Autor: Obec Koštice

Koštická pouť 2020

Během víkendu 13. a 14. června v Košticích proběhla pouť. Kvůli hygienickým opatřením byl program velmi zredukován, ale i přesto si každý mohl najít to své. Kromě již tradičních kolotočů si do Koštic přijeli zahrát fotbal hráči z Líšťan (v sobotu) a z Křesína (v neděli). Odpoledne byl pro nejmenší přichystán hudební pořad se Sněhurkou a dovádění v pěně, navečer zahrála na venkovní taneční zábavě skupina Taurus. Neděli zpestřilo závodění ke Dni otců a samozřejmě fotbálek.

Voda Ohře 2020

Letos se vodácká výprava lidí z Koštic a okolí rozhodla pokořit další úsek naší rodné Ohře, a to z Cític u Sokolova do Lokte. Během víkendu od 5. do 7. 6. se 20 vodáků (včetně 4 dětí) nalodilo do 6 kánoí a jednoho raftu a užili si společně sice trochu studený a deštivý, ale o to přátelštější víkend naplněný mnoha zážitky. Sice vodáci pluli jen v sobotu (neděle už jen propršela), ale o to lepší nálada panovala. Za rok vyrážíme znovu – za každého počasí 🙂

 

Uzavření ordinace 7. – 10. července 2020

Praktický lékař v Košticích oznamuje uzavření ordinace 7. – 10. července 2020

Prosíme o dostatečné zásobení se léky na toto období.
Akutní ošetření bude poskytnuto v Libochovicích u dr. Javůrka, tel. 416 591 169.

Sběr starého železa

Sbor dobrovolných hasičů Koštice pořádá v sobotu 27. června 2020 od 9:00 sběr starého železa.

Děkuji Vám za to, že jste se rozhodli dát Vaše staré železo místním hasičům.

Starosta hasičů Luboš Plaček.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 17.6.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Projednání žádosti o poskytnutí peněžitého daru
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení prodeje pozemků
9. Schválení záměru pronájmu pozemků
10. Schválení pronájmu pozemků
11. Schválení dodatku k úvěrové smlouvě
12. Projednání dotace na výměnu veř. rozhlasu
13. Schválení podání žádosti o bezúplatný převodu pozemku
14. Schválení převodu (odkoupení, darování) pozemku
15. Různé
16. Diskuse
17. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Vakcinace psů proti vzteklině

V sobotu 13.6.2020 proběhne povinná vakcinace psů proti vzteklině.
Psa s náhubkem přivede chovatel starší 18 let a sebou přinese očkovací průkaz psa.

Cena vakcinace 120 Kč.

10:00 hod – Koštice – u OÚ
10:45 hod – Želevice – u kapličky
11:00 hod – Vojnice – autobusová zastávka
11:15 hod – Vojničky – autobusová zastávka

Odečty elektroměrů

Upozorňujeme občany, že společnost ČEZ bude provádět odečet elektroměrů.

8.6.2020 obce Vojnice a Vojničky
9.-12.6.2020 obce Koštice a Želevice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 13.5.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení pronájmu pozemků
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
9. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Koštice za rok 2019
10. Schválení bezúplatného převodu pozemků od ÚZSVM
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce