Autor: Obec Koštice

Želevické posvícení

V neděli 27. 9. se tradičně uskutečnilo želevické posvícení. Tentokrát se však neodehrávalo před želevickou hospůdkou, ale na louce u řeky, kde místní dobrovolníci vybudovali krásné odpočinkové místo v podobě dvou altánů, volejbalového hřiště a ohniště. I přes nepřízeň počasí se lidé sešli, aby se zúčastnili oficiálního otevření altánů, poslechli si kapelu Honáci, zhlédli výstavu fotografií ze stavby altánů a dali si něco dobrého. Děti mohly hledat poklad, zdobit muffiny nebo porcelánové hrnečky a misky. Odpoledne se povedlo a všichni si užívali možnost se sejít na tak hezkém místě.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva září 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 30.9.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení prodeje pozemků
7. Projednání a schválení změnových listů č.1,2 (kanalizace)
8. Informace o postupu prací na akci kanalizace a ČOV
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce