Socha sv. Václava ve Vojničkách

… zpět

Sochařské dílo z roku 1746 tvoří zdobný sokl a stojící postava sv. Václava. Přední stranu soklu zdobí erbovní reliéf. Postava muže v kontrapostu je oděna ve zbroji. V levé ruce drží korouhev a druhou rukou přidržuje štít. U nohou má andílky. K rekonstrukci sochy došlo v roce 2009 za finanční spoluúčasti MMR ČR.