Rubrika: <span>Naše Obce</span>

Obec Želevice

Obec Želevice

Poprvé jsou písemně zmíněny roku 1226. Část obce daroval král Karel IV. roku 1364 pražskému klášteru svatého Jiří. Až do konce 15. století neměla vesnice jednoho majitele, byla rozdělena mezi vlastníky gruntů.

Roku 1593 koupil vesnici od pánů Kuplířů ze Sulevic vlastník velkého panství Jiří z Lobkowicz a připojil ji k Libochovicím. Patřil ke katolické šlechtě a tak nutil poddané na svém panství k přestupu na katolickou víru. Místní obyvatelé totiž tzv. přijímali podobojí. V roce 1802 byla v obci Želevice zbudována kaple a roku 1834 byl u cesty do obce Koštice vztyčen kamenný kříž.