Autor: Obec Koštice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.února 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 12.2.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení dodavatele na výměnu stožárů VO
6. Schválení pronájmu pozemků
7. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Koštice na rok 2020
8. Schválení spoluúčasti na dotaci z MMR
9. Schválení žádostí o příspěvek na činnost spolků
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Projekt „Koštice – spolu!“

Projekt „Koštice – spolu!“ byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Cílem projektu Koštice – spolu! byla podpora mezigeneračního setkávání a vhodného využití volného času občanů ve vesnickém prostředí, kde je nabídka aktivit omezena. Projekt podporuje zapojení místní komunity, což by mělo vést

k rozvoji občanské aktivity v obci.

Cílem projektu bylo dodržování tradic v obci, podnícení pocitů sounáležitosti k obci, k místnímu regionu. Projekt měl vytvořit nový impuls a pomocí zajímavého programu zpříjemnit setkávání občanů všech našich obcí.

V uvedeném období se uskutečnilo 14 aktivit, které dobrovolníci připravili pro občany našich obcí. Aktivity podporovaly akce tradiční i nové:

Koštická pouť – setkání občanů: kulturní program pro občany (vystoupení dětí a mažoretek, duo Kamélie, ozvučení + hudební produkce, kouzelník Péťa)

Výstava obrazů: výstava koštického malíře Jana Hiráka

Legohrátky: celodenní hrátky rodičů a dětí s legem

Noční pochod pod Házmburk: společný noční pochod pod Házmburk zakončený ohňostrojem

Kuličkiáda: turnaj v hraní

Tradiční pouť – setkání občanů ve Vojničkách

Rybářské závody ve Vojnicích (setkání občanů ve Vojnicích): rybářské závody s kulturním programem (hudební produkce + travesti show)

Posvícení v Želevicích: setkání občanů propojené kulturním programem

Odpoledne s deskovými hrami: společné hraní různých deskových her

Výtvarná dílna pro malé i velké: hraní si s různými materiály

Setkání důchodců s dětmi: společné setkání seniorů a dětí ze ZŠ a MŠ zakončené taneční zábavou

Brigáda na úklid okolí obce: úklid vybraného prostoru v obci nebo jejím okolí

Dušičková slavnost – vzpomínka na zemřelé (koncert, světelné obrazy, vodní lampiony)

Adventní setkání: setkání občanů v předvánočním čase (koncert, výtvarné dílny)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 21.ledna 2020

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 21.1.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Vyhlášení nabídkového řízení na výměnu stožárů VO

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Projednání a schválení akcí na rok 2020

8. Schválení podání žádostí o dotace

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Sbírka tří králů

V neděli 5. 1. proběhla v našich obcích tradiční obchůzka tří králů. Celkem 9 dětí se převléklo za tři krále a koledovali, aby popřáli obyvatelům obcí štěstí a zdraví. Zároveň děkují všem za dary – sladkosti si děti rozdělily, peníze budou použity na odměny při akcích pro děti a opravu střechy koštického kostela.

Želevický vánoční běh

V neděli 29. 12. se v Želevicích konal první ročník běhu po “želevickém kruháku”, který uspořádali přátelé želevické hospůdky. Na startovní čáře se v dětské kategorii sešly 4 děti a celkem 11 dospělých. Děti oběhly “kruhák” jednou, dospělí třikrát. Nakonec byli všichni nejlepší odměněni a společně poseděli v želevické hospůdce.

Vánoční koncert

V sobotu 21. 12. proběhl v koštickém kostele vánoční koncert pěveckého sboru Melodie pod vedením Anny Skalské. Zazněly skladby jak duchovní, tak vánoční, které všem posluchačům navodily sváteční atmosféru.

Pracovní doba Obce Koštice prosinec 2019

23. 12. 2019 8:00 – 17:00
24. 12. 2019 – 29. 12. 2019 zavřeno
30. 12. 2019 8:00 – 17.00
31. 12. 2019 zavřeno
1. 1. 2020 zavřeno

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2020.