Rubrika: <span>Stalo se</span>

Stalo se rok 2019

… zpět

Rok 2019

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel. Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch. Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava. V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu. Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

Oslava K.Orta

V neděli 9.6. bylo v koštickém mlýně oslaveno 130. výročí narození známého vynálezce, mlynářského syna Karla Orta. Oslavě byli přítomni členové rodiny Blížencových – potomků rodiny Ortovy. Před mlýnem David Hrivko přečetl úryvky ze slohové práce malého Karla Orta a Josef Kindl jako Karel Ort přivezl z Ameriky levné pneumatiky. Promluvili zástupci rodiny, starosta obce, pěvecký sbor Melodie pod vedením Anny Skalské zanotoval několik písní. Na dvoře mlýna proběhla přehlídka spolku Šatník paní mlynářky „Od vařečky k tenisové raketě“. Hvězdou odpoledne byl známý moderátor Aleš CIbulka, jehož rodina pochází z Vojnic a Koštic. Ve mlýně byly vystaveny staré fotografie ze mlýna, lidé se mohli vyfotografovat v dobovém oblečení u Káči Suché. Děkujeme všem pomocníkům, zejména však majiteli mlýna Josefu Kindlovi.

Vodácký víkend
Vodacky víkendLetos se během víkendu 7. – 9. června vodáci z Koštic a okolí vydali na první splavnou část Ohře – z Chebu do Sokolova. Všichni se sešli v pátek v kempu v Kynšperku, kde proběhla první seznamovací akce (pokaždé se přidá někdo nový). V sobotu ráno přejeli vlakem do Chebu, odkud se všech 24 vodáků a pes po lodích přeplavili zpět do Kynšperka. Zde už na ně čekala večeře v osvědčené restauraci Skleník a Letní kynšperské slavnosti. V neděli vodácipokračovali až do Sokolova. Celkem během víkendu ujeli 38 km na naší domovské řece a slíbili si, že se sem zase někdy vrátí.

Beseda “Co nevíme o včelkách”
Poslední knihovnická beseda v letošním školním roce pro ZŠ a MŠ Koštice se uskutečnila netradičně venku. Děti se dozvědí o nezastupitelné roli včel v přírodě, jak funguje včelí společenství, kdo co v úle dělá, kdo se o ně stará, co včelkám škodí a jak se k nim chovat. Nakonec jsme obrázky včelek, úlů a kytiček vyzdobili chodník u obecního úřadu.

Dětský den
V neděli 2. 6. se na koštickém ostrově konal dětský den ve znamení šmoulů. Všichni pomocníci se namalovali na modro a nasadili bílé čepičky, aby měly děti pocit, že se ocitly na šmoulím ostrově. Na děti čekalo 15 disciplín vybraných podle šmouly, který soutěž představoval. Po jejich splnění na děti čekal za odměnu balíček a balónek, pro modro-bíle oblečené děti i sladká odměna v podobě nanuku.

Mažoretky – přehlídka Budyňský krokodýl
V neděli 26.5.2019 se uskutečnil Budyňský krokodýl – přehlídka dětských uměleckých souborů. Už poněkolikáté byly pozvány i koštické mažoretky Berušky, které vystoupily se svou skladbou, za což obdržely medaile a účastnický list.

Želevická stopa
V sobotu 25.5.2019 se uskutečnil další ročník Želevické stopy, tentokrát soutěžilo – sportovalo přes 50 dětí ?! Děkujeme organizátorům – přátelům želevické hospůdky a všem jejich kamarádům a známým – za výbornou organizaci akce, které se účastní stále více dětí i dospělých.

Noc kostelů tentokrát s výstavou
V pátek 24. května se uskutečnila celostátní akce Noc kostelů, na kterou členky Vožekova sdružení ve spolupráci s obcí Koštice připravily zajímavý program – vernisáž malíře Jana Hiráka, jejíž součástí bylo vystoupení několika dětí, které recitovaly upravené texty Erbenových balad. Malíř Jan Hirák má velice blízký vztah ke Košticím – od roku 1962 zde žili jeho rodiče, a tak se malíř od mládí seznamoval s místním krajem, který si zamiloval a který nyní výtvarně ztvárnil v několika desítkách obrazů. Součástí výstavy byl průřez Hirákovými pracemi, od nejstarších po ty nejnovější (na obraze koštického kostela ještě nebyla zaschlá barva ?). K příjemné atmosféře přispěly také origami květin, které vyrobily žáci ZŠ v Košticích. Výstava obrazů bude ještě k vidění v době koštické pouti. Panu Janu Hirákovi i všem účinkujícím děkujeme!

Vítání občánků a oslava svátku matek
V neděli 12. 5. proběhlo v Košticích vítání občánků spojené tradičně s oslavou svátku matek. V kulturním domě se sešly rodiny 8 malých občánků, aby jejich ratolesti byly oficiálně přivítány mezi občany obce Koštice. Zároveň se sál naplnil rodiči a příbuznými dětí koštické MŠ a ZŠ, neboť si děti pod vedením svých p. učitelek připravily krásná vystoupení a předaly maminkám kytičky a přáníčka.

Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 11. května se na koštickém fotbalovém hřišti uskutečnil závod mladých hasičů O pohár starosty obce. Za deštivého počasí a v konkurenci 8 družstev koštické děti skončily na čtvrtém místě.
Velké poděkování patří všem organizátorům i reprezentantům.

Uctění památky slavných
Dne 7. května 2019 starosta obce položil květiny k uctění památky zemřelých v době 1. a 2. světové války u pomníku padlých v Košticích a ve Vojnicích.

100 let lípy svobody
Letos 1. května uběhlo sto let od vysazení lípy svobody na návsi u kostela. Protože při sázení lípy asistovali místní hasiči a sokolové, i tentokrát stáli zástupci těchto složek čestnou stráž. Starosta obce pronesl svůj projev a všichni přítomní si vyslechli skladbu v podání příčné flétny Kateřiny Karfíkové.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. 4. se před koštickým kostelem sešly čarodějnice, aby prošly obcí a na fotbalovém hřišti zapálily jednu velkou čarodějnici. Zde už na ně čekali diváci a kapela Parťáci, kteří hráli k tanci a poslechu. Všichni měli možnost opéci si špekáčky a využít občerstvení organizované Sokolem Koštice.

Seminář genealogie
Dne 29.4.2019 se v místní knihovně v Košticích uskutečnil seminář genealogie, Zájemci se seznámili se základními pojmy a možnostmi vyhledávání genealogických informací.

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 27. 4. 2019 se v ranních hodinách sešli zájemci o již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Kvůli nepřízni počasí se nakonec ornitologická procházka i kroužkování ptáků uskutečnilo na ostrově u Ohře, ale tady nás čekalo překvapení – ptáček, kterého jsme viděli poprvé! Kulík říční ?! Velmi nás také zaujal svou nádhernou žlutou barvou konipas horský. Děkujeme ornitologům – manželům Vaníkovým (z České společnosti ornitolog. a z Ornitolog. skupiny při Bílinské přírodověd. společnosti).

Výtvarný kurz – malovaná trička
30.3.2019 se v Místní knihovně sešly děti, aby si na nadcházející jaro vyrobily originální tričko. Celkem bylo 6 dětí a 3 maminky. Velké děti se nechtěly s triky vyfotit, ale výrobky se pochlubily. Všem se moc to moc povedlo, nejmladší účastnici jsou 3 roky.

Premiéra koštických ochotníků
Koštický divadelní soubor nazkoušel komedii Antonína Procházky – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Jde o příběh muže, který se po pěti letech vrací z vězení a musí si zvyknout na svobodu i na svou ženu. Tu jeho návrat také překvapí, nejhůře to však nese její milenec, kterého se naštěstí (nebo bohužel?) ujme majitelka domu. Jak to dopadne, když se do toho všeho připlete ještě policista, kurátorka a zloděj? Premiéru hry mohli návštěvníci vidět v sobotu 6. 4. 2019 na sále KD Koštice.

Schůzka občanů kvůli výstavbě kanalizace v obci
Dne 26. 3. 2019 se uskutečnila schůzka s projektanty na výstavbu kanalizace, byly dány informace o způsobu druhů odkanalizování v různých částech obce. V naší obci bude použita z větší části kanalizace gravitační (s pomocí 4 přečerpávacích stanic), za potokem k nádraží bude tlaková. Stále ještě čekáme na stavební povolení, ale přípravné práce pokračují, v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládané zahájení stavby bude na podzim tohoto roku, předpokládané ukončení stavby je za 4 roky.

Masopust
V sobotu 2. března proběhl v našich obcích masopust. V 11 hodin propůjčil starosta obce starostovi masopustu vesnici a průvod masek mohl začít.
Masopustní rej prošel Košticemi a Želevicemi s nezbytnými zastávkami na jídlo a pití za hudebního doprovodu kapely a střelby dělostřelců.. Nakonec se průvodu podařilo dorazit zpět ke kulturnímu domu, kde byli medvědi zastřeleni. Hudba se přesunula do hostince, kde pokračovala veselá zábava.
Od 20 hodin pak začala masopustní zábava s nezbytným půlnočním pohřbíváním masopustu.

Karneval
V neděli 24. 2. proběhl v koštickém kulturním domě dětský karneval. Kromě tradičních soutěží, tance a tomboly přišly koštické děti navštívit i Mickey mousové, kteří si s dětmi zatančili.

Beseda na téma Masopust
Další beseda v Místní knihovně pro děti ze ZŠ Koštice v pátek 22. 2. 2019byla na téma Masopust. S dětmi jsme si povídali o původu masopustu, masopustním průvodu, masopustním jídla a maskách dnes a v dávných dobách. Protože v naší obci má Masopust velikou a dlouhou tradici děti věděly skoro vše sami. Na konci besedy jsme opět trochu tvořili. Děti namalovaly masku, za kterou by na Masopust chtěly jít a někteří si vytvořily i škrabošku.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu
V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.


Beseda Knihy s bublinami
Děti ze ZŠ přišly v pátek 25.1. do místní knihovny na besedu Knihy s bublinami. Povídali jsme si o historii především českého komiksu a o tom, které děti znají. Tam už kromě Čtyřlístku vedli zahraniční hrdinové Simpsonovi a Spiderman.Potom se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si vytvořit vlastní komiks. Všem se to moc povedlo. Komiksy si můžete prohlédnout na nástěnce knihovny na OU.

Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze
Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze se ve spolupráci s Obcí Jimlín uskutečnil dne 20.1.2019. Vedle představení mohli zájemci navštívit také zrcadlové bludiště.

Hasičský ples
Tradiční hasičský ples se uskutečnil v sobotu 19. ledna 2019 v sále KD Koštice. Večer provázela kapela Fajn, součástí programu byla bohatá tombola./

Novoroční tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.

Čepičky pro nedonošená miminka
První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková

Stalo se rok 2018

… zpět

Rok 2018

Silvestrovský ohňostroj
Na Silvestra navečer se uskutečnilo již tradiční setkání s občany při malém ohňostroji, po kterém následoval přípitek starosty a jeho blahopřání do nového roku – roku 2019!

Silvestovský fotbálek
Na Silvestra odpoledne se sešli naši fotbalisté a zahráli si společně fotbálek na víceúčelovém hřišti.

Štědrovečerní zpívání
V pondělí 24.12.2018 se ve 22 hodin sešli občané při společném zpívání koled v místním kostelíku a vzájemně si popřáli klidné svátky. Na začátku zatroubil známou koledu Tichá noc Štěpán Hoblík, který se učí hrát teprve půl roku!

Vánoční koncert
V sobotu 22.12.2018 se zájemci sešli v kostele sv. Antonína Paduánského, aby si poslechli vánoční skladby zpívané smíšeným pěveckým sborem Melodie Libochovice. Závěrečné koledy zpívali všichni. A bylo to nádherné!

Advent v našich obcích
První adventní víkend jsme tradičně rozsvěceli vánoční stromky ve všech našich obcích. V sobotu jsme začali ve Vojničkách, pak jsme pokračovali ve Vojnicích a nakonec jsme celou pouť zakončili v Želevicích. V prvních dvou obcích jsme kromě tradičního zpívání, štoly, svařeného vína a punče zahráli stínohru Malý princ. V Želevicích se nepodařilo kvůli sněhu rozsvítit stromeček, ale o to krásnější byl vánoční strom a ohňostroj na křižovatce. Všechny přítomné děti dostaly malý sladký dáreček. Děkujeme želevickému sponzorovi panu Zbyňku Kunstovi!)
V neděli na sále KD v Košticích začala oslava adventu pohádkou koštických dětí Čertodějnice, následovala ji stínohra Malý princ a zpívání koled. Pak už se děti i dospělí věnovali výstavě háčkovaných figurek zachycujících naši historii, všichni se mohli pokochat nádhernými výrobky dětí MŠ a ZŠ Koštice i mechanickým betlémem a otáčivým stromem pana Jaroše. Kromě toho si malí i velcí mohli ozdobit perníčky, vytvořit lampičku, dekoraci z přírodnin či vyrobit papírovou ozdobu foukacími fixami či třpytkami. Vedení obce nabízelo občerstvení, prodejci zase vánoční dekorace, v salonku byla možnost profesionálního vánočního focení. Přes vydatný déšť byl v půl páté rozsvícen vánoční strom u obecního úřadu, kde lze také nalézt malý betlém a jezdící vláček v zasněžené krajině. Adventní čas byl zahájen.
(Děkujeme všem, kteří s akcí pomohli!)

Mikulášská
V neděli 9.12.2018 se na sále KD v Košticích uskutečnila akce, na kterou se děti vždy hodně těší – Mikulášská. Nejprve si děti zadováděly na čertovské diskotéce, navštívily peklo a nakonec přišel dlouho očekávaný Mikuláš se svými pomocníky čerty a andělem.

Výlet do Annabergu
V sobotu 8.12.2018 se uskutečnil zájezd našich občanů na adventní trhy do německého Annabergu, kde jsme navštívili centrum městečka a zažili pravou předvánoční atmosféru. Do druhého naplánovaného městečka se už nejelo vzhledem k velkému dešti, který náš výlet narušil.

Čertodějnice
Již po několik let se vždy na podzim sejdou děti, které chtějí trávit svůj volný čas smysluplně, aby nacvičily divadelní představení – pohádku. I letos se na počátku října sešlo 21 dětí a začalo se ??! Nejprve jsme museli upravit scénář, aby odpovídal počtu dětí, které chtějí hrát. Přidali jsme role a rozepsali text, přidali další scény, vybrali doprovodné písně a začali nacvičovat. Dva měsíce se děti scházely několikrát týdně, aby se naučily text, tanec a čarování ??! V této fázi nácviku je naprosto stěžejní role rodičů – ti se učí s dětmi text, doprovázejí je na zkoušky, vymýšlejí kostým (někteří i kostýmy ??, protože mají více dětí)… a všelijak pomáhají při nácviku a následné realizaci divadelní pohádky. Moc všem rodičům děkujeme!

Malý princ
Po loňském úspěchu stínohry iniciátorky a organizátorky (paní Skalská a paní Karfíková) přemýšlely, co jiného připravit a nacvičit. Nakonec se inspirovaly stínohrou Malý princ v provedení učitelů jedné pražské školy. S většími dětmi se podařilo připravit příběh malého prince, který putuje po planetách, hledá lásku a porozumění, ale setkává se s nepochopením a sobectvím dospělých. Křehký příběh naše děti ztvárnily úžasným způsobem.
Děkujeme všem zúčastněným dětem, jejich rodičům i realizačnímu týmu!

Den s nejlepším rodinným receptem
V sobotu 17.11.2018 se sešli zájemci (tedy správně zájemkyně) při své každoroční ochutnávkové akci – tentokrát při Dnu s rodinným receptem. Na setkání se objevila celá řada vynikajících receptů, mezi nejzajímavější patřily „bramborovokašové“ placky se škvarečky. Podle autorky jídlo vzniklo náhodou, zbyla bramborová kaše a co s ní ??? Zkusila placky a nyní už tuto rodinnou pochoutku jinak nedělá.

Oslavy 100 let vzniku naší republiky
Po celé republice během tohoto víkendu probíhají oslavy stoletého výročí vzniku naší republiky. Koštice samozřejmě nesmějí být pozadu, proto se občané v sobotu 27. 10. sešli před kostelem, kde na ně čekal velmi bohatý program. Nejprve proběhly scénky z českých pověstí – přišel praotec Čech, Svatopluk rozmlouval se svými syny a věštila Libuše. Pak děti představovaly historické osobnosti a diváci hádali. Poté ke stoleté lípě u kostela dorazil T. G. Masaryk v historickém autě, zasadil se starostou obce dvě lípy a nakonec se průvod odebral k pomníku padlých, aby zde byly položeny květiny. Hasiči zde dekorovali starostu obce, starostu hasičského sboru a přidali stuhu na svůj hasičský prapor. Celá akce byla doprovázena dámami v dobovém oblečení a v krojích, hasiči v historických i současných uniformách, občerstvením p. Dubena, hrami pro děti. Výročí republiky bylo důstojně oslaveno.

Noční pochod pod Házmburk
V sobotu 6. října se uskutečnil tradiční noční pochod z Koštic na parkoviště pod Hazmburkem. Od obecního úřadu vyšlo kolem 60 účastníku, místních i z blízkého okolí. Cestou všechny čekalo občerstvení v podobě čaje, pro dospělé i s malým alkoholickým překvapením. Hasiči pak přejeli na parkoviště pod Hazmburkem, kde čekali na příchozí turisty. Na místě bylo připraveno občerstvení díky p. Dubenovi z želevického hospůdky a krásný ohňostroj. Poté hasiči a pan starosta odváželi zájemce zpět do Koštic. I díky příjemnému počasí se pochod velmi vydařil.

Setkání důchodců
Ve středu 3. října se v kulturním domě v Košticích uskutečnilo tradiční setkání důchodců. Celou akci svým vystoupením zahájily děti koštické základní školy. Jako hudební program bylo pozváno duo Adamis – známe z televize Šlágr. Poté k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Taurus.

Svatováclavské posvícení v Želevicích
V sobotu 29. září se v Želevicích uskutečnilo svatováclavské posvícení. Na tuto akci byli zabiti 3 vepři, ze kterých bylo vyrobeno mnoho dobrot včetně 200 řízků. Pro děti byl připraven bohatý program – malování na hrnky a misky, honba za pokladem a malování na obličej. Od 17 hodin vystoupil skákač v botách, který po svém zábavném představení učil zájemce skákat. K tanci a poslechu hrála kapela Náhoda.

Závod mladých hasičů O pohár starosty OSH Louny
V neděli 9. 9. 2018 se na koštickém fotbalovém hřišti uskutečnil závod mladých hasičů O pohár starosty OSH Louny. Dohromady se zúčastnilo 13 družstev, z toho 2 přípravná. Na soutěžící čekaly dva útoky, časy obou se sčítaly.
Nakonec po napínavém boji zvítězilo družstvo Obory A před Domoušicemi A a Lubencem B. Koštičtí dětští hasiči skončili nakonec na 6. místě.

Rybářské závody Vojnice
V sobotu 18. 8. proběhly ve Vojnicích rybářské závody. Společné odpoledne začalo závody v chytání ryb pro děti a dospělé. Mezi dětmi se nejlépe umístili Tereza Synková, Jakub Jelen a Veronika Synková. V dospělých zvítězil Petr Jirků, za ním v závěsu byli Jaroslav Kubeš a Vlastimil Brabec.
Poté na pódiu vystoupil zpěvák Stanislav Hložek se svým repertoárem písní z 80. let, ale zazněly i písně muzikálové a lidové. Především v přítomných dámách měl velké fanynky. Nakonec k tanci a poslechu zahrála kapela Golf, po setmění byly vypouštěny světelné lampióny.

Olympiáda Mikroregionu Perucko
V sobotu 4. 8. proběhla v Blšanech tradiční Olympiáda Mikroregionu Perucko. Naši obec zastupovalo 6 soutěžících – Martin Žitný, Vlastimil Brabec, Svatopluk Tajč, Zdeněk Karfík, Kateřina Karfíková a Veronika Karfíková. Po celou dobu klání se naše družstvo přetahovalo s družstvem Slavětína o první místo, nakonec jsme o 2 body skončili stříbrní. Celý den se nesl v duchu přátelského soutěžení ve vtipných disciplínách, členové všech 12 družstev hráli fair play.

Kuličkiáda
Koštická kuličkiáda se letos konala v neděli 5. 8. na ostrově v Košticích. Dopoledne proběhl turnaj dětí, který byl rozdělen na starší a mladší kategorii. Od 13 hodin měl začít turnaj dospělých, kvůli dešti byl však o hodinu odložen. ale nakonec si všichni zacvrnkali. Vítězkou se stala koštická hráčka Zdeňka Formánková, která v napínavém finálovém zápase porazila Pavla Zoufalého, mistra republiky ve cvrnkání kuliček. Blahopřejeme!

Beach volejbal v Želevicích
Na louce v Želevicích se v sobotu 21. července odehrál turnaj v plážovém volejbalu. Klání se zúčastnilo 14 dvojic, které celý den bojovaly o kovy nejcennější. Velmi napínavý turnaj skončil až ve večerních hodinách vítězstvím týmu Františka Smrže, stříbro získali Radek Vaněk a Marek Vykročil, pro bronz si na stupně vítězů přišli Antonín Žák a Josef Grund. Organizátorům tak velkého turnaje patří velký obdiv.

Pouť ve Vojničkách
Dne 14. července se ve Vojničkách konala pouť. Kromě programu pro děti (soutěže a zábavné hry) na pouti vystoupil pan Jiří Helekal. Jeho vystoupení sledovaly zejména ženy s určitou nostalgií – vzpomínaly na mladé časy ! Po kulturním programu následovala taneční zábava. O občerstvení se starali myslivci z MS Žejdlička, za což jim moc děkujeme!

Summer Beach Party
Přátelé želevické hospůdky pro malé i velké připravili na sobotu 7. července 2018 Summer Beach Party – akci pro děti i dospělé. Každý, kdo přišel, si našel svoji zábavu. Děkujeme organizátorům, zejména panu F. Smržovi.

Zájezd do dětského světa Mirakulum
V sobotu 23. června 2018 mohli zájemci navštívit Mirakulum – svět vytvořený pro děti. Počasí bylo sice nejisté (celou noc pršelo), ale nakonec se akce dětem moc líbila.

Koštická pouť
Během víkendu 16. a 17. června se uskutečnila tradiční koštická pouť. V sobotu program začal koncertem kapely Strakoši, zároveň bylo pro sportovce připraveno nafukovací vodní hřiště na minikopanou. Po vystoupení koštických mažoretek se slova ujal Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí, kteří pobavili početné publikum. Děti i dospělí si pak mohli vyzkoušet fotbalové šipky, následovalo představení koštických divadelníků a venkovní taneční zábava s kapelou Taurus.
Nedělní dopoledne bylo věnováno oslavě dne otců – 8 týmů složených z dětí a otců či dědečků soutěžilo v zábavných disciplínách. Ve 13 hodin se uskutečnila vernisáž výstavy ke 100. výroční vzniku ČSR a byla pokřtěna brožura s fotografiemi koštických domů – její autorkou je Irena Hellerová. Ta stojí spolu s Evou Kindlovou za módní přehlídkou Šatník paní mlynářky, která proběhla v prostorách koštického mlýna. Ženy z Koštic a okolí předváděly šaty nejen z první republiky, ale i z 50. a 60. let minulého století, přehlídku
zakončily šaty svatební. Do této akce bylo zapojeno velké množství pomocníků, kterým patří velký dík. Koštickou pouť zakončilo dětské představení Elsa a Olaf a dovádění v pěně.
Děkujeme všem organizátorům!

Sjíždění řeky
Vodáci z Koštic a okolí se během víkendu 1. až 3. června rozhodli sjet řeku Otavu. Sešli se v pátek ve vodáckém kempu ve Střelských Hošticích, aby v sobotu mohli vyjet ze Sušice a do nedělního odpoledne zdolat téměř 40 km. Výpravy se zúčastnilo 30 vodáků – malých i velkých, všichni si akci moc užili i díky slunečnému počasí.

Dětský den
V neděli 10. června se na ostrově u Ohře uskutečnily oslavy dětského dne. Tentokrát byl dětský den ve znamení žluté barvy. Kdo přišel ve žluté, dostal speciální odměnu – nanuka! Divili byste se, jak tento úkol rodiče s dětmi vyřešili. Viděli jsme žluté gumičky či mašle ve vlasech, žluté ozdoby na zipu u kapsy, samozřejmě žlutá trička či žluté náramky! Děti plnily různé úkoly a po jejich dokončení získaly sladkosti a nafouknutý balónek. Po této části následovala ukázka výcviku asistenčních psů. Pejskové – ve snaze předvést se – ukázali vše, co se naučili a čím potom pomáhají postiženým lidem. Z ostrova nás ale nakonec vyhnal déšť.
Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací dětského dne!

Noc kostelů
Noc kostelů se tentokrát uskutečnila v pátek 25. května 2018. Návštěvníkům se obětavě věnovala paní Hellerová, která připravila výstavu fotografií a informace o historii i rekonstrukci kostela.

Želevická stopa 2018
Další ročník Želevické stopy opět iniciovali a zorganizovali přátelé želevické hospůdky. Akce se uskutečnila v sobotu 19. května 2018. Branný závod začali ti nejmenší – většinou za doprovodu rodičů. Školní děti, ty už závodily „doopravdy“ a samy. Navečer – po vyhlášení výsledků dětí – se do závodění pustili i dospělí! Kdo vyhrál, není vůbec důležité, vyhrál každý, kdo se zúčastnil!

Vítání občánků a Den matek
V neděli 13. května 2018 jsme na sále KD v Košticích vítali nové občánky – tentokrát byli tři. Rodiče dostali drobné pozornosti od zástupkyně obce – paní Karfíkové (starosta byl nemocný) a potom už se všichni soustředili na program, který připravili se svými učitelkami žáci ZŠ a MŠ Koštice. Celý program byl zároveň koncipován jako poděkování všem maminkám u příležitosti Dne matek.

Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnil další ročník závodů mladých hasičů O pohár starosty obce. Hasiči SDH Koštice akci pro děti výborně připravili – občerstvení, organizace závodu, zázemí…vše bylo na vysoké úrovni. Jenom škoda, že naše družstvo mladých hasičů závody nevyhrálo.

Uctění památky padlých
V předvečer státního svátku – tedy 7. května – uctili občané našich obcí památku padlých a připomněli si 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2018 se uskutečnilo Vítání ptačího zpěvu 2018 – tentokrát jsme začínali u rybníka ve Vojničkách, abychom procházkou došli k Vojnicím. Naši známí ornitologové opět zasvěceně vyprávěli o různých ptácích a ukázali nám kroužkování. Výborná akce! Děkujeme.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2018 se slétly v naší obci čarodějnice! Sraz měly u školy a odtud šly průvodem na fotbalové hřiště. Svým pokřikem „Hou, hou, hou – ježibaby jdou!“ děsily ostatní účastníky akce. Po zapálení ohně si všichni opekli buřty a společně si popovídali a zatančili ježibabské tance ?!

Noc s Andersenem
V pátek 27. dubna přišly do koštické knihovny děti, aby zažily další z velmi oblíbených akcí – Noc s Andersenem. Sešlo se 15 dětí od 5 do 15 let, aby se celý večer věnovalo tématu víl a čarodějů. Kromě pohádky – čtené a vyprávěné, děti vyráběly čarovné hůlky, pavouky, hrály divadlo. Nakonec se navzájem postrašily při stezce odvahy a zalehly do spacáků, aby zhlédly film o vílách, při kterém usnuly. Ráno je čekala společná snídaně a pak už si pro děti přišli rodiče. A za rok se prý zase všichni sejdou znovu.

Premiéra koštických ochotníků
V neděli 15. dubna 2018 od 18 hodin se na sále KD Koštice uskutečnila premiéra hry Raye Cooneyho Jedna plus jedna jsou tři – komedie o tom, že se dá žít dvojí manželský život, pokud přesně dodržíte harmonogram a nedostanete ránu dámskou kabelkou ! Naši ochotníci opět skvěle nastudovali další hru.

Ukliďme svět
Dne 24. března se myslivci z MS Žejdlička společně s dětmi z kroužku Malý Hubert zúčastnili akce Ukliďme svět 2018. Uklízeli nepořádek a černé skládky v katastru naší obce, které někteří občané nepochopitelně vytvářejí v přírodě. Nepochopitelně proto, že se všechno dá zdarma odevzdat na sběrném dvoře! Myslivcům i všem dalším účastníkům moc děkujeme!

Dětský karneval
Členky Vožekova sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice připravily v sobotu 3. března dětský karneval. Děti tancovaly, soutěžily, účastnily se módní přehlídky…akci navštívil taťka Šmoula a Šmoulinka, se kterými se děti mohly potěšit a případně i vyfotit.

Masopust
V sobotu 17. února 2018 hlavní organizátor SDH Koštice připravil masopustní rej v obci Koštice. Několik desítek masek spolu s již legendárními medvědy z vojtěšky potěšily občany našich obcí. Průvod masek prošel Košticemi a Želevicemi, masky i ostatní účastníci masopustu ochutnali připravené pochoutky a celodenní akci zakončili večerní zábavou.

Výlet do muzea kraslic
V sobotu 24. března 2018 se uskutečnil zájezd našich občanů do muzea kraslic v Libotenicích. Každý druhý rok pořádá Asociace malířek a malířů kraslic ČR v kulturním domě v Libotenicích na Litoměřicku výstavu překrásně zdobených velikonočních vajíček. Návštěvníci mohli celý víkend obdivovat na 1580 kraslic zdobených různými technikami, například voskovým reliéfem, škrábáním barvy, batikováním a polepováním dužinou jezerní sítiny. Tato technika je typická pro podřipské kraslice, které představují zcela ojedinělé regionální rukodělné řemeslné výrobky.
Zdobení vajec se pojí s různými pověrami:
Kraslice slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou. Původně byly takové dárky vykoupením, dárkem, součástí velikonoční koledy a pomlázka či oblévačka byly zábavným trestem pro málo štědré dívky.
Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, zůstaly jen ornamenty převážně abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy symbolizující přírodu probouzející se k životu.
Výstavu, která je ukázkou lidových tradic a výtvarné zručnosti, si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého přivítala starostka obce Ladislava Rejšková.

Hasičský ples
V sobotu 20. ledna 2018 se konal na sále KD v Košticích Hasičský ples. Výborně hrající kapelu doplnila bohatá tombola…tancovalo se skoro až do rána ! Skvělá organizace celé akce – hasiči, děkujeme!

Novoroční sbírka roku 2018
Novoroční sbírka se uskutečnila v našich obcích 7. ledna 2018, výtěžek se shromažďuje na opravu varhan v koštickém kostele.

Stalo se rok 2007

… zpět

Rok 2007

31.12.2007 Vítání nového roku
O silvestrovské půlnoci se sešli občané před obecním úřadem, aby společně přivítali nový rok…

31.12.2007 Silvestrovský fotbálek
Na Silvestra se od 14 hodin sešli milovníci fotbalu na místním fotbalovém hřišti a ve stížených podmínkách „urputně“ sportovali. Velkou posilou jednoho z mužstev se stala Linda Formánková. I proto toto mužstvo vyhrálo stavem 4:3.

29.12.2007 Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé se uskutečnil 29.12. na sále Kulturního domu v Košticích.
V kategorii dětí zvítězil Tomáš Šajner, druhý byl Míra Bozděch a třetí Pavel Kovařík. V kategorii dospělých první místo obsadil Jaroslav Vlasák, za ním následovali Pavel Kovařík st. a Petr Šajner.

26.12.2007 Vánoční zpívání
Vánoční svátky jsou nerozlučně spjaté také se zpíváním koled. I letos v našich obcích proběhly dokonce dva vánoční koncerty.
První se udál 21.12. od 17 hodin v koštickém kostele, kde všem příchozím zazpíval libochovický sbor Melodie.
Druhá příležitost ke zpívání se naskytla 26.12. v kapli ve Vojnicích, kde se uskutečnilo od 15 hodin vánoční setkání občanů. Tentokrát se o zpěv postarali sami příchozí návštěvníci.

22.12.2007 Živý Betlém
22. prosince bylo v 15 hodin před obcí možno spatřit živý Betlém, ve kterém kromě Ježíška, Marie, Josefa, tří králů a dětí přinášejících dárky nechyběl ani živý králík a ještě živější koza. Známé vánoční koledy zahráli Pavel Hoblík st. a ml., Renata Hoblíková a dvě posily z lounské ZUŠ.

15. – 21.12.2007 Vánoční výstava
Ve dnech 15.- 21.12. v zasedací místnosti OÚ Koštice proběhla výstava s vánoční tematikou. Hlavní organizátorkou byla paní Petra Karlíková. Výstavu navštívilo 48 občanů.
Kromě zajímavých předmětů s vánoční tematikou od občanů našich obcí k výstavě přispěly také děti z koštické základní a mateřské školy.

Adventní výzdoba
Pečlivě se připravujeme na Vánoce a živý betlém. Připravují se jesličky, instaluje se vánoční osvětlení…

07.12.2007 Vánoční aranžování
Sedmého prosince se zájemci z řad místních žen zúčastnili vánočního aranžování s paní Hellerovou. Ta je tak zdatnou aranžérkou, že několik časopisů už otisklo obrázky mnohých z jejích výtvorů.
Aranžování se všem líbilo a všechny bavilo. Ač díla vypadala zprvu velice složitě, každá z účastnic si nakonec odnesla vlastní, velice povedený svícen.

Výtvarná dílna
Dnes se děti sešly v koštické hasičské zbrojnici, aby si vyrobily krásné vánoční dárky pro své blízké. K dispozici byly barvy na textil, které našly upotřebení na polštářcích a taškách. Originální dárky vznikly také „nalepením“ obrázků z papírových ubrousků na dlaždice a kameny.

01.12.2007 Mikulášská
Prvního prosince přišli do Koštic čerti. Na sále kulturního domu se konala mikulášská nadílka, jejíž součástí bylo vystoupení dětí z Mateřské školy Koštice a čertovská pohádka v podání místních ochotníků.

16.11.2007 Den jablka aneb Štrůdlování
V sobotu 16. listopadu 07 jsme se odpoledne sešli v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát jsme ochutnávali vše, co bylo z jablka. Vedle pečených dobrůtek se objevily i dobrůtky tekuté (kalvádos z palírny pana Nováka). Specialitou byl příspěvek pana Vlasáka, který „uvařil“ klobásy se strouhaným křenem a jablky. Prostě pohodové odpoledne…

27. – 28.10.2007 Den historie
Ve dnech 27. a 28. října 07 se konala na sále Kulturního domu v Košticích výstava Den historie. Viděli jsme fotografie z dob dávných, ale i nedávných, místa, která dnes vypadají jinak, hledali jsme své přátele a kamarády, vzpomínali jsme…

Po dobu výstavy byly k nahlédnutí také všechny kroniky a další cennosti, které se nám podařilo zapůjčit. Poprvé jsme viděli také novou kroniku obce, kterou vede neuvěřitelným způsobem paní P. Karfíková. Vyhledává totiž zpětně informace od roku 1965, třídí je a zapisuje.

Výstava byla slavnostně otevřena starostou obce panem Vlasákem. Ten poděkoval všem, kteří v tomto roce aktivně pracovali pro obec.

19.10.2007 Setkání důchodců
V pátek 19. října 07 se v Kulturním domě v Košticích sešli důchodci na svém každoročním společném posezení. Celou akci zahájily děti z místní MŠ a ZŠ svým vystoupením. Potom už měla hlavní slovo dechovka Pichlovanka. Zaplněný sál se dobře bavil…

05.10.2007 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 5. října 07 jsme ve 20 hodin vycházeli z Koštic. Sešlo se nás 38, měli jsme baterky, lampiony, ale také louče. Cesta příjemně ubíhala, hezky jsme si popovídali. V polovině cesty na nás čekal pan Henc v hasičské ávii s tekutým občerstvením J!
Cesta do vesnice Klapý trvala okolo 2 hodin. Ve 22 hod už jsme se občerstvovali v místní hospůdce a čekali jsme na vystoupení skupiny historického šermu a ohnivého muže. Mezitím přijeli další „lenoši“ auty. Atmosféra byla úžasná, jen trochu zima. Po vystoupeních nás pan Henc naložil a odvezl zpátky do Koštic. Několik odvážlivců se ale vydalo zpět do Koštic zase „po svých“.
Jeden z největších zážitků nám připravil pan Kredba, který chtěl účastníky pochodu pořádně vystrašit, a tak v jednom úseku cesty na nás počkal a vždy, když šel někdo okolo, vhodil mu pod nohy kutálející se pneumatiku. To bylo ječení a smíchu!!!
Takže příště se prý půjde zase!

21.09.2007 Návštěva divadelního představení
21. září 2007 jsme navštívili Divadlo Radka Brzobohatého v Praze. Měli jsme zakoupené vstupenky na divadelní hru Barmanky. Celé představení odehrály 4 herečky, hra byla humorně laděná, parodovala vztahy mezi muži a ženami. Pro některé z nás byla ale hra trošku zklamáním zejména kvůli používaným jazykovým prostředkům ( příliš vulgarit a obecného jazyka).

08.09.2007 Oslavy hasičů v obci – 110 let SDH
V sobotu 8. září 2007 oslavoval SDH Koštice 110 let své činnosti, zároveň došlo k slavnostnímu otevření hasičské zbrojnice. Kdo přišel, nelitoval! Po slavnostním zahájení jsme mohli vidět bohatý program: přehlídku historických hasičských vozidel, vyprošťování zraněného z auta, práce hasičů na plošině, dovednosti dětí – mladých hasičů. Vystaveny byly i historické dokumenty SDH Koštice. K tomu všemu hrála dechovka a mohli jste ochutnat i něco dobrého na rautu uvnitř hasičské zbrojnice. Ještě dlouho do noci se v hasičárně zpívalo a tancovalo.
Na oslavy byli pozváni i členové bývalého zastupitelstva, kteří se o vybudování hasičské zbrojnice zasloužili. Největší práci ale odvedli členové SDH, kteří zde v uplynulých letech odpracovali spoustu hodin dobrovolnické práce. Patří jim za to velké uznání.
Novou požární zbrojnici budovali tito občané – hasiči
pan J. Štekrt, pan J. Henc, pan Z. Henc, pan J. Valina, pan P. Grund, pan S. Fryč ml., pan J. Nasavrcký, pan K. Pfeifer, pan J. Zelinka st., pan M. Grunt, pan J. Fernet, pan J. Holešovský, paní M. Kristová, pan P. Mareš, pan K. Kubáč, pan P. Šandera, pan K. Kléger, pan J. Kuzbach , pan A. Kredba , pan J. Zimmermann , pan A. Žák , pan P. Štyler, pan V. Chaloupka , pan J. Zelinka ml., pan R. Dvořák, pan P. Bradáč, pan J. Bradáč, pan Milan Beneš, pan Martin Beneš, pan L. Pleticha , pan J. Kubáč , pan R. Jirásek, pan R. Grund, pan P. Zajíc

01.09.2007 Rybářské závody
V sobotu 1. září se ve Vojnicích uskutečnily rybářské závody pro děti. S nápadem přišel spolek kulečníkářů. Ti společně s kulturní komisí OÚ a TJ Sokol Koštice připravili dětem netradiční zážitek.
Sešlo se 22 soutěžících, další občané přihlíželi. Počasí se vydařilo, ryby „ braly“, všichni se příjemně bavili. První rybu ( spíše rybičku – 7 cm velikou J!) chytil Jára Dvořák, nejmladším rybářem byl Lukášek Dvořák a největší rybu ( 22 cm dlouhou) chytil Tomáš Khýn.

1. místo Milan Khýn

2. místo Milan Kristek

3. místo Pavel Kovařík

Zvláštní ocenění získala paní Kofrová – cenu pro nejlépe chytajícího rodiče J!
Všechny děti dostaly odměny – pomůcky pro rybáře. Poděkování za vydařenou akci patří zejména p. Kaslovi, panu J. Krejčímu, paní A.Skalské a všem ostatním!
Večer se účastníci sešli ještě u táborového ohně. Vzpomínalo se ( na místní hospodu, na divadelní představení, na bývalé občany obce, na budování vodovodu…) a plánovalo!
Na kytaru hráli a zpívali pan Hauptvogl a pan V. Formánek ( hrají opravdu skvěle!).
Zájemci o rybářský kroužek se hned na místě domluvili, že se budou scházet pravidelně. Vedoucím kroužku je pan J. Vlasák.

Vybudování vodovodu do bažantnice
Aktivita členů Mysliveckého sdružení Žejdlička stoupá. Po úspěšné Poslední leči v prosinci 06 a po vydatné pomoci při oslavách Dne dětí v červnu 07 se členové mysliveckého sdružení Žejdlička vrhli na počátku září na vybudování vodovodu do bažantnice ve Vojnicích. Celá akce byla prováděna svépomocí, finančně vypomohl mysliveckému sdružení OÚ Koštice.

Oprava kaple ve Vojnicích
Ve Vojnicích ( podle dobových dokumentů je ale prý správně ve Vojnici) na návsi se nachází již od roku 1878 kaple. Ta byla zasvěcena svatému Andělu Páně. V nedávné minulosti byla vykradena, vandalsky bylo téměř vše zničeno. Před několika lety byla opravena a za pečlivého starání se byla udržována zejména panem J. Nožičkou a paní M. Zlatohlávkovou.
V měsíci červenci roku 2007 došlo svépomocí k menší rekonstrukci – vymalovalo se, opravil se oltář, došlo k zasklení poničených okenních tabulí, opravily se vchodové dveře a byly obnoveny všechny nátěry. Dobrovolně zde několik hodin ( spíše dnů) odpracovali pan J. Nožička, pan V. Chaloupka ml., pan M. Skalský, pan A. Žák, slečna M. Vykročilová, paní H. Nožičková, paní I. Berková a paní A.Skalská. Kaple byla zpřístupněna slavnostním programem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. V současnosti pan Nožička zabudoval ke vchodu do kaple mříže, do kapličky se můžete podívat vždy o víkendu.

Budování dětského hřiště ve Vojnicích
V průběhu prázdnin začali občané Vojnic s pracemi na svém dětském hřišti. Pan Šafránek zajistil mechanizaci, pomocí které se zlikvidovaly náletové dřeviny, ostatní občané
( zapojili se i chalupáři) pomáhali s drobnými pracemi, to hlavní na ně ale teprve čeká. Úprava plochy! Za několik týdnů bude určitě veseleji…To už zde budou lavičky, ohniště a betonový stůl na stolní tenis. Ten objednali manželé Krejčí a chtějí ho věnovat jako sponzorský dar místní mládeži. Všem, kdo se podílejí na výstavbě dětského hřiště, patří velké poděkování.
Zároveň se OÚ Koštice snažil zajistit finanční prostředky z grantových zdrojů. Bohužel, navrhovaný projekt nebyl vybrán mezi realizované akce pro rok 2007. Musíme si tedy poradit sami. Dětské hřiště by mělo být slavnostně otevřeno v květnu 2008.

21. – 24.08.2007 Dětský tábor – Peruc 2007
V době od 21. do 24. srpna proběhl pro děti z Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic minitábor v prostorách letního dětského tábora Peruc. Pobytu se účastnilo celkem 22 dětí. Celých 5 dní se děti musely obejít bez televize, počítače, videa. Místo toho sportovaly, hrály si, prošly stezku odvahy, na chvíli se staly indiány…Největším zážitkem ale bylo stavění hrází v místním potoce ( mimochodem zde také poprvé v životě viděli živé raky)! Pro ilustraci přikládáme několik foto.

24.07.2007 Volejbalový turnaj I + II
V průběhu prázdnin jsem chodili hrát každý den navečer na obnovené volejbalové hřiště na ostrov u Ohře. Zažili jsme spoustu legrace a také „ hádek“ o každý sporný míč. Hrál každý, kdo přišel.
24. července 2007 se uskutečnil volejbalový turnaj dvojic. Za pomoci Kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice se sešlo celkem 9 dvojic. Po turnaji jsme poseděli u ohně ( na kytaru hrál Tomáš Vlček – a moc hezky J!), zpívali, povídali a bylo nám moc fajn.
Volejbalový turnaj dvojic vyhrál Honza Skalský s Hankou Švábovou, druzí byli Michal Skalský a Iva Vykročilová a na třetím místě Vlasta Chaloupka a Markéta Vykročilová. Účast byla hojná, večer jsme poseděli u ohně, na kytaru hrál skvěle Tomáš Vlček…
Druhé kolo turnaje ve volejbalu se uskutečnilo 26. srpna 2007 – a soutěžily trojice. Tentokrát se účastnila i dvě družstva ze Slavětína. Koštičtí se ale nedali a turnaj vyhráli trojicí ve složení: J.Skalský, M. Skalský a I. Machová. Družstvo Slavětín I. skončilo na druhém místě.
Podívejte se, jak to vypadalo ( nejúžasnější jsou ta rozbitá kolena I. a M. Vykročilových J):

18.08.2007 Návštěva pražské ZOO
18. srpna 2007 jsme se vydali na výlet do pražské ZOO. Odjížděli jsme brzy ráno, abychom si ZOO pořádně užili. ZOO v Praze je opravdu úžasná! Nádherné pavilony, velké množství zvířat, různé atrakce pro děti…ale také davy návštěvníků! To některým z nás opravdu vadilo. U autobusu jsme se sešli všichni a byli jsme pořádně unavení. Zejména děti si ale návštěvu ZOO užily.

Výlet do neznáma
V červenci s námi jely děti na utajený výlet. Nikdo – kromě paní Skalské – nevěděl, kam se jede. Ráno se účastníci výletu sešli na nádraží a tím jejich cesta do neznáma započala. Navštívili jsme muzeum železnice v Lužné u Rakovníka. Společně jsme prolezli všechny mašinky, posvačili jsme v jídelním voze a celou cestu zpět jsme hráli ve vlaku tichou poštu J!
Příští prázdniny nás čeká další tajemný výlet. Tak pojeďte s námi…

16.06.2007 Ekologická havárie na rybníku ve Vojničkách
V pátek 16. června 2007 volali občané Vojniček, že se něco děje v místním rybníčku. A opravdu, po hladině plavalo velké množství uhynulých ryb. Hygienická stanice zjistila z rozborů vody, že k úhynu nedošlo otravou vody, ale nedostatkem kyslíku. Vlasta Chaloupka ml. a Michal Skalský tahali z vody mrtvé ryby, na břehu jim pomáhali pan Vlasák a pan Podaný. Někteří z přihlížejících se divili, jak velké ryby žily v takovém malém rybníčku.

Den dětí + slavnostní otevření odpočinkové zóny u Ohře
Neformální skupina mladých pod názvem Koštická omladina získala od Národní agentury Mládež 180 000 korun na vybudování odpočinkové zóny na ostrově u Ohře. Finanční prostředky byly přerozděleny z peněz EU.
Podle projektu se práce daly rozdělit do několika etap.
Leden a únor byl vyhrazen na prořezání keřů, likvidaci náletových dřevin a ošetření vzrostlých topolů.
Druhá fáze proběhla v březnu. To se opravovala lávku přes rameno Ohře. Místo plechů se pokládalo dřevo, celá kovová konstrukci prošla generální opravou, a tak se brousilo a natíralo. Lávka musela být několik dní pro veřejnost uzavřena.
V dubnu a květnu se zabudovaly lavičky a dětské prolézačky, ale také dvě týpí a krásný indiánský totem.
Členové Koštické omladiny sice velice aktivně pracovali, ale zároveň byli rádi za každou pomoc. Brigády občanů se vyhlašovaly místním rozhlasem. Celou akci měli na starost pan Vlasta Chaloupka ml., pan Jaroslav Vlasák a paní Anna Skalská.
V červnu došlo k slavnostnímu otevření. Projekt na obnovení rekreačně oddychové zóny na ostrově byl ukončen oslavou Dne dětí – tedy soutěže a atrakce, hudba, skákací hrad…
Pevně věříme, že se vám celá akce líbila a že jste spokojeni s tím, jakou má nyní ostrov podobu. Mladí z Koštické omladiny sehnali peníze z grantů agentury Mládež, pracovali a pracovali, ale bez pomoci Vás, občanů, by jen těžko celou akci zvládli. Odvedli jste ohromný kus práce, patří Vám největší poděkování.

Dětský karneval
Během velikonoční soboty se již tradičně uskutečnil karneval pro děti. Akci pořádala kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice. Tentokrát jsme šetřili finanční prostředky, a tak celá organizace karnevalu proběhla ve vlastní režii. Soutěže pro děti organizovali dva klauni – paní Špiclová a paní Skalská. Hudbu vybíral a pouštěl Tomáš Hauptvogl. Děti si mohly koupit lístek do bohaté tomboly ( vyhrával každý J). Odpoledne plné soutěží, zábavy a pohody rychle uběhlo…

Návštěva Dětského domova v Lounech
Navštívili jsme Dětský domov v Lounech ( jsou zde umístěné děti ve věku od 3 do 15 let). Děti byly spokojené, hrály s námi hry, dostaly nějaké sladkosti, paní Bělochová upekla vynikající řezy a paní Špiclová kremrole, po všem se jen zaprášilo…Prostě příjemný zážitek. Jen nám bylo trochu smutno z toho, kolik dětí je u nás stále ještě v ústavech. Patříme spolu s Rumunskem a Bulharskem k zemím, které mají nejvyšší počty dětí v dětských domovech, a to je určitě špatně.

30.04.2007 Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic proběhlo na dvakrát. Nejprve jsme se sešli ve Vojničkách – už 28. dubna. Tam jsme upálili – za mohutného povzbuzování – jen jednu čarodějnici. Oheň vzplál pod parkem, celou akci provázel přílet dvou skutečných čarodějnic. Sešlo se nebývale hodně lidí, další okolo letící čarodějnice vzplála na hranici, děti soutěžily a něco malého dostaly za odměnu…prostě hezký večer.
V pondělí 30. dubna byl oheň zapálen také v Košticích. Tady uhořely dokonce tři ježibaby! Další dvě přiletěly na sraz a obtěžovaly slušné občany obce. Návštěvníků bylo opravdu hodně ( až došlo pivo a muselo se čekat na nový přísun), nálada výborná, jen trochu zima J!
Mimochodem čarodějnic se objevilo v našich obcích více než obvykle – nějaká visela ve Vojnicích, jedna seděla na stromě na ostrově, dvě baby stály u plotu ve Školní ulici, jedna letěla naproti poště. Ale úplně první čarodějnice seděla před školou!!! Hezký nápad, snad jich příště bude více.
Vzhledem k velikému suchu na celou akci dohlíželi hasiči.

13.05.2007 Vítání občánků
V neděli 13. května 2007 v 15 hodin jsme se sešli v Kulturním domě v Košticích, abychom obnovili tradici oslav Svátku matek a dlouhou řadu let opomíjenou tradici vítání občánků.
Nejprve jsme tleskali programu, který nacvičili se svými vyučujícími žáci místní základní školy a mateřské školy. Poprvé při této příležitosti zde vystoupili také nejmenší děti z mateřského centra Sluníčko.
Potom už nastala slavnostní chvíle, starosta obce pan Vlasák připomněl důležitost matky při výchově dětí, zdůraznil její nezastupitelnou úlohu a zároveň poděkoval ženám – matkám za všechnu tu lásku, obětavost a trpělivost.

Velikonoční aranžování
Paní Irena Hellerová vedla seminář věnovaný velikonočnímu aranžování. Vznikly z toho překrásné věci, ostatně podívejte se sami.
Fotogalerii doplňují ještě velikonoční perníčky, které upekly a nazdobily paní Skalská, paní H.Hoblíková a paní Horová.
Tak se inspirujte a my se těšíme na další akci – Adventní aranžování.

23.12.2007 Povídání o Vánoční kuchařce
Vánoční kuchařka
Týden před vánočními svátky přinesly místní dámy ukázku svého cukroví. Po dlouhém zvažování bylo stanoveno omezení: maximálně 3 druhy, od každého druhu 10 kusů. Původně jsme chtěli celou akci pojmout jako soutěž o nejlepší a nejchutnější a nejkrásnější….cukroví, ale sešlo se tolik dobrot, že jsme od takového hodnocení ustoupili.
23. prosince 2006 jsme společně poseděli u čaje, popovídali jsme si a vzájemně ochutnali dobrůtky. Z celé akce vznikla tato Vánoční kuchařka.

Oslavy 80 let činnosti a současnost TJ Sokol Koštice
Každá obec má nějaký sportovní oddíl – a většinou to bývá oddíl zaměřený na fotbal. Platí to i pro Koštice. Tj Sokol Oslavovalo v roce 2006 80 let činnosti. U této příležitosti byl vydán Fotbalový zpravodaj, kde najdete průřez historií, ale také statistické údaje. Vše u nás v obci perfektním způsobem sleduje již několik desítek let pan Václav Kubeš. Patří mu za to veliké poděkování. A pokud máte čas a chuť, podívejte se do sekce Spolky…
V současnosti – tedy od 1.9. 2007 fotbalové mužstvo mužů prozatímně končí svoji činnost. Důvodem je nedostatek hráčů. V letošní sezóně máme soutěž obsazenu pouze mužstvem dětí – hrají v kategorii minikopaná.

Stalo se rok 2008

… zpět

Rok 2008

31.12.2008 Silvestrovský ohňostroj
Večer posledního dne roku 2008 jsme se sešli před budovou obecního úřadu, abychom se symbolicky rozloučili se starým rokem společným ohňostrojem.
Ačkoli bylo proklamováno, že půjde jen o malý a skromný ohňostroj, podívaná to byla vskutku ohromující. Kdo neviděl, prohloupil.

31.12.2008 Silvestrovský fotbálek
Na sklonku roku pořádaný silvestrovský fotbálek mohl kdo o to stál využít k rozhýbání během Vánoc zdřevěnělého těla a rozproudění sváteční jídlem přeslazené krve.
Hráčů se sice nakonec na koštickém fotbalovém hřišti sešlo jen pár, přesto si všichni bezvadně zahráli.

16.12.2008 Devadesátiny paní Vykysalové
Paní Vykysalová nedávno oslavila neuvěřitelné jubileum.
16.12. oslavila neuvěřitelné 90.narozeniny koštická občanka paní Vykysalová.
K narozeninám jí přišla zahrát dechovka pod vedením pana Hoblíka, k mnohým gratulantům se přidal i starosta obce.

Betlém paní Hellerové
Paní Hellerová vytvořila před svým domem v Košticích moc pěkný betlém na obdiv každému návštěvníku či náhodně příchozímu…

4.adventní neděle 2008
Poslední adventní neděli se rozsvítil stromeček v Košticích
Čtvrtou adventní neděli se dočkal rozsvícení vánoční stromeček v Košticích. Lampion tentokrát vypuštěn kvůli větru nebyl, zato před samotném rozsvícení a i po něm bylo na obecním úřadě malé posezení.

13.12.2008 – 3.adventní neděle
Třetí adventní neděli se rozsvěcel stromeček ve Vojnicích
Třetí adventí neděli, tedy 13. prosince, jsme se sešli ve Vojnicích, abychom i zde společně rozsvítili Vánoční stromeček. Také jsme si zazpívali a vypustili lampion, krom toho nás zde uvítala také nově vyzdobená kaple.

07.12.2008 2.adventní neděle
Druhou adventní neděli, 7.prosince, se v našich obcích udály dvě akce.
Mikulášská nadílka
Jako už každoročně, i letos si děti, jejichž alespoň jeden rodič trvale žije v našich obcích, mohli v neděli odpoledne přijít pro nadílku od Mikuláše, čerta a anděla. O tom, zda byly děti celý rok hodné a sladkosti si zasloužily by se sice dalo polemizovat, jisté ale je, že si svou získanou nadílku plně vychutnají.
Rozsvěcení stromku ve Vojničkách
Večer následovalo rozsvěcení vánočního stromku ve Vojničkách. I zde se sešli místní, aby si zazpívali a vypustili balonek, na rozdíl od Želevic však tentokrát následovalo pohoštění, které místní na zdějším sále sami připravili.

06.12.2008 Výlet do Drážďan
Vánoční výlet do hlavního města Saska
V sobotu 6. prosince se konal výlet do vánočních Drážďan.
Vyjíždělo se již ráno (s menším zpožděním), navrátili jsme se večer kolem sedmé hodiny.
V Drážďanech jsme navštívili tradiční Vánoční trhy, kde byla spousta lidí a ještě více dobrot a nejrůznějších dalších věcí ke koupi. Někteří z nás poté zavítali do obrazárny Zwinger, kde obdivovali cenná umělecká díla a výstavu zbraní.

1. adventní neděle
První rozsvěcení stromku…Želevice
V nedělní večer se sešli někteří občané v Želevicích, aby společně oslavili rozsvícení Vánočního stromku. Účastníci si mohi zazpívat a vychutnat předvánoční adventní atmosféru, společně pak vypustili balonek přání se svíčkou uvnitř. Nakonec byl za doprovodu světelných fontán rozsvícen vánoční stromeček.

29.11.2008 Vánoční aranžování
29.litopadu, během sobotního odpoledne, se několik maminek a babiček sešlo v zasedací místnosti OÚ Koštice, kde se s nimi paní Hellerová opět podělila o něco ze svého aranžérského umění – předvedla a naučila další pěkné a zajímavé způsoby tvroby a úpravy vánočních věnců a svícnů.
Každá z účastnic si tak mohla vyrobit originální vánoční ozdobu.

Renovace sběrného dvora
Byla dokončena renovace sběrného dvora
Koncem listopadu se završilo naše úporné snažení o generální opravu sběrného dvora v Košticích.
Nákonec jsme zdárně dokončili projekt a obdrželi finanční grant. Stodola ve sběrném dvoře tak získal novou střechu, zedničilo se, betonovalo, nakoupily se nové kontejnery…

08.11.2008 Den s pomazánkou
V sobotu odpoledne (8.11.) se sešli koštické ženy v zasedací místnosti OÚ a přinesly ochutnávky nejrůznějších pomazánek. Účastnice ochutnávaly a vyměňovaly si recepty. Podle domluvy vznikne (po dřívějším Vánoční cukroví a Jablkovém dni) další místní speciální kuchařka.

08.11.2008 Druhá brigáda ve Vojnicích
V sobotu 8.listopdu se sešli podruhé občané Vojnic na úpravě přístupové cesty k místnímu rybníku. Počasí nám tentokrát nepřálo, takže ani brigádníků nebylo tolik. Přesto se udělal veliký kus práce. Brigádníci byli odměněni vynikajícími čerstvě upečenými koláči paní Zlatohlávkové.

26.10.2008 Oltářní obraz
V neděli 26. října 2008 došlo k odhalení oltářního obrazu v kapli ve Vojnicích. Obraz namaloval mladý začínající malíř Václav Pazdera. Při slavnostním aktu zazpíval libochovický pěvecký sbor Melodie.
O kapli se vzorně starají manželé Nožičkovi, Zlatohlávkovi a Berkovi, za což jim děkujeme.

25.10.2008 Pálení vatry
Pálení vatry ke vzniku samostatného Československa
V sobotu 25.října se od 20 hodin na místním kopci Vinci sešli členové SDH Koštice s ostatními občany a společně zapálili vatru jako vzpomínkový akt k založení samostatného československého státu.
První vatry vzplály 6. března 1935 u příležitosti 85. narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1937 bylo zapáleno na 8000 vater, o rok později vzplálo na 10 000 ohňů. V poválečném období se ohně pálily pouze v roce 1947.
Večerní procházky na kopec se zúčastnilo asi 25 občanů.

25.10.2008 Malování triček
V sobotu 25.října se od 15 hodin v místní hasičárně uskutečnila další výtvarná dílna – malování triček. Tentokrát malovali dospělí nebo děti doprovázené rodiči. Další výtvarná dílna bude před Vánocemi a bude zaměřena na výrobu dárků dětí pro rodiče.

25.10.2008 Brigáda ve Vojnicích
V sobotu 25.října se uskutečnila v pořadí již několikátá brigáda na realizaci projektu Obnova dragounských lázní ve Vojnicích. Skupina Mladé Vojnice tentokrát oběhla celou vesnici a prosila místní občany o pomoc, proto přišlo nebývalé množství pomocníků – 26! Udělal se ohromný kus práce, položil se kus chodníku, zahrnuly se výkopy vytvořené bagrem, položil se kabel na rozvod elektřiny, spálila se veliká hromada náletového klestí.
Všem účastníkům děkujeme.

10.10.2008 Setkání důchodců
V pátek 10.října na sále kulturního domu v Košticích se uskutečnilo další setkání důchodců. Hrála kapela Pichlovanka, děti z místní MŠ a ZŠ předvedli nádherné vystoupení, všichni se hezky bavili.

03.10.2008 Noční pochod na Hazmburk
V pátek 3.října se uskutečnil druhý ročník nočního pochodu na Házmburk. Tentokrát jsme pozvali ke spolupráci všechny obce okolo hradu. Nakonec se s námi zúčastnili jen obyvatelé obcí Klapý a Lkáň. Celkový počet účastníků byl okolo sedmdesáti, což je obrovský nárůst oproti loňskému roku. Akce byla završena ohnivou šou a kulturním vystoupením Dr.Pixy – pana Kredby.

27.09.2008 Svatba v obci
27.září v obci proběhla ojedinělá událost. Po dlouhých letech se zde odehrál svatební obřad. Svůj svazek zde stvrdili Václav a Petra Satranovi.
Přejeme jim hodně pohody a štěstí ve společném životě

28.09.2008 Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 28.září se sešli občané Želevic a okolních obcí k oslavě Svatováclavského posvícení. Program začínal ve 14:00 hodin prohlídkou slavnostně vyzdobené místní kaple – zvoničky. Na její obnově se vedle pracovníků obce nejvíce podílela paní Landová. Celé odpoledne hrála k příjemnému poslechu Country kapela Parťáci, v 15 hodin přijel do obce Svatý Václav s bratrem Boleslavem a svými družinami a před zraky diváků zopakovali známou historickou událost – zavraždění knížete Václava v podání skupiny Tepelgurth. Odpoledne bylo oživeno nejrůznějšími soutěžemi pro malé i velké.

07.09.2008 Koštické vinobraní
V neděli 7.9. se v Košticích konalo první vinobraní na soukromé vinici u Hellerů. Vinohrad zde založili před třemi lety a letos poprvé sklízeli úrodu. Hellerovi se snažili dodržet všechny tradice spojené s vinobraním – zavěšená kytka na vinohrad, která musí zůstat až do příští sklizně a má za úkol odhánět nepříznivé vlivy, první hrozno uštípne starosta obce, ochutnávka vína…

06.09.2008 Rybářské závody
V sobotu 6.9. se ve Vojnicích konaly rybářské závody pro soutěžící do patnácti let. Pohodovou atmosféru spojenou s lovem ryb si užilo 16 soutěžících. Nakonec zvítězil Pavel Kovařík, druhé místo obsadil Milan Kristek, třetí byl Petr Kubáč.

30.08.2008 Stezka odvahy
30. srpna se od devíti hodin večer konala na ostrově stezka odvahy. Na odvážné účastníky číhaly bludičky, hejkalové, duchové a další strašidla. Přesto se nikdo nezlaekl, nesešel z cesty a dokonce nalezl dostatek odvahy k ponoření rukou do mozku démona (kbelík se slizem).

23.08.2008 Výlet do východních Čech
Babiččino údolí
23. srpna jsme se vydali na výlet do východních Čech. V plánu byla pevnost Hanička, škola Boženy Němcové a samozřejmě Ratibořický zámek a údolí. Vyvrcholením měla být večeře ve středověké krčmě v Dětěnicích.
Nastaly však cestovní komplikace – bloudění, objížďky, takže jsme bohužel nestihli vše, co bylo naplánováno. I tak stál ale výlet za to!
Rozsáhlé podzemní bludiště pevnosti Hanička (součásti československého předválečného opevnění) vzbudila úžas určitě ve všech, stejně jako nádherný zámeček v Ratibořicích. Moc se líbila i ona zmiňovaná krčma v Dětěnicích, i když v tamějším „středověkém“ stylu (temné místnosti, holá podlaha, velké porce jídla jedené rukama) by si jen málokdo zařídil vlastní bydlení…

Hejbni kolem, hejbni kostrou
V neděli od 17 hodin se v Košticích poprvé uskutečnil závod všemožných nemotorových vozidel. K vidění byla kola, koloběžky, odstrkovala, motokáry a jeden lidskou silou poháněný „bojový“ vůz.
Dva zástupci z naší obce (Michal Skalský a Zdena Formánková) se zúčastnili celostátního turnaje v Kuličkách v Praze na Střeleckém ostrově. V těžké konkurenci si nevedli špatně, obsadili 14. a 17. místo.

08.08.2008 Kuličkyáda
V sobotu 8.srpna se uskutečnila v obci Kuličkyáda. Zúčastnili se malí i velcí, výhru si odnesl mistr ČR v hraní kuliček pan Zoufalý. Z našich spoluobčanů byli nejlepší Michal Skalský, Andrea Kovaříková a Jan Skalský, z dětí Pavel Kovařík, Nikola Valentová a Jana Horová.
Ve čtvrtek jede naše soutěžní mužstvo na turnaj do Prahy.

Naposledy o olympiádě – článek na iPeruc.cz

15.07.2008 Výlet do neznáma
15.července měli občané možnost zúčastnit se výletu do neznáma. Tentokrát jsme vyjeli do Prahy – na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště. Potom naše kroky směřovaly na Pražský hrad a do muzea hraček. Největší úspěch ale měla živá socha a jezdící schody v metru J!

Oprava jezu
V současných dnech probíhá oprava jezu na řece Ohři, kterou musí provést současný majitel mlýna pan Kindl. Suočástí oprav je i vybudování přechodu pro ryby.

22.07.2008 Čištění kanalizace
Včera, 22.července bylo završeno čištění kanalizace v tzv. starých Košticích (ulice Říční a Na Skalech), potřebné pro plánovanou výstavbu čističky odpadních vod.
Během uplynulých dnů bylo ze starého kanalizačního potrubí vyvezeno přes sedm tun nečistot, které musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad.
Za své bohužel vzaly úseky nedávno položeného asfaltu, bůhvíproč překrývající vstupy do potrubí. Jak už to bývá, když se kácí les, létají třísky.

Video z letošních pouťových oslav si můžete prohlédnout ve dvou částech na adresách

Olympiáda a oslavy Koštické pouti
Letošní pouťové oslavy v Košticích se nesly ve velkolepém duchu. V sobotu dopoledne byly zahájeny 1. olympiádou mikroregionu Perucko – 7 zúčastněných družstev za jednotlivé obce (Blšany, Černčice, Koštice, Orasice, Slavětín, Veltěže, Koštice/Liberec) se utkalo v 9 soutěžních disciplínách (hod koštětem a botou, jizda na kolečkových bruslích s jablkem, chůze na chůdách, hod obručí, střelba vzduchovkou a prakem, překážková dráha, vrh kýble v vodou, štafeta koloběžek a běh s raněným).

Soutěžící podali úžasné výkony, někteří dokonce padali v cíli, někteří i na trati, závodník Slavětína dokonce podlehl zoufalství a vzdal jednu soutěž – zatímco přihlížející brečeli smíchy. O legraci šlo především, což pochopili téměř všichni, a proto vedoucí Koštice při posledním běhu s raněným místo nejlehčího raněného naložili na nosítka pana Podaného se svými hodně přes sto kily. Koštice nakonec přesto vyhrály, druhé skončily Blšany, třetí Orasice. Nejdůležitější bylo, že se všichni výborně pobavili. V době, kdy pořadatelé sčítali výsledky, vystoupila šermířská skupina z Libochovic, která po svém vystoupení nechala děti soutěžit. Večer byla v kulturním domě taneční zábava, která se také povedla.

V neděli se již tradičně konal fotbalový turnaj, tentokrát v minikopané žáků. Zúčastnila se čtyři fotbalová mužstva – Koštice, Chožov, Slavětín, Libčeves – ten celý turnaj vyhrál. Dospělí fotbalisté nezaháleli, sehráli zápas Koštice – Křesín. Odpoledne bylo zahájeno jízdou vláčku, který vozil zájemce do Želevic a zpět, divadelní spolek Na káře sehrál pohádku a žonglérské představení, zájemci si mohli později žonglování také vyzkoušet. Ve stáncích starých řemesel si každý mohl vyzkoušet tkaní na stavu či tištění sítotiskem na látku, děti se mohly vydovádět na skákacím hradu. A nesmíme zapomenout na kolotoče, houpačky, střelnice a další atrakce, které k pravé pouti patří. Nakonec vláček odvezl zájemce do Vojnic a Vojniček.

Pouť v Košticích změnila po mnoha letech svou tvář, a to určitě k lepšímu. Během celého víkendu se různých utkání zúčastnilo přes 140 soutěžících a přišlo se podívat nebývalé množství diváků. Vláček jezdil celé odpoledne úplně plný, a to nejen dětí, ale především dospělých, dokonce se svezli i staří lidé, kteří by se pěšky tak daleko nedostali. To vše by nešlo bez finanční podpory Fondu hejtmana Ústeckého kraje, Mikroregionu Perucko a Obecního úřadu v Košticích. Děkujeme.

Plamen 2008
Hasičská soutěž Plamen 2008
Video ze soutěže si můžete prohlédnout na adrese:

30.05.2008 Dětský den
30.května odpoledne se na hřišti v Košticích konal již tradiční dětský den. Všichni účastníci si zasoutěžili na spoustě atrakcí, připravených ochotnými dobrovolníky, a odnesli množství zajímavých cen.

Posezení ve Vojnicích
Začátkem května se občané Vojnic sešli u táboráku a touto první akcí na nově budovaném dětském hřišti otevřeli letošní sezónu opékání buřtů.

03.05.2008 Pálení čarodějnic ve Vojničkách
Čarodějnice ve Vojničkách
V sobotu 3.května se opožděně pálily čarodějnice ve Vojničkách. Příjemné večerní posezení bylo obohaceno hrou na harmoniku pány Sunkovským, Mirgou ml. a Mirgou st.

30.04.2008 Pálení čarodějnic v Košticích
Ve středu 30. dubna se za velké účasti dětí i dospělých pálily čarodějnice v Košticích. Nejzdatnější účastníci vydrželi téměř do rána. Na kytaru celý večer hráli Tomáš Vlček a Vladimír Formánek.

Brigáda ve Vojnicích
V uplynulých dnech občané ve Vojnicích pokračovali v budování dětského hřiště ve své obci. Do práce se vedle místních zapojili také chalupáři. Zabudovaly se lavičky, dětské herní prvky a stůl na stolní tenis.

Poškození sochy sv. Jana Nepomuckého
V uplynulém týdnu došlo k poškození sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné v parku v Košticích. Byl poškozen podstavec barokní sochy.
Věc je v šetření policie.

Velikonoční pondělí
Jako v každé pořádné obci, tak i v Košticích během Velikonočního pondělí vyráží do ulic koledovat chlapci s pomlázkami.
Ti nejmenší koledují vajíčka a čokoládové sladkosti, ti nejstarší dostávají ochutnat něčeho ostřejšího. Koštickou zvláštností je hodování mladíků. Ti mají upletenou speciální, co největší hodovačku, na kterou se snaží koledováním shromáždit barevné mašle. Čím více, tím lépe J!

Honba za velikonočním zajícem
V neděli v 15 hodin se sešlo ve Vojnicích několik dětí, aby chytily velikonočního zajíce. Vzhledem k nepříznivému počasí byla celá hra bohužel zjednodušena, děti ale čokoládového zajíce chytily.

Úprava pomníku u kaple ve Vojnicích
Aktivitou manželů Nožičkových a Berkových došlo k úpravě prostranství okolo kaple a k obnovení pomníku ve Vojnicích.
Tito občané patří k nejaktivnějším v obci, a tak jim za tento záslužný čin i za jejich další aktivity děkujeme.

22.03.2008 Dětský karneval
V sobotu 22.3. se na sále kulturního domu konal tradiční dětský karneval. Opět byl k vidění rej rozmanitých krásných masek, samozřejmostí byla bohatá tombola. Všichni si jistě zadováděli a odpoledne si užili.

21.03.2008 Bitvy o Divočinu: Nová hrozba
V pátek 21.3.2008 proběhla na ostrově a přilehlých plochách dřevárenská bitva. K boji dřevěnými maketami zbraní se sešlo kolem čtyřiceti bojovníků z celého širokého okolí. Po celodenních střetech a bitvách nakonec zvítězil skřetí rod lordů z Joudaburgu, když na hlavu porazil kočovný lid Altan-Arad.
Všichni, kdo se zúčastnili či se alespoň přišli podívat, si zajisté odnesli zajímavý a výjimečný zážitek.

19.03.2008 Soutěž k měsíci knihy a internetu
Ve středu 19.března se v knihovně v Košticích děti zúčastnili zajímavé soutěže – na podkladě přečteného příběhu vytvářeli ilustrace, které byly následně umístěny na výstavku. Všechna díla se povedla a jejich malí autoři byli odměněni drobnou sladkostí a videokazetami s pohádkami.

15.03.2008 Úklid honitby Mysliveckého sdružení Žejdlička
V sobotu 15.3. členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli přilehlé polnosti, větrolamy a polní cesty. Je neuvěřitelné, jaké množství odpadu jsme my – občané schopni vyhodit do přírody.
Myslivcům patří naše velké poděkování.

15.03.2008 Výroba triček
V sobotu 15.3. se sešli zájemci o výrobu ručně malovaných triček. Po počátečních rozpacích se všichni plně ponořili do práce a nakonec si spokojeni odnesli vlastnoručně vyrobené krásně barevné tričko.

Návštěva útulku
Za finanční prostředky, vybrané při Tříkrálové sbírce, byly nakoupeny pamlsky a krmivo pro opuštěná zvířata z útulku v Jimlíně.
Dary zvířátkům předali Míra Bozděch ml., Pavel Kovařík ml. a Petr Kubáč.

16.02.2008 Masopust
Dne 16. února 2008 vypuklo v Košticích masopustní veselí. Obcí procházelo přes čtyřicet masek, které páchaly různé nepravosti. Jedly a pily, až se za nimi prášilo.
Nejtypičtějšími maskami jsou v Košticích medvědi, ztvárnění letos J.Pernetem a V.Víchem, s medvědářem J.Holejšovským.

01.02.2008 Výzva seniorů ve stolním tenise
1.2. se konal od 17hodin přátelský turnaj, jehož vyzyvateli byli senioři, kteří v minulosti hráli místní ligu.
Svým výkonem dokázali, že jejich umu roky neublížily.

12.01.2008 Paintball
12.ledna odpoledne vyjela osmnáctičlenná skupina do Terezína, aby se tam zúčastnila paintballové bitvy. Paintball spočívá v tom, že účastníci akce po sobě ze speciálních střelných zbraní střílí kuličky obsahující barvu, které se po nárazu do překážky (tedy protivníka)rozmáčknou a barvu tak uvolní.
Kromě zajímavých a jistě nezapomenutelných zážitků si účastníci odnesli také pořádné modřiny.

06.01.2008 Tři králové
V neděli 6.ledna v obci Koštice koledovali Tři králové (Míra Bozděch, Pavel Kovařík a Petr Kubáč). Za získané peníze nakoupí pochoutky pro psí a kočičí útulek v Jimlíně.
Králové vybrali 1400 Kč.

Stalo se rok 2009

… zpět

Rok 2009

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27. prosince se opět sešli zájemci o pohyb – tentokrát na Vánočním turnaji ve stolním tenisu. Účastníků bylo převelice – 8 dětí a 15 dospělých. Nejlepší z dětí byl Pavel Kovařík, druhé místo vybojoval Tomáš Šajner a na třetím místě skončil Míra Bozděch. V kategorii dospělých byl nejlepší místní vietnamský prodavač Nguen (aneb Pavel), který vyhrál všechna utkání! Druhé místo obsadila paní Smržová a třetí byl Pavel Kovařík st.. Vůbec ale nešlo o to, kdo vyhrál! Důležité je, že jsme se zvedli od plných mís a od bohatého televizního programu! Všem účastníkům děkujeme! ( Bohužel fotografie se tentokrát nepodařily, jsou příliš rozmazané a nekvalitní. Nabízíme tedy alepoň pohled na vítěze.)

26.12.2009 Vánoční zpívání ve Vojnicích
Již tradičně jsme se opět sešli 26. prosince v kapli ve Vojnicích při společném zpívání koled. Protože bylo nádherné počasí, návštěvníci spojili akci s procházkou po okolí. Kroky směřovaly zejména k místnímu rybníku a vybudovanému altánu. Znovu jsme obdivovali, kolik práce zde místní občané spolu s členy neformálního sdružení Mladé Vojnice udělali!

Čtvrtá adventní neděle
Poslední – tedy čtvrtá adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Zde přivítala návštěvníky nádherně vyzdobená kaplička – zvonička. Součástí výzdoby byl malý betlém vytvořený dětmi ze ZŠ a MŠ Koštice. Lampión přání tentokrát zůstal viset na stromě, ale všichni návštěvníci se shodli, že to znamená, že všechno stěstí zůstane v Želevicích.

Třetí adventní neděle
Třetí adventní neděle tentokrát proběhla v Košticích. Programu předcházel pokus o první staročeský koštický jarmark. Ten přilákal velký počet návštěvníků, kteří v mrazivém počasí okukovali, chválili a kupovali výrobky místních a okolních občanů. Nakonec byl takový zájem, že netačily připravené stoly pro prodejce, ale ani občerstvení pro návštěvníky :)! Rozsvícení vánočního stromku a další program byl vzhledem k velké zimě zahájen v 16 hodin. Někteří prodejci se zřekli svého zisku a věnovali ho místní základní a mateřské škole, za což jim paní ředitelka velice děkuje. Celá akce byla mimořádně povedená. Dále už vizte fotogalerii…

Druhá adventní neděle
Druhá adventní neděle se uskutečnila ve Vojnicích před místní kapličkou. Prostory kaple byly nazdobeny, a tak návštěvníci mohli litovat neutěšeného stavu koštického kostela. Tentokrát program proběhl podle stanoveného scénáře: zpívali jsme koledy, zapálili druhou svíci na adventním věnci, poslali jsme k nebi další lampión přání a chvilku jsme si v mrazivém počasí popovídali se svými známými.

První adventní neděle
První adventní neděli se zapálila svíčka na největším adventním věnci na Lounsku v obci Vojničky. Sešli se zde občané, aby si připomněli dobu Adventu – dobu očekávání narození Ježíše Krista. Bohužel se vzhledem k počasí nepodařilo pustit lampión přání. Po slavnostním rozsvícení stromku, který nádherně nazdobily místní děti, se občané sešli k malému občerstvení v budově bývalé školy. Adventní věnec připravily paní Hellerová, paní Nožičková a paní Horová s dcerou Janou.Všem, kdo pomohli zajistit společné slavnostní chvíle patří velké poděkování.

31.10.2009 Brigáda ve Vojnicích
V sobotu 31. října 09 v dopoledních hodinách se sešlo 27 občanů a chalupářů z Vojniček na brigádě. Cílem společné práce byl úklid místního parku, průřez zeleně a výsadba nového živého plotu. Udělal se velký kus práce. Děkujeme!

Výtvarná díla paní Hoblíkové
V sobotu odpoledne se sešli zájemci o výtvarnou tvorbu. Pod vedením paní Hoblíkové si mohli nakreslit tričko nebo tašku. Zejména dětem se práce moc líbila.

Výtvarný kroužek pro děti
Každou středu se koná ve škole kroužek pod vedením ředitelky školy paní Mikulové – 1x za 14 dní se střídá vždy skupina malých a velkých dětí, které tak vhodným způsobem vyplní svůj volný čas.

Strom v Želevicích
V centru Želevic se nachází nádherně vzrostlý stoletý jasan, který ale potřebuje odborný průřez.Z toho důvodu jsme zažádali o grant na odborné ošetření mimořádných stromů.

Práce na záchraně kostela
V uplynulých dnech se rozběhly práce v těsném okolí kostela, které mají za úkol zmapovat, jak moc je kostel poškozený. Vstup do kostela je v současnosti na pokyn dvou nezávislých statiků zakázán, uvnitř budovy jsou praskliny tak veliké, že do nich můžete vstrčit ruku. Čekáme na výsledky geologického průzkumu a zároveň intenzívně jednáme s Litoměřickou diecézí na řešení.

16.10.2009 Setkání důchodců
V pátek 16. října se již tradičně sešli důchodci na společném posezení. Kromě obvyklého tance jim tentokrát zpříjemnili společně strávené odpoledne herci – amatéři z lounské knihovny. Po ukončení oficiálního programu se na koštickém sále ještě dlouho do noci zpívalo…

Úprava parku v Košticích
Během uplynulých dvou víkendů se uskutečnily brigády na úpravu parku v Košticích. Byly vybourány zdi starého plotu u pomníku padlých, došlo k průřezu zeleně, odstranění starých obrubníků a položení dlažby jako nmové cestičky skrz park. Všechny úpravy byly dělány dobrovolnickou prací zejména mladých kluků. Úprava okolí pomníku padlých a nově vytvořená dlažba jsou spolufinancovány z projektu Česká pošta lidem.

02.10.2009 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2009 se uskutečnil další ročník pochodu na Házmburk, či spíše pod Házmburk, protože hrad je v noci z bezpečnostních důvodů uzavřen. Tato novodobá tradice získala pevné místo v kalendáři akcí uskutečňujícíhc se v našich obcích. Letos se pochodu účastnilo přes 70 zájemců (ve tmě se to špatně počítá :)!). V cíli čekala na účastníky odměna v podobě malého ohňostroje.

27.09.2009 Svatováclavské posvícení
V neděli 27. září se v Želevicích uskutečnilo Svatováclavské posvícení. Celé odpoledne se mohli zájemci účastnit soutěží, poslechnout si písničky, zatancovat si, jen tak si popovídat se známými nebo se podívat na „živý obraz“ či chcete-li scénku o vzniku obce (který se setkal s velkým ohlasem!) a několik dalších pseudohistorickcýh vystoupení.
Starosta obce pan Vlasák a místostarosta obce pan Jaroš také na této akci předali ocenění Renatě Hoblíkové a Jiřímu Ročkovi za poskytnutí první pomoci svému kamarádovi. Ve večerních hodinách vystřádali taneční hudbu manželé Mísařovi z Vojniček se svými kytarami a harmonikami. Celá akce se povedla, už se těšíme na příští Svatováclavské posvícení v Želevicích.
Diváci na konci výše zmíněné scénky, předvedené skupinou Tepelgurth sami rozhodli, který z možných výkladů vzniku názvu Želevice je pravdivý. Ač to může znít neuvěřitelně, zvítězila verze, podle níž se kdysi u Ohře usadila a vesnici založila skupina sedláků. Rytíř Košek Koštický z Koštic, zakladatel Kotic a majitel zdejších pozemků, chtěl novou ves nějak pojmenovat. Zeptal se tedy jednoho sedláka, co tam mají zvláštního či jiného. Sedlák pravil, že tam jednou viděli lvici. Rytíř mu nerozuměl, chtěl to tedy zopakovat. Nato sedlák zahulákal: „Že lvice tu byla, povídám!“ Košek se zaradoval a pojmenoval ves Želvice.

Oprava kapličky v Želevicích
Kaple v Želevicích byla těsně před Želevickým posvícením opravena: byla vyspravena venkovní omítka, došlo k novému nátěru venkovních stěn a k oplechování střechy. Významnou měrou se na opravách podílel pan Kalita, za což mu děkujeme. O výzdobu a úklid se již tradičně postaraly paní Landová a Kalachová – i jim patří poděkování.
K velkým úpravám prostředí došlo také v prostoru před želevickou hospodou.
Podívejte se, jak to nyní v Želevicích vypadá…

Oprava chodníků
V Košticích probíhá již dva měsíce oprava chodníků podél hlavní silnice. Akci finančně podpořil Ústecký kraj. Hlavní část je dokončena, zbývá ještě vybudovat nový úsek od přechodu směrem k místnímu obchodu.

Rekonstrukce sochy sv.Jana – před a po
V těchto dnech byla dokončena úprava okolí významné koštické kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého. Samotná sochy byla zrestaurována v loňském roce za podpory Ministerstva kultury ČR, úprava okolí se prováděla nyní – za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podívejte se a porovnejte nedávnou minulost s přítomností.

Návštěva Německa
Delegace mikroregionu navštívila Německo
Mikroregion Perucko ve spolupráci s obcí Koštice zorganizoval pro mladé hasiče SDH Koštice výlet do spřátelených obcí v německém pohraničí. Výlet byl zároveň odměnou pro družstvo dětí, které v loňském roce úspěšně reprezentovalo obec a region v hasičských soutěžích.

08. – 09.08.2009 Výlet hasičů
Hasiči se vydali na dvoudenní výlet
Sbor dobrovolných hasičů Koštice uspořádal pro své členy ve dnech 8.-9. srpna 2009 dvoudenní výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi a do ZOO ve Dvoře Králové. Poděkování za organizaci patří zejména panu J. Hencovi.

Zřízení dětského koutku v Želevicích
Místo na hraní pro děti bylo zřízeno i v Želevicích!
V Želevicích byl vytvořen malý koutek pro děti. Skluzavku sestavili ve svém volném čase občané Koštic a Želevic, za což jim moc děkujeme .:)! Postupně bude koutek osazen ještě pískovištěm a dalším herním prvkem.

Oprava morového sloupu
Opravy se dočkal morový sloup na hřbitově v Košticích
Morový sloup V uplynulých dnech byl vedle křížku u Želevic opraven také morový sloup, který je dominantou na hřbitově v Košticích. Podívejte se, jak zajímavě nyní vypadá. Nyní se opravuje socha sv. Václava ve Vojničkách.

09.08.2009 Kuličkyáda
V neděli 9. 8. proběhl na ostrově v Košticích druhý ročník celorepublikového turnaje ve cvrnkání kuliček. Dopoledne se utkaly děti, z nich zvítězila Štěpánka Fryčová, druhé místo obsadil Michal Dufek a třetí byla místo Lenka Šímová.
Od 13 hodin se sešli dospělí – 7 místních a 13 z Prahy a okolí.
Po pěti hodinách byly známy tyto výsledky: 1. místo Pavel Zoufaly (mistr ČR ve cvrnkání kuliček), z domácích byl nejlepší na 10. místě se umístivší Vladislav Formánek a na 12. místě Zdeněk Hakl.
Turnaj se velmi vydařil, jen doufáme, že příští rok nás podpoří větší množství domácích.

02.08.2009 Neckyáda
V neděli 2. srpna se konala po někoilika letech opět Neckyáda. Přišlo se podívat hodně lidí, ale lodí mohlo být více!!! Nicméně užili jsme si pohody a zábavy.

Záchrana rybníka
Rybník ve Vojnicích prožíval nečekaně složitou situaci – rychle unikala voda okolo stavidla. Přestože byl přítok do rybníka před několika lety rekonstruován, práce nebyly udělány vhodným způsobem. Nyní se muselo věe napravit, aby nedávno vysazené ryby neuhynuly. Akce se ujali chaťáci a chalupáři (= kulečníkáři), moc jim děkujeme, zachránili rybník před havárií!!!

Úprava okolí sochy sv.Jana Nepomuckého
Okolí sochy sv. Jana je již upraveno.
Okolí sochy je konečně finálně upraveno a socha je tak kompletně zrekonstruována.
Foto:

Oprava křížku u Želevic
Nedávno poškozená památka se dočkala opravy
Křížek u ŽelevicKřížek u Želevic je nyní opraven – je narovnán kříž a opraveno písmo ve spodní části památky. Doufejme, že nedojde k opětovnému poškození.

11.07.2009 Pouť ve Vojničkách
Vojničky se dočkaly obnovení tradice!
V sobotu 11. července 09 se po dlouhých letech ve Vojničkách konala tradiční pouť. Letošní rok byl takovým skromným začátkem, pevně věříme, že se stane z tohoto pokusu o obnovení dávné tradice pravidelná akce, na kterou se budeme všichni z Vojniček a okolí těšit. Letošní pouť se opravdu vyvedla, přestože počasí příliš nepřálo, přišlo přes sto návštěvníků. Příjemná atmosféra, pohostinnost místních hospodyněk, neobvyklé lampiónové osvětlení – to vše přispělo k zajímavě prožitému večeru.

Havárie kanalizace
V ulici Na Vinici se propadla část kanalizace!
V ulici Na Vinici se v pátek propadla kanalizace, podívejte se, jakým způsobem. Nyní se jedná o urychlené opravě, což není v době dovolených vůbec jednoduché. Za uplynulý rok je to další velká havárie kanalizace (předtím v Říční ulici). Je tedy vidět, že celková rekonstrukce kanalizace, případně její nová výstavba je pro obec nezbytnou nutností.

19. – 21.06.2009 Plavba na raftech po Berounce
O víkendu 19.- 21.června se uskutečnila další akce pro občany našich obcí – sjíždění řeky Berounky na raftech. Celou akci provázela spousta smíchu a pohody. Bolí nás ruce, záda….celé tělo. Povedlo se vše….vlastně i počasí, protože jsme sice zmokli a hodně, ale jen krátce :)! A tak se těšíme na příští rok, kdy plánujeme navštívit naši řeku – Ohři.

Restaurování sochy
Socha sv.Jana Nepomuckého v Košticích byla opravena
Na podzim uplynulého roku se začala restaurovat socha sv. Jana Nepomuckého v koštickém parku, náklady na tuto opravu byly z části hrazeny z grantu Ministerstvo kultury ČR. Nyní jsme získali další finanční prostředky na úpravu okolí této kulturní památky a také na opravu sochy sv. Václava ve Vojničkách.

Pokácení nebezpečných stromů
Přes zimu bylo pokáceno několik nebezpečných stromů v Želevicích. Nyní se místo nich zasadí nové stromky…

Zarybnění vojnického rybníku
Rybník ve Vojnicích byl zarybněn!
Ve Vojnicích byl v uplynulých dnech zarybněn místní rybník. Byl sem vložen cca metrák kaprů a jedna štika. Na rybníku je zákaz nekontrolovatelného chytání ryb. Bližší info na OÚ Koštice.

10.05.2009 Oslavy Dne matek
V neděli 10. května se na sále Kulturního domu v Košticích uskutečnila oslava Svátku matek. Program zahájila svým zpěvem Alena Bozděchová, potom následovalo vítání nových občánků – letos byli čtyři (Adélka, Petruška, Malvínka a Dominik). Starosta obce pan Vlasák všem popřál hodně zdraví a pohody a poděkoval všem matkám za obětavost a starostlivost.
Dalším bodem programu bylo baletní vystoupení místních kluků, které nacvičili s paní Skalskou. No a potom už mohli návštěvníci sledovat vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ pod vedením svých obětavých učitelek: paní ředitelky Novotné, paní Vágnerové, paní Karfíkové a slečny Šimůnkové. Všem patří velké poděkování za to, že se nedělní odpoledne tak povedlo.

01.05.2009 Vojnické slavnosti
Vyvrcholení obnovy Dragounských lázní
V pátek 1. května vyvrcholil ve Vojnicích projekt neformální skupiny Mladé Vojnice, která získala finanční podporu pro svůj nápad Obnova dragounských lázní od EU v rámci programu Národní agentury Mládež. V uplynulém roce ve Vojnicích budovali dobrovolníci prostor u rybníka – přístupovou cestu a altán s malou fontánou k posezení občanů a návštěvníků obce. Celý projekt byl zakončen Vojnickými slavnostmi – bohatým kulturním programem: scénický tanec, výstava uměleckých fotogragií skupiny FOMART, představením klauna, velice zajímavým vystoupením ohnivé show a nádherným ohňostrojem. Vše vhodným způsobem doplnila country kapela Parťáci. Akce přilákala nabývalé množství lidí, odhady mluví až o 250 spokojených návštěvnících.

30.04.2009 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4. se v Košticích a Vojničkách již tradičně pálily čarodějnice. Letos program oživil chůdař…Škoda jen, že se tak ochladilo a že pršelo. Ale nevadí, čarodějnice jsme stejně spálili!

Sběřný dvůr 2009
S nástupem teplejšího počasí se začíná zase využívat více sběrný dvůr – přechodné uložiště tříděného odpadu. Areál byl vybudován za finanční podpory Ústeckého kraje. Na jaře se musí ještě na budově opravit zbytek střechy, aby byla chráněna proti dešti a větru. A takhle to nyní ve dvoře vypadá…

14.02.2009 Masopust
14.února se v našich obcích konal tradiční masopustní průvod. Ačkoli se nás nesešlo tolik, jako minulý rok, všichni si užili zajímavé odpoledne plné dobrot, nabízených šikovnými hospodyňkami.
Letošní maspoust byl také poněkud ozvláštněný faktem, že dělo neobsluhovali vojáci, ale čtveřice teletubbies. Krom toho se objevily některé nové masky.

07.02.2009 Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. února se na sále kultruního domu konal další turnaj ve stolním tenisu.
Tentokrát kategorii mládež do 15 let vyhrál Pavel Kovařík, druhý byl Milan Kristek a třetí Roman Dvořák.
V soutěži dospělých zvítězil p. Kovařík st., jako druhý se umístil p. Holub, třetí místo obsadil p. Vlasák.

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27.12. odpoledne se konal trunaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé.
Účast byla neobvykle vysoká, ping-pongového klání se zůčastnilo devět dětí a šestnáct dospělých.
V kategorii dětí zvítězil Milan Kristek, na dalších místech se umístili M. Klaban a T. Šajner.
V kategorii mužů tentokrát nelze nezmínit dvě zajímavosti – turnaj byl mezinárodní díky účasti místního vietnamského obchodníka, který si nechává říkat Pavel a -což je možná ještě zajímavější- na třetím místě v kategorii mužů zvítězila žena.
Ještě přehled vítězů: První místo – Vietnamec Pavel, druhé místo: Pavel Kovařík, o třetí místo bojovali paní Smržová a pan Smrž, na pomyslném stupni vítězů nakonec stanula paní Smržová.
Děkujeme všem za účast.

Tříkrálová sbírka
Kašpar, Melichar a Baltazar opět v ulicích.
Tak jako minulý rok, i letos obcházeli naší obcí Tři králové.
Cílem každé tříkrálové sbríky je pomoci a udělat radost někomu, kdo je nějak znevýhodněný, handicapovaný a potřebuje podporu ostatních. Letos se samy děti rozhodly, že peníze poskytnou dětskému fondu UNICEF.
Tři králové od Vás tentokrát vybrali celkem 4 326 Kč a 10 euro.

Stalo se rok 2010

… zpět

Rok 2010

31.12.2010 Silvestrovské oslavy
Silvestrovské oslavy začaly v 19 hodin před budovou OÚ krátkým novoročním přáním starosty pana Vlasáka a hned následoval slavnostní ohňostroj. Lidé se společně podívali na různobarevnou nádheru a potom si popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku. Zájemci strávili společné chvíle v želevické hospůdce nebo na sále KD Koštice, kde poslední vytrvalci končili v brzkých ranních hodinách J!

28.12.2010 Turnaj ve stolním tenisu
Úterý 28. prosince 2010 bylo ve znamení sportu. Uskutečnil se již tradiční Turnaj ve stolním tenisu. Dopoledne hráli děti do 15 let, odpoledne dospělí. Turnaj dětí vyhrál Pavel Kovařík ml., mezi dospělými byla nejlepší paní Jana Fikarová, těsně za ní pan Franrišek Smrž a na třetím místě nečekaně Tonda Žák. V závěrečné exhibici ale všichni prohráli s místním prodejcem potravin Nguenem (alias Pavlem). Ten také sponzoroval všechny ceny, děkujeme!

26.12.2010 Zpívání v kapli
Již tradičně se setkáváme druhý vánoční svátek – tedy 26. prosince ke společnému zpívání koled ve vojnické kapli. Letos nás bylo méně než jindy, ale byla velká zima, a tak se někteří z nás hřáli radši doma u kamen.

24.12.2010 Půlnoční setkání
Po štědrovečerní večeři, rozbalování dárků a po tradiční pohádce v televizi – přesně o půlnoci se v kapli ve Vojnicích sešlo několik občanů, aby si připomněli narození Ježíška. Za doprovodu varhan, houslí a flétny společně zazpívali několik koled a popřáli si hezké prožití vánočních svátků.

Vánoční besídka
Těsně před vánočními svátky se v ZŠ a MŠ Koštice uskutečnilo vystoupení dětí pro rodiče a přátele školy. Za hezký program děkujeme dětem a vyučujícím, které vše nacvičily.

Převzetí symbolů obce
Těsně před vánočními svátky navštívil starosta obce pan Vlasák Poslaneckou sněmovnu ČR, aby převzal od předsedkyně PS ČR paní Němcové obecní symboly našich obcí. Znak obce byl občany jednoznačně vybrán z různých návrhů dne 13. června 2010 v době Koštické pouti (celá akce byla spolufinancována Poštovní spořitelnou přostřednictvím Nadace Via).

Poslední leč
Myslivecké sdružení Žejdlička pořádalo pro své členy i pro širokou veřejnost mysliveckou Poslední leč. Akce byla velice povedená, všichni účastníci byli spokojeni jak s hudbou, tak s bohatou tombolou.

Adventní trhy
3. adventní neděli se na sále KD v Košticích uskutečnily předvánoční trhy. Na programu bylo vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ, adventní aranžování, kreslení vánočních ozdob a zdobení perníčků. Zájemci si mohli prohlídnout výstavu České Vánoce a 27 vystavených betlémů. Největší zájem vzbudil betlém perníkový, který se na konci celého dne vydražil. O výtěžek se rozdělily škola a VOŽEKOVO sdružení.
V 17 hodin došlo ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu u budovy OÚ.

4. adventní neděle
4. adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. I zde byl vypuštěn lampion přání a rozsvícen vánoční stromek. Účastníci se šli potom zahřát do místní hospůdky, která je v současnosti nesmírně útulná a nabízí příjemné posezení.

1. adventní neděle – Vojničky
První adventní neděle se tentokrát konala ve Vojničkách. Již odpoledne místní občané připravili a nazdobili stromek, v bývalé škole se topilo…prostě vše směřovalo k dalšímu adventnímu setkání. V 17 hodin zazněly koledy, vypustil se lampion přání, rozsvítila se první svíčka na adventním věnci a rozsvítil se vánoční stromek. Po tomto slavnostním úvodu se občané sešli v bývalé třídě k malému posezení u horkého punče.

Den listového těsta
Již tradičně se jednu listopadovou sobotu setkáváme nad různými recepty – tentokrát jsme ochutnávali vše z listového těsta. Sešlo se 27 specialit a ještě o něco víc ochutnávačů. No a na závěr setkání jsme ještě stihli připravit balíčky pro Mikuláše. Jaké bude příští setkání s recepty? Možná bude Den bábovek, Den chuťovek, nebo třeby Den vejce…pokud máte nějaký nápad, napište nám, třeba ho použijeme.

06.11.2010 Drakyáda
V pátek 6. listopadu 2010 se na fotbalovém hřišti sešlo přes 30 zájemců o létání draků. Vítr foukal a foukal…některé dračí potvory létaly až do nebe, jiné padaly k zemi. Za draky s dětmi běhali rodiče (a někdy i prarodiče :)!).

Dušičková slavnost
V předvečer Svátku zesnulých se v Košticích uskutečnila vzpomínková Dušičková slavnost.
Nejprve se navečer konal koncert duchovní hudby, na kterém účinkovala paní Kateřina Štolová se svými přáteli. Akce se uskutečnila v knihovně, která byla přeměněna na koncertní síň. Koncert se zaplněnému hledišti moc líbil.
Po hudebním vystoupení šel lampionový průvod ulicemi obce k Pomníku padlým, kam starosta obce položil vzpomínkový věneček a rozsvítil svíčku. Průvod dále směřoval k lávce přes Ohři, kde došlo k pouštění vodních lampionů po hladině Ohře.
Byl to nový prožitek, při kterém se až dech tajil nad tou krásou a tajuplností…Někteří občané potom procházkou podél řeky provázeli plující lampiony. Dušičková slavnost patřila mezi jednu z nejpovedenějších akcí letošního roku…vypadá to na další novodobou tradici :)!

09.10.2010 Svatba
V sobotu 9. 10. 2010 se v budově Obecního úřadu v Košticích uskutečnila druhá koštická svatba (první v budobě OÚ). Z knihovny se stala na jeden den obřadní síň, ve které si řekli svůj manželský slib paní Venuše Špiclová a pan Miloslav Hájek.

Přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.

08.10.2010 Setkání důchodců
V pátek 8. 10. 2010 se sešli důchodci v Kulturním domě v Košticích na společném setkání. Děti ze ZŠ a MŠ Koštice předvedli své taneční vystoupení, kapelník hrál známé hity, všichni zpívali a tancovali. Společné setkání se protáhlo do pozdních večerních hodin.
Tato akce se stala již tradiční podzimní aktivitou našich starších spoluobčanů. Elán a vitalitu bychom jim mohli závidět!

01.10.2010 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 1. 10. 2010 se uskutečnil další – již čtvrtý ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Celý týden před akcí bylo deštivo, proto jsme se rozhodli, že tentokrát nepůjdeme přes luka a pole, ale dojedeme vlakem do Křesína a odtud půjdeme po staré asfaltce k cíli naší cesty.
Bohužel vlak nepřijel (došlo k poškození výhybky), a tak přes 50 účastníků pochodu volalo o pomoc každého, kdo měl auto a čas! Přijeli hasiči, přijel starosta, přijel pan Kofr, paní Hodková…a během několika málo minut jsme byli na nádraží v Křesíně.
Odtud už se šlo pěšky. V polovině cesty podávali první pomoc členové SDH Koštice – teplý čaj přišel všem k chuti. Pod Házmburkem už na nás čekala místní hospůdka a malý ohňostroj.
Nejmladším účastníkem byla 2,5 letá Ema Thiebaut, nejstarším 73 letý pan Kredba. Večerní procházka byla mimořádně povedená, už se těšíme na příští rok a zveme i Vás!

Zahájení školního roku
V září byl zahájen nový školní rok v místní Základní a mateřské škole. Na školu se těšilo 13 dětí, z toho 5 prvňáčků, školky se nemohlo dočkat 17 dětí. A bylo se na co těšit. Během prázdnin došlo díky iniciativě paní ředitelky Yvety Mikulové a vstřícnému přístupu pana starosty k mnoha změnám – obě učebny ve škole byly vymalovány zářivými barvami, na podlaze se leskne nové lino, chodba i schodiště dostaly novou barvu, byl přestavěn nábytek a celý prostor školy působí veseleji a prostorněji. Samozřejmě, že celá změna stála mnoho úsilí, ale díky finanční pomoci obce a pracovnímu vypětí všech zaměstnanců školy i obecních pracovníků se dílo povedlo. Chtěli bychom tímto poděkovat současnému starostovi obce Jaroslavu Vlasákovi za velmi vstřícný přístup k naší škole a školce – vždyť osobně přiváží každý den děti z Radonic a podporuje školu v různých aktivitách Věříme, že spolupráce bude trvat i nadále a že spokojených dětí bude jen přibývat.

Den otevřených dvěří v koštickém kostele
V neděli odpoledne si mohli zájemci prohlédnout prostory zatím uzavřeného kostela v Košticích. Vstupné bylo dobrovolné a bude využito na zaplacení projektové dokumentace statika. Kostel pečlivě uklidily a nádherně vyzdobily členky občanského sdružení VOŽEKOVO sdružení paní Irena Hellerová a paní Hana Pášová

Hasičské závody dětí
V sobotu odpoledne se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnily další závody dětí v hasičském sportu. Organizátoři vše slkvěle připravili, dokonce si zajistili i nádherné počasí. Mladí hasiči z Koštic se umístili na třetím místě. Blahopřejeme!

28.08.2010 Olympiáda 2010 aneb Lempliáda
V sobotu 28. srpna 2010 se tentokrát v Blšanech u Loun uskutečnil další ročník Olympiády Mikroregionu Perucko. Naše soutěžní družstvo ve složení Milan Kristek, Helena Peterková, Břetiskav Fikar, Vlastimil Chaloupka a Zdeněk Karfík opět vyhrálo (již potřetí).
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce!

27.08.2010 Stezka odvahy
V pátek 27. srpna se na ostrově u Ohře uskutečnila již tradiční akce pro děti – Stezka odvahy. Děti procházely trasu plnou strašidel a nesměly mít baterku. Ty, které se bály, chodily ve dvojicích (některé děti šly trasu dokonce dvakrát, tak se jim líbila J!)
Děkujeme všem strašidlům za pomoc při organizaci.

Technika hasičů
nová technika
Na srpnovém jednání zastupitelstva obce ukázali členové SDH Koštice techniku, kterou svépomocí opravili.

Vesnice roku
Vesnice roku 2011
V druhém ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje, kterého se naše obce zúčastnily, získaly další významné ocenění, tentokrát Bílou stuhu – za práci s dětmi a mládeží.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli toto ocenění získat.
Vesnice roku 2010
Naše obce získaly v mimořádně prestižní soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje dokonce dvě ocenění: Modrou stuhu – za společenský život obce a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do činnosti obce, formou dobrovolnické práce zvelebili naše obce a pomohli tak získat toto významné ocenění.
Mimořádné poděkování patří také kronikářce obce paní Petře Karfíkové.

21.08.2010 Rybářské závody
V sobotu 21. srpna 2010 se uskutečnily ve Vojnicích rybářské závody dětí. Závody vyhrál Lukáš Košťál, který nachytal ryby na 131,5cm. Nejúspěšnějším rybářem se ale stal Jaroslav Duffek, který byl v celkovém pořadí druhý a který navíc získal cenu za první rybu i za největší rybu! Třetí místo obsadil Pavel Kovařík.
Navečer absolvovali svoji soutěž také dospělí rybáři. Umístili se takto: 1. místo obsadil Jaroslav Kubeš (celkem 176,5 cm), 2. místo Jaroslav Vlasák (chytil největší rybu – štiku 70cm), 3. místo Viktor Nazarenko (74 cm).
Soutěž rodin vyhrála a cenu získala rodina Kovaříkova.
Ve večerních hodinách hrála k tanci i poslechu všem přítomným kapela Taurus. Hudba byla skvělá, nálada také….těšíme se na další akci ve Vojnicích!

Neckyáda
Po delší odmlce se na Ohře zase spustila flotila originálních plavidel.
V neděli v 15 hodin vyplula plavidla po řece Ohři směrem na Želevice. Bohužel se ůetos účastnilo jen málo plavidel, tak snad příště…zkusíme to jako námořní bitvu?!
Foto:

22.08.2010 Kuličkyáda
Rok se s rokem sešel a v Košticích se opět sešli milovníci kuliček z celé republiky, aby změřili své síly.
V neděli 22. srpna 2010 se na ostrově u Ohře pořádal již 3. Ročník celostátního turnaje v kuličkách, který je zařazen do kategorie OPEN. Letošní rok se účastnilo dopoledního turnaje dětí 8 účastníků. Některé děti hrály kuličky poprvé, rodiče fandili, sluníčko svítilo. Nejúspěšnějším borcem školních dětí byl Pavel Kovařík. Odměnu nakonec dostali všichni zúčastnění.
Od 13 hodin začali svůj turnaj dospělí kuličkáři. Do boje se zapojilo 33 účastníků. Celý turnaj končil až ve večerních hodinách. Nejlepším v koštické kuličkyádě byli Miroslav Tlustý, Martin Smetana a Martin Dostál.
Cenu pro nejúspěšnější rodinu získali Fróhlichovi a Kelichovi.
Poděkování za přípravu úspěšné akce patří paní Formánkové, paní Karfíkové, paní Skalské a panu Formánkovi

Humanitární sbírka
Občané našich obcí se zapojili do humanitární sbírky pro obce v severních Čechách postižené povodněmi.
Podařilo se shromáždit materiál za zhruba 20 000,- Kč, který do krizového centra v Benešově nad Ploučnicí odvezli členové SDH Koštice.
Všem dárcům i organizátorům děkujeme.

31.07.2010 Představení Rusalka
V sobotu 31. Července návštívili zájemci operní představení Rusalka od Antonína Dvořáka. Toto představení se hraje již tradičně několik let v přírodním amfitheatru v Lokti nad Ohří. Účastníci zájezdu si nejprve prohlédli místní hrad, loketské náměstí s přilehlými středověkými uličkami a od21 hodin sledovali úchvatné představení o nenaplněné lásce Rusalky k člověku.
Výprava představení je velice neobvyklá, maximálně využívá přírody….čarodějnice leze spolu s malými skřítky ze skály, vodník zpívá z jezírka, princ přijíždí na koni, cizí kněžnu přivážejí za světla pochodní na loďce po Ohři….prostě nádhera!!!ýprava představení je velice neobvyklá, maximálně využívá přírody….čarodějnice leze spolu s malými skřítky ze skály, vodník zpívá z jezírka, princ přijíždí na koni, cizí kněžnu přivážejí za světla pochodní na loďce po Ohři….prostě nádhera!!
Foto:

Pouť ve Vojničkách
Podle záznamů z kroniky se poprvé uskutečnila pouť ve Vojničkách před 50 lety, jsme rádi, že ta letošní na tuto tradici navázala. Počasí se vydařilo, program byl bohatý a poutavý, koláče, které napekly místní hospodyně, byly skvělé…prostě pouť, jak má být. Součástí pouti bylo slavnostní otevření nově vybudovaného altánu v místním parku. Celá tato akce se uskutečnila za finanční podpory Nadace Vodafone.
Občerstvení pomohli zajistit členové mysliveckého sdružení Žejdlička (a neměli to v tom horku vůbec jednoduché)! Děti přijeli ochladit a na večerní ohnivou show dohlíželi členové SDH Koštice (pan K. Pfeifer, pan V. Šaloun a pan Z. Henc), za což jim děkujeme. Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací akce a samozřejmě členům neformálního sdružení Nová cesta Vojniček (v čele s Míšou Peterkovou).

25. – 27.06.2010 Sjíždění řeky Ohře
Víkend 25. – 27. června 2010 byl věnován sportu. Nadšenci různého věku sjížděli na raftech a kánoích řeku Ohři. O legraci nebyla nouze! Vždyť komu se například podaří sjet peřeje na raftu pozadu? Komu se v životě poštěstí jet na vojenském raftu, který se musí každých 5 km dofukovat? Počasí nám přálo, a tak 45 „účastníků zájezdu“ prožilo aktivní a mimořádně povedený víkend (viz fotogalerie)
Foto:

Rekonstrukce hasičárny v Želevicích
Členové SDH Koštice opravili hasičskou kolnu v Želevicích. Vše stihli ještě před Setkáním rodáků 2010. Podívejte se na foto před a po opravě.
Foto:

Setkání rodáků
V sobotu se v Košticích, Vojnicích, Vojničkách a Želevicích uskutečnilo setkání občanů pod názvem Setkání rodáků 2010.
V průběhu celého dne byl připraven bohatý program: vystoupení mažoretek, divadelní představení pro děti, koncert kapely Parťáci, odhalení pamětní desky významnému koštickému rodáku Karlu Ortovi, které bylo spojeno s divadelní scénkou….obcemi jezdil výletní vláček a celá slavnost byla večer završena ohňostrojem.
Akce se účastnilo velké množství návštěvníků, kteří přijeli, aby se setkali se svými známými, kamarády, bývalými spolužáky…Objevovaly se dojemné momenty při vzájemných setkáních, při společných vzpomínkách.
Součástí této akce byla také možnost vybrat symboly obce (znak a vlajku), hlasování se účastnilo na 200 lidí, a protože zatím ještě hlasování probíhá, seznámíme Vás s výsledky příští týden.
Akce se uskutečnila za finančního přispění Poštovní banky prostřednictvím Nadace Via.

Brigáda ve Vojnicích
V sobotu se uskutečnila malá brigáda občanů Vojnic. Cílem bylo uklidit prostředí obce před blížícím se Setkáním rodáků 2010.
Všem dobrovolníkům děkujeme!

Oprava fotbalových kabin
V uplynulých dnech došlo k dalším opravám a údržbě fotbalových kabin (v loňském roce se upravovaly toalety, před dvěma lety se malovalo uvnitř) – tentokrát kabiny získaly novou fasádu.

Vybudování nového chodníku v Košticích
Konečně byl vybudován chodník podél hlavní silnice v Košticích. Bylo nepříjemné, když občané šli do obchodu nakoupit a brodili se v bahně…

Oprava hasičárny ve Vojnicích
V průběhu posledního květnového víkendu byla opravena hasičárna ve Vojnicích. Podívejte se na foto a porovnejte…

23.05.2010 Ozdravný pobyt
Děti ZŠ a MŠ Koštice odjely v neděli 23. května na ozdravný pobyt. Děti se těšily, rodiče ještě víc a my jen doufáme, že p. učitelky pobyt přežijí ve zdraví. 🙂
Foto:

15.05.2010 Hasičské závody
V sobotu 15. května 2010 se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnily hasičské závody dětí O pohár starosty obce. Vyhráli mladí hasiči z Podbořan, ale druhé místo patří domácímu soutěžnímu družstvu – mladým hasičům z Koštic. Blahopřejeme!
Foto:

08.05.2010 Svěcení sochy sv.Jana Nepomuckého
Svěcení sv.JanaV sobotu 8.5.2010 v odpoledních hodinách se sešli místní občané v parku v Košticích. Pozvání přijal i farář pan Petr Kubíček, který při slavnostním aktu posvětil nově zrekonstruovanou sochu sv. Jana Nepomuckého. Zároveň účastníky seznámil se životem Jana z Nepomuku, který byl v roce 1729 prohlášen za svatého.
V souvislosti s výročím konce druhé světové války si občané také připomněli válečné oběti z Koštic. Park byl zrekonstruován za finanční podpory České pošty.
Foto:

07.05.2010 Svátek matek
V pátek 7.5.2010 děti místní mateřské a základní školy připravily představení pro své maminky, babičky a ostatní ženy v obci. Všem návštěvníkům se program líbil, zejména byli nadšeni z černošských tanců.
Poděkování za připraveným program patří všem učitelkám školy.

Neviděli jste Dívčí válku v podání našich ochotníků? Chcete si představení připomenout? Nebo snad vidět podruhé, potřetí, počtvrté?
Neváhejte a prohlédněte si jej v naší videogalerii!
Video:

30.04.2010 Pálení čarodějnic v Košticích 2010
V pátek 30. dubna 2010 se v Košticích konalo další pálení čarodějnic s malým doprovodným programem. V 19 hodin vyšel od místní základní školy průvod čarodějnic, který prošel malou procházkou po obci a došel na fotbalové hřiště. Tady byly připraveny pro děti různé soutěže. Ve 20 hodin byl zapálen oheň s jednou čarodějnicí, opékaly se vuřty a povídalo se se známými. Potom už následovalo několik odpálených světlic. Poslední účastníci pálení čarodějnic v Košticích odcházeli v pozdních nočních hodinách.

01.05.2010 Prvomájový oheň aneb Opožděné pálení čarodějnic ve Vojničkách
1. května 2010 se pálil oheň ještě ve Vojničkách. Místní děti pomohly připravit figury ke spálení, i sem přilétly opožděné čarodějnice, společně jsme poseděli, popovídali si a také plánovali stavbu altánu v místním parku.

Starost o zeleň
Skalka na návsi
Po velké rekonstrukci silnice v prostoru dolní návsi v Košticích se postupně začíná kultivovat narušené prostředí. Podívejte se, jak krásně se o část před svým domem stará paní Kubáčová.

Zeleň želevice
Také v Želevicích byly zasázeny nové keře a květiny na okrasu obce. Tentokrát patří poděkování paní Jirkovské a paní Landové.

Čištění studně
SDH Koštice se ujal velkého úkolu – vyčištění studny v koštickém parku. Rozhodně to nebyla jednoduchá situace, ale hasiči nezklamali a všechny překážky zdárně překonali! Moc nám pomohli, a tak jim patří velké poděkování.

Havárie kanalizace
V uplynulých dnech došlo k další havárii kanalizace v Košticích – jejímu propadu a úplnému ucpání. Znovu se projevuje, že je kanalizace nevyhovující a že nutně potřebuje obnovu.

24.04.2010 Výtvarná dílna – šperky z korálků
V sobotu 24. dubna se uskutečnila další výtvarná dílna pod vedením paní Hany Hoblíkové. Tentokrát jsme se naučili vyrábět šperky z korálků. Každý z účastníků si odnesl vlastnoručně vyrobený šperk. Děkujeme paní Hoblíkové a těšíme se na další společnou dílnu.
Foto:

Cvičení žen
Po studené zimě se začaly ženy opět scházet na cvičení. Hodinu pohybu vede cvičitelka Lucka Hellerová, cvičí se na sále Kulturního domu v Košticích každou neděli od 17 hodin.

16.04.2010 Dívčí válka v Radonicích
V pátek 16. dubna se uskutečnila druhá veřejná generálka představení Dívčí válka, tentokrát v obci Radonice. Před skvělým publikem rozehráli naši ochotníci hru z dob dávných a minulých. Hrálo se v sále místní sokolovny, který je po nedávném požáru již zcela opraven. Návštěvníci vzpomínali, že se zde hrálo naposledy před 50 lety. Generálka se povedla, takže vzhůru do Libochovic na přehlídku amateérkého divadla!

Dokončeny úpravy v parku
Uplynulý týden byly dokončeny úpravy v parku v Košticích, které finančně podpořila Česká pošta projektem Česká pošta lidem. Konečné úpravy byly provedeny před zrekonstruovaným pomníkem padlým. Park bude slavnostně předán do užívání místní občanům i návštěvníkům v květnu 2010. Termín bude upřesněn (pravděpodobně v sobotu 8. května 2010).

03.04.2010 Karneval
V sobotu 3. dubna se uskutečnil již tradiční karneval pro děti z Koštic, Vojnic, Vojniček, Želevic a blízkého okolí. Tentokrát jsme nedělali klauna z vlastních řad, ale děti navštívil Klaun Popleta. Vzduchem létaly balónky plněné bonbóny a poukázkami na zmrzlinu, děti bojovaly o vítězství v různých soutěžích, masky byly odměněny sladkostmi. Sál v místním kulturním domě byl zcela zaplněn a tak doufáme, že se akce dětem líbila.

Tříkrálová sbírka
Sice už máme duben, ale podrobnou kontrolou akcí jsme zjistili, že nemáme zveřejněný záznam o uskutečněné Tříkrálové sbírce. S omluvou děkujeme dětem, které v kostýmech obešly vesnici! V těchto dnech se plánuje jejich cesta do útulku opuštěných zvířat, kam chtějí vybrané finanční prostředky věnovat.

27.03.2010 Ochotníci hráli divadlo
V sobotu 27. března 2010 se v Kulturním domě v Košticích odehrála veřejná generální zkouška představení Dívčí válka. Tuto komedii z dávných dějin našeho národa napsal před lety František Ringo Čech. Místní divadelní ochotníci se od ledna několikrát týdně scházeli a hru nacvičili. Veřejná zkouška se setkala s nebývalým ohlasem mezi návštěvníky, a tak se nyní jedná o tom, kde všude naši ochotníci hru předvedou. Blahopřejem všem hercům k vynikajícím výkonům!!! Podívejte se do fotogalerie.

Vynášení Morany
Jaro už je tady! Může za to jednak děti z koštické školy, jednak paní Hellerová, kterřížto nezávisle na sobě vynesliz našich obcí Moranu – smrtku.
Morana, Mora, Mořena, Mařena, Marzena nebo Kostroma je figura představující smrt, pravděpodobně bytost ze slovanské mytologie nebo pohanská bohyně smrti. Je velmi známá i v dnešním folklóru. Uctívali ji staří Slované a Baltové. Je zosobněna zimou, na jaře končí její vláda, proto se topí nebo bije. Není možné ji však považovat za čistě bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná.
Tradičním pohanským rituálem praktikovaným i dnes je vynášení Morany a její upálení a posléze její utopení. Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. Je velmi zajímavé, že přes tisícileté potírání pohanských rituálů se dodnes zachoval jeden z nich ve velmi živém zvyku vynášení Morany. Moranu, kterou představuje figurína nebo samorost, kořen nebo větev, nese mladá dívka v čele průvodu. Morana má mít správně na krku náhrdelník ze šnečích ulit (symbol smrti) a šálu (symbol zimy). Utopená hořící figurína je ve vodě lidmi kamenována.

Masopust 2010
V únoru se již tradičně konal Masopust, které pro nás opět zorganizovali členové SDH Koštice. Letos bylo nebývale mnoho krásných masek. celodenní masopustní veselí vyvrcholilo večení taneční zábavou v místním kulturním domě. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

17.01.2010 Sněhová ZOO
Zima 2010 Sněhu máme opravdu dost, proto jsme se rozhodli uspořádat soutěž pro děti i dospělé – v neděli 17. 1. v 15 hodin se na ostrově sešlo asi 15 dětí a dospělých a postavili jsme základy sněhové ZOO. Kdo půjdete kolem, prohlédněte si krásná zvířátka a zkuste také nějaké připojit.

Stalo se rok 2011

… zpět

Rok 2011

30.11.2011 Silvestrovský fotbálek
Letošní Silvestrovský fotbálek se setkal s velkou účastí. V pátek 30. listopadu se na koštickém fotbalovém hřišti sešlo 16 hráčů, kteří se rozdělili do dvou mužstev a přes dvě hodiny hráli fotbal, který se v Košticích soutěžně již nehraje. Nakonec hru ukončili výsledkem 5:4 – důležitější ale byla radost ze hry.

28.12.2011 Turnaj ve stolním tenisu
Ve středu 28. prosince se v Kulturním domě v Košticích odehrál tradiční turnaj ve stolním tenisu. Od 10 hodin hrály děti, od 16 hodin dospělí, mezi kterými soupeřilo 15 hráčů, z toho 3 ženy, o vítězství. Štěstí se nakonec usmálo na Míru Polaneckého., druhé místo vybojoval Lukáš Polanecký a na třetím místě se umístil David Holub z Vojniček. Vítězům blahopřejeme.

07.01.2011 Odpoledne deskových her
Zimní odpoledne bývají mnohdy nevlídná, stejně tak tomu bylo v sobotu 7. ledna. Během tohoto uplakaného odpoledne se na sále želevické hospůdky sešli všichni, kdo se rádi u baví u deskových her. To byste se divili, co dětí a dospělých si rádo hraje, zaplněný sál toho byl důkazem. Na stolech se hrály Sázky a dostihy, Člověče, nezlob se, pexesa, někteří se protáhli u Twisteru, jiní stříleli na kachny, zkrátka všichni se dobře bavili. A co když se u hry sešli dospělí, to pak děti fandily a někdy by se napění dalo i krájet. Nakonec jsme museli ve večerních hodinách všechny vyhánět, ale brzy se zase sejdeme – v soboru 28. ledna od 15 hodin zasedneme k dalším soubojům.

Silvestrovský ohňostroj
V rámci silvestrovských oslav se každý rok scházíme před obecním úřadem, abychom se podívali na malý ohňostroj, který pro nás zástupci obce připravili. Tentokrát se nás nesešlo mnoho, ale ohňostroj se velmi vydařil.

Společné setkání občanů v době vánoční
Po úspěšném statickém zajištění kostela v Košticích v letošním roce se na Štědrý večer ve 22 hodin uskutečnilo setkání občanů. Paní Hellerová přečetla krátký úryvek z Bible, společně se zahrály a zazpívaly koledy – po dlouhé době se rozezvučely kostelní varhany a přítomní si popřáli hezké prožití vánočních svátků.
O půlnoci se sešli občané v obnovené kapli ve Vojnicích. I tady si lidé připomněli narození Ježíše zpěvem koled.
Vánoční setkání se uskutečnilo také 26. 12. v odpoledních hodinách ve vojnické kapli. Cestu si sem našli i lidé z okolních obcí – Koštic, Vojniček a Želevic. Setkání doprovázelo příjemné popovídání si a zpěv těch nejznámějších koled.

4. adventní neděle
Poslední adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Již tradičně byly zazpívány nejznámější koledy, rozvícen stromek a zapálena 4. svíce na adventním věnci. Kvůli velkému větru ani zde nebyl vyslán do vzduchu lampion přání.

11.12.2011 3. adventní neděle
Koštický vánoční jarmark se konal tradičně o třetí adventní neděli 11. 12. 2011 v místním kulturním domě. Rozmanitá nabídka tradičního vánočního zboží byla doplňkem bohatého kulturního programu. Odpoledne zahájily koledy v podání dětí Základní a mateřské školy v Košticích, které uvedly výstavu svých prací, poté vystoupily malé mažoretky. Předsedkyně Vožekova sdružení Anna Skalská seznámila přítomné s dokočením prací na statickém zajištění kostela sv. Antonína a poděkovala za příspěvky občanům.
Staročeské perníky z dřevěných forem tvaroval a pekl perníkář pan Ajksner z lounského Oblastního muzea, děti zcela zaujaly výtvarné dílny vedené členkami Vožekova sdružení – výroba svícnů, zdobení vánočních perníčků a ozdob z přírodnin.
Hlavním tahákem dne byla výstava čajových a kávových servisů ze zdrojů místních domácností, doplněná starými pohledy a vánočními fotografiemi a zimními krajinkami ze slaného těsta. Vybavení staré kuchyně bylo olemováno několika různě zdobenými vánočními stromky. Více než třiceti betlémům, proložených pohledy Josef Lady, kraloval betlém z koštického kostela, slaměná Svatá rodina zapůjčená Ing. Břečkovou z Klapého a hlavně mechanický betlém s patnácti různě se pohybujícími figurkami, vytvořený speciálně pro tuto příležitost panem antonínem Jarošem. Neubývající fronta návštěvníků sledovala pohyby všech postav a vždy vydechla překvapením, když se z lesíka vynořilo procesí deseti oveček s beranem, psem a ovčákem a zmizelo v protilehlém hájku. Unikátní strojovnu mohli přítomní pozorovat v okénku pod betlémem.
Bohatě navštívené vydařené odpoledne bylo ukončeno rozsvícením třetí svíce na adventním věnci a stromečku před obecním úřadem, kde starosta obce popřál všem pěkné Vánoce a hlavně klid v nastávajících nejistých dobách. Koštický advent bude završen příští neděli u zvoničky sv. Václava v Želevicích.

2. adventní neděle
Vojnická kaple přivítala druhou adventní neděli občany Koštic a přidružených obcí, tentokrát s novými vitrážovými okny a omítkou, takže oprava kaple trvající několik let je téměř hotova. Občané Vojnic odpracovali mnoho hodin, aby mohli kapličku představit v plné adventní kráse. Podvečer zahájil Jiří Nožička rozezněním zvonu, Anna Skalská přítomné vyzvala k zastavení v předvánočním shonu.
Opět zazněly koledy, jak je v obcích Košticka pravidelným zvykem, místní dámy připravily občerstvení pro všechny. Na závěr večera byla rozvícena druhá svíce na adventním věnci a stromeček před kapličkou. Po sobotní mikulášské nadílce v Košticích to byla další tradiční akce druhého adventního víkendu.

1. adventní neděle
Advent občané Koštic a přidružených obcí zahájili v bývalé škole ve Vojničkách. Za zpěvu koled děti obdivovaly Ladův betlém za oknem, po rozsvícení stromečku sdělily rodičům a prarodičům svá tajná přání pro Ježíška. Paní Skalská připravila velký plech perníčků a pytlíky s bělostnou polevou, aby mohla místní hospodyňky, chtivé nových poznatků, přiučit novinkám ve světě perníčků.
Vypadá to jakoby nic, ale je to docela obtížné, to zjistily všechny přítomné dámy. Všichni ochutnali chlebíčky s pomazánkami a skvělé cukroví těch nejpilnějších kuchařinek.
Jako každoročně bylo o adventu ve Vojničkách větrno, takže lampion přání zůstal na zemi a přání, aby vesnice žila tak pěkně pospolitě jako dosud, bylo vysloveno při rozsvícení první adventní svíce na věnci.

16.11.2011 Den poezie
Dne 16. 11. 2011 se konal v Košticích Den poezie. Členky sdružení Vožekovo připomněly přítomným Světový den poezie a dvousté výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kombinovaný večer pobavil i vzdělal.…
Všem byly rozdány učebnice s texty básní, takže si nejprve všichni početli, čekajíce na zprovoznění techniky. Nejprve členové sdružení Vožekovo předvedli improvizovanou dramatizaci balady Polednice, poté byla v diskusi připomenuta témata a poučení balad sborníku Kytice, zejména téma „matka a dítě“ a vliv lidové poezie na autora. Anna Skalská a Petra Kafíková přednesly balady Vodník a Svatební košile a poté mohli přítomní porovnat vyznění básní ve filmu F. A. Brabce Kytice.
Večer poezie tak od svých většinou akčních a veselých akcí navedl přítomné k zamyšlení a rozjímání, tak vhodným před nastávajícím období adventu.

12.11.2011 Den kynutého těsta
Každoročně obec Koštice a sdružení Vožekovo pořádá ochutnávkové dny, např. Den s jablky, Den s vánočním cukrovím, Den s listovým těstem, Den pomazánek a letos to v sobotu 12. listopadu byl Den kynutého těsta. Kdo chce, uvaří, napeče a přinese (raději větší množství, zájemců je hodně) do zasedací síně obecního úřadu. Tam se vzájemně ochutnává a hodnotí, ale také v příjemné atmosféře povídá.
Příští setkání (v roce 2012) bude ve znamení „rolády“! Již teď Vás všechny zveme…

05.11.2011 Návštěva muzikálového představení Děti ráje
V sobotu 5. 11. 2011 jsme navštívili muzikál Děti ráje v divadle GOJA v Praze. Předtavení bylo nádherné, všichni jsme odjížděli z divadla s neuvěřitelným zážitkem v duši! Přes 900 diváků na konci představení ve stoje aplaudovalo, tančilo, zpívalo!

14.10.2011 Setkání důchodců
V pátek 14. října 2011 se opět sešli důchodci na společném posezení. Nejprve zhlédli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice a vystoupení malých mažoretek Berušky, potom už se povídalo, vzpomínalo, tančilo i zpívalo. Akce se moc povedla, už se všichni těšíme ne setkání v příštím roce!
Foto:

Malba zdi u dětského hřiště
Skupina studentů Gymnázia Jateční získala finanční podporu pro svůj projekt Děti Dětem z nadačního fondu Think Big ve výši 46 590 Kč. Součástí projektu byla oprava zdi u dětského hřiště u nás – v Košticích a vylepšení jejího vzhledu. Studenti reagovali na představy dětí z místní základní a mateřské školy. Realizace výtvarného díla se ujali dva studenti VOŠ Obalové techniky a SŠ Štětí Martin Šíp a Tomáš Košťák. Ti strávili celý víkend v Košticích se členkou týmu Veronikou Řezáčovou a postupně plnili prázdnou šedivou zeď motivy přírody dle přání dětí z koštické školy. V průběhu jejich práce se na ně chodili dívat místí občané a sledovali, jak se plocha zabarvuje. Přihlížejícím občanům se nově upravené prostory velmi líbí, návštěvníci z řad dětí nad nimi jásají.
Poděkování tedy patří nejen firmě O2, která akci finančně podpořila, ale zejména studentům, kteří akci realizovali formou dobrovolnické práce a vylepšili tak životní prostředí v obci.

01.11.2011 Dušičková slavnost v Košticích
V úterý 1. listopadu 2011 se uskutečnila Dušičková slavnost v Košticích. Na programu byl koncert Dvořákových písní (Moravské dvojzpěvy a Biblické písně). Před budovou obecního úřadu jsme s dětmi vytvářeli světelné obrazy z hořících svíček. Bylo pěkné počasí, vítr nefoukal, takže vznikly nádherně osvícené obrysy. Potom jsme se vydali s lampiony v průvodu po obci, položili jsme květiny u Pomníku padlých a došli až k Ohři. Zde jsme spouštěli vodní lampiony…

07.11.2011 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 7. října 2011 se uskutečnil již 5. Ročník nočního pochodu pod Házmburk. Protože odpoledne pršelo, místní rozhlas vyhlásil, že se účastníci pochodu přesunou auty do Křesína, odkud se půjde po staré silnici. Členové SDH (pan Valina a pan Jirásek) operativně zajistili auta, a tak se podařilo s ostatními automobily převézt účastníky na novou trasu – nakonec se sešlo 60 pochodujících. Cestou hasiči nabídli teplý čaj… a tak se šlo a šlo a šlo! Na parkovišti pod Házmburkem se nás nakonec sešlo cca 110 J! Někteří byli totiž leniví a přijeli se autem podívat na představení skupiny historického šermu Lepus. Také se objevila skupina občanů ze Slatiny, což bylo úžasné! Počasí nám nakonec přálo, pršet začalo až zase po půlnoci – a to už jsme byli doma. Tak zase za rok J!
Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

01.11.2011 Svatováclavské posvícení
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo Svatováclavské posvícení v Želevicích. Den před tím se začaly připravovat pochoutky z vepřového masa. Bylo připraveno 400 jitrnic a jelit, 12 kusů tlačenky, 200 řízků…všem návštěvníkům připravené lahůdky moc chutnaly, protože rychle zmizely a odpoledne už téměř nebylo nic k jídlu J!
Příjemné odpoledne plné slunce osvěžila country skupina Parťáci a také malé divadelní pohádky v podání herců – místních dětí.

10.09.2011 Další brigáda ve Vojničkách
V sobotu 10. září 2011 se uskutečnila další brigáda občanů Vojniček. Občané se opět sešli, aby uklidili prostory okolo místního rybníka. Děkujeme všem účastníkům za pomoc!

01.10.2011 Celostátní setkání vysílačkářů
V sobotu 1. října 2011 se uskutečnilo v Košticích na fotbalovém hřišti celostátní setkání vysílačkářů. Zde uvádíme článek zveřejněný na webu vysílačkářů:

Jako parta dobrých kamarádů s podobnými zájmy se známe již dlouho, ledacos o sobě víme a postupně naše setkání organizujeme poblíž QTH i těch vzdálenějších členů abychom poznali naší zem nejenom z kopců. A tak se v Holicích na setkání příznivců radioamatérského sportu zrodil v hlavě našeho člena a kamaráda Jardy Koštice nápad, uspořádat podzimní setkání v katastru obce Koštice. Setkání bylo naplánováno na Svatého Václava, kdy ve většině měst a obcí drží Svatováclavské posvícení. Nejinak tomu bylo i v Košticích. K našemu táboření nám bylo poskytnuto fotbalové hřiště a pro případ mokré varinaty, byly k dispozici i tam přilehlé kabiny.

Nájezd na hřiště započal již v pátek krátce po obědě a dominoval TMR. Na hřišti již parkoval se svým karavanem zatím náš příznivec a kamarád Jirka. Já jsem dorazil s bednou jako druhý a potom to již šlo rychle za sebou, no a k večeru jsme byli téměř kompletní. Musím podotknout, že objednávka na počasí byla tam nahoře zatím akceptována. Babí léto jako z pohádky.

Pod stromy se se svým univerzálním vozidlem zabydlel TMR a tam se ustavila i první skupinka diskutérů. Mezi karavany a bydlíkem předsedy bylo potom druhé ležení, převážně složené z našich protiváh. Protože bylo i jinde posvícení, naše kuchařky se činily a přivezly své posvícenské koláčky na ochutnávku a to nejen pro nás. Abych neopomněl mužskou část, tak Jířa Doubravka přivezl takový větší koláč, ale střežil ho tak dobře, že se mi ho nepodařilo vyfotit. Snad jiný paparazi fotku má. Pátek uběhl jako voda, noc najednou již nebyla mladá a tak jsme šli na kutě.

V sobotu probíhalo vše ve slavností náladě a napětí, jak to v obci dopadne. Dopoledne jsme navštívili ochutnávku masných výrobků v místní hospůdce z lidové tvořivosti řezníka a mohu konstatovat, že jaterničky, jelítka, tlačenka a „prdelačka“, neměly chybu. S žaludkem vymaštěným zabíjačkovými dobrotami jsme díky starostovi zavítali do místního rodinného ovocného lihovaru. Exkurze byla vyčerpávající a pan majitel nám pěkně vše přiblížil a to včetně ochutnávky finálních výrobků.

Po obědě začaly přípravy na odpolední veselici a dámy měly starost s ustrojením Renči do středočeského kroje, abychom návštěvě obce Želevice, která je součástí Koštic dodali historický a lidový nádech. Trochu jsme místní asi překvapili, ale po chvíli pochopili a po předání slavnostní stuhy našeho klubu s podpisy všech přítomných členů a krátkém projevu našeho předsedy a děkovačce starosty nás bezelstně přijali mezi sebe. Renata ustrojená v kroji, který jí mimochodem náramně slušel, předala starostovi i posvícenské koláče. Dostalo se i na mnohé účastníky veselice. K poslechu vyhrávala kapela, pivo teklo proudem a myslím si, že všem bylo dobře a i se to líbilo. V podvečer jsme se stáhli zpět do základního tábora, kde byly hodnoceny nejenom zážitky z dosavadního vysílání na portablech, ale i naše návštěva v Košticích.

Ještě jednou poděkování všem Koštickým, Želevickým, ale i všem přítomným na veselici a v neposlední řadě starostovi a jeho paní za velmi příjemný zážitek a dokonalou organizaci. Závěrem bych chtěl na adresu všech občanů Koštic a souvisejících obci vyseknout poklonu k jejich přístupu k životu v obci a kulturnímu dění. Jste tam zapojeni snad všichni a to je dnes již vzácnost.

Faktor Nehvizdy CL-67

27. – 28.08.2011 Noční larp
V noci ze soboty 27. na neděli 28. srpna se na ostrově u Ohře odehrála další z her pořádaných skupinou Tepelgurth. Šlo o takzvaný larp (zkratka z anglického living action role playing – hraní role naživo), který spočívá v interakci hráčů, kteří představují různé postavy inspirované fantasy tématikou a soupeří spolu prostřednictvím soubojů měkčenými dřevěnými zbraněmi.
Tentokrát ale nepřálo počasí ani termín, a tak se za deště sešlo jen třináct účastníků.

26.08.2011 Stezka odvahy
V pátek 26. 8. 2011 se v Košticích uskutečnila ve večerních hodinách stezka odvahy pro děti. Strašidla byla tentokrát ze spolku Tepelgurth – a opravdu naháněla strach nejen malým, ale i velkým. Největšími hrdina se nakonec staly Bára Frohlichová, Rozárka Smržová a Jana Jirásková – tato trojice statečných šla stezku odvahy dokonce dvakrát J!

Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

20.08.2011 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 20.8.2011 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Od 17 hodin soutěžily děti, od18 hodin dospělí. Letošních závodů se účastnilo velké množství závodníků i diváků. Atrakcí se stala také rybářská tombola, ve které byly následující ceny: sumec, kapr a akvarijní rybičky (sponzorem tomboly byl pan Kumst a manželé Jirotkovi). Myslivci se postarali o občerstvení – grilovali vynikající makrely! Poklidné odpočinkové odpoledne zakončila taneční zábavou skupina Náhoda. Akci finančně podpořil Ústecký kraj prostřednictvím projektu Rok na vsi.

16.08.2011 Slavnostní předání Bílé stuhy
V úterý 16. srpna starosta obce Jaroslav Vlasák a místostarosta obce Vladimír Jaroš byli přítomni slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 Ústeckého kraje. Naše obce hodnotící komisi velmi zaujaly a získaly ocenění Bílá stuha za práci s dětmi a mládeží.

14.08.2011 Kuličkyáda
V neděli 14. srpna se na ostrově v Košticích uskutečnil další open turnaj v kuličkách. Do Koštic se sjeli kuličkáři z celých Čech, nechyběl ani mistr světa a mistr ČR. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Rok na vsi.

13.08.2011 Výlet do Plzně
V sobotu 13. srpna navštívili zájemci město Plzeň. Vedle plzeňské ZOO a Dinoparku účastníci absolvovali exkurzi do pivovaru Pilsen Urquell. Zejména exkurze byla velice zajímavá a všem chutnalo nepasterizované pivo.

Olympiáda
Již čtvrtý ročník olympiády mikroregionu Perucko, tentokrát s názvem Lempliáda aneb Pohádkové klání, se uskutečnil ve Veltěžích. Soutěže byly zajímavé a vtipné, celá akce byla výborně připravena. Naše soutěžní družstvo ve složení Zdeněk Karfík, Břetislav Fikar, Helena Peterková, Milan Kristek a Alena Bozděchová se umístilo na skvělém druhém místě.

22.07.2011 Svatba
V pátek 22. července došlo ke třetí svatbě uzavřené v naší obci – tentokrát do stavu manželského vstoupili Emílie Vykročilová a Antonín Žák. Blahopřejeme jim a přejeme hodně štěstí do společného života.

09.07.2011 Pouť ve Vojničkách
V sobotu devátého července se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Na začátku pouti starosta slavnostně předal rybník ve Vojničkách do užívání místním občanům (projekt Rybník ve Vojničkách spolufinancovaný firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace).

Program pouti byl bohatý: skákací vana, soutěže pro děti i dospělé, klaun, taneční zábava a noční ohňostroj.
Pouť se setkala s nebývalým ohlasem, navštívilo ji cca. 150 účastníků.

Sjíždění Sázavy
Již potřetí se zájemci o sjíždění řek setkali a společně prožili víkend. Tentokrát se sjížděla Sázava. Předpovědi počasí nebyly moc příznivé, ale 45 vodáků se nenechalo odradit! Titul největší potápka tentokrát získal pan Bradáč J!

První den byl klidný, voda tekla pomalu a pátečním večerem posilnění vodáci z Koštic spluli trasu Čerčany – Týnec bez problémů. Horší to bylo druhý den, kdy byla řeka daleko těžší, peřeje a jezy hrozily každým okamžikem! Byla to nádhera, zážitek! Už se těšíme na příští rok…

18. – 19.07.2011 Koštická pouť
Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, proto se během víkendu 18. – 19. června konala koštická pouť. Sobotní odpoledne zahájil starota obce Jaroslav Vlasák, který přivítal přítomné, uvedl malé koštické mažoretky a poděkoval a odměnil koštické děti, které svým dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím začal bohatý program, během kteréhu si přišly na své
všechny generace – téměř dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host – zpěvačka Miluška Voborníková, děti tvořily ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech či jiných vozítkách. Od 18 hodin začalo další představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu, večer se rozpoudila taneční zábava s místní kapelou Paťáci.

Neděle byla zasvěcena sportování – dopoledne si zasoutěžili otcové s dětmi v rámci oslavy Dne otců, pak už se hrál fotbal – žáci si zahráli poslední zápas sezony, následoval mírně nerovný boj žen proti mužům – dvojnásobek žen nakonec zcela přesvědčivě vyhrál nad muži, i když ženy občas využily své zbraně a nedržely se příliš pravidel. U diváků však sklidily velký aplaus. Nakonec si zahráli místní muži, tentokrát už podle pravidel. Celou pouť samozřejmě provázely kolotoče a další atrakce, nechyběla dobrá nálada a dokonce i počasí se nad námi smilovalo – zřejmě se za nás přimluvil i svatý Antonín.

Celá akce byla součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

03.06.2011 Vítání občánků
V pátek 3. června 2011 se uskutečnilo již jednou odložené Vítání nových občánků (odložení bylo způsobeno hromadným onemocnění účinkujících neštovicemi). Nejprve jsme mohli sledovat vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ, potom místostarosta obce pan Jaroš přivítal rodiče s dětmi narozenými v roce 2010 a předal jim upomínkové předměty. Na závěr vystoupily členky nově vzniklého souboru malých mažoretek Berušky.

05.06.2011 Den dětí
V neděli 5. června 2011 se děti ocitly na tajuplném ostrově. U Ohře byl připraven program věnovaný výhradně dětem. Nejrůznější soutěže, skákací hrad, dlouhá lanovka, balónky…a po splnění všech úkolů také dárkový balíček plný sladkostí a drobných hraček.

Při akci pomáhali členové SDH Koštice, Mysliveckého sdružení Žejdlička, VOŽEKOVO sdružení a další dobrovolníci z obce. Všem děkujeme. Akce se moc povedla, děti odcházely spokojené.

Tato akce byla součástí projektu Rok na vsi, který je spolufinancován Ústeckým krajem.

27.05.2011 Noc kostelů
V pátek 27. 5. 2011 ve 22 hodin se po dlouhé době rozezvučel kostelní zvon v koštickém kostelíku. Ten je z důvodu narušené statiky už několik let pro veřejnost uzavřen. Před kostelem se sešli místní občané, aby podpořili aktivity spojené s rekonstrukcí objektu. Celostátní akce Noc kostelů byla provázena bohatým programem: několik skladeb zahrál Severočeský hornový kvartet a potom vystoupil smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic, ve kterém zpívá také několik místních občanů.
Návštěvníci se podívali krátce do kostela a obdivovali jeho zachovalost a krásu. Snad se podaří tento malý vesnický kostelík zachránit! Členové VOŽEKOVO sdružení se pro jeho záchranu velni angažují. Získali finanční podporu Ústeckého kraje a nyní hledají sponzory na dofinancování 1. etapy záchrany – statického zajištění objektu.
Koncert v Košticích v rámci akce Noc kostelů byla finančně podpořena firmou Provident.

28.05.2011 Projekt ve Vojničkách finišuje
V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách uskutečnila další brigáda občanů na úpravu okolí místního rybníka. Prováděly se dokončovací práce – vysazovala zeleň, zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer se místní sešli u malého táboráku, na kterém se nejprve spálily staré větve a nepořádek z průřezu zeleně a potom opekly vuřty.
Už zbývají jenom schody k hladině rybníka a přivézt objednanou várku ryb na zarybnění rybníka.
Projekt je financován firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe.

21.05.2011 Brigáda ve Vojnicích a posezení sousedů
V sobotu 21. 5. 2011 se ve Vojnicích uskutečnila brigáda na úklid veřejních prostor. Uklízelo se zejména v okolí altánu a rybníka. Večer se potom sešli sousedé (místní i chalupáři) a při opékání vuřtů si společně popovídali, zhodnotili uplynulou zimu a plánovali akce v průběhu roku.

19.05.2011 Úspěch divadelního představení
Divadelní představení Lucerna aneb Boj o lípu v podání našich ochotníků má velký ohlas v okolních obcích. Ve čtvrtek 19. 5. hráli ochotníci v Černčicích, v pátek zopakovali svůj výkon 20. 5. 2011 v Radonicích. Obě představení sklidila ohromný potlesk, návštěvníci naše herce chválili, do Radonic se dokonce přijeli podívat herci ze spolku Divoch ze Stříbra, aby se inspirovali před vlastním provedením této divadelní komedie. Pokud Vás zajímá hodnocení také někoho nezainteresovaného, podívejte se na : www.iperuc.cz.

14.05.2011 Hasičské závody dětí o pohár starosty
Logo kraje
V sobotu 14. května 2011 se uskutečnily v Košticích závody mladých hasičů. Letošního ročníku se účastnilo 10 soutěžních mužstev, nejúspěšnější byli hasiči z Domoušic. Domácí družstvo obsadilo 4. místo. Počasí organizátorům přálo, vše se vydařilo, poděkování za povedenou akci patří členům a členkám SDH Koštice. Akce je součástí projektu Rok na vsi a byla spolufinancována Ústeckým krajem.

14.05.2011 Brigáda občanů ve Vojničkách
V sobotu 14.května se ve Vojničkách sešlo 18 občanů, aby pomohli s realizací projektu Rybník va Vojničkách, na který získalo finanční podporu od T- mobile občanské sdružení VOŽEKOVO sdružení. Cílem projektu je oprava přítiku a odtoku rybníka – to už je za (vydatné pomoci pana Kubáče a pracvoníků obce) opraveno, nyní se upravuje okolí rybníka.

01.05.2011 Vítání ptačího zpěvu
Neděle 1. května byla v Košticích ve znamení celostátní akce Vítání ptačího zpěvu. Naši obec navštívili mladí ornitologové z Bíliny a velice zajímavým způsobem předali různé informace o zpěvném ptactvu. Nejprve zájemci procházkou prošli ostrov u Ohře, místní park a potom zamířili po silnici na Vojnice. Cestou slyšeli různé druhy ptáků a za pomoci odborníků se je snažili rozeznat. Závěr přírodovědné procházky byl neuvěřitelně zajímavý. Byli jsme svědky ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět slavíka nebo pěnkavu…ale hlavně nádherného a neobvyklého krutihlava.

I nedělní odpoledne bylo věnováno přírodě – nejprve členové Mysliveckého sdružení Žejdlička (pan Štýbr a pan Horáček) předvedli ukázky výcviku psů, potom následovalo představení věnované dravcům a sokolničení. V průběhu odpoledne mohly zájemci z řad dětí vyplnit soutěžní kvíz, za který získaly drobné odměny.
Akce byla podpořena firmou Provident.

30.04.2011 Čarodějnice
V sobotu 30. dubna se již tradičně pálí čarodějnice, ale v letošním roce nám moc nepřálo počasí. Ještě v době, kdy měl jít průvod čarodějnic, pršelo, a tak byla nakonec celá akce odložena na druhý den – tedy neděli. V průvodu se nakonec sešlo 21 malých i velkých čarodějnic, na hřišti se čarodějnice propojili s další akcí – Vítáním ptačího zpěvu. Po plánovaném programu byl zapálen oheň a upáleny zlé síly v podobě čarodějnice.

Ve Vojničkách se ale podařilo upálit čarodějnice podle plánu, jen s menším časovým odkladem.

30.04.2011 Stavění májky
V sobotu 30. dubna se v Želevicích po dlouhých 10 letech objevila znovu májka. Hlavním iniciátorem byl pan Duben, ale stavěli a zdobili snad všichni ze Želevic – společně s návštěvníky místní hospůdky (a za přihlížení ostatních?!).

23.04.2011 Dětský karneval
V sobotu 23. dubna 2011 se v Košticích konal již tradičně velikonoční karneval pro děti, na který se sjíždějí děti ze širokého okolí. Děti za drobné odměny soutěžily, tancovaly, hrály různé hry – vše pod vedením dvou klaunů (paní Skalské a paní Karfíkové). Drobné sladkosti vyhrály také všechny děti v maškarní masce. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

22.04.2011 Velikonoční dílna
V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnila v Košticích velikonoční dílna. Zájemci se učili zdobit velikonoční perníčky a barvit vajíčka voskovou technikou. Akce je součástí projektu Rok na vsi a je spolufinancována Ústeckým krajem.

Bitva dvou armád
Členové delegace Mikroregionu Perucko, ve které byli i naši občané, se měli možnost podívat, jak vypadá bitva mezi Francouzi a Rakušany. Celý den byl velice zajímavý program, viděli jsme ošetření v dobovém lazaretu, pochod vojáků, zájemci měli možnost si vystřelit z pušky a nakonec jsme byli přímými účastníky bitvy o dřevěný most.

26.03.2011 Divadelní představení Lucerna
Dne 26. března 2011 se uskutečnila premiéra divadelní komedie Lucerna (autorem A. Jirásek, upravil J. Dvořák), která se setkala s nebývalým úspěchem. Vynikající výkony herců – amatérů nadchly návštěvníky představení. Poděkování patří všem, kteří se na představení podíleli: Zdeňku Karfíkovi, Václavu Malátovi, Petru Burdychovi, Jaroslavu Vlasákovi, Simoně Fryčové, Veronice Mužíkové, Tereze Vinšové, Petře Karfíkové, Aleně Valinové a Anna Skalské.

Brigáda myslivců
Po uplynulé dva víkendy se uskutečnily brigády zaměřené na úklid veřejného prostranství po zimním období. Jedna akce, které se účastnili občané Koštic, se soustředila na ostrov u Ohře, druhý úklid provedli členové Mysliveckého sdružení Žejdlička v okolí našich obcí. Sesbírali dva valníky odpadu, který vyhodili bezohlední občané a návštěvníci našeho regionu.

Výměna oken v restauraci KD v Košticích
V uplynulých dnech došlo k výměně oken v restauraci Kulturního domu v Košticích. Podívejte se, jak nyní budova vypadá…

20.03.2011 Instalace ptačích budek
V neděli 20. března 2011 v odpoledních hodinách byly naistalovány ptačí budky, které děti společně se svými pomocníky – rodiči před 14 dny vyrobily. Celkem se po Košticích rozvěšovalo 10 budek, děti samy si určily, kam se která budka zavěsí. Celá akce zaměřená na podporu zpěvného ptactva vyvrcholí Vítáním zpěvu ptáků dne 1. května 2011, sraz je v 7.30 u lávky na ostrov. O akci budeme včas informovat.

19.03.2011 Masopust 2011
V sobotu 19. března 2011 se v Košticích konal další ročník masopustních oslav. I tentokrát se organizace ujali členové SDH Koštice a vše jim klaplo, jak mělo (i počasí se umoudřilo J!). V masopustním průvodu šlo přes 30 masek, a tentokrát, což nebývá časté, převažovali mladí. Calá akce pokračovala večerní zábavou na sále KD v Košticích.
20.02.2011 Výroba ptačích budek
V neděli 20. února 2011 se uskutečnilo na sále setkání zájemců o výrobu ptačích budek. Materiál byl předem připraven (poděkování patří panu Nožičkovi), takže zájemci jen bušili a bušili a bušili. Setkání vedl mladý ornitolog pan Vaník, který krátce vyprávěl o životě ptáků v okolí naší obce. Podařilo se vyrobit 10 kusů ptačích budek, které společně s dětmi – výrobci rozmístíme po ostrově a v parku. V květnu při akci Vítání ptačího zpěvu budky navštíme a budeme pozorovat, kdo je osídlil.

Rybářské potěšení
V Košticích a okolí si rybáři stěžují, že je tu málo ryb, že jsou malé….a za to všechno může Nechranická přehrada, která vypouští příliš studenou vodu. Podívejte se, co se podařilo vylovit z řeky Ohře. A pak že tu nejsou J! (Velikost? 121 cm!)

Povodně v našich obcích
V uplynulých dnech zasáhlo tání sněhu všechny naše obce. Největší problém měly ale Koštice a Želevice, kde se hladina Ohře prudce zvedla, vylila se z břehů a způsobila tak komplikace pro místní občany. Byly uzavřeny komunikace, několik domů mělo plné sklepy vody, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Starosta obce a členové SDH Koštice byli připraveni pomoci, objížděli pravidelně postižená místa, sledovali situaci a pomáhali. Takže velké poděkování hasičům za operativní pomoc!

01.01.2011 Novoroční procházka
1. ledna 2011 se v 15 hodin sešli zájemci o malou novoroční procházku. Vzhledem k počasí byla trasa jasná – na Dobročku! A tak se šlo, cestou se probraly všechny podstatné i nepodstatné věci: oprava kostela, nová fasáda školy, místo pro dětské hřiště, vztah chatařů k obci, třídění odpadu i černá skládka u chatové oblasti Dobročka. A po návratu domů rychle horký čaj J!

Stalo se rok 2012

… zpět

Rok 2012

Vánoční rozjímání v okolí Koštic
Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka.Vožekovo sdružení a obec Koštice připravilo bohatý program pro všechny.Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách.Místní připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti shlédly betlémky,odrecitovaly svá přání pro Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky(kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky).Všichni si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.
20.12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.
adventní zpívání
Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r.2012 za finanční pomoci Ústeckého kraje statické zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše svatá , a to 23.12.2012.Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.
4.adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210.výročí vybudování zvoničky sv.Václava . Advent vyvrcholil 24.12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.) a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 26.12. se opět občané sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího .Všichni si připomněli projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli,vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí žijí.
Krásný nový rok 2013 !

Druhá adventní neděle
Druhý adventní týden byl v Košticích ve znamení horlivých příprav na adventní trhy a výstavu s živým Betlémem.Ve čtvrtek se čerti vraceli do pekla – proběhli vsí a za velkého mrazu rychle skončili v kulturním domě, kde změnili svou identitu a začali připravovat adventní výstavu. Mezitím na sále nacvičovali mažoretky a jaké překvapení – i k nim zavítal Mikuláš s doprovodem, aby je odměnil za dlouhou poctivou práci.
Tématem letošní výstavy byla výzdoba vánočních stromečků. Celkem deset stromků v různých stylech – retro, pomerančový, slaměný, háčkovaný, perníčkový, dětský atd. – bylo doplněno typově odpovídající výzdobou z inventáře koštického minimuzea. Byl tam kočárek z 50.let, kostičky, leporela, panenky, medvědi, brusle a lyže, vše nejméně padesát let staré. Tato aranžmá doprovázela výstava časopisů s obrázky různě nastrojených stromečků, takže návštěvníci výstvy mohli načerpat skutečně bohatou inspiraci k ozdobení svého vlastního smrčku či jedličky.
Již tradiční výstavě betlémů v úctyhopdném počtu 36 kusů bezkonkurečně kraloval technicky i umělecky vylepšený mechanický betlém pana Jaroše – se třemi motory a nesčetnými převody, v pozadí město Betlém, se dvěma mlýny- vodním a větrným, s nesčislným množstvím řemeslníků a zvířátek, vše v pohybu.Nadšení nebralo konce.Pan Jaroš vylepšování věnoval celý rok.
Děti z koštické školy nejen zazpívaly, ale připravily výstavu svých výrobků , tentokrát v tradičním duchu, věnce i svícny byly kouzelné a betlém z kašírovaného papíru úchvatný.
Po zatančení zumby začala volná zábava – děti malovaly perníčky, vyráběly tašky s vánočními motivy, dělaly přáníčka.Několik prodejců vánočního zboží doplnilo kolorit adventu.Občerstvení zajišťoval starosta s místostarostou.Na výstavu přišlo opět více lidí než loni.
Vrchol druhé adventní neděle – živý Betlém – zkomplikovalo počasí.Chumelenice, která se strhla, sice vypadala stylově vánočně, ale zasypala klávesové nástroje, přehrávač, foťáky, adventní věnec, nemluvě o Marii a Josefovi s živým Ježíškem.Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se potěšili kouzelnou atmosférou starých časů.
Starosta popřál všem veselé svátky a rozsvítil vánoční strom, přítomní společnými silami rozsvítili druhou adventní svíci a všichni pádili do teplých domovů.

02.12.2012 Mikulášská nadílka
V neděli 2. prosince se na sále KD v Košticích uskutečnila Mikulášská nadílka pro 85 dětí z našich obcí. Nejdříve děti tancovaly na připravené diskotéce a potom společným voláním pozvaly Mikuláše s čertem a andělem. Každé dítě za básničku či písničku (větší za znalosti z násobilky či vyjmenovaných slov) dostaly adventní kalendář a perníkovou chaloupku plnou sladkostí.
Foto:

Advent 2012
Advent v Košticích a okolí je v plném proudu! První příprava byla již minulou sobotu, kdy děti pekly perníčky, aby si je mohly nazdobit 9.12. na adventní výstavě v Košticích.Celou akci vedla Anna Skalská, která je ve zdobení perníčků nepřekonatelná a její moderní krajinky každý obdivoval.1.12. odjeli místní do Drážďan, aby nasáli atmosféru tamních trhů. Viděli roztočení pyramidy, vánočkový trh, ochutnávali štoly a nakupovali…2.12. odpoledne místní děti odměnil a ocenil Mikuláš s pomocníky, přítomných 70 dětí bylo jistě s nadílkou i zábavou spokojeno.A konečně v 17 hodin začal advent! Po delší době nebyl ve Vojnicích o adventu sníh.Ve vojnické kapli se sešli občané z Koštic, Vojnic i Vojniček, aby společně zapálili první svíčku na adventním věnci a rozžehli vánoční stromeček, Jiří Nožička zazvonil na zvon, Anna Skalská všem popřála krásný advent i vánoční svátky. Místní hospodyně přinesly ukázky svého umění – před kaplí všichni ochutnali a připili si punčem a pálenkou ze zdejší palírny s přáním krásných svátků a pokoje pro všechny. Příští neděli je adventní výstava s jarmarkem v Košticích. Pan Jaroš slibuje překvapivá vylepšení svého mechanického betléma,uvidíme různé typy nazdobení vánočních stromečků, děti předvedou své umění ve zdobení adventních věnců a hlavně bude živý betlém!

Den rolád
Sobotní odpoledne provoněly vůně dobrot. V koštické knihovně uspořádalo sdružení Vožekovo tradiční ochutnávkový den, tentokrát se ochutnávaly rolády. Místní dámy se překonávaly – přinesly rolády sladké , pečené, nepečené,s krémem, se šlehačkou, s banány, s rumem, dietní, slané, špenátové, z listového těsta,ba dokonce syrečkové. Hostů bylo hodně, tentokrát i z Postoloprt – bylo totiž na co se těšit.Vstupným na akci byla ukázka vlastního výrobku, takže hlad skutečně nehrozil. Všem chutnalo, snědlo se vše do posledního drobečku. Čile se vyměňovaly recepty a vzpomínalo se i na další rolády, jejichž ukázky zde nebyly.Mezitím členky Vožekova sdružení chystaly strategii na adventní čas(dokonce i na vánoční čas příštího roku) – první akcí je pečení perníčků s dětmi příští sobotu v hospůdce v Želevicích. Děti si o adventním jarmarku v Košticích perníčky samy nazdobí.Chystá se též pochod čertů po Košticích 6.12.navečer(čerti se budou vracet do pekla), bohužel většina pekelníků budou zřejmě dámy, páni se ostýchají předvádět.
Přítomné děti se nenudily, když se najedly dobrot, daly se do čtení – vždyť akce se konala v místní knihovně.

Pomník pod památnou lípou
Pánové Václav Satran a Vladimír Formánek se rozhodli společnými silami opravit pomník ke vzniku samostatného Československa pod památnou lípou v blízkosti koštického kostela. Opravu chtěli udělat tak, aby pomník ke dni státního svátku 28. října poutal okolojdoucí, ale protože počasí jejich záměru nepřálo (hustě sněžilo), tak se na opravu vrhli v den svátku. Opravili nápis, paní Hellerová uvila vzpomínkovou kytici a za přihlížení několika místních občanů společně vzpomněli jedné z nejvýznamnějších událostí našich dějin. Pánové, velké poděkování!

28.10.2012 Dušičková slavnost
28.října položil starosta obce květiny k památníku padlým v obou světových válkách.Místní občané pan Fománek a malíř pan Satran vlastními náklady vyčistili a znovu vyzlatili pamětní desku Lípy Svobody z roku 1918 a položili zde rovněž kytici se vzpomínkou na všechny dřívější obyvatele Koštic.Na místě se sešla asi desítka občanů a společně zavzpomínali a též probrali současnou situaci.

Podařený dušičkový podvečer nachystalo občanské sdružení Vožekovo 1.11. v Košticích. Nejprve proběhla na místním hřbitově komentovaná prohlídka, kde Irena Hellerová seznámila návštěvníky s historií některých významných rodin a jejich hrobů. Nejznámější je zřejmě novodobá vlastnoruční socha pana Svatoše na jeho hrobu. Historicky nejstarší dochovaný je pravděpodobně hrob mladého učitele Löschnera, kterému nechali náhrobek zhotovit jeho žáci roku 1875 a náhrobek faráře Sturma z roku 1885, opět zaplacený farníky z Koštic.Zajímavá historie mlynářské rodiny Ortů i děsuplný osud nejmladšího syna řeznické rodiny Zajíčků v nemilosrdných 50. létech 20. století , to vše zaujalo i dojalo návštěvníky hřbitova. Neznámý původ a smysl ústředního sloupu hřbitova snad bude objasněn v blízké budoucnosti nahlédnutím do církevních archivů.Poučnou půlhodinku přítomní zakončili procházkou ke škole, kde se zahřáli horkým čajem a pokračovali do kostela.

Kostel sv.Antonína má konečně zajištěnou veškerou venkovní statiku – základy i zdi(práce byly dokončeny v uplynulých dnech za finanční podporu Ústeckého kraje a obce Koštice).Pod jeho střechou se letos poprvé konala vzpomínka na zesnulé, a to opravdu důstojně. Nejprve přítomné nadchlo baletní vystoupení na píseň Ave Maria. Vystoupil baletní umělec Jan Vozáb s partnerkou sl.Skřivanovou. Sesvičili s koštickými dětmi skutečně nádherný tanec, který naplněný kostel nadchl a dojal. Poté zazpívali členové libochovického sboru Melodie Jiří Grüner a Lucie Zahradníčková, děti pod vedení učitelky Mirky Šubrtové zahráli na zobcové flétny, s Ing. Novákovou zazpívali několik písní a koncert vyvrcholil společným zpěvem nádherné písně Hallelujah, kdy se přidali všichni přítomní.Před kostelem děti tvořily pomocí svíček světelné obrazy. Lampionový průvod se vydal k ostrovu,kde cestou starosta obce rozsvítil svíčku u památníku padlým. Na lávce na ostrovu se konalo tradiční vypouštění světelných leknínů na vodu se vzpomínkou na zesnulé. Řeka osvícená nekonečnou řadou světel určitě zapůsobila na všechny přítomné.

Setkání důchodců 2012
Kulturní dům v Košticích zaznamenal v páteční podvečer neobvyklý ruch. Scházeli se místní důchodci a zároveň rodiče přiváděli své ratolesti na vystoupení pro radost seniorů.Po uvítání panem starostou zatančily mažoretky Berušky v novém oblečení, děti pod vedením Ing. Novákové zazpívaly několik písniček. Nejmenší děti ze školičky přítomné dojaly svým párovým tanečkem.Paní učitelka Šubrtová už s předstihem přichystala Čertovský tanec, který větší děti s vervou předvedly. A nakonec přišla zumba pod vedením Karolíny Fröhlichové.
Členky Vožekova sdružení připravily novinku – výstavu historie odívání „Takové jsme byly…….. ve 20. století“. Oblečení od roku 1910 do 90.let včetně doplňků (bez kloboučku a rukaviček by dáma vůbec nevyšla z domu) doplnily dobové módní časopisy a publikace, fotografie místních v oblečení z 20. století , stříhy na šití a pletení a obrázky z té doby, vše korunovaly publikace z fotografiemi z dílen Blanky Matragi. Zejména dámy si přišly na své a zavzpomínaly na dobu shánění pěkného oblečení pod pultem. S povzdechem kvitovaly kvalitu oblečení starého i 90 let . Na obrázcích si ukazovaly se slovy „To jsem taky měla“.Zdrojem exponátů bylo koštické minimuzeum a soukromý archív Ireny Hellerové.V podobných akcích chce Vožekovo sdružení pokračovat a připravit další akce, např. Svatební den, módní přehlídku o historii odívání atd.
Po občerstvení nastoupila kapela Druhý dech a hrála rozjařeným důchodcům k tanci až do půlnoci.
Setkání důchodců bylo zároveň setkáním generací – byli zde všichni – děti, jejich rodiče i prarodiče.

05.10.2012 Noční pochod pod Hazmburk
Noční pochod pod Házmburk se uskutečnil 5. 10. 2012. Protože nám to počasí dovolilo, šlo se po dvou letech zase z Koštic přes pole a luka. Atmosféra byla nádherná, účastníků přes 70 (někteří se nechali poslední úsek odvézt záchrannou jednotkou, kterou opět zajistili hasiči). Pod Házmburkem jsme viděli malý ohňostroj. Členové SDH Koštice (pan Valina a pan Plaček) zajistili asi v polovině cesty vynikající čaj, ale zajistili hlavně pro účastníky akce odvoz – a obě auta se musela 3x vracet! Velké poděkování hasičům za skvělou pomoc při realizaci akce!
Fofo:

29.09.2012 Želevické posvícení
Dne 29. 9. 2012 se uskutečnil další ročník Želevického posvícení, již podruhé spojeného se zabíjačkovými hody, o které byl opět velký zájem. Pochoutky z vepřového provázel bohatý odpolední program, a tak si návštěvníci Želevic užili příjemné odpoledne. Od 15 hodin byl připraven program pro děti – všechny hry a soutěže byly ve znamení zvířátek. Program pro děti završila přehlídka – každé dítě mělo na hlavě čepičku znázorňující nějaké zvíře, které pro jistotu divákům krátce představilo. Potom se už ujala slova hudební skupina Druhej dech a v 18 hodin jsme zhlédli představení travesti show Crazy Ladies.
Foto:

03.09.2012 Návštěva hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012
V pondělí 3. září 2012 naše obce navštívila hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012. Členové komise sice přijeli asi s půlhodinovým zpožděním, ale potom se už vše odvíjelo podle připraveného programu (na program se můžete podívat dole pod článkem).
Komisi jsme předvedli malý průřez naší činností – prezetaci obce jsme nazvali Rok na vsi.
Na přípravě a realizaci programu se podílelo 121 občanů, další desítky zájemců společně s komisí program absolvovaly a vytvořily tak skvělou kulisu jednotlivým živým obrazům a vystoupením! Snaha neudělat si v celostátním kole ostudu semkla občany našich obcí, a tak se podařilo vytvořit nádhernou příjemnou atmosféru. Na programu se podílely všechny složky v obci: myslivci, hasiči, sportovci, vožekovci, tepelgurthi, ženy v akci a všichni další dobrovolníci…
Moc a moc VÁM VŠEM děkujeme za výbornou reprezentaci obce! Jak jsme dopadli se dozvíme v sobotu 15.září v Luhačovicích.
obcerstveni
Vlevo nahoře – soutěžní koláče paní Berkové, vpravo zbytek očerstvení připraveného místními ženami.

Program celostátního kola Vesnice roku 2012
14.30 – 15.15 kamelot + Mažoretky + prezentace našich obcí + občerstvení (listové těsto) + Morčáci
15.15 trasa OÚ, Školní ulice, dolní náves, dětské hřiště
15:30 prohlídka školy + kostela (výstava obrazů pana Satrana, pěv. minivystoupení Simony Fryčové + dětí, prohlídka záchrany kostela)
15.45 masopustní průvod
průvod jde směrem k hasičárně
15.50 ukázka hasičského útoku dětí (pod mlýnem) + prohlídka hasičárny
16.00 – 16.20 mlýn: ukázka z Lucerny + příjezd Orta + prohlídka
ostrov: kuličky
pláž: Tepelgurth – Bitva o Divočinu (ostrov)
16.20 lávka: pouštění leknínů
16.25 od lávky mikrobus do muzea
16.30 – 16:40 prohlídka muzea
16.40 přejezd do Želevic
16:50 prohlídka Želevic + zabití sv. Václava (příjezd družiny od Landů)
17.00 přejezd do Vojniček
17.10 Vojničky: Vítání ptačího zpěvu + vodník
17.20 přejezd do Vojnic
17.25 kaple: výstava betlémů (ukázka mechanického betlému) + rybník: čarodějnice
17.35 odjezd k myslivcům
17.40 prohlídka myslivny + odchovny divokých králíků a bažantů + vypuštění bažantíků

Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu se uskutečnily tradiční rybářské závody u rybníka ve Vojnicích. Až příliš teplé odpoledne nepřilákalo mnoho rybářů, dokonce i úlovky byly zřejmě kvůli teplu slabší než v minulých letech. Vítězové si přesto odnesli pěkné ceny, zejména děti byly nadšené. V podvečer, kdy teplota přece jen poněkud poklesla, četné návštěvníky nadchla travesti show, pak následovala taneční zábava. Občerstvení opět bezchybně zajistili místní myslivci.

02.08.2012 Vyhlášení výsledků Vesnice roku Ústeckého kraje 2012
Zlatá stuha pro Koštice!

Ve čtvrtek 2. srpna 2012 se odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceněnění 18. ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2012 v obci, která získala Zlatou stuhu – v Košticích. Nejvyšší ocenění předala starostovi obce Jaroslavu Vlasákovi hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. V rámci Ústeckého kraje se do soutěže zapojilo celkem 22 obcí.

„Přála bych si, aby v příštích ročnících sebralo více obcí odvahu a přihlásilo se. Vítězným Košticím přeji hodně štěstí v republikovém finále a oceněným obcím gratuluji k dosaženým výsledkům a přeji mnoho štěstí v další práci,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

„Finanční odměnu za vítězství v krajském kole Vesnice roku 2012 využijeme na vylepšení zázemí pro naši mládež. Chceme vybudovat například víceúčelové hřiště, kde si budou moci náctiletí zahrát volejbal, nohejbal a další sporty,“ prozradil starosta Koštic Jaroslav Vlasák.

Koštický obecní úřad připravil za pomoci dobrovolníků pro hosty prohlídku všech sdružených obcí, součástí slavnostního programu bylo vystoupení malých mažoretek Berušek a dvě scény z divadelního představení místních ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu. Hosté a představitelé oceněných obce obdrželi kytice vytvořené ženami z Koštic. Večer následovala taneční zábava pro celou obec.

Koštice postupují do celostátního kola, které se uskuteční od 2. do 8. září. Konečné výsledky a nositele titulu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012, a to v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.

V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v nejrůznějších oblastech.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

 

08.08.2012 Olympiáda mikroregionu Perucko 2012
V sobotu 8. srpna jsme se opět zúčastnili společenskosportovního klání obcí Mikroregionu Perucko, které se letos uskutečnilo ve Veltěžích. Všichni soutěžící plnili úkoly ve stylu „Rok na vsi“. Mezi soutěžními družstvy se objevilo také družstvo spřátelených německých obcí. Letos jsme obsadili výborné 2. místo a nakonec jsme vyhráli 1. místo v uměleckém dojmu. Proč? To pochopíte z fotografií a videa!

Naučná stezka Koštice – Křesín
Členové občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova vybudovali novou malou naučnou stezku, která začíná u kostela v Košticích, vede přes dolní náves, okolo Ohře, přes Želevice, mokřady u Koštic a končí v Křesíně. Děkujeme!
Foto:

07.07.2012 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 7. července se ve Vojničkách uskutečnila další pouť. Bohatý program byl připraven od 15 hodin pro děti i dospělé. Nejprve soutěžili mladí rybáři – ten nejšikovnější (Josef Mareš) chytil za poměrně intenzívního deště 4 kapry! Potom se ale počasí umoudřilo, a tak mohly připravené soutěže pro děti i rybářské závody pro dospělé bez problémů proběhnout J! Od 18 hodin bylo pro děti připravené divadelní představení O zlaté rybě. K posezení hrála hudba, členové mysliveckého sdružení Žejdlička perfektně zajistili občerstvení (patří jim velké poděkování), a když se setmělo, mohli návštěvníci vidět ohnivou show.
Foto:

22.07.2012 Kuličkyáda 2012
Stalo se již tradicí, že se v létě během prázdnin v Košticích koná celorepublikový open turnaj ve cvrnkání kuliček – kuličkyáda. Letos se uskutečnila v neděli 22. července jako obvykle na koštickém ostrově. Počasí sice dlouho hrozilo, ale po deštivé noci se přecijen vyjasnilo a do Koštic se sjeli hráči z celé republiky, dorazilo i pár místních. Dopoledne si zahrály děti, vítězem se stal Josef Novák z Koštic. Ve 13 hodin se rozeběhl turnaj dospělých. Přítomní si pochvalovali přírodní terén a kupodivu jim nevadil ani mokřejší povch – kuličky pak při rozhozu neskákaly. Po pětihodinovém souboji se nakonec definitivním vítězem bez porážky stal Jakub Fuss z Prahy. Z místních obsadila krásné 8. místo Zdeňka Formánková, která je v první čtyřicítce celorepublikového kuličkového žebříčku. A to začínala před několika lety cvrnkat v Košticích.
Foto:

16. – 17.06.2012 Koštická pouť 2012
Koštická pouť ve dnech 16. a 17. 6. 2012 byla skutečně nádherná. Počasí všem přálo, a tak stará garda fotbalistů mohla svůj přátelský turnaj v klidu dohrát. Děti pobavilo divadélko, úžasné byly Berušky, malé mažoretky z Koštic. IQ park pobavil mladé i nejstarší. V neděli předvedli hasiči své umění dětem, hrálo se fotbalové utkání Dobročka : Koštice (chaťáci po zásluze vyhráli). Obcemi projížděl turistický vláček, na který se stály fronty. A vrcholem bylo otevření muzea. Vybudování Vesnického minimuzea a jeho slavnostní otevření bylo spolufinancováno firmou T- mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Z otevření vesnického muzea v Košticích

„Jak ve vašich představách vypadá cesta, kterou se každý den vracíte k domovu? Pokud jste o tom dosud nepřemýšleli, zkuste to, zastavte na chvíli čas. Objevte místo, které vám dává sílu, energii, pocit volnosti…… vše, co znamená domov. Prohlédněte si naše muzeum, vytvořené pro vás z naší lásky k domovu.“ Tak zněla úvodní slova při zahájení provozu vesnického minmuzea Venkovská světnice v Košticích.

Občanské sdružení Vožekovo nechtělo vytvořit skanzen, ale ukázat, jak žili naši předci před 40, ale i 100 lety. Vesnice nebyla tak zpátečnická, jak si dnes myslíme. Mnozí z našich předků odešli do měst, do světa a přinesli domů do Koštic jiné zvyky, jiné oblečení, jiný způsob života. Ale zároveň zachovávali konzervativní způsoby svých rodičů a prarodičů. Nové si kupovali, až když staré dosloužilo. Mísili tak styly starodávné i nejnovější v souladu možném jen na vsi.

V typicky vesnických domácnostech před 100 lety se ložnice jako komplet nábytku prakticky nevyskytovala, spalo se v sednicích nebo komorách, čeládka pak na seně či slámě u stájí, na půdách apod. Komplety nábytku, tak jak tu vidíme, si pořizovaly bohatší domácnosti, větší sedláci, mlynář, pan učitel, doktor. Návštěvníky upoutala část kompletu, který pochází původně z majetku majitelů koštického mlýna, rodiny Ortů a Blíženců, kteří byli po válce po znárodnění mlýna nuceni prodávat svůj drobný majetek. Tuto ložnici – dva noční stolky a toaletku prodali rodině Karfíků (dříve Bažantů) z č. 37 v Košticích. Dcera Karfíkových, paní Marie Pattová, věnovala spolu se svým manželem tento nábytek muzeu včetně hnědé almárky po rodičích. Druhá část ložnice, kterou muzeu věnovali manželé Hellerovi z Vojniček, pochází z majetku rodiny paní Hellerové, rodiny Cibulkových z Lukohořan. Tato rodina věnovala i starou máselnici a unikátní rádio z 20. let 20. století.

Bílou kredenc věnovala paní Eva Bělochová, roz. Hellerová, z Koštic č. 5, pochází z majetku jejích rodičů, možná původně prarodičů. Unikátní jsou fotografie její matky a společné fotografie matky a tety z dětství. Tyto dámy jsou vidět též jako nevěsty spolu s jejich svatebními šaty. Svatební šaty, které věnovala rovněž paní Bělochová z č. 5, byly použity dvakrát. Poprvé se v nich vdávala matka dárkyně Eva roz. Kubáčová z č. 7 za Václava Hellera z č. 88. V době nouze o látky za 2. světové války si šaty na oddavky zapůjčila její sestra Marie Kubáčová, která si brala Josef Hellera z č. 38. Na přiložených fotografiích jsou vidět jejich svatby, oznámení z r. 1944 a svatební gratulace.

Kuchyni z 50. let 20. století věnovala paní Štěpánová z Vojniček. Je skutečně krásně zachovalá a je to přesně ten typ nábytku, který všichni známe. Čajová souprava je ve stylo artdeco a je vyrobena družstvem artělem zhruba ve 20. létech 20. století. Nové nohy k této kredenci vyrobil pan Jaroš st. z Koštic. Zničené kování bylo nahrazeno novým.

Knihovna pochází z počátku 20. století (asi 1905) z majetku paní Františky Válkové, roz. Weiglové, která ji věnovala své neteři paní Marii Hellerové, jejíž dcera Marie Kosková se rozhodla darovat ji muzeu.

Ve skříních vidíme oděvy a prádlo, některé doslova unikátní, z 20. až 50. let 20. století. Také ramínka jsou většinou velice stará. Prádlo složené ve skříních, nabízí přehled o výbavě děvčete ze vsi, a to i ze živnosti, nikolik pouze ze statku (o tom svědčí rukavičky, kloboučky, obuv, kabelky). Spodní prádlo si většinou nevěsty šily samy, bylo bílé, s jemnou krajkou či výšivkou.

Děti na vesnicích ve starších dobách mnoho hraček neměly, jen to, co jim např. vyřezal ze dřeva otec či dědeček, případně ušila maminka (pany). Ve 20. století začali bohatší rodiče hračky kupovat nebo pořizovat na zakázku. Unikátní hračkou je houpací kůň z majetku rodiny Štýbrů, starý nejméně 100 let a koňský potah, vyrobený okolo r. 1910, který muzeu věnoval Petr Groh – hračka pochází z dědictví po rodině Schejbalů. Zajímavostí byl i první koštický mechanický betlém, vytvořený panem Jarošem st.

Bílý stoleček z r. 1901 (letopočet je vespodu stolku) věnovala muzeu paní Marie Jarošová z Koštic. Tento stolek poctivě sloužil nejméně 5 generacím a přežil celkem ve zdraví do dnešních dob. Slabikář a početnice pocházejí z padesátých a šedesátých let 20. století, byly po starších Poupatech nejvíce používanými učebnicemi ve školství, jsou doplněny Slabikářem z let sedmdesátých.

Ovšem největším tahákem byly repliky středočeských krojů, které členky Vožekova sdružení předvedly samy na sobě a svých dětech, doplněné zapůjčeným krojem kyjovským.

Návštěvníci si s nadšením prohlédli nábytek, zařízení, hračky, šicí stroj, kafemlýnek, řeznické náčiní. Je to kus života našich předků, svědectví o jejich šikovných rukou. Bylo na co se dívat.

Koštice dokázaly, že svůj titul Vesnice roku 2012 si skutečně zaslouží.

Muzeum je možno si prohlédnout po předchozím telefonickém objednání.

Děkujeme všem, kteří se na vybudování Vesnického minimuzea podíleli!

Svátek matek
Druhou květnovou neděli se již tradičně koná oslava Svátku matek spojená s Vítáním občánků. V letošním roce jsme přivítali 5 nově narozených dětí. Přejme jim i jejich rodičům, aby se jim v Košticích líbilo a aby zde prožili hezké chvíle.
Program obohatily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Koštice a malé mažoretky Berušky.

02.06.2012 Den dětí
V sobotu 2. června se uskutečnily oslavy Dne dětí. Tentokrát mohly děti zavítat do Koštické ZOO. Pořadatelé s dobrovolníky připravili 20 různých stanovišť, kde se plnily úkoly podle přiděleného zvířete. Na konec dostalo každé dítě balíček sladkostí. I letos byl ostrov plný dětí – koštické dětské dny jsou vyhlášené svým programem daleko široko, také jezdí návštěvníci z okolí.

Závody mladých hasičů
Již tradičně pořádají členové SDH Koštice v květnu závody mladých hasičů v hasičkém sportu. Přes nepříjemné chladno se akce účastnil velký počet soutěžních družstev. I letos se soutěžilo o Pohár starosty obce. Družstvo Mladých hasičů SDH Koštice se umístilo na 2. místě. Blahopřejeme!

08.05.2012 Položení květin
8. května byly položeny květiny k Pomníku padlých v Košticích na počest obětí obou světových válečných konfliktů.
Foto:

Noc kostelů
Druhým rokem se členové VOŽEKOVA sdružení zapojili do organizace celostátní akce s názvem Noc kostelů. Tentokrát mohli návštěvníci již přímo vstoupit do prostor kostelíka sv. Antonína Paduánského v Košticích (objekt je po statickém zajištění opět veřejnosti přístupný). Akce noc kostelů v Košticích začala ve 20.30 malým koncertem dětí ze Základní školy Koštice – ty hrály několik skladeb na zobcové flétny a zazpívaly píseň Chválím tě, země má. Příjemný večer byl završen koncertem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. Potom si mohli návštěvníci akce prohlédnout kostel, zahrát na varhany, šlapat na měchy…Zejména dětem se prohlídka kostela moc líbila. Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

29.04.2012 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém úspěchu další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde také proběhlo kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a jeho kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu vzbudil krutihlav – tentokrát se ho povedlo odchytit dokonce dvakrát. Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají tomu různé křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky, pěnkavy, krutihlavy, cvrčilky…

Účastníci zažili něco opravdu neopakovatelného, nádherného!
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

07.04.2012 Velikonoční zábava
V sobotu 7. dubna 2012 se ve večerních hodinách uskutečnila již tradiční taneční Velikonoční zábava. Členové VOŽEKOVA sdružení připravili na ceny bohatou hru s čísly. A jak už to v poslední době bývá zvykem, sál KD nebyl zcela zaplněn, ale to je nyní u tanečních zábav normální – lidé navštěvují akce radši v zimě (plesy, masopust). Přesto atmosféra výborná – poprvé se představila kapela Druhej dech a hrála velmi dobře (už je domluvena na další akci)!

05.05.2012 Úklid ve Vojnicích
V sobotu 5. května 2012 si zorganizovali úklid veřejných prostor občané ve Vojnicích. Uklízelo se okolo rybníka, v prostoru altánu a hřiště. Po zvelební této části obce se pozornost brigádníků soustředila také na místní kapličku.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

07.04.2012 Dětský karneval
V sobotu 7. dubna 1012 se konal již tradiční Dětský karneval. Tentokrát se organizace ujali ve spolupráci s OÚ Koštice dobrovolníci a členové VOŽEKOVA sdružení. Sál KD zaplavily víly a princezny – prostě je znát, že se v obci poslední dobou rodí samé slečny J!

Děti řádily s moderátorkou (paní Skalská) a klaunem (paní Karfíková), plnily různé úkoly, soutěžily a tancovaly. Součástí programu byla také přehlídka všech účastníků v karnevalových maskách. Poděkování za vydařenou akci patří všem, kteří pomáhali při organizaci karnevalu.
Foto:

30.04.2012 Pálení čarodějnic + soutěž o Koštického vořecha
V pondělí 30. dubna 1012 se v Košticích na fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník Pálení čarodějnic. Program byl bohatý. Nejprve jsme mohli vidět výcvik policejních psů – psovodi předvedli psy již vycvičené, ale také na začátku výcviku. Mohli jsme obdivovat poslušnost psů i jejich odvahu při nácviku zásahu proti lumpům.
Potom nastoupili naši domácí mazlíčci – konala se soutěž o Koštického vořecha. A tady jsme se při plnění soutěžních disciplín opravdu zasmáli. Pejskové plnili různé úkoly a měli také předvést svoji poslušnost, což ne vždy dařilo J! Zajímavou soutěžní disciplínou bylo ukázat něco, v čem pejsek vyniká, a tak jsme viděli pejsky tančící, stydící se, podávající pac…prostě nádhera. Celou soutěž vyhrála Brita manželů Hoblíkových, která získala věnec buřtů. Ale také ostatní pejskové dostali nějaké psí pamlsky. Akci výborně připravil pan Štýbr, za což mu patří velké poděkování.
Hned po soutěži se slétly čarodějnice u kostela – před místní školou a šly průvodem po obci. Po příchodu na fotbalové hřiště byl zapálen oheň, opékaly se buřty a čarodějnice hrály s dětmi různé hry.
No a v samý podvečer jsme mohli vidět ukázku psího cirkusu. Zejména malé děti tím byly nadšené. Nakonec se s pejsky pořádně pomazlily a letošní Pálení čarodějnic pomalu končilo. U ohně zůstali jen dospěláci a vychutnávali atmosféru pomalu uhasínajícího ohně.
Foto:

28,04.2012 Čarodejnice ve Vojničkách
V sobotu 28. dubna 1012 se ve Vojničkách uskutečnila předehra Filipojakubské noci – takové malé pákení čarodějnic. Tedy malé, ono bylo nakonec docela velké – akce se zúčastnilo cca 40 lidí (kde se ve Vojničkách vzali J?). Po zapálení ohně přiletěla skutečná čarodějnice a děti musely plnit různé úkoly a nakonec jim prozradila tajemství, že se někde v blízkosti parku ukrytý poklad. Ten děti našly a společně snědly…Akce byla velice příjemná (tady jsou vlastně všechny akce moc fajn). Už se těšíme na červencovou pouť.

05.05.2012 Brigáda ve Vojničkách
V sobotu 5. Května 2012 se ve Vojničkách sešli občané, aby obnovili zeleň, kterou v loňském roce zasadili do okolí parku a místního rybníka. Bohužel několik stromků zašlo, budeme muset vysadit jiné, ale keře se začínají rozrůstat moc hezky.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli pomoci!
Foto:

22.01.2012 Ples SDH Koštice
Dne 21. ledna 2012 se uskutečnil další ples Sboru dobrovolných hasičů Koštice. K tanci i zábavě hrála skvělá kapela, atmosféra byla vynikající, ceny v tombole zajímavé. Všichni se velmi dobře bavili.

08.01.2012 Tříkrálová sbírka
Letošní obchůzka Tří králů se konala v neděli 8. ledna. Protože se sešlo mnoho koledníků, vytvořili jsme tři skupinky – dvě obcházely Koštice a jedna jela do Vojnic a Vojniček. Díky Vám, kteří jste přispěli, se vybralo přes 4700,- Kč – všechny tyto peníze půjdou na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Děkujeme!

Stalo se rok 2013

… zpět

Rok 2013

31.12.2013 Silvestrovské oslavy
Končící rok s sebou nese silvestrovské oslavy. Již tradičně v 19 hodin malý ohňostroj před budovou Obecního úřadu v Košticích a poté mohutné oslavy v želevické hospůdce i koštické hospodě. Přejeme hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce všem občanům i návštěvníkům obce!

28.12.2013 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 28. prosince 2013 se konal na sáleKD v Košticích Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Tentokrát se sešlo nebývalé množství hráčů – přesně 30! Hrálo se do pozdních večerních hodin. Vítězem se stal Tomáš Rus, druhé místo vybojoval Miroslav Sailer a na třetím místě skončil František Pfeifer (ten se finálových bojů nezúčastnil, protože mu jel vlak).

24.12.2013 Společná setkání v době Vánoc
Ve 22 hodin na Štědrý večer se sešlo několik občanů při společném zpívání koled v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Zpíval a na varhany hrál Jiří Grüner, kterého svým zpěvem podporovali ostatní přítomní. Největší ohlas měla píseň Půlnoční od Václava Neckáře.
O štědrovečerní půlnoci se sešly dvě desítky občanů v kapli ve Vojnicích, aby si připily na hezké svátky a zazpívaly několik koled. Společným zpíváním v kapli se pokračovalo také druhý vánoční svátek – 26. prosince odpoledne.

Čtvrtá adventní neděle
Již tradičně se schází občané Želevic čtvrtou adventní neděli při rozsvícení vánočního stromku před místní kapličkou v centru obce. Kromě společného zpěvu vánočních koled, každé přítomné dítě řeklo své přání u rozsvíceného stromku a nakonec si všichni přítomní popřáli hezké prožití vánočních svátků.

Třetí adventní neděle
Třetí adventní neděle byla po dlouhé době bez sněhu. V kapli sv. Anděla Strážce se občané Vojnic, Vojniček a Koštic sešli, aby probrali sobotní návštěvu vánočních trhů v Budyšíně a Zhořelci, zazpívali koledy, ochutnali dobroty místních kuchařek a místní palírny a hlavně – rozsvítili třetí svíci na adventním věnci. Všichni se pokochali nádherou velkého živého stromečku, nádherně vyzdobeného interiéru kapličky i okolí. Malá slavnost byla ukončena pro sílící vítr a všichni se těší na sobotu 21.12.2013, kdy bude v kostele sv.Antonína v Košticích slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí.Zároveň bude znovu veřejnosti představen obecní betlém ze slaného těsta, dílo koštických občanů. Čtvrtá adventní neděle bude tradičně oslavena u želevické zvoničky sv.Václava. Na Štědrý den ve 22,00 se zpívají v kostele sv.Antonína koledy a ve 24,00 je setkání občanů v kapli ve Vojnicích.

01.12.2013 Koštický advent
Koštický adventKoštický advent byl zahájen 1.adventní neděli 1.12.2013 ve Vojničkách, kde se občané sešli u rozsvícení vánočního stromku a první svíce na adventním věnci.

03.12.2013 Vožekovo sdružení připravilo Vánoční dámský večer Vizážistky Simona Břečková a Anna Grundová připravily přednášku o péči o pleť a ukázky nejmódnějšího líčení.
Druhá adventní neděle patřila tradičně Košticím, tentokrát na téma betlémy. V kulturním domě Vožekovo sdružení připravilo plnou náruč zábavy. Odpoledne zahájilo dětské představení Sněhurka a deset trpaslíků, kterou s dětmi připravily Anna Skalská a Petra Karfíková.
Místní děti s přehledem divadelních hvězd pobavily plný sál. Pak koštická škola a školka zazpívala několik koled a program pokračoval hlavním bodem – představením obecního betléma. Plných sto postav vyrobily děti s dospělými za pomoci pracovníků obce a členky Vožekova sdružení ho naaranžovaly do betlémské krajiny plné oveček.Pan Jaroš opět předvedl svůj mechanický betlém a místní sběratelky přinesly své sbírky papírových, voskových a jiných betlémů. Výstavu završily výrobky školáků a předškoláků.
V rámci každoroční výtvarné dílny si děti nazdobily vlastnoručně upečené perníčky, dále si mohly vyrobit voňavou ozdobu z jablíčka nebo papírové ozdoby na stromeček. Většina návštěvníků uvítala občerstvení (čaj. punč, kávu a výborné štoly) a zůstala na sále po celé odpoledne v družné zábavě.
Po ukončení výstavy se přítomní odebrali před obecní úřad, kde trubači zatroubili několik koled za notování všech přítomných. Pan starosta popřál veselé a klidné svátky a rozsvítil stromeček a druhou svíci na adventním věnci.
Advent pokračuje příští neděli v kapli ve Vojnicích, čtvrtá adventní neděle se koná před zvoničkou v Želevicích.
21.12. se koná v kostele sv. Antonína vánoční koncert pěveckého sboru Melodie a malý zpívaný živý betlém v podání dětí koštické školy.
V kostele bude opět vystaven nový obecní betlém. Všechny akce pořádá občanské sdružení Vožekovo a obec Koštice.

01.12.2013 Mikulášská nadílka + Sněhurka a sedm trpaslíků
Po dvou měsících se konečně koštické děti dočkaly. V neděli 1. 12. proběhla Mikulášská nadílka, kterou zahájily děti z Koštic pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Od počátku října dvakrát týdně zkoušely pohádku, kterou zná snad každý z nás. Nejprve proběhl konkurz na hlavní role, všichni ostatní hráli trpaslíky. A protože malých herců bylo hodně, Sněhurku nechrání sedm, ale rovnou deset trpaslíků od tří do třinácti let. Rodiče vyráběli kulisy, šili kostýmy, děti už se nemohly dočkat. Odměnou jim byl aplaus plného sálu kulturního domu v Košticích. Svou pohádku přijedou zahrát ještě v pátek 6. 12. od 17 hodin do Slavětína a znovu do Koštic na zahájení adventních trhů – v neděli 8. 12. od 14 hodin.

16.11.2013 Nabitý listopadový víkend
Tento víkend byl akcemi doslova zaplněn. V sobotu 16.11. proběhl tradiční ochutnávkový den – tentokrát se saláty. Saláty všech druhů donesly ochutnat nejen členky občanského sdružení Vožekovo, které tuto akci již posedmé pořádalo. Akce proběhla opět v knihovně , pilně se zapisovaly recepty a paní knihovnice k salátům hbitě pekla toasty. Ti z přítomných, kteří si dosud nevytvořili postavu do obecního betléma, dostali šanci, mezi nimi i starosta s místostarostou. Každá postava nese dáreček Ježíškovi, který má tvůrce charakterizovat.Příjemný podvečer byl předznamenáním blízkého adventu.
Přípravy na advent se plně rozběhly v neděli odpoledne na sále kuturního domu, kde členky Vožekova sdružení a ochotné děti s maminkami vykrajovaly a pekly perníčky, aby si je děti mohly na vánoční výstavě krásně nazdobit. Tuto tradici Vožekovo na popud duše všech akcí Anny Skalské zavedlo loni a pro velký úspěch se zdá, že bude trvale zařazena do repertoáru aktivit tohoto občanského sdružení.Děti rovněž vyrobily stádo oveček do obecního betléma, který bude zkompletován na adventní výstavě 8.12. a pak bude též vystaven v kostelel sv.Antonína.Navečer měly děti zkoušku na adventní divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.

Dušičková slavnost 2013
Tradiční dušičková slavnost byla letos v poněkud jiném hávu. Pan Vladimír Jaroš vypěstoval co největší dýně, aby je děti z koštické školy a školky mohly umělecky nazdobit. V předvečer slavnosti děti s učitelkou dýně umístily kolem opravovaného kostela sv. Antonína. Zároveň dospělí se stašími dětmi dozdobili zbylé dýně a dokončili úpravu na trávníku před kostelem. Hostem dušičkového koncertu byla nadaná čtrnáctiletá klavíristka Renata Fričová, studentka ústeckého gymnázia v Jateční ulici. Zahrála skladby Ravela, Haydna i moderní seriálové soundtracky. Posluchači odcházeli nadšení i dojatí. Na potemnělém prostranství před kostelem děti hledaly svoji dýni, aby ji mohly zapálit.Světelné divadlo zaujalo celou vesnici.
Poté vyšel lampionový průvod k památníku 28.října a k pomníku padlým ve světových válkách, kde starosta obce Jaroslav Vlasák položil kytice a zapálil svíčky na jejich památku. Přítomní došli k řece , na jejíž temnou hladinu spouštěli svítící lekníny, jejichž cestu po hladině doprovázely vzpomínky na blízké, kteří již nejsou mezi námi.Cestou domů se všichni šli znovu podívat ke kostelu, kde pak dýňové lampy zářily celou noc.

26.10.2013 Pálení vatry
V sobotu 26.10.2013 se uskutečnilo pálení Masarykovy vatry jako vzpomínkový akt na výročí vzniku samostatného československého státu. Akci zorganizovali členové SDH Koštice

11.10.2013 Setkání důchodců
V pátek 11. října 2013 se uskutečnilo na sále KD v Košticích již tradiční Setkání důchodců. Na začátku účastníci viděli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Koštice, které s nimi nacvičily paní učitelky Anna Grundová, Markéta Kofrová, Miroslava Giurgová a Jiřina Nováková a které se všem moc líbilo! Také vystoupení malých mažoretek se setkalo s velkým úspěchem, starší mažoretky ukázaly své umění a ty nejmenší alespoň pochodovaly a byly moc roztomilé. Vystoupení nacvičila slečna Lucie Anderlová. K poslechu i tanci hrála skupina Druhej dech. Akce skončila před půlnocí a podle slov účastníků patřila mezi velice povedené!

05.10.2013 Turnaj ve stolním tenisu 2013
V sobotu 5. 10. 2013 se uskutečnil na sále KD Koštice turnaj ve stolním tenisu. Vítězem se stal pan Petr Mical. Akci sponzorsky pomohla zajistit Cihelna Heluz Libochovice, za podporu akce jim moc děkujeme!

04.10.2013 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 4. 10. 2013 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Členové SDH Koštice (pan Plaček, pan Josef Pernet a slečna Soukupová) dávali v půlce cesty záchranu v podobě teplého čaje a případného odvozu do cíle. Letos ale všichni došli! Po malém ohňostroji účastníky akce přepravili hasiči zpátky do Koštic. Za pomoc při akci moc děkujeme!

Svatováclavské posvícení 2013
Svatováclavské posvícení se tradičně pořádá v Želevicích. součásti obce Koštice. Pořadatelé – obec Koštice, Vožekovo sdružení a hospoda U Gráfů – připravili pěkný veselý program. Každoroční zabíjačka a vepřové hody přinesla ochutnávku a prodej všech dobrot z prasete:jitrnice, jelita, polévka, guláš, tlačenka,řízky, vše zapíjené dobrým pěnivým mokem. Dětem i dospělým předvedl kouzeník svá někdy až strašidelná kouzla, u věstkyně a kartářky stála nekončící fronta zájemců o poznání své budoucnosti. Hudba pana Gunára hrála k poslechu i tanci nejprve pod širou oblohou, po setmění pak na sále hospody u Gráfů.
Vožekovo sdružení připravilo naprostou novinku, přípravu na obecní betlém. Co znamená takový obecní betlém? V týdnu před posvícením členky Vožekova sdružení míchaly a válely slané těsto, celých dvacet kilogramů.Dle jednotné šablony pak děti tvořily postavy betléma podle svého, zejména se vyřádily na dárečku pro Ježíška, který každá postava nese ( to byla podmínka tvoření). K dětem se připojily maminky, později tvoření přišli na chuť i někteří přítomní muži. Základ betléma, přes čtyřicet figur, odnesly členky sdružení domů a přes neděli zvolna pekly, spíš sušily. Při listopadové ochutnávce salátů bude tvoření pokračovat, figuru dotvoří též pan starosta, místostarosta, jejich manželky a další. Těsně před adventem děti vyrobí ještě beránky a jiná zvířátka. Autorka námětu vytvoří Svatou rodinu. Vše se pak zkompletuje a nazdobí druhou adventní neděli při vánoční výstavě, která bude tentokrát věnována betlémům. A o Vánocích bude obecní betlém vystaven v kostele( a dále pak každý rok).

31.08.2013 Rybářské závody 2013
V sobotu 31. srpna 2013 se ve Vojnicích uskutečnily již tradiční rybářské závody dětí i dospělých. Na břehu místního rybníka se postipně vystřídalo několik desítek rybářů, jejichž úlovky byly ale jen minimální J! Večer občané poseděli u sklenky vína. Akci obzvláštnila vědkyně-kartářka.

17.08.2013 Mezi námi obcemi
V sobotu 17. 8. 2013 se sešlo za krásného počasí sedm soutěžních družstev v naší obci, aby se utkaly v dalším ročníku olympiády Mikroregionu Perucko. A kdo soutěžil? Orasice, Počedělice, Veltěže, Chožov, Koštice, J´elita (družstvo omladiny z Koštic a Panenského Týnce) a Leubsdorf z Německa. S touto německou obcí má již několik let družbu Mikroregion Perucko – letos reprezentovala při olympiádě velice známá německá kapela Fanfarenzug Schellenberg, která v 10 hodin zahájila den hudebním budíčkem – pochodem po vsi.
Ke kapele se přidávali občané Koštic a všichni společně došli na fotbalové hřiště, kde soutěžní klání zahájil starosta obce Koštice p. Vlasák. Vskutku unikátní disciplíny – splašený velocipéd, divoký vozík, člověče – zlob se, hod petangem na cíl a střelba z kuše na ptáka – vymysleli koštičtí pořadatelé a pomůcky dle vlastních návrhů zkonstruoval místní všeuměl pan Antonín Jaroš.
Po obědě diváci i s kapelou došli k soše Letnice, kde se konal malý koncert, který mužstva navnadil na další, tentokrát vskutku náročné a krkolomné vodní soutěže: kuželky na vodě, souboj titánů, visutá lávka přes vodu a mužstvo v přechodu. Tady si všichni soutěžící sáhli až na dno svých sil a soutěže řádně zamíchaly pořadím. Poslední disciplína štafetová dráha proběhla na fotbalovém hřišti.
Rozhodčí měli jasno – první místo (s velkým náskokem) obsadily domácí Koštice, druhé Orasice a třetí J´elita (druhé mužstvo Koštic). Po odekorování a odměně vítězů opět zahrála kapela z Německa, následovala hudba k poslechu i tanci, malý ohňostroj a letní kino.
Obec Koštice jako hostitel nezklamala – soutěžící byli velmi spokojeni s organizací i atmosférou soutěže.
A kdo nás reprezentoval ve vítězném družstvu? Zdeněk Karfík, Radek Vaněk, Marek Vykročil, Miroslav Majar a Kamila Soukupová. Na třetím místě potom koštickou část reprezentovali David Jaroš a Gábina Kávová.
Děkujeme za reprezentaci obce!
Poděkování patří také všem ostatním, kteří akci pomohli zajistit – pekli koláče pro , vymýšleli soutěže, stali se rozhodčími…!

27.08.2013 Návštěva europoslance
V úterý 27. srpna proběhl naším okresem europoslanec Edvard Kožušník v rámci projektu Mé srdce patří Česku – tento den běžel z Lovosic do Loun. Kromě Lkáně, Počedělic, Černčic či samotných Loun dorazil i do Koštic, kde s místními občany včetně vedení obce debatoval o současné situaci v České republice a o možnostech pomoci malým obcím. Zároveň svým nadhledem z pozice europoslance vysvětlil mnohé problémy v jiných státech. Všichni přítomní uvítali jeho boj za odstranění byrokracie, odstraňování bariér a posilování svobodného a volného trhu. Na jeho cestě, která protíná celou Českou republiku, ho v této části provázel bývalý starosta Loun Jan Kerner.

11.08.2013 Kuličkyáda 2013
Šestý ročník Kuličkyády v Košticích proběhl v neděli 11. srpna na koštickém ostrově. Dopoledne v 10 hodin začal turnaj juniorů – zacvrnkat si přišly děti všech věkových kategorií, některé chtěly hru jen okouknout, ale nakonec si zahráli všiichni. Po urputném boji zvítězil sedmiletý Marc Thiebaut z Koštic. Po obědě začal turnaj dospělých, kterého se kromě místních zúčastnili i nejlepší hráči republiky včetně mistra světa z roku 2011 – Pavla Zoufalého. Po několikahodinovém boji nakonec zvítězil Jakub Fuss z Prahy, z místních se tradičně nejlépe umístila Zdeňka Formánková, ta dohrála na 9. místě. Přitom tato hráčka začínala právě na koštické kuličkyádě, dnes je na 32. místě národního žebříčku.

15.09.2013 Libochovický krok
V neděli 15. září proběhl v Libochovicích 10. ročník přehlídky mažoretek Libochovický krok. Koštické mažoretky Berušky se ho zúčastnily a sklidily úspěch – byly oceňovány zejména pro pokrok, jaký udělaly za jeden rok. Pro děvčátka to byl úžasný zážitek, navíc okoukaly některé nové kroky, triky s hůlkou, ale i módní doplňky nezbytné pro krásné mažoretky. Všem Beruškám děkujeme za reprezentaci obce.

Sjíždění Jizery
Poslední víkend v červnu vyrazila skupina vodomilců opět do akce. Tentokrát se sjížděla řeka Jizera. Bohužel bylo méně vody, takže zejména ti, kdo jeli na raftech, museli občas lodě táhnout místo sjíždění, ale to nevadilo. Příroda byla nádherná a atmosféra nezaměnitelná! Co pojedeme příští rok?

08.06.2013 Den dětí 2013
Tentokrát byly oslavy dětí provázeny samými problémy. Nejprve se musely oslavy o týden odsunout, protože 1. června byly děti z koštické ZŠ a MŠ na ozdravném pobytu (ale stejně navíc strašně lilo). Podle plánu měl být dětský den tedy v sobotu 8. 6. 2013, tematicky vše ve znamení cirkusu. Měli jsme kromě klasických soutěží na ostrově domluveného klauna. Jenže! Přišly povodně – ostrov byl zalitý vodou, klaun volal, že nemůže (plave – bydlí kdesi pod Prahou), hledali jsme jinou alternativu a našli Olympiádu Asterixe a Obelixe. Výsledkem bylo divadelní představení bez soutěží (ty budou zase příště). Nakonec ani hasiči nemohli vystříkat pěnu, protože začalo pršet. To byl ale dětský den!

12.05.2013 Vítání občánků a oslavy Svátku matek
V neděli 12. května 2013 v odpoledních hodinách se sešli na sále KD v Košticích všechny maminky a babičky, ale také ostatní příbuzní, aby se podívali na program, který připravily děti ze ZŠ a MŠ Koštice a skupina malých mažoretek. Nejprve ale bylo přivítáno pět nových malých občánků obce. Potom už následovalo nádherné a dojemné vystoupení dětí. Všem matkám poděkovala a drobné dárky rodičům nově narozených dětí předala paní Karfíková (místo pana starosty, který náhle onemocněl).
Poděkování za velice povedené vystoupení dětí patří všem učitelkám koštické školy!

Noc kostelů 2013
Součástí celostátní akce Noc kostelů 2013 byl koncert souboru Karmína z Prahy. Soubor Karmína se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní.
V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor jednak středověkých písní a tanců, jednak barokní lidová hudba. Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné, všichni naslouchali s velkým zaujetím, dokonce i malé děti vydržely celý koncert sledovat bez vyrušování. O přestávce vystoupily koštické děti, tradičně pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a zapískaly na zobcovou flétnu. Přítomní rodiče s dojetím a zájmem pozorovali první veřejné kroky svých ratolestí.
Akce se uskutečnila v rámci projektu Úprava okolí kostela v Košticích financovaného firmou T-mobile prostřednictvím Nadace VIA.

Koštická pouť aneb Letnice
Vožekovo sdružení s obcí Koštice připravilo letos na pouť ke sv. Antonínu obzvlášť bohatý a různorodý program. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech obec částečně zasáhly záplavy a přívalové deště, pořadatelé se obávali menšího zájmu obyvatel.Ale skutečnost předčila veškerá očekávání.Snad přispělo i nádherné počasí, ale hlavně touha lidí prožít něco mimořádného a hezkého pořadatele ohromně potěšila. Mottem poutě bylo obnovení tradice Letnic jako pohanského symbolu slunovratu – času nastávající úrody, hojnosti a oslavy života. V kombinaci s křesťanskou tradicí svátku Sv. Ducha a Božího Těla sdružení Vožekovo vymyslelo zahájení poutě – průvod.Ten vedl od želevické hospůdky přes čtyři zastavení u památných míst Koštic (křížku v Želevicích, kapličky u přívozu, kostela sv.Antonína a u mlýna), všude poutníci shlédli malý program.Celou cestu slavnostně oblečená děvčátky s košíčky házela okvětní lístky na cestu, následoval je průvod stále se připojujících lidí, kterých bylo nakonec asi osmdesát. Poté se průvod odebral k lávce na ostrov, kde sochu oslavující Letnice slavnostně uvedl do života herec Jan Přeučil spolu s autorem sochy Janem Švadlenkou, starostou obce a předsedkyní Vožekova sdružení.Socha prožila nedávno skutečný křest, totiž rozlitou řeku Ohři, je tedy skutečným symbolem vítězného života.V obci tak vzniklo krásné zákoutí i s umělecky ztvárněnou lavičkou. Na hřišti pak děti shlédly moderní Šípkovou Růženku v loutkovém podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Muži(ale i ženy) neodolali pokušení zastřílet si z kuše. Vožekovo sdružení vzkřísilo další starou pohanskou tradici – Střílení ku ptáku.Dřevěnou atrapu ptáka vytvořil místní všeuměl pan Antonín Jaroš.Králem střelců, který trefil ptáka přímo do srdce, se stal „bohužel“ přespolní pan Malát. Děti pak postříkali hasiči pěnou, aby jim trochu vynahradili skromný dětský den. Večer před plným sálem sehráli koštičtí ochotníci předposlední letošní představení komedie S tvojí dcerou ne ! Na hřišti si pak návštěvníci poutě zatančili až do rána. Vrcholem poutě se stala svatební výstava. Členky Vožekova sdružení zařadily tuto akci k oslavě Letnic jako symbol krásy, radosti a štěstí. V nedělním odpoledni návštěvníci ( a hlavně návštěvnice) zcela zaplnili prostory muzea i nově zrekontruovaných prostorů bývalé policie, které obec slavnostně předávala veřejnosti.Výstava, která obsáhla dvě století -od velmi starých časů(svatební církevní matriční zápisy z roku 1806) až do současnosti (šaty zatím poslední koštické nevěsty, svatba se konala před 14 dny).Příznivci občanskému sdružení Vožekovo zapůjčili celkem 27 svatebních šatů, nepočítaně fotografií, přání, oznámení doplňků atd.Výstava byla doplněna ukázkami starých svatebních inzerátů, krojovaných svateb a součástmi výbavy nevěsty z počátku 20. století.Celou kolekci svatebních fotografií od roku 1910 do současnosti zapůjčila svatební floristka Ing.Simona Břečková, která k příslušným obdobím vytvořila i svatební kytice.Přímo na místě vytvářela svatební účesy Luiza Mkrtchjan, nevěsty líčila Anna Gruntová.Živé svatební kytice vytvořila Dana Pešková s Irenou Hellerovou, květinovou výzdobu sálu Jarka Horová.Úžasné svatební fotografie – obrazy zapůjčili manželé Maškovi.Svatební výstava vyvrcholila módní přehlídkou.Zcela zaplněný sál kulturního domu přivítal nevěsty v současných svatebních šatech, které doprovodil ženich, nádherná svědkyně, maminky a roztomilé družičky.Po přehlídce proběhla velmi úspěšná dražba předvedených živých kytic, všechny získaly nové štědré majitele.Na závěr přítomní ochutnali umělecké dorty a svatební zákusky, které napekly zcela nezištně místní dámy Eva Bělochová, Venuše Gruntová, Marie Pattová, Anna SKalská a Alena Valinová, která výtvarně připravila svatební tabuli. Boužlivý potlesk diváků ocenil úsilí všech pořadatelů výstavy i celé poutě.

11.05.2013 V sobotu se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny – Jiřím Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z Koštic do Vojnic. Jak se všichni dozvěděli, právě pošm ourné počasí po velkém dešti je pro pozorování ptáků nejvhodnější – ptáci vesele létají, zpívají a loví.Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování. Cestou Anna Pikešová ukázala nad hlavami poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího krahujce a upozornila na hlasy zpívající ptáčků.U autobusové zastávky proškolila přítomné, jak zacházet s handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazíme, vždy kontaktovat výhradně záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce, kam je jezdí pozorovat ornitologové z celé republiky i ze zahraničí. Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky.Všechny tyto pěvce ( a mnohé další – pěnice,budníčka, strnada atd) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování. Naprosté nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarvený, že připomíná papoušky – i tvarem zobáku.
Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním ptákovi roku – břehuli říční a o akcích k její ochraně.Dále pohovořili o činnosti České ornitologické společnosti a jejích cílech – ochraně ptáků zemědělské krajiny, sledování příletů poslů jara, mapování významných ptačích území, Vítání ptačího zpěvu, podzimním Festivalu ptactva, koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, vydáváním odborných publikací, pořádáním přednášek, konferencí atd.Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje .Na tento projekt může přispět každý z nás.Závěrem rozdali časopisy Ptačí svět a jiné vzdělávací materiály.

Čarodějnice v Košticích
Nevlídné počasí odradilo nejednu čarodějnici. Přes velký vítr, zimu a později i déšt filipojakubskou noc vítalo téměř třicet malých i velkých ježibab. Již tradičně v týdnu před čarodějnicemi vyzdobily ty nejlepší exempláře vrata svých majitelek, tentokrát se objevil i jeden ježidědek, obcí ihned srdečně nazván bezdomovcem.Tradiční přistávací plochou byla náves u kostela, odkud čarodějnice prolétly vesnicí, zakroužily kolem vietnamské samoobsluhy, kde je srdečný majitel bohatě pohostil, a postrašily hosty restaurace. Na hlavní silnici delší dobu přerušily dopravu a dopravní prostředky propouštěly jen po vyplacení. Sabat skončil na fotbalovém hřišti, kde byly 2 čarodějnice slavnostně upáleny.Ale dost jich ještě zůstalo, takže Vožekovo sdružení o své členky nepřišlo.
Na malém ohni si přítomní opekli buřty a děti se mohly svézt na koni nebo na poníkovi, kteří přijeli z Veltěž. Zesilující déšť zábavu asi po hodině ukončil, a tak se všichni zase těší na příští rok.
Současně se vzdálenější ježibaby slétly na menším sabatu ve Vojničkách.

20.04.2013 Devátá bitva o koštickou Divočinu
20. dubna se na ostrově v Košticích uskutečnil již devátý ročník dřevárenské hry (dřevárna je takové divadlo bez diváků, které spočívá v hraní zvolené role z fantasy prostředí a soubojů bezpečně měkčenými maketami historických zbraní) ze série takzvaných Bitev o Divočinu, tentokrát s podtitulem Střed světa.
Na ostrově se proti sobě střetlo kolem sedmdesáti hráčů, kteří tentokrát představovali armády Warixova císařství – barbarského nájezdnického státu zasvěcenému bohu války – a Svaté aliance Pacifixovy, totalitní teokracie uctívající militantního údajného patrona míru.

30.03.2013 Dětský karneval 2013
V sobotu 30. března se na sále v Košticích uskutečnil dětský karneval. Děti soutěžily, tancovaly, nechaly si malovat obrázky na obličej a zpívaly karaoke! Tradiční akce opět tradičně povedená! Karnevalovou tombolu spolufinancovali ochotníci z Koštic, za což jim děkujeme!

09.03.2013 Divadelní představení „S tvojí dcerou ne“
V sobotu 9. března 2013 se uskutečnila premiéra divadelní hry současného autora Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. Provedení v podání koštických ochotníků, kteří hru navcičili přes zimu, sklidilo nebývalý ohlas! Kdo jste neměli možnost hru vidět, navštivte opakované představení třeba o koštické pouti, srdečně Vás zveme!

23.02.2013 Masopust 2013
V sobotu 23. února 2013 Sbor dobrovolných hasičů Koštice zorganizoval další ročník masopustního veselí, do kterého se zapojilo opět přes dvě desítky masek. Maškarní průvod šel obcí a doprovázel dva medvědy za velkého zájmu přihlížejících.

05.01.2013 Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. Koledníci se hlásili už předem, měli o funkci jednoho z králů velký zájem. Nakonec byly sestaveny tři skupiny králů, které obcházely všechny naše vesnice. Kromě sladkostí vykoledovali i peníze, které budou použity na činnost Vožekova sdružení, především na opravu kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Všem dárcům děkujeme.

Silvestrovský ohňostroj
Závěr roku byl v Košticích opět důvodem, abychom se sešli. Hned v sousedství obecního úřadu byl v 19 hodin po krátkém úvodu pana starosty spuštěn ohňostroj, který potěšil všechny přítomné. Než se pak rozešli domů, aby oslavili příchod nového roku, popřáli si jen to nejlepší do roku 2013.

Silvestrovský fotbálek
Přestože v Košticích již několik let fotbalisté nehrají žádnou soutěž, setkávají se při různých příležitostech a vždy si s chutí tuto nejrozšířenější hru zahrají. Silvestrovský fotbálek je tradicí, která se dodržuje již několik desítel let. Tentokrát se sešli samí „mlaďoši“, a tak, kdo ví, třeba se podaří fotbal zase obnovit.

28.12.2013 Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V pátek 28. 12. se uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise v KD v Košticích. Proběhl pouze turnaj dospělých, mezi kterými si zahrál i mladší Dominik. Po několika hodinách byli znání vítězové – na 1. místě Miloš Navrátil, na 2. místě David Holub a na 3. místě jediná žena – Jana Fikarová. Blahopřejeme!

Stalo se rok 2014

… zpět

Rok 2014

Silvestrovský fotbálek
Letoší tradiční silvestrovský fotbálek se odehrával a sněhu. Zasportovat si přišlo 6 fotbalistů – ač v malém počtu, hru si rozhodě užili a udělali něco pro své zdraví.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo celkem 17 hráčů a pár fanoušků. Proběhly zápasy ve dvou skupinách a ze závěrečného vyřazovacího turnaje vyšel jako vítěz „domácí“ hráč, Vlasta Chalupka, který předvedl obdivuhodný výkon. Druhý byl Milan Benák z Levous a třetí Jana Fikarová. Ceny obdrželi téměř všichni neregistrovaní hráči, ti na stupni vítězů si odnesli i domácí tlačenku, a Vlasta byl zapsán na putovní zlatou pálku. Klub stolního tenisu vedený pod TJ Sokol Koštice, z.s. všem děkuje za účast a doufá, že tento rok přijdete zas. Fotky z turnaje si můžete prohlédnout na http://pinecko.webnode.cz/fotogalerie/.

Štědrovečerní setkání
Ve 22 hod. se občané Koštic v nebývalém počtu sešli v kostele sv. Antonína při štědrovečerním zpívání. Za klavírního doprovodu sbormistra souboru Melodie Jiřího Grünera si přítomní zazpívali koledy staré i moderní a dojemné setkání završili nejen Neckářovou Půlnoční, ale i přáním krásných svátků, klidu a pohody.
Totéž se opakovalo přesně o půlnoci v kapli ve Vojnicích, kde vojnické překvapila návštěva z Koštic – pí Skalská a pí Hellerová. Kéž bychom se tak rádi společně scházeli i v budoucích letech.

21.12.2014 Vánoční koncert v Košticích
V pátek 21.12.2014 se konal v kostele sv.Antonína vánoční koncert. SIlný vichr se pravděpodobně podepsal na slabší účasti publika. A ti, kdo nepřišli, měli proč litovat :na zobcové flétny kouzelně zahráli žáci místní školy, stačili dokonce při společné skladbě i studentům z ústeckého gymnázia v Jateční – souboru Soníci. Naslouchající s potěšením konstatovali, že pískání na zobcové flétny jde našim dětem stále lépe a lépe. Zpěv dětí ze školy a hlavně školky byl jako vždy roztomilý, hlavně „houpání Jezulátka“. Díky pedagožkám koštické školy za povedený program!

4. adventní neděle
Čtvrtou adventní neděli jsme se sešli v Želevicích.

3. adventní víkend
Obec Koštice připravila na víkend skutečně lahůdkový program. V sobotu občané Koštic a okolí navštívili německé hornické město Seiffen v Krušných horách. Ve středověku bylo známé především těžbou cínu, později se v Seiffenu rychle rozvíjela produkce hraček a jiného dřevěného zboží. V 80. letech 18. století je v obci doloženo na 40 soustružníků, ve stejné době započal i obchod se zámořím, kam byly vyváženy seiffenské výrobky. V roce 1852 byla v Seiffenu zřízena státní odborná škola pro obor hračkářství. Celkový vývoj byl pak završen založením Hospodářského spolku krušnohorských výrobců dřevěných hraček roku 1919. V obci se každoročně koná po dobu celého adventu vánoční trh, všechny domy bez výjimky jsou nádherně vánočně nazdobeny a v každé chaloupce je výroba a prodej hraček. Vrcholem trhu je o třetí advetní neděli velká přehlídka hornický spolků z celého Krušnohoří včetně hornických kapel. Krušnohorské muzeum hraček Seiffen (Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen) bylo otevřeno roku 1953. Ukazuje vývoj krušnohorské produkce hraček od hornických kořenů až do doby, kdy se zdejší hračky staly světoznámým vývozním artiklem. Jedním z exponátů je i druhá největší vánoční pyramida v Německu. Účastníci zájezdu byli doslova nadšeni zážitky ze Seiffenu, shlédli muzeum, navštívili manufakturu a nejvíc všechny dostal hornický průvod, kterého se zúčastnilo 400 účinkujících. Cestou domů koštičtí navštívili ještě vánoční trh v Marienbergu.
Plni zážitků z Německa se v neděli podvečer sešli občané u kaple Anděla Strážce ve Vojnicích, kde společně zapěli koledy, zapáli třetí svíci na adventním věnci. Starosta obce rozsvítil stromeček a byl vypuštěn lampion přání. Při ochutnávce dobrot místních dam si všichni naplánovali účast na vánočním koncertě v kostele v Košticích a na Rybově mši v Doksanech či Libochovicích.

2. adventní neděle
Obce Košticka každoročně střídají pořadí oslav adventních nedělí. Druhá neděle letos vyšla na Vojničky. Zatímco do kulturního domu v Košticích odpoledne přišel Mikuláš s čertem a andělem, občané Vojniček připravovali advent. Překvapením od obce pro ně jistě bylo nové krásné vánoční osvětlení altánu v parku. Loni vysazený stromeček se má čile k světu, a tak když padl soumrak, sešli se místní i přespolní, aby rozsvítili stromeček a druhou svíci na adventním věnci. Za zvuku koled starosta obce vypustil lampión přání. Poprvé v historii místních advetních nedělí se to podařilo, nebyl totiž vítr -Vojničky jsou pravá větrná hůrka. Nová krbová kamna v bývalé škole navodila útulnou atmosféru, dokreslenou občerstvením místních vyhlášených hospodyněk.Příjemné posezení skončilo přáním krásných Vánoc.

1. adventní neděle
Bohatý program přilákal do Koštic přes 250 návštěvníků. Adventní odpoledne zahájily koštické děti s představením O dvanácti měsíčkách. Bouřlivý aplaus sklidili nejen hlavní představitelé, ale i skřítci a zajíci. Jelikož se přítomní představením trochu rozdováděli, do adventní nálady je vrátila koštická škola a školka s několika koledami. A pak už se rozběhl obchod ve stáncích s vánočním zbožím, lidé se prodírali davy a prohlíželi výstavu háčkovaných panenek, obecní betlém a sbírku dalších betlémů. Jako vždy pozornost poutal betlém mechanický pana Jaroše. Vánoční dílny byly tentokrát tři : výroba bižuterie, zdobení dětmi upečených perníčků a tvoření vánočních papírových ozdob, které děti vyměňovaly za sladkosti ze stromečku.Bohaté občerstvení zajistila obec Koštice a TJ Sokol se širokou nabídkou zabíjačky.V podvečer přítomní odešli k obecnímu úřadu, kde všechny čekalo několik překvapení. Po zazpívání koled se postupně rozsvítil stroemček, první svíce na věnci, děti položily deťátko do jesliček v betlémě a někonec se za skleněnými dveřmi obecního přadu objevila vánoční světla a osvícená krajinka s jezdící a svítící mašinkou, kterou mohou děti vidět denně v podvečer.
Tolik radosti a pozitivní energie jsme už dlouho nenačerpali, pochvalovali si přítomní při odchodu do domovů.

11.12.2014 Česko zpívá koledy
Ve čtvrtek 11.12. se v koštické knihovně sešlo několik dětí a dospělých, aby se na výzvu paní knihovnice Štýbrové zúčastnilo celostátní´akce Česko zpívá koledy. Po zpěvu následovalo příjemné pobesedování a adventní pohoštění.

03.10.2014 Setkání důchodců
V pátek 3. října 2014 se jako každoročně sešli na svém společném posezení důchodci ze všech našich obcí. Po zajímavém programu dětí z koštické ZŠ a studentek třetího věku lounské knihovny následovala volná zábava, která skončila až v pozdních nočních hodinách.

04.10.2014 Noční pochod pod Hazmburk
V sobotu 4. října 2014 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. I tentokrát nám přálo počasí, a tak se za svitu měsíce pod Házmburkem sešlo přes 90 účastníků příjemné noční procházky. Po malém občerstvení a odpálení miniohňostroje nás koštičtí hasiči odvezli domů (pravda, někteří odvážlivci se i zpět vraceli „po svých“)!

30.10.2014 Dýňování
Ve čtvrtek 30. října 2014 se v odpoledních hodinách sešli zájemci o vyřezávání dýní. Dýňování v Košticích bylo příjemnou přípravou na hlavní sobotní dušičkový program. Děti i dospělí vyřezali co nejstrašidelnější dýně a malebně je poskládali okolo kostela sv. Antonína. Dýně věnoval pan Jaroš, za což mu děkujeme.

01.11.2014 Dušičková slavnost
V sobotu 1. listopadu navečer byl kostel sv. Antonína zcela naplněn, mnoho lidí muselo stát venku. Herec Antonín Novotný pobavil a dojal děti i dospělé (i když některé herecké etudy byly jen těžko „uchopitelné“).
Před kostelem pak všichni rozsvítili své dýně a děti vytvořily srdce ze svíček jako uctění památky zesnulých. Lampionový průvod došel k řece Ohři, kde přítomní poslali po vodě přes padesát světel se vzpomínkou na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Akce se zúčastnilo více než sto hostů.

08.11.2014 Dámský klub aneb Den s vejcem
Na sobotu 8. 11. si obec Koštice objednala skutečně nádherné počasí. Uskutečnil se nápad spolku Vožekovo spojit tradiční ochutnávkový den, letos již devátý, s pozváním hostů z družebního Leubsdorfu v rámci Mikroregionu Perucko. Čtyřicet seniorů bylo přivítáno chlebem a solí, poté se všichni vydali na pocházku po obci. Cestou se dozvěděli mnohé o historii i současnosti obce, prohlédli si nové multifunkční hřiště, dětské hřiště, kostel, mlýn, ostrov na Ohři, sochu Letnice, minimuzeum, zavzpomínali s koštickými na utopenou mládež u zvoničky, ochutnali v palírně zdejší destiláty. V kulturním domě je čekal oběd a po něm výtvarné dílny – výroba bižuterie, zdobení perníčků a tvorba figur do koštického obecního betlému. Pánská část mezitím navštívila odchovnu bažantů Mysliveckého sdružení Žejdlička. V 15 hodin dorazily další koštické dámy a přinesly ukázky svého umění – ochutnávkový den byl tentokrát s vejcem. A skutečně všem chutnalo. Krásný den skončil vyslovením díků a pozváním z německé strany.

15.11.2015 Pečení perníků
V Košticích začala v sobotu 15. 11. 2014 příprava na Advent. Asi třicet dětí, některé s maminkami, přišlo na tradiční akci Vožekova sdružení – pečení perníků. Děti, většinou již z minulých let znalé věci, bravurně rozválely těsto a vykrájely perníky.
Výsledkem byla krabice plná perníků, které si děti nazdobí o první adventní neděli na adventní výstavě s jarmarkem v kulturním domě v Košticích.

27.09.2014 Posvícení v Želevicích
Dne 27. 9. 2014 se v Želevicích konal další ročník Svatováclavského posvícení. I tentokrát byly ke koupi zabíjačkové lahůdky, které prodával pan Duben v želevické hospůdce. Pro děti byla připravena Rodinná olympiáda aneb Honba za pokladem – úkoly spolu se svými rodiči plnilo 27 dětí. Navečer návštěvníci posvícení mohli vidět představení skupiny historického šermu Lepus z Libochovic. Téma smrti a boje o život bylo nádherně zpracované. A třešnička na závěr? Pan Vícha se stal zpěvákem a s kapelou zpíval české lidové písně!

Rybářské závody ve Vojnicích
Tradiční rybářské závody se uskutečnily poslední prázdninovou sobotu, akce byla zároveň jakýmsi ukončením prázdnin. Rybářských závodů dětí i dospělých se zúčastnilo poměrně hodně závodníků, a tak se čekalo, kdo co chytne. Nakonec byl nejúspěšnější pan Fujera, který chytil 127 cm ryb, což bylo nejvíce ze všech zúčastněných.
Všichni nedočkavě čekali na vystoupení pana Zdeňka Srstky, které ale nebylo příliš povedené, a tak se nakonec bavili návštěvníci mezi sebou J! Několik dětí překonalo svůj strach a prošlo trasu připravené stezky odvahy. Příjemný večer zakončila country kapela, která hrála k poslechu i tanci.

Rekonstrukce sálu kulturního domu
V uplynulých týdnech došlo k malé rekonstrukci sálu Kulturního domu v Košticích. Protože dřevěné lustry přestaly plnit svoji funkci (úplně přestaly svítit), došlo k výměně svítidel. Následně došlo k vymalování sálu a vyčištění opony.
Nově instalované osvětlení umožňuje variabilní využití sálu – teď je možné nastavit osvětlení přesně podle požadavků činnosti, která se bude v sále odehrávat – od intimního příšeří, které vyžadují plesy, až po jasné a silné světlo potřebné ke sportu.
Barevné rozvržení nové výmalby inspiraované barvou dřeva a země je navržené s ohledem na nastolení optimálních zrakových podmínek při všech možných činnostech.

24.08.2014 Kuličkyáda 2014
Tradiční letní turnaj v kuličkách se letos v Košticích konal v neděli 24. srpna. Jako první se kuliček ujaly děti – od 10 hodin začal turnaj juniorů – od malých tříletých až po školáky. Nejmenší děti se teprve učily cvrnkat, ale o to větší radost měly z každé kuličky v důlku. Školáci už hráli podle oficiálních pravidel, jen na zkrácené dráze. Mezi malými zvítězila Malvínka Satranová z Koštic, kategorii starších dětí vyhrál Jan Pisár v Rakovníka, dále se umístili Koštičtí – Veronika Karfíková a Vit Grund. Třináctá hodina odstartovala turnaj dospělých. Po několika hodinách vzájemných turnajů, kdy někteří vítězili jen o jednu kuličku, nakonec byly známy výsledky. Vítězkou turnaje se stala hráčka z Koštic – Zdeňka Formánková, která před několika lety na první kuličkyádě zkoušela cvrnkat, pak začala jezdit na celostátní turnaje a dnes je na 23. místě v celorepublikovém žebříčku. „Jsem šťastná, že můj úplně první vyhraný turnaj je právě ten v Košticích,“ jásala vítězka turnaje. Dále se umístili přespolní Jan Loriš a Anna Kokošková. I když byla místních hráčů necelá polovina, byli rádi, že si mohli poměřit síly se zkušenými závodníky. Těm se na turnaji líbila domácká atmosféra a rádi se prý za rok zase vrátí

16.08.2014 Olmypiáda mikroregionu Perucko
Tradiční putovní olympiáda Mikroregionu Perucko proběhla v sobotu 16. srpna v Košticích. Zástupci jednotlivých obcí – tentokrát rekordních 13 týmů – se utkali v disciplínách více či méně náročných, každopádně určených k pobavení nejen soutěžících, ale hlavně diváků. Po slavnostním nástupu a přivítání německých hostů z Leubsdorfu začalo soutěžní klání – disciplíny s originálními názvy jako Šnekolez, Pumpostřik či Hopskok se odehrávaly na fotbalovém hřišti, na novém multifunkčním hřišti a po obědě se soutěžící přesunuli k řece Ohři, kde byly přichystány vodní soutěže. Kvůli chladnějšímu počasí bylo nakonec zrušeno vodní překvapení, při kterém by nezůstal nikdo suchý. Tři soutěže připravil místní kutil Antonín Jaroš, který vyrobil důmyslné přístroje k soutěžím – zároveň je autorem velkého mechanického betlému. Nakonec se přes malé rozmary počasí podařilo olympiádu dokončit a vyhlásit vítěze – tím se stalo družstvo Koštic, o pouhý bod je následovali soutěžící z Vinařic a na třetím místě se umístili závodníci ze Slavětína. Po zbytek dne hrála country kapela, o občerstvení se postaral pan Duben z hospůdky v Želevicích a dobrá nálada byla občas skrápěna dešťovými přeháňkami. Klání mezi vesnicemi proběhlo v duchu fair play a k pobavení všech přítomných. Už teď se všichni těší na příští rok, kdy poputuje do další vesnice.
Akce byla financována Ústeckým krajem a Mikroregionem Perucko.

12.07.2014 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 12. července se ve Vojničkách uskutečnila pouť. Již tradičně se organizace ujali vedle obce Koštice také členové Mysliveckého sdružení Žejdlička a členky VOŽEKOVA sdružení. Po soutěžích pro nejmenší, kterých se letos zúčastnilo 36 dětí, se uskutečnily rybářské závody. Děti mohly využít skákací hrad a trampolínu, dospělí zhlédli představení travesty show. No a večer už hrála kapela k poslechu i tanci.

21.06.2014 Přetahování lanem v německém Marbachu
Tým mikroregionu Perucko s dominantním zastoupením Koštic v německém Marbachu, součásti držební obce Leubsdorf, vybojoval třetí místo v soutěži přetahování lanem, která byla součástí tamních oslav slunovratu dne 21. června 2014.
Koštický místostarosta, pan Vladimír Jaroš, pak ještě obsadil třetí místo ve stavbě věže z beden od piva,
kterých na sebe vyskládal hned 24!
Věž museli soutěžící stavět pod sebou, zatímco po ní šplhali vzhůru. Lanem byli pouze jištěni před pádem.
Akce skončila ještě krátkým přátelským utkáním ve fotbale, které náš tým prohrál s čestným skóre 3:5.
Den proběhl ve velice příjemném přítelském duchu a všichni účastníci si jej dokonale užili.

Koštická pouť 2014
Motto : Žofinko,neumírej, musíš tu zůstat pro naše děti…..
Pouť

Zanedlouho uplyne sto let od vypuknutí první světové války.K uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské pouti.Sobotní program zahájil ranní fotbalový zápas Koštice-Dobročka. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a Žofii, a když neuspěl první atentátník s bombou, musel nastoupit s revolverem další , kterému se jeho nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochotníky za pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký úspěch zopakován. Výstava v kostele o 1.světové válce na Košticku zaujala tolik zájemců, že u sv.Antonína nebylo k hnutí. Švejkova anabáze ve skvělém podání p.Šimůnka a jeho dcery Anny jako paní Müllerové odlehčila smutné výročí.Švejk s pokřikem „Na Bělehrad!“ odvedl přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i s jejich rodinnými souvislostmi.Počátek války osvětlil p.Tlustý a starosta obce poté s představiteli družebního Leubsdorfu položil k pomníku květiny za zvuků české hymny.V předvečer pouti byli stejně uctěni padlí ve Vojnicích.Němečtí hosté se projeli výletním vláčkem(který celý den jezdil po všech obcích sdružených pod Koštice) a shlédli místní pamětihodnosti. Mezitím na hřišti bavil přítomné Vladimír Hron, dokonce si zatančil s místními mažoretkami.Příjemné počasí nalákalo nebývalé množství návštěvníků..K roztomilému vystoupení koštické školky „Babetta“ se dokonce přidala cizí holčička..Střelba kuší ku ptáku skončila v pozdním odpoledni.Místní ochotníci reprízovali povedenou taškařici Dokonalá svatba a úspěšný den zakončila taneční zábava pod širým nebem.
V neděli se v minimuzeu na výstavě Doma ve mlýně hosté seznámili se životem ve mlýně, shlédli rodinné fotografie Ortů, viděli oblečení, výbavu, svaté obrázky a další pozůstalost po obyvatelích koštického mlýna. Na to navázalo odpoledne k oslavě 440.výročí první písemné zmínky o koštickém mlýně. Zatímco majitel mlýna provázel přítomné po mlýně a ukazoval sbírku veteránů svého bratra, děti pekly na mlýnském dvoře na kameni chlebové placky.a ověřovaly si znalosti v mlynářském kvízu pod odhledem figurin pana otce a panímámy.Přímo ve mlýnici byla na promítacím plátně prezentována historie Ortova mlýna včetně dosud neuveřejněných skutečností. Nespočet fotografií a dobových dokumentů hostům přiblížilo mnohdy tragické osudy ´místních mlynářů.Zájemců o historii mlýna byla tolik, že se do mlýnice ani nevešli.Po oslavě výročí mlýna následovalo dětské představení na hřišti a v kostele slavnostní mše svatá na počest sv.Antonína.
Celou pouť dobrovolnicky organizoval spolek Vožekovo ve spolupráci s obcí Koštice, místní školou a školkou.Poděkování za ochotu a spolupráci patří majitelům mlýna.

Dětský den 2014
Poslední květnová sobota připravila pro koštické děti velké překvapení – ostrov v Košticích ožil cirkusem – nepřijeli sice cirkusáci, ale pro děti byly v rámci dětského dne připraveny cirkusové disciplíny, jako třeba cvičení opic (prolézání přes lana a obruče), příprava fakírova lůžka (zatloukání hřebíků) či klaunovy cvičené ryby (chytání rybiček) – dohromady 15 soutěží, po jejichž splnění na každé dítě čekal nejen balíček plný sladkých odměn, ale od 16 hodin i klaun, postaven byl skákací hrad a nakonec se opékaly i buřty. Společně strávené odpoledne nadchlo děti i dospělé.

Noc kostelů
Přesně v 16,30 se v Košticích strhla bouřka a průtrž mračen, pořadatelé začali mít obavy o návštěvnost. V 17 hodin, kdy měl začít program, bylo publika minimum. Ale déšť náhle ustal a do desti minut byl kostel zaplněný. A tak hlavně babičky a maminky sledovaly s dojetím roztomilé vystoupení těch nejmenších předškoláků s klavírním doprovodem Anny Gruntové. Následoval koncert na zobcové flétny a balet na hudbu Jiřího Maláska, obojí s dětmi nacvičila Mirka Giurgová. Jiřina Nováková s nejstaršími dětmi předvedla rovněž několik písní. Jiří Grüner přednesl s doprovodem klavíru melodram Vodník (autoři K.J.Erben a Zdeněk Fibich) a pak už zazněl osvědčený pěvecký sbor Melodie z Libochovic,který koštickým předvedl novinky, které prezentoval na nedávné návštěvě Holandska. Nejvíce přítomné nadchl Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco. Nejen nádherná melodie, ale i text, který se dotýká srdce i duše.
Po skončení programu si přítomní mohli prhlédnout kostel a vyzkoušet si hru na varhany, které pomáhaly uvádět do provozu šlapáním místní školačky.Koštický spolek Vožekovo opět připravil přítomným krásný zážitek.

08.05.2014 Vítání občánků
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se uskutečnil další ročník Vítání občánků. Děti ze ZŠ a MŠ Koštice připravily moc hezký program, během kterého jsme v letošním roce přivítali 5 nově narozených dětí.

11.5.2014 Prohlídka Koštic
11.5.2014 se akce Vítání ptačího zpěvu zúčastnilo i několik rodin z Loun.Někteří projevili přání prohlédnout si obec. Anna Skalská a Irena Hellerová s nimi prošly nejdůležitější místa a podrobným komentářem vysvětlily některé obecní aktivity. Nakonec lounští navštívili kostel sv.Antonína a nejmladší účastnice zahrála na harmonium. Poslední dobou je znát zvyšující se zájem přespolních a koštické aktivity i samotnou obec.

11.05.2014 Vítání ptačího zpěvu
V neděli 11.5. proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, pořádané spolkem Vožekovo Koštice a Ornitologickou společností Bílina.
Hlavním jevištěm kroužkování byla cesta z Koštic do Vojnic, oproti avizovaným Volenicím. Nádherně vyčištěná obloha po nočním dešti přivítala nečekaný počet návštěvníků, zejména přespolních, a to hlavně z Loun.Tradiční průvodci ptačím zpěvem Anna Pikešová a Jiří Vaník opět okroužkovali a předvedli přítomným velké množství pěvců. Novinkou byl rákosník, který byl na Vítání viděn poprvé. Takřka hollywoodskou hvězdou byl opět erbovní pták bílinských ornitologů krutihlav. Za nadšeného přihlížení předvedl svoje akrobatické kroucení hlavou a ochotně pózoval fotografům. Bylo nalezeno několik ptáků, kteří již byli okroužkováni v předchozích ročnících koštického Vítání.
Anna Pikešová seznámila přítomn é s ptákem roku 2014 čápem bílým a černým a přiblížila jeho život a místa hnízdění.Loňský rok byl pro pěvce tragický, ať už pro dlouhodobé chladno a déšť či poté pro neúnosné vedro ptáci vyvedli velmi málo mláďat. Všichni doufáme, že letošní rok bude pro ptáky radostnější.
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Čarodějnice 2014
Pouze čtyři staré čarodějnice, zato spousta slibného mladého dorostu. To je bilance koštického sletu čarodějnic. V podvečer filipojakubské noci se slétly koštické čarodějnice u kostela a po povinném zápisu vlastním hnátem se vydaly na obchůzku obce. Již tradiční zastavování a vykupování motorových vozidel probíhalo velmi snadno – posádky dopravních prostředků nevěřily vlastním očím a zastavovaly samy. Po povinném postrašení vietnamské rodiny v obchodě (která vždy končí sladkostmi pro malé ježibaby) čarodějnice na hlučných košťatech dolétly k obecnímu úřadu. Tam za pomoci místního starosty slavnostně odhalily krásné nové multifunkční hřiště, vybudované za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj (z ceny za titul Vesnice roku). Mladší ježibaby si zahrály vybíjenou, starší civilové si zakopali fotbálek.
Na vedlejším trávníku fotbalového hřiště již stála přichystaná velká hranice na upálení ježibaby i menší na opékání buřtů. Přítomné pobavili malí cvičení pejsci, nejstarší již osmnáctiletý. Tradiční strašidelný tanec čarodějnic kolem ohně vyvrcholil upálením dvou slaměných figurín, které spolu s mnohými dalšími visely předchozí týden na vratech koštických domů. Opékání buřtů a sousedská zábava při country hudbě pokračovaly až do 23 hodin.
Stejná akce probíhala v přilehlých Vojničkách.

19.04.2014 Bitva o Divočinu
V sobotu 19. dubna se na koštickém ostrově sešlo na osmdesát přívrženců fantastiky, aby se zúčastnili larpové hry – akční bitvy s bezpečně měkčenými maketami středověkých zbraní.
Desátý ročník této akce pořádané místní skupinou Tepelgurth byl tentokrát (i kdy velmi volně) inspirovaný středověkými náboženskými válkami a bojem o moc ve Svaté říši římské.
Po dlouhém dni plném bojů zvítězilo vjsko militantního boha míru Pacifixe. Důležitější ale je, že se všichni po zimě trochu rozhýbali, že se nic nestalo ani žádnému hráči, ani nikomu z přihlížejících, a že se všichni pěkně bavili.

12.04.2014 Velikonoční turnaj
Dne 12. dubna místní „pinčesáři“ pořádali velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Sešlo se 15 hráčů různé úrovně. Na putovní pohár byl jako vítěz druhého ročníku zapsán Miroslav Polanecký. Za amatéry vyhrál Pavel Kovařík st..

28.03.2014 Noc s Andersenem
Celostátní Noc s Andersenem se uskutečnila v koštické knihovně v pátek 28. 3. 2014. Akce se zúčastnilo 14 dětí, pro které byl připraven program na podporu čtenářské gramotnosti.

08.03.2014 Masopust
Dne 8. března pořádali členové SDH Koštice další masopust. Obcí šel průvod masek, na které čekali místní hospodyňky s občerstvením. Bylo teplo, takže medvědi (pan Vícha a pan Grunt) trpěli! Ve večerních hodinách následovala pravá masopustní zábava, na které se objevilo také několik mimozemšťanů. Za organizaci děkujeme všem, kdo pomohli!

22.02.2014 Ples Vožekova
V sobotu 22. února se uskutečnil ples VOŽEKOVA sdružení. Bohatá tombola a příjemná hudba vytvořily tu správnou kulisu plesu.

22.02.2014 Dětský karneval
V sobotu 22. února pořádali členky VOŽEKOVA sdružení ve spolupráci s obcí Koštice a místními ochotníky dětský karneval. Na programu byly nejrůznější soutěže, tanec i bohatá tombola. Děti se prostě vyřádily!

18.01.2014 Ples hasičů
V sobotu 18. ledna 2014 se uskutečnil již tradiční ples koštických hasičů. Kapela hrála dobře, tombola byla skvělá, atmosféra bezvadná!

07.04.2014 Emil Holub a Slapy Viktoriiny
Dr.Marie Imbrová nepřijela 7.4.2014 do Koštic sama. Na přednášku Emil Holub a Slapy Viktoriiny ji doprovodila busta tohoto slavného cestovatele, vytvořená sochařem ze Zimbabwe. Publikum vyslechlo životní příběh lékaře Emila Holuba. Jeho strasti a radosti v Evropě i Africe včetně peripetií ve vztazích se ženami podala poutavě česká afrikanistka, sběratelka afrického umění a diplomatka Marie Imbrová. Přidala zajímavou historii objevování a mapování Viktoriiných vodopádů, kde celý svět upřednostňuje Livingstonea, ale pravdou, kterou odhalila právě Marie Imbrová se spolupracovníky v Harare, je to, že první mapu VIktoriiných vodopádů zakreslil právě Emil Holub. Jeho ručně kreslená mapa Slapů VIktoriiných, jak je sám nazval, byla poprvé otištěna roku 1879 v Gramhamstownu. Emil Holub se tak stal prvním oficiálním kartografem vodopádů.
Dále posluchači vyslechli příběh Rhodesovy železnice a mostu k Viktoriiným vodopádům .Přednáška byla doplněna výstaqvkou map, fotografií, obrázků a dokumentů o Emilu Holubovi, a dále koši a šperky z oblasti Tengenenge, kde Mariina nadace Klub přátel Tengenenge provozuje školu a školku pro tamní děti.
Všichni odcházeli plni nejen nových neznámých skutečností o slavném Čechovi, ale i nadšeni ze skutků této drobné ženy, která tak mnoho udělala pro propagaci nejen Holuba, ale i Afriky a její kultury.

12.04.2014 Velikonoční výstava a výtvarná dílna
Koštické minimuzeum přivítalo návštěvníky v sobotu 12. 4. 2014 odpoledne v slavnostním hávu. Velikonoční výstava spolu Vožekovo z Koštic byla zahájena ve 14,00 nejen průvodcovským slovem, ale i poučením o čase velikonočním, vzniku kraslic a současně návštěvníci uviděli různé typy klasických kraslic z Čech a Moravy dle krajů a druhů, mezi nimi i typickou severočeskou kraslici tzv.roudnickou, zdobenou jezerními sítinami.Veškeré kraslice i drobné dekorace byly zapůjčené místními sběratelkami a ženami z lounského Spolku paní, dam a dívek. Muzeum nabídlo přehlídku nejen kraslic, aranžovaných v netradičním duchu mezi hračkami, figurinami selských děvčat, ale i různých velikonočních aranžmá od stromku plného vajec po obřadní koláč s pečivem. Na stolech ležely zdobené perníčky, různé moderní kraslice obtočené vlnou, obháčkované, odrátované či kraslice batikované, a velikonoční pohledy od roku 1906 do současnosti. Květinové aranžmá vyrobila floristka Blanka Tomášková, původem z Koštic. Velikým lákadlem pro děti bylo pět malých králíčků, zapůjčených místní hospodyní paní Jarošovou.Návštěvníci vzali muzeum útokem, místo plánovaných tří prohlídek se expozicí provádělo pořád. Přišli nejen místní, ale i hosté z Loun, Chomutova, Ústí, Prahy, ba dokonce vzácná návštěvnice z dalekého Japonska, která dlí v Čechách pracovně.
Od půl třetí panoval čilý pohyb mezi muzeem a salonkem v přízení, kde paní Pavlíková s vnučkou Terezkou předváděly zdobení vrtaných kraslic madeirových i barevných.Úžas vzbuzovala její obrovská pštrosí vejce, nádherně zdobená. Nejen děti, ale hlavně dámy neodolaly a hned na místě vše pod zkušeným vedením ozkoušely a zpracovaly takto šedesát výdunků! A kdo si netroufl na vejce nebo chtěl mít více výrobků, pod tradičním vedením Anny Skalské zdobil velikonoční perníčky.
Celá tato akce vzbuzuje úctu hlavně proto, že je plně dílem dobrovolnic bez jakéhokoli profesionálního zásahu.

02.04.2014 Sloupy u křížku odstraněny
Ve středu 2. dubna 2014 byly odstraněny staré zrezlé a nevyužité sloupy u železničního přejezdu na cestě do Želevic. Návrh odstranění sloupů, které kazily celé své okolí, byl součástí manuálu Koštice Krásnější, který zpracoval student architektury Jakub Jaroš.
Za odstranění sloupů děkujeme SDH Koštice, na jehož náklady bylo provedeno (výměnou za to, že si sloupy nechají a využijí je k vybudování sušáku hadic), zejména panu Pernetovi. Poděkování patří také panu Kindlovi, který se zapojil i s těžkou technikou.
Křižovatka nově už bez sloupů:

Studenti MK Louny Třetí věk v Košticích
Již tradiční návštěva studentů 3.věku lounské knihovny obor českopis v Košticích – navštívili palírnu, muzeum a mlýn.Zároveň byli seznámeni s histoií Koštic, zejména některých domů.

11.01.2014 Nová kaplička u přívozu
V sobotu 11. 1. 2014 byla u přívozu slavnostně odhalena nová kaplička – zvonička. Stalo se tak u příležitosti 250. letého výročí neštěstí, které se zde událo.
Koštice náležely k děkanství libochovickému, protože Křesín, kde se koštičtí pochovávali od dob nepamětných, ztratil svého faráře. Poslední byl Václav Slanina budyňský r.1630 a po jeho smrti kostel křesínský osiřel, spravován jsa duchovními libochovickými. Koštice toužily míti ve své obci shromaždiště ke společné modlitbě, ana cesta do Libochovic dosti dlouhá a do Křesína, kde se služby boží konaly třetí neděli,v čas, kdy Ohře vystoupila z břehů, dosti obtížná se stala. Kostel sv.Antonína dostal r.1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv.Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15.ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo.V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.
Přívoz byly původně 2 domy pod číslem domu 16. Až roku 1713 se rozdělily , č.16 byl pak rybářský domek. Až po roce 1800 koupil č.17 velkostatek a udělal z něj sídlo převozníka.
Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách.
Ohlášky snoubenců jsou oficiální informací o zamýšleném sňatku pro společenství věřících a představují jeden ze způsobů zjišťování, zda neexistují překážky pro uzavření manželství. Předepsány byly troje ohlášky. Farář ohlašoval zamýšlený sňatek a končil slovy : „ Kdo zná jakékoli překážky tohoto sňatku, ať je zde vyjeví nebo ať mlčí navěky.“
Mezi tragicky zahynulými byli :
Václav Trester , 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z č.40, syn Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Tresterová, 18letá sestra jeho, z č.40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových
Kateřina Karfíková, nevěsta výše psaného Václava Trestera
Dorota Landermanová, 30 let stará
Rozálie Valtrová, služka 21letá, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z č.21, dcera Josefa a Evy Valtrových
Kateřina Šraukova, služka 2Oletá, z č.30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v č.1 a později sedláka
Marie Šubrtova, 40 letá, z č.28, manželka Ondřeje Šubrta
Marie Vakrmanová, 32letá, z č.16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana
Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z č.22, sestra Antonína Sunkovského
Anna Kolářova, služka 18letá, z Želevic č.4, dcera Jakuba a Anny Kolářových
Dorota Nováková, 24letá,
Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z č.29, dcera Tomáše a Anna Bauerových
Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice 11
Další jména nebyla zaznamenána.