Kaple sv. Anděla Strážce ve Vojnicích

… zpět

Kaple sv. Anděla strážce byla postavena před rokem 1906. Kaple je drobnější sakrální stavbou. V 2. polovině 20. století, kdy nesloužila původnímu účelu (byla využívána i pro potřeby JZD), kaple postupně velmi zchátrala. Roku 2011 byla kaplička opravena díky nadšení obyvatel z Vojnic a Koštic za podpory Obce Koštice a finanční spoluúčasti MMR ČR.