Vidlák ve Vojničkách – Zvonička

… zpět

Zvonička typu vidlák pochází z 19. století. Konstrukci tvoří kmen dubu, který se rozdvojuje. Vrchol je kryt stanovou stříškou. Hlava zvonu má tvar dřevěného hranolu. Na kmeni je vyryta datace. Zvon byl osazen v roce 2015.