Boží muka ve Vojničkách

… zpět

Drobná sakrální památka je zhotovena z pískovce. Sochařské dílo tvoří sokl, nízký dvoudílný sloup kruhového průřezu a boudička. Strany boudičky zdobí reliéfy. Barokní boží muka pocházejí z roku 1675.