Autor: Obec Koštice

Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Komunální odpady 2022

V lednu 2022 vstupuje v účinnost zákon č. 541/2020 o odpadech, proto bylo nutno přepracovat předpisy a ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. S touto skutečností a souvisejícím razantním navýšením ceny byli občané seznámeni již na společné schůzce minulý měsíc.

Zastupitelstvo obce Koštice po zvážení všech možností dané novým zákonem o komunálních odpadech zvolilo variantu platby, která je nejblíže současnému způsobu úhrady.

Byl schválen poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech připadajícího na poplatníka, a to ve výši minimálně 40 l na osobu trvale hlášenou v nemovitosti a cenu 1 Kč za litr x 26 svozů za kalendářní rok.
Frekvence svozů poskytovaná svozovou firmou Marius Pedersen bude od 1. 1. 2022 pouze 1 x 14 dní.

Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Způsob úhrady poplatku

  • bezhotovostně na číslo účtu: 3025481/0100 (každá nemovitost má svůj VS, který se skládá z označení obce Koštice 1, Želevice 2, Vojnice 3, Vojničky 4, Dobročka 5, Hajka 6 + 1345 + číslo nemovitosti. Vzor VS pro adresu Koštice č.p. 26 je 1134526)
  • hotově na obecním úřadě Koštice

Tabulka minimální nádoby dle počtu osob hlášených v nemovitosti

k trvalému pobytu a cena za rok 2022

počet osob minimální velikost nádoby cena
1 60 l 1560 Kč
2 60 l 1560 Kč
3 60 l 1560 Kč
4 80 l 2080 Kč
5 120 l 3120 Kč
6 120 l 3120 Kč
7 140 l (80 + 60) 3640 Kč
8 160 l (2×80) 4160 Kč

 

Majitelé nemovitosti v katastru obce sloužící k rekreačním účelům, v kterých není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu, jsou povinni dle zákona uhradit minimálně poplatek za 1 osobu, tzn. 480 Kč na 1 rok. Toto platí i pro chatové oblasti Dobročka a Hajka.

 

Minimální velikost nádoby na komunální odpad bude vypočítána dle trvale hlášených osob v nemovitosti a zaokrouhlena směrem nahoru dle nabízených nádob (popelnic) svozovou firmou. Maximální velikost nádoby není stanovena a je na majiteli nemovitosti, jakou velikost zvolí.

Koštická pouť 2022

O víkendu 18. – 19. 6. proběhla v Košticích tradiční koštická pouť. Začala možností projet se na paddelboardu po Ohři na ostrově, pokračovala koncertem zpěváka Bohuše Matuše a jeho kamaráda Franty. Poté si diváci mohli vybrat, zda budou na fotbalovém hřišti sledovat fotbalový zápas mezi Košticemi a Chožovem, či zda půjdou do knihovny, kde jim profesionální kuchař představí triky použitelné ve studené kuchyni (jednohubky, chlebíčky, tvarování ananasu či výrobu mlsky s jahodami). Program pokračoval ve večerních hodinách taneční zábavou. V neděli dopoledne se sešli tatínkové se svými dětmi, aby oslavili Mezinárodní den otců. Po obědě si mohli sportovci vyzkoušet některé fotbalové soutěže, nakonec děti zhlédly loutkovou pohádku a osvěžily se v pěně. Celý víkend bylo zároveň k dispozici občerstvení a pouťové atrakce na fotbalovém hřišti. I když celou dobu vládlo horké počasí, o zábavu a osvěžení bylo postaráno.

Vítání ptačího zpěvu 2022

V sobotu 14. 5. se brzy ráno sešli ve Vojničkách milovníci přírody, konkrétně ptáků, aby byli přítomni výkladu o ptácích našeho okolí a jejich kroužkování. Dohromady se bílinským ornitologům podařilo odchytit 32 ptáků, které postupně okroužkovali, změřili, zvážili a vyprávěli o jejich životě v přírodě. Celá akce byla velmi poučná líbila se nejen dětem, ale i dospělým.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2022

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 18.5.2022 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě – ČOV
7. Schválení záměrů pronájmu pozemků
8. Schválení záměru prodeje pozemku
9. Schválení prodeje pozemků
10. Schválení účetní závěrky za rok 2021
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
12. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021
14. Různé
15. Diskuse
16. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Setkání družstev Mikroregionu Perucko spolu se zástupci německé obce Leubsdorf

V sobotu 7. 5. proběhlo ve Smolnici setkání družstev Mikroregionu Perucko spolu se zástupci německé obce Leubsdorf. Celé odpoledne bylo věnováno připomenutí události husitského setkání v roce 1420. Zároveň se družstva 9 obcí zapojila do soutěží – střelby z luku, tvorbě na hrnčířském kruhu a zpěvu písně Františka Nedvěda mladšího, který byl na akci přítomen a přidal i své další písně. Zástupci Koštic (Vlasta Brabec, Zdeněk Karfík, Kateřina Karfíková, David Jaroš a Sváťa Tajč) nakonec získali první místo za střelbu lukem. Všichni si akci užili a těší se na další setkání.