Památník padlým legionářům

… zpět

14.9. 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk. Toho roku byl ustaven koštický Okrašlovací spolek ke zvelebení obce. Předsedou se stal pan Karfík z čp.11.

28.10. 1937 byl odhalen pomník legionářům na dolní návsi nákladem 6000 Kč. Byl na něj připevněn i reliéf s portrétem T.G.M. Tento reliéf byl za války i za socialismu ukryt.