Autor: Obec Koštice

Vlaková výluka a uzavření přejezdů

Upozorňujeme občany na vlakovou výluku od 9.10.2019 v 8:00 hod do 16.10.2019 v 15:30 hod na trati Libochovice – Lovosice zpět.
Náhradní autobusová doprava od bývalého bazaru Koštice.

Z důvodu stavebních úprav na trati dojde k uzavření přejezdů.
– Želevice 10.10.2019 od 8:00 do 20:00 po dobu uzávěrky dojde k vybudování provizorní přejezdové konstrukce
– Koštice 11.10.2019 od 8:00 do 20:00 – objížďka dle silničního značení

Noční pochod pod Hazmburk

V sobotu 5. 10. se uskutečnil Noční pochod pod Hazmburk. U obecního úřadu se sešlo asi 30 účastníků, které hasiči a starostovi převezli do Křesína, odkud se šlo pěšky po silnici až pod Hazmburk. Kvůli dešti nešlo využít tradiční polní cesty. V cíli na turisty čekalo občerstvení pana Dubena a malý ohňostroj. Pak byli všichni převezeni zpět do Koštic.

Setkání seniorů

V pátek 3. 10. proběhlo na sále KD v Košticích tradiční setkání seniorů. Pro své babičky a dědy nejprve vystoupily děti MŠ a ZŠ Koštice se svým pásmem tanečků a básniček. Pak už začala volná zábava, všichni si mohli zatančit díky hudbě kapely Náhoda. Pro zájemce byl připraven odvoz domů, poslední účastníci se rozcházeli v pozdních nočních hodinách.

Želevické posvícení

V sobotu 28. 9. proběhlo v Želevicích svatováclavské posvícení. Jako vždy se neslo ve znamení zabíjačkových pochoutek, které si připravila želevická hospůdka. Od 14 hodin děti mohly vystartovat na honbu za pokladem, poté si malovaly na kamínky nebo zdobily muffiny. Od 17 hodin vystoupil břichomluvec Zdeněk Polach, jehož představení mělo velký úspěch. K tanci a poslechu hrála kapela Taurus.

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 3. 10. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtové změny

6. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – ČEZ

7. Schválení dodavatele stavby vybraného v zadávacím řízení na

akci „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Velká sýrová nakládačka

V neděli se v místní knihovně Koštice uskutečnila přednáška a workshop Kateřiny Suché, spoluautorky kuchařky Velká sýrová nakládačka a spoluorganizátorky stejnojmenné soutěže v této české klasice.
Na výsledek, jak se nám naše výtvory povedly, musíme pár dní počkat. Až se sýry náležitě proleží se všemi ingrediencemi.
Akci vznikla díky projektu Města čtou za podpory Městské knihovny Louny a VOŽEKOVO sdružení.