Stalo se rok 2015

… zpět

Rok 2015

14.11.2015 Den se zeleninou
V sobotu 14. 11. 2015 se uskutečnil další ročník kuchařských ochutnávek – tentokrát na téma zelenina. A bylo co ochutnávat! Takové palačinky s celerem, dýňový koláč či čočkovozeleninový salát! Ani se nedá věřit, jak dobrá jídla se sešla. Příští rok bude Den s ovocem – přijďte, zveme Vás už nyní!

31.10.2015 Dýňování a Dušičková slavnost
V sobotu 31. 10. 2015 připravili členky VOŽEKOVa sdružení ve dvoře školy další Dýňování – tedy vyřezávání dýní (ty vypěstoval a věnoval pan V. Jaroš). Jednotlivé dýně byly umístěny před kostel a v průběhu Dušičkové slavnosti rozsvíceny. Dušičková slavnost se uskutečnila o den později (v neděli 1.11.). Zajímavým momentem bylo setkání na hřbitově, kde přítomní rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech a v místech, kdy byli pohřbíváni sebevrazi. Po koncertě a rozsvícení dýní účastníci přešli k lávce přes Ohři a poslali po vodě vodní lampiony jako vzpomínku na všechny zemřelé.

27.10.2015 Pálení vatry
V úterý 27. 10. 2015 členové SDH Koštice připravili malý lampionový průvod zakončený zapálením vatry na počest T. G. Masaryka.
Setkání u opečených vuřtů bylo velmi příjemné!

16.10.2015 Setkání důchodců
V pátek 16. 10. 2015 se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců. Na programu bylo vystoupení dětí z koštické ZŠ a MŠ, nechybělo malé občerstvení i taneční zábava. Jako vždy se sedělo při vzpomínkách do pozdních nočních hodin.

02.10.2015 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2015 se zájemci o sportovní aktivity sešli ve 20 hodin před budovou obecního úřadu a vydali se na podvečerní procházku pod hrad Házmburk. Na parkovišti pod hradem na nás čekalo otevřené občerstvení a malý ohňostroj. Poděkování patří členům SDH Koštice, kteří v průběhu cesty občerstvili čajem účastníky pochodu a v pozdních nočních hodinách odvezli zájemce z konce trasy zpět do Koštic.

27.09.2015 Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 27. Září 2015 se uskutečnilo již tradiční Svatováclavské posvícení v Želevicích. Pro děti byl přichystán zajímavý program: vystoupení klauna se cvičenými pejsky a honba za pokladem. V průběhu odpoledne hrála v poslechu kapela a zájemci si mohli prohlédnout v galerii na plotě zajímavé historické fotografie Želevic a okolí. Ty velice pečlivě připravily rodiny Landových, Kovaříkových a Suchých. Moc jim za to děkujeme.

29.08.2015 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 29. srpna 2015 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Návštěvníky přivítal u rybníka nový taneční parket, vodník a čáp J! Vynikající grilované makrely a vepřová kýta jenom umocnili příjemné posezení, jehož hlavním programem byly rybářské závody – ty letos vyhrál Jaroslav Kubeš.

28.08.2015 Stezka odvahy
V pátek 28. srpna 2015 se v Košticích na ostrově u řeky Ohře uskutečnila stezka odvahy. Strašidla hulákala, děti se bály…vše tak, jak má u stezky odvahy být J!

16.08.2015 Kuličkyáda
V neděli 16. 8. 2015 se uskutečnil v Košticích další ročník Kuličkyády. Mezi dětmi vyhrál Lukáš Dvořák, první místo v kategorii dospělých obsadila Zdeňka Formánková.

11.07.2015 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 11. července 2015 se ve Vojničkách uskutečnila další pouť, tentokrát byla ve znamení minulosti. Děti plnily úkoly určené husitským bojovníkům, diváci mohli vidět další představení skupiny historického šermu Lepus Libochovice, vyvrcholením bylo ale odhalení zvonu v místné zvoničce Vidlák. Zde již několik desítek let chyběl zvon – pověsti, proč zmizel, se různí. S největší pravděpodobností byl schován v době války, aby nebyl roztaven a použit ve zbrojním průmyslu. Vožekovo sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice nechalo vytvořit a zavěsit zvon nový (zvon vytvořil pan Ducháč). Při slavnostním odhalení si mohl každý zájemce zazvonit pro štěstí.
Uvidíme, jak vše dopadne, protože podle pověsti, když se zavěsí nový zvon, do roka a do dne se objeví ten starý. Budeme se tedy těšit na velký historický objev ve Vojničkách!
Na organizaci pouti a příjemné atmosféře se již tradičně podíleli členové MS Žejdlička, za což jim děkujeme.

08.08.2015 Olympiáda mikroregionu Perucko 2015
V sobotu 8. srpna 2015 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo dalšího ročníku Olympiády Mikroregionu Perucko – tentokrát v Chožově. Děkujeme účastníkům (Davidu Jarošovi, Milanu Khýnovi, Milanu Kristkovi a jejich přítelkyním) za reprezentaci obce.

Nové publikace o našich obcích
U příležitosti Koštické pouti 2015 byla vydána nová informační brožura o našich obcích, její součástí je i týdeník Svobodný hlas, ve kterém byla speciální příloha věnovaná právě Košticím a školnímu vyučování. Zájemci o tuto brožuru ji mohou získat na Obecním úřadě v Košticích (cena 50 Kč).V uplynulých dnech vyšly příběhy 40 domů (název Moje Koštice), kterou napsala paní Hellerová. Kniha je doplněna o staré fotografie. Zájemci si mohou publikaci zakoupit u paní Hellerové, která knihu vydala na vlastní náklady! (Cena 150 Kč.)

19. – 21. 06.2015 Sjíždění Ohře
V průběhu víkendu 19. – 21. června 2015 sjížděli zájemci řeku Ohři. Téměř všechny posádky se nedobrovolně vykoupaly, což v chladnu, které panovalo, nebylo nic příjemného! Přes všechny potíže si ale účastníci akci užili – překonali sami sebe a už se těší na příští vodácký kurz!

Koštická pouť
Již tradičně se pouť v Košticích koná v polovině června. V letošním roce byla pouť pojata také jako setkání nejenom občanů, ale i rodáků a přátel našich obcí. V sobotu (mezitím se na hřišti hrál fotbalový turnaj) dopoledne starosta přivítal občany a hosty před obcí – zejména vystoupení malých mažoretek a dětí z místní ZŠ a MŠ bylo kouzelné! Potom se program postupně přesouval do jednotlivých obcí. Odpoledne akce vyvrcholila výstavou v místní škole a živým obrazem, který byl věnovaný školnímu vyučování v dávných dobách (role učitele se ujal pan I. Šimůnek). Potom se program přesunul na hřiště, kde byl připraven zábavný program. Ten ale nakonec neproběhl v plné míře, protože se přihnala bouře, která rozehnala jak obecenstvo, tak účinkující. Dobrovolníci se snažili zachránit stan lounské knihovny, ale ten byl poryvy větru tak poškozen, že nešel složit. Herec Pavel Nový se schoval do fotbalových kabin a zde kromě ochutnávky koláčů a tlačenky besedoval s lidmi ukrytými před nepříznivým počasím. Pavel Nový dokonce navštívil představení koštických ochotníků a měl pro ně jenom slova chvály! Večer program pokračoval taneční zábavou a ohnivou show.
Druhý den (v neděli) se začalo hned od rána soutěžemi pro tatínky a děti – všichni si akci moc užili J! Odpoledne se hrál opět fotbal („staří“ vyhráli nad „mladými“), pro děti byla připravena výtvarná dílna a vystoupení klauna. Vyvrcholením celého víkendu bylo předvedení zásahu SDH Koštice a následné pěnování J! To si děti opravdu užily!
Chceme moc poděkovat všem, kteří pomohli s organizací – tentokrát se na akci podílely opravdu všechny složky, tedy MS Žejdlička, SDH Koštice, TJ Sokol Koštice, Vožekovo sdružení, obec Koštice a další dobrovolníci. Všem ještě jednou moc děkujeme za opravdu ukázkovou spolupráci!

31.05.2015 Dětský den
V neděli 31. května 2015 se na ostrově u Ohře uskutečnil další ročník oslav Dne dětí – tentokrát na téma pohádky. U patnácti pohádkových postaviček plnily děti úkoly, aby nakonec získaly balónek a nějaké sladkosti. Ve druhé části odpoledne děti soutěžily v pojídání rohlíků a přetahování lanem. K dispozici byl skákací hrad, trampolína a červená limonáda J!
Na akci se tentokrát podílely ve vzorné spolupráci všechny složky obce, za což jim moc děkujeme!

29.05.2015 Noc kostelů
Dne 29. května 2015 se kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích znovu otevřel veřejnosti. Nejprve zde zazněly skladby v podání dětí – flétnistů z místní základní školy a sboru melodie Libochovice, potom do kostela přijeli zájemci z Lounska, kteří dělali jakousi okružní jízdu po okolních kostelních památkách. Návštěvníky náš kostelík zaujal a moc se jim líbil. A co až bude opravený!

17.04.2015 Noc s Andersenem
V pátek 17. dubna 2015 se ve večerních hodinách v knihovně v Košticích uskutečnil další ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se akce zúčastnilo 19 dětí! Připravený program byl pestrý – děti společně vyprávěly pohádku, malovaly mořský svět a vyráběly šperky pro Malou mořskou vílu, hrály loutkové divadlo, prošly noční stezkou odvahy, aby celý večer zakončily sledováním filmu. Ráno se všichni rozlámaní, ale spokojení rozešli domů.

10.05.2015 Vítání občánků
V neděli 10. května 2015 se při oslavách Svátku matek vítali také noví občánci obce – tentokrát to byli samí kluci! Slavnostní akt doprovodilo nádherné vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy. Děkujeme dětem i paní učitelkám A. Grundové, M. Giurgové a J. Novákové!

09.05.2015 Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 9. května 2015 se na hřišti utkala mužstva mladých hasičů v hasičském sportu – již tradičně SDH Koštice pořádalo závody O pohár starosty obce. Akce jako vždy perfektně připravená a zorganizovaná, za což patří koštickým hasičům poděkování. (Jen škoda, že jsme nevyhráli!)

09.05.2015 Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 9. května 2015 se uskutečnil další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát se zájemci sešli ve Volenicích. A bylo opravdu na co koukat a co poslouchat! Moc děkujeme bílinským ornitologům, kteří již několik let tuto akci odborně zajišťují.

08.05.2015 Uctění památky padlých
Dne 8. května 2015 starosta obce Jaroslav Vlasák uctil památku padlých v Košticích a ve Vojnicích položením květin a krátkou vzpomínkou.

02.05.2015 Želevická stopa
Druhý ročník Želevické stopy se uskutečnil v sobotu 2. května 2015 v odpoledních hodinách. Branný závod pro děti i dospělé přilákal několik desítek závodníků. Akce byla pečlivě připravená, a protože přálo i počasí, je jen logickým důsledkem, že se celé odpoledne velmi vydařilo. Dobře připravená dráha, soutěže, ale i celý průběh je velkým úspěchem a příslibem do dalších ročníků.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a organizace této soutěže!

30.04.2015 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se již tradičně pálily čarodějnice. Malé i velké čarodějnice se shromáždily u školy a průvodem došly na fotbalové hřiště. Tady byly pro děti připraveny venkovní hry, potom byl zapálen oheň s čarodějnicí a začala hrát country kapela Parťáci. Pohodová atmosféra byla doplněna opečenými buřty J!
Ve stejnou dobu se sešla skupina lidí také ve Vojničkách, aby společně upálili další čarodějnici. Tady sice kapela nehrála, ale oheň svítil do pozdních nočních hodin (jak ostatně bývá ve Vojničkách zvykem J!).

04.04.2015 Turnaj ve stolním tenisu
Dne 4. dubna 2015 se na sále KD v Košticích konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Akce se zúčastnil poměrně velký počet hráčů a fanoušků, kteří ve zcela sportovním duchu fandili všem sportovcům J! Turnaj byl perfektně zorganizován „místními pinčesáři“.

Velikonoční výstava a malování kraslic
Bílá sobota už je v Košticích tradičně zasvěcena výtvarné výuce a velikonoční výstavě. Zkušená malířka kraslic paní Brabcová zasvěcovala zájemce do umění voskovaných reliéfních kraslic. Tato technika, známá především z jižní Moravy nebyla vůbec jednoduchá. Ti, co si netroufli, malovali s Annou Skalskou perníky, a ti nejmenší s Hanou Hoblíkovou papírové napodobeniny perníčků. Irena Hellerová všechny pozvala do minimuzea na výstavu velikonočních pohledů od r.1903 do konce 20.století. Malované, fotografické, kombinované techniky,… půvab a vkus starých pohlednic všechny potěšil. Zdůrazněny byly též pohlednice některých renomovaných fotografů, např. Ferdinanda Bučiny. Přes 400 pohlednic dvou sběratelek nás zavedlo do časů, kdy jsme ještě neznali SMS a e-maily. Příjemná sobota pokračovala v kulturním domě turnajem ve stolním tenise.

28.03.2015 Ukliďme svět
V sobotu 28. 3. 2015 členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli okolí našich obcí od nepořádku. Opět sesbírali několik valníků nepořádku!!! Moc jim děkujeme…

21.04.2015 Masopust
V sobotu 21. února 2015 se vlády v obci ujaly maškary v čele s medvědy! Členové SDH Koštice se – jako každý rok – ujali organizace již tradičného Masopustu. Přes třicet maškar procházelo ulicemi za doprovodu hudby a za podpory diváků. Letos vyšlo i počasí, takže spolu s perfektní organizací hasičů a vynikajícími pochoutkami místních hospodyněk byl Masopust 2015 skutečně zážitkový J!

15.02.2015 Kouzelné korálky
V neděli 15. 2. 2015 se uskutečnila pod vedením paní Hany Hoblíkové výtvarná dílna – Kouzelné korálky. Děti si vyrobily z korálků různé šperky, které si potom odnesly domů. Na akci se sešel nečekaně velký počet účastníků J!

14.03.2015 Jarní věneček
V sobotu 14. března se uskutečnila taneční zábava Jarní věneček, kterou pořádalo VOŽEKOVO sdružení. Součástí byla již tradičně bohatá tombola. Škoda, že bylo málo návštěvníků! Za to nálada byla výborná…

04.04.2015 Dětský karneval
V neděli 4. dubna 2015 členky VOŽEKOVa sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice a místními ochotníky uspořádali karneval pro děti. Tancování, soutěže, bohatá tombola… ale hlavně nadšené a spokojené děti!

Výtvarná dílna – výroba mýdel
Mezinárodní den žen vzal spolek Vožekovo jako výzvu a požádal lektorku ručních prací Hanku Hoblíkovou o názornou výuku a následnou výrobu glycerinových mýdel pro maminky. Odpoledne před svátkem se sešlo více než čtyřicet zájemců o nové znalosti. Některé maminky chtěly být překvapené, a tak poslaly starší sourozence s těmi malými. Bylo moc pěkné sledovat, jak se ti starší hezky starali a s výrobou pomáhali. Děti v mezičase, kdy se mýdlová hmota ohřívala, zkusily z papírových plat na vejce vyrábět papírové květiny, které se jim neskutečně povedly. Do silikonových formiček různých tvarů si děti připravily výzdobu z přírodnin – sušených květin, mušliček atd. a lektorka vše zalila mýdlovou hmotou. Ti odvážnější vše ještě dozdobili třpytkami. Než mýdla zatvrdla, děti uvázaly kytice z vyrobených květin a ovoněly je květinovou esencí. Dárkový balíček s mýdly a k tomu vlastnoručně zhotovená kytička, která maminka by odolala? Nadšené byly nejen děti, ale i dospělý doprovod.

Návštěva ze Štětí
Turistický klub ze Štětí oslovil Vožekovo sdružení s přáním prohlédnout si koštické pamětihodnosti. S Irenou Hellerovou prošli od nádraží místní pamětihodnosti – křížky, kapličku u přívozu, zvoničku za utonulé, ostrov, mlýn, sv.Jana Nepomuckého. Při procházce je seznámila s historií obce, školy a jednotlivých domů. U kostela se turistů ujala Anna Skalská a vysvětlila postup opravy kostela a další plány. Všichni společně se odebrali k obecnímu úřadu, kde si prohlédli multifunční hřiště. V knihovně si dali malé občerstvení, prohlédli si prezentaci k Vesnici roku, kde byl dobře vidět postup zvelebování obce, a nakonec viděli prezentaci k 440.výročí mlýna s přednáškou o historii rodu Ortů. Nakonec si prohlédli muzeum a zamířili na ochutnávku do palírny. Neskrývali své nadšení z aktivity místních a ze stále vylepšovaného vzhledu obce.

Draní peří ve Vojničkách
Mnohé z nás v dětství pomáhaly babičkám s draním peří, někdo dral peří ještě poměrně nedávno, s úmyslem pořídit dceři do výbavy peřiny. K měkoučkým polštářům a péřovým dekám se dnes rádi vracíme. A tak se ženy z Koštic rozhodly si hezky společně zadrat, městské náplavy to naučit a mladé generaci předat nejen zručnost ve draní, ale i pěkné historky, které vždy tvořily kolorit dracích večerů.
Naše babičky na Martina zabily husu, oškubané peří pak čekalo na dlouhé zimní večery v lednu či únoru. Sezvaly známé, připravily malé pohoštění a dralo se po večerech tak dlouho, dokud bylo nějaké peří. Členky Vožekova sdružení zatopily v bývalé škole ve Vojničkách v kamnech, připravily něco na zub a očekávaly, kolik žen si bude chtít zavzpomínat na staré časy. A nestačily se divit – přišlo třicet draček včetně nejmladší generace. Husy paní Jarošové věnovaly peří, všechny dračky přinesly nějakou dobrotu. Po počátečním menším zmatku se všichni v klidu usadili a věnovali se draní. Peří bylo měkoučké, prachové, bohužel nenašla se větší brka, aby zájemce mohla paní Jarošová naučit výrobu mašlovačky neboli peroutky. Když se nadralo na menší polštářek, začala symbolická doderná. A teď teprve došlo na pikantní i strašidelné historky, většinou z úst starších účastnic. Že by mladí neměli drby rádi?
Sedělo se do pozdního večera a všichni si uvědomili, jak jsou podobné chvíle vzácné – sednout si k jednoduché práci a při tom nezávazně pohovořit či mlčet (dokonalá relaxace!). Nikam nechvátat, vidět za sebou užitečnou práci, naslouchat praskání ohně. Všem vřele doporučujeme!

30.01.2015 Legománie
V pátek 30. ledna 2015 se v Košticích uskutečnila akce s názvem Legománie. Celodenní hlídání dětí v době pololetních prázdnin připravily ve spolupráci s obcí členky VOŽEKOVa sdružení a akce se moc povedla! Děti nejprve skládaly puzzle, malovaly trička, ubrousky na svačinu či pytlíky na přezůvky. Největší část dne ale věnovaly stavění z lega – měly k dispozici přes 150 různých sestav (za zapůjčení děkujeme panu Šustrovi z Kolína). K obědu byly špagety a pohádka! Povedená akce!

Tříkrálová sbírka
První víkend v lednu obešly naše obce děti s kasičkami, aby v rámci tříkrálové sbírky pomohly získat peníze na opravu kostela v Košticích. Všem dárcům moc děkujeme!