Stalo se rok 2009

… zpět

Rok 2009

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27. prosince se opět sešli zájemci o pohyb – tentokrát na Vánočním turnaji ve stolním tenisu. Účastníků bylo převelice – 8 dětí a 15 dospělých. Nejlepší z dětí byl Pavel Kovařík, druhé místo vybojoval Tomáš Šajner a na třetím místě skončil Míra Bozděch. V kategorii dospělých byl nejlepší místní vietnamský prodavač Nguen (aneb Pavel), který vyhrál všechna utkání! Druhé místo obsadila paní Smržová a třetí byl Pavel Kovařík st.. Vůbec ale nešlo o to, kdo vyhrál! Důležité je, že jsme se zvedli od plných mís a od bohatého televizního programu! Všem účastníkům děkujeme! ( Bohužel fotografie se tentokrát nepodařily, jsou příliš rozmazané a nekvalitní. Nabízíme tedy alepoň pohled na vítěze.)

26.12.2009 Vánoční zpívání ve Vojnicích
Již tradičně jsme se opět sešli 26. prosince v kapli ve Vojnicích při společném zpívání koled. Protože bylo nádherné počasí, návštěvníci spojili akci s procházkou po okolí. Kroky směřovaly zejména k místnímu rybníku a vybudovanému altánu. Znovu jsme obdivovali, kolik práce zde místní občané spolu s členy neformálního sdružení Mladé Vojnice udělali!

Čtvrtá adventní neděle
Poslední – tedy čtvrtá adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Zde přivítala návštěvníky nádherně vyzdobená kaplička – zvonička. Součástí výzdoby byl malý betlém vytvořený dětmi ze ZŠ a MŠ Koštice. Lampión přání tentokrát zůstal viset na stromě, ale všichni návštěvníci se shodli, že to znamená, že všechno stěstí zůstane v Želevicích.

Třetí adventní neděle
Třetí adventní neděle tentokrát proběhla v Košticích. Programu předcházel pokus o první staročeský koštický jarmark. Ten přilákal velký počet návštěvníků, kteří v mrazivém počasí okukovali, chválili a kupovali výrobky místních a okolních občanů. Nakonec byl takový zájem, že netačily připravené stoly pro prodejce, ale ani občerstvení pro návštěvníky :)! Rozsvícení vánočního stromku a další program byl vzhledem k velké zimě zahájen v 16 hodin. Někteří prodejci se zřekli svého zisku a věnovali ho místní základní a mateřské škole, za což jim paní ředitelka velice děkuje. Celá akce byla mimořádně povedená. Dále už vizte fotogalerii…

Druhá adventní neděle
Druhá adventní neděle se uskutečnila ve Vojnicích před místní kapličkou. Prostory kaple byly nazdobeny, a tak návštěvníci mohli litovat neutěšeného stavu koštického kostela. Tentokrát program proběhl podle stanoveného scénáře: zpívali jsme koledy, zapálili druhou svíci na adventním věnci, poslali jsme k nebi další lampión přání a chvilku jsme si v mrazivém počasí popovídali se svými známými.

První adventní neděle
První adventní neděli se zapálila svíčka na největším adventním věnci na Lounsku v obci Vojničky. Sešli se zde občané, aby si připomněli dobu Adventu – dobu očekávání narození Ježíše Krista. Bohužel se vzhledem k počasí nepodařilo pustit lampión přání. Po slavnostním rozsvícení stromku, který nádherně nazdobily místní děti, se občané sešli k malému občerstvení v budově bývalé školy. Adventní věnec připravily paní Hellerová, paní Nožičková a paní Horová s dcerou Janou.Všem, kdo pomohli zajistit společné slavnostní chvíle patří velké poděkování.

31.10.2009 Brigáda ve Vojnicích
V sobotu 31. října 09 v dopoledních hodinách se sešlo 27 občanů a chalupářů z Vojniček na brigádě. Cílem společné práce byl úklid místního parku, průřez zeleně a výsadba nového živého plotu. Udělal se velký kus práce. Děkujeme!

Výtvarná díla paní Hoblíkové
V sobotu odpoledne se sešli zájemci o výtvarnou tvorbu. Pod vedením paní Hoblíkové si mohli nakreslit tričko nebo tašku. Zejména dětem se práce moc líbila.

Výtvarný kroužek pro děti
Každou středu se koná ve škole kroužek pod vedením ředitelky školy paní Mikulové – 1x za 14 dní se střídá vždy skupina malých a velkých dětí, které tak vhodným způsobem vyplní svůj volný čas.

Strom v Želevicích
V centru Želevic se nachází nádherně vzrostlý stoletý jasan, který ale potřebuje odborný průřez.Z toho důvodu jsme zažádali o grant na odborné ošetření mimořádných stromů.

Práce na záchraně kostela
V uplynulých dnech se rozběhly práce v těsném okolí kostela, které mají za úkol zmapovat, jak moc je kostel poškozený. Vstup do kostela je v současnosti na pokyn dvou nezávislých statiků zakázán, uvnitř budovy jsou praskliny tak veliké, že do nich můžete vstrčit ruku. Čekáme na výsledky geologického průzkumu a zároveň intenzívně jednáme s Litoměřickou diecézí na řešení.

16.10.2009 Setkání důchodců
V pátek 16. října se již tradičně sešli důchodci na společném posezení. Kromě obvyklého tance jim tentokrát zpříjemnili společně strávené odpoledne herci – amatéři z lounské knihovny. Po ukončení oficiálního programu se na koštickém sále ještě dlouho do noci zpívalo…

Úprava parku v Košticích
Během uplynulých dvou víkendů se uskutečnily brigády na úpravu parku v Košticích. Byly vybourány zdi starého plotu u pomníku padlých, došlo k průřezu zeleně, odstranění starých obrubníků a položení dlažby jako nmové cestičky skrz park. Všechny úpravy byly dělány dobrovolnickou prací zejména mladých kluků. Úprava okolí pomníku padlých a nově vytvořená dlažba jsou spolufinancovány z projektu Česká pošta lidem.

02.10.2009 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2009 se uskutečnil další ročník pochodu na Házmburk, či spíše pod Házmburk, protože hrad je v noci z bezpečnostních důvodů uzavřen. Tato novodobá tradice získala pevné místo v kalendáři akcí uskutečňujícíhc se v našich obcích. Letos se pochodu účastnilo přes 70 zájemců (ve tmě se to špatně počítá :)!). V cíli čekala na účastníky odměna v podobě malého ohňostroje.

27.09.2009 Svatováclavské posvícení
V neděli 27. září se v Želevicích uskutečnilo Svatováclavské posvícení. Celé odpoledne se mohli zájemci účastnit soutěží, poslechnout si písničky, zatancovat si, jen tak si popovídat se známými nebo se podívat na „živý obraz“ či chcete-li scénku o vzniku obce (který se setkal s velkým ohlasem!) a několik dalších pseudohistorickcýh vystoupení.
Starosta obce pan Vlasák a místostarosta obce pan Jaroš také na této akci předali ocenění Renatě Hoblíkové a Jiřímu Ročkovi za poskytnutí první pomoci svému kamarádovi. Ve večerních hodinách vystřádali taneční hudbu manželé Mísařovi z Vojniček se svými kytarami a harmonikami. Celá akce se povedla, už se těšíme na příští Svatováclavské posvícení v Želevicích.
Diváci na konci výše zmíněné scénky, předvedené skupinou Tepelgurth sami rozhodli, který z možných výkladů vzniku názvu Želevice je pravdivý. Ač to může znít neuvěřitelně, zvítězila verze, podle níž se kdysi u Ohře usadila a vesnici založila skupina sedláků. Rytíř Košek Koštický z Koštic, zakladatel Kotic a majitel zdejších pozemků, chtěl novou ves nějak pojmenovat. Zeptal se tedy jednoho sedláka, co tam mají zvláštního či jiného. Sedlák pravil, že tam jednou viděli lvici. Rytíř mu nerozuměl, chtěl to tedy zopakovat. Nato sedlák zahulákal: „Že lvice tu byla, povídám!“ Košek se zaradoval a pojmenoval ves Želvice.

Oprava kapličky v Želevicích
Kaple v Želevicích byla těsně před Želevickým posvícením opravena: byla vyspravena venkovní omítka, došlo k novému nátěru venkovních stěn a k oplechování střechy. Významnou měrou se na opravách podílel pan Kalita, za což mu děkujeme. O výzdobu a úklid se již tradičně postaraly paní Landová a Kalachová – i jim patří poděkování.
K velkým úpravám prostředí došlo také v prostoru před želevickou hospodou.
Podívejte se, jak to nyní v Želevicích vypadá…

Oprava chodníků
V Košticích probíhá již dva měsíce oprava chodníků podél hlavní silnice. Akci finančně podpořil Ústecký kraj. Hlavní část je dokončena, zbývá ještě vybudovat nový úsek od přechodu směrem k místnímu obchodu.

Rekonstrukce sochy sv.Jana – před a po
V těchto dnech byla dokončena úprava okolí významné koštické kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého. Samotná sochy byla zrestaurována v loňském roce za podpory Ministerstva kultury ČR, úprava okolí se prováděla nyní – za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podívejte se a porovnejte nedávnou minulost s přítomností.

Návštěva Německa
Delegace mikroregionu navštívila Německo
Mikroregion Perucko ve spolupráci s obcí Koštice zorganizoval pro mladé hasiče SDH Koštice výlet do spřátelených obcí v německém pohraničí. Výlet byl zároveň odměnou pro družstvo dětí, které v loňském roce úspěšně reprezentovalo obec a region v hasičských soutěžích.

08. – 09.08.2009 Výlet hasičů
Hasiči se vydali na dvoudenní výlet
Sbor dobrovolných hasičů Koštice uspořádal pro své členy ve dnech 8.-9. srpna 2009 dvoudenní výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi a do ZOO ve Dvoře Králové. Poděkování za organizaci patří zejména panu J. Hencovi.

Zřízení dětského koutku v Želevicích
Místo na hraní pro děti bylo zřízeno i v Želevicích!
V Želevicích byl vytvořen malý koutek pro děti. Skluzavku sestavili ve svém volném čase občané Koštic a Želevic, za což jim moc děkujeme .:)! Postupně bude koutek osazen ještě pískovištěm a dalším herním prvkem.

Oprava morového sloupu
Opravy se dočkal morový sloup na hřbitově v Košticích
Morový sloup V uplynulých dnech byl vedle křížku u Želevic opraven také morový sloup, který je dominantou na hřbitově v Košticích. Podívejte se, jak zajímavě nyní vypadá. Nyní se opravuje socha sv. Václava ve Vojničkách.

09.08.2009 Kuličkyáda
V neděli 9. 8. proběhl na ostrově v Košticích druhý ročník celorepublikového turnaje ve cvrnkání kuliček. Dopoledne se utkaly děti, z nich zvítězila Štěpánka Fryčová, druhé místo obsadil Michal Dufek a třetí byla místo Lenka Šímová.
Od 13 hodin se sešli dospělí – 7 místních a 13 z Prahy a okolí.
Po pěti hodinách byly známy tyto výsledky: 1. místo Pavel Zoufaly (mistr ČR ve cvrnkání kuliček), z domácích byl nejlepší na 10. místě se umístivší Vladislav Formánek a na 12. místě Zdeněk Hakl.
Turnaj se velmi vydařil, jen doufáme, že příští rok nás podpoří větší množství domácích.

02.08.2009 Neckyáda
V neděli 2. srpna se konala po někoilika letech opět Neckyáda. Přišlo se podívat hodně lidí, ale lodí mohlo být více!!! Nicméně užili jsme si pohody a zábavy.

Záchrana rybníka
Rybník ve Vojnicích prožíval nečekaně složitou situaci – rychle unikala voda okolo stavidla. Přestože byl přítok do rybníka před několika lety rekonstruován, práce nebyly udělány vhodným způsobem. Nyní se muselo věe napravit, aby nedávno vysazené ryby neuhynuly. Akce se ujali chaťáci a chalupáři (= kulečníkáři), moc jim děkujeme, zachránili rybník před havárií!!!

Úprava okolí sochy sv.Jana Nepomuckého
Okolí sochy sv. Jana je již upraveno.
Okolí sochy je konečně finálně upraveno a socha je tak kompletně zrekonstruována.
Foto:

Oprava křížku u Želevic
Nedávno poškozená památka se dočkala opravy
Křížek u ŽelevicKřížek u Želevic je nyní opraven – je narovnán kříž a opraveno písmo ve spodní části památky. Doufejme, že nedojde k opětovnému poškození.

11.07.2009 Pouť ve Vojničkách
Vojničky se dočkaly obnovení tradice!
V sobotu 11. července 09 se po dlouhých letech ve Vojničkách konala tradiční pouť. Letošní rok byl takovým skromným začátkem, pevně věříme, že se stane z tohoto pokusu o obnovení dávné tradice pravidelná akce, na kterou se budeme všichni z Vojniček a okolí těšit. Letošní pouť se opravdu vyvedla, přestože počasí příliš nepřálo, přišlo přes sto návštěvníků. Příjemná atmosféra, pohostinnost místních hospodyněk, neobvyklé lampiónové osvětlení – to vše přispělo k zajímavě prožitému večeru.

Havárie kanalizace
V ulici Na Vinici se propadla část kanalizace!
V ulici Na Vinici se v pátek propadla kanalizace, podívejte se, jakým způsobem. Nyní se jedná o urychlené opravě, což není v době dovolených vůbec jednoduché. Za uplynulý rok je to další velká havárie kanalizace (předtím v Říční ulici). Je tedy vidět, že celková rekonstrukce kanalizace, případně její nová výstavba je pro obec nezbytnou nutností.

19. – 21.06.2009 Plavba na raftech po Berounce
O víkendu 19.- 21.června se uskutečnila další akce pro občany našich obcí – sjíždění řeky Berounky na raftech. Celou akci provázela spousta smíchu a pohody. Bolí nás ruce, záda….celé tělo. Povedlo se vše….vlastně i počasí, protože jsme sice zmokli a hodně, ale jen krátce :)! A tak se těšíme na příští rok, kdy plánujeme navštívit naši řeku – Ohři.

Restaurování sochy
Socha sv.Jana Nepomuckého v Košticích byla opravena
Na podzim uplynulého roku se začala restaurovat socha sv. Jana Nepomuckého v koštickém parku, náklady na tuto opravu byly z části hrazeny z grantu Ministerstvo kultury ČR. Nyní jsme získali další finanční prostředky na úpravu okolí této kulturní památky a také na opravu sochy sv. Václava ve Vojničkách.

Pokácení nebezpečných stromů
Přes zimu bylo pokáceno několik nebezpečných stromů v Želevicích. Nyní se místo nich zasadí nové stromky…

Zarybnění vojnického rybníku
Rybník ve Vojnicích byl zarybněn!
Ve Vojnicích byl v uplynulých dnech zarybněn místní rybník. Byl sem vložen cca metrák kaprů a jedna štika. Na rybníku je zákaz nekontrolovatelného chytání ryb. Bližší info na OÚ Koštice.

10.05.2009 Oslavy Dne matek
V neděli 10. května se na sále Kulturního domu v Košticích uskutečnila oslava Svátku matek. Program zahájila svým zpěvem Alena Bozděchová, potom následovalo vítání nových občánků – letos byli čtyři (Adélka, Petruška, Malvínka a Dominik). Starosta obce pan Vlasák všem popřál hodně zdraví a pohody a poděkoval všem matkám za obětavost a starostlivost.
Dalším bodem programu bylo baletní vystoupení místních kluků, které nacvičili s paní Skalskou. No a potom už mohli návštěvníci sledovat vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ pod vedením svých obětavých učitelek: paní ředitelky Novotné, paní Vágnerové, paní Karfíkové a slečny Šimůnkové. Všem patří velké poděkování za to, že se nedělní odpoledne tak povedlo.

01.05.2009 Vojnické slavnosti
Vyvrcholení obnovy Dragounských lázní
V pátek 1. května vyvrcholil ve Vojnicích projekt neformální skupiny Mladé Vojnice, která získala finanční podporu pro svůj nápad Obnova dragounských lázní od EU v rámci programu Národní agentury Mládež. V uplynulém roce ve Vojnicích budovali dobrovolníci prostor u rybníka – přístupovou cestu a altán s malou fontánou k posezení občanů a návštěvníků obce. Celý projekt byl zakončen Vojnickými slavnostmi – bohatým kulturním programem: scénický tanec, výstava uměleckých fotogragií skupiny FOMART, představením klauna, velice zajímavým vystoupením ohnivé show a nádherným ohňostrojem. Vše vhodným způsobem doplnila country kapela Parťáci. Akce přilákala nabývalé množství lidí, odhady mluví až o 250 spokojených návštěvnících.

30.04.2009 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4. se v Košticích a Vojničkách již tradičně pálily čarodějnice. Letos program oživil chůdař…Škoda jen, že se tak ochladilo a že pršelo. Ale nevadí, čarodějnice jsme stejně spálili!

Sběřný dvůr 2009
S nástupem teplejšího počasí se začíná zase využívat více sběrný dvůr – přechodné uložiště tříděného odpadu. Areál byl vybudován za finanční podpory Ústeckého kraje. Na jaře se musí ještě na budově opravit zbytek střechy, aby byla chráněna proti dešti a větru. A takhle to nyní ve dvoře vypadá…

14.02.2009 Masopust
14.února se v našich obcích konal tradiční masopustní průvod. Ačkoli se nás nesešlo tolik, jako minulý rok, všichni si užili zajímavé odpoledne plné dobrot, nabízených šikovnými hospodyňkami.
Letošní maspoust byl také poněkud ozvláštněný faktem, že dělo neobsluhovali vojáci, ale čtveřice teletubbies. Krom toho se objevily některé nové masky.

07.02.2009 Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. února se na sále kultruního domu konal další turnaj ve stolním tenisu.
Tentokrát kategorii mládež do 15 let vyhrál Pavel Kovařík, druhý byl Milan Kristek a třetí Roman Dvořák.
V soutěži dospělých zvítězil p. Kovařík st., jako druhý se umístil p. Holub, třetí místo obsadil p. Vlasák.

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27.12. odpoledne se konal trunaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé.
Účast byla neobvykle vysoká, ping-pongového klání se zůčastnilo devět dětí a šestnáct dospělých.
V kategorii dětí zvítězil Milan Kristek, na dalších místech se umístili M. Klaban a T. Šajner.
V kategorii mužů tentokrát nelze nezmínit dvě zajímavosti – turnaj byl mezinárodní díky účasti místního vietnamského obchodníka, který si nechává říkat Pavel a -což je možná ještě zajímavější- na třetím místě v kategorii mužů zvítězila žena.
Ještě přehled vítězů: První místo – Vietnamec Pavel, druhé místo: Pavel Kovařík, o třetí místo bojovali paní Smržová a pan Smrž, na pomyslném stupni vítězů nakonec stanula paní Smržová.
Děkujeme všem za účast.

Tříkrálová sbírka
Kašpar, Melichar a Baltazar opět v ulicích.
Tak jako minulý rok, i letos obcházeli naší obcí Tři králové.
Cílem každé tříkrálové sbríky je pomoci a udělat radost někomu, kdo je nějak znevýhodněný, handicapovaný a potřebuje podporu ostatních. Letos se samy děti rozhodly, že peníze poskytnou dětskému fondu UNICEF.
Tři králové od Vás tentokrát vybrali celkem 4 326 Kč a 10 euro.