Historie koštického domu č.p. 39

Historie koštických domů

Privilegovanou funkcí ve dvoře byl ovčácký mistr, oficiálně zvaný polní mistr. Pobíral vysoký čelední plat a k tomu naturální deputát. Panští polní mistři byli odborníky v chovu ovcí a často na sebe brali i veterinární odpovědnost. Vážnost této profese byla stvrzena, když roku 1704 císař Leopold I. nařídil, že ovčáci mají být považováni za „počestné“ a jejich děti se smějí učit každému řemeslu. V r. 1709 byli ovčáci povýšeni na stav. Mohli mít vlastní domácnost (dnešní dům č.p. 39, kde je již r. 1635 připomínána Anna Vovčačka) a mohli chovat určitý počet, zpravidla 10%, vlastních ovcí. S jedním pacholkem obstarával polní mistr 300-500 kusů ovcí. Jeho manželka, polní mistrová, pomáhala vesničankám při porodech. Bývala též oblíbenou kmotrou.

R. 1713 má Jiří Fohri, pastýř, 16 strychů žita (žil asi v čp. 34), Michal David, panský ovčák, užívá 12 strychů polí. Pak tu asi působil jako ovčák nějaký Jašt, který měl syny Matouše, Michala, Kryštofa, Josefa, a dceru Evu. Dá se tak soudit z následujících dat z matriky: 7. 6. 1735 se narodil syn Jakub ovčáckému mistru Matouši Jaštovi (Joštovi) s manželkou Kateřinou Harnischovou. 7. 7. 1740 si Michal Jašt, ovčák a syn ovčáka, bere Kateřinu Sunkovskou. 26. 2. 1741 se vzali Kryštof Jašt, syn ovčáka, a Františka, 26. 2. 1741 se narodila jejich dcera Anna Kateřina. 10. 5. 1742 zemřel Josef Jašt, mladší bratr polního mistra, ve věku 23 let. 29. 10. 1744 si Matěj Rulf bere Evu Jaštovou, dceru ovčáka.

V roce 1746 je polním mistrem Matěj Müller a jeho žena Marie, 1. 12. 1746 se jim narodil syn Josef. K ruce měl polní mistr pastýře Josefa Krejzu.

V r. 1748 je jako kmotra dětí uváděna Rosina Matoušová, dříve Pollig, polní mistrová, což je trochu záhadou, neboť to byla selka v čp. 42. Možná nějakou krátkou dobu z neznámých důvodů tuto práci vykonávala. R. 1749 byl polní mistrem Bartoloměj Müller a jeho žena Kateřina šafářkou ve dvoře, měli dcery Marii Alžbětu (26. 1. 1747), Marii Annu a Maří Magdalenu, a syna Ignáce. Jako kmotry dětí jsou r. 1754 uváděny Kateřina Müllerová, polní mistrová, zvaná též vovčačka, a Marie Anna Müllerová, dcera polního mistra. 2. 1. 1757 se narodil dceři polního mistra Maří Magdaleně Müllerové nemanželský syn Václav. R. 1762 si Antonín Jašt (Jošt), ovčák, vzal dceru Bartoloměje Müllera Marii Annu. Působil jako polní mistr do r. 1763. V letech 1765-1771 je polním mistrem Václav Jašt s manželkou Rosinou, která byla šafářkou ve dvoře. R. 1766 je uváděn Matouš Lancman, pastucha, který byl pacholkem u polního mistra. R. 1771 je polním mistrem Václav Vajgl s manželkou Rozálií, ale už r. 1783 je uveden jako podruh v čp. 39. Pastýřem byl od r. 1778 Václav Hájek.

22.1.1788 se zde narodil Jakub, syn Jakuba Tuhaje a Anny Marie, vdovy po Josefu Zinke. R. 1780 usedlost kupuje Václav Pavlovský s manželkou Marií. Ta 13. 1. 1824 zemřela v čp. 47 ve věku 80 let, tzn. že se narodila roku 1744, měli děti Václava a Barboru (6. 7.1764). Od nich v r. 1790 ovčín koupil za 115 zlatých Josef Hauptvogel, majitel domu čp. 14. Oženil se s Kateřinou Fohri (28.4.1735, zemřela r. 1825), dcerou Jakuba a Kateřiny Fohri. 11. 11. 1780 se jim narodila dcera Anna Marie, 17. 11. 1782 dcera Kateřina (zemřela r. 1799). Dcera Johana se narodila r.1790 a 11.1.1820 se provdala za Antonína Posledníka, pětadvacetiletého ovčáckého mistra z Rané. Anna Marie se 3.9.1805 provdala za Josefa Jandu z č. p. 6. Josef Hauptvogel byl koštickým rychtářem v r. 1789. Ani Pavlovský, ani Hauptvogel neprovozovali sami chov ovcí, určitě měli v ovčíně zaměstnance.

R. 1827 Josef Hauptvogel dům prodal zaměstnankyni Anně Reinhardtové (1801), dceři Prokopa a Magdaleny Reinhardtových z č.p. 39, původem z Děčan. Ta se provdala nejprve 27.11.1827 za Antonína Blahouta (1807-1828) z Chotěšova. Po druhé se vdala 21.10.1828 za Františka Hubínka (1801), šafáře ze dvora, syna ovčáka z Hrádku pod vrchem Raná. Měli syna Josefa a dcery Marii, Vilhemínu a Annu. Josef se oženil 3.2.1864 s Marií Karolínou Poznovou z Kostomlat. Brzy však zemřel. Vilhemína se provdala 20.11.1849 za Antonína Horkého, nádeníka ze Strádonic. 24. 5. 1866 se narodil Josef, nemanželský syn Marie Hubínkové, děvečky v čp. 39, dcery Františka Hubínka a Anny Reinhardtové. 21.3.1833 se oženil Josef Plattig (1777) z č.p. 27 s Kateřinou Hubínkovou (1783), dcerou Vojtěcha Hubínka.

Josef Sunkovský, cestář, se oženil s děvečkou v čp. 39 Terezou Suhne z Patokryjí.

Od r. 1845 je majitelem Jan Náprstek. Měl syny Jana a Václava. Jan, mistr kolářský, se oženil po druhé 9.11.1858 s Karolínou, dcerou Franatiška Hubínka a Anny Reinhardtové. Měli dceru Vilhelminu (zemřela po narození r. 1853), Vilhelminu (zemřela 20. 8. 1859 ve věku 10 týdnů) a Annu (26. 5. 1871 – 21. 8. 1872). Jan brzy poté zemřel. Vdova Karolína pak měla nemanželskou dceru Annu (28. 4. 1880).

22. 7. 1854 zemřel ve věku 9 měsíců nemanželský syn Anny Kulasové, Josef. 27. 5. 1857 zemřel pětiletý Antonín, syn nádeníka Václava Richtra. 5. 9. 1855 zde zemřel osmiměsíční syn poklasného Josefa Šusta, Václav. 28. 2. 1855 zemřela Majdalena Rulfová, vdova po nájemníkovi Václavu Rulfovi ve věku 61 let. 26. 10. 1867 se narodil Josef, nemanželský syn dělnice Anny Zienertové, dcery Josefa Zienerta a Anny Marie Křivanové.

R. 1878 dům kupují Josef (13. 10. 1851) a Emilie Karfíkovi. Emilie byla dcerou Václava Dürra z Křesína, hostinského z čp. 58 (a předtím čp. 44), měli děti Rozálii (4. 9. 1877), Václava (5. 8. 1879), Marii (9. 11. 1876), Františka (27. 12. 1889), Emanuela (24. 12. 1882), Emilii Terezii (15. 10. 1883), Josefa (24. 8. 1884), Aloisii, Annu Justinu (7. 10. 1887). R. 1888 se majitelem stává Václav Vavřinec z Terezina Údolí u Nového Bydžova. Jeho manželce Josefě se v č. p. 33 narodila dcera Emilie Marie (30.11.1897-8.11.1901). Z předchozího bydliště si přivezli ještě syna Václava, v Košticích měli dceru Marii.

10.4.1892 se tu narodila Marie, dcera koláře Václava Čtrnáctého a Terezie Beranové. Dcera Antonie se jim narodila 10. 5. 1888 v č.p. 43. 20. 9. 1899 se narodil Josef, syn Václava Hykla z č.p. 70 a Anny Bezděkovské, ovčácké dcery ze Želevic č.p. 11. Tady vidíme, že ovce se v domě pořád chovaly, i když jinak zde byl normální obytný dům.

V r. 1921 proběhlo sčítání lidu, které nám prozrazuje toto:

Vavřinec Václav, syn, 13.12.1882, zemědělec

Vavřincová Aloisie, synova manželka, 22.6.1886, vede domácnost

Vavřincová Marie, dcera, 15.8.1890, pomáhá v domácnosti

Vavřinec Václav, otec, 17.1.1854, výminkář

Vavřincová Josefa, matka, 6.1.1855, výminkářka

 

Ještě v druhé polovině 20.století je dům majetkem rodiny Vavřincových, kteří ho prodávají rodině Nasavrckých. Dnešní majitelka Milada Daňková.