Autor: Obec Koštice

Oznámení o konání VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE dne 9.11. 2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Oznámení o konání

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
dne 9.11. 2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5.  Schválení jednacího řádu zastupitelstva
6. Zřízení kulturního výboru
7. Stanovení finančního limitu pro starostu na nákup drobného
majetku
8. Schválení nákupu nového evidenčního programu
9. Projednání rozpočtových změn v hospodaření obecního
úřadu
10. Projednání plánu inventur na rok 2022
11. Schválení pronájmu pozemků v Želevicích
12. Schválení prodeje pozemku ve Vojničkách
13. Projednání systému likvidace komunálního odpadu v roce 2023
14. Projednání návrhu na úsporu elektrické energie
15. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2023
16. Různé
17. Diskuse
18. Usnesení a závěr

Mgr. Vladimír Jaroš
starosta obce

Výsledky voleb do zastupitelstev obce Koštice 2022

Výsledky pro obec Koštice

Volby do zastupitelstev obcí 2022

 

VOLEBNÍ ÚČAST  57,52 %

 

Sdružení nezávislých kandidátů 2022

3 mandáty z 7 46,4 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Předsedou se stal Mgr. Vladimír Jaroš

kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů 2022
55let, státní zaměstnanec, Koštice

pořadí na kandidátce: 2

160
2.
Předsedou se stal Mgr. Petra Karfíková

kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů 2022
45let, učitelka, Koštice

pořadí na kandidátce: 6

154
3.
Jaroslav Vlasák

kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů 2022
63let, starosta, Koštice

pořadí na kandidátce: 1

145

 

Koštice 2022

2 mandáty z 7 27,52 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Jiří Zahrádka

kandidátní listina: Koštice 2022
47let, OSVČ, Koštice

pořadí na kandidátce: 1

108
2.
David Jaroš

kandidátní listina: Koštice 2022
28let, projektový technik, Koštice

pořadí na kandidátce: 5

76

 

NAŠE VESNICE 2022

2 mandáty z 7 26,07 %
pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy
1.
Před naším letopočtem. Alice Hoblíková

kandidátní listina: NAŠE VESNICE 2022
29let, produkční, Koštice

pořadí na kandidátce: 1

75
2.
Olga Kovaříková

kandidátní listina: NAŠE VESNICE 2022
62let, ředitelka MŠ, Želevice

pořadí na kandidátce: 7

71

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva září 2022

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 20.9.2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Informace k postupu prací na kanalizaci a ČOV

6. Schválení rozpočtových změn

7. Schválení záměrů pronájmu pozemků

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Schválení prodeje pozemků

10. Různé

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce