Stalo se rok 2011

… zpět

Rok 2011

30.11.2011 Silvestrovský fotbálek
Letošní Silvestrovský fotbálek se setkal s velkou účastí. V pátek 30. listopadu se na koštickém fotbalovém hřišti sešlo 16 hráčů, kteří se rozdělili do dvou mužstev a přes dvě hodiny hráli fotbal, který se v Košticích soutěžně již nehraje. Nakonec hru ukončili výsledkem 5:4 – důležitější ale byla radost ze hry.

28.12.2011 Turnaj ve stolním tenisu
Ve středu 28. prosince se v Kulturním domě v Košticích odehrál tradiční turnaj ve stolním tenisu. Od 10 hodin hrály děti, od 16 hodin dospělí, mezi kterými soupeřilo 15 hráčů, z toho 3 ženy, o vítězství. Štěstí se nakonec usmálo na Míru Polaneckého., druhé místo vybojoval Lukáš Polanecký a na třetím místě se umístil David Holub z Vojniček. Vítězům blahopřejeme.

07.01.2011 Odpoledne deskových her
Zimní odpoledne bývají mnohdy nevlídná, stejně tak tomu bylo v sobotu 7. ledna. Během tohoto uplakaného odpoledne se na sále želevické hospůdky sešli všichni, kdo se rádi u baví u deskových her. To byste se divili, co dětí a dospělých si rádo hraje, zaplněný sál toho byl důkazem. Na stolech se hrály Sázky a dostihy, Člověče, nezlob se, pexesa, někteří se protáhli u Twisteru, jiní stříleli na kachny, zkrátka všichni se dobře bavili. A co když se u hry sešli dospělí, to pak děti fandily a někdy by se napění dalo i krájet. Nakonec jsme museli ve večerních hodinách všechny vyhánět, ale brzy se zase sejdeme – v soboru 28. ledna od 15 hodin zasedneme k dalším soubojům.

Silvestrovský ohňostroj
V rámci silvestrovských oslav se každý rok scházíme před obecním úřadem, abychom se podívali na malý ohňostroj, který pro nás zástupci obce připravili. Tentokrát se nás nesešlo mnoho, ale ohňostroj se velmi vydařil.

Společné setkání občanů v době vánoční
Po úspěšném statickém zajištění kostela v Košticích v letošním roce se na Štědrý večer ve 22 hodin uskutečnilo setkání občanů. Paní Hellerová přečetla krátký úryvek z Bible, společně se zahrály a zazpívaly koledy – po dlouhé době se rozezvučely kostelní varhany a přítomní si popřáli hezké prožití vánočních svátků.
O půlnoci se sešli občané v obnovené kapli ve Vojnicích. I tady si lidé připomněli narození Ježíše zpěvem koled.
Vánoční setkání se uskutečnilo také 26. 12. v odpoledních hodinách ve vojnické kapli. Cestu si sem našli i lidé z okolních obcí – Koštic, Vojniček a Želevic. Setkání doprovázelo příjemné popovídání si a zpěv těch nejznámějších koled.

4. adventní neděle
Poslední adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Již tradičně byly zazpívány nejznámější koledy, rozvícen stromek a zapálena 4. svíce na adventním věnci. Kvůli velkému větru ani zde nebyl vyslán do vzduchu lampion přání.

11.12.2011 3. adventní neděle
Koštický vánoční jarmark se konal tradičně o třetí adventní neděli 11. 12. 2011 v místním kulturním domě. Rozmanitá nabídka tradičního vánočního zboží byla doplňkem bohatého kulturního programu. Odpoledne zahájily koledy v podání dětí Základní a mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých prací, poté vystoupily malé mažoretky. Předsedkyně Vožekova sdružení Anna Skalská seznámila přítomné s dokočením prací na statickém zajištění kostela sv. Antonína a poděkovala za příspěvky občanům.
Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a pekl perníkář pan Ajksner z lounského Oblastního muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené členkami Vožekova sdružení – výroba svícnů, zdobení vánočních perníčků a ozdob z přírodnin.
Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a kávových servisů ze zdrojů místních domácností, doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi a zimními krajinkami ze slaného těsta. Vybavení staré kuchyně bylo olemováno několika různě zdobenými vánočními stromky. Více než třiceti betlémům, proložených pohledy Josef Lady, kraloval betlém z koštického kostela, slaměná Svatá rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě se pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příležitost panem antonínem Jarošem. Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vždy vydechla překvapením, když se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem.
Bohatě navštívené vydařené odpoledne bylo ukončeno rozsvícením třetí svíce na adventním věnci a stromečku před obecním úřadem, kde starosta obce popřál všem pěkné Vánoce a hlavně klid v nastávajících nejistých dobách. Koštický advent bude završen příští neděli u zvoničky sv. Václava v Želevicích.

2. adventní neděle
Vojnická kaple přivítala druhou adventní neděli občany Koštic a přidružených obcí, tentokrát s novými vitrážovými okny a omítkou, takže oprava kaple trvající několik let je téměř hotova. Občané Vojnic odpracovali mnoho hodin, aby mohli kapličku představit v plné adventní kráse. Podvečer zahájil Jiří Nožička rozezněním zvonu, Anna Skalská přítomné vyzvala k zastavení v předvánočním shonu.
Opět zazněly koledy, jak je v obcích Košticka pravidelným zvykem, místní dámy připravily občerstvení pro všechny. Na závěr večera byla rozvícena druhá svíce na adventním věnci a stromeček před kapličkou. Po sobotní mikulášské nadílce v Košticích to byla další tradiční akce druhého adventního víkendu.

1. adventní neděle
Advent občané Koštic a přidružených obcí zahájili v bývalé škole ve Vojničkách. Za zpěvu koled děti obdivovaly Ladův betlém za oknem, po rozsvícení stromečku sdělily rodičům a prarodičům svá tajná přání pro Ježíška. Paní Skalská připravila velký plech perníčků a pytlíky s bělostnou polevou, aby mohla místní hospodyňky, chtivé nových poznatků, přiučit novinkám ve světě perníčků.
Vypadá to jakoby nic, ale je to docela obtížné, to zjistily všechny přítomné dámy. Všichni ochutnali chlebíčky s pomazánkami a skvělé cukroví těch nejpilnějších kuchařinek.
Jako každoročně bylo o adventu ve Vojničkách větrno, takže lampion přání zůstal na zemi a přání, aby vesnice žila tak pěkně pospolitě jako dosud, bylo vysloveno při rozsvícení první adventní svíce na věnci.

16.11.2011 Den poezie
Dne 16. 11. 2011 se konal v Košticích Den poezie. Členky sdružení Vožekovo připomněly přítomným Světový den poezie a dvousté výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kombinovaný večer pobavil i vzdělal.…
Všem byly rozdány učebnice s texty básní, takže si nejprve všichni početli, čekajíce na zprovoznění techniky. Nejprve členové sdružení Vožekovo předvedli improvizovanou dramatizaci balady Polednice, poté byla v diskusi připomenuta témata a poučení balad sborníku Kytice, zejména téma „matka a dítě“ a vliv lidové poezie na autora. Anna Skalská a Petra Kafíková přednesly balady Vodník a Svatební košile a poté mohli přítomní porovnat vyznění básní ve filmu F. A. Brabce Kytice.
Večer poezie tak od svých většinou akčních a veselých akcí navedl přítomné k zamyšlení a rozjímání, tak vhodným před nastávajícím období adventu.

12.11.2011 Den kynutého těsta
Každoročně obec Koštice a sdružení Vožekovo pořádá ochutnávkové dny, např. Den s jablky, Den s vánočním cukrovím, Den s listovým těstem, Den pomazánek a letos to v sobotu 12. listopadu byl Den kynutého těsta. Kdo chce, uvaří, napeče a přinese (raději větší množství, zájemců je hodně) do zasedací síně obecního úřadu. Tam se vzájemně ochutnává a hodnotí, ale také v příjemné atmosféře povídá.
Příští setkání (v roce 2012) bude ve znamení „rolády“! Již teď Vás všechny zveme…

05.11.2011 Návštěva muzikálového představení Děti ráje
V sobotu 5. 11. 2011 jsme navštívili muzikál Děti ráje v divadle GOJA v Praze. Předtavení bylo nádherné, všichni jsme odjížděli z divadla s neuvěřitelným zážitkem v duši! Přes 900 diváků na konci představení ve stoje aplaudovalo, tančilo, zpívalo!

14.10.2011 Setkání důchodců
V pátek 14. října 2011 se opět sešli důchodci na společném posezení. Nejprve zhlédli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice a vystoupení malých mažoretek Berušky, potom už se povídalo, vzpomínalo, tančilo i zpívalo. Akce se moc povedla, už se všichni těšíme ne setkání v příštím roce!
Foto:

Malba zdi u dětského hřiště
Skupina studentů Gymnázia Jateční získala finanční podporu pro svůj projekt Děti Dětem z nadačního fondu Think Big ve výši 46 590 Kč. Součástí projektu byla oprava zdi u dětského hřiště u nás – v Košticích a vylepšení jejího vzhledu. Studenti reagovali na představy dětí z místní základní a mateřské školy. Realizace výtvarného díla se ujali dva studenti VOŠ Obalové techniky a SŠ Štětí Martin Šíp a Tomáš Košťák. Ti strávili celý víkend v Košticích se členkou týmu Veronikou Řezáčovou a postupně plnili prázdnou šedivou zeď motivy přírody dle přání dětí z koštické školy. V průběhu jejich práce se na ně chodili dívat místí občané a sledovali, jak se plocha zabarvuje. Přihlížejícím občanům se nově upravené prostory velmi líbí, návštěvníci z řad dětí nad nimi jásají.
Poděkování tedy patří nejen firmě O2, která akci finančně podpořila, ale zejména studentům, kteří akci realizovali formou dobrovolnické práce a vylepšili tak životní prostředí v obci.

01.11.2011 Dušičková slavnost v Košticích
V úterý 1. listopadu 2011 se uskutečnila Dušičková slavnost v Košticích. Na programu byl koncert Dvořákových písní (Moravské dvojzpěvy a Biblické písně). Před budovou obecního úřadu jsme s dětmi vytvářeli světelné obrazy z hořících svíček. Bylo pěkné počasí, vítr nefoukal, takže vznikly nádherně osvícené obrysy. Potom jsme se vydali s lampiony v průvodu po obci, položili jsme květiny u Pomníku padlých a došli až k Ohři. Zde jsme spouštěli vodní lampiony…

07.11.2011 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 7. října 2011 se uskutečnil již 5. Ročník nočního pochodu pod Házmburk. Protože odpoledne pršelo, místní rozhlas vyhlásil, že se účastníci pochodu přesunou auty do Křesína, odkud se půjde po staré silnici. Členové SDH (pan Valina a pan Jirásek) operativně zajistili auta, a tak se podařilo s ostatními automobily převézt účastníky na novou trasu – nakonec se sešlo 60 pochodujících. Cestou hasiči nabídli teplý čaj… a tak se šlo a šlo a šlo! Na parkovišti pod Házmburkem se nás nakonec sešlo cca 110 J! Někteří byli totiž leniví a přijeli se autem podívat na představení skupiny historického šermu Lepus. Také se objevila skupina občanů ze Slatiny, což bylo úžasné! Počasí nám nakonec přálo, pršet začalo až zase po půlnoci – a to už jsme byli doma. Tak zase za rok J!
Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

01.11.2011 Svatováclavské posvícení
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo Svatováclavské posvícení v Želevicích. Den před tím se začaly připravovat pochoutky z vepřového masa. Bylo připraveno 400 jitrnic a jelit, 12 kusů tlačenky, 200 řízků…všem návštěvníkům připravené lahůdky moc chutnaly, protože rychle zmizely a odpoledne už téměř nebylo nic k jídlu J!
Příjemné odpoledne plné slunce osvěžila country skupina Parťáci a také malé divadelní pohádky v podání herců – místních dětí.

10.09.2011 Další brigáda ve Vojničkách
V sobotu 10. září 2011 se uskutečnila další brigáda občanů Vojniček. Občané se opět sešli, aby uklidili prostory okolo místního rybníka. Děkujeme všem účastníkům za pomoc!

01.10.2011 Celostátní setkání vysílačkářů
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo v Košticích na fotbalovém hřišti celostátní setkání vysílačkářů. Zde uvádíme článek zveřejněný na webu vysílačkářů:

Jako parta dobrých kamarádů s podobnými zájmy se známe již dlouho, ledacos o sobě víme a postupně naše setkání organizujeme poblíž QTH i těch vzdálenějších členů abychom poznali naší zem nejenom z kopců. A tak se v Holicích na setkání příznivců radioamatérského sportu zrodil v hlavě našeho člena a kamaráda Jardy Koštice nápad, uspořádat podzimní setkání v katastru obce Koštice. Setkání bylo naplánováno na Svatého Václava, kdy ve většině měst a obcí drží Svatováclavské posvícení. Nejinak tomu bylo i v Košticích. K našemu táboření nám bylo poskytnuto fotbalové hřiště a pro případ mokré varinaty, byly k dispozici i tam přilehlé kabiny.

Nájezd na hřiště započal již v pátek krátce po obědě a dominoval TMR. Na hřišti již parkoval se svým karavanem zatím náš příznivec a kamarád Jirka. Já jsem dorazil s bednou jako druhý a potom to již šlo rychle za sebou, no a k večeru jsme byli téměř kompletní. Musím podotknout, že objednávka na počasí byla tam nahoře zatím akceptována. Babí léto jako z pohádky.

Pod stromy se se svým univerzálním vozidlem zabydlel TMR a tam se ustavila i první skupinka diskutérů. Mezi karavany a bydlíkem předsedy bylo potom druhé ležení, převážně složené z našich protiváh. Protože bylo i jinde posvícení, naše kuchařky se činily a přivezly své posvícenské koláčky na ochutnávku a to nejen pro nás. Abych neopomněl mužskou část, tak Jířa Doubravka přivezl takový větší koláč, ale střežil ho tak dobře, že se mi ho nepodařilo vyfotit. Snad jiný paparazi fotku má. Pátek uběhl jako voda, noc najednou již nebyla mladá a tak jsme šli na kutě.

V sobotu probíhalo vše ve slavností náladě a napětí, jak to v obci dopadne. Dopoledne jsme navštívili ochutnávku masných výrobků v místní hospůdce z lidové tvořivosti řezníka a mohu konstatovat, že jaterničky, jelítka, tlačenka a „prdelačka“, neměly chybu. S žaludkem vymaštěným zabíjačkovými dobrotami jsme díky starostovi zavítali do místního rodinného ovocného lihovaru. Exkurze byla vyčerpávající a pan majitel nám pěkně vše přiblížil a to včetně ochutnávky finálních výrobků.

Po obědě začaly přípravy na odpolední veselici a dámy měly starost s ustrojením Renči do středočeského kroje, abychom návštěvě obce Želevice, která je součástí Koštic dodali historický a lidový nádech. Trochu jsme místní asi překvapili, ale po chvíli pochopili a po předání slavnostní stuhy našeho klubu s podpisy všech přítomných členů a krátkém projevu našeho předsedy a děkovačce starosty nás bezelstně přijali mezi sebe. Renata ustrojená v kroji, který jí mimochodem náramně slušel, předala starostovi i posvícenské koláče. Dostalo se i na mnohé účastníky veselice. K poslechu vyhrávala kapela, pivo teklo proudem a myslím si, že všem bylo dobře a i se to líbilo. V podvečer jsme se stáhli zpět do základního tábora, kde byly hodnoceny nejenom zážitky z dosavadního vysílání na portablech, ale i naše návštěva v Košticích.

Ještě jednou poděkování všem Koštickým, Želevickým, ale i všem přítomným na veselici a v neposlední řadě starostovi a jeho paní za velmi příjemný zážitek a dokonalou organizaci. Závěrem bych chtěl na adresu všech občanů Koštic a souvisejících obci vyseknout poklonu k jejich přístupu k životu v obci a kulturnímu dění. Jste tam zapojeni snad všichni a to je dnes již vzácnost.

Faktor Nehvizdy CL-67

27. – 28.08.2011 Noční larp
V noci ze soboty 27. na neděli 28. srpna se na ostrově u Ohře odehrála další z her pořádaných skupinou Tepelgurth. Šlo o takzvaný larp (zkratka z anglického living action role playing – hraní role naživo), který spočívá v interakci hráčů, kteří představují různé postavy inspirované fantasy tématikou a soupeří spolu prostřednictvím soubojů měkčenými dřevěnými zbraněmi.
Tentokrát ale nepřálo počasí ani termín, a tak se za deště sešlo jen třináct účastníků.

26.08.2011 Stezka odvahy
V pátek 26. 8. 2011 se v Košticích uskutečnila ve večerních hodinách stezka odvahy pro děti. Strašidla byla tentokrát ze spolku Tepelgurth – a opravdu naháněla strach nejen malým, ale i velkým. Největšími hrdina se nakonec staly Bára Frohlichová, Rozárka Smržová a Jana Jirásková – tato trojice statečných šla stezku odvahy dokonce dvakrát J!

Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

20.08.2011 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 20.8.2011 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Od 17 hodin soutěžily děti, od18 hodin dospělí. Letošních závodů se účastnilo velké množství závodníků i diváků. Atrakcí se stala také rybářská tombola, ve které byly následující ceny: sumec, kapr a akvarijní rybičky (sponzorem tomboly byl pan Kumst a manželé Jirotkovi). Myslivci se postarali o občerstvení – grilovali vynikající makrely! Poklidné odpočinkové odpoledne zakončila taneční zábavou skupina Náhoda. Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

16.08.2011 Slavnostní předání Bílé stuhy
V úterý 16. srpna starosta obce Jaroslav Vlasák a místostarosta obce Vladimír Jaroš byli přítomni slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 Ústeckého kraje. Naše obce hodnotící komisi velmi zaujaly a získaly ocenění Bílá stuha za práci s dětmi a mládeží.

14.08.2011 Kuličkyáda
V neděli 14. srpna se na ostrově v Košticích uskutečnil další open turnaj v kuličkách. Do Koštic se sjeli kuličkáři z celých Čech, nechyběl ani mistr světa a mistr ČR. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

13.08.2011 Výlet do Plzně
V sobotu 13. srpna navštívili zájemci město Plzeň. Vedle plzeňské ZOO a Dinoparku účastníci absolvovali exkurzi do pivovaru Pilsen Urquell. Zejména exkurze byla velice zajímavá a všem chutnalo nepasterizované pivo.

Olympiáda
Již čtvrtý ročník olympiády mikroregionu Perucko, tentokrát s názvem Lempliáda aneb Pohádkové klání, se uskutečnil ve Veltěžích. Soutěže byly zajímavé a vtipné, celá akce byla výborně připravena. Naše soutěžní družstvo ve složení Zdeněk Karfík, Břetislav Fikar, Helena Peterková, Milan Kristek a Alena Bozděchová se umístilo na skvělém druhém místě.

22.07.2011 Svatba
V pátek 22. července došlo ke třetí svatbě uzavřené v naší obci – tentokrát do stavu manželského vstoupili Emílie Vykročilová a Antonín Žák. Blahopřejeme jim a přejeme hodně štěstí do společného života.

09.07.2011 Pouť ve Vojničkách
V sobotu devátého července se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Na začátku pouti starosta slavnostně předal rybník ve Vojničkách do užívání místním občanům (projekt Rybník ve Vojničkách spolufinancovaný firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace).

Program pouti byl bohatý: skákací vana, soutěže pro děti i dospělé, klaun, taneční zábava a noční ohňostroj.
Pouť se setkala s nebývalým ohlasem, navštívilo ji cca. 150 účastníků.

Sjíždění Sázavy
Již potřetí se zájemci o sjíždění řek setkali a společně prožili víkend. Tentokrát se sjížděla Sázava. Předpovědi počasí nebyly moc příznivé, ale 45 vodáků se nenechalo odradit! Titul největší potápka tentokrát získal pan Bradáč J!

První den byl klidný, voda tekla pomalu a pátečním večerem posilnění vodáci z Koštic spluli trasu Čerčany – Týnec bez problémů. Horší to bylo druhý den, kdy byla řeka daleko těžší, peřeje a jezy hrozily každým okamžikem! Byla to nádhera, zážitek! Už se těšíme na příští rok…

18. – 19.07.2011 Koštická pouť
Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, proto se během víkendu 18. – 19. června konala koštická pouť. Sobotní odpoledne zahájil starota obce Jaroslav Vlasák, který přivítal přítomné, uvedl malé koštické mažoretky a poděkoval a odměnil koštické děti, které svým dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím začal bohatý program, během kteréhu si přišly na své
všechny generace – téměř dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host – zpěvačka Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných vozítkách. Od 18 hodin začalo další představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu, večer se rozpoudila taneční zábava s místní kapelou Paťáci.

Neděle byla zasvěcena sportování – dopoledne si zasoutěžili otcové s dětmi v rámci oslavy Dne otců, pak už se hrál fotbal – žáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně nerovný boj žen proti mužům – dvojnásobek žen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad muži, i když ženy občas využily své zbraně a nedržely se příliš pravidel. U diváků však sklidily velký aplaus. Nakonec si zahráli místní muži, tentokrát už podle pravidel. Celou pouť samozřejmě provázely kolotoče a další atrakce, nechyběla dobrá nálada a dokonce i počasí se nad námi smilovalo – zřejmě se za nás přimluvil i svatý Antonín.

Celá akce byla součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

03.06.2011 Vítání občánků
V pátek 3. června 2011 se uskutečnilo již jednou odložené Vítání nových občánků (odložení bylo způsobeno hromadným onemocnění účinkujících neštovicemi). Nejprve jsme mohli sledovat vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ, potom místostarosta obce pan Jaroš přivítal rodiče s dětmi narozenými v roce 2010 a předal jim upomínkové předměty. Na závěr vystoupily členky nově vzniklého souboru malých mažoretek Berušky.

05.06.2011 Den dětí
V neděli 5. června 2011 se děti ocitly na tajuplném ostrově. U Ohře byl připraven program věnovaný výhradně dětem. Nejrůznější soutěže, skákací hrad, dlouhá lanovka, balónky…a po splnění všech úkolů také dárkový balíček plný sladkostí a drobných hraček.

Při akci pomáhali členové SDH Koštice, Mysliveckého sdružení Žejdlička, VOŽEKOVO sdružení a další dobrovolníci z obce. Všem děkujeme. Akce se moc povedla, děti odcházely spokojené.

Tato akce byla součástí projektu Rok na vsi, který je spolufinancován Ústeckým krajem.

27.05.2011 Noc kostelů
V pátek 27. 5. 2011 ve 22 hodin se po dlouhé době rozezvučel kostelní zvon v koštickém kostelíku. Ten je z důvodu narušené statiky už několik let pro veřejnost uzavřen. Před kostelem se sešli místní občané, aby podpořili aktivity spojené s rekonstrukcí objektu. Celostátní akce Noc kostelů byla provázena bohatým programem: několik skladeb zahrál Severočeský hornový kvartet a potom vystoupil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic, ve kterém zpívá také několik místních občanů.
Návštěvníci se podívali krátce do kostela a obdivovali jeho zachovalost a krásu. Snad se podaří tento malý vesnický kostelík zachránit! Členové VOŽEKOVO sdružení se pro jeho záchranu velni angažují. Získali finanční podporu Ústeckého kraje a nyní hledají sponzory na dofinancování 1. etapy záchrany – statického zajištění objektu.
Koncert v Košticích v rámci akce Noc kostelů byla finančně podpořena firmou Provident.

28.05.2011 Projekt ve Vojničkách finišuje
V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách uskutečnila další brigáda občanů na úpravu okolí místního rybníka. Prováděly se dokončovací práce – vysazovala zeleň, zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer se místní sešli u malého táboráku, na kterém se nejprve spálily staré větve a nepořádek z průřezu zeleně a potom opekly vuřty.
Už zbývají jenom schody k hladině rybníka a přivézt objednanou várku ryb na zarybnění rybníka.
Projekt je financován firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe.

21.05.2011 Brigáda ve Vojnicích a posezení sousedů
V sobotu 21. 5. 2011 se ve Vojnicích uskutečnila brigáda na úklid veřejních prostor. Uklízelo se zejména v okolí altánu a rybníka. Večer se potom sešli sousedé (místní i chalupáři) a při opékání vuřtů si společně popovídali, zhodnotili uplynulou zimu a plánovali akce v průběhu roku.

19.05.2011 Úspěch divadelního představení
Divadelní představení Lucerna aneb Boj o lípu v podání našich ochotníků má velký ohlas v okolních obcích. Ve čtvrtek 19. 5. hráli ochotníci v Černčicích, v pátek zopakovali svůj výkon 20. 5. 2011 v Radonicích. Obě představení sklidila ohromný potlesk, návštěvníci naše herce chválili, do Radonic se dokonce přijeli podívat herci ze spolku Divoch ze Stříbra, aby se inspirovali před vlastním provedením této divadelní komedie. Pokud Vás zajímá hodnocení také někoho nezainteresovaného, podívejte se na : www.iperuc.cz.

14.05.2011 Hasičské závody dětí o pohár starosty
Logo kraje
V sobotu 14. května 2011 se uskutečnily v Košticích závody mladých hasičů. Letošního ročníku se účastnilo 10 soutěžních mužstev, nejúspěšnější byli hasiči z Domoušic. Domácí družstvo obsadilo 4. místo. Počasí organizátorům přálo, vše se vydařilo, poděkování za povedenou akci patří členům a členkám SDH Koštice. Akce je součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

14.05.2011 Brigáda občanů ve Vojničkách
V sobotu 14.května se ve Vojničkách sešlo 18 občanů, aby pomohli s realizací projektu Rybník va Vojničkách, na který získalo finanční podporu od T- mobile občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení. Cílem projektu je oprava přítiku a odtoku rybníka – to už je za (vydatné pomoci pana Kubáče a pracvoníků obce) opraveno, nyní se upravuje okolí rybníka.

01.05.2011 Vítání ptačího zpěvu
Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace o zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom zamířili po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je snažili rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo pěnkavu…ale hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava.

I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové Mysliveckého sdružení Žejdlička (pan Štýbr a pan Horáček) předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohly zájemci z řad dětí vyplnit soutěžní kvíz, za který získaly drobné odměny.
Akce byla podpořena firmou Provident.

30.04.2011 Čarodějnice
V sobotu 30. dubna se již tradičně pálí čarodějnice, ale v letošním roce nám moc nepřálo počasí. Ještě v době, kdy měl jít průvod čarodějnic, pršelo, a tak byla nakonec celá akce odložena na druhý den – tedy neděli. V průvodu se nakonec sešlo 21 malých i velkých čarodějnic, na hřišti se čarodějnice propojili s další akcí – Vítáním ptačího zpěvu. Po plánovaném programu byl zapálen oheň a upáleny zlé síly v podobě čarodějnice.

Ve Vojničkách se ale podařilo upálit čarodějnice podle plánu, jen s menším časovým odkladem.

30.04.2011 Stavění májky
V sobotu 30. dubna se v Želevicích po dlouhých 10 letech objevila znovu májka. Hlavním iniciátorem byl pan Duben, ale stavěli a zdobili snad všichni ze Želevic – společně s návštěvníky místní hospůdky (a za přihlížení ostatních?!).

23.04.2011 Dětský karneval
V sobotu 23. dubna 2011 se v Košticích konal již tradičně velikonoční karneval pro děti, na který se sjíždějí děti ze širokého okolí. Děti za drobné odměny soutěžily, tancovaly, hrály různé hry – vše pod vedením dvou klaunů (paní Skalské a paní Karfíkové). Drobné sladkosti vyhrály také všechny děti v maškarní masce. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

22.04.2011 Velikonoční dílna
V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnila v Košticích velikonoční dílna. Zájemci se učili zdobit velikonoční perníčky a barvit vajíčka voskovou technikou. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

Bitva dvou armád
Členové delegace Mikroregionu Perucko, ve které byli i naši občané, se měli možnost podívat, jak vypadá bitva mezi Francouzi a Rakušany. Celý den byl velice zajímavý program, viděli jsme ošetření v dobovém lazaretu, pochod vojáků, zájemci měli možnost si vystřelit z pušky a nakonec jsme byli přímými účastníky bitvy o dřevěný most.

26.03.2011 Divadelní představení Lucerna
Dne 26. března 2011 se uskutečnila premiéra divadelní komedie Lucerna (autorem A. Jirásek, upravil J. Dvořák), která se setkala s nebývalým úspěchem. Vynikající výkony herců – amatérů nadchly návštěvníky představení. Poděkování patří všem, kteří se na představení podíleli: Zdeňku Karfíkovi, Václavu Malátovi, Petru Burdychovi, Jaroslavu Vlasákovi, Simoně Fryčové, Veronice Mužíkové, Tereze Vinšové, Petře Karfíkové, Aleně Valinové a Anna Skalské.

Brigáda myslivců
Po uplynulé dva víkendy se uskutečnily brigády zaměřené na úklid veřejného prostranství po zimním období. Jedna akce, které se účastnili občané Koštic, se soustředila na ostrov u Ohře, druhý úklid provedli členové Mysliveckého sdružení Žejdlička v okolí našich obcí. Sesbírali dva valníky odpadu, který vyhodili bezohlední občané a návštěvníci našeho regionu.

Výměna oken v restauraci KD v Košticích
V uplynulých dnech došlo k výměně oken v restauraci Kulturního domu v Košticích. Podívejte se, jak nyní budova vypadá…

20.03.2011 Instalace ptačích budek
V neděli 20. března 2011 v odpoledních hodinách byly naistalovány ptačí budky, které děti společně se svými pomocníky – rodiči před 14 dny vyrobily. Celkem se po Košticích rozvěšovalo 10 budek, děti samy si určily, kam se která budka zavěsí. Celá akce zaměřená na podporu zpěvného ptactva vyvrcholí Vítáním zpěvu ptáků dne 1. května 2011, sraz je v 7.30 u lávky na ostrov. O akci budeme včas informovat.

19.03.2011 Masopust 2011
V sobotu 19. března 2011 se v Košticích konal další ročník masopustních oslav. I tentokrát se organizace ujali členové SDH Koštice a vše jim klaplo, jak mělo (i počasí se umoudřilo J!). V masopustním průvodu šlo přes 30 masek, a tentokrát, což nebývá časté, převažovali mladí. Calá akce pokračovala večerní zábavou na sále KD v Košticích.
20.02.2011 Výroba ptačích budek
V neděli 20. února 2011 se uskutečnilo na sále setkání zájemců o výrobu ptačích budek. Materiál byl předem připraven (poděkování patří panu Nožičkovi), takže zájemci jen bušili a bušili a bušili. Setkání vedl mladý ornitolog pan Vaník, který krátce vyprávěl o životě ptáků v okolí naší obce. Podařilo se vyrobit 10 kusů ptačích budek, které společně s dětmi – výrobci rozmístíme po ostrově a v parku. V květnu při akci Vítání ptačího zpěvu budky navštíme a budeme pozorovat, kdo je osídlil.

Rybářské potěšení
V Košticích a okolí si rybáři stěžují, že je tu málo ryb, že jsou malé….a za to všechno může Nechranická přehrada, která vypouští příliš studenou vodu. Podívejte se, co se podařilo vylovit z řeky Ohře. A pak že tu nejsou J! (Velikost? 121 cm!)

Povodně v našich obcích
V uplynulých dnech zasáhlo tání sněhu všechny naše obce. Největší problém měly ale Koštice a Želevice, kde se hladina Ohře prudce zvedla, vylila se z břehů a způsobila tak komplikace pro místní občany. Byly uzavřeny komunikace, několik domů mělo plné sklepy vody, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Starosta obce a členové SDH Koštice byli připraveni pomoci, objížděli pravidelně postižená místa, sledovali situaci a pomáhali. Takže velké poděkování hasičům za operativní pomoc!

01.01.2011 Novoroční procházka
1. ledna 2011 se v 15 hodin sešli zájemci o malou novoroční procházku. Vzhledem k počasí byla trasa jasná – na Dobročku! A tak se šlo, cestou se probraly všechny podstatné i nepodstatné věci: oprava kostela, nová fasáda školy, místo pro dětské hřiště, vztah chatařů k obci, třídění odpadu i černá skládka u chatové oblasti Dobročka. A po návratu domů rychle horký čaj J!