Měsíc: <span>Leden 2020</span>

Projekt „Koštice – spolu!“

Projekt „Koštice – spolu!“ byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Cílem projektu Koštice – spolu! byla podpora mezigeneračního setkávání a vhodného využití volného času občanů ve vesnickém prostředí, kde je nabídka aktivit omezena. Projekt podporuje zapojení místní komunity, což by mělo vést

k rozvoji občanské aktivity v obci.

Cílem projektu bylo dodržování tradic v obci, podnícení pocitů sounáležitosti k obci, k místnímu regionu. Projekt měl vytvořit nový impuls a pomocí zajímavého programu zpříjemnit setkávání občanů všech našich obcí.

V uvedeném období se uskutečnilo 14 aktivit, které dobrovolníci připravili pro občany našich obcí. Aktivity podporovaly akce tradiční i nové:

Koštická pouť – setkání občanů: kulturní program pro občany (vystoupení dětí a mažoretek, duo Kamélie, ozvučení + hudební produkce, kouzelník Péťa)

Výstava obrazů: výstava koštického malíře Jana Hiráka

Legohrátky: celodenní hrátky rodičů a dětí s legem

Noční pochod pod Házmburk: společný noční pochod pod Házmburk zakončený ohňostrojem

Kuličkiáda: turnaj v hraní

Tradiční pouť – setkání občanů ve Vojničkách

Rybářské závody ve Vojnicích (setkání občanů ve Vojnicích): rybářské závody s kulturním programem (hudební produkce + travesti show)

Posvícení v Želevicích: setkání občanů propojené kulturním programem

Odpoledne s deskovými hrami: společné hraní různých deskových her

Výtvarná dílna pro malé i velké: hraní si s různými materiály

Setkání důchodců s dětmi: společné setkání seniorů a dětí ze ZŠ a MŠ zakončené taneční zábavou

Brigáda na úklid okolí obce: úklid vybraného prostoru v obci nebo jejím okolí

Dušičková slavnost – vzpomínka na zemřelé (koncert, světelné obrazy, vodní lampiony)

Adventní setkání: setkání občanů v předvánočním čase (koncert, výtvarné dílny)