Autor: Obec Koštice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva listopad 2021.pdf

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 18.11. 2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení záměru pronájmu pozemků
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022
9. Projednání výsledků vodohospodářské studie
10. Projednání odměny starostovi obce
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Přerušení dodávky elektřiny Koštice

Upozorňujeme občany, že 11.11.2021 dojde v části obce Koštice k přerušení dodávky elektřiny od 8:00 do 13:00.
Jedná se o část obce Koštice-Skala č.p. 30,34,36,37,38,39,47,60,63,64,67,68,69,70,74,76,109,124,192a 215

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

Nově se bude volit v knihovně na Obecním úřadě v Košticích.
Otevření volebních místností:
8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00
9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00
Voliči, kteří nejsou schopni ze závažných zdravotních důvodů do volební místnosti přijít, mohou požádat o přenosnou volební urnu.
O volební urnu můžete požádat na Obecním úřadě Koštice tf. 415 693 541 nebo osobně do 8. 10. 2021 do 13:00 hod. nebo u volební komise v den konání voleb.
Dle platných opatření je nutno při vstupu použít roušku.
Děkujeme za pochopení.

Uzavírka v úseku směr Louny

Upozorňujeme občany, že od pondělí 13.9.2021 bude pokračovat výstavba kanalizace hlavní silnice v úseku od bývalé pošty směrem na Louny. Z tohoto důvodu bude komunikace částečně i zcela uzavřena dle probíhajících prací.