Autor: Obec Koštice

Získali jsme Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku ÚK 2019

S radostí oznamujeme občanům, že naše obce získaly ocenění Bílá stuha v prestižní soutěži VESNICE ROKU Ústeckého kraje 2019. Z 22 obcí jsme byli mezi 5 oceněnými.
Děkujeme všem aktivním občanům, kteří k ocenění pomohli.

“Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.”

 

Zároveň do Koštic putuje také cena ZLATÁ CIHLA, ÚK 20019 za opravu Koštického mlýna.
Blahopřejeme majiteli panu Kindlovi.

Kuličkiáda 2019 – dospělí

V neděli 11. srpna proběhl na ostrově v Košticích celostátní turnaj ve cvrnkání kuliček. Od 13 hodin se do zápolení pustili dospělí. Po třech hodinách byly známé konečné výsledky. Vítězem se stal několikanásobný mistr republiky Pavel Zoufalý, který na svou poslední hru (jedinou prohru v tomto turnaji) s místním Zdeňkem Karfíkem asi dlouho nezapomene. Nejlepší koštickou hráčkou byla opět Zdeňka Formánková, vítězka loňského turnaje, jež letos obsadila 4. místo, v národním žebříčku je však na 8. pozici v ČR..

Kuličkiáda 2019 – děti

V neděli 11. srpna proběhl na ostrově v Košticích celostátní turnaj ve cvrnkání kuliček. Od 9 hodin začaly soupeřit děti ve dvou kategoriích – do 6 let a školáci. Kategorii malých děti vyhrála teprve čtyřletá Verunka Micalová, mezi většími dětmi byl nejlepší Jiří Falta.

Olympiáda Mikroregionu Perucko

V sobotu 3. srpna se uskutečnil již 13. ročník Olympiády Mikroregionu Perucko. Tentokrát se rekordních 20 týmů zastupujících své obce sjelo doSmolnice, kde na ně čekalo 6 srandasoutěží s tématikou starého Říma – Caesar a Kleopatra. Ve velké konkurenci se naše družstvo umístilo na 3. místě, předehnali nás pouze závodníci z Chožova a Leubsdorfu. Po vyhlášení výsledků zazpívali účinkující z muzikálu Děti ráje. Blahopřejeme závodníkům k úžasnému úspěchu a děkujeme jim za reprezentaci obce.

Pouť Vojničky 2019

V sobotu 13. července proběhly ve Vojničkách tradiční pouťové oslavy. Nejprve si děti zasoutěžily, poté hrála kapela Náhoda. Kvůli nehodě koně nemohl vystoupit kovboj se svým programem. O výborné občerstvení se postarali myslivci z MS Źejdlička – jejich guláše a klobásky byly vynikající. Všem patří velké poděkování.

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel.
Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch.
Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava.
V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu.
Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 19.6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
6. Schválení návrhu smlouvy o dílo na akci „ Koštice, Želevice
– kanalizace a ČOV
7. Projednání a schválení příspěvku pro STP Libochovice
8. Schválení rozpočtových změn
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce