měl s první manželkou Ludmilou syna Kryštofa (3.9.1673), syn Jiří měl s manželkou Dorotou dceru Marii (5.8.1674), oba bratři však již bydleli jinde. Od r. 1654 se statku ujal dle Berní ruly Šimon Blekos (Blekta), po něm Jan Blekta. (Zde mám podezření, že jméno bylo při zápisu do matriky zapsáno chybně či změněno, a že se jedná pořád o tutéž rodinu, Šultes či Blekos.) V r.1659 dům kupuje Havel Chlumecký, který má syny Jakuba a Matyáše. Jakub s manželkou Kateřinou měli dcery Alžbětu (30.10.1687), Annu Kateřinu (16.11.1689), Dorotu (26.10.1693) a dvojčata Sabinu se Zuzanou (17.1.1692). Matyáš s manželkou Dorotou měli syny Václava (21.9.1693), Ondřeje a Josefa (26.1.1698). V r. 1687 statek obhospodařuje Mates Kouba s manželkou Ludmilou, sestrou Havla Chlumeckého. 17.6.1687 se jim narodil syn Jakub, měli ještě syny Filipa a Ondřeje. Vdova po Filipovi neznámého příjmí si vzala 29.10.1736 Jakuba Rulfa. Od r. 1715 je majitelem Ondřej Chlumecký, měl syny Josefa a Ondřeje. Josef se 20.10.1735 oženil s Kateřinou, vdovou po Janovi Nitkovi. Do r. 1736 je majitelem syn Ondřej Chlumecký s druhou manželkou Rosinou. Měli dcery Annu Kateřinu (12.6.1736), Annu (25.5.1737), Terezii (17.10.1739). Jméno první manželky neznáme, ale měl s ní syna Matěje a dcery Kateřinu a Marii (1732-6.10.1807). V r. 1749 se Ondřej Chlumecký oženil po třetí s Annou, vdovou po převozníkovi a rybáři Janu Vakrmanovi z č. p. 16, s ní měl syna Filipa (25.11.1761), Antonína (26.8.1753), a dcery Annu Kateřinu (7.10.1755) a Annu Marii (13.9.1758-21.9.1818). Kateřina Chlumecká se později vdala za Filipa Richtra, dům vlastnili v letech 1763-1773. Měli syna Filipa, Matěje, dvojčata Annu a Marii (10.9.1770-1801), Annu Marii (22.9.1773), Rozálii (zemřela r.1796). Jejich dcera Anna Marie se 20.8.1793 provdala za Václava Zinke z č. p. 14. Rozálie se vdala za Václava Gärbera, obročního z velkostatku

V roce 1773 z neznámých důvodů Mates Gauben prodává na dobu určitou statek Matěji Chlumeckému za 200 kop. Matějova sestra Kateřina se provdala za kováře Josefa Sunkovského v č. p. 48.

Filip Richtr  r. 1794 platí tchánovi 300 zl. a statek předává synovi Matěji Richtrovi s manželkou Kateřinou Hauptvogel (1774-7.11.1824). Ti měli děti: Rozálii (zemřela 13.3.1792 ve věku 3 měsíců), Rozálii (20.12.1795), Františka (2.8.1797-1.9.1797), Annu Marii (31.3.1801), Rozálii (zemřela 27.5.1802 ve věku 2 měsíců), dvojčata Annu Kateřinu (25.3.1803) a Matěje (1803-16.8.1822), Terezii (28.9.1804-21.10.1804), Václava (4.3.1807-17.3.1807), Václava (5.5.1808, zemřel po narození) a Kateřinu (1.10.1798-16.7.1861), která se r. 1822 stala majitelkou domu a provdala se 28.5.1823 ze Karla Sunkovského z č. p. 12, syna Josefa Sunkovského a Kateřiny Johanovské (1798-16.7.1861). Měli děti: Františka, Josefa (26.10.1824-16.12.1824), Marii Annu (7.3.1826-4.10.1826), mrtvě narozené dítě (16.6.1828), Johanu (30.8.1829), mrtvě narozené dítě (25.3.1832), Kateřinu (13.9.1833-15.9.1833), mrtvé dítě (30.8.1834), Jakuba (26.7.1839, zemřel brzy po narození), Františku (3.8.1835, vdala se 25.5.1858 za Václava Tichého z Lenešic – Václavovou matkou byla Marie Grafová z Dobroměřic, sestra majitele č. p. 5 v Želevicích). Výminkář Karel Sunkovský se jako vdovec ve věku 62 let oženil 22.11.1864 s Anežkou Tresterovou, děvečkou, dcerou Antonína Trestera a Kateřiny Bažantové ze Želevic. Nevěstě bylo 41 let.

5.11.1833 mají svatbu čeledín František Rebhan (31 let), syn Jana Rebhana ze Želkovic a Barbory Matějíčková (32 let), děvečka v č. 18, dcera hospodského z Peruce.

V matrikách je zajímavý údaj, že nejméně v r. 1806 zde hospodařil Josef Plattig, který si 13.10. toho roku vzal Marii Rubešovou. Je uveden jako sedlák v č.p. 18, syn podruhů Václava a Kateřiny. Je to zvláštní, neboť ještě po tomto roce se narodily děti majitele Matěje Richtra – Matěj a Václav, které ovšem hned zemřely. Rovněž je k zamyšlení údaj, že dcera – dědička Kateřina Richtrová statek převzala až v r. 1822. Buď byl majitel statku neschopen hospodaření nebo statek pronajal Plattigovi, těžko dnes odhadnout. Ovšem faktem je, že její bratr Matěj právě r. 1822 zemřel, tak možná proto statek tohoto roku přebírá Kateřina.

Johana Sunkovská se 15.2.1848 vdala za Matěje Jiráska (24.9.1824) z Vojnic č. p. 23, syna Antonína Jiráska a Josefy Zůnové. Matěj s Johanou měli děti: Anastázie, Václav (27.9.1849 – utopil se 18.7.1859), Jan, Antonín (17.4.1852), Josef Vincenc (4.4.1858), Marie Barbora (2.12.1860-17.10.1862), Marie (2.2.1864), Josefa Kateřina (13.2.1867), Františka, Antonie Marie (4.6.1855, provdala se za Jindřicha Karfíka z č. p. 16). Anastázie si v r. 1880 vzala Josefa Vajgla, majitele statku č. p. 2.

Na statku č. p. 18 pracoval jako dělník, nádeník, později kočí Josef Heller z č. p. 38. Rodiče ho vykázali z domu pro jeho rizikovou povahu. Měl sedm dětí s Marií Mackovou, služebnou v č. p. 18 (21.5.1861), dcerou Antonína Macka a Marie Povové z č. p. 50. Všechny děti Josefa s Marií se narodily v č. p. 18. Ovšem první čtyři se narodily jako nemanželské: Josef (20.10.1881), Antonín (22.4.1884) zemřel jako dítě, František (6.10.1885) zemřel jako měsíční, Václav (7.3.1887) – později žil v Hradci Králové. Josef Heller se nechal zapsat do matriky jako otec těchto dětí. Dále již v manželství s Marií Mackovou se narodily Anastázie (4.3.1889) a Marie (21.3.1890), které obě zemřely v dětském věku. 9.11.1891 se narodilo mrtvé dítě a matka při porodu zemřela ve věku 30 let. Nádeníku Josefu Hyklovi s manželkou Annou Hotovou se v č. p. 18 narodily děti: Ferdinand (1.2.1873) a Václav (1.12.1874).

Od r. 1871 byl majitelem statku č. p. 18 syn Johany a Matěje Jan Jirásek, od r. 1881 jeho bratr Josef Vincenc Jirásek (4.4.1858-24.8.1925). Josef Víncenc se oženil 4.7.1884 s Františkou Peškovou z Evaně. Měli syna Josefa (19.12.1886), dcery Marii Anastázii (10.4.1891-17.4.1891), Boženu Marii (8.4.1896-1.12.1898) a Marii Františku (25.4.1900).

Soupis obyvatel při sčítání lidu r. 1921:

Josef Jirásek, 4.4.1858, hospodář

Jirásková Františka, manželka, 26.2.1864, vede domácnost

Jirásek Josef, syn, 19.12.1886, pomáhá v hospodářství

Jirásková Marie, dcera, 25.4.1900, pomáhá v hospodářství

Fogl Antonín, svobodný, 17.1.1904, čeledín

Syn Josef zemřel velmi mladý 13. 2 1923.

Marie se provdala za  Stanislava Krupku z čp. 42, měli handicapovaného syna Jiřího. Stanislav Krupka zemřel poměrně mladý na zápal plic. Jeho žena Marie, která byla vychovaná v klášteře, vůbec nebyla prakticky založená a hospodářství vedla s velkými obtížemi. Syn Jiří se později přiženil do rodiny Ilešových do Orasic.

Dnešní majitelkou je Věra Johanovská.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.