Autor: vlcek@webtvurci.cz

Advent 2021

První adventní víkend byl ve znamení společného setkání a rozsvícení vánočních stromů ve všech našich obcích. V sobotu jsme se nejprve setkali ve
Vojničkách, kde byl rozsvícen nejen vánoční stromek, ale i altán. Všichni přítomní rádi ochutnali výborné občerstvení – čaj a dobroty od pana starosty
i místních obyvatel. Poté jsme se setkali ve Vojnicích u kapličky, rozsvítili dokonce dva velké stromy, zazpívali si vánoční koledy a
pochutnali si na občerstvení. Nakonec bylo připraveno setkání v Želevicích, kde rozsvícení stromku předcházelo představení – stínohra Šťastný princ v
podání místních dětí. Po přesunutí na křižovatku byl rozsvícen ještě velký strom a spuštěn opravdu velkolepý ohňostroj. V neděli 28. 11. jsme se sešli
v 17h před OÚ v Košticích – opět byla zahrána stínohra, pan starosta popřál jako ve všech obcích krásné vánoční svátky a byl rozsvícen ozdobený strom.
Samozřejmě nechyběly vánoční písně a výborné občerstvení. Občané se mohli alespoň touto cestou setkat a popřát si příjemný advent

Přerušení dodávky elektřiny dne 25.10.2021 Koštice a Želevice

Upozorňujeme občany, že 25. 10. 2021 dojde v celé obci Želevice a v
části obce Koštice k přerušení dodávky elektřiny od 7:30 do 12:30.
Jedná se o část ulice Na Vinici a celé ulice Zahradní, Růžová a Potoční.

Koštice č.p. 104, 112, 120, 121, 122, 125, 126, 131, 133-141, 146, 147,
149, 151, 154, 161, 165, 167, 169, 170, 172, 178, 179, 183, 195 a 196.

Noční pochod pod Hazmburk

V sobotu 2. 10. se uskutečnil Noční pochod pod Hazmburk. Před obecním úřadem v Košticích se sešlo asi 40 turistů, kteří se vypravili pěšky po cestě pod hrad Hazmburk. Během cesty na poutníky čekali koštičtí hasiči, kteří je obdarovali čajem a z cíle je odvezli zpět domů do Koštic. Za to jim patří velký dík 🙂