Stalo se rok 2014

… zpět

Rok 2014

Silvestrovský fotbálek
Letoší tradiční silvestrovský fotbálek se odehrával a sněhu. Zasportovat si přišlo 6 fotbalistů – ač v malém počtu, hru si rozhodě užili a udělali něco pro své zdraví.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo celkem 17 hráčů a pár fanoušků. Proběhly zápasy ve dvou skupinách a ze závěrečného vyřazovacího turnaje vyšel jako vítěz „domácí“ hráč, Vlasta Chalupka, který předvedl obdivuhodný výkon. Druhý byl Milan Benák z Levous a třetí Jana Fikarová. Ceny obdrželi téměř všichni neregistrovaní hráči, ti na stupni vítězů si odnesli i domácí tlačenku, a Vlasta byl zapsán na putovní zlatou pálku. Klub stolního tenisu vedený pod TJ Sokol Koštice, z.s. všem děkuje za účast a doufá, že tento rok přijdete zas. Fotky z turnaje si můžete prohlédnout na http://pinecko.webnode.cz/fotogalerie/.

Štědrovečerní setkání
Ve 22 hod. se občané Koštic v nebývalém počtu sešli v kostele sv. Antonína při štědrovečerním zpívání. Za klavírního doprovodu sbormistra souboru Melodie Jiřího Grünera si přítomní zazpívali koledy staré i moderní a dojemné setkání završili nejen Neckářovou Půlnoční, ale i přáním krásných svátků, klidu a pohody.
Totéž se opakovalo přesně o půlnoci v kapli ve Vojnicích, kde vojnické překvapila návštěva z Koštic – pí Skalská a pí Hellerová. Kéž bychom se tak rádi společně scházeli i v budoucích letech.

21.12.2014 Vánoční koncert v Košticích
V pátek 21.12.2014 se konal v kostele sv.Antonína vánoční koncert. SIlný vichr se pravděpodobně podepsal na slabší účasti publika. A ti, kdo nepřišli, měli proč litovat :na zobcové flétny kouzelně zahráli žáci místní školy, stačili dokonce při společné skladbě i studentům z ústeckého gymnázia v Jateční – souboru Soníci. Naslouchající s potěšením konstatovali, že pískání na zobcové flétny jde našim dětem stále lépe a lépe. Zpěv dětí ze školy a hlavně školky byl jako vždy roztomilý, hlavně „houpání Jezulátka“. Díky pedagožkám koštické školy za povedený program!

4. adventní neděle
Čtvrtou adventní neděli jsme se sešli v Želevicích.

3. adventní víkend
Obec Koštice připravila na víkend skutečně lahůdkový program. V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách. Ve středověku bylo známé především těžbou cínu, později se v Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852 byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských výrobců dřevěných hraček roku 1919. V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu je o třetí advetní neděli velká přehlídka hornický spolků z celého Krušnohoří včetně hornických kapel. Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo otevřeno roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá největší vánoční pyramida v Německu. Účastníci zájezdu byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, shlédli muzeum, navštívili manufakturu a nejvíc všechny dostal hornický průvod, kterého se zúčastnilo 400 účinkujících. Cestou domů koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.
Plni zážitků z Německa se v neděli podvečer sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy, zapáli třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si všichni naplánovali účast na vánočním koncertě v kostele v Košticích a na Rybově mši v Doksanech či Libochovicích.

2. adventní neděle
Obce Košticka každoročně střídají pořadí oslav adventních nedělí. Druhá neděle letos vyšla na Vojničky. Zatímco do kulturního domu v Košticích odpoledne přišel Mikuláš s čertem a andělem, občané Vojniček připravovali advent. Překvapením od obce pro ně jistě bylo nové krásné vánoční osvětlení altánu v parku. Loni vysazený stromeček se má čile k světu, a tak když padl soumrak, sešli se místní i přespolní, aby rozsvítili stromeček a druhou svíci na adventním věnci. Za zvuku koled starosta obce vypustil lampión přání. Poprvé v historii místních advetních nedělí se to podařilo, nebyl totiž vítr -Vojničky jsou pravá větrná hůrka. Nová krbová kamna v bývalé škole navodila útulnou atmosféru, dokreslenou občerstvením místních vyhlášených hospodyněk.Příjemné posezení skončilo přáním krásných Vánoc.

1. adventní neděle
Bohatý program přilákal do Koštic přes 250 návštěvníků. Adventní odpoledne zahájily koštické děti s představením O dvanácti měsíčkách. Bouřlivý aplaus sklidili nejen hlavní představitelé, ale i skřítci a zajíci. Jelikož se přítomní představením trochu rozdováděli, do adventní nálady je vrátila koštická škola a školka s několika koledami. A pak už se rozběhl obchod ve stáncích s vánočním zbožím, lidé se prodírali davy a prohlíželi výstavu háčkovaných panenek, obecní betlém a sbírku dalších betlémů. Jako vždy pozornost poutal betlém mechanický pana Jaroše. Vánoční dílny byly tentokrát tři : výroba bižuterie, zdobení dětmi upečených perníčků a tvoření vánočních papírových ozdob, které děti vyměňovaly za sladkosti ze stromečku.Bohaté občerstvení zajistila obec Koštice a TJ Sokol se širokou nabídkou zabíjačky.V podvečer přítomní odešli k obecnímu úřadu, kde všechny čekalo několik překvapení. Po zazpívání koled se postupně rozsvítil stroemček, první svíce na věnci, děti položily deťátko do jesliček v betlémě a někonec se za skleněnými dveřmi obecního přadu objevila vánoční světla a osvícená krajinka s jezdící a svítící mašinkou, kterou mohou děti vidět denně v podvečer.
Tolik radosti a pozitivní energie jsme už dlouho nenačerpali, pochvalovali si přítomní při odchodu do domovů.

11.12.2014 Česko zpívá koledy
Ve čtvrtek 11.12. se v koštické knihovně sešlo několik dětí a dospělých, aby se na výzvu paní knihovnice Štýbrové zúčastnilo celostátní´akce Česko zpívá koledy. Po zpěvu následovalo příjemné pobesedování a adventní pohoštění.

03.10.2014 Setkání důchodců
V pátek 3. října 2014 se jako každoročně sešli na svém společném posezení důchodci ze všech našich obcí. Po zajímavém programu dětí z koštické ZŠ a studentek třetího věku lounské knihovny následovala volná zábava, která skončila až v pozdních nočních hodinách.

04.10.2014 Noční pochod pod Hazmburk
V sobotu 4. října 2014 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. I tentokrát nám přálo počasí, a tak se za svitu měsíce pod Házmburkem sešlo přes 90 účastníků příjemné noční procházky. Po malém občerstvení a odpálení miniohňostroje nás koštičtí hasiči odvezli domů (pravda, někteří odvážlivci se i zpět vraceli „po svých“)!

30.10.2014 Dýňování
Ve čtvrtek 30. října 2014 se v odpoledních hodinách sešli zájemci o vyřezávání dýní. Dýňování v Košticích bylo příjemnou přípravou na hlavní sobotní dušičkový program. Děti i dospělí vyřezali co nejstrašidelnější dýně a malebně je poskládali okolo kostela sv. Antonína. Dýně věnoval pan Jaroš, za což mu děkujeme.

01.11.2014 Dušičková slavnost
V sobotu 1. listopadu navečer byl kostel sv. Antonína zcela naplněn, mnoho lidí muselo stát venku. Herec Antonín Novotný pobavil a dojal děti i dospělé (i když některé herecké etudy byly jen těžko „uchopitelné“).
Před kostelem pak všichni rozsvítili své dýně a děti vytvořily srdce ze svíček jako uctění památky zesnulých. Lampionový průvod došel k řece Ohři, kde přítomní poslali po vodě přes padesát světel se vzpomínkou na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Akce se zúčastnilo více než sto hostů.

08.11.2014 Dámský klub aneb Den s vejcem
Na sobotu 8. 11. si obec Koštice objednala skutečně nádherné počasí. Uskutečnil se nápad spolku Vožekovo spojit tradiční ochutnávkový den, letos již devátý, s pozváním hostů z družebního Leubsdorfu v rámci Mikroregionu Perucko. Čtyřicet seniorů bylo přivítáno chlebem a solí, poté se všichni vydali na pocházku po obci. Cestou se dozvěděli mnohé o historii i současnosti obce, prohlédli si nové multifunkční hřiště, dětské hřiště, kostel, mlýn, ostrov na Ohři, sochu Letnice, minimuzeum, zavzpomínali s koštickými na utopenou mládež u zvoničky, ochutnali v palírně zdejší destiláty. V kulturním domě je čekal oběd a po něm výtvarné dílny – výroba bižuterie, zdobení perníčků a tvorba figur do koštického obecního betlému. Pánská část mezitím navštívila odchovnu bažantů Mysliveckého sdružení Žejdlička. V 15 hodin dorazily další koštické dámy a přinesly ukázky svého umění – ochutnávkový den byl tentokrát s vejcem. A skutečně všem chutnalo. Krásný den skončil vyslovením díků a pozváním z německé strany.

15.11.2015 Pečení perníků
V Košticích začala v sobotu 15. 11. 2014 příprava na Advent. Asi třicet dětí, některé s maminkami, přišlo na tradiční akci Vožekova sdružení – pečení perníků. Děti, většinou již z minulých let znalé věci, bravurně rozválely těsto a vykrájely perníky.
Výsledkem byla krabice plná perníků, které si děti nazdobí o první adventní neděli na adventní výstavě s jarmarkem v kulturním domě v Košticích.

27.09.2014 Posvícení v Želevicích
Dne 27. 9. 2014 se v Želevicích konal další ročník Svatováclavského posvícení. I tentokrát byly ke koupi zabíjačkové lahůdky, které prodával pan Duben v želevické hospůdce. Pro děti byla připravena Rodinná olympiáda aneb Honba za pokladem – úkoly spolu se svými rodiči plnilo 27 dětí. Navečer návštěvníci posvícení mohli vidět představení skupiny historického šermu Lepus z Libochovic. Téma smrti a boje o život bylo nádherně zpracované. A třešnička na závěr? Pan Vícha se stal zpěvákem a s kapelou zpíval české lidové písně!

Rybářské závody ve Vojnicích
Tradiční rybářské závody se uskutečnily poslední prázdninovou sobotu, akce byla zároveň jakýmsi ukončením prázdnin. Rybářských závodů dětí i dospělých se zúčastnilo poměrně hodně závodníků, a tak se čekalo, kdo co chytne. Nakonec byl nejúspěšnější pan Fujera, který chytil 127 cm ryb, což bylo nejvíce ze všech zúčastněných.
Všichni nedočkavě čekali na vystoupení pana Zdeňka Srstky, které ale nebylo příliš povedené, a tak se nakonec bavili návštěvníci mezi sebou J! Několik dětí překonalo svůj strach a prošlo trasu připravené stezky odvahy. Příjemný večer zakončila country kapela, která hrála k poslechu i tanci.

Rekonstrukce sálu kulturního domu
V uplynulých týdnech došlo k malé rekonstrukci sálu Kulturního domu v Košticích. Protože dřevěné lustry přestaly plnit svoji funkci (úplně přestaly svítit), došlo k výměně svítidel. Následně došlo k vymalování sálu a vyčištění opony.
Nově instalované osvětlení umožňuje variabilní využití sálu – teď je možné nastavit osvětlení přesně podle požadavků činnosti, která se bude v sále odehrávat – od intimního příšeří, které vyžadují plesy, až po jasné a silné světlo potřebné ke sportu.
Barevné rozvržení nové výmalby inspiraované barvou dřeva a země je navržené s ohledem na nastolení optimálních zrakových podmínek při všech možných činnostech.

24.08.2014 Kuličkyáda 2014
Tradiční letní turnaj v kuličkách se letos v Košticích konal v neděli 24. srpna. Jako první se kuliček ujaly děti – od 10 hodin začal turnaj juniorů – od malých tříletých až po školáky. Nejmenší děti se teprve učily cvrnkat, ale o to větší radost měly z každé kuličky v důlku. Školáci už hráli podle oficiálních pravidel, jen na zkrácené dráze. Mezi malými zvítězila Malvínka Satranová z Koštic, kategorii starších dětí vyhrál Jan Pisár v Rakovníka, dále se umístili Koštičtí – Veronika Karfíková a Vit Grund. Třináctá hodina odstartovala turnaj dospělých. Po několika hodinách vzájemných turnajů, kdy někteří vítězili jen o jednu kuličku, nakonec byly známy výsledky. Vítězkou turnaje se stala hráčka z Koštic – Zdeňka Formánková, která před několika lety na první kuličkyádě zkoušela cvrnkat, pak začala jezdit na celostátní turnaje a dnes je na 23. místě v celorepublikovém žebříčku. „Jsem šťastná, že můj úplně první vyhraný turnaj je právě ten v Košticích,“ jásala vítězka turnaje. Dále se umístili přespolní Jan Loriš a Anna Kokošková. I když byla místních hráčů necelá polovina, byli rádi, že si mohli poměřit síly se zkušenými závodníky. Těm se na turnaji líbila domácká atmosféra a rádi se prý za rok zase vrátí

16.08.2014 Olmypiáda mikroregionu Perucko
Tradiční putovní olympiáda Mikroregionu Perucko proběhla v sobotu 16. srpna v Košticích. Zástupci jednotlivých obcí – tentokrát rekordních 13 týmů – se utkali v disciplínách více či méně náročných, každopádně určených k pobavení nejen soutěžících, ale hlavně diváků. Po slavnostním nástupu a přivítání německých hostů z Leubsdorfu začalo soutěžní klání – disciplíny s originálními názvy jako Šnekolez, Pumpostřik či Hopskok se odehrávaly na fotbalovém hřišti, na novém multifunkčním hřišti a po obědě se soutěžící přesunuli k řece Ohři, kde byly přichystány vodní soutěže. Kvůli chladnějšímu počasí bylo nakonec zrušeno vodní překvapení, při kterém by nezůstal nikdo suchý. Tři soutěže připravil místní kutil Antonín Jaroš, který vyrobil důmyslné přístroje k soutěžím – zároveň je autorem velkého mechanického betlému. Nakonec se přes malé rozmary počasí podařilo olympiádu dokončit a vyhlásit vítěze – tím se stalo družstvo Koštic, o pouhý bod je následovali soutěžící z Vinařic a na třetím místě se umístili závodníci ze Slavětína. Po zbytek dne hrála country kapela, o občerstvení se postaral pan Duben z hospůdky v Želevicích a dobrá nálada byla občas skrápěna dešťovými přeháňkami. Klání mezi vesnicemi proběhlo v duchu fair play a k pobavení všech přítomných. Už teď se všichni těší na příští rok, kdy poputuje do další vesnice.
Akce byla financována Ústeckým krajem a Mikroregionem Perucko.

12.07.2014 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 12. července se ve Vojničkách uskutečnila pouť. Již tradičně se organizace ujali vedle obce Koštice také členové Mysliveckého sdružení Žejdlička a členky VOŽEKOVA sdružení. Po soutěžích pro nejmenší, kterých se letos zúčastnilo 36 dětí, se uskutečnily rybářské závody. Děti mohly využít skákací hrad a trampolínu, dospělí zhlédli představení travesty show. No a večer už hrála kapela k poslechu i tanci.

21.06.2014 Přetahování lanem v německém Marbachu
Tým mikroregionu Perucko s dominantním zastoupením Koštic v německém Marbachu, součásti držební obce Leubsdorf, vybojoval třetí místo v soutěži přetahování lanem, která byla součástí tamních oslav slunovratu dne 21. června 2014.
Koštický místostarosta, pan Vladimír Jaroš, pak ještě obsadil třetí místo ve stavbě věže z beden od piva,
kterých na sebe vyskládal hned 24!
Věž museli soutěžící stavět pod sebou, zatímco po ní šplhali vzhůru. Lanem byli pouze jištěni před pádem.
Akce skončila ještě krátkým přátelským utkáním ve fotbale, které náš tým prohrál s čestným skóre 3:5.
Den proběhl ve velice příjemném přítelském duchu a všichni účastníci si jej dokonale užili.

Koštická pouť 2014
Motto : Žofinko,neumírej, musíš tu zůstat pro naše děti…..
Pouť

Zanedlouho uplyne sto let od vypuknutí první světové války.K uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské pouti.Sobotní program zahájil ranní fotbalový zápas Koštice-Dobročka. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a Žofii, a když neuspěl první atentátník s bombou, musel nastoupit s revolverem další , kterému se jeho nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochotníky za pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký úspěch zopakován. Výstava v kostele o 1.světové válce na Košticku zaujala tolik zájemců, že u sv.Antonína nebylo k hnutí. Švejkova anabáze ve skvělém podání p.Šimůnka a jeho dcery Anny jako paní Müllerové odlehčila smutné výročí.Švejk s pokřikem „Na Bělehrad!“ odvedl přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i s jejich rodinnými souvislostmi.Počátek války osvětlil p.Tlustý a starosta obce poté s představiteli družebního Leubsdorfu položil k pomníku květiny za zvuků české hymny.V předvečer pouti byli stejně uctěni padlí ve Vojnicích.Němečtí hosté se projeli výletním vláčkem(který celý den jezdil po všech obcích sdružených pod Koštice) a shlédli místní pamětihodnosti. Mezitím na hřišti bavil přítomné Vladimír Hron, dokonce si zatančil s místními mažoretkami.Příjemné počasí nalákalo nebývalé množství návštěvníků..K roztomilému vystoupení koštické školky „Babetta“ se dokonce přidala cizí holčička..Střelba kuší ku ptáku skončila v pozdním odpoledni.Místní ochotníci reprízovali povedenou taškařici Dokonalá svatba a úspěšný den zakončila taneční zábava pod širým nebem.
V neděli se v minimuzeu na výstavě Doma ve mlýně hosté seznámili se životem ve mlýně, shlédli rodinné fotografie Ortů, viděli oblečení, výbavu, svaté obrázky a další pozůstalost po obyvatelích koštického mlýna. Na to navázalo odpoledne k oslavě 440.výročí první písemné zmínky o koštickém mlýně. Zatímco majitel mlýna provázel přítomné po mlýně a ukazoval sbírku veteránů svého bratra, děti pekly na mlýnském dvoře na kameni chlebové placky.a ověřovaly si znalosti v mlynářském kvízu pod odhledem figurin pana otce a panímámy.Přímo ve mlýnici byla na promítacím plátně prezentována historie Ortova mlýna včetně dosud neuveřejněných skutečností. Nespočet fotografií a dobových dokumentů hostům přiblížilo mnohdy tragické osudy ´místních mlynářů.Zájemců o historii mlýna byla tolik, že se do mlýnice ani nevešli.Po oslavě výročí mlýna následovalo dětské představení na hřišti a v kostele slavnostní mše svatá na počest sv.Antonína.
Celou pouť dobrovolnicky organizoval spolek Vožekovo ve spolupráci s obcí Koštice, místní školou a školkou.Poděkování za ochotu a spolupráci patří majitelům mlýna.

Dětský den 2014
Poslední květnová sobota připravila pro koštické děti velké překvapení – ostrov v Košticích ožil cirkusem – nepřijeli sice cirkusáci, ale pro děti byly v rámci dětského dne připraveny cirkusové disciplíny, jako třeba cvičení opic (prolézání přes lana a obruče), příprava fakírova lůžka (zatloukání hřebíků) či klaunovy cvičené ryby (chytání rybiček) – dohromady 15 soutěží, po jejichž splnění na každé dítě čekal nejen balíček plný sladkých odměn, ale od 16 hodin i klaun, postaven byl skákací hrad a nakonec se opékaly i buřty. Společně strávené odpoledne nadchlo děti i dospělé.

Noc kostelů
Přesně v 16,30 se v Košticích strhla bouřka a průtrž mračen, pořadatelé začali mít obavy o návštěvnost. V 17 hodin, kdy měl začít program, bylo publika minimum. Ale déšť náhle ustal a do desti minut byl kostel zaplněný. A tak hlavně babičky a maminky sledovaly s dojetím roztomilé vystoupení těch nejmenších předškoláků s klavírním doprovodem Anny Gruntové. Následoval koncert na zobcové flétny a balet na hudbu Jiřího Maláska, obojí s dětmi nacvičila Mirka Giurgová. Jiřina Nováková s nejstaršími dětmi předvedla rovněž několik písní. Jiří Grüner přednesl s doprovodem klavíru melodram Vodník (autoři K.J.Erben a Zdeněk Fibich) a pak už zazněl osvědčený pěvecký sbor Melodie z Libochovic,který koštickým předvedl novinky, které prezentoval na nedávné návštěvě Holandska. Nejvíce přítomné nadchl Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco. Nejen nádherná melodie, ale i text, který se dotýká srdce i duše.
Po skončení programu si přítomní mohli prhlédnout kostel a vyzkoušet si hru na varhany, které pomáhaly uvádět do provozu šlapáním místní školačky.Koštický spolek Vožekovo opět připravil přítomným krásný zážitek.

08.05.2014 Vítání občánků
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se uskutečnil další ročník Vítání občánků. Děti ze ZŠ a MŠ Koštice připravily moc hezký program, během kterého jsme v letošním roce přivítali 5 nově narozených dětí.

11.5.2014 Prohlídka Koštic
11.5.2014 se akce Vítání ptačího zpěvu zúčastnilo i několik rodin z Loun.Někteří projevili přání prohlédnout si obec. Anna Skalská a Irena Hellerová s nimi prošly nejdůležitější místa a podrobným komentářem vysvětlily některé obecní aktivity. Nakonec lounští navštívili kostel sv.Antonína a nejmladší účastnice zahrála na harmonium. Poslední dobou je znát zvyšující se zájem přespolních a koštické aktivity i samotnou obec.

11.05.2014 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 11.5. proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, pořádané spolkem Vožekovo Koštice a Ornitologickou společností Bílina.
Hlavním jevištěm kroužkování byla cesta z Koštic do Vojnic, oproti avizovaným Volenicím. Nádherně vyčištěná obloha po nočním dešti přivítala nečekaný počet návštěvníků, zejména přespolních, a to hlavně z Loun.Tradiční průvodci ptačím zpěvem Anna Pikešová a Jiří Vaník opět okroužkovali a předvedli přítomným velké množství pěvců. Novinkou byl rákosník, který byl na Vítání viděn poprvé. Takřka hollywoodskou hvězdou byl opět erbovní pták bílinských ornitologů krutihlav. Za nadšeného přihlížení předvedl svoje akrobatické kroucení hlavou a ochotně pózoval fotografům. Bylo nalezeno několik ptáků, kteří již byli okroužkováni v předchozích ročnících koštického Vítání.
Anna Pikešová seznámila přítomn é s ptákem roku 2014 čápem bílým a černým a přiblížila jeho život a místa hnízdění.Loňský rok byl pro pěvce tragický, ať už pro dlouhodobé chladno a déšť či poté pro neúnosné vedro ptáci vyvedli velmi málo mláďat. Všichni doufáme, že letošní rok bude pro ptáky radostnější.
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Čarodějnice 2014
Pouze čtyři staré čarodějnice, zato spousta slibného mladého dorostu. To je bilance koštického sletu čarodějnic. V podvečer filipojakubské noci se slétly koštické čarodějnice u kostela a po povinném zápisu vlastním hnátem se vydaly na obchůzku obce. Již tradiční zastavování a vykupování motorových vozidel probíhalo velmi snadno – posádky dopravních prostředků nevěřily vlastním očím a zastavovaly samy. Po povinném postrašení vietnamské rodiny v obchodě (která vždy končí sladkostmi pro malé ježibaby) čarodějnice na hlučných košťatech dolétly k obecnímu úřadu. Tam za pomoci místního starosty slavnostně odhalily krásné nové multifunkční hřiště, vybudované za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj (z ceny za titul Vesnice roku). Mladší ježibaby si zahrály vybíjenou, starší civilové si zakopali fotbálek.
Na vedlejším trávníku fotbalového hřiště již stála přichystaná velká hranice na upálení ježibaby i menší na opékání buřtů. Přítomné pobavili malí cvičení pejsci, nejstarší již osmnáctiletý. Tradiční strašidelný tanec čarodějnic kolem ohně vyvrcholil upálením dvou slaměných figurín, které spolu s mnohými dalšími visely předchozí týden na vratech koštických domů. Opékání buřtů a sousedská zábava při country hudbě pokračovaly až do 23 hodin.
Stejná akce probíhala v přilehlých Vojničkách.

19.04.2014 Bitva o Divočinu
V sobotu 19. dubna se na koštickém ostrově sešlo na osmdesát přívrženců fantastiky, aby se zúčastnili larpové hry – akční bitvy s bezpečně měkčenými maketami středověkých zbraní.
Desátý ročník této akce pořádané místní skupinou Tepelgurth byl tentokrát (i kdy velmi volně) inspirovaný středověkými náboženskými válkami a bojem o moc ve Svaté říši římské.
Po dlouhém dni plném bojů zvítězilo vjsko militantního boha míru Pacifixe. Důležitější ale je, že se všichni po zimě trochu rozhýbali, že se nic nestalo ani žádnému hráči, ani nikomu z přihlížejících, a že se všichni pěkně bavili.

12.04.2014 Velikonoční turnaj
Dne 12. dubna místní „pinčesáři“ pořádali velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Sešlo se 15 hráčů různé úrovně. Na putovní pohár byl jako vítěz druhého ročníku zapsán Miroslav Polanecký. Za amatéry vyhrál Pavel Kovařík st..

28.03.2014 Noc s Andersenem
Celostátní Noc s Andersenem se uskutečnila v koštické knihovně v pátek 28. 3. 2014. Akce se zúčastnilo 14 dětí, pro které byl připraven program na podporu čtenářské gramotnosti.

08.03.2014 Masopust
Dne 8. března pořádali členové SDH Koštice další masopust. Obcí šel průvod masek, na které čekali místní hospodyňky s občerstvením. Bylo teplo, takže medvědi (pan Vícha a pan Grunt) trpěli! Ve večerních hodinách následovala pravá masopustní zábava, na které se objevilo také několik mimozemšťanů. Za organizaci děkujeme všem, kdo pomohli!

22.02.2014 Ples Vožekova
V sobotu 22. února se uskutečnil ples VOŽEKOVA sdružení. Bohatá tombola a příjemná hudba vytvořily tu správnou kulisu plesu.

22.02.2014 Dětský karneval
V sobotu 22. února pořádali členky VOŽEKOVA sdružení ve spolupráci s obcí Koštice a místními ochotníky dětský karneval. Na programu byly nejrůznější soutěže, tanec i bohatá tombola. Děti se prostě vyřádily!

18.01.2014 Ples hasičů
V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnil již tradiční ples koštických hasičů. Kapela hrála dobře, tombola byla skvělá, atmosféra bezvadná!

07.04.2014 Emil Holub a Slapy Viktoriiny
Dr.Marie Imbrová nepřijela 7.4.2014 do Koštic sama. Na přednášku Emil Holub a Slapy Viktoriiny ji doprovodila busta tohoto slavného cestovatele, vytvořená sochařem ze Zimbabwe. Publikum vyslechlo životní příběh lékaře Emila Holuba. Jeho strasti a radosti v Evropě i Africe včetně peripetií ve vztazích se ženami podala poutavě česká afrikanistka, sběratelka afrického umění a diplomatka Marie Imbrová. Přidala zajímavou historii objevování a mapování Viktoriiných vodopádů, kde celý svět upřednostňuje Livingstonea, ale pravdou, kterou odhalila právě Marie Imbrová se spolupracovníky v Harare, je to, že první mapu VIktoriiných vodopádů zakreslil právě Emil Holub. Jeho ručně kreslená mapa Slapů VIktoriiných, jak je sám nazval, byla poprvé otištěna roku 1879 v Gramhamstownu. Emil Holub se tak stal prvním oficiálním kartografem vodopádů.
Dále posluchači vyslechli příběh Rhodesovy železnice a mostu k Viktoriiným vodopádům .Přednáška byla doplněna výstaqvkou map, fotografií, obrázků a dokumentů o Emilu Holubovi, a dále koši a šperky z oblasti Tengenenge, kde Mariina nadace Klub přátel Tengenenge provozuje školu a školku pro tamní děti.
Všichni odcházeli plni nejen nových neznámých skutečností o slavném Čechovi, ale i nadšeni ze skutků této drobné ženy, která tak mnoho udělala pro propagaci nejen Holuba, ale i Afriky a její kultury.

12.04.2014 Velikonoční výstava a výtvarná dílna
Koštické minimuzeum přivítalo návštěvníky v sobotu 12. 4. 2014 odpoledne v slavnostním hávu. Velikonoční výstava spolu Vožekovo z Koštic byla zahájena ve 14,00 nejen průvodcovským slovem, ale i poučením o čase velikonočním, vzniku kraslic a současně návštěvníci uviděli různé typy klasických kraslic z Čech a Moravy dle krajů a druhů, mezi nimi i typickou severočeskou kraslici tzv.roudnickou, zdobenou jezerními sítinami.Veškeré kraslice i drobné dekorace byly zapůjčené místními sběratelkami a ženami z lounského Spolku paní, dam a dívek. Muzeum nabídlo přehlídku nejen kraslic, aranžovaných v netradičním duchu mezi hračkami, figurinami selských děvčat, ale i různých velikonočních aranžmá od stromku plného vajec po obřadní koláč s pečivem. Na stolech ležely zdobené perníčky, různé moderní kraslice obtočené vlnou, obháčkované, odrátované či kraslice batikované, a velikonoční pohledy od roku 1906 do současnosti. Květinové aranžmá vyrobila floristka Blanka Tomášková, původem z Koštic. Velikým lákadlem pro děti bylo pět malých králíčků, zapůjčených místní hospodyní paní Jarošovou.Návštěvníci vzali muzeum útokem, místo plánovaných tří prohlídek se expozicí provádělo pořád. Přišli nejen místní, ale i hosté z Loun, Chomutova, Ústí, Prahy, ba dokonce vzácná návštěvnice z dalekého Japonska, která dlí v Čechách pracovně.
Od půl třetí panoval čilý pohyb mezi muzeem a salonkem v přízení, kde paní Pavlíková s vnučkou Terezkou předváděly zdobení vrtaných kraslic madeirových i barevných.Úžas vzbuzovala její obrovská pštrosí vejce, nádherně zdobená. Nejen děti, ale hlavně dámy neodolaly a hned na místě vše pod zkušeným vedením ozkoušely a zpracovaly takto šedesát výdunků! A kdo si netroufl na vejce nebo chtěl mít více výrobků, pod tradičním vedením Anny Skalské zdobil velikonoční perníčky.
Celá tato akce vzbuzuje úctu hlavně proto, že je plně dílem dobrovolnic bez jakéhokoli profesionálního zásahu.

02.04.2014 Sloupy u křížku odstraněny
Ve středu 2. dubna 2014 byly odstraněny staré zrezlé a nevyužité sloupy u železničního přejezdu na cestě do Želevic. Návrh odstranění sloupů, které kazily celé své okolí, byl součástí manuálu Koštice Krásnější, který zpracoval student architektury Jakub Jaroš.
Za odstranění sloupů děkujeme SDH Koštice, na jehož náklady bylo provedeno (výměnou za to, že si sloupy nechají a využijí je k vybudování sušáku hadic), zejména panu Pernetovi. Poděkování patří také panu Kindlovi, který se zapojil i s těžkou technikou.
Křižovatka nově už bez sloupů:

Studenti MK Louny Třetí věk v Košticích
Již tradiční návštěva studentů 3.věku lounské knihovny obor českopis v Košticích – navštívili palírnu, muzeum a mlýn.Zároveň byli seznámeni s histoií Koštic, zejména některých domů.

11.01.2014 Nová kaplička u přívozu
V sobotu 11. 1. 2014 byla u přívozu slavnostně odhalena nová kaplička – zvonička. Stalo se tak u příležitosti 250. letého výročí neštěstí, které se zde událo.
Koštice náležely k děkanství libochovickému, protože Křesín, kde se koštičtí pochovávali od dob nepamětných, ztratil svého faráře. Poslední byl Václav Slanina budyňský r.1630 a po jeho smrti kostel křesínský osiřel, spravován jsa duchovními libochovickými. Koštice toužily míti ve své obci shromaždiště ke společné modlitbě, ana cesta do Libochovic dosti dlouhá a do Křesína, kde se služby boží konaly třetí neděli,v čas, kdy Ohře vystoupila z břehů, dosti obtížná se stala. Kostel sv.Antonína dostal r.1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv.Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15.ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo.V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.
Přívoz byly původně 2 domy pod číslem domu 16. Až roku 1713 se rozdělily , č.16 byl pak rybářský domek. Až po roce 1800 koupil č.17 velkostatek a udělal z něj sídlo převozníka.
Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách.
Ohlášky snoubenců jsou oficiální informací o zamýšleném sňatku pro společenství věřících a představují jeden ze způsobů zjišťování, zda neexistují překážky pro uzavření manželství. Předepsány byly troje ohlášky. Farář ohlašoval zamýšlený sňatek a končil slovy : „ Kdo zná jakékoli překážky tohoto sňatku, ať je zde vyjeví nebo ať mlčí navěky.“
Mezi tragicky zahynulými byli :
Václav Trester , 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z č.40, syn Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Tresterová, 18letá sestra jeho, z č.40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Karfíková, nevěsta výše psaného Václava Trestera
Dorota Landermanová, 30 let stará
Rozálie Valtrová, služka 21letá, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Šraukova, služka 2Oletá, z č.30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v č.1 a později sedláka
Marie Šubrtova, 40 letá, z č.28, manželka Ondřeje Šubrta
Marie Vakrmanová, 32letá, z č.16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana
Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z č.22, sestra Antonína Sunkovského
Anna Kolářova, služka 18letá, z Želevic č.4, dcera Jakuba a Anny Kolářových
Dorota Nováková, 24letá,
Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z č.29, dcera Tomáše a Anna Bauerových
Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice 11
Další jména nebyla zaznamenána.