Autor: Obec Koštice

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel.
Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch.
Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava.
V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu.
Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 19.6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
6. Schválení návrhu smlouvy o dílo na akci „ Koštice, Želevice
– kanalizace a ČOV
7. Projednání a schválení příspěvku pro STP Libochovice
8. Schválení rozpočtových změn
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Oslava K.Orta

V neděli 9.6. bylo v koštickém mlýně oslaveno 130. výročí narození známého vynálezce, mlynářského syna Karla Orta. Oslavě byli přítomni členové rodiny Blížencových – potomků rodiny Ortovy. Před mlýnem David Hrivko přečetl úryvky ze slohové práce malého Karla Orta a Josef Kindl jako Karel Ort přivezl z Ameriky levné pneumatiky. Promluvili zástupci rodiny, starosta obce, pěvecký sbor Melodie pod vedením Anny Skalské zanotoval několik písní. Na dvoře mlýna proběhla přehlídka spolku Šatník paní mlynářky “Od vařečky k tenisové raketě”. Hvězdou odpoledne byl známý moderátor Aleš CIbulka, jehož rodina pochází z Vojnic a Koštic. Ve mlýně byly vystaveny staré fotografie ze mlýna, lidé se mohli vyfotografovat v dobovém oblečení u Káči Suché. Děkujeme všem pomocníkům, zejména však majiteli mlýna Josefu Kindlovi.

Vodácký víkend

Letos se během víkendu 7. – 9. června vodáci z Koštic a okolí vydali na první splavnou část Ohře – z Chebu do Sokolova. Všichni se sešli v pátek v kempu v Kynšperku, kde proběhla první seznamovací akce (pokaždé se přidá někdo nový). V sobotu ráno přejeli vlakem do Chebu, odkud se všech 24 vodáků a pes po lodích přeplavili zpět do Kynšperka. Zde už na ně čekala večeře v osvědčené restauraci Skleník a Letní kynšperské slavnosti. V neděli vodácipokračovali až do Sokolova. Celkem během víkendu ujeli 38 km na naší domovské řece a slíbili si, že se sem zase někdy vrátí.

Beseda “Co nevíme o včelkách”

Poslední knihovnická beseda v letošním školním roce pro ZŠ a MŠ Koštice se uskutečnila netradičně venku.
Děti se dozvědí o nezastupitelné roli včel v přírodě, jak funguje včelí společenství, kdo co v úle dělá, kdo se o ně stará, co včelkám škodí a jak se k nim chovat.
Nakonec jsme obrázky včelek, úlů a kytiček vyzdobili chodník u obecního úřadu.

Prosba o pomoc


Místnímu chovateli v Košticích ulétla okroužkovaná sova pálená.
Pokud byste ji viděli, volejte prosím na 736 534 537 nebo 723 398 614.

Odečty elektroměrů ČEZ


Upozorňujeme občany, že proběhne odečet elektroměrů zaměstnancem ČEZ

– pondělí 10.6.2019 obce Vojnice, Vojničky
– úterý 11. 6. 2019 obce Koštice, Želevice

Dětský den

V neděli 2. 6. se na koštickém ostrově konal dětský den ve znamení šmoulů.
Všichni pomocníci se namalovali na modro a nasadili bílé čepičky, aby měly děti pocit, že se ocitly na šmoulím ostrově. Na děti čekalo 15 disciplín vybraných podle šmouly, který soutěž představoval. Po jejich splnění na děti čekal za odměnu balíček a balónek, pro modro-bíle oblečené děti i sladká odměna v podobě nanuku.

Noc kostelů

I Koštice se přidaly k celostátnímu svátku Noc kostelů, jenž proběhl v pátek 24. 5. Celý program se nesl ve znamení vernisáže obrazů Josefa Hiráka. Starosta obce a Anna Skalská malíře představili, poté vystoupily děti se svým pásmem z Erbenovy Kytice a po autorových slovech se mohli návštěvníci potěšit krásnými obrazy. Jako vzpomínku dostali přítomní papírové origamy – kytičky z textů samotné Kytice, které vyráběly děti a učitelky koštické ZŠ.