Stalo se rok 2012

… zpět

Rok 2012

Vánoční rozjímání v okolí Koštic
Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka.Vožekovo sdružení a obec Koštice připravilo bohatý program pro všechny.Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách.Místní připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti shlédly betlémky,odrecitovaly svá přání pro Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky(kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky).Všichni si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.
20.12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.
adventní zpívání
Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r.2012 za finanční pomoci Ústeckého kraje statické zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše svatá , a to 23.12.2012.Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.
4.adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210.výročí vybudování zvoničky sv.Václava . Advent vyvrcholil 24.12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.) a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 26.12. se opět občané sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího .Všichni si připomněli projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli,vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí žijí.
Krásný nový rok 2013 !

Druhá adventní neděle
Druhý adventní týden byl v Košticích ve znamení horlivých příprav na adventní trhy a výstavu s živým Betlémem.Ve čtvrtek se čerti vraceli do pekla – proběhli vsí a za velkého mrazu rychle skončili v kulturním domě, kde změnili svou identitu a začali připravovat adventní výstavu. Mezitím na sále nacvičovali mažoretky a jaké překvapení – i k nim zavítal Mikuláš s doprovodem, aby je odměnil za dlouhou poctivou práci.
Tématem letošní výstavy byla výzdoba vánočních stromečků. Celkem deset stromků v různých stylech – retro, pomerančový, slaměný, háčkovaný, perníčkový, dětský atd. – bylo doplněno typově odpovídající výzdobou z inventáře koštického minimuzea. Byl tam kočárek z 50.let, kostičky, leporela, panenky, medvědi, brusle a lyže, vše nejméně padesát let staré. Tato aranžmá doprovázela výstava časopisů s obrázky různě nastrojených stromečků, takže návštěvníci výstvy mohli načerpat skutečně bohatou inspiraci k ozdobení svého vlastního smrčku či jedličky.
Již tradiční výstavě betlémů v úctyhopdném počtu 36 kusů bezkonkurečně kraloval technicky i umělecky vylepšený mechanický betlém pana Jaroše – se třemi motory a nesčetnými převody, v pozadí město Betlém, se dvěma mlýny- vodním a větrným, s nesčislným množstvím řemeslníků a zvířátek, vše v pohybu.Nadšení nebralo konce.Pan Jaroš vylepšování věnoval celý rok.
Děti z koštické školy nejen zazpívaly, ale připravily výstavu svých výrobků , tentokrát v tradičním duchu, věnce i svícny byly kouzelné a betlém z kašírovaného papíru úchvatný.
Po zatančení zumby začala volná zábava – děti malovaly perníčky, vyráběly tašky s vánočními motivy, dělaly přáníčka.Několik prodejců vánočního zboží doplnilo kolorit adventu.Občerstvení zajišťoval starosta s místostarostou.Na výstavu přišlo opět více lidí než loni.
Vrchol druhé adventní neděle – živý Betlém – zkomplikovalo počasí.Chumelenice, která se strhla, sice vypadala stylově vánočně, ale zasypala klávesové nástroje, přehrávač, foťáky, adventní věnec, nemluvě o Marii a Josefovi s živým Ježíškem.Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se potěšili kouzelnou atmosférou starých časů.
Starosta popřál všem veselé svátky a rozsvítil vánoční strom, přítomní společnými silami rozsvítili druhou adventní svíci a všichni pádili do teplých domovů.

02.12.2012 Mikulášská nadílka
V neděli 2. prosince se na sále KD v Košticích uskutečnila Mikulášská nadílka pro 85 dětí z našich obcí. Nejdříve děti tancovaly na připravené diskotéce a potom společným voláním pozvaly Mikuláše s čertem a andělem. Každé dítě za básničku či písničku (větší za znalosti z násobilky či vyjmenovaných slov) dostaly adventní kalendář a perníkovou chaloupku plnou sladkostí.
Foto:

Advent 2012
Advent v Košticích a okolí je v plném proudu! První příprava byla již minulou sobotu, kdy děti pekly perníčky, aby si je mohly nazdobit 9.12. na adventní výstavě v Košticích.Celou akci vedla Anna Skalská, která je ve zdobení perníčků nepřekonatelná a její moderní krajinky každý obdivoval.1.12. odjeli místní do Drážďan, aby nasáli atmosféru tamních trhů. Viděli roztočení pyramidy, vánočkový trh, ochutnávali štoly a nakupovali…2.12. odpoledne místní děti odměnil a ocenil Mikuláš s pomocníky, přítomných 70 dětí bylo jistě s nadílkou i zábavou spokojeno.A konečně v 17 hodin začal advent! Po delší době nebyl ve Vojnicích o adventu sníh.Ve vojnické kapli se sešli občané z Koštic, Vojnic i Vojniček, aby společně zapálili první svíčku na adventním věnci a rozžehli vánoční stromeček, Jiří Nožička zazvonil na zvon, Anna Skalská všem popřála krásný advent i vánoční svátky. Místní hospodyně přinesly ukázky svého umění – před kaplí všichni ochutnali a připili si punčem a pálenkou ze zdejší palírny s přáním krásných svátků a pokoje pro všechny. Příští neděli je adventní výstava s jarmarkem v Košticích. Pan Jaroš slibuje překvapivá vylepšení svého mechanického betléma,uvidíme různé typy nazdobení vánočních stromečků, děti předvedou své umění ve zdobení adventních věnců a hlavně bude živý betlém!

Den rolád
Sobotní odpoledne provoněly vůně dobrot. V koštické knihovně uspořádalo sdružení Vožekovo tradiční ochutnávkový den, tentokrát se ochutnávaly rolády. Místní dámy se překonávaly – přinesly rolády sladké , pečené, nepečené,s krémem, se šlehačkou, s banány, s rumem, dietní, slané, špenátové, z listového těsta,ba dokonce syrečkové. Hostů bylo hodně, tentokrát i z Postoloprt – bylo totiž na co se těšit.Vstupným na akci byla ukázka vlastního výrobku, takže hlad skutečně nehrozil. Všem chutnalo, snědlo se vše do posledního drobečku. Čile se vyměňovaly recepty a vzpomínalo se i na další rolády, jejichž ukázky zde nebyly.Mezitím členky Vožekova sdružení chystaly strategii na adventní čas(dokonce i na vánoční čas příštího roku) – první akcí je pečení perníčků s dětmi příští sobotu v hospůdce v Želevicích. Děti si o adventním jarmarku v Košticích perníčky samy nazdobí.Chystá se též pochod čertů po Košticích 6.12.navečer(čerti se budou vracet do pekla), bohužel většina pekelníků budou zřejmě dámy, páni se ostýchají předvádět.
Přítomné děti se nenudily, když se najedly dobrot, daly se do čtení – vždyť akce se konala v místní knihovně.

Pomník pod památnou lípou
Pánové Václav Satran a Vladimír Formánek se rozhodli společnými silami opravit pomník ke vzniku samostatného Československa pod památnou lípou v blízkosti koštického kostela. Opravu chtěli udělat tak, aby pomník ke dni státního svátku 28. října poutal okolojdoucí, ale protože počasí jejich záměru nepřálo (hustě sněžilo), tak se na opravu vrhli v den svátku. Opravili nápis, paní Hellerová uvila vzpomínkovou kytici a za přihlížení několika místních občanů společně vzpomněli jedné z nejvýznamnějších událostí našich dějin. Pánové, velké poděkování!

28.10.2012 Dušičková slavnost
28.října položil starosta obce květiny k památníku padlým v obou světových válkách.Místní občané pan Fománek a malíř pan Satran vlastními náklady vyčistili a znovu vyzlatili pamětní desku Lípy Svobody z roku 1918 a položili zde rovněž kytici se vzpomínkou na všechny dřívější obyvatele Koštic.Na místě se sešla asi desítka občanů a společně zavzpomínali a též probrali současnou situaci.

Podařený dušičkový podvečer nachystalo občanské sdružení Vožekovo 1.11. v Košticích. Nejprve proběhla na místním hřbitově komentovaná prohlídka, kde Irena Hellerová seznámila návštěvníky s historií některých významných rodin a jejich hrobů. Nejznámější je zřejmě novodobá vlastnoruční socha pana Svatoše na jeho hrobu. Historicky nejstarší dochovaný je pravděpodobně hrob mladého učitele Löschnera, kterému nechali náhrobek zhotovit jeho žáci roku 1875 a náhrobek faráře Sturma z roku 1885, opět zaplacený farníky z Koštic.Zajímavá historie mlynářské rodiny Ortů i děsuplný osud nejmladšího syna řeznické rodiny Zajíčků v nemilosrdných 50. létech 20. století , to vše zaujalo i dojalo návštěvníky hřbitova. Neznámý původ a smysl ústředního sloupu hřbitova snad bude objasněn v blízké budoucnosti nahlédnutím do církevních archivů.Poučnou půlhodinku přítomní zakončili procházkou ke škole, kde se zahřáli horkým čajem a pokračovali do kostela.

Kostel sv.Antonína má konečně zajištěnou veškerou venkovní statiku – základy i zdi(práce byly dokončeny v uplynulých dnech za finanční podporu Ústeckého kraje a obce Koštice).Pod jeho střechou se letos poprvé konala vzpomínka na zesnulé, a to opravdu důstojně. Nejprve přítomné nadchlo baletní vystoupení na píseň Ave Maria. Vystoupil baletní umělec Jan Vozáb s partnerkou sl.Skřivanovou. Sesvičili s koštickými dětmi skutečně nádherný tanec, který naplněný kostel nadchl a dojal. Poté zazpívali členové libochovického sboru Melodie Jiří Grüner a Lucie Zahradníčková, děti pod vedení učitelky Mirky Šubrtové zahráli na zobcové flétny, s Ing. Novákovou zazpívali několik písní a koncert vyvrcholil společným zpěvem nádherné písně Hallelujah, kdy se přidali všichni přítomní.Před kostelem děti tvořily pomocí svíček světelné obrazy. Lampionový průvod se vydal k ostrovu,kde cestou starosta obce rozsvítil svíčku u památníku padlým. Na lávce na ostrovu se konalo tradiční vypouštění světelných leknínů na vodu se vzpomínkou na zesnulé. Řeka osvícená nekonečnou řadou světel určitě zapůsobila na všechny přítomné.

Setkání důchodců 2012
Kulturní dům v Košticích zaznamenal v páteční podvečer neobvyklý ruch. Scházeli se místní důchodci a zároveň rodiče přiváděli své ratolesti na vystoupení pro radost seniorů.Po uvítání panem starostou zatančily mažoretky Berušky v novém oblečení, děti pod vedením Ing. Novákové zazpívaly několik písniček. Nejmenší děti ze školičky přítomné dojaly svým párovým tanečkem.Paní učitelka Šubrtová už s předstihem přichystala Čertovský tanec, který větší děti s vervou předvedly. A nakonec přišla zumba pod vedením Karolíny Fröhlichové.
Členky Vožekova sdružení připravily novinku – výstavu historie odívání „Takové jsme byly…….. ve 20. století“. Oblečení od roku 1910 do 90.let včetně doplňků (bez kloboučku a rukaviček by dáma vůbec nevyšla z domu) doplnily dobové módní časopisy a publikace, fotografie místních v oblečení z 20. století , stříhy na šití a pletení a obrázky z té doby, vše korunovaly publikace z fotografiemi z dílen Blanky Matragi. Zejména dámy si přišly na své a zavzpomínaly na dobu shánění pěkného oblečení pod pultem. S povzdechem kvitovaly kvalitu oblečení starého i 90 let . Na obrázcích si ukazovaly se slovy „To jsem taky měla“.Zdrojem exponátů bylo koštické minimuzeum a soukromý archív Ireny Hellerové.V podobných akcích chce Vožekovo sdružení pokračovat a připravit další akce, např. Svatební den, módní přehlídku o historii odívání atd.
Po občerstvení nastoupila kapela Druhý dech a hrála rozjařeným důchodcům k tanci až do půlnoci.
Setkání důchodců bylo zároveň setkáním generací – byli zde všichni – děti, jejich rodiče i prarodiče.

05.10.2012 Noční pochod pod Hazmburk
Noční pochod pod Házmburk se uskutečnil 5. 10. 2012. Protože nám to počasí dovolilo, šlo se po dvou letech zase z Koštic přes pole a luka. Atmosféra byla nádherná, účastníků přes 70 (někteří se nechali poslední úsek odvézt záchrannou jednotkou, kterou opět zajistili hasiči). Pod Házmburkem jsme viděli malý ohňostroj. Členové SDH Koštice (pan Valina a pan Plaček) zajistili asi v polovině cesty vynikající čaj, ale zajistili hlavně pro účastníky akce odvoz – a obě auta se musela 3x vracet! Velké poděkování hasičům za skvělou pomoc při realizaci akce!
Fofo:

29.09.2012 Želevické posvícení
Dne 29. 9. 2012 se uskutečnil další ročník Želevického posvícení, již podruhé spojeného se zabíjačkovými hody, o které byl opět velký zájem. Pochoutky z vepřového provázel bohatý odpolední program, a tak si návštěvníci Želevic užili příjemné odpoledne. Od 15 hodin byl připraven program pro děti – všechny hry a soutěže byly ve znamení zvířátek. Program pro děti završila přehlídka – každé dítě mělo na hlavě čepičku znázorňující nějaké zvíře, které pro jistotu divákům krátce představilo. Potom se už ujala slova hudební skupina Druhej dech a v 18 hodin jsme zhlédli představení travesti show Crazy Ladies.
Foto:

03.09.2012 Návštěva hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012
V pondělí 3. září 2012 naše obce navštívila hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012. Členové komise sice přijeli asi s půlhodinovým zpožděním, ale potom se už vše odvíjelo podle připraveného programu (na program se můžete podívat dole pod článkem).
Komisi jsme předvedli malý průřez naší činností – prezetaci obce jsme nazvali Rok na vsi.
Na přípravě a realizaci programu se podílelo 121 občanů, další desítky zájemců společně s komisí program absolvovaly a vytvořily tak skvělou kulisu jednotlivým živým obrazům a vystoupením! Snaha neudělat si v celostátním kole ostudu semkla občany našich obcí, a tak se podařilo vytvořit nádhernou příjemnou atmosféru. Na programu se podílely všechny složky v obci: myslivci, hasiči, sportovci, vožekovci, tepelgurthi, ženy v akci a všichni další dobrovolníci…
Moc a moc VÁM VŠEM děkujeme za výbornou reprezentaci obce! Jak jsme dopadli se dozvíme v sobotu 15.září v Luhačovicích.
obcerstveni
Vlevo nahoře – soutěžní koláče paní Berkové, vpravo zbytek očerstvení připraveného místními ženami.

Program celostátního kola Vesnice roku 2012
14.30 – 15.15 kamelot + Mažoretky + prezentace našich obcí + občerstvení (listové těsto) + Morčáci
15.15 trasa OÚ, Školní ulice, dolní náves, dětské hřiště
15:30 prohlídka školy + kostela (výstava obrazů pana Satrana, pěv. minivystoupení Simony Fryčové + dětí, prohlídka záchrany kostela)
15.45 masopustní průvod
průvod jde směrem k hasičárně
15.50 ukázka hasičského útoku dětí (pod mlýnem) + prohlídka hasičárny
16.00 – 16.20 mlýn: ukázka z Lucerny + příjezd Orta + prohlídka
ostrov: kuličky
pláž: Tepelgurth – Bitva o Divočinu (ostrov)
16.20 lávka: pouštění leknínů
16.25 od lávky mikrobus do muzea
16.30 – 16:40 prohlídka muzea
16.40 přejezd do Želevic
16:50 prohlídka Želevic + zabití sv. Václava (příjezd družiny od Landů)
17.00 přejezd do Vojniček
17.10 Vojničky: Vítání ptačího zpěvu + vodník
17.20 přejezd do Vojnic
17.25 kaple: výstava betlémů (ukázka mechanického betlému) + rybník: čarodějnice
17.35 odjezd k myslivcům
17.40 prohlídka myslivny + odchovny divokých králíků a bažantů + vypuštění bažantíků

Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu se uskutečnily tradiční rybářské závody u rybníka ve Vojnicích. Až příliš teplé odpoledne nepřilákalo mnoho rybářů, dokonce i úlovky byly zřejmě kvůli teplu slabší než v minulých letech. Vítězové si přesto odnesli pěkné ceny, zejména děti byly nadšené. V podvečer, kdy teplota přece jen poněkud poklesla, četné návštěvníky nadchla travesti show, pak následovala taneční zábava. Občerstvení opět bezchybně zajistili místní myslivci.

02.08.2012 Vyhlášení výsledků Vesnice roku Ústeckého kraje 2012
Zlatá stuha pro Koštice!

Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceněnění 18. ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 v obci, která získala Zlatou stuhu – v Košticích. Nejvyšší ocenění předala starostovi obce Jaroslavu Vlasákovi hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. V rámci Ústeckého kraje se do soutěže zapojilo celkem 22 obcí.

„Přála bych si, aby v příštích ročnících sebralo více obcí odvahu a přihlásilo se. Vítězným Košticím přeji hodně štěstí v republikovém finále a oceněným obcím gratuluji k dosaženým výsledkům a přeji mnoho štěstí v další práci,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

„Finanční odměnu za vítězství v krajském kole Vesnice roku 2012 využijeme na vylepšení zázemí pro naši mládež. Chceme vybudovat například víceúčelové hřiště, kde si budou moci náctiletí zahrát volejbal, nohejbal a další sporty,“ prozradil starosta Koštic Jaroslav Vlasák.

Koštický obecní úřad připravil za pomoci dobrovolníků pro hosty prohlídku všech sdružených obcí, součástí slavnostního programu bylo vystoupení malých mažoretek Berušek a dvě scény z divadelního představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu. Hosté a představitelé oceněných obce obdrželi kytice vytvořené ženami z Koštic. Večer následovala taneční zábava pro celou obec.

Koštice postupují do celostátního kola, které se uskuteční od 2. do 8. září. Konečné výsledky a nositele titulu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012, a to v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.

V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v nejrůznějších oblastech.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

 

08.08.2012 Olympiáda mikroregionu Perucko 2012
V sobotu 8. srpna jsme se opět zúčastnili společenskosportovního klání obcí Mikroregionu Perucko, které se letos uskutečnilo ve Veltěžích. Všichni soutěžící plnili úkoly ve stylu „Rok na vsi“. Mezi soutěžními družstvy se objevilo také družstvo spřátelených německých obcí. Letos jsme obsadili výborné 2. místo a nakonec jsme vyhráli 1. místo v uměleckém dojmu. Proč? To pochopíte z fotografií a videa!

Naučná stezka Koštice – Křesín
Členové občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova vybudovali novou malou naučnou stezku, která začíná u kostela v Košticích, vede přes dolní náves, okolo Ohře, přes Želevice, mokřady u Koštic a končí v Křesíně. Děkujeme!
Foto:

07.07.2012 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť. Bohatý program byl připraven od 15 hodin pro děti i dospělé. Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš) chytil za poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí umoudřilo, a tak mohly připravené soutěže pro děti i rybářské závody pro dospělé bez problémů proběhnout J! Od 18 hodin bylo pro děti připravené divadelní představení O zlaté rybě. K posezení hrála hudba, členové mysliveckého sdružení Žejdlička perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když se setmělo, mohli návštěvníci vidět ohnivou show.
Foto:

22.07.2012 Kuličkyáda 2012
Stalo se již tradicí, že se v létě během prázdnin v Košticích koná celorepublikový open turnaj ve cvrnkání kuliček – kuličkyáda. Letos se uskutečnila v neděli 22. července jako obvykle na koštickém ostrově. Počasí sice dlouho hrozilo, ale po deštivé noci se přecijen vyjasnilo a do Koštic se sjeli hráči z celé republiky, dorazilo i pár místních. Dopoledne si zahrály děti, vítězem se stal Josef Novák z Koštic. Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj dospělých. Přítomní si pochvalovali přírodní terén a kupodivu jim nevadil ani mokřejší povch – kuličky pak při rozhozu neskákaly. Po pětihodinovém souboji se nakonec definitivním vítězem bez porážky stal Jakub Fuss z Prahy. Z místních obsadila krásné 8. místo Zdeňka Formánková, která je v první čtyřicítce celorepublikového kuličkového žebříčku. A to začínala před několika lety cvrnkat v Košticích.
Foto:

16. – 17.06.2012 Koštická pouť 2012
Koštická pouť ve dnech 16. a 17. 6. 2012 byla skutečně nádherná. Počasí všem přálo, a tak stará garda fotbalistů mohla svůj přátelský turnaj v klidu dohrát. Děti pobavilo divadélko, úžasné byly Berušky, malé mažoretky z Koštic. IQ park pobavil mladé i nejstarší. V neděli předvedli hasiči své umění dětem, hrálo se fotbalové utkání Dobročka : Koštice (chaťáci po zásluze vyhráli). Obcemi projížděl turistický vláček, na který se stály fronty. A vrcholem bylo otevření muzea. Vybudování Vesnického minimuzea a jeho slavnostní otevření bylo spolufinancováno firmou T- mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Z otevření vesnického muzea v Košticích

„Jak ve vašich představách vypadá cesta, kterou se každý den vracíte k domovu? Pokud jste o tom dosud nepřemýšleli, zkuste to, zastavte na chvíli čas. Objevte místo, které vám dává sílu, energii, pocit volnosti…… vše, co znamená domov. Prohlédněte si naše muzeum, vytvořené pro vás z naší lásky k domovu.“ Tak zněla úvodní slova při zahájení provozu vesnického minmuzea Venkovská světnice v Košticích.

Občanské sdružení Vožekovo nechtělo vytvořit skanzen, ale ukázat, jak žili naši předci před 40, ale i 100 lety. Vesnice nebyla tak zpátečnická, jak si dnes myslíme. Mnozí z našich předků odešli do měst, do světa a přinesli domů do Koštic jiné zvyky, jiné oblečení, jiný způsob života. Ale zároveň zachovávali konzervativní způsoby svých rodičů a prarodičů. Nové si kupovali, až když staré dosloužilo. Mísili tak styly starodávné i nejnovější v souladu možném jen na vsi.

V typicky vesnických domácnostech před 100 lety se ložnice jako komplet nábytku prakticky nevyskytovala, spalo se v sednicích nebo komorách, čeládka pak na seně či slámě u stájí, na půdách apod. Komplety nábytku, tak jak tu vidíme, si pořizovaly bohatší domácnosti, větší sedláci, mlynář, pan učitel, doktor. Návštěvníky upoutala část kompletu, který pochází původně z majetku majitelů koštického mlýna, rodiny Ortů a Blíženců, kteří byli po válce po znárodnění mlýna nuceni prodávat svůj drobný majetek. Tuto ložnici – dva noční stolky a toaletku prodali rodině Karfíků (dříve Bažantů) z č. 37 v Košticích. Dcera Karfíkových, paní Marie Pattová, věnovala spolu se svým manželem tento nábytek muzeu včetně hnědé almárky po rodičích. Druhá část ložnice, kterou muzeu věnovali manželé Hellerovi z Vojniček, pochází z majetku rodiny paní Hellerové, rodiny Cibulkových z Lukohořan. Tato rodina věnovala i starou máselnici a unikátní rádio z 20. let 20. století.

Bílou kredenc věnovala paní Eva Bělochová, roz. Hellerová, z Koštic č. 5, pochází z majetku jejích rodičů, možná původně prarodičů. Unikátní jsou fotografie její matky a společné fotografie matky a tety z dětství. Tyto dámy jsou vidět též jako nevěsty spolu s jejich svatebními šaty. Svatební šaty, které věnovala rovněž paní Bělochová z č. 5, byly použity dvakrát. Poprvé se v nich vdávala matka dárkyně Eva roz. Kubáčová z č. 7 za Václava Hellera z č. 88. V době nouze o látky za 2. světové války si šaty na oddavky zapůjčila její sestra Marie Kubáčová, která si brala Josef Hellera z č. 38. Na přiložených fotografiích jsou vidět jejich svatby, oznámení z r. 1944 a svatební gratulace.

Kuchyni z 50. let 20. století věnovala paní Štěpánová z Vojniček. Je skutečně krásně zachovalá a je to přesně ten typ nábytku, který všichni známe. Čajová souprava je ve stylo artdeco a je vyrobena družstvem artělem zhruba ve 20. létech 20. století. Nové nohy k této kredenci vyrobil pan Jaroš st. z Koštic. Zničené kování bylo nahrazeno novým.

Knihovna pochází z počátku 20. století (asi 1905) z majetku paní Františky Válkové, roz. Weiglové, která ji věnovala své neteři paní Marii Hellerové, jejíž dcera Marie Kosková se rozhodla darovat ji muzeu.

Ve skříních vidíme oděvy a prádlo, některé doslova unikátní, z 20. až 50. let 20. století. Také ramínka jsou většinou velice stará. Prádlo složené ve skříních, nabízí přehled o výbavě děvčete ze vsi, a to i ze živnosti, nikolik pouze ze statku (o tom svědčí rukavičky, kloboučky, obuv, kabelky). Spodní prádlo si většinou nevěsty šily samy, bylo bílé, s jemnou krajkou či výšivkou.

Děti na vesnicích ve starších dobách mnoho hraček neměly, jen to, co jim např. vyřezal ze dřeva otec či dědeček, případně ušila maminka (pany). Ve 20. století začali bohatší rodiče hračky kupovat nebo pořizovat na zakázku. Unikátní hračkou je houpací kůň z majetku rodiny Štýbrů, starý nejméně 100 let a koňský potah, vyrobený okolo r. 1910, který muzeu věnoval Petr Groh – hračka pochází z dědictví po rodině Schejbalů. Zajímavostí byl i první koštický mechanický betlém, vytvořený panem Jarošem st.

Bílý stoleček z r. 1901 (letopočet je vespodu stolku) věnovala muzeu paní Marie Jarošová z Koštic. Tento stolek poctivě sloužil nejméně 5 generacím a přežil celkem ve zdraví do dnešních dob. Slabikář a početnice pocházejí z padesátých a šedesátých let 20. století, byly po starších Poupatech nejvíce používanými učebnicemi ve školství, jsou doplněny Slabikářem z let sedmdesátých.

Ovšem největším tahákem byly repliky středočeských krojů, které členky Vožekova sdružení předvedly samy na sobě a svých dětech, doplněné zapůjčeným krojem kyjovským.

Návštěvníci si s nadšením prohlédli nábytek, zařízení, hračky, šicí stroj, kafemlýnek, řeznické náčiní. Je to kus života našich předků, svědectví o jejich šikovných rukou. Bylo na co se dívat.

Koštice dokázaly, že svůj titul Vesnice roku 2012 si skutečně zaslouží.

Muzeum je možno si prohlédnout po předchozím telefonickém objednání.

Děkujeme všem, kteří se na vybudování Vesnického minimuzea podíleli!

Svátek matek
Druhou květnovou neděli se již tradičně koná oslava Svátku matek spojená s Vítáním občánků. V letošním roce jsme přivítali 5 nově narozených dětí. Přejme jim i jejich rodičům, aby se jim v Košticích líbilo a aby zde prožili hezké chvíle.
Program obohatily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Koštice a malé mažoretky Berušky.

02.06.2012 Den dětí
V sobotu 2. června se uskutečnily oslavy Dne dětí. Tentokrát mohly děti zavítat do Koštické ZOO. Pořadatelé s dobrovolníky připravili 20 různých stanovišť, kde se plnily úkoly podle přiděleného zvířete. Na konec dostalo každé dítě balíček sladkostí. I letos byl ostrov plný dětí – koštické dětské dny jsou vyhlášené svým programem daleko široko, také jezdí návštěvníci z okolí.

Závody mladých hasičů
Již tradičně pořádají členové SDH Koštice v květnu závody mladých hasičů v hasičkém sportu. Přes nepříjemné chladno se akce účastnil velký počet soutěžních družstev. I letos se soutěžilo o Pohár starosty obce. Družstvo Mladých hasičů SDH Koštice se umístilo na 2. místě. Blahopřejeme!

08.05.2012 Položení květin
8. května byly položeny květiny k Pomníku padlých v Košticích na počest obětí obou světových válečných konfliktů.
Foto:

Noc kostelů
Druhým rokem se členové VOŽEKOVA sdružení zapojili do organizace celostátní akce s názvem Noc kostelů. Tentokrát mohli návštěvníci již přímo vstoupit do prostor kostelíka sv. Antonína Paduánského v Košticích (objekt je po statickém zajištění opět veřejnosti přístupný). Akce noc kostelů v Košticích začala ve 20.30 malým koncertem dětí ze Základní školy Koštice – ty hrály několik skladeb na zobcové flétny a zazpívaly píseň Chválím tě, země má. Příjemný večer byl završen koncertem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. Potom si mohli návštěvníci akce prohlédnout kostel, zahrát na varhany, šlapat na měchy…Zejména dětem se prohlídka kostela moc líbila. Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

29.04.2012 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém úspěchu další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde také proběhlo kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a jeho kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu vzbudil krutihlav – tentokrát se ho povedlo odchytit dokonce dvakrát. Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají tomu různé křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky, pěnkavy, krutihlavy, cvrčilky…

Účastníci zažili něco opravdu neopakovatelného, nádherného!
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

07.04.2012 Velikonoční zábava
V sobotu 7. dubna 2012 se ve večerních hodinách uskutečnila již tradiční taneční Velikonoční zábava. Členové VOŽEKOVA sdružení připravili na ceny bohatou hru s čísly. A jak už to v poslední době bývá zvykem, sál KD nebyl zcela zaplněn, ale to je nyní u tanečních zábav normální – lidé navštěvují akce radši v zimě (plesy, masopust). Přesto atmosféra výborná – poprvé se představila kapela Druhej dech a hrála velmi dobře (už je domluvena na další akci)!

05.05.2012 Úklid ve Vojnicích
V sobotu 5. května 2012 si zorganizovali úklid veřejných prostor občané ve Vojnicích. Uklízelo se okolo rybníka, v prostoru altánu a hřiště. Po zvelební této části obce se pozornost brigádníků soustředila také na místní kapličku.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

07.04.2012 Dětský karneval
V sobotu 7. dubna 1012 se konal již tradiční Dětský karneval. Tentokrát se organizace ujali ve spolupráci s OÚ Koštice dobrovolníci a členové VOŽEKOVA sdružení. Sál KD zaplavily víly a princezny – prostě je znát, že se v obci poslední dobou rodí samé slečny J!

Děti řádily s moderátorkou (paní Skalská) a klaunem (paní Karfíková), plnily různé úkoly, soutěžily a tancovaly. Součástí programu byla také přehlídka všech účastníků v karnevalových maskách. Poděkování za vydařenou akci patří všem, kteří pomáhali při organizaci karnevalu.
Foto:

30.04.2012 Pálení čarodějnic + soutěž o Koštického vořecha
V pondělí 30. dubna 1012 se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník Pálení čarodějnic. Program byl bohatý. Nejprve jsme mohli vidět výcvik policejních psů – psovodi předvedli psy již vycvičené, ale také na začátku výcviku. Mohli jsme obdivovat poslušnost psů i jejich odvahu při nácviku zásahu proti lumpům.
Potom nastoupili naši domácí mazlíčci – konala se soutěž o Koštického vořecha. A tady jsme se při plnění soutěžních disciplín opravdu zasmáli. Pejskové plnili různé úkoly a měli také předvést svoji poslušnost, což ne vždy dařilo J! Zajímavou soutěžní disciplínou bylo ukázat něco, v čem pejsek vyniká, a tak jsme viděli pejsky tančící, stydící se, podávající pac…prostě nádhera. Celou soutěž vyhrála Brita manželů Hoblíkových, která získala věnec buřtů. Ale také ostatní pejskové dostali nějaké psí pamlsky. Akci výborně připravil pan Štýbr, za což mu patří velké poděkování.
Hned po soutěži se slétly čarodějnice u kostela – před místní školou a šly průvodem po obci. Po příchodu na fotbalové hřiště byl zapálen oheň, opékaly se buřty a čarodějnice hrály s dětmi různé hry.
No a v samý podvečer jsme mohli vidět ukázku psího cirkusu. Zejména malé děti tím byly nadšené. Nakonec se s pejsky pořádně pomazlily a letošní Pálení čarodějnic pomalu končilo. U ohně zůstali jen dospěláci a vychutnávali atmosféru pomalu uhasínajícího ohně.
Foto:

28,04.2012 Čarodejnice ve Vojničkách
V sobotu 28. dubna 1012 se ve Vojničkách uskutečnila předehra Filipojakubské noci – takové malé pákení čarodějnic. Tedy malé, ono bylo nakonec docela velké – akce se zúčastnilo cca 40 lidí (kde se ve Vojničkách vzali J?). Po zapálení ohně přiletěla skutečná čarodějnice a děti musely plnit různé úkoly a nakonec jim prozradila tajemství, že se někde v blízkosti parku ukrytý poklad. Ten děti našly a společně snědly…Akce byla velice příjemná (tady jsou vlastně všechny akce moc fajn). Už se těšíme na červencovou pouť.

05.05.2012 Brigáda ve Vojničkách
V sobotu 5. Května 2012 se ve Vojničkách sešli občané, aby obnovili zeleň, kterou v loňském roce zasadili do okolí parku a místního rybníka. Bohužel několik stromků zašlo, budeme muset vysadit jiné, ale keře se začínají rozrůstat moc hezky.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

22.01.2012 Ples SDH Koštice
Dne 21. ledna 2012 se uskutečnil další ples Sboru dobrovolných hasičů Koštice. K tanci i zábavě hrála skvělá kapela, atmosféra byla vynikající, ceny v tombole zajímavé. Všichni se velmi dobře bavili.

08.01.2012 Tříkrálová sbírka
Letošní obchůzka Tří králů se konala v neděli 8. ledna. Protože se sešlo mnoho koledníků, vytvořili jsme tři skupinky – dvě obcházely Koštice a jedna jela do Vojnic a Vojniček. Díky Vám, kteří jste přispěli, se vybralo přes 4700,- Kč – všechny tyto peníze půjdou na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Děkujeme!