Den: <span>20. 8. 2018</span>

Stalo se rok 2011

… zpět

Rok 2011

30.11.2011 Silvestrovský fotbálek
Letošní Silvestrovský fotbálek se setkal s velkou účastí. V pátek 30. listopadu se na koštickém fotbalovém hřišti sešlo 16 hráčů, kteří se rozdělili do dvou mužstev a přes dvě hodiny hráli fotbal, který se v Košticích soutěžně již nehraje. Nakonec hru ukončili výsledkem 5:4 – důležitější ale byla radost ze hry.

28.12.2011 Turnaj ve stolním tenisu
Ve středu 28. prosince se v Kulturním domě v Košticích odehrál tradiční turnaj ve stolním tenisu. Od 10 hodin hrály děti, od 16 hodin dospělí, mezi kterými soupeřilo 15 hráčů, z toho 3 ženy, o vítězství. Štěstí se nakonec usmálo na Míru Polaneckého., druhé místo vybojoval Lukáš Polanecký a na třetím místě se umístil David Holub z Vojniček. Vítězům blahopřejeme.

07.01.2011 Odpoledne deskových her
Zimní odpoledne bývají mnohdy nevlídná, stejně tak tomu bylo v sobotu 7. ledna. Během tohoto uplakaného odpoledne se na sále želevické hospůdky sešli všichni, kdo se rádi u baví u deskových her. To byste se divili, co dětí a dospělých si rádo hraje, zaplněný sál toho byl důkazem. Na stolech se hrály Sázky a dostihy, Člověče, nezlob se, pexesa, někteří se protáhli u Twisteru, jiní stříleli na kachny, zkrátka všichni se dobře bavili. A co když se u hry sešli dospělí, to pak děti fandily a někdy by se napění dalo i krájet. Nakonec jsme museli ve večerních hodinách všechny vyhánět, ale brzy se zase sejdeme – v soboru 28. ledna od 15 hodin zasedneme k dalším soubojům.

Silvestrovský ohňostroj
V rámci silvestrovských oslav se každý rok scházíme před obecním úřadem, abychom se podívali na malý ohňostroj, který pro nás zástupci obce připravili. Tentokrát se nás nesešlo mnoho, ale ohňostroj se velmi vydařil.

Společné setkání občanů v době vánoční
Po úspěšném statickém zajištění kostela v Košticích v letošním roce se na Štědrý večer ve 22 hodin uskutečnilo setkání občanů. Paní Hellerová přečetla krátký úryvek z Bible, společně se zahrály a zazpívaly koledy – po dlouhé době se rozezvučely kostelní varhany a přítomní si popřáli hezké prožití vánočních svátků.
O půlnoci se sešli občané v obnovené kapli ve Vojnicích. I tady si lidé připomněli narození Ježíše zpěvem koled.
Vánoční setkání se uskutečnilo také 26. 12. v odpoledních hodinách ve vojnické kapli. Cestu si sem našli i lidé z okolních obcí – Koštic, Vojniček a Želevic. Setkání doprovázelo příjemné popovídání si a zpěv těch nejznámějších koled.

4. adventní neděle
Poslední adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Již tradičně byly zazpívány nejznámější koledy, rozvícen stromek a zapálena 4. svíce na adventním věnci. Kvůli velkému větru ani zde nebyl vyslán do vzduchu lampion přání.

11.12.2011 3. adventní neděle
Koštický vánoční jarmark se konal tradičně o třetí adventní neděli 11. 12. 2011 v místním kulturním domě. Rozmanitá nabídka tradičního vánočního zboží byla doplňkem bohatého kulturního programu. Odpoledne zahájily koledy v podání dětí Základní a mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých prací, poté vystoupily malé mažoretky. Předsedkyně Vožekova sdružení Anna Skalská seznámila přítomné s dokočením prací na statickém zajištění kostela sv. Antonína a poděkovala za příspěvky občanům.
Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a pekl perníkář pan Ajksner z lounského Oblastního muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené členkami Vožekova sdružení – výroba svícnů, zdobení vánočních perníčků a ozdob z přírodnin.
Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a kávových servisů ze zdrojů místních domácností, doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi a zimními krajinkami ze slaného těsta. Vybavení staré kuchyně bylo olemováno několika různě zdobenými vánočními stromky. Více než třiceti betlémům, proložených pohledy Josef Lady, kraloval betlém z koštického kostela, slaměná Svatá rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě se pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příležitost panem antonínem Jarošem. Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vždy vydechla překvapením, když se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem.
Bohatě navštívené vydařené odpoledne bylo ukončeno rozsvícením třetí svíce na adventním věnci a stromečku před obecním úřadem, kde starosta obce popřál všem pěkné Vánoce a hlavně klid v nastávajících nejistých dobách. Koštický advent bude završen příští neděli u zvoničky sv. Václava v Želevicích.

2. adventní neděle
Vojnická kaple přivítala druhou adventní neděli občany Koštic a přidružených obcí, tentokrát s novými vitrážovými okny a omítkou, takže oprava kaple trvající několik let je téměř hotova. Občané Vojnic odpracovali mnoho hodin, aby mohli kapličku představit v plné adventní kráse. Podvečer zahájil Jiří Nožička rozezněním zvonu, Anna Skalská přítomné vyzvala k zastavení v předvánočním shonu.
Opět zazněly koledy, jak je v obcích Košticka pravidelným zvykem, místní dámy připravily občerstvení pro všechny. Na závěr večera byla rozvícena druhá svíce na adventním věnci a stromeček před kapličkou. Po sobotní mikulášské nadílce v Košticích to byla další tradiční akce druhého adventního víkendu.

1. adventní neděle
Advent občané Koštic a přidružených obcí zahájili v bývalé škole ve Vojničkách. Za zpěvu koled děti obdivovaly Ladův betlém za oknem, po rozsvícení stromečku sdělily rodičům a prarodičům svá tajná přání pro Ježíška. Paní Skalská připravila velký plech perníčků a pytlíky s bělostnou polevou, aby mohla místní hospodyňky, chtivé nových poznatků, přiučit novinkám ve světě perníčků.
Vypadá to jakoby nic, ale je to docela obtížné, to zjistily všechny přítomné dámy. Všichni ochutnali chlebíčky s pomazánkami a skvělé cukroví těch nejpilnějších kuchařinek.
Jako každoročně bylo o adventu ve Vojničkách větrno, takže lampion přání zůstal na zemi a přání, aby vesnice žila tak pěkně pospolitě jako dosud, bylo vysloveno při rozsvícení první adventní svíce na věnci.

16.11.2011 Den poezie
Dne 16. 11. 2011 se konal v Košticích Den poezie. Členky sdružení Vožekovo připomněly přítomným Světový den poezie a dvousté výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kombinovaný večer pobavil i vzdělal.…
Všem byly rozdány učebnice s texty básní, takže si nejprve všichni početli, čekajíce na zprovoznění techniky. Nejprve členové sdružení Vožekovo předvedli improvizovanou dramatizaci balady Polednice, poté byla v diskusi připomenuta témata a poučení balad sborníku Kytice, zejména téma „matka a dítě“ a vliv lidové poezie na autora. Anna Skalská a Petra Kafíková přednesly balady Vodník a Svatební košile a poté mohli přítomní porovnat vyznění básní ve filmu F. A. Brabce Kytice.
Večer poezie tak od svých většinou akčních a veselých akcí navedl přítomné k zamyšlení a rozjímání, tak vhodným před nastávajícím období adventu.

12.11.2011 Den kynutého těsta
Každoročně obec Koštice a sdružení Vožekovo pořádá ochutnávkové dny, např. Den s jablky, Den s vánočním cukrovím, Den s listovým těstem, Den pomazánek a letos to v sobotu 12. listopadu byl Den kynutého těsta. Kdo chce, uvaří, napeče a přinese (raději větší množství, zájemců je hodně) do zasedací síně obecního úřadu. Tam se vzájemně ochutnává a hodnotí, ale také v příjemné atmosféře povídá.
Příští setkání (v roce 2012) bude ve znamení „rolády“! Již teď Vás všechny zveme…

05.11.2011 Návštěva muzikálového představení Děti ráje
V sobotu 5. 11. 2011 jsme navštívili muzikál Děti ráje v divadle GOJA v Praze. Předtavení bylo nádherné, všichni jsme odjížděli z divadla s neuvěřitelným zážitkem v duši! Přes 900 diváků na konci představení ve stoje aplaudovalo, tančilo, zpívalo!

14.10.2011 Setkání důchodců
V pátek 14. října 2011 se opět sešli důchodci na společném posezení. Nejprve zhlédli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice a vystoupení malých mažoretek Berušky, potom už se povídalo, vzpomínalo, tančilo i zpívalo. Akce se moc povedla, už se všichni těšíme ne setkání v příštím roce!
Foto:

Malba zdi u dětského hřiště
Skupina studentů Gymnázia Jateční získala finanční podporu pro svůj projekt Děti Dětem z nadačního fondu Think Big ve výši 46 590 Kč. Součástí projektu byla oprava zdi u dětského hřiště u nás – v Košticích a vylepšení jejího vzhledu. Studenti reagovali na představy dětí z místní základní a mateřské školy. Realizace výtvarného díla se ujali dva studenti VOŠ Obalové techniky a SŠ Štětí Martin Šíp a Tomáš Košťák. Ti strávili celý víkend v Košticích se členkou týmu Veronikou Řezáčovou a postupně plnili prázdnou šedivou zeď motivy přírody dle přání dětí z koštické školy. V průběhu jejich práce se na ně chodili dívat místí občané a sledovali, jak se plocha zabarvuje. Přihlížejícím občanům se nově upravené prostory velmi líbí, návštěvníci z řad dětí nad nimi jásají.
Poděkování tedy patří nejen firmě O2, která akci finančně podpořila, ale zejména studentům, kteří akci realizovali formou dobrovolnické práce a vylepšili tak životní prostředí v obci.

01.11.2011 Dušičková slavnost v Košticích
V úterý 1. listopadu 2011 se uskutečnila Dušičková slavnost v Košticích. Na programu byl koncert Dvořákových písní (Moravské dvojzpěvy a Biblické písně). Před budovou obecního úřadu jsme s dětmi vytvářeli světelné obrazy z hořících svíček. Bylo pěkné počasí, vítr nefoukal, takže vznikly nádherně osvícené obrysy. Potom jsme se vydali s lampiony v průvodu po obci, položili jsme květiny u Pomníku padlých a došli až k Ohři. Zde jsme spouštěli vodní lampiony…

07.11.2011 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 7. října 2011 se uskutečnil již 5. Ročník nočního pochodu pod Házmburk. Protože odpoledne pršelo, místní rozhlas vyhlásil, že se účastníci pochodu přesunou auty do Křesína, odkud se půjde po staré silnici. Členové SDH (pan Valina a pan Jirásek) operativně zajistili auta, a tak se podařilo s ostatními automobily převézt účastníky na novou trasu – nakonec se sešlo 60 pochodujících. Cestou hasiči nabídli teplý čaj… a tak se šlo a šlo a šlo! Na parkovišti pod Házmburkem se nás nakonec sešlo cca 110 J! Někteří byli totiž leniví a přijeli se autem podívat na představení skupiny historického šermu Lepus. Také se objevila skupina občanů ze Slatiny, což bylo úžasné! Počasí nám nakonec přálo, pršet začalo až zase po půlnoci – a to už jsme byli doma. Tak zase za rok J!
Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

01.11.2011 Svatováclavské posvícení
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo Svatováclavské posvícení v Želevicích. Den před tím se začaly připravovat pochoutky z vepřového masa. Bylo připraveno 400 jitrnic a jelit, 12 kusů tlačenky, 200 řízků…všem návštěvníkům připravené lahůdky moc chutnaly, protože rychle zmizely a odpoledne už téměř nebylo nic k jídlu J!
Příjemné odpoledne plné slunce osvěžila country skupina Parťáci a také malé divadelní pohádky v podání herců – místních dětí.

10.09.2011 Další brigáda ve Vojničkách
V sobotu 10. září 2011 se uskutečnila další brigáda občanů Vojniček. Občané se opět sešli, aby uklidili prostory okolo místního rybníka. Děkujeme všem účastníkům za pomoc!

01.10.2011 Celostátní setkání vysílačkářů
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo v Košticích na fotbalovém hřišti celostátní setkání vysílačkářů. Zde uvádíme článek zveřejněný na webu vysílačkářů:

Jako parta dobrých kamarádů s podobnými zájmy se známe již dlouho, ledacos o sobě víme a postupně naše setkání organizujeme poblíž QTH i těch vzdálenějších členů abychom poznali naší zem nejenom z kopců. A tak se v Holicích na setkání příznivců radioamatérského sportu zrodil v hlavě našeho člena a kamaráda Jardy Koštice nápad, uspořádat podzimní setkání v katastru obce Koštice. Setkání bylo naplánováno na Svatého Václava, kdy ve většině měst a obcí drží Svatováclavské posvícení. Nejinak tomu bylo i v Košticích. K našemu táboření nám bylo poskytnuto fotbalové hřiště a pro případ mokré varinaty, byly k dispozici i tam přilehlé kabiny.

Nájezd na hřiště započal již v pátek krátce po obědě a dominoval TMR. Na hřišti již parkoval se svým karavanem zatím náš příznivec a kamarád Jirka. Já jsem dorazil s bednou jako druhý a potom to již šlo rychle za sebou, no a k večeru jsme byli téměř kompletní. Musím podotknout, že objednávka na počasí byla tam nahoře zatím akceptována. Babí léto jako z pohádky.

Pod stromy se se svým univerzálním vozidlem zabydlel TMR a tam se ustavila i první skupinka diskutérů. Mezi karavany a bydlíkem předsedy bylo potom druhé ležení, převážně složené z našich protiváh. Protože bylo i jinde posvícení, naše kuchařky se činily a přivezly své posvícenské koláčky na ochutnávku a to nejen pro nás. Abych neopomněl mužskou část, tak Jířa Doubravka přivezl takový větší koláč, ale střežil ho tak dobře, že se mi ho nepodařilo vyfotit. Snad jiný paparazi fotku má. Pátek uběhl jako voda, noc najednou již nebyla mladá a tak jsme šli na kutě.

V sobotu probíhalo vše ve slavností náladě a napětí, jak to v obci dopadne. Dopoledne jsme navštívili ochutnávku masných výrobků v místní hospůdce z lidové tvořivosti řezníka a mohu konstatovat, že jaterničky, jelítka, tlačenka a „prdelačka“, neměly chybu. S žaludkem vymaštěným zabíjačkovými dobrotami jsme díky starostovi zavítali do místního rodinného ovocného lihovaru. Exkurze byla vyčerpávající a pan majitel nám pěkně vše přiblížil a to včetně ochutnávky finálních výrobků.

Po obědě začaly přípravy na odpolední veselici a dámy měly starost s ustrojením Renči do středočeského kroje, abychom návštěvě obce Želevice, která je součástí Koštic dodali historický a lidový nádech. Trochu jsme místní asi překvapili, ale po chvíli pochopili a po předání slavnostní stuhy našeho klubu s podpisy všech přítomných členů a krátkém projevu našeho předsedy a děkovačce starosty nás bezelstně přijali mezi sebe. Renata ustrojená v kroji, který jí mimochodem náramně slušel, předala starostovi i posvícenské koláče. Dostalo se i na mnohé účastníky veselice. K poslechu vyhrávala kapela, pivo teklo proudem a myslím si, že všem bylo dobře a i se to líbilo. V podvečer jsme se stáhli zpět do základního tábora, kde byly hodnoceny nejenom zážitky z dosavadního vysílání na portablech, ale i naše návštěva v Košticích.

Ještě jednou poděkování všem Koštickým, Želevickým, ale i všem přítomným na veselici a v neposlední řadě starostovi a jeho paní za velmi příjemný zážitek a dokonalou organizaci. Závěrem bych chtěl na adresu všech občanů Koštic a souvisejících obci vyseknout poklonu k jejich přístupu k životu v obci a kulturnímu dění. Jste tam zapojeni snad všichni a to je dnes již vzácnost.

Faktor Nehvizdy CL-67

27. – 28.08.2011 Noční larp
V noci ze soboty 27. na neděli 28. srpna se na ostrově u Ohře odehrála další z her pořádaných skupinou Tepelgurth. Šlo o takzvaný larp (zkratka z anglického living action role playing – hraní role naživo), který spočívá v interakci hráčů, kteří představují různé postavy inspirované fantasy tématikou a soupeří spolu prostřednictvím soubojů měkčenými dřevěnými zbraněmi.
Tentokrát ale nepřálo počasí ani termín, a tak se za deště sešlo jen třináct účastníků.

26.08.2011 Stezka odvahy
V pátek 26. 8. 2011 se v Košticích uskutečnila ve večerních hodinách stezka odvahy pro děti. Strašidla byla tentokrát ze spolku Tepelgurth – a opravdu naháněla strach nejen malým, ale i velkým. Největšími hrdina se nakonec staly Bára Frohlichová, Rozárka Smržová a Jana Jirásková – tato trojice statečných šla stezku odvahy dokonce dvakrát J!

Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

20.08.2011 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 20.8.2011 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Od 17 hodin soutěžily děti, od18 hodin dospělí. Letošních závodů se účastnilo velké množství závodníků i diváků. Atrakcí se stala také rybářská tombola, ve které byly následující ceny: sumec, kapr a akvarijní rybičky (sponzorem tomboly byl pan Kumst a manželé Jirotkovi). Myslivci se postarali o občerstvení – grilovali vynikající makrely! Poklidné odpočinkové odpoledne zakončila taneční zábavou skupina Náhoda. Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

16.08.2011 Slavnostní předání Bílé stuhy
V úterý 16. srpna starosta obce Jaroslav Vlasák a místostarosta obce Vladimír Jaroš byli přítomni slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 Ústeckého kraje. Naše obce hodnotící komisi velmi zaujaly a získaly ocenění Bílá stuha za práci s dětmi a mládeží.

14.08.2011 Kuličkyáda
V neděli 14. srpna se na ostrově v Košticích uskutečnil další open turnaj v kuličkách. Do Koštic se sjeli kuličkáři z celých Čech, nechyběl ani mistr světa a mistr ČR. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

13.08.2011 Výlet do Plzně
V sobotu 13. srpna navštívili zájemci město Plzeň. Vedle plzeňské ZOO a Dinoparku účastníci absolvovali exkurzi do pivovaru Pilsen Urquell. Zejména exkurze byla velice zajímavá a všem chutnalo nepasterizované pivo.

Olympiáda
Již čtvrtý ročník olympiády mikroregionu Perucko, tentokrát s názvem Lempliáda aneb Pohádkové klání, se uskutečnil ve Veltěžích. Soutěže byly zajímavé a vtipné, celá akce byla výborně připravena. Naše soutěžní družstvo ve složení Zdeněk Karfík, Břetislav Fikar, Helena Peterková, Milan Kristek a Alena Bozděchová se umístilo na skvělém druhém místě.

22.07.2011 Svatba
V pátek 22. července došlo ke třetí svatbě uzavřené v naší obci – tentokrát do stavu manželského vstoupili Emílie Vykročilová a Antonín Žák. Blahopřejeme jim a přejeme hodně štěstí do společného života.

09.07.2011 Pouť ve Vojničkách
V sobotu devátého července se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Na začátku pouti starosta slavnostně předal rybník ve Vojničkách do užívání místním občanům (projekt Rybník ve Vojničkách spolufinancovaný firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace).

Program pouti byl bohatý: skákací vana, soutěže pro děti i dospělé, klaun, taneční zábava a noční ohňostroj.
Pouť se setkala s nebývalým ohlasem, navštívilo ji cca. 150 účastníků.

Sjíždění Sázavy
Již potřetí se zájemci o sjíždění řek setkali a společně prožili víkend. Tentokrát se sjížděla Sázava. Předpovědi počasí nebyly moc příznivé, ale 45 vodáků se nenechalo odradit! Titul největší potápka tentokrát získal pan Bradáč J!

První den byl klidný, voda tekla pomalu a pátečním večerem posilnění vodáci z Koštic spluli trasu Čerčany – Týnec bez problémů. Horší to bylo druhý den, kdy byla řeka daleko těžší, peřeje a jezy hrozily každým okamžikem! Byla to nádhera, zážitek! Už se těšíme na příští rok…

18. – 19.07.2011 Koštická pouť
Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, proto se během víkendu 18. – 19. června konala koštická pouť. Sobotní odpoledne zahájil starota obce Jaroslav Vlasák, který přivítal přítomné, uvedl malé koštické mažoretky a poděkoval a odměnil koštické děti, které svým dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím začal bohatý program, během kteréhu si přišly na své
všechny generace – téměř dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host – zpěvačka Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných vozítkách. Od 18 hodin začalo další představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu, večer se rozpoudila taneční zábava s místní kapelou Paťáci.

Neděle byla zasvěcena sportování – dopoledne si zasoutěžili otcové s dětmi v rámci oslavy Dne otců, pak už se hrál fotbal – žáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně nerovný boj žen proti mužům – dvojnásobek žen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad muži, i když ženy občas využily své zbraně a nedržely se příliš pravidel. U diváků však sklidily velký aplaus. Nakonec si zahráli místní muži, tentokrát už podle pravidel. Celou pouť samozřejmě provázely kolotoče a další atrakce, nechyběla dobrá nálada a dokonce i počasí se nad námi smilovalo – zřejmě se za nás přimluvil i svatý Antonín.

Celá akce byla součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

03.06.2011 Vítání občánků
V pátek 3. června 2011 se uskutečnilo již jednou odložené Vítání nových občánků (odložení bylo způsobeno hromadným onemocnění účinkujících neštovicemi). Nejprve jsme mohli sledovat vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ, potom místostarosta obce pan Jaroš přivítal rodiče s dětmi narozenými v roce 2010 a předal jim upomínkové předměty. Na závěr vystoupily členky nově vzniklého souboru malých mažoretek Berušky.

05.06.2011 Den dětí
V neděli 5. června 2011 se děti ocitly na tajuplném ostrově. U Ohře byl připraven program věnovaný výhradně dětem. Nejrůznější soutěže, skákací hrad, dlouhá lanovka, balónky…a po splnění všech úkolů také dárkový balíček plný sladkostí a drobných hraček.

Při akci pomáhali členové SDH Koštice, Mysliveckého sdružení Žejdlička, VOŽEKOVO sdružení a další dobrovolníci z obce. Všem děkujeme. Akce se moc povedla, děti odcházely spokojené.

Tato akce byla součástí projektu Rok na vsi, který je spolufinancován Ústeckým krajem.

27.05.2011 Noc kostelů
V pátek 27. 5. 2011 ve 22 hodin se po dlouhé době rozezvučel kostelní zvon v koštickém kostelíku. Ten je z důvodu narušené statiky už několik let pro veřejnost uzavřen. Před kostelem se sešli místní občané, aby podpořili aktivity spojené s rekonstrukcí objektu. Celostátní akce Noc kostelů byla provázena bohatým programem: několik skladeb zahrál Severočeský hornový kvartet a potom vystoupil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic, ve kterém zpívá také několik místních občanů.
Návštěvníci se podívali krátce do kostela a obdivovali jeho zachovalost a krásu. Snad se podaří tento malý vesnický kostelík zachránit! Členové VOŽEKOVO sdružení se pro jeho záchranu velni angažují. Získali finanční podporu Ústeckého kraje a nyní hledají sponzory na dofinancování 1. etapy záchrany – statického zajištění objektu.
Koncert v Košticích v rámci akce Noc kostelů byla finančně podpořena firmou Provident.

28.05.2011 Projekt ve Vojničkách finišuje
V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách uskutečnila další brigáda občanů na úpravu okolí místního rybníka. Prováděly se dokončovací práce – vysazovala zeleň, zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer se místní sešli u malého táboráku, na kterém se nejprve spálily staré větve a nepořádek z průřezu zeleně a potom opekly vuřty.
Už zbývají jenom schody k hladině rybníka a přivézt objednanou várku ryb na zarybnění rybníka.
Projekt je financován firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe.

21.05.2011 Brigáda ve Vojnicích a posezení sousedů
V sobotu 21. 5. 2011 se ve Vojnicích uskutečnila brigáda na úklid veřejních prostor. Uklízelo se zejména v okolí altánu a rybníka. Večer se potom sešli sousedé (místní i chalupáři) a při opékání vuřtů si společně popovídali, zhodnotili uplynulou zimu a plánovali akce v průběhu roku.

19.05.2011 Úspěch divadelního představení
Divadelní představení Lucerna aneb Boj o lípu v podání našich ochotníků má velký ohlas v okolních obcích. Ve čtvrtek 19. 5. hráli ochotníci v Černčicích, v pátek zopakovali svůj výkon 20. 5. 2011 v Radonicích. Obě představení sklidila ohromný potlesk, návštěvníci naše herce chválili, do Radonic se dokonce přijeli podívat herci ze spolku Divoch ze Stříbra, aby se inspirovali před vlastním provedením této divadelní komedie. Pokud Vás zajímá hodnocení také někoho nezainteresovaného, podívejte se na : www.iperuc.cz.

14.05.2011 Hasičské závody dětí o pohár starosty
Logo kraje
V sobotu 14. května 2011 se uskutečnily v Košticích závody mladých hasičů. Letošního ročníku se účastnilo 10 soutěžních mužstev, nejúspěšnější byli hasiči z Domoušic. Domácí družstvo obsadilo 4. místo. Počasí organizátorům přálo, vše se vydařilo, poděkování za povedenou akci patří členům a členkám SDH Koštice. Akce je součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

14.05.2011 Brigáda občanů ve Vojničkách
V sobotu 14.května se ve Vojničkách sešlo 18 občanů, aby pomohli s realizací projektu Rybník va Vojničkách, na který získalo finanční podporu od T- mobile občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení. Cílem projektu je oprava přítiku a odtoku rybníka – to už je za (vydatné pomoci pana Kubáče a pracvoníků obce) opraveno, nyní se upravuje okolí rybníka.

01.05.2011 Vítání ptačího zpěvu
Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace o zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom zamířili po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je snažili rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo pěnkavu…ale hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava.

I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové Mysliveckého sdružení Žejdlička (pan Štýbr a pan Horáček) předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohly zájemci z řad dětí vyplnit soutěžní kvíz, za který získaly drobné odměny.
Akce byla podpořena firmou Provident.

30.04.2011 Čarodějnice
V sobotu 30. dubna se již tradičně pálí čarodějnice, ale v letošním roce nám moc nepřálo počasí. Ještě v době, kdy měl jít průvod čarodějnic, pršelo, a tak byla nakonec celá akce odložena na druhý den – tedy neděli. V průvodu se nakonec sešlo 21 malých i velkých čarodějnic, na hřišti se čarodějnice propojili s další akcí – Vítáním ptačího zpěvu. Po plánovaném programu byl zapálen oheň a upáleny zlé síly v podobě čarodějnice.

Ve Vojničkách se ale podařilo upálit čarodějnice podle plánu, jen s menším časovým odkladem.

30.04.2011 Stavění májky
V sobotu 30. dubna se v Želevicích po dlouhých 10 letech objevila znovu májka. Hlavním iniciátorem byl pan Duben, ale stavěli a zdobili snad všichni ze Želevic – společně s návštěvníky místní hospůdky (a za přihlížení ostatních?!).

23.04.2011 Dětský karneval
V sobotu 23. dubna 2011 se v Košticích konal již tradičně velikonoční karneval pro děti, na který se sjíždějí děti ze širokého okolí. Děti za drobné odměny soutěžily, tancovaly, hrály různé hry – vše pod vedením dvou klaunů (paní Skalské a paní Karfíkové). Drobné sladkosti vyhrály také všechny děti v maškarní masce. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

22.04.2011 Velikonoční dílna
V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnila v Košticích velikonoční dílna. Zájemci se učili zdobit velikonoční perníčky a barvit vajíčka voskovou technikou. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

Bitva dvou armád
Členové delegace Mikroregionu Perucko, ve které byli i naši občané, se měli možnost podívat, jak vypadá bitva mezi Francouzi a Rakušany. Celý den byl velice zajímavý program, viděli jsme ošetření v dobovém lazaretu, pochod vojáků, zájemci měli možnost si vystřelit z pušky a nakonec jsme byli přímými účastníky bitvy o dřevěný most.

26.03.2011 Divadelní představení Lucerna
Dne 26. března 2011 se uskutečnila premiéra divadelní komedie Lucerna (autorem A. Jirásek, upravil J. Dvořák), která se setkala s nebývalým úspěchem. Vynikající výkony herců – amatérů nadchly návštěvníky představení. Poděkování patří všem, kteří se na představení podíleli: Zdeňku Karfíkovi, Václavu Malátovi, Petru Burdychovi, Jaroslavu Vlasákovi, Simoně Fryčové, Veronice Mužíkové, Tereze Vinšové, Petře Karfíkové, Aleně Valinové a Anna Skalské.

Brigáda myslivců
Po uplynulé dva víkendy se uskutečnily brigády zaměřené na úklid veřejného prostranství po zimním období. Jedna akce, které se účastnili občané Koštic, se soustředila na ostrov u Ohře, druhý úklid provedli členové Mysliveckého sdružení Žejdlička v okolí našich obcí. Sesbírali dva valníky odpadu, který vyhodili bezohlední občané a návštěvníci našeho regionu.

Výměna oken v restauraci KD v Košticích
V uplynulých dnech došlo k výměně oken v restauraci Kulturního domu v Košticích. Podívejte se, jak nyní budova vypadá…

20.03.2011 Instalace ptačích budek
V neděli 20. března 2011 v odpoledních hodinách byly naistalovány ptačí budky, které děti společně se svými pomocníky – rodiči před 14 dny vyrobily. Celkem se po Košticích rozvěšovalo 10 budek, děti samy si určily, kam se která budka zavěsí. Celá akce zaměřená na podporu zpěvného ptactva vyvrcholí Vítáním zpěvu ptáků dne 1. května 2011, sraz je v 7.30 u lávky na ostrov. O akci budeme včas informovat.

19.03.2011 Masopust 2011
V sobotu 19. března 2011 se v Košticích konal další ročník masopustních oslav. I tentokrát se organizace ujali členové SDH Koštice a vše jim klaplo, jak mělo (i počasí se umoudřilo J!). V masopustním průvodu šlo přes 30 masek, a tentokrát, což nebývá časté, převažovali mladí. Calá akce pokračovala večerní zábavou na sále KD v Košticích.
20.02.2011 Výroba ptačích budek
V neděli 20. února 2011 se uskutečnilo na sále setkání zájemců o výrobu ptačích budek. Materiál byl předem připraven (poděkování patří panu Nožičkovi), takže zájemci jen bušili a bušili a bušili. Setkání vedl mladý ornitolog pan Vaník, který krátce vyprávěl o životě ptáků v okolí naší obce. Podařilo se vyrobit 10 kusů ptačích budek, které společně s dětmi – výrobci rozmístíme po ostrově a v parku. V květnu při akci Vítání ptačího zpěvu budky navštíme a budeme pozorovat, kdo je osídlil.

Rybářské potěšení
V Košticích a okolí si rybáři stěžují, že je tu málo ryb, že jsou malé….a za to všechno může Nechranická přehrada, která vypouští příliš studenou vodu. Podívejte se, co se podařilo vylovit z řeky Ohře. A pak že tu nejsou J! (Velikost? 121 cm!)

Povodně v našich obcích
V uplynulých dnech zasáhlo tání sněhu všechny naše obce. Největší problém měly ale Koštice a Želevice, kde se hladina Ohře prudce zvedla, vylila se z břehů a způsobila tak komplikace pro místní občany. Byly uzavřeny komunikace, několik domů mělo plné sklepy vody, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Starosta obce a členové SDH Koštice byli připraveni pomoci, objížděli pravidelně postižená místa, sledovali situaci a pomáhali. Takže velké poděkování hasičům za operativní pomoc!

01.01.2011 Novoroční procházka
1. ledna 2011 se v 15 hodin sešli zájemci o malou novoroční procházku. Vzhledem k počasí byla trasa jasná – na Dobročku! A tak se šlo, cestou se probraly všechny podstatné i nepodstatné věci: oprava kostela, nová fasáda školy, místo pro dětské hřiště, vztah chatařů k obci, třídění odpadu i černá skládka u chatové oblasti Dobročka. A po návratu domů rychle horký čaj J!

Stalo se rok 2012

… zpět

Rok 2012

Vánoční rozjímání v okolí Koštic
Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka.Vožekovo sdružení a obec Koštice připravilo bohatý program pro všechny.Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách.Místní připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti shlédly betlémky,odrecitovaly svá přání pro Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky(kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky).Všichni si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.
20.12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.
adventní zpívání
Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r.2012 za finanční pomoci Ústeckého kraje statické zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše svatá , a to 23.12.2012.Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.
4.adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210.výročí vybudování zvoničky sv.Václava . Advent vyvrcholil 24.12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.) a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 26.12. se opět občané sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího .Všichni si připomněli projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli,vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí žijí.
Krásný nový rok 2013 !

Druhá adventní neděle
Druhý adventní týden byl v Košticích ve znamení horlivých příprav na adventní trhy a výstavu s živým Betlémem.Ve čtvrtek se čerti vraceli do pekla – proběhli vsí a za velkého mrazu rychle skončili v kulturním domě, kde změnili svou identitu a začali připravovat adventní výstavu. Mezitím na sále nacvičovali mažoretky a jaké překvapení – i k nim zavítal Mikuláš s doprovodem, aby je odměnil za dlouhou poctivou práci.
Tématem letošní výstavy byla výzdoba vánočních stromečků. Celkem deset stromků v různých stylech – retro, pomerančový, slaměný, háčkovaný, perníčkový, dětský atd. – bylo doplněno typově odpovídající výzdobou z inventáře koštického minimuzea. Byl tam kočárek z 50.let, kostičky, leporela, panenky, medvědi, brusle a lyže, vše nejméně padesát let staré. Tato aranžmá doprovázela výstava časopisů s obrázky různě nastrojených stromečků, takže návštěvníci výstvy mohli načerpat skutečně bohatou inspiraci k ozdobení svého vlastního smrčku či jedličky.
Již tradiční výstavě betlémů v úctyhopdném počtu 36 kusů bezkonkurečně kraloval technicky i umělecky vylepšený mechanický betlém pana Jaroše – se třemi motory a nesčetnými převody, v pozadí město Betlém, se dvěma mlýny- vodním a větrným, s nesčislným množstvím řemeslníků a zvířátek, vše v pohybu.Nadšení nebralo konce.Pan Jaroš vylepšování věnoval celý rok.
Děti z koštické školy nejen zazpívaly, ale připravily výstavu svých výrobků , tentokrát v tradičním duchu, věnce i svícny byly kouzelné a betlém z kašírovaného papíru úchvatný.
Po zatančení zumby začala volná zábava – děti malovaly perníčky, vyráběly tašky s vánočními motivy, dělaly přáníčka.Několik prodejců vánočního zboží doplnilo kolorit adventu.Občerstvení zajišťoval starosta s místostarostou.Na výstavu přišlo opět více lidí než loni.
Vrchol druhé adventní neděle – živý Betlém – zkomplikovalo počasí.Chumelenice, která se strhla, sice vypadala stylově vánočně, ale zasypala klávesové nástroje, přehrávač, foťáky, adventní věnec, nemluvě o Marii a Josefovi s živým Ježíškem.Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se potěšili kouzelnou atmosférou starých časů.
Starosta popřál všem veselé svátky a rozsvítil vánoční strom, přítomní společnými silami rozsvítili druhou adventní svíci a všichni pádili do teplých domovů.

02.12.2012 Mikulášská nadílka
V neděli 2. prosince se na sále KD v Košticích uskutečnila Mikulášská nadílka pro 85 dětí z našich obcí. Nejdříve děti tancovaly na připravené diskotéce a potom společným voláním pozvaly Mikuláše s čertem a andělem. Každé dítě za básničku či písničku (větší za znalosti z násobilky či vyjmenovaných slov) dostaly adventní kalendář a perníkovou chaloupku plnou sladkostí.
Foto:

Advent 2012
Advent v Košticích a okolí je v plném proudu! První příprava byla již minulou sobotu, kdy děti pekly perníčky, aby si je mohly nazdobit 9.12. na adventní výstavě v Košticích.Celou akci vedla Anna Skalská, která je ve zdobení perníčků nepřekonatelná a její moderní krajinky každý obdivoval.1.12. odjeli místní do Drážďan, aby nasáli atmosféru tamních trhů. Viděli roztočení pyramidy, vánočkový trh, ochutnávali štoly a nakupovali…2.12. odpoledne místní děti odměnil a ocenil Mikuláš s pomocníky, přítomných 70 dětí bylo jistě s nadílkou i zábavou spokojeno.A konečně v 17 hodin začal advent! Po delší době nebyl ve Vojnicích o adventu sníh.Ve vojnické kapli se sešli občané z Koštic, Vojnic i Vojniček, aby společně zapálili první svíčku na adventním věnci a rozžehli vánoční stromeček, Jiří Nožička zazvonil na zvon, Anna Skalská všem popřála krásný advent i vánoční svátky. Místní hospodyně přinesly ukázky svého umění – před kaplí všichni ochutnali a připili si punčem a pálenkou ze zdejší palírny s přáním krásných svátků a pokoje pro všechny. Příští neděli je adventní výstava s jarmarkem v Košticích. Pan Jaroš slibuje překvapivá vylepšení svého mechanického betléma,uvidíme různé typy nazdobení vánočních stromečků, děti předvedou své umění ve zdobení adventních věnců a hlavně bude živý betlém!

Den rolád
Sobotní odpoledne provoněly vůně dobrot. V koštické knihovně uspořádalo sdružení Vožekovo tradiční ochutnávkový den, tentokrát se ochutnávaly rolády. Místní dámy se překonávaly – přinesly rolády sladké , pečené, nepečené,s krémem, se šlehačkou, s banány, s rumem, dietní, slané, špenátové, z listového těsta,ba dokonce syrečkové. Hostů bylo hodně, tentokrát i z Postoloprt – bylo totiž na co se těšit.Vstupným na akci byla ukázka vlastního výrobku, takže hlad skutečně nehrozil. Všem chutnalo, snědlo se vše do posledního drobečku. Čile se vyměňovaly recepty a vzpomínalo se i na další rolády, jejichž ukázky zde nebyly.Mezitím členky Vožekova sdružení chystaly strategii na adventní čas(dokonce i na vánoční čas příštího roku) – první akcí je pečení perníčků s dětmi příští sobotu v hospůdce v Želevicích. Děti si o adventním jarmarku v Košticích perníčky samy nazdobí.Chystá se též pochod čertů po Košticích 6.12.navečer(čerti se budou vracet do pekla), bohužel většina pekelníků budou zřejmě dámy, páni se ostýchají předvádět.
Přítomné děti se nenudily, když se najedly dobrot, daly se do čtení – vždyť akce se konala v místní knihovně.

Pomník pod památnou lípou
Pánové Václav Satran a Vladimír Formánek se rozhodli společnými silami opravit pomník ke vzniku samostatného Československa pod památnou lípou v blízkosti koštického kostela. Opravu chtěli udělat tak, aby pomník ke dni státního svátku 28. října poutal okolojdoucí, ale protože počasí jejich záměru nepřálo (hustě sněžilo), tak se na opravu vrhli v den svátku. Opravili nápis, paní Hellerová uvila vzpomínkovou kytici a za přihlížení několika místních občanů společně vzpomněli jedné z nejvýznamnějších událostí našich dějin. Pánové, velké poděkování!

28.10.2012 Dušičková slavnost
28.října položil starosta obce květiny k památníku padlým v obou světových válkách.Místní občané pan Fománek a malíř pan Satran vlastními náklady vyčistili a znovu vyzlatili pamětní desku Lípy Svobody z roku 1918 a položili zde rovněž kytici se vzpomínkou na všechny dřívější obyvatele Koštic.Na místě se sešla asi desítka občanů a společně zavzpomínali a též probrali současnou situaci.

Podařený dušičkový podvečer nachystalo občanské sdružení Vožekovo 1.11. v Košticích. Nejprve proběhla na místním hřbitově komentovaná prohlídka, kde Irena Hellerová seznámila návštěvníky s historií některých významných rodin a jejich hrobů. Nejznámější je zřejmě novodobá vlastnoruční socha pana Svatoše na jeho hrobu. Historicky nejstarší dochovaný je pravděpodobně hrob mladého učitele Löschnera, kterému nechali náhrobek zhotovit jeho žáci roku 1875 a náhrobek faráře Sturma z roku 1885, opět zaplacený farníky z Koštic.Zajímavá historie mlynářské rodiny Ortů i děsuplný osud nejmladšího syna řeznické rodiny Zajíčků v nemilosrdných 50. létech 20. století , to vše zaujalo i dojalo návštěvníky hřbitova. Neznámý původ a smysl ústředního sloupu hřbitova snad bude objasněn v blízké budoucnosti nahlédnutím do církevních archivů.Poučnou půlhodinku přítomní zakončili procházkou ke škole, kde se zahřáli horkým čajem a pokračovali do kostela.

Kostel sv.Antonína má konečně zajištěnou veškerou venkovní statiku – základy i zdi(práce byly dokončeny v uplynulých dnech za finanční podporu Ústeckého kraje a obce Koštice).Pod jeho střechou se letos poprvé konala vzpomínka na zesnulé, a to opravdu důstojně. Nejprve přítomné nadchlo baletní vystoupení na píseň Ave Maria. Vystoupil baletní umělec Jan Vozáb s partnerkou sl.Skřivanovou. Sesvičili s koštickými dětmi skutečně nádherný tanec, který naplněný kostel nadchl a dojal. Poté zazpívali členové libochovického sboru Melodie Jiří Grüner a Lucie Zahradníčková, děti pod vedení učitelky Mirky Šubrtové zahráli na zobcové flétny, s Ing. Novákovou zazpívali několik písní a koncert vyvrcholil společným zpěvem nádherné písně Hallelujah, kdy se přidali všichni přítomní.Před kostelem děti tvořily pomocí svíček světelné obrazy. Lampionový průvod se vydal k ostrovu,kde cestou starosta obce rozsvítil svíčku u památníku padlým. Na lávce na ostrovu se konalo tradiční vypouštění světelných leknínů na vodu se vzpomínkou na zesnulé. Řeka osvícená nekonečnou řadou světel určitě zapůsobila na všechny přítomné.

Setkání důchodců 2012
Kulturní dům v Košticích zaznamenal v páteční podvečer neobvyklý ruch. Scházeli se místní důchodci a zároveň rodiče přiváděli své ratolesti na vystoupení pro radost seniorů.Po uvítání panem starostou zatančily mažoretky Berušky v novém oblečení, děti pod vedením Ing. Novákové zazpívaly několik písniček. Nejmenší děti ze školičky přítomné dojaly svým párovým tanečkem.Paní učitelka Šubrtová už s předstihem přichystala Čertovský tanec, který větší děti s vervou předvedly. A nakonec přišla zumba pod vedením Karolíny Fröhlichové.
Členky Vožekova sdružení připravily novinku – výstavu historie odívání „Takové jsme byly…….. ve 20. století“. Oblečení od roku 1910 do 90.let včetně doplňků (bez kloboučku a rukaviček by dáma vůbec nevyšla z domu) doplnily dobové módní časopisy a publikace, fotografie místních v oblečení z 20. století , stříhy na šití a pletení a obrázky z té doby, vše korunovaly publikace z fotografiemi z dílen Blanky Matragi. Zejména dámy si přišly na své a zavzpomínaly na dobu shánění pěkného oblečení pod pultem. S povzdechem kvitovaly kvalitu oblečení starého i 90 let . Na obrázcích si ukazovaly se slovy „To jsem taky měla“.Zdrojem exponátů bylo koštické minimuzeum a soukromý archív Ireny Hellerové.V podobných akcích chce Vožekovo sdružení pokračovat a připravit další akce, např. Svatební den, módní přehlídku o historii odívání atd.
Po občerstvení nastoupila kapela Druhý dech a hrála rozjařeným důchodcům k tanci až do půlnoci.
Setkání důchodců bylo zároveň setkáním generací – byli zde všichni – děti, jejich rodiče i prarodiče.

05.10.2012 Noční pochod pod Hazmburk
Noční pochod pod Házmburk se uskutečnil 5. 10. 2012. Protože nám to počasí dovolilo, šlo se po dvou letech zase z Koštic přes pole a luka. Atmosféra byla nádherná, účastníků přes 70 (někteří se nechali poslední úsek odvézt záchrannou jednotkou, kterou opět zajistili hasiči). Pod Házmburkem jsme viděli malý ohňostroj. Členové SDH Koštice (pan Valina a pan Plaček) zajistili asi v polovině cesty vynikající čaj, ale zajistili hlavně pro účastníky akce odvoz – a obě auta se musela 3x vracet! Velké poděkování hasičům za skvělou pomoc při realizaci akce!
Fofo:

29.09.2012 Želevické posvícení
Dne 29. 9. 2012 se uskutečnil další ročník Želevického posvícení, již podruhé spojeného se zabíjačkovými hody, o které byl opět velký zájem. Pochoutky z vepřového provázel bohatý odpolední program, a tak si návštěvníci Želevic užili příjemné odpoledne. Od 15 hodin byl připraven program pro děti – všechny hry a soutěže byly ve znamení zvířátek. Program pro děti završila přehlídka – každé dítě mělo na hlavě čepičku znázorňující nějaké zvíře, které pro jistotu divákům krátce představilo. Potom se už ujala slova hudební skupina Druhej dech a v 18 hodin jsme zhlédli představení travesti show Crazy Ladies.
Foto:

03.09.2012 Návštěva hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012
V pondělí 3. září 2012 naše obce navštívila hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012. Členové komise sice přijeli asi s půlhodinovým zpožděním, ale potom se už vše odvíjelo podle připraveného programu (na program se můžete podívat dole pod článkem).
Komisi jsme předvedli malý průřez naší činností – prezetaci obce jsme nazvali Rok na vsi.
Na přípravě a realizaci programu se podílelo 121 občanů, další desítky zájemců společně s komisí program absolvovaly a vytvořily tak skvělou kulisu jednotlivým živým obrazům a vystoupením! Snaha neudělat si v celostátním kole ostudu semkla občany našich obcí, a tak se podařilo vytvořit nádhernou příjemnou atmosféru. Na programu se podílely všechny složky v obci: myslivci, hasiči, sportovci, vožekovci, tepelgurthi, ženy v akci a všichni další dobrovolníci…
Moc a moc VÁM VŠEM děkujeme za výbornou reprezentaci obce! Jak jsme dopadli se dozvíme v sobotu 15.září v Luhačovicích.
obcerstveni
Vlevo nahoře – soutěžní koláče paní Berkové, vpravo zbytek očerstvení připraveného místními ženami.

Program celostátního kola Vesnice roku 2012
14.30 – 15.15 kamelot + Mažoretky + prezentace našich obcí + občerstvení (listové těsto) + Morčáci
15.15 trasa OÚ, Školní ulice, dolní náves, dětské hřiště
15:30 prohlídka školy + kostela (výstava obrazů pana Satrana, pěv. minivystoupení Simony Fryčové + dětí, prohlídka záchrany kostela)
15.45 masopustní průvod
průvod jde směrem k hasičárně
15.50 ukázka hasičského útoku dětí (pod mlýnem) + prohlídka hasičárny
16.00 – 16.20 mlýn: ukázka z Lucerny + příjezd Orta + prohlídka
ostrov: kuličky
pláž: Tepelgurth – Bitva o Divočinu (ostrov)
16.20 lávka: pouštění leknínů
16.25 od lávky mikrobus do muzea
16.30 – 16:40 prohlídka muzea
16.40 přejezd do Želevic
16:50 prohlídka Želevic + zabití sv. Václava (příjezd družiny od Landů)
17.00 přejezd do Vojniček
17.10 Vojničky: Vítání ptačího zpěvu + vodník
17.20 přejezd do Vojnic
17.25 kaple: výstava betlémů (ukázka mechanického betlému) + rybník: čarodějnice
17.35 odjezd k myslivcům
17.40 prohlídka myslivny + odchovny divokých králíků a bažantů + vypuštění bažantíků

Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu se uskutečnily tradiční rybářské závody u rybníka ve Vojnicích. Až příliš teplé odpoledne nepřilákalo mnoho rybářů, dokonce i úlovky byly zřejmě kvůli teplu slabší než v minulých letech. Vítězové si přesto odnesli pěkné ceny, zejména děti byly nadšené. V podvečer, kdy teplota přece jen poněkud poklesla, četné návštěvníky nadchla travesti show, pak následovala taneční zábava. Občerstvení opět bezchybně zajistili místní myslivci.

02.08.2012 Vyhlášení výsledků Vesnice roku Ústeckého kraje 2012
Zlatá stuha pro Koštice!

Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceněnění 18. ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 v obci, která získala Zlatou stuhu – v Košticích. Nejvyšší ocenění předala starostovi obce Jaroslavu Vlasákovi hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. V rámci Ústeckého kraje se do soutěže zapojilo celkem 22 obcí.

„Přála bych si, aby v příštích ročnících sebralo více obcí odvahu a přihlásilo se. Vítězným Košticím přeji hodně štěstí v republikovém finále a oceněným obcím gratuluji k dosaženým výsledkům a přeji mnoho štěstí v další práci,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

„Finanční odměnu za vítězství v krajském kole Vesnice roku 2012 využijeme na vylepšení zázemí pro naši mládež. Chceme vybudovat například víceúčelové hřiště, kde si budou moci náctiletí zahrát volejbal, nohejbal a další sporty,“ prozradil starosta Koštic Jaroslav Vlasák.

Koštický obecní úřad připravil za pomoci dobrovolníků pro hosty prohlídku všech sdružených obcí, součástí slavnostního programu bylo vystoupení malých mažoretek Berušek a dvě scény z divadelního představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu. Hosté a představitelé oceněných obce obdrželi kytice vytvořené ženami z Koštic. Večer následovala taneční zábava pro celou obec.

Koštice postupují do celostátního kola, které se uskuteční od 2. do 8. září. Konečné výsledky a nositele titulu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012, a to v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.

V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v nejrůznějších oblastech.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

 

08.08.2012 Olympiáda mikroregionu Perucko 2012
V sobotu 8. srpna jsme se opět zúčastnili společenskosportovního klání obcí Mikroregionu Perucko, které se letos uskutečnilo ve Veltěžích. Všichni soutěžící plnili úkoly ve stylu „Rok na vsi“. Mezi soutěžními družstvy se objevilo také družstvo spřátelených německých obcí. Letos jsme obsadili výborné 2. místo a nakonec jsme vyhráli 1. místo v uměleckém dojmu. Proč? To pochopíte z fotografií a videa!

Naučná stezka Koštice – Křesín
Členové občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova vybudovali novou malou naučnou stezku, která začíná u kostela v Košticích, vede přes dolní náves, okolo Ohře, přes Želevice, mokřady u Koštic a končí v Křesíně. Děkujeme!
Foto:

07.07.2012 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť. Bohatý program byl připraven od 15 hodin pro děti i dospělé. Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš) chytil za poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí umoudřilo, a tak mohly připravené soutěže pro děti i rybářské závody pro dospělé bez problémů proběhnout J! Od 18 hodin bylo pro děti připravené divadelní představení O zlaté rybě. K posezení hrála hudba, členové mysliveckého sdružení Žejdlička perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když se setmělo, mohli návštěvníci vidět ohnivou show.
Foto:

22.07.2012 Kuličkyáda 2012
Stalo se již tradicí, že se v létě během prázdnin v Košticích koná celorepublikový open turnaj ve cvrnkání kuliček – kuličkyáda. Letos se uskutečnila v neděli 22. července jako obvykle na koštickém ostrově. Počasí sice dlouho hrozilo, ale po deštivé noci se přecijen vyjasnilo a do Koštic se sjeli hráči z celé republiky, dorazilo i pár místních. Dopoledne si zahrály děti, vítězem se stal Josef Novák z Koštic. Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj dospělých. Přítomní si pochvalovali přírodní terén a kupodivu jim nevadil ani mokřejší povch – kuličky pak při rozhozu neskákaly. Po pětihodinovém souboji se nakonec definitivním vítězem bez porážky stal Jakub Fuss z Prahy. Z místních obsadila krásné 8. místo Zdeňka Formánková, která je v první čtyřicítce celorepublikového kuličkového žebříčku. A to začínala před několika lety cvrnkat v Košticích.
Foto:

16. – 17.06.2012 Koštická pouť 2012
Koštická pouť ve dnech 16. a 17. 6. 2012 byla skutečně nádherná. Počasí všem přálo, a tak stará garda fotbalistů mohla svůj přátelský turnaj v klidu dohrát. Děti pobavilo divadélko, úžasné byly Berušky, malé mažoretky z Koštic. IQ park pobavil mladé i nejstarší. V neděli předvedli hasiči své umění dětem, hrálo se fotbalové utkání Dobročka : Koštice (chaťáci po zásluze vyhráli). Obcemi projížděl turistický vláček, na který se stály fronty. A vrcholem bylo otevření muzea. Vybudování Vesnického minimuzea a jeho slavnostní otevření bylo spolufinancováno firmou T- mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Z otevření vesnického muzea v Košticích

„Jak ve vašich představách vypadá cesta, kterou se každý den vracíte k domovu? Pokud jste o tom dosud nepřemýšleli, zkuste to, zastavte na chvíli čas. Objevte místo, které vám dává sílu, energii, pocit volnosti…… vše, co znamená domov. Prohlédněte si naše muzeum, vytvořené pro vás z naší lásky k domovu.“ Tak zněla úvodní slova při zahájení provozu vesnického minmuzea Venkovská světnice v Košticích.

Občanské sdružení Vožekovo nechtělo vytvořit skanzen, ale ukázat, jak žili naši předci před 40, ale i 100 lety. Vesnice nebyla tak zpátečnická, jak si dnes myslíme. Mnozí z našich předků odešli do měst, do světa a přinesli domů do Koštic jiné zvyky, jiné oblečení, jiný způsob života. Ale zároveň zachovávali konzervativní způsoby svých rodičů a prarodičů. Nové si kupovali, až když staré dosloužilo. Mísili tak styly starodávné i nejnovější v souladu možném jen na vsi.

V typicky vesnických domácnostech před 100 lety se ložnice jako komplet nábytku prakticky nevyskytovala, spalo se v sednicích nebo komorách, čeládka pak na seně či slámě u stájí, na půdách apod. Komplety nábytku, tak jak tu vidíme, si pořizovaly bohatší domácnosti, větší sedláci, mlynář, pan učitel, doktor. Návštěvníky upoutala část kompletu, který pochází původně z majetku majitelů koštického mlýna, rodiny Ortů a Blíženců, kteří byli po válce po znárodnění mlýna nuceni prodávat svůj drobný majetek. Tuto ložnici – dva noční stolky a toaletku prodali rodině Karfíků (dříve Bažantů) z č. 37 v Košticích. Dcera Karfíkových, paní Marie Pattová, věnovala spolu se svým manželem tento nábytek muzeu včetně hnědé almárky po rodičích. Druhá část ložnice, kterou muzeu věnovali manželé Hellerovi z Vojniček, pochází z majetku rodiny paní Hellerové, rodiny Cibulkových z Lukohořan. Tato rodina věnovala i starou máselnici a unikátní rádio z 20. let 20. století.

Bílou kredenc věnovala paní Eva Bělochová, roz. Hellerová, z Koštic č. 5, pochází z majetku jejích rodičů, možná původně prarodičů. Unikátní jsou fotografie její matky a společné fotografie matky a tety z dětství. Tyto dámy jsou vidět též jako nevěsty spolu s jejich svatebními šaty. Svatební šaty, které věnovala rovněž paní Bělochová z č. 5, byly použity dvakrát. Poprvé se v nich vdávala matka dárkyně Eva roz. Kubáčová z č. 7 za Václava Hellera z č. 88. V době nouze o látky za 2. světové války si šaty na oddavky zapůjčila její sestra Marie Kubáčová, která si brala Josef Hellera z č. 38. Na přiložených fotografiích jsou vidět jejich svatby, oznámení z r. 1944 a svatební gratulace.

Kuchyni z 50. let 20. století věnovala paní Štěpánová z Vojniček. Je skutečně krásně zachovalá a je to přesně ten typ nábytku, který všichni známe. Čajová souprava je ve stylo artdeco a je vyrobena družstvem artělem zhruba ve 20. létech 20. století. Nové nohy k této kredenci vyrobil pan Jaroš st. z Koštic. Zničené kování bylo nahrazeno novým.

Knihovna pochází z počátku 20. století (asi 1905) z majetku paní Františky Válkové, roz. Weiglové, která ji věnovala své neteři paní Marii Hellerové, jejíž dcera Marie Kosková se rozhodla darovat ji muzeu.

Ve skříních vidíme oděvy a prádlo, některé doslova unikátní, z 20. až 50. let 20. století. Také ramínka jsou většinou velice stará. Prádlo složené ve skříních, nabízí přehled o výbavě děvčete ze vsi, a to i ze živnosti, nikolik pouze ze statku (o tom svědčí rukavičky, kloboučky, obuv, kabelky). Spodní prádlo si většinou nevěsty šily samy, bylo bílé, s jemnou krajkou či výšivkou.

Děti na vesnicích ve starších dobách mnoho hraček neměly, jen to, co jim např. vyřezal ze dřeva otec či dědeček, případně ušila maminka (pany). Ve 20. století začali bohatší rodiče hračky kupovat nebo pořizovat na zakázku. Unikátní hračkou je houpací kůň z majetku rodiny Štýbrů, starý nejméně 100 let a koňský potah, vyrobený okolo r. 1910, který muzeu věnoval Petr Groh – hračka pochází z dědictví po rodině Schejbalů. Zajímavostí byl i první koštický mechanický betlém, vytvořený panem Jarošem st.

Bílý stoleček z r. 1901 (letopočet je vespodu stolku) věnovala muzeu paní Marie Jarošová z Koštic. Tento stolek poctivě sloužil nejméně 5 generacím a přežil celkem ve zdraví do dnešních dob. Slabikář a početnice pocházejí z padesátých a šedesátých let 20. století, byly po starších Poupatech nejvíce používanými učebnicemi ve školství, jsou doplněny Slabikářem z let sedmdesátých.

Ovšem největším tahákem byly repliky středočeských krojů, které členky Vožekova sdružení předvedly samy na sobě a svých dětech, doplněné zapůjčeným krojem kyjovským.

Návštěvníci si s nadšením prohlédli nábytek, zařízení, hračky, šicí stroj, kafemlýnek, řeznické náčiní. Je to kus života našich předků, svědectví o jejich šikovných rukou. Bylo na co se dívat.

Koštice dokázaly, že svůj titul Vesnice roku 2012 si skutečně zaslouží.

Muzeum je možno si prohlédnout po předchozím telefonickém objednání.

Děkujeme všem, kteří se na vybudování Vesnického minimuzea podíleli!

Svátek matek
Druhou květnovou neděli se již tradičně koná oslava Svátku matek spojená s Vítáním občánků. V letošním roce jsme přivítali 5 nově narozených dětí. Přejme jim i jejich rodičům, aby se jim v Košticích líbilo a aby zde prožili hezké chvíle.
Program obohatily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Koštice a malé mažoretky Berušky.

02.06.2012 Den dětí
V sobotu 2. června se uskutečnily oslavy Dne dětí. Tentokrát mohly děti zavítat do Koštické ZOO. Pořadatelé s dobrovolníky připravili 20 různých stanovišť, kde se plnily úkoly podle přiděleného zvířete. Na konec dostalo každé dítě balíček sladkostí. I letos byl ostrov plný dětí – koštické dětské dny jsou vyhlášené svým programem daleko široko, také jezdí návštěvníci z okolí.

Závody mladých hasičů
Již tradičně pořádají členové SDH Koštice v květnu závody mladých hasičů v hasičkém sportu. Přes nepříjemné chladno se akce účastnil velký počet soutěžních družstev. I letos se soutěžilo o Pohár starosty obce. Družstvo Mladých hasičů SDH Koštice se umístilo na 2. místě. Blahopřejeme!

08.05.2012 Položení květin
8. května byly položeny květiny k Pomníku padlých v Košticích na počest obětí obou světových válečných konfliktů.
Foto:

Noc kostelů
Druhým rokem se členové VOŽEKOVA sdružení zapojili do organizace celostátní akce s názvem Noc kostelů. Tentokrát mohli návštěvníci již přímo vstoupit do prostor kostelíka sv. Antonína Paduánského v Košticích (objekt je po statickém zajištění opět veřejnosti přístupný). Akce noc kostelů v Košticích začala ve 20.30 malým koncertem dětí ze Základní školy Koštice – ty hrály několik skladeb na zobcové flétny a zazpívaly píseň Chválím tě, země má. Příjemný večer byl završen koncertem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. Potom si mohli návštěvníci akce prohlédnout kostel, zahrát na varhany, šlapat na měchy…Zejména dětem se prohlídka kostela moc líbila. Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

29.04.2012 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém úspěchu další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde také proběhlo kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a jeho kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu vzbudil krutihlav – tentokrát se ho povedlo odchytit dokonce dvakrát. Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají tomu různé křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky, pěnkavy, krutihlavy, cvrčilky…

Účastníci zažili něco opravdu neopakovatelného, nádherného!
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

07.04.2012 Velikonoční zábava
V sobotu 7. dubna 2012 se ve večerních hodinách uskutečnila již tradiční taneční Velikonoční zábava. Členové VOŽEKOVA sdružení připravili na ceny bohatou hru s čísly. A jak už to v poslední době bývá zvykem, sál KD nebyl zcela zaplněn, ale to je nyní u tanečních zábav normální – lidé navštěvují akce radši v zimě (plesy, masopust). Přesto atmosféra výborná – poprvé se představila kapela Druhej dech a hrála velmi dobře (už je domluvena na další akci)!

05.05.2012 Úklid ve Vojnicích
V sobotu 5. května 2012 si zorganizovali úklid veřejných prostor občané ve Vojnicích. Uklízelo se okolo rybníka, v prostoru altánu a hřiště. Po zvelební této části obce se pozornost brigádníků soustředila také na místní kapličku.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

07.04.2012 Dětský karneval
V sobotu 7. dubna 1012 se konal již tradiční Dětský karneval. Tentokrát se organizace ujali ve spolupráci s OÚ Koštice dobrovolníci a členové VOŽEKOVA sdružení. Sál KD zaplavily víly a princezny – prostě je znát, že se v obci poslední dobou rodí samé slečny J!

Děti řádily s moderátorkou (paní Skalská) a klaunem (paní Karfíková), plnily různé úkoly, soutěžily a tancovaly. Součástí programu byla také přehlídka všech účastníků v karnevalových maskách. Poděkování za vydařenou akci patří všem, kteří pomáhali při organizaci karnevalu.
Foto:

30.04.2012 Pálení čarodějnic + soutěž o Koštického vořecha
V pondělí 30. dubna 1012 se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník Pálení čarodějnic. Program byl bohatý. Nejprve jsme mohli vidět výcvik policejních psů – psovodi předvedli psy již vycvičené, ale také na začátku výcviku. Mohli jsme obdivovat poslušnost psů i jejich odvahu při nácviku zásahu proti lumpům.
Potom nastoupili naši domácí mazlíčci – konala se soutěž o Koštického vořecha. A tady jsme se při plnění soutěžních disciplín opravdu zasmáli. Pejskové plnili různé úkoly a měli také předvést svoji poslušnost, což ne vždy dařilo J! Zajímavou soutěžní disciplínou bylo ukázat něco, v čem pejsek vyniká, a tak jsme viděli pejsky tančící, stydící se, podávající pac…prostě nádhera. Celou soutěž vyhrála Brita manželů Hoblíkových, která získala věnec buřtů. Ale také ostatní pejskové dostali nějaké psí pamlsky. Akci výborně připravil pan Štýbr, za což mu patří velké poděkování.
Hned po soutěži se slétly čarodějnice u kostela – před místní školou a šly průvodem po obci. Po příchodu na fotbalové hřiště byl zapálen oheň, opékaly se buřty a čarodějnice hrály s dětmi různé hry.
No a v samý podvečer jsme mohli vidět ukázku psího cirkusu. Zejména malé děti tím byly nadšené. Nakonec se s pejsky pořádně pomazlily a letošní Pálení čarodějnic pomalu končilo. U ohně zůstali jen dospěláci a vychutnávali atmosféru pomalu uhasínajícího ohně.
Foto:

28,04.2012 Čarodejnice ve Vojničkách
V sobotu 28. dubna 1012 se ve Vojničkách uskutečnila předehra Filipojakubské noci – takové malé pákení čarodějnic. Tedy malé, ono bylo nakonec docela velké – akce se zúčastnilo cca 40 lidí (kde se ve Vojničkách vzali J?). Po zapálení ohně přiletěla skutečná čarodějnice a děti musely plnit různé úkoly a nakonec jim prozradila tajemství, že se někde v blízkosti parku ukrytý poklad. Ten děti našly a společně snědly…Akce byla velice příjemná (tady jsou vlastně všechny akce moc fajn). Už se těšíme na červencovou pouť.

05.05.2012 Brigáda ve Vojničkách
V sobotu 5. Května 2012 se ve Vojničkách sešli občané, aby obnovili zeleň, kterou v loňském roce zasadili do okolí parku a místního rybníka. Bohužel několik stromků zašlo, budeme muset vysadit jiné, ale keře se začínají rozrůstat moc hezky.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

22.01.2012 Ples SDH Koštice
Dne 21. ledna 2012 se uskutečnil další ples Sboru dobrovolných hasičů Koštice. K tanci i zábavě hrála skvělá kapela, atmosféra byla vynikající, ceny v tombole zajímavé. Všichni se velmi dobře bavili.

08.01.2012 Tříkrálová sbírka
Letošní obchůzka Tří králů se konala v neděli 8. ledna. Protože se sešlo mnoho koledníků, vytvořili jsme tři skupinky – dvě obcházely Koštice a jedna jela do Vojnic a Vojniček. Díky Vám, kteří jste přispěli, se vybralo přes 4700,- Kč – všechny tyto peníze půjdou na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Děkujeme!

Stalo se rok 2013

… zpět

Rok 2013

31.12.2013 Silvestrovské oslavy
Končící rok s sebou nese silvestrovské oslavy. Již tradičně v 19 hodin malý ohňostroj před budovou Obecního úřadu v Košticích a poté mohutné oslavy v želevické hospůdce i koštické hospodě. Přejeme hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce všem občanům i návštěvníkům obce!

28.12.2013 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 28. prosince 2013 se konal na sáleKD v Košticích Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Tentokrát se sešlo nebývalé množství hráčů – přesně 30! Hrálo se do pozdních večerních hodin. Vítězem se stal Tomáš Rus, druhé místo vybojoval Miroslav Sailer a na třetím místě skončil František Pfeifer (ten se finálových bojů nezúčastnil, protože mu jel vlak).

24.12.2013 Společná setkání v době Vánoc
Ve 22 hodin na Štědrý večer se sešlo několik občanů při společném zpívání koled v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Zpíval a na varhany hrál Jiří Grüner, kterého svým zpěvem podporovali ostatní přítomní. Největší ohlas měla píseň Půlnoční od Václava Neckáře.
O štědrovečerní půlnoci se sešly dvě desítky občanů v kapli ve Vojnicích, aby si připily na hezké svátky a zazpívaly několik koled. Společným zpíváním v kapli se pokračovalo také druhý vánoční svátek – 26. prosince odpoledne.

Čtvrtá adventní neděle
Již tradičně se schází občané Želevic čtvrtou adventní neděli při rozsvícení vánočního stromku před místní kapličkou v centru obce. Kromě společného zpěvu vánočních koled, každé přítomné dítě řeklo své přání u rozsvíceného stromku a nakonec si všichni přítomní popřáli hezké prožití vánočních svátků.

Třetí adventní neděle
Třetí adventní neděle byla po dlouhé době bez sněhu. V kapli sv. Anděla Strážce se občané Vojnic, Vojniček a Koštic sešli, aby probrali sobotní návštěvu vánočních trhů v Budyšíně a Zhořelci, zazpívali koledy, ochutnali dobroty místních kuchařek a místní palírny a hlavně – rozsvítili třetí svíci na adventním věnci. Všichni se pokochali nádherou velkého živého stromečku, nádherně vyzdobeného interiéru kapličky i okolí. Malá slavnost byla ukončena pro sílící vítr a všichni se těší na sobotu 21.12.2013, kdy bude v kostele sv.Antonína v Košticích slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí.Zároveň bude znovu veřejnosti představen obecní betlém ze slaného těsta, dílo koštických občanů. Čtvrtá adventní neděle bude tradičně oslavena u želevické zvoničky sv.Václava. Na Štědrý den ve 22,00 se zpívají v kostele sv.Antonína koledy a ve 24,00 je setkání občanů v kapli ve Vojnicích.

01.12.2013 Koštický advent
Koštický adventKoštický advent byl zahájen 1.adventní neděli 1.12.2013 ve Vojničkách, kde se občané sešli u rozsvícení vánočního stromku a první svíce na adventním věnci.

03.12.2013 Vožekovo sdružení připravilo Vánoční dámský večer Vizážistky Simona Břečková a Anna Grundová připravily přednášku o péči o pleť a ukázky nejmódnějšího líčení.
Druhá adventní neděle patřila tradičně Košticím, tentokrát na téma betlémy. V kulturním domě Vožekovo sdružení připravilo plnou náruč zábavy. Odpoledne zahájilo dětské představení Sněhurka a deset trpaslíků, kterou s dětmi připravily Anna Skalská a Petra Karfíková.
Místní děti s přehledem divadelních hvězd pobavily plný sál. Pak koštická škola a školka zazpívala několik koled a program pokračoval hlavním bodem – představením obecního betléma. Plných sto postav vyrobily děti s dospělými za pomoci pracovníků obce a členky Vožekova sdružení ho naaranžovaly do betlémské krajiny plné oveček.Pan Jaroš opět předvedl svůj mechanický betlém a místní sběratelky přinesly své sbírky papírových, voskových a jiných betlémů. Výstavu završily výrobky školáků a předškoláků.
V rámci každoroční výtvarné dílny si děti nazdobily vlastnoručně upečené perníčky, dále si mohly vyrobit voňavou ozdobu z jablíčka nebo papírové ozdoby na stromeček. Většina návštěvníků uvítala občerstvení (čaj. punč, kávu a výborné štoly) a zůstala na sále po celé odpoledne v družné zábavě.
Po ukončení výstavy se přítomní odebrali před obecní úřad, kde trubači zatroubili několik koled za notování všech přítomných. Pan starosta popřál veselé a klidné svátky a rozsvítil stromeček a druhou svíci na adventním věnci.
Advent pokračuje příští neděli v kapli ve Vojnicích, čtvrtá adventní neděle se koná před zvoničkou v Želevicích.
21.12. se koná v kostele sv. Antonína vánoční koncert pěveckého sboru Melodie a malý zpívaný živý betlém v podání dětí koštické školy.
V kostele bude opět vystaven nový obecní betlém. Všechny akce pořádá občanské sdružení Vožekovo a obec Koštice.

01.12.2013 Mikulášská nadílka + Sněhurka a sedm trpaslíků
Po dvou měsících se konečně koštické děti dočkaly. V neděli 1. 12. proběhla Mikulášská nadílka, kterou zahájily děti z Koštic pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Od počátku října dvakrát týdně zkoušely pohádku, kterou zná snad každý z nás. Nejprve proběhl konkurz na hlavní role, všichni ostatní hráli trpaslíky. A protože malých herců bylo hodně, Sněhurku nechrání sedm, ale rovnou deset trpaslíků od tří do třinácti let. Rodiče vyráběli kulisy, šili kostýmy, děti už se nemohly dočkat. Odměnou jim byl aplaus plného sálu kulturního domu v Košticích. Svou pohádku přijedou zahrát ještě v pátek 6. 12. od 17 hodin do Slavětína a znovu do Koštic na zahájení adventních trhů – v neděli 8. 12. od 14 hodin.

16.11.2013 Nabitý listopadový víkend
Tento víkend byl akcemi doslova zaplněn. V sobotu 16.11. proběhl tradiční ochutnávkový den – tentokrát se saláty. Saláty všech druhů donesly ochutnat nejen členky občanského sdružení Vožekovo, které tuto akci již posedmé pořádalo. Akce proběhla opět v knihovně , pilně se zapisovaly recepty a paní knihovnice k salátům hbitě pekla toasty. Ti z přítomných, kteří si dosud nevytvořili postavu do obecního betléma, dostali šanci, mezi nimi i starosta s místostarostou. Každá postava nese dáreček Ježíškovi, který má tvůrce charakterizovat.Příjemný podvečer byl předznamenáním blízkého adventu.
Přípravy na advent se plně rozběhly v neděli odpoledne na sále kuturního domu, kde členky Vožekova sdružení a ochotné děti s maminkami vykrajovaly a pekly perníčky, aby si je děti mohly na vánoční výstavě krásně nazdobit. Tuto tradici Vožekovo na popud duše všech akcí Anny Skalské zavedlo loni a pro velký úspěch se zdá, že bude trvale zařazena do repertoáru aktivit tohoto občanského sdružení.Děti rovněž vyrobily stádo oveček do obecního betléma, který bude zkompletován na adventní výstavě 8.12. a pak bude též vystaven v kostelel sv.Antonína.Navečer měly děti zkoušku na adventní divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Dušičková slavnost 2013
Tradiční dušičková slavnost byla letos v poněkud jiném hávu. Pan Vladimír Jaroš vypěstoval co největší dýně, aby je děti z koštické školy a školky mohly umělecky nazdobit. V předvečer slavnosti děti s učitelkou dýně umístily kolem opravovaného kostela sv. Antonína. Zároveň dospělí se stašími dětmi dozdobili zbylé dýně a dokončili úpravu na trávníku před kostelem. Hostem dušičkového koncertu byla nadaná čtrnáctiletá klavíristka Renata Fričová, studentka ústeckého gymnázia v Jateční ulici. Zahrála skladby Ravela, Haydna i moderní seriálové soundtracky. Posluchači odcházeli nadšení i dojatí. Na potemnělém prostranství před kostelem děti hledaly svoji dýni, aby ji mohly zapálit.Světelné divadlo zaujalo celou vesnici.
Poté vyšel lampionový průvod k památníku 28.října a k pomníku padlým ve světových válkách, kde starosta obce Jaroslav Vlasák položil kytice a zapálil svíčky na jejich památku. Přítomní došli k řece , na jejíž temnou hladinu spouštěli svítící lekníny, jejichž cestu po hladině doprovázely vzpomínky na blízké, kteří již nejsou mezi námi.Cestou domů se všichni šli znovu podívat ke kostelu, kde pak dýňové lampy zářily celou noc.

26.10.2013 Pálení vatry
V sobotu 26.10.2013 se uskutečnilo pálení Masarykovy vatry jako vzpomínkový akt na výročí vzniku samostatného československého státu. Akci zorganizovali členové SDH Koštice

11.10.2013 Setkání důchodců
V pátek 11. října 2013 se uskutečnilo na sále KD v Košticích již tradiční Setkání důchodců. Na začátku účastníci viděli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice, které s nimi nacvičily paní učitelky Anna Grundová, Markéta Kofrová, Miroslava Giurgová a Jiřina Nováková a které se všem moc líbilo! Také vystoupení malých mažoretek se setkalo s velkým úspěchem, starší mažoretky ukázaly své umění a ty nejmenší alespoň pochodovaly a byly moc roztomilé. Vystoupení nacvičila slečna Lucie Anderlová. K poslechu i tanci hrála skupina Druhej dech. Akce skončila před půlnocí a podle slov účastníků patřila mezi velice povedené!

05.10.2013 Turnaj ve stolním tenisu 2013
V sobotu 5. 10. 2013 se uskutečnil na sále KD Koštice turnaj ve stolním tenisu. Vítězem se stal pan Petr Mical. Akci sponzorsky pomohla zajistit Cihelna Heluz Libochovice, za podporu akce jim moc děkujeme!

04.10.2013 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 4. 10. 2013 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Členové SDH Koštice (pan Plaček, pan Josef Pernet a slečna Soukupová) dávali v půlce cesty záchranu v podobě teplého čaje a případného odvozu do cíle. Letos ale všichni došli! Po malém ohňostroji účastníky akce přepravili hasiči zpátky do Koštic. Za pomoc při akci moc děkujeme!

Svatováclavské posvícení 2013
Svatováclavské posvícení se tradičně pořádá v Želevicích. součásti obce Koštice. Pořadatelé – obec Koštice, Vožekovo sdružení a hospoda U Gráfů – připravili pěkný veselý program. Každoroční zabíjačka a vepřové hody přinesla ochutnávku a prodej všech dobrot z prasete:jitrnice, jelita, polévka, guláš, tlačenka,řízky, vše zapíjené dobrým pěnivým mokem. Dětem i dospělým předvedl kouzeník svá někdy až strašidelná kouzla, u věstkyně a kartářky stála nekončící fronta zájemců o poznání své budoucnosti. Hudba pana Gunára hrála k poslechu i tanci nejprve pod širou oblohou, po setmění pak na sále hospody u Gráfů.
Vožekovo sdružení připravilo naprostou novinku, přípravu na obecní betlém. Co znamená takový obecní betlém? V týdnu před posvícením členky Vožekova sdružení míchaly a válely slané těsto, celých dvacet kilogramů.Dle jednotné šablony pak děti tvořily postavy betléma podle svého, zejména se vyřádily na dárečku pro Ježíška, který každá postava nese ( to byla podmínka tvoření). K dětem se připojily maminky, později tvoření přišli na chuť i někteří přítomní muži. Základ betléma, přes čtyřicet figur, odnesly členky sdružení domů a přes neděli zvolna pekly, spíš sušily. Při listopadové ochutnávce salátů bude tvoření pokračovat, figuru dotvoří též pan starosta, místostarosta, jejich manželky a další. Těsně před adventem děti vyrobí ještě beránky a jiná zvířátka. Autorka námětu vytvoří Svatou rodinu. Vše se pak zkompletuje a nazdobí druhou adventní neděli při vánoční výstavě, která bude tentokrát věnována betlémům. A o Vánocích bude obecní betlém vystaven v kostele( a dále pak každý rok).

31.08.2013 Rybářské závody 2013
V sobotu 31. srpna 2013 se ve Vojnicích uskutečnily již tradiční rybářské závody dětí i dospělých. Na břehu místního rybníka se postipně vystřídalo několik desítek rybářů, jejichž úlovky byly ale jen minimální J! Večer občané poseděli u sklenky vína. Akci obzvláštnila vědkyně-kartářka.

17.08.2013 Mezi námi obcemi
V sobotu 17. 8. 2013 se sešlo za krásného počasí sedm soutěžních družstev v naší obci, aby se utkaly v dalším ročníku olympiády Mikroregionu Perucko. A kdo soutěžil? Orasice, Počedělice, Veltěže, Chožov, Koštice, J´elita (družstvo omladiny z Koštic a Panenského Týnce) a Leubsdorf z Německa. S touto německou obcí má již několik let družbu Mikroregion Perucko – letos reprezentovala při olympiádě velice známá německá kapela Fanfarenzug Schellenberg, která v 10 hodin zahájila den hudebním budíčkem – pochodem po vsi.
Ke kapele se přidávali občané Koštic a všichni společně došli na fotbalové hřiště, kde soutěžní klání zahájil starosta obce Koštice p. Vlasák. Vskutku unikátní disciplíny – splašený velocipéd, divoký vozík, člověče – zlob se, hod petangem na cíl a střelba z kuše na ptáka – vymysleli koštičtí pořadatelé a pomůcky dle vlastních návrhů zkonstruoval místní všeuměl pan Antonín Jaroš.
Po obědě diváci i s kapelou došli k soše Letnice, kde se konal malý koncert, který mužstva navnadil na další, tentokrát vskutku náročné a krkolomné vodní soutěže: kuželky na vodě, souboj titánů, visutá lávka přes vodu a mužstvo v přechodu. Tady si všichni soutěžící sáhli až na dno svých sil a soutěže řádně zamíchaly pořadím. Poslední disciplína štafetová dráha proběhla na fotbalovém hřišti.
Rozhodčí měli jasno – první místo (s velkým náskokem) obsadily domácí Koštice, druhé Orasice a třetí J´elita (druhé mužstvo Koštic). Po odekorování a odměně vítězů opět zahrála kapela z Německa, následovala hudba k poslechu i tanci, malý ohňostroj a letní kino.
Obec Koštice jako hostitel nezklamala – soutěžící byli velmi spokojeni s organizací i atmosférou soutěže.
A kdo nás reprezentoval ve vítězném družstvu? Zdeněk Karfík, Radek Vaněk, Marek Vykročil, Miroslav Majar a Kamila Soukupová. Na třetím místě potom koštickou část reprezentovali David Jaroš a Gábina Kávová.
Děkujeme za reprezentaci obce!
Poděkování patří také všem ostatním, kteří akci pomohli zajistit – pekli koláče pro , vymýšleli soutěže, stali se rozhodčími…!

27.08.2013 Návštěva europoslance
V úterý 27. srpna proběhl naším okresem europoslanec Edvard Kožušník v rámci projektu Mé srdce patří Česku – tento den běžel z Lovosic do Loun. Kromě Lkáně, Počedělic, Černčic či samotných Loun dorazil i do Koštic, kde s místními občany včetně vedení obce debatoval o současné situaci v České republice a o možnostech pomoci malým obcím. Zároveň svým nadhledem z pozice europoslance vysvětlil mnohé problémy v jiných státech. Všichni přítomní uvítali jeho boj za odstranění byrokracie, odstraňování bariér a posilování svobodného a volného trhu. Na jeho cestě, která protíná celou Českou republiku, ho v této části provázel bývalý starosta Loun Jan Kerner.

11.08.2013 Kuličkyáda 2013
Šestý ročník Kuličkyády v Košticích proběhl v neděli 11. srpna na koštickém ostrově. Dopoledne v 10 hodin začal turnaj juniorů – zacvrnkat si přišly děti všech věkových kategorií, některé chtěly hru jen okouknout, ale nakonec si zahráli všiichni. Po urputném boji zvítězil sedmiletý Marc Thiebaut z Koštic. Po obědě začal turnaj dospělých, kterého se kromě místních zúčastnili i nejlepší hráči republiky včetně mistra světa z roku 2011 – Pavla Zoufalého. Po několikahodinovém boji nakonec zvítězil Jakub Fuss z Prahy, z místních se tradičně nejlépe umístila Zdeňka Formánková, ta dohrála na 9. místě. Přitom tato hráčka začínala právě na koštické kuličkyádě, dnes je na 32. místě národního žebříčku.

15.09.2013 Libochovický krok
V neděli 15. září proběhl v Libochovicích 10. ročník přehlídky mažoretek Libochovický krok. Koštické mažoretky Berušky se ho zúčastnily a sklidily úspěch – byly oceňovány zejména pro pokrok, jaký udělaly za jeden rok. Pro děvčátka to byl úžasný zážitek, navíc okoukaly některé nové kroky, triky s hůlkou, ale i módní doplňky nezbytné pro krásné mažoretky. Všem Beruškám děkujeme za reprezentaci obce.

Sjíždění Jizery
Poslední víkend v červnu vyrazila skupina vodomilců opět do akce. Tentokrát se sjížděla řeka Jizera. Bohužel bylo méně vody, takže zejména ti, kdo jeli na raftech, museli občas lodě táhnout místo sjíždění, ale to nevadilo. Příroda byla nádherná a atmosféra nezaměnitelná! Co pojedeme příští rok?

08.06.2013 Den dětí 2013
Tentokrát byly oslavy dětí provázeny samými problémy. Nejprve se musely oslavy o týden odsunout, protože 1. června byly děti z koštické ZŠ a MŠ na ozdravném pobytu (ale stejně navíc strašně lilo). Podle plánu měl být dětský den tedy v sobotu 8. 6. 2013, tematicky vše ve znamení cirkusu. Měli jsme kromě klasických soutěží na ostrově domluveného klauna. Jenže! Přišly povodně – ostrov byl zalitý vodou, klaun volal, že nemůže (plave – bydlí kdesi pod Prahou), hledali jsme jinou alternativu a našli Olympiádu Asterixe a Obelixe. Výsledkem bylo divadelní představení bez soutěží (ty budou zase příště). Nakonec ani hasiči nemohli vystříkat pěnu, protože začalo pršet. To byl ale dětský den!

12.05.2013 Vítání občánků a oslavy Svátku matek
V neděli 12. května 2013 v odpoledních hodinách se sešli na sále KD v Košticích všechny maminky a babičky, ale také ostatní příbuzní, aby se podívali na program, který připravily děti ze ZŠ a MŠ Koštice a skupina malých mažoretek. Nejprve ale bylo přivítáno pět nových malých občánků obce. Potom už následovalo nádherné a dojemné vystoupení dětí. Všem matkám poděkovala a drobné dárky rodičům nově narozených dětí předala paní Karfíková (místo pana starosty, který náhle onemocněl).
Poděkování za velice povedené vystoupení dětí patří všem učitelkám koštické školy!

Noc kostelů 2013
Součástí celostátní akce Noc kostelů 2013 byl koncert souboru Karmína z Prahy. Soubor Karmína se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní.
V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor jednak středověkých písní a tanců, jednak barokní lidová hudba. Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné, všichni naslouchali s velkým zaujetím, dokonce i malé děti vydržely celý koncert sledovat bez vyrušování. O přestávce vystoupily koštické děti, tradičně pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a zapískaly na zobcovou flétnu. Přítomní rodiče s dojetím a zájmem pozorovali první veřejné kroky svých ratolestí.
Akce se uskutečnila v rámci projektu Úprava okolí kostela v Košticích financovaného firmou T-mobile prostřednictvím Nadace VIA.

Koštická pouť aneb Letnice
Vožekovo sdružení s obcí Koštice připravilo letos na pouť ke sv. Antonínu obzvlášť bohatý a různorodý program. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech obec částečně zasáhly záplavy a přívalové deště, pořadatelé se obávali menšího zájmu obyvatel.Ale skutečnost předčila veškerá očekávání.Snad přispělo i nádherné počasí, ale hlavně touha lidí prožít něco mimořádného a hezkého pořadatele ohromně potěšila. Mottem poutě bylo obnovení tradice Letnic jako pohanského symbolu slunovratu – času nastávající úrody, hojnosti a oslavy života. V kombinaci s křesťanskou tradicí svátku Sv. Ducha a Božího Těla sdružení Vožekovo vymyslelo zahájení poutě – průvod.Ten vedl od želevické hospůdky přes čtyři zastavení u památných míst Koštic (křížku v Želevicích, kapličky u přívozu, kostela sv.Antonína a u mlýna), všude poutníci shlédli malý program.Celou cestu slavnostně oblečená děvčátky s košíčky házela okvětní lístky na cestu, následoval je průvod stále se připojujících lidí, kterých bylo nakonec asi osmdesát. Poté se průvod odebral k lávce na ostrov, kde sochu oslavující Letnice slavnostně uvedl do života herec Jan Přeučil spolu s autorem sochy Janem Švadlenkou, starostou obce a předsedkyní Vožekova sdružení.Socha prožila nedávno skutečný křest, totiž rozlitou řeku Ohři, je tedy skutečným symbolem vítězného života.V obci tak vzniklo krásné zákoutí i s umělecky ztvárněnou lavičkou. Na hřišti pak děti shlédly moderní Šípkovou Růženku v loutkovém podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Muži(ale i ženy) neodolali pokušení zastřílet si z kuše. Vožekovo sdružení vzkřísilo další starou pohanskou tradici – Střílení ku ptáku.Dřevěnou atrapu ptáka vytvořil místní všeuměl pan Antonín Jaroš.Králem střelců, který trefil ptáka přímo do srdce, se stal „bohužel“ přespolní pan Malát. Děti pak postříkali hasiči pěnou, aby jim trochu vynahradili skromný dětský den. Večer před plným sálem sehráli koštičtí ochotníci předposlední letošní představení komedie S tvojí dcerou ne ! Na hřišti si pak návštěvníci poutě zatančili až do rána. Vrcholem poutě se stala svatební výstava. Členky Vožekova sdružení zařadily tuto akci k oslavě Letnic jako symbol krásy, radosti a štěstí. V nedělním odpoledni návštěvníci ( a hlavně návštěvnice) zcela zaplnili prostory muzea i nově zrekontruovaných prostorů bývalé policie, které obec slavnostně předávala veřejnosti.Výstava, která obsáhla dvě století -od velmi starých časů(svatební církevní matriční zápisy z roku 1806) až do současnosti (šaty zatím poslední koštické nevěsty, svatba se konala před 14 dny).Příznivci občanskému sdružení Vožekovo zapůjčili celkem 27 svatebních šatů, nepočítaně fotografií, přání, oznámení doplňků atd.Výstava byla doplněna ukázkami starých svatebních inzerátů, krojovaných svateb a součástmi výbavy nevěsty z počátku 20. století.Celou kolekci svatebních fotografií od roku 1910 do současnosti zapůjčila svatební floristka Ing.Simona Břečková, která k příslušným obdobím vytvořila i svatební kytice.Přímo na místě vytvářela svatební účesy Luiza Mkrtchjan, nevěsty líčila Anna Gruntová.Živé svatební kytice vytvořila Dana Pešková s Irenou Hellerovou, květinovou výzdobu sálu Jarka Horová.Úžasné svatební fotografie – obrazy zapůjčili manželé Maškovi.Svatební výstava vyvrcholila módní přehlídkou.Zcela zaplněný sál kulturního domu přivítal nevěsty v současných svatebních šatech, které doprovodil ženich, nádherná svědkyně, maminky a roztomilé družičky.Po přehlídce proběhla velmi úspěšná dražba předvedených živých kytic, všechny získaly nové štědré majitele.Na závěr přítomní ochutnali umělecké dorty a svatební zákusky, které napekly zcela nezištně místní dámy Eva Bělochová, Venuše Gruntová, Marie Pattová, Anna SKalská a Alena Valinová, která výtvarně připravila svatební tabuli. Boužlivý potlesk diváků ocenil úsilí všech pořadatelů výstavy i celé poutě.

11.05.2013 V sobotu se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny – Jiřím Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z Koštic do Vojnic. Jak se všichni dozvěděli, právě pošm ourné počasí po velkém dešti je pro pozorování ptáků nejvhodnější – ptáci vesele létají, zpívají a loví.Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování. Cestou Anna Pikešová ukázala nad hlavami poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího krahujce a upozornila na hlasy zpívající ptáčků.U autobusové zastávky proškolila přítomné, jak zacházet s handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazíme, vždy kontaktovat výhradně záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce, kam je jezdí pozorovat ornitologové z celé republiky i ze zahraničí. Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky.Všechny tyto pěvce ( a mnohé další – pěnice,budníčka, strnada atd) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování. Naprosté nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarvený, že připomíná papoušky – i tvarem zobáku.
Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním ptákovi roku – břehuli říční a o akcích k její ochraně.Dále pohovořili o činnosti České ornitologické společnosti a jejích cílech – ochraně ptáků zemědělské krajiny, sledování příletů poslů jara, mapování významných ptačích území, Vítání ptačího zpěvu, podzimním Festivalu ptactva, koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, vydáváním odborných publikací, pořádáním přednášek, konferencí atd.Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje .Na tento projekt může přispět každý z nás.Závěrem rozdali časopisy Ptačí svět a jiné vzdělávací materiály.

Čarodějnice v Košticích
Nevlídné počasí odradilo nejednu čarodějnici. Přes velký vítr, zimu a později i déšt filipojakubskou noc vítalo téměř třicet malých i velkých ježibab. Již tradičně v týdnu před čarodějnicemi vyzdobily ty nejlepší exempláře vrata svých majitelek, tentokrát se objevil i jeden ježidědek, obcí ihned srdečně nazván bezdomovcem.Tradiční přistávací plochou byla náves u kostela, odkud čarodějnice prolétly vesnicí, zakroužily kolem vietnamské samoobsluhy, kde je srdečný majitel bohatě pohostil, a postrašily hosty restaurace. Na hlavní silnici delší dobu přerušily dopravu a dopravní prostředky propouštěly jen po vyplacení. Sabat skončil na fotbalovém hřišti, kde byly 2 čarodějnice slavnostně upáleny.Ale dost jich ještě zůstalo, takže Vožekovo sdružení o své členky nepřišlo.
Na malém ohni si přítomní opekli buřty a děti se mohly svézt na koni nebo na poníkovi, kteří přijeli z Veltěž. Zesilující déšť zábavu asi po hodině ukončil, a tak se všichni zase těší na příští rok.
Současně se vzdálenější ježibaby slétly na menším sabatu ve Vojničkách.

20.04.2013 Devátá bitva o koštickou Divočinu
20. dubna se na ostrově v Košticích uskutečnil již devátý ročník dřevárenské hry (dřevárna je takové divadlo bez diváků, které spočívá v hraní zvolené role z fantasy prostředí a soubojů bezpečně měkčenými maketami historických zbraní) ze série takzvaných Bitev o Divočinu, tentokrát s podtitulem Střed světa.
Na ostrově se proti sobě střetlo kolem sedmdesáti hráčů, kteří tentokrát představovali armády Warixova císařství – barbarského nájezdnického státu zasvěcenému bohu války – a Svaté aliance Pacifixovy, totalitní teokracie uctívající militantního údajného patrona míru.

30.03.2013 Dětský karneval 2013
V sobotu 30. března se na sále v Košticích uskutečnil dětský karneval. Děti soutěžily, tancovaly, nechaly si malovat obrázky na obličej a zpívaly karaoke! Tradiční akce opět tradičně povedená! Karnevalovou tombolu spolufinancovali ochotníci z Koštic, za což jim děkujeme!

09.03.2013 Divadelní představení „S tvojí dcerou ne“
V sobotu 9. března 2013 se uskutečnila premiéra divadelní hry současného autora Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. Provedení v podání koštických ochotníků, kteří hru navcičili přes zimu, sklidilo nebývalý ohlas! Kdo jste neměli možnost hru vidět, navštivte opakované představení třeba o koštické pouti, srdečně Vás zveme!

23.02.2013 Masopust 2013
V sobotu 23. února 2013 Sbor dobrovolných hasičů Koštice zorganizoval další ročník masopustního veselí, do kterého se zapojilo opět přes dvě desítky masek. Maškarní průvod šel obcí a doprovázel dva medvědy za velkého zájmu přihlížejících.

05.01.2013 Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. Koledníci se hlásili už předem, měli o funkci jednoho z králů velký zájem. Nakonec byly sestaveny tři skupiny králů, které obcházely všechny naše vesnice. Kromě sladkostí vykoledovali i peníze, které budou použity na činnost Vožekova sdružení, především na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Všem dárcům děkujeme.

Silvestrovský ohňostroj
Závěr roku byl v Košticích opět důvodem, abychom se sešli. Hned v sousedství obecního úřadu byl v 19 hodin po krátkém úvodu pana starosty spuštěn ohňostroj, který potěšil všechny přítomné. Než se pak rozešli domů, aby oslavili příchod nového roku, popřáli si jen to nejlepší do roku 2013.

Silvestrovský fotbálek
Přestože v Košticích již několik let fotbalisté nehrají žádnou soutěž, setkávají se při různých příležitostech a vždy si s chutí tuto nejrozšířenější hru zahrají. Silvestrovský fotbálek je tradicí, která se dodržuje již několik desítel let. Tentokrát se sešli samí „mlaďoši“, a tak, kdo ví, třeba se podaří fotbal zase obnovit.

28.12.2013 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V pátek 28. 12. se uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise v KD v Košticích. Proběhl pouze turnaj dospělých, mezi kterými si zahrál i mladší Dominik. Po několika hodinách byli znání vítězové – na 1. místě Miloš Navrátil, na 2. místě David Holub a na 3. místě jediná žena – Jana Fikarová. Blahopřejeme!

Stalo se rok 2014

… zpět

Rok 2014

Silvestrovský fotbálek
Letoší tradiční silvestrovský fotbálek se odehrával a sněhu. Zasportovat si přišlo 6 fotbalistů – ač v malém počtu, hru si rozhodě užili a udělali něco pro své zdraví.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo celkem 17 hráčů a pár fanoušků. Proběhly zápasy ve dvou skupinách a ze závěrečného vyřazovacího turnaje vyšel jako vítěz „domácí“ hráč, Vlasta Chalupka, který předvedl obdivuhodný výkon. Druhý byl Milan Benák z Levous a třetí Jana Fikarová. Ceny obdrželi téměř všichni neregistrovaní hráči, ti na stupni vítězů si odnesli i domácí tlačenku, a Vlasta byl zapsán na putovní zlatou pálku. Klub stolního tenisu vedený pod TJ Sokol Koštice, z.s. všem děkuje za účast a doufá, že tento rok přijdete zas. Fotky z turnaje si můžete prohlédnout na http://pinecko.webnode.cz/fotogalerie/.

Štědrovečerní setkání
Ve 22 hod. se občané Koštic v nebývalém počtu sešli v kostele sv. Antonína při štědrovečerním zpívání. Za klavírního doprovodu sbormistra souboru Melodie Jiřího Grünera si přítomní zazpívali koledy staré i moderní a dojemné setkání završili nejen Neckářovou Půlnoční, ale i přáním krásných svátků, klidu a pohody.
Totéž se opakovalo přesně o půlnoci v kapli ve Vojnicích, kde vojnické překvapila návštěva z Koštic – pí Skalská a pí Hellerová. Kéž bychom se tak rádi společně scházeli i v budoucích letech.

21.12.2014 Vánoční koncert v Košticích
V pátek 21.12.2014 se konal v kostele sv.Antonína vánoční koncert. SIlný vichr se pravděpodobně podepsal na slabší účasti publika. A ti, kdo nepřišli, měli proč litovat :na zobcové flétny kouzelně zahráli žáci místní školy, stačili dokonce při společné skladbě i studentům z ústeckého gymnázia v Jateční – souboru Soníci. Naslouchající s potěšením konstatovali, že pískání na zobcové flétny jde našim dětem stále lépe a lépe. Zpěv dětí ze školy a hlavně školky byl jako vždy roztomilý, hlavně „houpání Jezulátka“. Díky pedagožkám koštické školy za povedený program!

4. adventní neděle
Čtvrtou adventní neděli jsme se sešli v Želevicích.

3. adventní víkend
Obec Koštice připravila na víkend skutečně lahůdkový program. V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách. Ve středověku bylo známé především těžbou cínu, později se v Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852 byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských výrobců dřevěných hraček roku 1919. V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu je o třetí advetní neděli velká přehlídka hornický spolků z celého Krušnohoří včetně hornických kapel. Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo otevřeno roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá největší vánoční pyramida v Německu. Účastníci zájezdu byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, shlédli muzeum, navštívili manufakturu a nejvíc všechny dostal hornický průvod, kterého se zúčastnilo 400 účinkujících. Cestou domů koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.
Plni zážitků z Německa se v neděli podvečer sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy, zapáli třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si všichni naplánovali účast na vánočním koncertě v kostele v Košticích a na Rybově mši v Doksanech či Libochovicích.

2. adventní neděle
Obce Košticka každoročně střídají pořadí oslav adventních nedělí. Druhá neděle letos vyšla na Vojničky. Zatímco do kulturního domu v Košticích odpoledne přišel Mikuláš s čertem a andělem, občané Vojniček připravovali advent. Překvapením od obce pro ně jistě bylo nové krásné vánoční osvětlení altánu v parku. Loni vysazený stromeček se má čile k světu, a tak když padl soumrak, sešli se místní i přespolní, aby rozsvítili stromeček a druhou svíci na adventním věnci. Za zvuku koled starosta obce vypustil lampión přání. Poprvé v historii místních advetních nedělí se to podařilo, nebyl totiž vítr -Vojničky jsou pravá větrná hůrka. Nová krbová kamna v bývalé škole navodila útulnou atmosféru, dokreslenou občerstvením místních vyhlášených hospodyněk.Příjemné posezení skončilo přáním krásných Vánoc.

1. adventní neděle
Bohatý program přilákal do Koštic přes 250 návštěvníků. Adventní odpoledne zahájily koštické děti s představením O dvanácti měsíčkách. Bouřlivý aplaus sklidili nejen hlavní představitelé, ale i skřítci a zajíci. Jelikož se přítomní představením trochu rozdováděli, do adventní nálady je vrátila koštická škola a školka s několika koledami. A pak už se rozběhl obchod ve stáncích s vánočním zbožím, lidé se prodírali davy a prohlíželi výstavu háčkovaných panenek, obecní betlém a sbírku dalších betlémů. Jako vždy pozornost poutal betlém mechanický pana Jaroše. Vánoční dílny byly tentokrát tři : výroba bižuterie, zdobení dětmi upečených perníčků a tvoření vánočních papírových ozdob, které děti vyměňovaly za sladkosti ze stromečku.Bohaté občerstvení zajistila obec Koštice a TJ Sokol se širokou nabídkou zabíjačky.V podvečer přítomní odešli k obecnímu úřadu, kde všechny čekalo několik překvapení. Po zazpívání koled se postupně rozsvítil stroemček, první svíce na věnci, děti položily deťátko do jesliček v betlémě a někonec se za skleněnými dveřmi obecního přadu objevila vánoční světla a osvícená krajinka s jezdící a svítící mašinkou, kterou mohou děti vidět denně v podvečer.
Tolik radosti a pozitivní energie jsme už dlouho nenačerpali, pochvalovali si přítomní při odchodu do domovů.

11.12.2014 Česko zpívá koledy
Ve čtvrtek 11.12. se v koštické knihovně sešlo několik dětí a dospělých, aby se na výzvu paní knihovnice Štýbrové zúčastnilo celostátní´akce Česko zpívá koledy. Po zpěvu následovalo příjemné pobesedování a adventní pohoštění.

03.10.2014 Setkání důchodců
V pátek 3. října 2014 se jako každoročně sešli na svém společném posezení důchodci ze všech našich obcí. Po zajímavém programu dětí z koštické ZŠ a studentek třetího věku lounské knihovny následovala volná zábava, která skončila až v pozdních nočních hodinách.

04.10.2014 Noční pochod pod Hazmburk
V sobotu 4. října 2014 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. I tentokrát nám přálo počasí, a tak se za svitu měsíce pod Házmburkem sešlo přes 90 účastníků příjemné noční procházky. Po malém občerstvení a odpálení miniohňostroje nás koštičtí hasiči odvezli domů (pravda, někteří odvážlivci se i zpět vraceli „po svých“)!

30.10.2014 Dýňování
Ve čtvrtek 30. října 2014 se v odpoledních hodinách sešli zájemci o vyřezávání dýní. Dýňování v Košticích bylo příjemnou přípravou na hlavní sobotní dušičkový program. Děti i dospělí vyřezali co nejstrašidelnější dýně a malebně je poskládali okolo kostela sv. Antonína. Dýně věnoval pan Jaroš, za což mu děkujeme.

01.11.2014 Dušičková slavnost
V sobotu 1. listopadu navečer byl kostel sv. Antonína zcela naplněn, mnoho lidí muselo stát venku. Herec Antonín Novotný pobavil a dojal děti i dospělé (i když některé herecké etudy byly jen těžko „uchopitelné“).
Před kostelem pak všichni rozsvítili své dýně a děti vytvořily srdce ze svíček jako uctění památky zesnulých. Lampionový průvod došel k řece Ohři, kde přítomní poslali po vodě přes padesát světel se vzpomínkou na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Akce se zúčastnilo více než sto hostů.

08.11.2014 Dámský klub aneb Den s vejcem
Na sobotu 8. 11. si obec Koštice objednala skutečně nádherné počasí. Uskutečnil se nápad spolku Vožekovo spojit tradiční ochutnávkový den, letos již devátý, s pozváním hostů z družebního Leubsdorfu v rámci Mikroregionu Perucko. Čtyřicet seniorů bylo přivítáno chlebem a solí, poté se všichni vydali na pocházku po obci. Cestou se dozvěděli mnohé o historii i současnosti obce, prohlédli si nové multifunkční hřiště, dětské hřiště, kostel, mlýn, ostrov na Ohři, sochu Letnice, minimuzeum, zavzpomínali s koštickými na utopenou mládež u zvoničky, ochutnali v palírně zdejší destiláty. V kulturním domě je čekal oběd a po něm výtvarné dílny – výroba bižuterie, zdobení perníčků a tvorba figur do koštického obecního betlému. Pánská část mezitím navštívila odchovnu bažantů Mysliveckého sdružení Žejdlička. V 15 hodin dorazily další koštické dámy a přinesly ukázky svého umění – ochutnávkový den byl tentokrát s vejcem. A skutečně všem chutnalo. Krásný den skončil vyslovením díků a pozváním z německé strany.

15.11.2015 Pečení perníků
V Košticích začala v sobotu 15. 11. 2014 příprava na Advent. Asi třicet dětí, některé s maminkami, přišlo na tradiční akci Vožekova sdružení – pečení perníků. Děti, většinou již z minulých let znalé věci, bravurně rozválely těsto a vykrájely perníky.
Výsledkem byla krabice plná perníků, které si děti nazdobí o první adventní neděli na adventní výstavě s jarmarkem v kulturním domě v Košticích.

27.09.2014 Posvícení v Želevicích
Dne 27. 9. 2014 se v Želevicích konal další ročník Svatováclavského posvícení. I tentokrát byly ke koupi zabíjačkové lahůdky, které prodával pan Duben v želevické hospůdce. Pro děti byla připravena Rodinná olympiáda aneb Honba za pokladem – úkoly spolu se svými rodiči plnilo 27 dětí. Navečer návštěvníci posvícení mohli vidět představení skupiny historického šermu Lepus z Libochovic. Téma smrti a boje o život bylo nádherně zpracované. A třešnička na závěr? Pan Vícha se stal zpěvákem a s kapelou zpíval české lidové písně!

Rybářské závody ve Vojnicích
Tradiční rybářské závody se uskutečnily poslední prázdninovou sobotu, akce byla zároveň jakýmsi ukončením prázdnin. Rybářských závodů dětí i dospělých se zúčastnilo poměrně hodně závodníků, a tak se čekalo, kdo co chytne. Nakonec byl nejúspěšnější pan Fujera, který chytil 127 cm ryb, což bylo nejvíce ze všech zúčastněných.
Všichni nedočkavě čekali na vystoupení pana Zdeňka Srstky, které ale nebylo příliš povedené, a tak se nakonec bavili návštěvníci mezi sebou J! Několik dětí překonalo svůj strach a prošlo trasu připravené stezky odvahy. Příjemný večer zakončila country kapela, která hrála k poslechu i tanci.

Rekonstrukce sálu kulturního domu
V uplynulých týdnech došlo k malé rekonstrukci sálu Kulturního domu v Košticích. Protože dřevěné lustry přestaly plnit svoji funkci (úplně přestaly svítit), došlo k výměně svítidel. Následně došlo k vymalování sálu a vyčištění opony.
Nově instalované osvětlení umožňuje variabilní využití sálu – teď je možné nastavit osvětlení přesně podle požadavků činnosti, která se bude v sále odehrávat – od intimního příšeří, které vyžadují plesy, až po jasné a silné světlo potřebné ke sportu.
Barevné rozvržení nové výmalby inspiraované barvou dřeva a země je navržené s ohledem na nastolení optimálních zrakových podmínek při všech možných činnostech.

24.08.2014 Kuličkyáda 2014
Tradiční letní turnaj v kuličkách se letos v Košticích konal v neděli 24. srpna. Jako první se kuliček ujaly děti – od 10 hodin začal turnaj juniorů – od malých tříletých až po školáky. Nejmenší děti se teprve učily cvrnkat, ale o to větší radost měly z každé kuličky v důlku. Školáci už hráli podle oficiálních pravidel, jen na zkrácené dráze. Mezi malými zvítězila Malvínka Satranová z Koštic, kategorii starších dětí vyhrál Jan Pisár v Rakovníka, dále se umístili Koštičtí – Veronika Karfíková a Vit Grund. Třináctá hodina odstartovala turnaj dospělých. Po několika hodinách vzájemných turnajů, kdy někteří vítězili jen o jednu kuličku, nakonec byly známy výsledky. Vítězkou turnaje se stala hráčka z Koštic – Zdeňka Formánková, která před několika lety na první kuličkyádě zkoušela cvrnkat, pak začala jezdit na celostátní turnaje a dnes je na 23. místě v celorepublikovém žebříčku. „Jsem šťastná, že můj úplně první vyhraný turnaj je právě ten v Košticích,“ jásala vítězka turnaje. Dále se umístili přespolní Jan Loriš a Anna Kokošková. I když byla místních hráčů necelá polovina, byli rádi, že si mohli poměřit síly se zkušenými závodníky. Těm se na turnaji líbila domácká atmosféra a rádi se prý za rok zase vrátí

16.08.2014 Olmypiáda mikroregionu Perucko
Tradiční putovní olympiáda Mikroregionu Perucko proběhla v sobotu 16. srpna v Košticích. Zástupci jednotlivých obcí – tentokrát rekordních 13 týmů – se utkali v disciplínách více či méně náročných, každopádně určených k pobavení nejen soutěžících, ale hlavně diváků. Po slavnostním nástupu a přivítání německých hostů z Leubsdorfu začalo soutěžní klání – disciplíny s originálními názvy jako Šnekolez, Pumpostřik či Hopskok se odehrávaly na fotbalovém hřišti, na novém multifunkčním hřišti a po obědě se soutěžící přesunuli k řece Ohři, kde byly přichystány vodní soutěže. Kvůli chladnějšímu počasí bylo nakonec zrušeno vodní překvapení, při kterém by nezůstal nikdo suchý. Tři soutěže připravil místní kutil Antonín Jaroš, který vyrobil důmyslné přístroje k soutěžím – zároveň je autorem velkého mechanického betlému. Nakonec se přes malé rozmary počasí podařilo olympiádu dokončit a vyhlásit vítěze – tím se stalo družstvo Koštic, o pouhý bod je následovali soutěžící z Vinařic a na třetím místě se umístili závodníci ze Slavětína. Po zbytek dne hrála country kapela, o občerstvení se postaral pan Duben z hospůdky v Želevicích a dobrá nálada byla občas skrápěna dešťovými přeháňkami. Klání mezi vesnicemi proběhlo v duchu fair play a k pobavení všech přítomných. Už teď se všichni těší na příští rok, kdy poputuje do další vesnice.
Akce byla financována Ústeckým krajem a Mikroregionem Perucko.

12.07.2014 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 12. července se ve Vojničkách uskutečnila pouť. Již tradičně se organizace ujali vedle obce Koštice také členové Mysliveckého sdružení Žejdlička a členky VOŽEKOVA sdružení. Po soutěžích pro nejmenší, kterých se letos zúčastnilo 36 dětí, se uskutečnily rybářské závody. Děti mohly využít skákací hrad a trampolínu, dospělí zhlédli představení travesty show. No a večer už hrála kapela k poslechu i tanci.

21.06.2014 Přetahování lanem v německém Marbachu
Tým mikroregionu Perucko s dominantním zastoupením Koštic v německém Marbachu, součásti držební obce Leubsdorf, vybojoval třetí místo v soutěži přetahování lanem, která byla součástí tamních oslav slunovratu dne 21. června 2014.
Koštický místostarosta, pan Vladimír Jaroš, pak ještě obsadil třetí místo ve stavbě věže z beden od piva,
kterých na sebe vyskládal hned 24!
Věž museli soutěžící stavět pod sebou, zatímco po ní šplhali vzhůru. Lanem byli pouze jištěni před pádem.
Akce skončila ještě krátkým přátelským utkáním ve fotbale, které náš tým prohrál s čestným skóre 3:5.
Den proběhl ve velice příjemném přítelském duchu a všichni účastníci si jej dokonale užili.

Koštická pouť 2014
Motto : Žofinko,neumírej, musíš tu zůstat pro naše děti…..
Pouť

Zanedlouho uplyne sto let od vypuknutí první světové války.K uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské pouti.Sobotní program zahájil ranní fotbalový zápas Koštice-Dobročka. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a Žofii, a když neuspěl první atentátník s bombou, musel nastoupit s revolverem další , kterému se jeho nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochotníky za pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký úspěch zopakován. Výstava v kostele o 1.světové válce na Košticku zaujala tolik zájemců, že u sv.Antonína nebylo k hnutí. Švejkova anabáze ve skvělém podání p.Šimůnka a jeho dcery Anny jako paní Müllerové odlehčila smutné výročí.Švejk s pokřikem „Na Bělehrad!“ odvedl přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i s jejich rodinnými souvislostmi.Počátek války osvětlil p.Tlustý a starosta obce poté s představiteli družebního Leubsdorfu položil k pomníku květiny za zvuků české hymny.V předvečer pouti byli stejně uctěni padlí ve Vojnicích.Němečtí hosté se projeli výletním vláčkem(který celý den jezdil po všech obcích sdružených pod Koštice) a shlédli místní pamětihodnosti. Mezitím na hřišti bavil přítomné Vladimír Hron, dokonce si zatančil s místními mažoretkami.Příjemné počasí nalákalo nebývalé množství návštěvníků..K roztomilému vystoupení koštické školky „Babetta“ se dokonce přidala cizí holčička..Střelba kuší ku ptáku skončila v pozdním odpoledni.Místní ochotníci reprízovali povedenou taškařici Dokonalá svatba a úspěšný den zakončila taneční zábava pod širým nebem.
V neděli se v minimuzeu na výstavě Doma ve mlýně hosté seznámili se životem ve mlýně, shlédli rodinné fotografie Ortů, viděli oblečení, výbavu, svaté obrázky a další pozůstalost po obyvatelích koštického mlýna. Na to navázalo odpoledne k oslavě 440.výročí první písemné zmínky o koštickém mlýně. Zatímco majitel mlýna provázel přítomné po mlýně a ukazoval sbírku veteránů svého bratra, děti pekly na mlýnském dvoře na kameni chlebové placky.a ověřovaly si znalosti v mlynářském kvízu pod odhledem figurin pana otce a panímámy.Přímo ve mlýnici byla na promítacím plátně prezentována historie Ortova mlýna včetně dosud neuveřejněných skutečností. Nespočet fotografií a dobových dokumentů hostům přiblížilo mnohdy tragické osudy ´místních mlynářů.Zájemců o historii mlýna byla tolik, že se do mlýnice ani nevešli.Po oslavě výročí mlýna následovalo dětské představení na hřišti a v kostele slavnostní mše svatá na počest sv.Antonína.
Celou pouť dobrovolnicky organizoval spolek Vožekovo ve spolupráci s obcí Koštice, místní školou a školkou.Poděkování za ochotu a spolupráci patří majitelům mlýna.

Dětský den 2014
Poslední květnová sobota připravila pro koštické děti velké překvapení – ostrov v Košticích ožil cirkusem – nepřijeli sice cirkusáci, ale pro děti byly v rámci dětského dne připraveny cirkusové disciplíny, jako třeba cvičení opic (prolézání přes lana a obruče), příprava fakírova lůžka (zatloukání hřebíků) či klaunovy cvičené ryby (chytání rybiček) – dohromady 15 soutěží, po jejichž splnění na každé dítě čekal nejen balíček plný sladkých odměn, ale od 16 hodin i klaun, postaven byl skákací hrad a nakonec se opékaly i buřty. Společně strávené odpoledne nadchlo děti i dospělé.

Noc kostelů
Přesně v 16,30 se v Košticích strhla bouřka a průtrž mračen, pořadatelé začali mít obavy o návštěvnost. V 17 hodin, kdy měl začít program, bylo publika minimum. Ale déšť náhle ustal a do desti minut byl kostel zaplněný. A tak hlavně babičky a maminky sledovaly s dojetím roztomilé vystoupení těch nejmenších předškoláků s klavírním doprovodem Anny Gruntové. Následoval koncert na zobcové flétny a balet na hudbu Jiřího Maláska, obojí s dětmi nacvičila Mirka Giurgová. Jiřina Nováková s nejstaršími dětmi předvedla rovněž několik písní. Jiří Grüner přednesl s doprovodem klavíru melodram Vodník (autoři K.J.Erben a Zdeněk Fibich) a pak už zazněl osvědčený pěvecký sbor Melodie z Libochovic,který koštickým předvedl novinky, které prezentoval na nedávné návštěvě Holandska. Nejvíce přítomné nadchl Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco. Nejen nádherná melodie, ale i text, který se dotýká srdce i duše.
Po skončení programu si přítomní mohli prhlédnout kostel a vyzkoušet si hru na varhany, které pomáhaly uvádět do provozu šlapáním místní školačky.Koštický spolek Vožekovo opět připravil přítomným krásný zážitek.

08.05.2014 Vítání občánků
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se uskutečnil další ročník Vítání občánků. Děti ze ZŠ a MŠ Koštice připravily moc hezký program, během kterého jsme v letošním roce přivítali 5 nově narozených dětí.

11.5.2014 Prohlídka Koštic
11.5.2014 se akce Vítání ptačího zpěvu zúčastnilo i několik rodin z Loun.Někteří projevili přání prohlédnout si obec. Anna Skalská a Irena Hellerová s nimi prošly nejdůležitější místa a podrobným komentářem vysvětlily některé obecní aktivity. Nakonec lounští navštívili kostel sv.Antonína a nejmladší účastnice zahrála na harmonium. Poslední dobou je znát zvyšující se zájem přespolních a koštické aktivity i samotnou obec.

11.05.2014 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 11.5. proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, pořádané spolkem Vožekovo Koštice a Ornitologickou společností Bílina.
Hlavním jevištěm kroužkování byla cesta z Koštic do Vojnic, oproti avizovaným Volenicím. Nádherně vyčištěná obloha po nočním dešti přivítala nečekaný počet návštěvníků, zejména přespolních, a to hlavně z Loun.Tradiční průvodci ptačím zpěvem Anna Pikešová a Jiří Vaník opět okroužkovali a předvedli přítomným velké množství pěvců. Novinkou byl rákosník, který byl na Vítání viděn poprvé. Takřka hollywoodskou hvězdou byl opět erbovní pták bílinských ornitologů krutihlav. Za nadšeného přihlížení předvedl svoje akrobatické kroucení hlavou a ochotně pózoval fotografům. Bylo nalezeno několik ptáků, kteří již byli okroužkováni v předchozích ročnících koštického Vítání.
Anna Pikešová seznámila přítomn é s ptákem roku 2014 čápem bílým a černým a přiblížila jeho život a místa hnízdění.Loňský rok byl pro pěvce tragický, ať už pro dlouhodobé chladno a déšť či poté pro neúnosné vedro ptáci vyvedli velmi málo mláďat. Všichni doufáme, že letošní rok bude pro ptáky radostnější.
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Čarodějnice 2014
Pouze čtyři staré čarodějnice, zato spousta slibného mladého dorostu. To je bilance koštického sletu čarodějnic. V podvečer filipojakubské noci se slétly koštické čarodějnice u kostela a po povinném zápisu vlastním hnátem se vydaly na obchůzku obce. Již tradiční zastavování a vykupování motorových vozidel probíhalo velmi snadno – posádky dopravních prostředků nevěřily vlastním očím a zastavovaly samy. Po povinném postrašení vietnamské rodiny v obchodě (která vždy končí sladkostmi pro malé ježibaby) čarodějnice na hlučných košťatech dolétly k obecnímu úřadu. Tam za pomoci místního starosty slavnostně odhalily krásné nové multifunkční hřiště, vybudované za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj (z ceny za titul Vesnice roku). Mladší ježibaby si zahrály vybíjenou, starší civilové si zakopali fotbálek.
Na vedlejším trávníku fotbalového hřiště již stála přichystaná velká hranice na upálení ježibaby i menší na opékání buřtů. Přítomné pobavili malí cvičení pejsci, nejstarší již osmnáctiletý. Tradiční strašidelný tanec čarodějnic kolem ohně vyvrcholil upálením dvou slaměných figurín, které spolu s mnohými dalšími visely předchozí týden na vratech koštických domů. Opékání buřtů a sousedská zábava při country hudbě pokračovaly až do 23 hodin.
Stejná akce probíhala v přilehlých Vojničkách.

19.04.2014 Bitva o Divočinu
V sobotu 19. dubna se na koštickém ostrově sešlo na osmdesát přívrženců fantastiky, aby se zúčastnili larpové hry – akční bitvy s bezpečně měkčenými maketami středověkých zbraní.
Desátý ročník této akce pořádané místní skupinou Tepelgurth byl tentokrát (i kdy velmi volně) inspirovaný středověkými náboženskými válkami a bojem o moc ve Svaté říši římské.
Po dlouhém dni plném bojů zvítězilo vjsko militantního boha míru Pacifixe. Důležitější ale je, že se všichni po zimě trochu rozhýbali, že se nic nestalo ani žádnému hráči, ani nikomu z přihlížejících, a že se všichni pěkně bavili.

12.04.2014 Velikonoční turnaj
Dne 12. dubna místní „pinčesáři“ pořádali velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Sešlo se 15 hráčů různé úrovně. Na putovní pohár byl jako vítěz druhého ročníku zapsán Miroslav Polanecký. Za amatéry vyhrál Pavel Kovařík st..

28.03.2014 Noc s Andersenem
Celostátní Noc s Andersenem se uskutečnila v koštické knihovně v pátek 28. 3. 2014. Akce se zúčastnilo 14 dětí, pro které byl připraven program na podporu čtenářské gramotnosti.

08.03.2014 Masopust
Dne 8. března pořádali členové SDH Koštice další masopust. Obcí šel průvod masek, na které čekali místní hospodyňky s občerstvením. Bylo teplo, takže medvědi (pan Vícha a pan Grunt) trpěli! Ve večerních hodinách následovala pravá masopustní zábava, na které se objevilo také několik mimozemšťanů. Za organizaci děkujeme všem, kdo pomohli!

22.02.2014 Ples Vožekova
V sobotu 22. února se uskutečnil ples VOŽEKOVA sdružení. Bohatá tombola a příjemná hudba vytvořily tu správnou kulisu plesu.

22.02.2014 Dětský karneval
V sobotu 22. února pořádali členky VOŽEKOVA sdružení ve spolupráci s obcí Koštice a místními ochotníky dětský karneval. Na programu byly nejrůznější soutěže, tanec i bohatá tombola. Děti se prostě vyřádily!

18.01.2014 Ples hasičů
V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnil již tradiční ples koštických hasičů. Kapela hrála dobře, tombola byla skvělá, atmosféra bezvadná!

07.04.2014 Emil Holub a Slapy Viktoriiny
Dr.Marie Imbrová nepřijela 7.4.2014 do Koštic sama. Na přednášku Emil Holub a Slapy Viktoriiny ji doprovodila busta tohoto slavného cestovatele, vytvořená sochařem ze Zimbabwe. Publikum vyslechlo životní příběh lékaře Emila Holuba. Jeho strasti a radosti v Evropě i Africe včetně peripetií ve vztazích se ženami podala poutavě česká afrikanistka, sběratelka afrického umění a diplomatka Marie Imbrová. Přidala zajímavou historii objevování a mapování Viktoriiných vodopádů, kde celý svět upřednostňuje Livingstonea, ale pravdou, kterou odhalila právě Marie Imbrová se spolupracovníky v Harare, je to, že první mapu VIktoriiných vodopádů zakreslil právě Emil Holub. Jeho ručně kreslená mapa Slapů VIktoriiných, jak je sám nazval, byla poprvé otištěna roku 1879 v Gramhamstownu. Emil Holub se tak stal prvním oficiálním kartografem vodopádů.
Dále posluchači vyslechli příběh Rhodesovy železnice a mostu k Viktoriiným vodopádům .Přednáška byla doplněna výstaqvkou map, fotografií, obrázků a dokumentů o Emilu Holubovi, a dále koši a šperky z oblasti Tengenenge, kde Mariina nadace Klub přátel Tengenenge provozuje školu a školku pro tamní děti.
Všichni odcházeli plni nejen nových neznámých skutečností o slavném Čechovi, ale i nadšeni ze skutků této drobné ženy, která tak mnoho udělala pro propagaci nejen Holuba, ale i Afriky a její kultury.

12.04.2014 Velikonoční výstava a výtvarná dílna
Koštické minimuzeum přivítalo návštěvníky v sobotu 12. 4. 2014 odpoledne v slavnostním hávu. Velikonoční výstava spolu Vožekovo z Koštic byla zahájena ve 14,00 nejen průvodcovským slovem, ale i poučením o čase velikonočním, vzniku kraslic a současně návštěvníci uviděli různé typy klasických kraslic z Čech a Moravy dle krajů a druhů, mezi nimi i typickou severočeskou kraslici tzv.roudnickou, zdobenou jezerními sítinami.Veškeré kraslice i drobné dekorace byly zapůjčené místními sběratelkami a ženami z lounského Spolku paní, dam a dívek. Muzeum nabídlo přehlídku nejen kraslic, aranžovaných v netradičním duchu mezi hračkami, figurinami selských děvčat, ale i různých velikonočních aranžmá od stromku plného vajec po obřadní koláč s pečivem. Na stolech ležely zdobené perníčky, různé moderní kraslice obtočené vlnou, obháčkované, odrátované či kraslice batikované, a velikonoční pohledy od roku 1906 do současnosti. Květinové aranžmá vyrobila floristka Blanka Tomášková, původem z Koštic. Velikým lákadlem pro děti bylo pět malých králíčků, zapůjčených místní hospodyní paní Jarošovou.Návštěvníci vzali muzeum útokem, místo plánovaných tří prohlídek se expozicí provádělo pořád. Přišli nejen místní, ale i hosté z Loun, Chomutova, Ústí, Prahy, ba dokonce vzácná návštěvnice z dalekého Japonska, která dlí v Čechách pracovně.
Od půl třetí panoval čilý pohyb mezi muzeem a salonkem v přízení, kde paní Pavlíková s vnučkou Terezkou předváděly zdobení vrtaných kraslic madeirových i barevných.Úžas vzbuzovala její obrovská pštrosí vejce, nádherně zdobená. Nejen děti, ale hlavně dámy neodolaly a hned na místě vše pod zkušeným vedením ozkoušely a zpracovaly takto šedesát výdunků! A kdo si netroufl na vejce nebo chtěl mít více výrobků, pod tradičním vedením Anny Skalské zdobil velikonoční perníčky.
Celá tato akce vzbuzuje úctu hlavně proto, že je plně dílem dobrovolnic bez jakéhokoli profesionálního zásahu.

02.04.2014 Sloupy u křížku odstraněny
Ve středu 2. dubna 2014 byly odstraněny staré zrezlé a nevyužité sloupy u železničního přejezdu na cestě do Želevic. Návrh odstranění sloupů, které kazily celé své okolí, byl součástí manuálu Koštice Krásnější, který zpracoval student architektury Jakub Jaroš.
Za odstranění sloupů děkujeme SDH Koštice, na jehož náklady bylo provedeno (výměnou za to, že si sloupy nechají a využijí je k vybudování sušáku hadic), zejména panu Pernetovi. Poděkování patří také panu Kindlovi, který se zapojil i s těžkou technikou.
Křižovatka nově už bez sloupů:

Studenti MK Louny Třetí věk v Košticích
Již tradiční návštěva studentů 3.věku lounské knihovny obor českopis v Košticích – navštívili palírnu, muzeum a mlýn.Zároveň byli seznámeni s histoií Koštic, zejména některých domů.

11.01.2014 Nová kaplička u přívozu
V sobotu 11. 1. 2014 byla u přívozu slavnostně odhalena nová kaplička – zvonička. Stalo se tak u příležitosti 250. letého výročí neštěstí, které se zde událo.
Koštice náležely k děkanství libochovickému, protože Křesín, kde se koštičtí pochovávali od dob nepamětných, ztratil svého faráře. Poslední byl Václav Slanina budyňský r.1630 a po jeho smrti kostel křesínský osiřel, spravován jsa duchovními libochovickými. Koštice toužily míti ve své obci shromaždiště ke společné modlitbě, ana cesta do Libochovic dosti dlouhá a do Křesína, kde se služby boží konaly třetí neděli,v čas, kdy Ohře vystoupila z břehů, dosti obtížná se stala. Kostel sv.Antonína dostal r.1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv.Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15.ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo.V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.
Přívoz byly původně 2 domy pod číslem domu 16. Až roku 1713 se rozdělily , č.16 byl pak rybářský domek. Až po roce 1800 koupil č.17 velkostatek a udělal z něj sídlo převozníka.
Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách.
Ohlášky snoubenců jsou oficiální informací o zamýšleném sňatku pro společenství věřících a představují jeden ze způsobů zjišťování, zda neexistují překážky pro uzavření manželství. Předepsány byly troje ohlášky. Farář ohlašoval zamýšlený sňatek a končil slovy : „ Kdo zná jakékoli překážky tohoto sňatku, ať je zde vyjeví nebo ať mlčí navěky.“
Mezi tragicky zahynulými byli :
Václav Trester , 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z č.40, syn Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Tresterová, 18letá sestra jeho, z č.40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Karfíková, nevěsta výše psaného Václava Trestera
Dorota Landermanová, 30 let stará
Rozálie Valtrová, služka 21letá, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Šraukova, služka 2Oletá, z č.30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v č.1 a později sedláka
Marie Šubrtova, 40 letá, z č.28, manželka Ondřeje Šubrta
Marie Vakrmanová, 32letá, z č.16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana
Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z č.22, sestra Antonína Sunkovského
Anna Kolářova, služka 18letá, z Želevic č.4, dcera Jakuba a Anny Kolářových
Dorota Nováková, 24letá,
Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z č.29, dcera Tomáše a Anna Bauerových
Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice 11
Další jména nebyla zaznamenána.

Stalo se rok 2015

… zpět

Rok 2015

14.11.2015 Den se zeleninou
V sobotu 14. 11. 2015 se uskutečnil další ročník kuchařských ochutnávek – tentokrát na téma zelenina. A bylo co ochutnávat! Takové palačinky s celerem, dýňový koláč či čočkovozeleninový salát! Ani se nedá věřit, jak dobrá jídla se sešla. Příští rok bude Den s ovocem – přijďte, zveme Vás už nyní!

31.10.2015 Dýňování a Dušičková slavnost
V sobotu 31. 10. 2015 připravili členky VOŽEKOVa sdružení ve dvoře školy další Dýňování – tedy vyřezávání dýní (ty vypěstoval a věnoval pan V. Jaroš). Jednotlivé dýně byly umístěny před kostel a v průběhu Dušičkové slavnosti rozsvíceny. Dušičková slavnost se uskutečnila o den později (v neděli 1.11.). Zajímavým momentem bylo setkání na hřbitově, kde přítomní rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech a v místech, kdy byli pohřbíváni sebevrazi. Po koncertě a rozsvícení dýní účastníci přešli k lávce přes Ohři a poslali po vodě vodní lampiony jako vzpomínku na všechny zemřelé.

27.10.2015 Pálení vatry
V úterý 27. 10. 2015 členové SDH Koštice připravili malý lampionový průvod zakončený zapálením vatry na počest T. G. Masaryka.
Setkání u opečených vuřtů bylo velmi příjemné!

16.10.2015 Setkání důchodců
V pátek 16. 10. 2015 se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců. Na programu bylo vystoupení dětí z koštické ZŠ a MŠ, nechybělo malé občerstvení i taneční zábava. Jako vždy se sedělo při vzpomínkách do pozdních nočních hodin.

02.10.2015 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2015 se zájemci o sportovní aktivity sešli ve 20 hodin před budovou obecního úřadu a vydali se na podvečerní procházku pod hrad Házmburk. Na parkovišti pod hradem na nás čekalo otevřené občerstvení a malý ohňostroj. Poděkování patří členům SDH Koštice, kteří v průběhu cesty občerstvili čajem účastníky pochodu a v pozdních nočních hodinách odvezli zájemce z konce trasy zpět do Koštic.

27.09.2015 Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 27. Září 2015 se uskutečnilo již tradiční Svatováclavské posvícení v Želevicích. Pro děti byl přichystán zajímavý program: vystoupení klauna se cvičenými pejsky a honba za pokladem. V průběhu odpoledne hrála v poslechu kapela a zájemci si mohli prohlédnout v galerii na plotě zajímavé historické fotografie Želevic a okolí. Ty velice pečlivě připravily rodiny Landových, Kovaříkových a Suchých. Moc jim za to děkujeme.

29.08.2015 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 29. srpna 2015 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Návštěvníky přivítal u rybníka nový taneční parket, vodník a čáp J! Vynikající grilované makrely a vepřová kýta jenom umocnili příjemné posezení, jehož hlavním programem byly rybářské závody – ty letos vyhrál Jaroslav Kubeš.

28.08.2015 Stezka odvahy
V pátek 28. srpna 2015 se v Košticích na ostrově u řeky Ohře uskutečnila stezka odvahy. Strašidla hulákala, děti se bály…vše tak, jak má u stezky odvahy být J!

16.08.2015 Kuličkyáda
V neděli 16. 8. 2015 se uskutečnil v Košticích další ročník Kuličkyády. Mezi dětmi vyhrál Lukáš Dvořák, první místo v kategorii dospělých obsadila Zdeňka Formánková.

11.07.2015 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 11. července 2015 se ve Vojničkách uskutečnila další pouť, tentokrát byla ve znamení minulosti. Děti plnily úkoly určené husitským bojovníkům, diváci mohli vidět další představení skupiny historického šermu Lepus Libochovice, vyvrcholením bylo ale odhalení zvonu v místné zvoničce Vidlák. Zde již několik desítek let chyběl zvon – pověsti, proč zmizel, se různí. S největší pravděpodobností byl schován v době války, aby nebyl roztaven a použit ve zbrojním průmyslu. Vožekovo sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice nechalo vytvořit a zavěsit zvon nový (zvon vytvořil pan Ducháč). Při slavnostním odhalení si mohl každý zájemce zazvonit pro štěstí.
Uvidíme, jak vše dopadne, protože podle pověsti, když se zavěsí nový zvon, do roka a do dne se objeví ten starý. Budeme se tedy těšit na velký historický objev ve Vojničkách!
Na organizaci pouti a příjemné atmosféře se již tradičně podíleli členové MS Žejdlička, za což jim děkujeme.

08.08.2015 Olympiáda mikroregionu Perucko 2015
V sobotu 8. srpna 2015 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo dalšího ročníku Olympiády Mikroregionu Perucko – tentokrát v Chožově. Děkujeme účastníkům (Davidu Jarošovi, Milanu Khýnovi, Milanu Kristkovi a jejich přítelkyním) za reprezentaci obce.

Nové publikace o našich obcích
U příležitosti Koštické pouti 2015 byla vydána nová informační brožura o našich obcích, její součástí je i týdeník Svobodný hlas, ve kterém byla speciální příloha věnovaná právě Košticím a školnímu vyučování. Zájemci o tuto brožuru ji mohou získat na Obecním úřadě v Košticích (cena 50 Kč).V uplynulých dnech vyšly příběhy 40 domů (název Moje Koštice), kterou napsala paní Hellerová. Kniha je doplněna o staré fotografie. Zájemci si mohou publikaci zakoupit u paní Hellerové, která knihu vydala na vlastní náklady! (Cena 150 Kč.)

19. – 21. 06.2015 Sjíždění Ohře
V průběhu víkendu 19. – 21. června 2015 sjížděli zájemci řeku Ohři. Téměř všechny posádky se nedobrovolně vykoupaly, což v chladnu, které panovalo, nebylo nic příjemného! Přes všechny potíže si ale účastníci akci užili – překonali sami sebe a už se těší na příští vodácký kurz!

Koštická pouť
Již tradičně se pouť v Košticích koná v polovině června. V letošním roce byla pouť pojata také jako setkání nejenom občanů, ale i rodáků a přátel našich obcí. V sobotu (mezitím se na hřišti hrál fotbalový turnaj) dopoledne starosta přivítal občany a hosty před obcí – zejména vystoupení malých mažoretek a dětí z místní ZŠ a MŠ bylo kouzelné! Potom se program postupně přesouval do jednotlivých obcí. Odpoledne akce vyvrcholila výstavou v místní škole a živým obrazem, který byl věnovaný školnímu vyučování v dávných dobách (role učitele se ujal pan I. Šimůnek). Potom se program přesunul na hřiště, kde byl připraven zábavný program. Ten ale nakonec neproběhl v plné míře, protože se přihnala bouře, která rozehnala jak obecenstvo, tak účinkující. Dobrovolníci se snažili zachránit stan lounské knihovny, ale ten byl poryvy větru tak poškozen, že nešel složit. Herec Pavel Nový se schoval do fotbalových kabin a zde kromě ochutnávky koláčů a tlačenky besedoval s lidmi ukrytými před nepříznivým počasím. Pavel Nový dokonce navštívil představení koštických ochotníků a měl pro ně jenom slova chvály! Večer program pokračoval taneční zábavou a ohnivou show.
Druhý den (v neděli) se začalo hned od rána soutěžemi pro tatínky a děti – všichni si akci moc užili J! Odpoledne se hrál opět fotbal („staří“ vyhráli nad „mladými“), pro děti byla připravena výtvarná dílna a vystoupení klauna. Vyvrcholením celého víkendu bylo předvedení zásahu SDH Koštice a následné pěnování J! To si děti opravdu užily!
Chceme moc poděkovat všem, kteří pomohli s organizací – tentokrát se na akci podílely opravdu všechny složky, tedy MS Žejdlička, SDH Koštice, TJ Sokol Koštice, Vožekovo sdružení, obec Koštice a další dobrovolníci. Všem ještě jednou moc děkujeme za opravdu ukázkovou spolupráci!

31.05.2015 Dětský den
V neděli 31. května 2015 se na ostrově u Ohře uskutečnil další ročník oslav Dne dětí – tentokrát na téma pohádky. U patnácti pohádkových postaviček plnily děti úkoly, aby nakonec získaly balónek a nějaké sladkosti. Ve druhé části odpoledne děti soutěžily v pojídání rohlíků a přetahování lanem. K dispozici byl skákací hrad, trampolína a červená limonáda J!
Na akci se tentokrát podílely ve vzorné spolupráci všechny složky obce, za což jim moc děkujeme!

29.05.2015 Noc kostelů
Dne 29. května 2015 se kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích znovu otevřel veřejnosti. Nejprve zde zazněly skladby v podání dětí – flétnistů z místní základní školy a sboru melodie Libochovice, potom do kostela přijeli zájemci z Lounska, kteří dělali jakousi okružní jízdu po okolních kostelních památkách. Návštěvníky náš kostelík zaujal a moc se jim líbil. A co až bude opravený!

17.04.2015 Noc s Andersenem
V pátek 17. dubna 2015 se ve večerních hodinách v knihovně v Košticích uskutečnil další ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se akce zúčastnilo 19 dětí! Připravený program byl pestrý – děti společně vyprávěly pohádku, malovaly mořský svět a vyráběly šperky pro Malou mořskou vílu, hrály loutkové divadlo, prošly noční stezkou odvahy, aby celý večer zakončily sledováním filmu. Ráno se všichni rozlámaní, ale spokojení rozešli domů.

10.05.2015 Vítání občánků
V neděli 10. května 2015 se při oslavách Svátku matek vítali také noví občánci obce – tentokrát to byli samí kluci! Slavnostní akt doprovodilo nádherné vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy. Děkujeme dětem i paní učitelkám A. Grundové, M. Giurgové a J. Novákové!

09.05.2015 Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 9. května 2015 se na hřišti utkala mužstva mladých hasičů v hasičském sportu – již tradičně SDH Koštice pořádalo závody O pohár starosty obce. Akce jako vždy perfektně připravená a zorganizovaná, za což patří koštickým hasičům poděkování. (Jen škoda, že jsme nevyhráli!)

09.05.2015 Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 9. května 2015 se uskutečnil další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát se zájemci sešli ve Volenicích. A bylo opravdu na co koukat a co poslouchat! Moc děkujeme bílinským ornitologům, kteří již několik let tuto akci odborně zajišťují.

08.05.2015 Uctění památky padlých
Dne 8. května 2015 starosta obce Jaroslav Vlasák uctil památku padlých v Košticích a ve Vojnicích položením květin a krátkou vzpomínkou.

02.05.2015 Želevická stopa
Druhý ročník Želevické stopy se uskutečnil v sobotu 2. května 2015 v odpoledních hodinách. Branný závod pro děti i dospělé přilákal několik desítek závodníků. Akce byla pečlivě připravená, a protože přálo i počasí, je jen logickým důsledkem, že se celé odpoledne velmi vydařilo. Dobře připravená dráha, soutěže, ale i celý průběh je velkým úspěchem a příslibem do dalších ročníků.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a organizace této soutěže!

30.04.2015 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se již tradičně pálily čarodějnice. Malé i velké čarodějnice se shromáždily u školy a průvodem došly na fotbalové hřiště. Tady byly pro děti připraveny venkovní hry, potom byl zapálen oheň s čarodějnicí a začala hrát country kapela Parťáci. Pohodová atmosféra byla doplněna opečenými buřty J!
Ve stejnou dobu se sešla skupina lidí také ve Vojničkách, aby společně upálili další čarodějnici. Tady sice kapela nehrála, ale oheň svítil do pozdních nočních hodin (jak ostatně bývá ve Vojničkách zvykem J!).

04.04.2015 Turnaj ve stolním tenisu
Dne 4. dubna 2015 se na sále KD v Košticích konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Akce se zúčastnil poměrně velký počet hráčů a fanoušků, kteří ve zcela sportovním duchu fandili všem sportovcům J! Turnaj byl perfektně zorganizován „místními pinčesáři“.

Velikonoční výstava a malování kraslic
Bílá sobota už je v Košticích tradičně zasvěcena výtvarné výuce a velikonoční výstavě. Zkušená malířka kraslic paní Brabcová zasvěcovala zájemce do umění voskovaných reliéfních kraslic. Tato technika, známá především z jižní Moravy nebyla vůbec jednoduchá. Ti, co si netroufli, malovali s Annou Skalskou perníky, a ti nejmenší s Hanou Hoblíkovou papírové napodobeniny perníčků. Irena Hellerová všechny pozvala do minimuzea na výstavu velikonočních pohledů od r.1903 do konce 20.století. Malované, fotografické, kombinované techniky,… půvab a vkus starých pohlednic všechny potěšil. Zdůrazněny byly též pohlednice některých renomovaných fotografů, např. Ferdinanda Bučiny. Přes 400 pohlednic dvou sběratelek nás zavedlo do časů, kdy jsme ještě neznali SMS a e-maily. Příjemná sobota pokračovala v kulturním domě turnajem ve stolním tenise.

28.03.2015 Ukliďme svět
V sobotu 28. 3. 2015 členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli okolí našich obcí od nepořádku. Opět sesbírali několik valníků nepořádku!!! Moc jim děkujeme…

21.04.2015 Masopust
V sobotu 21. února 2015 se vlády v obci ujaly maškary v čele s medvědy! Členové SDH Koštice se – jako každý rok – ujali organizace již tradičného Masopustu. Přes třicet maškar procházelo ulicemi za doprovodu hudby a za podpory diváků. Letos vyšlo i počasí, takže spolu s perfektní organizací hasičů a vynikajícími pochoutkami místních hospodyněk byl Masopust 2015 skutečně zážitkový J!

15.02.2015 Kouzelné korálky
V neděli 15. 2. 2015 se uskutečnila pod vedením paní Hany Hoblíkové výtvarná dílna – Kouzelné korálky. Děti si vyrobily z korálků různé šperky, které si potom odnesly domů. Na akci se sešel nečekaně velký počet účastníků J!

14.03.2015 Jarní věneček
V sobotu 14. března se uskutečnila taneční zábava Jarní věneček, kterou pořádalo VOŽEKOVO sdružení. Součástí byla již tradičně bohatá tombola. Škoda, že bylo málo návštěvníků! Za to nálada byla výborná…

04.04.2015 Dětský karneval
V neděli 4. dubna 2015 členky VOŽEKOVa sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice a místními ochotníky uspořádali karneval pro děti. Tancování, soutěže, bohatá tombola… ale hlavně nadšené a spokojené děti!

Výtvarná dílna – výroba mýdel
Mezinárodní den žen vzal spolek Vožekovo jako výzvu a požádal lektorku ručních prací Hanku Hoblíkovou o názornou výuku a následnou výrobu glycerinových mýdel pro maminky. Odpoledne před svátkem se sešlo více než čtyřicet zájemců o nové znalosti. Některé maminky chtěly být překvapené, a tak poslaly starší sourozence s těmi malými. Bylo moc pěkné sledovat, jak se ti starší hezky starali a s výrobou pomáhali. Děti v mezičase, kdy se mýdlová hmota ohřívala, zkusily z papírových plat na vejce vyrábět papírové květiny, které se jim neskutečně povedly. Do silikonových formiček různých tvarů si děti připravily výzdobu z přírodnin – sušených květin, mušliček atd. a lektorka vše zalila mýdlovou hmotou. Ti odvážnější vše ještě dozdobili třpytkami. Než mýdla zatvrdla, děti uvázaly kytice z vyrobených květin a ovoněly je květinovou esencí. Dárkový balíček s mýdly a k tomu vlastnoručně zhotovená kytička, která maminka by odolala? Nadšené byly nejen děti, ale i dospělý doprovod.

Návštěva ze Štětí
Turistický klub ze Štětí oslovil Vožekovo sdružení s přáním prohlédnout si koštické pamětihodnosti. S Irenou Hellerovou prošli od nádraží místní pamětihodnosti – křížky, kapličku u přívozu, zvoničku za utonulé, ostrov, mlýn, sv.Jana Nepomuckého. Při procházce je seznámila s historií obce, školy a jednotlivých domů. U kostela se turistů ujala Anna Skalská a vysvětlila postup opravy kostela a další plány. Všichni společně se odebrali k obecnímu úřadu, kde si prohlédli multifunční hřiště. V knihovně si dali malé občerstvení, prohlédli si prezentaci k Vesnici roku, kde byl dobře vidět postup zvelebování obce, a nakonec viděli prezentaci k 440.výročí mlýna s přednáškou o historii rodu Ortů. Nakonec si prohlédli muzeum a zamířili na ochutnávku do palírny. Neskrývali své nadšení z aktivity místních a ze stále vylepšovaného vzhledu obce.

Draní peří ve Vojničkách
Mnohé z nás v dětství pomáhaly babičkám s draním peří, někdo dral peří ještě poměrně nedávno, s úmyslem pořídit dceři do výbavy peřiny. K měkoučkým polštářům a péřovým dekám se dnes rádi vracíme. A tak se ženy z Koštic rozhodly si hezky společně zadrat, městské náplavy to naučit a mladé generaci předat nejen zručnost ve draní, ale i pěkné historky, které vždy tvořily kolorit dracích večerů.
Naše babičky na Martina zabily husu, oškubané peří pak čekalo na dlouhé zimní večery v lednu či únoru. Sezvaly známé, připravily malé pohoštění a dralo se po večerech tak dlouho, dokud bylo nějaké peří. Členky Vožekova sdružení zatopily v bývalé škole ve Vojničkách v kamnech, připravily něco na zub a očekávaly, kolik žen si bude chtít zavzpomínat na staré časy. A nestačily se divit – přišlo třicet draček včetně nejmladší generace. Husy paní Jarošové věnovaly peří, všechny dračky přinesly nějakou dobrotu. Po počátečním menším zmatku se všichni v klidu usadili a věnovali se draní. Peří bylo měkoučké, prachové, bohužel nenašla se větší brka, aby zájemce mohla paní Jarošová naučit výrobu mašlovačky neboli peroutky. Když se nadralo na menší polštářek, začala symbolická doderná. A teď teprve došlo na pikantní i strašidelné historky, většinou z úst starších účastnic. Že by mladí neměli drby rádi?
Sedělo se do pozdního večera a všichni si uvědomili, jak jsou podobné chvíle vzácné – sednout si k jednoduché práci a při tom nezávazně pohovořit či mlčet (dokonalá relaxace!). Nikam nechvátat, vidět za sebou užitečnou práci, naslouchat praskání ohně. Všem vřele doporučujeme!

30.01.2015 Legománie
V pátek 30. ledna 2015 se v Košticích uskutečnila akce s názvem Legománie. Celodenní hlídání dětí v době pololetních prázdnin připravily ve spolupráci s obcí členky VOŽEKOVa sdružení a akce se moc povedla! Děti nejprve skládaly puzzle, malovaly trička, ubrousky na svačinu či pytlíky na přezůvky. Největší část dne ale věnovaly stavění z lega – měly k dispozici přes 150 různých sestav (za zapůjčení děkujeme panu Šustrovi z Kolína). K obědu byly špagety a pohádka! Povedená akce!

Tříkrálová sbírka
První víkend v lednu obešly naše obce děti s kasičkami, aby v rámci tříkrálové sbírky pomohly získat peníze na opravu kostela v Košticích. Všem dárcům moc děkujeme!

Stalo se rok 2016

… zpět

Rok 2016

31.12.2016 Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce se před obecním úřadem opět uskutečnil pro občany malý ohňostroj provázený přípitkem a novoročním přáním.

24.12.2016 Štědrovečerní zpívání
Na Štědrý večer se ve 22 hodin sešli lidé v koštickém kostelíku a společně zazpívali několik vánočních písní a koled v doprovodu kláves (A.Skalská), příčné flétny (K. Karfíková) a zobcové flétny (V. Karfíková).

10.12.2016 Poslední leč
Dne 10. prosince 2016 se členové MS Žejdlíčka sešli na své Poslední leči 2016, aby společně oslavili závěr roku a vyhodnotili sezónu. Tombola tentokrát nebyla tak bohatá, ale to vůbec nevadilo, všichni se výborně bavili J!

03.12.2016 Výlet na adventní trhy do Německa
Dne 3. prosince 2016 se zájemci mohli podívat na adventní trhy do Německa – tentokrát do Chemnitz.

04.12.2016 Mikulášská
Vneděli 4. 12. 2016 se uskutečnila v Košticích Mikulášská nadílka pro děti. Nejprve mohli vidět návštěvníci čertovskou pohádku a potom už přišel Mikuláš se svými pomocníky, aby podělil přítomné děti sladkostmi.

01.12.2016 Čertovská pohádka
Koštické děti ve věku od 3 do 13 let nacvičily Čertovskou pohádku, jejíž premiéra se uskutečnila ve čtvrtek 1. prosince 2016. Děti se při nácviku pohádky scházely i několikrát týdně. A výsledkem byla svižná, milá pohádka, ve které si zahráli všichni zájemci – tedy 16 dětí. Větší děti měly role náročnější, menší děti méně složité, ale všechny hrály s chutí a radostí! Nejmenší herečka Elenka Olivierusová sice oněměla, ale o to větší úspěch u diváků sklidila J! Představení bylo odehráno také v neděli 4. 12. 2016 při Mikulášské a 11.12.2016 dokonce v Lounech na náměstí. Tady musely děti sice mluvit do mikrofonů, ale zvládly to skvěle – tleskalo jim zaplněné náměstí!
Děkujeme všem dětským hercům a herečkám, ale hlavně také jejich rodičům, kteří je pravidelně vodili na zkoušky, učili se s dětmi text a připravili jim kostýmy!

2016 Advent
Na první adventní víkend byl připraven program ve všech našich obcích. V sobotu se postupně rozsvítila vánoční výzdoba ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích, kde advent vyvrcholil nádherným ohňostrojem (daroval pan Zbyněk Kunst).
V neděli jsme mohli vidět na sále KD v Košticích krásné představení Ledové království v podání libochovické divadelní školy (z Koštic účinkovala Adélka Vlčková), potom zazpívaly koštické děti několik koled a následovalo otevření Vánoční výstavy – tentokrát na téma „České Vánoce v Košticích“. Kromě malých betlémů byl k vidění také mechanický betlém pana Jaroše a otočný strom, který vévodil celému sálu. Hlavním vrcholem výstavy byly ale panely s fotografiemi domů a zákoutí z našich obcí. Paní Irena Hellerová použila historické fotografie (od r. 1890), které doplnila fotografiemi stejných míst ze současné doby. Zároveň byly vystaveny fotografie o slavení Vánoc ve starých Košticích.
Mezi další zajímavosti vánoční výstavy patřila výstava panenek, dětských prací ZŠ a MŠ Koštice, ukázka práce perníkáře, zdobení perníčků, výroba adventních svícnů a samozřejmě již tradiční občerstvení.
Poděkování za tuto akci patří hlavní organizátorce paní I. Hellerové, A. Valinové, J. Horové, H. Pášové, V. Pfaiferové, I. Kubáčové, P. Karfíkové a A. Skalské.

12.11.2016 Den s ovocem
Již tradiční akcí podzimu je Den s… – tentokrát s ovocem. Akce se uskutečnila v sobotu 12. listopadu v knihovně v Košticích. Účastníci ochutnali různé donesené dobrůtky a příjemně si popovídali.

2016 Dýňování a Dušičková slavnost
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkáváme při Dušičkové slavnosti. I letos se nejprve dýňovalo, abychom následující den při vzpomínkové slavnosti rozsvítili všechny vyřezané dýně. Zájemci se sešli s paní Hellerovou na koštickém hřbitově, kde si vyslechli zajímavý, ale tragický příběh jedné místní rodiny a následně rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech. V kostele zahrála na příčnou flétnu Kačka Karfíková a potom paní Hellerová seznámila přítomné se zajímavostmi získanými z kroniky a představila darovaný krucifix (věnoval pan Nešuta). Venku děti vytvořily světelné obrazy a potom už se šlo k řece Ohři – pouštět vodní lampiony! Velké poděkování patří paní Ireně Hellerové za neutuchající zájem o historii Koštic a získávání různých informací!

28.10.2016 Pálení vatry
SDH Koštice zorganizovali v pátek 28. 10. 2016 Pálení vatry. Akce začala v 18 hodin lampionovým průvodem od hasičárny, vatra byla zapálena na Vinci.

2016 Setkání seniorů
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkávají dříve narození občané, aby si spolu zavzpomínali a pobavili se. Letos jim program obohatily děti z koštické ZŠ a MŠ a také známá spisovatelka a herečka paní Ivanka Devátá. Její vyprávění se neslo v zábavném duchu, a když skončilo, naši důchodci v zábavě pokračovali J! Poslední vytrvalci odcházeli před půlnocí!

2016 Noční pochod pod Hazmburk
Další tradiční akcí podzimu je Noční pochod pod Házmburk. Je to akce zaměřená na všechny věkové kategorie, ale nejvíce se snažíme podpořit společné prožitky rodičů a dětí. I letos se akce účastnilo cca 80 odvážlivců, jejichž výkon byl odměněn nádherným ohňostrojem. Děkujeme členům SDH Koštice za občerstvení na trase a za odvoz. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem.

24.09.2016 Posvícení v Želevicích
Letošní posvícení v Želevicích se konalo již 24. září 2016. V dopoledních hodinách se opět prodávaly vynikající zabíjačkové pochoutky, po kterých se jen zaprášilo L! Odpoledne nejdříve soutěžily děti, potom si mohli přítomní vychutnat zajímavé vystoupení zpěvačky Hany Křížkové. Po jejím recitálu hrála k poslechu i tanci kapela Náhoda. Celé odpoledne svítilo slunce, bylo nádherné teplo, takže návštěvníci želevického posvícení prožili příjemné odpoledne.

27.08.2016 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 27. srpna 2016 se uskutečnil ve Vojnicích další ročník rybářských závodů a následné posezení s hudbou. Když se setmělo, zájemci vypustili na rybník několik vodních lampionů. Pan Duben se skvěle postaral o občerstvení – grilované prasátko, makrely i klobásy byly výborné! Nejlepším rybářem se stal Petr Jirků, (242 cm ryb), druhé místo obsadil Jaroslav Němec a na třetím se umístili Vlastimil Brabec a Jaroslav Kubeš. Největší rybu – tedy 28 cm velikou – chytil pan Josef Fučík. V kategorii dětí se účastnili Matěj Havíř a Nelinka Suchá.

08.05.2016 Vítání občánků
V neděli 8. května 2016 odpoledne proběhlo vítání nových občánků – tedy Šimona Tajčmana (maminkou je paní Blanka Tajčmanová), Petra Chlumeckého (maminkou je slečna Šárka Landová) a Veroniky Micalové (maminkou je slečna Linda Formánková). Kromě finančního daru a plyšového medvěda dostaly děti také pamětní list obce Koštice. Slavnostní program zajistily děti ze ZŠ a MŠ Koštice, za což děkujeme nejen jim, ale také učitelkám místní školy.

19.03.2016 Velikonoční dílna
Velikonoční výtvarná dílna se tentokrát realizovala týden před Velikonocemi – v sobotu 19. 3. 2016. Účastníci vyráběli pod vedením paní Hany Hoblíkové různé velikonoční dekorace, zdobili vajíčka a perníky.

09.07.2016 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 9. 7. 2016 se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Začátek programu byl věnován dětem – byly připraveny různé soutěže a chybět nemohl samozřejmě ani skákací hrad J! Po rybářských závodech (jedinou rybu chytil a tedy vyhrál Vlastimil Brabec) následovala taneční zábava, vystoupení ohniváka Tomáše Kršně a na závěr ohňostroj. O občerstvení se již tradičně postarali členové Mysliveckého sdružení Žejdlička – děkujeme!

2016 Noc s Andersenem
Celostátní akce Noc s Andersenem se v letošním roce účastnilo 15 dětí, pro které paní Karfíková a paní Burdychová připravily zajímavý program. Tématem byla tentokrát Zlatovláska – děti kreslily komiks, vyráběly meče a korunky, za nočního svitu měsíce šly stezku odvahy a nakonec společně sledovaly film o Harry Potterovi. Děti se rozešly v sobotu dopoledne s příjemným pocitem zajímavě stráveného času!

06.03.2016 Dětský karneval
V neděli 6. března 2016 se uskutečnil v Košticích již tradiční Dětský karneval. Pro děti převlečené do různých masek byl připraven dvouhodinový program, ve kterém tančily, soutěžily a společně dováděly. Program připravily členky VOŽEKOVO sdružení paní Karfíková a Skalská, finančně akci podpořila Obec Koštice.

20.05.2016 Dětský den
V neděli 20. 5. 2016 se uskutečnila na ostrově u Ohře Pyžamová party pro děti. Kromě tradičních soutěží si mohly děti vyrobit kouzelný kamínek a zhlédnout ukázku výcviku psů. Po programu si zájemci opekli na ohni buřty. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci! Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem – děkujeme!

30.04.2016 Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Košticích tradiční Pálení čarodějnic 2016. Po průvodu čarodějnic byl zapálen kouzelný oheň, který doprovodil divoký rej čarodějnic. Potom následovaly hry pro děti a připravena byla také výtvarná dílna paní Hoblíkové. Do pozdních večerních hodin hrála country kapela Parťáci z Loun. O občerstvení se postarali členové TJ Sokol Koštice. Všem organizátorům děkujeme!

Poděkování koštických fotbalistů
Koštičtí fotbalisté děkují svým příznivcům za podporu a sdělují, že ukončili podzimní část soutěže a přezimují na 5. místě tabulky, což je opravdu příjemné překvapení!
My jim na oplátku děkujeme za zajímavý sportovní podzim.

72 hodin – ruku na to!
V uplynulých dnech došlo k vandalskému činu – u křížku v Želevicích byl zlomen malý stromek, který tam již 3 roky rostl! Podařilo se nám v rámci projektu dětí a mládeže „72 hodin – Ruku na to“ zajistit 2 vzrostlé stromy – jeden byl tedy hned zasazen na místo bývalého stromku. Druhý strom děti zasadily k novému sportovišti. Všem zúčastněným dětem děkujeme za pomoc!

Stalo se rok 2017

… zpět

Rok 2017

31.12.2017 Silvestrovský ohňostroj
Silvestrovský ohňostroj před obecním úřadem opět ozářil poslední den v roce – byl provázen malým přípitkem a novoročním přáním.

31.12.2017 Silvestrovský fotbálek
Naši úspěšní fotbalisté se sešli poslední den v roce 2017 na víceúčelovém hřišti, aby si spolu trochu zasportovali a popřáli si hodně sportovního štěstí v příštím roce!

24.12.2017 Štědrovečerní setkání
V neděli 24. prosince 2017 se ve 22 hodin uskutečnilo v koštickém kostele setkání občanů, při kterém se společně zpívaly koledy a jiné vánoční písně.

22.12.2017 Vánoční koncert
V pátek 22. prosince 2017 se uskutečnil v Košticích vánoční koncert, na kterém účinkoval smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice. Svými skladbami naladil u návštěvníků vánoční atmosféru.

16.12.2017 Křest knihy Sláma v botách
V sobotu 16. prosince od 16 hodin se v knihovně v Košticích uskutečnil křest knihy Sláma v botách, kterou napsala lounská bloggerka Veronika Kučerová. A o čem kniha je?
Veronika jednoho dne zjistí, že hlavní položku napnutého rodinného rozpočtu představují výdaje za biopotraviny. A tak začne jednat. Zakoupí rýč a gumáky a začne zúrodňovat ladem ležící pozemek manželovy babičky na vsi. Vypěstovat pro rodinu kedlubny a brokolice se však ukáže těžší, než si městská vysokoškolačka myslela. Podaří se jí naplnit sklep zaručeně ekologickou úrodou? A jak její nový koníček zasáhne do života celé rodiny? Slzy smíchu i dojetí zaručeny! Prostě…Když blondýna začne biofarmařit!
(Veronika Kučerová je vlastně místní občankou, patří do rodiny Kredbových J!)

10.12.2017 Mikulášská
V neděli 10. prosince 2017 se uskutečnila v Košticích Mikulášská nadílka pro děti. Návštěvníci nejprve tancovali na čertovské diskotéce, mohli navštívit skutečné čertovské peklo, no a potom… potom už přišel Mikuláš se svými pomocníky, aby podělil přítomné děti sladkostmi.

9.12.2017 Poslední leč
V tuto dobu se pravidelně setkávají myslivci, aby společně oslavili závěr roku a vyhodnotili sezónu. Tak se tedy dne 9. prosince 2017 se členové MS Žejdlička sešli na své Poslední leči 2017 – akce příjemná, pohodová J!

3.12.2017 Adventní víkend
První adventní neděli předcházela sobota, kdy se postupně v obcích Vojničky, Vojnice a Želevice rozsvítila vánoční výzdoba. Děti zpívaly koledy, hospodyňky přinesly něco malého na ochutnání, starosta rozléval zájemcům vánoční voňavý punč, rozsvítily se vánoční stromy (v Želevicích i soby J!) – prostě vše, jak má být. Velký počet lidí se sešel již tradičně v Želevicích, všichni chtěli vidět nádherný ohňostroj!

V neděli 3. prosince – tedy první adventní neděli jsme se sešli odpoledne na sále KD v Košticích, abychom prožili společně program připravený pro tuto chvíli. Děti zopakovaly pohádku Láska rohatá, zazpívaly nacvičené koledy a sehrály stínohru o koloběhu lidského života. Následovala vernisáž výstavy loutek, výstava prací dětí ZŠ a MŠ Koštice, byl vystaven obecní betlém i mechanický betlém a vánoční strom pana Jaroše. Zájemci si vyzkoušeli různé výtvarné dílny a samozřejmě mohli také ochutnat připravené občerstvení (vánoční štola, punč, svařené víno). Dvě hodiny programu rychle uběhly a účastníci akce se přesunuli k obecnímu úřadu na rozsvícení stromu.

9.12.2017 Výlet na adventní trhy do Německa
Dne 9. prosince 2017 se zájemci mohli podívat na adventní trhy do Německa – tentokrát do Drážďan a Míšně.

14.11.2017 Den s tvarohem
V sobotu 14. Listopadu 2017 se v knihovně v Košticích uskutečnila již tradiční akce podzimu – Den s…, tentokrát s tvarohem. Účastníci ochutnali různé donesené dobrůtky a příjemně si popovídali.

31.10.-1.11.2017 Dýňování a Dušičková slavnost
Letos bylo při dýňování velice nevlídné počasí, a tak několik odvážlivců nakonec vyřezávalo dýně ve škole. Následující den, tedy 1. listopadu, se zájemci sešli s paní Hellerovou na koštickém hřbitově, kde rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech, a potom přešli do kostela. Tam následovalo vystoupení pana Iva Šimůnka, který přednesl pohádku Oscara Wilda Šťastný princ. Světelné obrazy se tentokrát nemohly rozsvítit, protože foukal velký vítr, a tak se šlo k řece Ohři pouštět vodní lampiony!

8.10.2017 Food carving
V neděli 8. října 2017 se uskutečnila food carvingová dílna. Food carving je originální kuchařská technika, při které se z ovoce nebo do ovoce a zeleniny vyřezávají různé tvary a ornamenty. Na ukázku, jak vyřezávat z ovoce a zeleniny se dostavilo přes 30 zájemců! Dílnu vedl velice zajímavým způsobem pan Luboš Kukačka.

Oprava kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích
V těchto dnech byla ukončena několikaletá snaha o záchranu koštického kostela – zapsaného v rejstříku kulturních památek ČR. Po pracích zaměřených na průzkum geologického podloží a následně statickém zajištění objektu se letos podařilo opravit fasádu kostela (který je od roku 2013 v majetku obce). K úplné spokojenosti ale zbývají ještě tyto práce: ošetřit dřevěné části proti škůdcům, opravit varhany, vymalovat, zasklít okna – opravit

13.10.2017 Setkání seniorů
V pátek 13.10.2017 se opět setkali naši dříve narození občané, aby si spolu zavzpomínali a pobavili se. I letos jim program obohatily děti z koštické ZŠ a MŠ a tentokrát….přišel i kouzelník! Poslední tanečníci odcházeli až okolo půlnoci!

14.10.2017 Noční pochod pod Hazmburk
Noční pochod pod Házmburk je již tradiční akcí podzimu. Tentokrát se kvůli počasí pochod o týden posunul (na 14.10.2017), ale bylo to dobře, protože náhradní termín provázelo teplé, příjemné počasí. Účastníci byli odměněni nádherným ohňostrojem. Děkujeme členům SDH Koštice za občerstvení na trase a za odvoz. Poděkování patří také panu Dubenovi, který zajistil občerstvení na konci trasy.

30.09.2017 Posvícení v Želevicích
Posvícení v Želevicích se konalo v sobotu 30. září 2017. Odpoledne děti vybarvovaly výřezy z překližky a k tomu jim i dospělým hrála kapela Náhoda. Vyvrcholením bylo odpolední vystoupení travesti show s názvem Kočky. Celou akci provázela výstava fotografií, kterou připravili manželé Kovaříkovi a Suchých. Návštěvníci mohli ochutnat vynikající zabíjačkové pochoutky.

26.08.2017 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 26. srpna 2017 se ve Vojnicích pořádaly další rybářské závody. Soutěžili děti i dospělí – no a vyhrál opět pan J. Kubeš. Z dětí byla nejlepší Klara Thiebaut. Blahopřejeme! Večer se pouštěly vodní lampiony, za příjemného teplého počasí se jedly grilované makrely a čuňátko J! Krásný a pohodový večer!

25.08.2017 Stezka odvahy
V pátek 25. srpna 2017 se uskutečnila na ostrově u Ohře stezka odvahy. Strašidla strašila, děti se bály, dospělí dělali, že se nebojí…. Příjemná akce – děkujeme všem, kdo pomohli i kdo se zúčastnili!

22.07.2017 Želevický volejbalový turnaj dvojic
V sobotu 22. července se v Želevicích uskutečnil na nově vybudovaném sportovišti u Ohře volejbalový turnaj dvojic, který pořádali přátelé želevické hospůdky. Velké poděkování za velice úspěšnou sportovní akci patří manželům Kovaříkovým, O. Suchému a dalším organizátorům!

13.08.2017 Kuličkyáda
V neděli 13. srpna 2017 zorganizovala paní P. Karfíková ve spolupráci s naší hlavní kuličkářkou paní Z. Formánkovou celostátní turnaj v kuličkách. Již po několikáté se na ostrově sjeli milovníci této úžasné hry z řad dětí i dospělých. Místní sice nevyhráli, ale to nevadí, hlavní je se zúčastnit J!

2017 Nové sportoviště v Želevicích
V uplynulých dnech přátelé okolo želevické hospůdky vybudovali svépomocí (ve spolupráci s obcí) v Želevicích u Ohře sportoviště. Děkujeme této skupině občanů za zajímavé aktivity, které realizují v Želevicích.

15.07.2017 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 15. července jsme se sešli na Tradiční pouti ve Vojničkách – bohužel bylo nevlídné počasí, a tak program pro děti byl přesunut do bývalé školy a ostatní program byl zjednodušen a zkrácen. Nejzajímavější asi bylo vystoupení místního Tomáše Kršněho, který se svými kamarády opět ukázal své umění, jak ovládnout oheň. Děkujeme členům Mysliveckého sdružení Žejdlička za pomoc!

04.06.2017 Dětský den
Den dětí se uskutečnil v neděli 4. června 2017 od 15 hodin vzhledem k počasí na sále KD v Košticích. I přes tuto komplikaci se sešel velký počet dobrovolníků – pomocníků u soutěží a velký počet dětí, které slyšely hlášení rozhlasu o přesunu akce. Prožité odpoledne ve společnosti pirátů na sále bylo zábavné J! Děkujeme všem, kdo pomohli!

2017 Úspěch fotbalistů
Fotbalisté TJ Sokol Koštice završili svůj úspěšný rok postupem do vyšší soutěže. Blahopřejeme a děkujeme všem sportovcům, ale hlavně panu Pavlu Kovaříkovi – trenérovi a fotbalovému srdcaři!

2017 Oprava rozvaděčů veřejného osvětlení
Byly opraveny rozvaděče veřejného osvětlení ve Vojničkách, Želevicích a Košticích.
Podařilo se získat dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve všech našich obcích. Zároveň dojde k výměně sloupů ve Vojnicích. Prosíme občany o trpělivost při stavebních pracích.

2017 Ohlédnutí za poutí
Vedle Strakošů, výletního vláčku či mobilního planetária byla jednou z nejzajímavějších částí programu koštické pouti nedělní módní přehlídka šatů z období první poloviny 20. století, kterou připravila a zorganizovala paní Irena Hellerová. Šaty – to není jen látka, to je historie, to jsou osudy lidí, kteří je nosili. A jak byl příběh těchto šatů?

První majitelkou byla Magdalenka Hejduková, nejmladší ze 14 sourozenců, která zůstala jediná doma, když ostatní odešli začátkem 20. století za prací do Ameriky. Magdalena byla později matkou paní Marie Procházkové, provdané Kindlové, tchyně majitelky šatů.
Magdalenina starší sestra Antonie Hejduková, provdaná Pitelková, se domohla v Americe pěkného postavení, provozovala úspěšnou firmu, jezdila vlastním autem. Své sestře do Čech posílala balíky s ošacením, ta je pak darovala své dceři Marii.
Marie byla velmi šikovná, některé šaty si uměla přešít na velikost své postavy. Dnes už jsou šaty sice chatrné, ale jde o originály, které se dnes již moc nevidí, jsou precizně vypracované, se spoustou nádherných prvků a detailů.
A proč Šatník paní mlynářky? Šaty pocházejí z Ameriky, na níž měla silnou vazbu i rodina Ortova, původní majitelé mlýna, kde se přehlídka konala a na jejíchž osudech byl vystaven příběh módní přehlídky.
Šaty zapůjčila Eva Kindlová a minimuzeum Koštice.
Klobouky zapůjčila PhDr. Marie Imbrová, doplňky Irena Hellerová.
Scénář vypracovala Irena Hellerová
Spolupráce: Alena Valinová, Hana Jarošová, Josef Kindl, Anna Skalská
Manekýnky: Petra Karfíková, Veronika Karfíková, Kateřina Karfíková, Lucie Brabcová, Adélka Vlčková, Zuzanka Brabcová, Veronika Zelinková, Hanička Zelinková, Kateřina Valterová, Oliver Hrošek, Růžena Krupková, David Hrivko , Renata Hoblíková, Štěpán Hoblík, Eva Kindlová, Simona Mikovcová.
Dobové líčení: Simona Görtlerová, Zdeňka Laubeová a Anna Gruntová – Mary Kay
Poděkování za mimořádně povedenou akci patří paní Ireně Hellerové a všem ostatním pomocníkům – zejména úžasným manekýnkám!

09.11.2017 Vodáci na Ohři
Letošní vodácký sjezd pro začínající i pokročilé vodáky (kanoisty i raftaře) se uskutečnil o víkendu 9. – 11. 6. 2017. Začátek trasy byl v Chebu, účastníci přespávali v Kynšperku v kempu U Piráta. Radostná zpráva – nikdo se neutopil J!

09.06.2017 Noc kostelů
Letošní ročník celostátní akce Noc kostelů se uskutečnil v pátek 9. června 2017 v 17 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Návštěvníci si prohlédli výstavu fotografií Luboše Dvořáka, součástí programu bylo také ohlédnutí za svatbami v kostele. Akci připravila paní Hellerová – děkujeme!

01.04.2017 Záměna – divadelní představení koštických ochotníků
V sobotu 1. dubna 2017 se ve večerních hodinách uskutečnila další premiéra místních ochotníků. Ti tentokrát nastudovali pod vedením Anna Skalské komedii Jiřího Justa Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým…Zaplněný sál se bavil hereckými výkony Zdeňka Karfíka, Jaroslava Vlasáka, Petry Karfíkové a Veroniky Mužíkové, napovídaly a scénu upravovaly Hana Jarošová a Ladislava Součková. Příběh dvou manželských párů, kde si pánové domluví výměnu manželek, aby nakonec zjistili, že spali se svými manželkami v prohozených postelích J, sklidil velký ohlas.
Derniéra bude opět v lounském divadle ve středu 21. 6. 2017. Přijďte se podívat a podpořit naše divadelníky!

28.05.2017 Předání dopravního automobilu jednotce SDH Koštice
Dne 28. 5. 2017 se v 17 hod uskuteční příjezd Spanilé jízdy historických hasičských vozidel – IX. propagační jízda SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Součástí programu bylo předání dopravního automobilu Fiat Ducato jednotce SDH Koštice, na jehož nákupu se finančně podíleli Ministerstvo vnitra ČR, Ústecký kraj a Obec Koštice. Hasiči tak získali nové vozidlo, které mohou využívat při krizové situaci.

14.05.2017 Vítání občánků a oslavy svátku matek
V neděli 14. května 2017 jsme v obci vítali nové občánky. Rodiče dětí dostali peněžní poukázku, malou plyšovou hračku a pamětní list. Součástí programu bylo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Koštice. Děkujeme!

20.05.2017 Želevická stopa 2017
V sobotu 20. května 2017 přátelé želevické hospůdky připravili další ročník (již čtvrtý) branného závodu Želevická stopa. Akce se aktivně zúčastnilo přes 80 soutěžících z řad dětí i dospělých. Je potěšující, že se z této akce stala již želevická tradice.
Po soutěži mohli zájemci posedět při poslechu hudby. Vše bylo pro závodníky i návštěvníky akce perfektně připraveno, za což patří organizátorům i jejich pomocníkům velké poděkování!

09.04.2017 Brigáda na sále
Dne 9. dubna 2017 v 9 hod se uskutečnila na sále KD v Košticích brigáda, jejímž cílem bylo připravit sál na nadcházející stavební úpravy a výměnu podlahy. O dva týdny později jsme sál zase pomocí brigádníků uklízeli J! Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu.

29.04.2017 Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu se uskutečnilo po dohodě s ornitology v sobotu 29. dubna 2017. Sraz účastníků byl v ranních hodinách ve Volenicích na točně u kapličky, odkud se šlo procházkou směrem na Radonice. Tentokrát bylo přes 30 účastníků, což byl počet opravdu velký, a tak ne vše bylo řádně slyšet a vidět L! A kdo je letošním ptákem roku? Přeci datel černý!

25.03.2017 Koštický masopust
Koštický masopustní průvod se dal do pohybu v sobotu 25. března přesně v 11 hodin u KD v Košticích. V předchozím týdnu členové SDH Koštice půjčili zájemcům masopustní masky, připravili dělo a materiál na medvědy. No a v sobotu to vypuklo! Tradice, která se každoročně udržuje právě díky hasičům! Průvod prošel Košticemi a Želevicemi, medvědi a další masky tančili s přihlížejícími, všichni ochutnávali připravené pochoutky. Prostě náš masopust J!

29. – 30.04.2017 Tajemný víkend
V Košticích tento víkend zavládlo tajemno, a to hned na několika akcích:
sobota 29. 4. od 8:00 – Vítání ptačího zpěvu – ve Volenicích u kapličky (tajemný život ptáků J!)
sobota 29. 4. od 18:00 – Noc s Andersenem – knihovna Koštice (tajemný příběh Lichožroutů J!)
neděle 30. 4. od 17:00 – fotbalový zápas – naši hráli o nejvyšší pozice (bylo velkým tajemstvím, zda uspějí J!)
neděle 30. 4. od 18:15 – Slet čarodějnic – průvod, dravci, zapálení ohně (bylo tajemstvím, kolik ježibab přijde a kolik jich nakonec odletí J!)
Bezva víkend!!!

19.03.2017 Legománie
Legománie byla akce pro malé i velké děti, které mají rády stavebnici lego. K zapůjčení jsme měli přes 100 různých herních variant jednoduchých i složitějších. Akce se uskutečnila v neděli 19. března 2017 na sále KD v Košticích od 10 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin.

19.02.2017 Dětský karneval
V neděli 19. února se od 14 hodin na sále KD Koštice uskutečnil tradiční dětský karneval, kterého se zúčastnilo cca 40 dětí. Téměř všechny děti měly nějaký karnevalový kostým a aktivně se účastnily všech společných aktivit, tanečků a soutěží, za což byly odměněny různými sladkostmi a cenou z dětské tomboly.

21.01.2017 Hasičský ples
Hasičský ples je vlastně už jediným plesem, který v obci přetrval (ostatní spolky už plesy nepořádají), a tak můžeme být rádi, že se i v tomto roce – přesně 21. ledna 2017 – uskutečnil. Plný sál byl organizátorům odměnou za jejich snahu J!
zpět na seznam