Autor: Obec Koštice

Uzavírka v úseku směr Louny

Upozorňujeme občany, že od pondělí 13.9.2021 bude pokračovat výstavba kanalizace hlavní silnice v úseku od bývalé pošty směrem na Louny. Z tohoto důvodu bude komunikace částečně i zcela uzavřena dle probíhajících prací.

Pomoc obcím zasažených tornádem

Dle vyjádření krizových štábů obcí zasažených tornádem materiální pomoc již nepotřebují.

Finanční pomoc můžete zaslat prostřednictvím oficiálních nadací. Např: Nadace VIA, ADRA nebo Člověk v tísni.

Případně odevzdat na OÚ Košice do 2.7.2021 a celá částka bude odeslána hromadně za obec Koštice.

Nabídka zaměstnání

Paní Monika Hanzlíková, Koštice, Říční č.p. 14, hledá dlouhodobou brigádnici (důchodkyně, ZTP, popř. studentka) na sušení a aranžování květin viz www.flamea.cz
Počáteční plat 100,-Kč/hod..

Kontakt 704 064 331.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2021

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 16.6.2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Projednání a schválení záměrů pronájmu pozemků
7. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení dodatku ke smlouvě – věcné břemeno
9. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce