Rubrika: <span>Historické památky</span>

Památník padlým legionářům

… zpět

14. 9. 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk. Toho roku byl ustaven koštický Okrašlovací spolek ke zvelebení obce. Předsedou se stal pan Karfík z čp.11.

28.10. 1937 byl odhalen pomník padlým vojákům na dolní návsi nákladem 6000 Kč. Byl na něj připevněn i reliéf s portrétem T.G.M. Tento reliéf byl za války i za socialismu ukryt.

Lípa svobody

… zpět

Lípa svobody
Vysazování lípy svobodyStrom byl vysazen na rohu mezi kostelem a školou 1.5.1919. U něj byla zasazena pamětní deska. Ta byla v průběhu druhé světové války schována u sedláka Krupky a po skončení války znovu instalována. V roce 2012 začala obnova kostela a jeho okolí, Byla restaurována pamětní deska. Ve významných dnech se k ní pokládají květiny. Strom není příliš vzrostlý, místo zřejmě nebylo vybráno nejlépe, ale přesto je pořád ve formě. Pamětní desku u Lípy svobody a pozemní práce kolem financoval hostinský pan Alexandr Macke.

Naučná stezka Koštice- Křesín

… zpět

Altán – začátek naučné stezky Koštice – Křesín

Členové občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova vybudovali v roce 2012 novou malou naučnou stezku, která začíná u kostela v Košticích, vede přes dolní náves, okolo Ohře, přes Želevice, mokřady u Koštic a končí v Křesíně. Děkujeme!

Trasu stezky naleznete zde: https://mapy.cz/zakladni?x=13.9593342&y=50.3977033&z=13&gallery=1&source=base&id=2130311

Lávka svobody

… zpět

Jednoduchý mostek pro pěší a cyklisty přes tzv. malou řeku -jalovák ze mlýna. Lávka svobody byla postavena svépomocí v r. 1945 -1946 na místě bývalé provizorní dřevěné lávky, která v 30. létech spadla při cvičení DTJ. Dřevěná lávka vznikla r. 1884.

„Ukončení školního roku 1883/1884 se konalo 13.7.1884 slavnostní mší Te Deum. Pro děti byl uspořádán výlet na zdejší ostrov. Pan Neumann postavil přes jalovák hezkou lávku a mlynář Ort na ostrově pěknou tribunu. Pan Richtr ml., syn nájemce dvora, postavil slavnostní bránu. Žáci Václav Karfík z č. p. 67 a Marie Hyklová šli v čele průvodu v hanáckém kroji. Byly neseny obrovské povidlové koláče. Po celé odpoledne probíhaly deklamace, zpěvy a hrála hudba. Hry s dětmi hrál pan farář Sturm. Cestou zpět děti zapěly hymnu Zachovej nám, Hospodine. Vstupné činilo 10 krejcarů, děti neplatily. Bylo vybráno celkem 46 zl. a 2 kr., náklady činily 29 zl. a 2 kr. Výtěžek byl uložen do záložny na jméno koštické školy.“ (Zdroj školní kronika)

Socha sv. Jana Nepomuckého

… zpět

Socha sv. Jana Nepomuckého v Košticích – barokní socha z r. 1729. Sochu nechali postavit Antonín a Terezie Hittigovi z čp. 1., stojí na koštické dolní návsi. Na podstavci hranolový sokl s volutami na bocích. Vpředu lev se sekyrou, pod ním nápis. Z druhé strany reliéf s klečící postavou, nad ní kalich a hostie. Na stupni nad vzedmutou římsou stojí Jan, mírně prohnutý, šat rozevlátý. K rekonstrukci sochy došlo v roce 2009 za finanční spoluúčasti MK ČR a MMR ČR.

Socha Život – Letnice

… zpět

Sochu Život – Letnice vytvořil v roce 2013 řezbář Jan Švadlenka. Jedná se o moderní abstraktní sochu vytvořenou přímo z uschlého stromu.

Vytvoření sochy Letnice bylo financováno firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Zvonička u přívozu

… zpět

V lednu 2014 byla u příležitosti 250 let zdejší tragické nehody – hromadného utonutí lidí, kteří se převáželi přes řeku při cestě z bohoslužby – vybudována nová zvonička.

 

Neštěstí u koštického přívozu 15.1.1764

Nehotový kostel sv. Antonína dostal r. 1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv. Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15. ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo. V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.

Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách, a těhotná žena.

Mezi tragicky zahynulými byli :

Václav Trester, 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z čp. 40, syn Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Tresterová, jeho 18letá sestra, z čp. 40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Karfíková ze Želevic čp. 17, nevěsta výše psaného Václava Trestera

Dorota Landermanová, 30 let stará

Rozálie Valtrová, služka 21letá, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Šrauková, služka 20letá, z čp. 30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v čp. 1 a později sedláka

Marie Šubrtová, 40 letá, z čp. 28, manželka Ondřeje Šubrta

Marie Vakrmanová, 32letá, z čp. 16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana

Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z čp. 22, sestra Antonína Sunkovského

Anna Kolářová, služka 18letá, z Želevic čp. 4, dcera Jakuba a Anny Kolářových

Dorota Nováková, 24letá, s outěžkem, ze Želevic

Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z čp. 29, dcera Tomáše a Anny Bauerových

Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice čp. 11

Další jména nebyla zaznamenána, mrtvoly zřejmě nebyly nalezeny a pohřbeny.