Autor: Obec Koštice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2021

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 16.6.2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Projednání a schválení záměrů pronájmu pozemků
7. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení dodatku ke smlouvě – věcné břemeno
9. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva duben 2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva duben 2021

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 21.4.2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtových změn

6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Koštice za rok 2020

7. Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů

8. Schválení dodatku ke smlouvě o odvozu a odstranění

či využití odpadů

9. Schválení výsledku auditu hospodaření obce za rok 2020

10. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020

11. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020

12. Různé

13. Diskuse

14. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Pojízdná prodejna masa a uzenin

Oznamujeme občanům, že do obce přijede pojízdná prodejna masa a uzenin ve čtvrtek 1.4.2021 od 9:00 – 10:00 před OÚ Koštice.

Sortiment: balené kuřecí, vepřové a hovězí maso, tlačenka, jitrnice, uzené, chlebíčky a zákusky.

Jako bonus k nákupu masa jsou chlebíčky a zákusky zdarma.