Historie želevického domu č.p. 4

Historie domů

Veliký statek, patřící k panství koštickému, vlastnil v letech 1613-1621 Šimon ze Želevic, konšel koštický. V roce 1630 je zaznamenán majitel Jan Šíba, měl syny Matěje, Šebestiána a Jana, toho roku statek prodával svému švagrovi Šimonu Škutchanovi, manželovi své sestry Alžběty. Dům vlastnili do r. 1642. V r. 1652 statek přebírá Šebestián Šíba za 500 kop, už .r 1654 je však majetkem Tomáše Hedánka.

19.7.1677 se narodila Anna, dcera Jiřího Koláře a Anny Hedánkové. 18.2.1685 se narodil Matyáš a 29.7.1686 Jan, synové Adama a Kateřiny Kolářových, 29.12.1697 se jim narodila dcera Eva. 20.3.1686 se narodila Marie, dcera Františka a Kateřiny Kolářových. Je možné, že tito Kolářové byli ve skutečnosti Hedánkové či Šíbové, kteří se zabývali řemeslem kolářským, jsou tak proto zaznamenáni stylem jméno = povolání, jak to v těch časech chodilo.

Od r. 1690 je zaznamenán majitel Jan Šíba, 22.1.1690 se oženil s Dorotou Cuřínovou z Telec, 4.3.1695 se jim narodil syn Karel, pozdější majitel v letech 1735-1747.

Od r. 1722 byl majitelem Václav Šíba. V roce 1748 přejímá statek sedlák Jakub Kolář s manželkou Annou, 3.3.1753 se narodil jejich syn Jakub. Zde dochází k nejasnostem. Je možné, že některý z Šíbů předčasně zemřel, statku se ujal dočasně Jakub Kolář, dědic byl asi nezletilý. Od r. 1753 je majitelem Karel Šíba (pravděpodobně dědic), 19.9.1753 měl svatbu s manželkou Marií Magdalenou. Marie pravděpodobně v roce 1765 ovdověla a stala se majitelkou usedlosti. Jejich dcera Rozálie se provdala 9.6.1779 za Josefa Krajníka. Pak zde hospodařili Václav Houda s manželkou Annou Marií Šíbovou (1737-22.6.1835), dcerou Václava Šíby. Václav s Annou Marií měli děti Marii Annu (7.5.1773), Annu (24.2.1774), Annu (10.5.1775), Jana (17.6.1777), Antonína (28.2.1780), Františka (9.4.1782), Annu Marii (provdala se 4.1.1806 za Václava Hrnčíře, dvaadvacetilého vdovce z Vojnic č.p. 2).

Majetek Houdovi předali synovi Františku Houdovi s manželkou Annou Kučerovou (1781-1820). Těm se narodilo několik dětí, některé však předčasně zemřely: František Ignác (zemřel 15.1.1810 zemřel ve věku 10 měsíců), Anna (zemřela 29.10.1811 ve věku 10 měsíců), František (zemřel 22.3.1813 ve věku půl roku). Jejich matka Anna zemřela 8.11.1820 ve věku 39 let, pravděpodobně na následek těžkého porodu syna Františka. Vdovec se po druhé oženil, s manželkou Marií (1785-2.4.1852) měli dceru Anežku, která bohužel také zemřela 12.2.1825 ve věku 10 měsíců. Dcera Františka a Anny Houdových Terezie se provdala 11.9.1827 za Josefa Weisse, šenkýře v Košticích č.p. 44, syna Jana Weisse a mlynářské dcery Marie Veroniky Johnové. Dcera Marie se provdala 16.11.1819 za Josefa Motyčku. Další dcera Josefa se provdala 24.11.1829 za Jana Klupáka z Koštic č. p. 5, syna Jana Klupáka a Kateřiny Vorlíčkové. Dcera Alžběta se vdala 4.6.1837 za Františka Kučeru z Radonic, její bratr Bedřich Houda se oženil 2.6.1837 s Annou Vinterovou z Libochovic. Jejich nevlastní matka Marie zemřela na tyfus 2.4.1852.

22.6.1835 zemřela Anna Marie Houdová rozená Šíbová, vdova po Václavu Houdovi, ve věku 98 let. 2.4.1852 zemřela ve věku 77 let na tyfus Marie Houdová, druhá manželka Františka Houdy.

Dalším majitelem byl od r. 1851 syn František Houda (1820-24.6.1861), měl dceru Annu, která zemřela na záduchu 20.6.1849, byl jí jeden rok. Bohužel, i další jeho děti zemřely: 7.6.1854 dvouletý František, 13.6.1854 se narodilo mrtvé dítě. Devítiletá Marie zemřela na ochrnutí plic 1.4.1855. Týden starý Josef zemřel 7.7.1855. Jejich otec František zemřel 24.6.1861na suchou zimnici.

Od r.1875 dům vlastnil Františkův syn Josef Houda, pravděpodobně předčasně zemřel dům vlastnily manželka Anna Houdová a dcera Terezie Houdová, které statek pronajali Václavu Hofmanovi, r. 1879 statek prodaly Anně Nápravníkové, která ho koupila pro zetě Josefa Holomouckého a dceru Marii. Od nich dům koupil v r. 1888 Jan Svoboda z Koštic č. p. 8 s druhou ženou Marií.

Jan Svoboda (13.10.1850) a jeho první žena Anna Kricnerová se stávají v r.1884 majiteli domu č.8 v Želevicích. Měli děti: Antonín (15.11.1873, zemřel po narození), Jan (16.5.1875-28.8.1891), trojčata Marie (19.5.1879-3.2.1881), Josef (19.5.1879-21.5.1879) a Antonín ( 19.5.1879-20.5.1879), Bohumil (28.10.1882), Božena Marie (28.7.1887). Jan Svoboda se žení podruhé s Marií Zemanovou (13.10.1867), dcerou Václava Zemana ze Slatiny a Rozálie Kricnerové ze Želevic 8. Jeho druhá manželka tedy byla sestřenicí ???té první. Jan s Marií v Želevicích přikoupili ještě domy č.p. 4 a č.p. 14. Stali se tak (s výjimkou panských velkostatků) největšími vlastníky nemovitostí v Želevicích a Košticích. Měli další děti: Václav Josef (13.8.1888) a Jaroslav (1.2.1895) – žení se 16.12.1922 se Zdeňkou Rákosovou u P.Marie Sněžné v Praze.

Dle operátu sčítání lidu byl r.1921 vlastníkem Jan Svoboda s manželkou Marií. Dům ale obývali nájemníci – Grundovi, Trampečkovi a Krejčíkovi. Rodina Jana Svobody žila tehdy ve svém želevickém domě č.p. 8.

Od r. 1924 byl vlastníkem syn Václav Svoboda s manželkou Marií. Dům je dodnes majetkem rodiny Svobodovy.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.