Autor: Obec Koštice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2021

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 24.2. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5 Schválení Rozpočtové změny číslo 1
6 Schválení záměru pronájmu pozemku
7. Informace o stavbě kanalizace a ČOV
8. Schválení výjimek z platby poplatku za odvoz TDO
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Svoz nádob na TDO v režimu 1 x 14 v roce 2021

Upozorňujeme občany, že svoz nádob na TDO v režimu 1 x 14 dní probíhá vždy v sudý týden.

Svoz bude řádně proveden tento pátek 29.1.2020.

Svozová firma mimořádně vyveze i odpad umístěný mimo nádoby v pevných plastových pytlích.

Uzavření ordinace prosinec

Praktický lékař v Košticích oznamuje uzavření ordinace
od 21. – 23.prosince 2020,
od 30. – 31.prosince 2020.

Prosíme o dostatečné zásobení se léky na toto období.
Akutní ošetření bude poskytnuto v Třebenicích u dr. Lukešové tel. 416 594 421.

Želevické posvícení

V neděli 27. 9. se tradičně uskutečnilo želevické posvícení. Tentokrát se však neodehrávalo před želevickou hospůdkou, ale na louce u řeky, kde místní dobrovolníci vybudovali krásné odpočinkové místo v podobě dvou altánů, volejbalového hřiště a ohniště. I přes nepřízeň počasí se lidé sešli, aby se zúčastnili oficiálního otevření altánů, poslechli si kapelu Honáci, zhlédli výstavu fotografií ze stavby altánů a dali si něco dobrého. Děti mohly hledat poklad, zdobit muffiny nebo porcelánové hrnečky a misky. Odpoledne se povedlo a všichni si užívali možnost se sejít na tak hezkém místě.