Stalo se rok 2007

… zpět

Rok 2007

31.12.2007 Vítání nového roku
O silvestrovské půlnoci se sešli občané před obecním úřadem, aby společně přivítali nový rok…

31.12.2007 Silvestrovský fotbálek
Na Silvestra se od 14 hodin sešli milovníci fotbalu na místním fotbalovém hřišti a ve stížených podmínkách „urputně“ sportovali. Velkou posilou jednoho z mužstev se stala Linda Formánková. I proto toto mužstvo vyhrálo stavem 4:3.

29.12.2007 Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé se uskutečnil 29.12. na sále Kulturního domu v Košticích.
V kategorii dětí zvítězil Tomáš Šajner, druhý byl Míra Bozděch a třetí Pavel Kovařík. V kategorii dospělých první místo obsadil Jaroslav Vlasák, za ním následovali Pavel Kovařík st. a Petr Šajner.

26.12.2007 Vánoční zpívání
Vánoční svátky jsou nerozlučně spjaté také se zpíváním koled. I letos v našich obcích proběhly dokonce dva vánoční koncerty.
První se udál 21.12. od 17 hodin v koštickém kostele, kde všem příchozím zazpíval libochovický sbor Melodie.
Druhá příležitost ke zpívání se naskytla 26.12. v kapli ve Vojnicích, kde se uskutečnilo od 15 hodin vánoční setkání občanů. Tentokrát se o zpěv postarali sami příchozí návštěvníci.

22.12.2007 Živý Betlém
22. prosince bylo v 15 hodin před obcí možno spatřit živý Betlém, ve kterém kromě Ježíška, Marie, Josefa, tří králů a dětí přinášejících dárky nechyběl ani živý králík a ještě živější koza. Známé vánoční koledy zahráli Pavel Hoblík st. a ml., Renata Hoblíková a dvě posily z lounské ZUŠ.

15. – 21.12.2007 Vánoční výstava
Ve dnech 15.- 21.12. v zasedací místnosti OÚ Koštice proběhla výstava s vánoční tematikou. Hlavní organizátorkou byla paní Petra Karlíková. Výstavu navštívilo 48 občanů.
Kromě zajímavých předmětů s vánoční tematikou od občanů našich obcí k výstavě přispěly také děti z koštické základní a mateřské školy.

Adventní výzdoba
Pečlivě se připravujeme na Vánoce a živý betlém. Připravují se jesličky, instaluje se vánoční osvětlení…

07.12.2007 Vánoční aranžování
Sedmého prosince se zájemci z řad místních žen zúčastnili vánočního aranžování s paní Hellerovou. Ta je tak zdatnou aranžérkou, že několik časopisů už otisklo obrázky mnohých z jejích výtvorů.
Aranžování se všem líbilo a všechny bavilo. Ač díla vypadala zprvu velice složitě, každá z účastnic si nakonec odnesla vlastní, velice povedený svícen.

Výtvarná dílna
Dnes se děti sešly v koštické hasičské zbrojnici, aby si vyrobily krásné vánoční dárky pro své blízké. K dispozici byly barvy na textil, které našly upotřebení na polštářcích a taškách. Originální dárky vznikly také „nalepením“ obrázků z papírových ubrousků na dlaždice a kameny.

01.12.2007 Mikulášská
Prvního prosince přišli do Koštic čerti. Na sále kulturního domu se konala mikulášská nadílka, jejíž součástí bylo vystoupení dětí z Mateřské školy Koštice a čertovská pohádka v podání místních ochotníků.

16.11.2007 Den jablka aneb Štrůdlování
V sobotu 16. listopadu 07 jsme se odpoledne sešli v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát jsme ochutnávali vše, co bylo z jablka. Vedle pečených dobrůtek se objevily i dobrůtky tekuté (kalvádos z palírny pana Nováka). Specialitou byl příspěvek pana Vlasáka, který „uvařil“ klobásy se strouhaným křenem a jablky. Prostě pohodové odpoledne…

27. – 28.10.2007 Den historie
Ve dnech 27. a 28. října 07 se konala na sále Kulturního domu v Košticích výstava Den historie. Viděli jsme fotografie z dob dávných, ale i nedávných, místa, která dnes vypadají jinak, hledali jsme své přátele a kamarády, vzpomínali jsme…

Po dobu výstavy byly k nahlédnutí také všechny kroniky a další cennosti, které se nám podařilo zapůjčit. Poprvé jsme viděli také novou kroniku obce, kterou vede neuvěřitelným způsobem paní P. Karfíková. Vyhledává totiž zpětně informace od roku 1965, třídí je a zapisuje.

Výstava byla slavnostně otevřena starostou obce panem Vlasákem. Ten poděkoval všem, kteří v tomto roce aktivně pracovali pro obec.

19.10.2007 Setkání důchodců
V pátek 19. října 07 se v Kulturním domě v Košticích sešli důchodci na svém každoročním společném posezení. Celou akci zahájily děti z místní MŠ a ZŠ svým vystoupením. Potom už měla hlavní slovo dechovka Pichlovanka. Zaplněný sál se dobře bavil…

05.10.2007 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 5. října 07 jsme ve 20 hodin vycházeli z Koštic. Sešlo se nás 38, měli jsme baterky, lampiony, ale také louče. Cesta příjemně ubíhala, hezky jsme si popovídali. V polovině cesty na nás čekal pan Henc v hasičské ávii s tekutým občerstvením J!
Cesta do vesnice Klapý trvala okolo 2 hodin. Ve 22 hod už jsme se občerstvovali v místní hospůdce a čekali jsme na vystoupení skupiny historického šermu a ohnivého muže. Mezitím přijeli další „lenoši“ auty. Atmosféra byla úžasná, jen trochu zima. Po vystoupeních nás pan Henc naložil a odvezl zpátky do Koštic. Několik odvážlivců se ale vydalo zpět do Koštic zase „po svých“.
Jeden z největších zážitků nám připravil pan Kredba, který chtěl účastníky pochodu pořádně vystrašit, a tak v jednom úseku cesty na nás počkal a vždy, když šel někdo okolo, vhodil mu pod nohy kutálející se pneumatiku. To bylo ječení a smíchu!!!
Takže příště se prý půjde zase!

21.09.2007 Návštěva divadelního představení
21. září 2007 jsme navštívili Divadlo Radka Brzobohatého v Praze. Měli jsme zakoupené vstupenky na divadelní hru Barmanky. Celé představení odehrály 4 herečky, hra byla humorně laděná, parodovala vztahy mezi muži a ženami. Pro některé z nás byla ale hra trošku zklamáním zejména kvůli používaným jazykovým prostředkům ( příliš vulgarit a obecného jazyka).

08.09.2007 Oslavy hasičů v obci – 110 let SDH
V sobotu 8. září 2007 oslavoval SDH Koštice 110 let své činnosti, zároveň došlo k slavnostnímu otevření hasičské zbrojnice. Kdo přišel, nelitoval! Po slavnostním zahájení jsme mohli vidět bohatý program: přehlídku historických hasičských vozidel, vyprošťování zraněného z auta, práce hasičů na plošině, dovednosti dětí – mladých hasičů. Vystaveny byly i historické dokumenty SDH Koštice. K tomu všemu hrála dechovka a mohli jste ochutnat i něco dobrého na rautu uvnitř hasičské zbrojnice. Ještě dlouho do noci se v hasičárně zpívalo a tancovalo.
Na oslavy byli pozváni i členové bývalého zastupitelstva, kteří se o vybudování hasičské zbrojnice zasloužili. Největší práci ale odvedli členové SDH, kteří zde v uplynulých letech odpracovali spoustu hodin dobrovolnické práce. Patří jim za to velké uznání.
Novou požární zbrojnici budovali tito občané – hasiči
pan J. Štekrt, pan J. Henc, pan Z. Henc, pan J. Valina, pan P. Grund, pan S. Fryč ml., pan J. Nasavrcký, pan K. Pfeifer, pan J. Zelinka st., pan M. Grunt, pan J. Fernet, pan J. Holešovský, paní M. Kristová, pan P. Mareš, pan K. Kubáč, pan P. Šandera, pan K. Kléger, pan J. Kuzbach , pan A. Kredba , pan J. Zimmermann , pan A. Žák , pan P. Štyler, pan V. Chaloupka , pan J. Zelinka ml., pan R. Dvořák, pan P. Bradáč, pan J. Bradáč, pan Milan Beneš, pan Martin Beneš, pan L. Pleticha , pan J. Kubáč , pan R. Jirásek, pan R. Grund, pan P. Zajíc

01.09.2007 Rybářské závody
V sobotu 1. září se ve Vojnicích uskutečnily rybářské závody pro děti. S nápadem přišel spolek kulečníkářů. Ti společně s kulturní komisí OÚ a TJ Sokol Koštice připravili dětem netradiční zážitek.
Sešlo se 22 soutěžících, další občané přihlíželi. Počasí se vydařilo, ryby „ braly“, všichni se příjemně bavili. První rybu ( spíše rybičku – 7 cm velikou J!) chytil Jára Dvořák, nejmladším rybářem byl Lukášek Dvořák a největší rybu ( 22 cm dlouhou) chytil Tomáš Khýn.

1. místo Milan Khýn

2. místo Milan Kristek

3. místo Pavel Kovařík

Zvláštní ocenění získala paní Kofrová – cenu pro nejlépe chytajícího rodiče J!
Všechny děti dostaly odměny – pomůcky pro rybáře. Poděkování za vydařenou akci patří zejména p. Kaslovi, panu J. Krejčímu, paní A.Skalské a všem ostatním!
Večer se účastníci sešli ještě u táborového ohně. Vzpomínalo se ( na místní hospodu, na divadelní představení, na bývalé občany obce, na budování vodovodu…) a plánovalo!
Na kytaru hráli a zpívali pan Hauptvogl a pan V. Formánek ( hrají opravdu skvěle!).
Zájemci o rybářský kroužek se hned na místě domluvili, že se budou scházet pravidelně. Vedoucím kroužku je pan J. Vlasák.

Vybudování vodovodu do bažantnice
Aktivita členů Mysliveckého sdružení Žejdlička stoupá. Po úspěšné Poslední leči v prosinci 06 a po vydatné pomoci při oslavách Dne dětí v červnu 07 se členové mysliveckého sdružení Žejdlička vrhli na počátku září na vybudování vodovodu do bažantnice ve Vojnicích. Celá akce byla prováděna svépomocí, finančně vypomohl mysliveckému sdružení OÚ Koštice.

Oprava kaple ve Vojnicích
Ve Vojnicích ( podle dobových dokumentů je ale prý správně ve Vojnici) na návsi se nachází již od roku 1878 kaple. Ta byla zasvěcena svatému Andělu Páně. V nedávné minulosti byla vykradena, vandalsky bylo téměř vše zničeno. Před několika lety byla opravena a za pečlivého starání se byla udržována zejména panem J. Nožičkou a paní M. Zlatohlávkovou.
V měsíci červenci roku 2007 došlo svépomocí k menší rekonstrukci – vymalovalo se, opravil se oltář, došlo k zasklení poničených okenních tabulí, opravily se vchodové dveře a byly obnoveny všechny nátěry. Dobrovolně zde několik hodin ( spíše dnů) odpracovali pan J. Nožička, pan V. Chaloupka ml., pan M. Skalský, pan A. Žák, slečna M. Vykročilová, paní H. Nožičková, paní I. Berková a paní A.Skalská. Kaple byla zpřístupněna slavnostním programem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. V současnosti pan Nožička zabudoval ke vchodu do kaple mříže, do kapličky se můžete podívat vždy o víkendu.

Budování dětského hřiště ve Vojnicích
V průběhu prázdnin začali občané Vojnic s pracemi na svém dětském hřišti. Pan Šafránek zajistil mechanizaci, pomocí které se zlikvidovaly náletové dřeviny, ostatní občané
( zapojili se i chalupáři) pomáhali s drobnými pracemi, to hlavní na ně ale teprve čeká. Úprava plochy! Za několik týdnů bude určitě veseleji…To už zde budou lavičky, ohniště a betonový stůl na stolní tenis. Ten objednali manželé Krejčí a chtějí ho věnovat jako sponzorský dar místní mládeži. Všem, kdo se podílejí na výstavbě dětského hřiště, patří velké poděkování.
Zároveň se OÚ Koštice snažil zajistit finanční prostředky z grantových zdrojů. Bohužel, navrhovaný projekt nebyl vybrán mezi realizované akce pro rok 2007. Musíme si tedy poradit sami. Dětské hřiště by mělo být slavnostně otevřeno v květnu 2008.

21. – 24.08.2007 Dětský tábor – Peruc 2007
V době od 21. do 24. srpna proběhl pro děti z Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic minitábor v prostorách letního dětského tábora Peruc. Pobytu se účastnilo celkem 22 dětí. Celých 5 dní se děti musely obejít bez televize, počítače, videa. Místo toho sportovaly, hrály si, prošly stezku odvahy, na chvíli se staly indiány…Největším zážitkem ale bylo stavění hrází v místním potoce ( mimochodem zde také poprvé v životě viděli živé raky)! Pro ilustraci přikládáme několik foto.

24.07.2007 Volejbalový turnaj I + II
V průběhu prázdnin jsem chodili hrát každý den navečer na obnovené volejbalové hřiště na ostrov u Ohře. Zažili jsme spoustu legrace a také „ hádek“ o každý sporný míč. Hrál každý, kdo přišel.
24. července 2007 se uskutečnil volejbalový turnaj dvojic. Za pomoci Kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice se sešlo celkem 9 dvojic. Po turnaji jsme poseděli u ohně ( na kytaru hrál Tomáš Vlček – a moc hezky J!), zpívali, povídali a bylo nám moc fajn.
Volejbalový turnaj dvojic vyhrál Honza Skalský s Hankou Švábovou, druzí byli Michal Skalský a Iva Vykročilová a na třetím místě Vlasta Chaloupka a Markéta Vykročilová. Účast byla hojná, večer jsme poseděli u ohně, na kytaru hrál skvěle Tomáš Vlček…
Druhé kolo turnaje ve volejbalu se uskutečnilo 26. srpna 2007 – a soutěžily trojice. Tentokrát se účastnila i dvě družstva ze Slavětína. Koštičtí se ale nedali a turnaj vyhráli trojicí ve složení: J.Skalský, M. Skalský a I. Machová. Družstvo Slavětín I. skončilo na druhém místě.
Podívejte se, jak to vypadalo ( nejúžasnější jsou ta rozbitá kolena I. a M. Vykročilových J):

18.08.2007 Návštěva pražské ZOO
18. srpna 2007 jsme se vydali na výlet do pražské ZOO. Odjížděli jsme brzy ráno, abychom si ZOO pořádně užili. ZOO v Praze je opravdu úžasná! Nádherné pavilony, velké množství zvířat, různé atrakce pro děti…ale také davy návštěvníků! To některým z nás opravdu vadilo. U autobusu jsme se sešli všichni a byli jsme pořádně unavení. Zejména děti si ale návštěvu ZOO užily.

Výlet do neznáma
V červenci s námi jely děti na utajený výlet. Nikdo – kromě paní Skalské – nevěděl, kam se jede. Ráno se účastníci výletu sešli na nádraží a tím jejich cesta do neznáma započala. Navštívili jsme muzeum železnice v Lužné u Rakovníka. Společně jsme prolezli všechny mašinky, posvačili jsme v jídelním voze a celou cestu zpět jsme hráli ve vlaku tichou poštu J!
Příští prázdniny nás čeká další tajemný výlet. Tak pojeďte s námi…

16.06.2007 Ekologická havárie na rybníku ve Vojničkách
V pátek 16. června 2007 volali občané Vojniček, že se něco děje v místním rybníčku. A opravdu, po hladině plavalo velké množství uhynulých ryb. Hygienická stanice zjistila z rozborů vody, že k úhynu nedošlo otravou vody, ale nedostatkem kyslíku. Vlasta Chaloupka ml. a Michal Skalský tahali z vody mrtvé ryby, na břehu jim pomáhali pan Vlasák a pan Podaný. Někteří z přihlížejících se divili, jak velké ryby žily v takovém malém rybníčku.

Den dětí + slavnostní otevření odpočinkové zóny u Ohře
Neformální skupina mladých pod názvem Koštická omladina získala od Národní agentury Mládež 180 000 korun na vybudování odpočinkové zóny na ostrově u Ohře. Finanční prostředky byly přerozděleny z peněz EU.
Podle projektu se práce daly rozdělit do několika etap.
Leden a únor byl vyhrazen na prořezání keřů, likvidaci náletových dřevin a ošetření vzrostlých topolů.
Druhá fáze proběhla v březnu. To se opravovala lávku přes rameno Ohře. Místo plechů se pokládalo dřevo, celá kovová konstrukci prošla generální opravou, a tak se brousilo a natíralo. Lávka musela být několik dní pro veřejnost uzavřena.
V dubnu a květnu se zabudovaly lavičky a dětské prolézačky, ale také dvě týpí a krásný indiánský totem.
Členové Koštické omladiny sice velice aktivně pracovali, ale zároveň byli rádi za každou pomoc. Brigády občanů se vyhlašovaly místním rozhlasem. Celou akci měli na starost pan Vlasta Chaloupka ml., pan Jaroslav Vlasák a paní Anna Skalská.
V červnu došlo k slavnostnímu otevření. Projekt na obnovení rekreačně oddychové zóny na ostrově byl ukončen oslavou Dne dětí – tedy soutěže a atrakce, hudba, skákací hrad…
Pevně věříme, že se vám celá akce líbila a že jste spokojeni s tím, jakou má nyní ostrov podobu. Mladí z Koštické omladiny sehnali peníze z grantů agentury Mládež, pracovali a pracovali, ale bez pomoci Vás, občanů, by jen těžko celou akci zvládli. Odvedli jste ohromný kus práce, patří Vám největší poděkování.

Dětský karneval
Během velikonoční soboty se již tradičně uskutečnil karneval pro děti. Akci pořádala kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice. Tentokrát jsme šetřili finanční prostředky, a tak celá organizace karnevalu proběhla ve vlastní režii. Soutěže pro děti organizovali dva klauni – paní Špiclová a paní Skalská. Hudbu vybíral a pouštěl Tomáš Hauptvogl. Děti si mohly koupit lístek do bohaté tomboly ( vyhrával každý J). Odpoledne plné soutěží, zábavy a pohody rychle uběhlo…

Návštěva Dětského domova v Lounech
Navštívili jsme Dětský domov v Lounech ( jsou zde umístěné děti ve věku od 3 do 15 let). Děti byly spokojené, hrály s námi hry, dostaly nějaké sladkosti, paní Bělochová upekla vynikající řezy a paní Špiclová kremrole, po všem se jen zaprášilo…Prostě příjemný zážitek. Jen nám bylo trochu smutno z toho, kolik dětí je u nás stále ještě v ústavech. Patříme spolu s Rumunskem a Bulharskem k zemím, které mají nejvyšší počty dětí v dětských domovech, a to je určitě špatně.

30.04.2007 Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic proběhlo na dvakrát. Nejprve jsme se sešli ve Vojničkách – už 28. dubna. Tam jsme upálili – za mohutného povzbuzování – jen jednu čarodějnici. Oheň vzplál pod parkem, celou akci provázel přílet dvou skutečných čarodějnic. Sešlo se nebývale hodně lidí, další okolo letící čarodějnice vzplála na hranici, děti soutěžily a něco malého dostaly za odměnu…prostě hezký večer.
V pondělí 30. dubna byl oheň zapálen také v Košticích. Tady uhořely dokonce tři ježibaby! Další dvě přiletěly na sraz a obtěžovaly slušné občany obce. Návštěvníků bylo opravdu hodně ( až došlo pivo a muselo se čekat na nový přísun), nálada výborná, jen trochu zima J!
Mimochodem čarodějnic se objevilo v našich obcích více než obvykle – nějaká visela ve Vojnicích, jedna seděla na stromě na ostrově, dvě baby stály u plotu ve Školní ulici, jedna letěla naproti poště. Ale úplně první čarodějnice seděla před školou!!! Hezký nápad, snad jich příště bude více.
Vzhledem k velikému suchu na celou akci dohlíželi hasiči.

13.05.2007 Vítání občánků
V neděli 13. května 2007 v 15 hodin jsme se sešli v Kulturním domě v Košticích, abychom obnovili tradici oslav Svátku matek a dlouhou řadu let opomíjenou tradici vítání občánků.
Nejprve jsme tleskali programu, který nacvičili se svými vyučujícími žáci místní základní školy a mateřské školy. Poprvé při této příležitosti zde vystoupili také nejmenší děti z mateřského centra Sluníčko.
Potom už nastala slavnostní chvíle, starosta obce pan Vlasák připomněl důležitost matky při výchově dětí, zdůraznil její nezastupitelnou úlohu a zároveň poděkoval ženám – matkám za všechnu tu lásku, obětavost a trpělivost.

Velikonoční aranžování
Paní Irena Hellerová vedla seminář věnovaný velikonočnímu aranžování. Vznikly z toho překrásné věci, ostatně podívejte se sami.
Fotogalerii doplňují ještě velikonoční perníčky, které upekly a nazdobily paní Skalská, paní H.Hoblíková a paní Horová.
Tak se inspirujte a my se těšíme na další akci – Adventní aranžování.

23.12.2007 Povídání o Vánoční kuchařce
Vánoční kuchařka
Týden před vánočními svátky přinesly místní dámy ukázku svého cukroví. Po dlouhém zvažování bylo stanoveno omezení: maximálně 3 druhy, od každého druhu 10 kusů. Původně jsme chtěli celou akci pojmout jako soutěž o nejlepší a nejchutnější a nejkrásnější….cukroví, ale sešlo se tolik dobrot, že jsme od takového hodnocení ustoupili.
23. prosince 2006 jsme společně poseděli u čaje, popovídali jsme si a vzájemně ochutnali dobrůtky. Z celé akce vznikla tato Vánoční kuchařka.

Oslavy 80 let činnosti a současnost TJ Sokol Koštice
Každá obec má nějaký sportovní oddíl – a většinou to bývá oddíl zaměřený na fotbal. Platí to i pro Koštice. Tj Sokol Oslavovalo v roce 2006 80 let činnosti. U této příležitosti byl vydán Fotbalový zpravodaj, kde najdete průřez historií, ale také statistické údaje. Vše u nás v obci perfektním způsobem sleduje již několik desítek let pan Václav Kubeš. Patří mu za to veliké poděkování. A pokud máte čas a chuť, podívejte se do sekce Spolky…
V současnosti – tedy od 1.9. 2007 fotbalové mužstvo mužů prozatímně končí svoji činnost. Důvodem je nedostatek hráčů. V letošní sezóně máme soutěž obsazenu pouze mužstvem dětí – hrají v kategorii minikopaná.