Historie koštického domu č.p. 8

Historie koštických domů

Tento statek je již dlouhá léta zbourán, na jeho místě na dolní návsi v 70.létech 20.století vyrostl panelák. V minulosti byl několikrát v majetkovém propojení s č.9 v Košticích, poté s č.8 v Želevicích.

Prvním majitelem, který je zapsán i v Berní rule, je od r.1652 Michal Nič (Nietze), měl syny Jakuba a Jana. V roce 1674 kupuje 1 lán Kryštof Hayde pro syna Kryštofa Hayde, obecního staršího v letech 1679-1680, s manželkou Marií za 150 kop. Ti měli děti Jana (7.2.1676), Adama (16.9.1677), Jakuba (4.5.1687) a Dorotu (8.2.1696). Hospodářství s  3/4 lánu 7.6.1704 přebírá Kryštofův bratranec Mates Hayde s manželkou Kateřinou, se kterou měli děti Magdalenu (24.8.1700), Jiřího a Matyáše. V r.1716 koupil ¾ lán Jakub Rulf, syn Tomáše Rulfa, za 250 kop. Od r.1738 statek vlastní Jiří Hayde (5.4.1703) s manželkou Annou Marií, vnuk Kryštofa Hayde. Měli děti Jakuba (25.10.1740), Antonína (31.7.1743), Jana Václava (3.8.1747), Alžbětu. Pole jsou od r.1767 propachtována Václavu Šraukovi, původně šenkýři z č.30. 6.5.1772 se jeho ženě Kateřině narodila dcera Barbora. Dědictví po Jiřím Haydovi je v r.1769 zapsáno jeho zeti Janu Chmelařovi (1737-21.10.1823) za 746 kop 58gr. Jan Chmelař byl koštickým rychtářem v r.1780. V domě č.8 se 11.5.1780 narodil Václav, nemanželský syn Maří Magdaleny Budečské. Jan Chmelař s manželkou Alžbětou měl děti Kateřinu (9.5.1776), Marii Annu (7.2.1781), Marii Magdalenu, Václava (19.7.1775), Jana (10.7.1772), Václava (8.3.1773), Václava (1777-17.9.1803). Dceři Kateřině se narodil 29.11.1794 nemanželský syn Jan, který zemřel 11.10.1797. Poté se vdala za Jana Zívala z č.9, její sestra Marie Magdalena za Václava Grunda z Vojnic č.4 (jejich syn Antonín se stal majitelem č.3 v Košticích).

Marie Plattig z č.8 si vzala Ondřeje Vurma z č.37 (byla jeho první manželkou), měli syna Antonína (3.6.1790), Václava (zemřel ihned po narození i s matkou r.1796), dceru Barboru (zemřela 27.1.1800 ve věku 14 let). Václav a Kateřina Plattigovi, Mariini rodiče, spravovali statek č.8 do zletilosti Jana Chmelaře. Jejich syn Josef se oženil 13.10.1806 s Marií Rubešovou.

V r.1791 dědí hospodářství syn Jan Chmelař za 1678 zl.a 55kr. Měl děti Magdalenu, Terezii (25.3.1783) a Jana Ondřeje (29.11.1794). Magdalena se vdala za Jana Grunta z Vojnic. Jan Ondřej byl konšelem v letech 1822, 1823, 1827. Terezie se 16.2.1802 vdala za Jana Svobodu (1774-2.6.1860) z Libkovic, ten přebírá statek za 1448 zl. V r. 1803 je zapsáno do knih vlastnictví Jana Svobody a Terezie Chmelařové. Měli spolu děti : Kateřinu (27.6.1803), Annu (8.7.1804-15.8.1804), Alžbětu (23.11.1805), Alžbětu (6.11.1806), Annu (8.12.1807-8.11.1808), Terezii (13.10.1809), Annu (18.10.1811-27.1.1814), Marii (13.10.1813), Annu (7.4.1816-18.10.1817), Anežku (16.10.1821), Annu (11.3.1827), Václava a Jana (1.10.1819). Marii se 16.12.1834 narodila nemanželská dcera Anežka, v r.1839 se Marie vdala za Františka Koutníka z Radovesic. Václav se oženil s Annou Zívalovou z č.9, Alžběta si vzala 10.1.1831 Josefa Rulfa z Děčan (ovšem už 11.3.1827 se jim narodila nemanželská dcera Anna, později měli další děti). Terezie se vdala za Jana Smetanu z Radonic. Kateřina měla nemanželského syna Antonína (28.4.1821) , který se jako vysloužilý voják a ševcovský tovaryš oženil 21.2.1854 s Marií Koutníkovou ze Stradonic a už 9.3.1854 se jim narodila dcera Anna Marie.

V r.1843 dědí dům syn Jan Svoboda a žení se s Annou Fialovou. Mají dceru Barboru (8.6.1845-30.10.1845) a syna Jana (30.10.1850), který se oženil s Annou Kricnerovou ze Želevic č.8. Od r.1873 jsou vlastníky koštického č.8 manželé Jan Svoboda (13.10.1850) a Anna Kricnerová a stávají se v r.1884 současně majiteli domu č.8 v Želevicích. Měli děti: Antonín (15.11.1873, zemřel po narození), Jan (16.5.1875-28.8.1891), trojčata Marie (19.5.1879-3.2.1881), Josef (19.5.1879-21.5.1879) a Antonín ( 19.5.1879-20.5.1879), Bohumil (28.10.1882), Božena Marie (28.7.1887).

Na příkaz okresní školní rady byly r. 1883 během rekonstrukce školy pro vyučování pronajaty místnosti v č. p. 8 pana J. Svobody za 8 zl. měsíčně.

V roce 1886 Anna Svobodová zdědila po otci domy č.23 a č.13 v Želevicích, které se po její smrti stávají majetkem manžela Jana Svobody. Od r.1888 je jediným vlastníkem domu č.8 v Košticích Jan Svoboda. Jan Svoboda se žení podruhé s Marií Zemanovou, dcerou Václava Zemana ze Slatiny a Rozálie Kricnerové ze Želevic 8. Jeho druhá manželka tedy byla sestřenicí (neteří?) té první. Jan s Marií v Želevicích přikoupili ještě domy č. 4 a č.14. Stali se tak (s výjimkou panských velkostatků) největšími vlastníky nemovitostí v Želevicích a Košticích. Měli další děti: Václav Josef (13.8.1888) a Jaroslav (1.2.1895) – žení se 16.12.1922 se Zdeňkou Rákosovou u P.Marie Sněžné v Praze.

Na statku č.8 bydlel panský úředník Václav Kuzebauch, původem z Kamýku, s manželkou Terezií Kühnlovou z Libčevsi se jim v letech 1839-1846 narodily děti Alžběta, Jan, Terezie a Václav (všechny bohužel předčasně zemřely).Později rodina bydlela v č.5. 16.6.1896 se narodila v č.8 Antonie Švehlová, dcera dělníka Josefa Švehly. Švehlovi tu žili celá 90.léta a měli několik dětí. V r.1897 tu žili dělník Josef Malec s manželkou Marií.

Sčítání lidu v r.1921 nám osvětluje situaci v domě takto:

Majitelem je Jan Svoboda, obyvatelé:

Renč Antonín, pastýř u Jana Svobody

Renčová Anna, dělnice u Jana Svobody

a jejich čtyři školní děti

Současní majitelé pozemku zbylého po zbourání statku a postavení paneláku jsou Hana a Martin Chvapilovi.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.