Sloup se sochou sv. Vavřince

… zpět

Sloup se sochou sv. Vavřince

Sochařské dílo z roku 1740 je složeno ze soklu, sloupu kruhového průřezu a stojící figury. Přední strana soklu má rytou výzdobu. Muž v liturgickém rouchu drží v jedné ruce palmu a opírá se o rošt, který má za sebou.