Historie želevického domu č.p. 2

Historie domů

Jeden ze želevických velkostatků, často byl sídlem želevického rychtáře.

V r. 1581 patřil Janu Koubovi, od r. 1629 jeho synovi Václavu Koubovi s manželkou Zuzanou. V Berní rule je zaznamenán jako grunt Koubovský, ovšem v té době byl opuštěný. Kde Koubovi tehdy pobývali, nevíme – možná zemřeli na mor, ale v r. 1669 je majitelem Janek Kouba, rychtář želevický. Ten ovšem mohl být zcela cizí osoba, ale držel jméno podle statku. Jeho syn Jan s manželkou Evou měli děti: Kateřina (19.11.1679), Václav (2.10.1684), Alžběta (24.11.1688), Jan (zemřel 3.2.1686 ve věku 1 roku), Dorota (16.11.1690), Karel (12.1.1694), Eva. 22.11.1678 zemřel Vojtěch Kouba, bližší podrobnosti nejsou zaznamenány, je možno usuzovat, že šlo o nejstaršího syna.

R. 1654 koupil statek Karel Novák za 465 kop. Měl příznačné příjmení, přišel asi do Želevic nový, tedy Novák. Měl syny Pavla, Matěje, Karla, Vojtěcha a Jana. Od roku 1679 je majitelem Matěj Novák s manželkou Ludmilou, pravděpodobně syn. Ti měli mnoho dětí: Tomáš (16.11.1675), Kateřina (22.2.1679), Kateřina (4.7.1684), dvojčata Šimon a Dorota (15.3.1685), dvojčata Anna a Jan (8.5.1686). 5.5.1685 zemřela jejich dcera Zuzana a 21.12.1686 zemřela dcera Veronika.

3.3.1675 se narodila Ludmila Janu Novákovi a jeho ženě Alžbětě. 23.2.1682 se narodil Jiří, syn Jana Nováka s manželkou Krystýnou. 11.6.1690 zemřel Pavel Novák ve věku 33 let.

1.9.1691 se vzali Vojtěch Novák a Alžběta Tresterová z Koštic. Měli děti: Karel (2.1.1692), Kateřina (14.10.1696), Kateřina (24.11.1700). 26.11.1694 byli oddáni Karel Novák a Eva Koubová. Tento sňatek ukazuje pravděpodobně nějakou dřívější propojenost obou rodů. Eva Koubová, asi vdova po Janu Koubovi, si možná vzala ovdovělého Karla.

Ovšem od roku 1685 je zapsán nový majitel Ondřej Hudeček s první manželkou Alžbětou (měli dceru Kateřinu, 8.5.1685). S druhou ženou Marií měli syny Karla (3.1.1695) a Vojtěcha. Hudečkovi zřejmě ale byli v Želevicích již déle, neboť už 23.4.1676 se narodila Kateřina, dcera Václava Hudečka a jeho manželky Evy, je zaznamenán Jan Hudeček, šafář ve dvoře. Je možné, že tato větev rodiny žila a byla zaměstnána v hraběcím dvoře, dnes č. p. 1.

R. 1723 je majitelem Vojtěch Hudeček, který statek koupil pro syna Karla Hudečka s manželkou Žofií. Karel Hudeček byl želevickým rychtářem. Měli dceru neznámého jména, která se provdala za Bernarta Johanovského. V r. 1768 vdova Žofie statek postupuje právě tomuto zeti, Bernartu Johanovskému. Zde je nutno poznamenat, že rod Johanovských žil v Želevicích asi již předtím, neboť 16.3.1750 se narodil Josef, syn pekaře Františka Johanovského. Ten mohl být pekařem pravděpodobně ve dvoře, kde bylo shromážděno velké množství personálu, takže se pekař vyplatil.

Ovšem v č.p.2 se 7.5.1773 se narodil Matěj, syn Matěje Hudečka a jeho manželky Anny. Matěj Hudeček je označen jako rychtář v rodném zápisu svých synů Josefa (21.11.1774) a Václava (20.9.1778). 26.11.1781 se Matějovi a Anně narodila dcera Kateřina, 8.2.1784 se jim narodil syn Jan,16.9.1776 František, zde je uveden otec jako sedlák. Vlastnictví statku je tedy poněkud záhadné, ovšem další věty to snad trochu vyjasňují.

V letech 1791 – 1795 je majitelem Antonín Johanovský (1758-3.4.1833) s manželkou Rosinou Kupprovou(1758-9.5.1838), jimž zemřeli tři synové: 26.8.1791 Antonín Pavel ve věku 5 měsíců a dvouletý Karel zemřel 12.3.1794, Antonín (1795-18.6.1818, zemřel náhlou smrtí). Dcera Rosina se provdala 28.9.1818 za Matěje Hejného z Píst. Dcera Anna se vdala 2.6.1801 za Jakuba Malíčka. 7.2.1804 se brali Václav Hrnčíř ze Solan s Kateřinou, dcerou Antonína a Rozálie Johanovských. 4.1.1806 se pak teprve 22letý vdovec Václav Hrnčíř znovu žení s Annou Marií, dcerou Václava Houdy a Anny Marie Šíbové z č. 4. Alžběta, další dcera Antonína a Rozálie, se vdávala 4.11.1806 za Františka Jiráska z Klapého. Dále měli syna Josefa, pozdějšího dědice statku.

Ovšem podivný je zápis z r. 1792, kdy je zaznamenán Mates Hudeček, otčím Antonína Johanovského. Znamená to snad, že Bernart Johanovský brzy zemřel, Matěj Hudeček se stal poručníkem a v r. 1792 předává otčím hospodaření dříve nezletilému Antonínovi? Zletilost se tehdy nabývala ve 24 letech, to by se Antonín narodil asi r. 1768, což by časově odpovídalo. Jak byl ovšem Matěj příbuzný s původními majiteli? Je to podivné, protože by musel být příbuzný s vdovou po Bernartu Johanovském….. Z logiky věci vyplývá, že Anna Hudečková, Matějova manželka, byla vdovou po Bernartu Johanovském (Matěj = otčím), ovšem jak byli vzájemně manželé příbuzní, je otázka, blízké příbuzné by oddali jen na dispens.

Antonín Johanovský ml. zemřel 18.6.1818 ve věku 23 let. Ovšem již od r. 1810 hospodaří Josef Johanovský, později s manželkou Kateřinou Vlčkovou. Měli děti: Marie Anna (zemřela 28.3.1824 ve věku 1 měsíce), Antonín (zemřel r. 1833), Jan (zemřel 2.8.1834), Jan a Marie (1831). Marie se provdala 3.2.1857 za Františka Povu, koláře ze Solan, ženichovi bylo 29 let. Syn Jan se vyučil krejčím, oženil se s Annou Šískovou, převoznickou dcerou z Levous. Měli děti : Antonín (27.6.1871) a Anastázie (30.10.1869). Tato rodina žila v Želevicích č. p. 20……Anežka, dcera Antonína Povy z Vojnic a Anny Johanovské.

11.9.1832 si bral v č,2 válečný vysloužilec Pavel Šimek z Koštic č.56 (48 let) děvečku Marii Kokšovou (40 let).

Od r. 1849 je majitelem č.2 Josef Johanovský s manželkou Veronikou Rubešovou, jejich syn František (1824) se 23.11.1858 oženil s Marií Hájkovou z Poplz, nevěstě bylo 25 let. R. 1893 statek přebírá Antonín Johanovský s manželkou Marií. Jejich syn Jaroslav zemřel 25.11.1896 a syn Josef 22.11.1893.

Arch sčítání lidu z r. 1921 asi skrývá nějaké tajemství, protože jako majitel je uveden Johanovský Antonín, ale dům obývá pouze rodina Blažkova. A nebo jsou sčítací operáty naskenovány neúplně.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.