Rubrika: <span>Stalo se</span>

Stalo se rok 2015

… zpět

Rok 2015

14.11.2015 Den se zeleninou
V sobotu 14. 11. 2015 se uskutečnil další ročník kuchařských ochutnávek – tentokrát na téma zelenina. A bylo co ochutnávat! Takové palačinky s celerem, dýňový koláč či čočkovozeleninový salát! Ani se nedá věřit, jak dobrá jídla se sešla. Příští rok bude Den s ovocem – přijďte, zveme Vás už nyní!

31.10.2015 Dýňování a Dušičková slavnost
V sobotu 31. 10. 2015 připravili členky VOŽEKOVa sdružení ve dvoře školy další Dýňování – tedy vyřezávání dýní (ty vypěstoval a věnoval pan V. Jaroš). Jednotlivé dýně byly umístěny před kostel a v průběhu Dušičkové slavnosti rozsvíceny. Dušičková slavnost se uskutečnila o den později (v neděli 1.11.). Zajímavým momentem bylo setkání na hřbitově, kde přítomní rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech a v místech, kdy byli pohřbíváni sebevrazi. Po koncertě a rozsvícení dýní účastníci přešli k lávce přes Ohři a poslali po vodě vodní lampiony jako vzpomínku na všechny zemřelé.

27.10.2015 Pálení vatry
V úterý 27. 10. 2015 členové SDH Koštice připravili malý lampionový průvod zakončený zapálením vatry na počest T. G. Masaryka.
Setkání u opečených vuřtů bylo velmi příjemné!

16.10.2015 Setkání důchodců
V pátek 16. 10. 2015 se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců. Na programu bylo vystoupení dětí z koštické ZŠ a MŠ, nechybělo malé občerstvení i taneční zábava. Jako vždy se sedělo při vzpomínkách do pozdních nočních hodin.

02.10.2015 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2015 se zájemci o sportovní aktivity sešli ve 20 hodin před budovou obecního úřadu a vydali se na podvečerní procházku pod hrad Házmburk. Na parkovišti pod hradem na nás čekalo otevřené občerstvení a malý ohňostroj. Poděkování patří členům SDH Koštice, kteří v průběhu cesty občerstvili čajem účastníky pochodu a v pozdních nočních hodinách odvezli zájemce z konce trasy zpět do Koštic.

27.09.2015 Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 27. Září 2015 se uskutečnilo již tradiční Svatováclavské posvícení v Želevicích. Pro děti byl přichystán zajímavý program: vystoupení klauna se cvičenými pejsky a honba za pokladem. V průběhu odpoledne hrála v poslechu kapela a zájemci si mohli prohlédnout v galerii na plotě zajímavé historické fotografie Želevic a okolí. Ty velice pečlivě připravily rodiny Landových, Kovaříkových a Suchých. Moc jim za to děkujeme.

29.08.2015 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 29. srpna 2015 se ve Vojnicích uskutečnil další ročník rybářských závodů. Návštěvníky přivítal u rybníka nový taneční parket, vodník a čáp J! Vynikající grilované makrely a vepřová kýta jenom umocnili příjemné posezení, jehož hlavním programem byly rybářské závody – ty letos vyhrál Jaroslav Kubeš.

28.08.2015 Stezka odvahy
V pátek 28. srpna 2015 se v Košticích na ostrově u řeky Ohře uskutečnila stezka odvahy. Strašidla hulákala, děti se bály…vše tak, jak má u stezky odvahy být J!

16.08.2015 Kuličkyáda
V neděli 16. 8. 2015 se uskutečnil v Košticích další ročník Kuličkyády. Mezi dětmi vyhrál Lukáš Dvořák, první místo v kategorii dospělých obsadila Zdeňka Formánková.

11.07.2015 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 11. července 2015 se ve Vojničkách uskutečnila další pouť, tentokrát byla ve znamení minulosti. Děti plnily úkoly určené husitským bojovníkům, diváci mohli vidět další představení skupiny historického šermu Lepus Libochovice, vyvrcholením bylo ale odhalení zvonu v místné zvoničce Vidlák. Zde již několik desítek let chyběl zvon – pověsti, proč zmizel, se různí. S největší pravděpodobností byl schován v době války, aby nebyl roztaven a použit ve zbrojním průmyslu. Vožekovo sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice nechalo vytvořit a zavěsit zvon nový (zvon vytvořil pan Ducháč). Při slavnostním odhalení si mohl každý zájemce zazvonit pro štěstí.
Uvidíme, jak vše dopadne, protože podle pověsti, když se zavěsí nový zvon, do roka a do dne se objeví ten starý. Budeme se tedy těšit na velký historický objev ve Vojničkách!
Na organizaci pouti a příjemné atmosféře se již tradičně podíleli členové MS Žejdlička, za což jim děkujeme.

08.08.2015 Olympiáda mikroregionu Perucko 2015
V sobotu 8. srpna 2015 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo dalšího ročníku Olympiády Mikroregionu Perucko – tentokrát v Chožově. Děkujeme účastníkům (Davidu Jarošovi, Milanu Khýnovi, Milanu Kristkovi a jejich přítelkyním) za reprezentaci obce.

Nové publikace o našich obcích
U příležitosti Koštické pouti 2015 byla vydána nová informační brožura o našich obcích, její součástí je i týdeník Svobodný hlas, ve kterém byla speciální příloha věnovaná právě Košticím a školnímu vyučování. Zájemci o tuto brožuru ji mohou získat na Obecním úřadě v Košticích (cena 50 Kč).V uplynulých dnech vyšly příběhy 40 domů (název Moje Koštice), kterou napsala paní Hellerová. Kniha je doplněna o staré fotografie. Zájemci si mohou publikaci zakoupit u paní Hellerové, která knihu vydala na vlastní náklady! (Cena 150 Kč.)

19. – 21. 06.2015 Sjíždění Ohře
V průběhu víkendu 19. – 21. června 2015 sjížděli zájemci řeku Ohři. Téměř všechny posádky se nedobrovolně vykoupaly, což v chladnu, které panovalo, nebylo nic příjemného! Přes všechny potíže si ale účastníci akci užili – překonali sami sebe a už se těší na příští vodácký kurz!

Koštická pouť
Již tradičně se pouť v Košticích koná v polovině června. V letošním roce byla pouť pojata také jako setkání nejenom občanů, ale i rodáků a přátel našich obcí. V sobotu (mezitím se na hřišti hrál fotbalový turnaj) dopoledne starosta přivítal občany a hosty před obcí – zejména vystoupení malých mažoretek a dětí z místní ZŠ a MŠ bylo kouzelné! Potom se program postupně přesouval do jednotlivých obcí. Odpoledne akce vyvrcholila výstavou v místní škole a živým obrazem, který byl věnovaný školnímu vyučování v dávných dobách (role učitele se ujal pan I. Šimůnek). Potom se program přesunul na hřiště, kde byl připraven zábavný program. Ten ale nakonec neproběhl v plné míře, protože se přihnala bouře, která rozehnala jak obecenstvo, tak účinkující. Dobrovolníci se snažili zachránit stan lounské knihovny, ale ten byl poryvy větru tak poškozen, že nešel složit. Herec Pavel Nový se schoval do fotbalových kabin a zde kromě ochutnávky koláčů a tlačenky besedoval s lidmi ukrytými před nepříznivým počasím. Pavel Nový dokonce navštívil představení koštických ochotníků a měl pro ně jenom slova chvály! Večer program pokračoval taneční zábavou a ohnivou show.
Druhý den (v neděli) se začalo hned od rána soutěžemi pro tatínky a děti – všichni si akci moc užili J! Odpoledne se hrál opět fotbal („staří“ vyhráli nad „mladými“), pro děti byla připravena výtvarná dílna a vystoupení klauna. Vyvrcholením celého víkendu bylo předvedení zásahu SDH Koštice a následné pěnování J! To si děti opravdu užily!
Chceme moc poděkovat všem, kteří pomohli s organizací – tentokrát se na akci podílely opravdu všechny složky, tedy MS Žejdlička, SDH Koštice, TJ Sokol Koštice, Vožekovo sdružení, obec Koštice a další dobrovolníci. Všem ještě jednou moc děkujeme za opravdu ukázkovou spolupráci!

31.05.2015 Dětský den
V neděli 31. května 2015 se na ostrově u Ohře uskutečnil další ročník oslav Dne dětí – tentokrát na téma pohádky. U patnácti pohádkových postaviček plnily děti úkoly, aby nakonec získaly balónek a nějaké sladkosti. Ve druhé části odpoledne děti soutěžily v pojídání rohlíků a přetahování lanem. K dispozici byl skákací hrad, trampolína a červená limonáda J!
Na akci se tentokrát podílely ve vzorné spolupráci všechny složky obce, za což jim moc děkujeme!

29.05.2015 Noc kostelů
Dne 29. května 2015 se kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích znovu otevřel veřejnosti. Nejprve zde zazněly skladby v podání dětí – flétnistů z místní základní školy a sboru melodie Libochovice, potom do kostela přijeli zájemci z Lounska, kteří dělali jakousi okružní jízdu po okolních kostelních památkách. Návštěvníky náš kostelík zaujal a moc se jim líbil. A co až bude opravený!

17.04.2015 Noc s Andersenem
V pátek 17. dubna 2015 se ve večerních hodinách v knihovně v Košticích uskutečnil další ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se akce zúčastnilo 19 dětí! Připravený program byl pestrý – děti společně vyprávěly pohádku, malovaly mořský svět a vyráběly šperky pro Malou mořskou vílu, hrály loutkové divadlo, prošly noční stezkou odvahy, aby celý večer zakončily sledováním filmu. Ráno se všichni rozlámaní, ale spokojení rozešli domů.

10.05.2015 Vítání občánků
V neděli 10. května 2015 se při oslavách Svátku matek vítali také noví občánci obce – tentokrát to byli samí kluci! Slavnostní akt doprovodilo nádherné vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy. Děkujeme dětem i paní učitelkám A. Grundové, M. Giurgové a J. Novákové!

09.05.2015 Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 9. května 2015 se na hřišti utkala mužstva mladých hasičů v hasičském sportu – již tradičně SDH Koštice pořádalo závody O pohár starosty obce. Akce jako vždy perfektně připravená a zorganizovaná, za což patří koštickým hasičům poděkování. (Jen škoda, že jsme nevyhráli!)

09.05.2015 Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 9. května 2015 se uskutečnil další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentokrát se zájemci sešli ve Volenicích. A bylo opravdu na co koukat a co poslouchat! Moc děkujeme bílinským ornitologům, kteří již několik let tuto akci odborně zajišťují.

08.05.2015 Uctění památky padlých
Dne 8. května 2015 starosta obce Jaroslav Vlasák uctil památku padlých v Košticích a ve Vojnicích položením květin a krátkou vzpomínkou.

02.05.2015 Želevická stopa
Druhý ročník Želevické stopy se uskutečnil v sobotu 2. května 2015 v odpoledních hodinách. Branný závod pro děti i dospělé přilákal několik desítek závodníků. Akce byla pečlivě připravená, a protože přálo i počasí, je jen logickým důsledkem, že se celé odpoledne velmi vydařilo. Dobře připravená dráha, soutěže, ale i celý průběh je velkým úspěchem a příslibem do dalších ročníků.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a organizace této soutěže!

30.04.2015 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se již tradičně pálily čarodějnice. Malé i velké čarodějnice se shromáždily u školy a průvodem došly na fotbalové hřiště. Tady byly pro děti připraveny venkovní hry, potom byl zapálen oheň s čarodějnicí a začala hrát country kapela Parťáci. Pohodová atmosféra byla doplněna opečenými buřty J!
Ve stejnou dobu se sešla skupina lidí také ve Vojničkách, aby společně upálili další čarodějnici. Tady sice kapela nehrála, ale oheň svítil do pozdních nočních hodin (jak ostatně bývá ve Vojničkách zvykem J!).

04.04.2015 Turnaj ve stolním tenisu
Dne 4. dubna 2015 se na sále KD v Košticích konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Akce se zúčastnil poměrně velký počet hráčů a fanoušků, kteří ve zcela sportovním duchu fandili všem sportovcům J! Turnaj byl perfektně zorganizován „místními pinčesáři“.

Velikonoční výstava a malování kraslic
Bílá sobota už je v Košticích tradičně zasvěcena výtvarné výuce a velikonoční výstavě. Zkušená malířka kraslic paní Brabcová zasvěcovala zájemce do umění voskovaných reliéfních kraslic. Tato technika, známá především z jižní Moravy nebyla vůbec jednoduchá. Ti, co si netroufli, malovali s Annou Skalskou perníky, a ti nejmenší s Hanou Hoblíkovou papírové napodobeniny perníčků. Irena Hellerová všechny pozvala do minimuzea na výstavu velikonočních pohledů od r.1903 do konce 20.století. Malované, fotografické, kombinované techniky,… půvab a vkus starých pohlednic všechny potěšil. Zdůrazněny byly též pohlednice některých renomovaných fotografů, např. Ferdinanda Bučiny. Přes 400 pohlednic dvou sběratelek nás zavedlo do časů, kdy jsme ještě neznali SMS a e-maily. Příjemná sobota pokračovala v kulturním domě turnajem ve stolním tenise.

28.03.2015 Ukliďme svět
V sobotu 28. 3. 2015 členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli okolí našich obcí od nepořádku. Opět sesbírali několik valníků nepořádku!!! Moc jim děkujeme…

21.04.2015 Masopust
V sobotu 21. února 2015 se vlády v obci ujaly maškary v čele s medvědy! Členové SDH Koštice se – jako každý rok – ujali organizace již tradičného Masopustu. Přes třicet maškar procházelo ulicemi za doprovodu hudby a za podpory diváků. Letos vyšlo i počasí, takže spolu s perfektní organizací hasičů a vynikajícími pochoutkami místních hospodyněk byl Masopust 2015 skutečně zážitkový J!

15.02.2015 Kouzelné korálky
V neděli 15. 2. 2015 se uskutečnila pod vedením paní Hany Hoblíkové výtvarná dílna – Kouzelné korálky. Děti si vyrobily z korálků různé šperky, které si potom odnesly domů. Na akci se sešel nečekaně velký počet účastníků J!

14.03.2015 Jarní věneček
V sobotu 14. března se uskutečnila taneční zábava Jarní věneček, kterou pořádalo VOŽEKOVO sdružení. Součástí byla již tradičně bohatá tombola. Škoda, že bylo málo návštěvníků! Za to nálada byla výborná…

04.04.2015 Dětský karneval
V neděli 4. dubna 2015 členky VOŽEKOVa sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice a místními ochotníky uspořádali karneval pro děti. Tancování, soutěže, bohatá tombola… ale hlavně nadšené a spokojené děti!

Výtvarná dílna – výroba mýdel
Mezinárodní den žen vzal spolek Vožekovo jako výzvu a požádal lektorku ručních prací Hanku Hoblíkovou o názornou výuku a následnou výrobu glycerinových mýdel pro maminky. Odpoledne před svátkem se sešlo více než čtyřicet zájemců o nové znalosti. Některé maminky chtěly být překvapené, a tak poslaly starší sourozence s těmi malými. Bylo moc pěkné sledovat, jak se ti starší hezky starali a s výrobou pomáhali. Děti v mezičase, kdy se mýdlová hmota ohřívala, zkusily z papírových plat na vejce vyrábět papírové květiny, které se jim neskutečně povedly. Do silikonových formiček různých tvarů si děti připravily výzdobu z přírodnin – sušených květin, mušliček atd. a lektorka vše zalila mýdlovou hmotou. Ti odvážnější vše ještě dozdobili třpytkami. Než mýdla zatvrdla, děti uvázaly kytice z vyrobených květin a ovoněly je květinovou esencí. Dárkový balíček s mýdly a k tomu vlastnoručně zhotovená kytička, která maminka by odolala? Nadšené byly nejen děti, ale i dospělý doprovod.

Návštěva ze Štětí
Turistický klub ze Štětí oslovil Vožekovo sdružení s přáním prohlédnout si koštické pamětihodnosti. S Irenou Hellerovou prošli od nádraží místní pamětihodnosti – křížky, kapličku u přívozu, zvoničku za utonulé, ostrov, mlýn, sv.Jana Nepomuckého. Při procházce je seznámila s historií obce, školy a jednotlivých domů. U kostela se turistů ujala Anna Skalská a vysvětlila postup opravy kostela a další plány. Všichni společně se odebrali k obecnímu úřadu, kde si prohlédli multifunční hřiště. V knihovně si dali malé občerstvení, prohlédli si prezentaci k Vesnici roku, kde byl dobře vidět postup zvelebování obce, a nakonec viděli prezentaci k 440.výročí mlýna s přednáškou o historii rodu Ortů. Nakonec si prohlédli muzeum a zamířili na ochutnávku do palírny. Neskrývali své nadšení z aktivity místních a ze stále vylepšovaného vzhledu obce.

Draní peří ve Vojničkách
Mnohé z nás v dětství pomáhaly babičkám s draním peří, někdo dral peří ještě poměrně nedávno, s úmyslem pořídit dceři do výbavy peřiny. K měkoučkým polštářům a péřovým dekám se dnes rádi vracíme. A tak se ženy z Koštic rozhodly si hezky společně zadrat, městské náplavy to naučit a mladé generaci předat nejen zručnost ve draní, ale i pěkné historky, které vždy tvořily kolorit dracích večerů.
Naše babičky na Martina zabily husu, oškubané peří pak čekalo na dlouhé zimní večery v lednu či únoru. Sezvaly známé, připravily malé pohoštění a dralo se po večerech tak dlouho, dokud bylo nějaké peří. Členky Vožekova sdružení zatopily v bývalé škole ve Vojničkách v kamnech, připravily něco na zub a očekávaly, kolik žen si bude chtít zavzpomínat na staré časy. A nestačily se divit – přišlo třicet draček včetně nejmladší generace. Husy paní Jarošové věnovaly peří, všechny dračky přinesly nějakou dobrotu. Po počátečním menším zmatku se všichni v klidu usadili a věnovali se draní. Peří bylo měkoučké, prachové, bohužel nenašla se větší brka, aby zájemce mohla paní Jarošová naučit výrobu mašlovačky neboli peroutky. Když se nadralo na menší polštářek, začala symbolická doderná. A teď teprve došlo na pikantní i strašidelné historky, většinou z úst starších účastnic. Že by mladí neměli drby rádi?
Sedělo se do pozdního večera a všichni si uvědomili, jak jsou podobné chvíle vzácné – sednout si k jednoduché práci a při tom nezávazně pohovořit či mlčet (dokonalá relaxace!). Nikam nechvátat, vidět za sebou užitečnou práci, naslouchat praskání ohně. Všem vřele doporučujeme!

30.01.2015 Legománie
V pátek 30. ledna 2015 se v Košticích uskutečnila akce s názvem Legománie. Celodenní hlídání dětí v době pololetních prázdnin připravily ve spolupráci s obcí členky VOŽEKOVa sdružení a akce se moc povedla! Děti nejprve skládaly puzzle, malovaly trička, ubrousky na svačinu či pytlíky na přezůvky. Největší část dne ale věnovaly stavění z lega – měly k dispozici přes 150 různých sestav (za zapůjčení děkujeme panu Šustrovi z Kolína). K obědu byly špagety a pohádka! Povedená akce!

Tříkrálová sbírka
První víkend v lednu obešly naše obce děti s kasičkami, aby v rámci tříkrálové sbírky pomohly získat peníze na opravu kostela v Košticích. Všem dárcům moc děkujeme!

Stalo se rok 2016

… zpět

Rok 2016

31.12.2016 Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce se před obecním úřadem opět uskutečnil pro občany malý ohňostroj provázený přípitkem a novoročním přáním.

24.12.2016 Štědrovečerní zpívání
Na Štědrý večer se ve 22 hodin sešli lidé v koštickém kostelíku a společně zazpívali několik vánočních písní a koled v doprovodu kláves (A.Skalská), příčné flétny (K. Karfíková) a zobcové flétny (V. Karfíková).

10.12.2016 Poslední leč
Dne 10. prosince 2016 se členové MS Žejdlíčka sešli na své Poslední leči 2016, aby společně oslavili závěr roku a vyhodnotili sezónu. Tombola tentokrát nebyla tak bohatá, ale to vůbec nevadilo, všichni se výborně bavili J!

03.12.2016 Výlet na adventní trhy do Německa
Dne 3. prosince 2016 se zájemci mohli podívat na adventní trhy do Německa – tentokrát do Chemnitz.

04.12.2016 Mikulášská
Vneděli 4. 12. 2016 se uskutečnila v Košticích Mikulášská nadílka pro děti. Nejprve mohli vidět návštěvníci čertovskou pohádku a potom už přišel Mikuláš se svými pomocníky, aby podělil přítomné děti sladkostmi.

01.12.2016 Čertovská pohádka
Koštické děti ve věku od 3 do 13 let nacvičily Čertovskou pohádku, jejíž premiéra se uskutečnila ve čtvrtek 1. prosince 2016. Děti se při nácviku pohádky scházely i několikrát týdně. A výsledkem byla svižná, milá pohádka, ve které si zahráli všichni zájemci – tedy 16 dětí. Větší děti měly role náročnější, menší děti méně složité, ale všechny hrály s chutí a radostí! Nejmenší herečka Elenka Olivierusová sice oněměla, ale o to větší úspěch u diváků sklidila J! Představení bylo odehráno také v neděli 4. 12. 2016 při Mikulášské a 11.12.2016 dokonce v Lounech na náměstí. Tady musely děti sice mluvit do mikrofonů, ale zvládly to skvěle – tleskalo jim zaplněné náměstí!
Děkujeme všem dětským hercům a herečkám, ale hlavně také jejich rodičům, kteří je pravidelně vodili na zkoušky, učili se s dětmi text a připravili jim kostýmy!

2016 Advent
Na první adventní víkend byl připraven program ve všech našich obcích. V sobotu se postupně rozsvítila vánoční výzdoba ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích, kde advent vyvrcholil nádherným ohňostrojem (daroval pan Zbyněk Kunst).
V neděli jsme mohli vidět na sále KD v Košticích krásné představení Ledové království v podání libochovické divadelní školy (z Koštic účinkovala Adélka Vlčková), potom zazpívaly koštické děti několik koled a následovalo otevření Vánoční výstavy – tentokrát na téma „České Vánoce v Košticích“. Kromě malých betlémů byl k vidění také mechanický betlém pana Jaroše a otočný strom, který vévodil celému sálu. Hlavním vrcholem výstavy byly ale panely s fotografiemi domů a zákoutí z našich obcí. Paní Irena Hellerová použila historické fotografie (od r. 1890), které doplnila fotografiemi stejných míst ze současné doby. Zároveň byly vystaveny fotografie o slavení Vánoc ve starých Košticích.
Mezi další zajímavosti vánoční výstavy patřila výstava panenek, dětských prací ZŠ a MŠ Koštice, ukázka práce perníkáře, zdobení perníčků, výroba adventních svícnů a samozřejmě již tradiční občerstvení.
Poděkování za tuto akci patří hlavní organizátorce paní I. Hellerové, A. Valinové, J. Horové, H. Pášové, V. Pfaiferové, I. Kubáčové, P. Karfíkové a A. Skalské.

12.11.2016 Den s ovocem
Již tradiční akcí podzimu je Den s… – tentokrát s ovocem. Akce se uskutečnila v sobotu 12. listopadu v knihovně v Košticích. Účastníci ochutnali různé donesené dobrůtky a příjemně si popovídali.

2016 Dýňování a Dušičková slavnost
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkáváme při Dušičkové slavnosti. I letos se nejprve dýňovalo, abychom následující den při vzpomínkové slavnosti rozsvítili všechny vyřezané dýně. Zájemci se sešli s paní Hellerovou na koštickém hřbitově, kde si vyslechli zajímavý, ale tragický příběh jedné místní rodiny a následně rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech. V kostele zahrála na příčnou flétnu Kačka Karfíková a potom paní Hellerová seznámila přítomné se zajímavostmi získanými z kroniky a představila darovaný krucifix (věnoval pan Nešuta). Venku děti vytvořily světelné obrazy a potom už se šlo k řece Ohři – pouštět vodní lampiony! Velké poděkování patří paní Ireně Hellerové za neutuchající zájem o historii Koštic a získávání různých informací!

28.10.2016 Pálení vatry
SDH Koštice zorganizovali v pátek 28. 10. 2016 Pálení vatry. Akce začala v 18 hodin lampionovým průvodem od hasičárny, vatra byla zapálena na Vinci.

2016 Setkání seniorů
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkávají dříve narození občané, aby si spolu zavzpomínali a pobavili se. Letos jim program obohatily děti z koštické ZŠ a MŠ a také známá spisovatelka a herečka paní Ivanka Devátá. Její vyprávění se neslo v zábavném duchu, a když skončilo, naši důchodci v zábavě pokračovali J! Poslední vytrvalci odcházeli před půlnocí!

2016 Noční pochod pod Hazmburk
Další tradiční akcí podzimu je Noční pochod pod Házmburk. Je to akce zaměřená na všechny věkové kategorie, ale nejvíce se snažíme podpořit společné prožitky rodičů a dětí. I letos se akce účastnilo cca 80 odvážlivců, jejichž výkon byl odměněn nádherným ohňostrojem. Děkujeme členům SDH Koštice za občerstvení na trase a za odvoz. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem.

24.09.2016 Posvícení v Želevicích
Letošní posvícení v Želevicích se konalo již 24. září 2016. V dopoledních hodinách se opět prodávaly vynikající zabíjačkové pochoutky, po kterých se jen zaprášilo L! Odpoledne nejdříve soutěžily děti, potom si mohli přítomní vychutnat zajímavé vystoupení zpěvačky Hany Křížkové. Po jejím recitálu hrála k poslechu i tanci kapela Náhoda. Celé odpoledne svítilo slunce, bylo nádherné teplo, takže návštěvníci želevického posvícení prožili příjemné odpoledne.

27.08.2016 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 27. srpna 2016 se uskutečnil ve Vojnicích další ročník rybářských závodů a následné posezení s hudbou. Když se setmělo, zájemci vypustili na rybník několik vodních lampionů. Pan Duben se skvěle postaral o občerstvení – grilované prasátko, makrely i klobásy byly výborné! Nejlepším rybářem se stal Petr Jirků, (242 cm ryb), druhé místo obsadil Jaroslav Němec a na třetím se umístili Vlastimil Brabec a Jaroslav Kubeš. Největší rybu – tedy 28 cm velikou – chytil pan Josef Fučík. V kategorii dětí se účastnili Matěj Havíř a Nelinka Suchá.

08.05.2016 Vítání občánků
V neděli 8. května 2016 odpoledne proběhlo vítání nových občánků – tedy Šimona Tajčmana (maminkou je paní Blanka Tajčmanová), Petra Chlumeckého (maminkou je slečna Šárka Landová) a Veroniky Micalové (maminkou je slečna Linda Formánková). Kromě finančního daru a plyšového medvěda dostaly děti také pamětní list obce Koštice. Slavnostní program zajistily děti ze ZŠ a MŠ Koštice, za což děkujeme nejen jim, ale také učitelkám místní školy.

19.03.2016 Velikonoční dílna
Velikonoční výtvarná dílna se tentokrát realizovala týden před Velikonocemi – v sobotu 19. 3. 2016. Účastníci vyráběli pod vedením paní Hany Hoblíkové různé velikonoční dekorace, zdobili vajíčka a perníky.

09.07.2016 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 9. 7. 2016 se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Začátek programu byl věnován dětem – byly připraveny různé soutěže a chybět nemohl samozřejmě ani skákací hrad J! Po rybářských závodech (jedinou rybu chytil a tedy vyhrál Vlastimil Brabec) následovala taneční zábava, vystoupení ohniváka Tomáše Kršně a na závěr ohňostroj. O občerstvení se již tradičně postarali členové Mysliveckého sdružení Žejdlička – děkujeme!

2016 Noc s Andersenem
Celostátní akce Noc s Andersenem se v letošním roce účastnilo 15 dětí, pro které paní Karfíková a paní Burdychová připravily zajímavý program. Tématem byla tentokrát Zlatovláska – děti kreslily komiks, vyráběly meče a korunky, za nočního svitu měsíce šly stezku odvahy a nakonec společně sledovaly film o Harry Potterovi. Děti se rozešly v sobotu dopoledne s příjemným pocitem zajímavě stráveného času!

06.03.2016 Dětský karneval
V neděli 6. března 2016 se uskutečnil v Košticích již tradiční Dětský karneval. Pro děti převlečené do různých masek byl připraven dvouhodinový program, ve kterém tančily, soutěžily a společně dováděly. Program připravily členky VOŽEKOVO sdružení paní Karfíková a Skalská, finančně akci podpořila Obec Koštice.

20.05.2016 Dětský den
V neděli 20. 5. 2016 se uskutečnila na ostrově u Ohře Pyžamová party pro děti. Kromě tradičních soutěží si mohly děti vyrobit kouzelný kamínek a zhlédnout ukázku výcviku psů. Po programu si zájemci opekli na ohni buřty. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci! Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem – děkujeme!

30.04.2016 Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Košticích tradiční Pálení čarodějnic 2016. Po průvodu čarodějnic byl zapálen kouzelný oheň, který doprovodil divoký rej čarodějnic. Potom následovaly hry pro děti a připravena byla také výtvarná dílna paní Hoblíkové. Do pozdních večerních hodin hrála country kapela Parťáci z Loun. O občerstvení se postarali členové TJ Sokol Koštice. Všem organizátorům děkujeme!

Poděkování koštických fotbalistů
Koštičtí fotbalisté děkují svým příznivcům za podporu a sdělují, že ukončili podzimní část soutěže a přezimují na 5. místě tabulky, což je opravdu příjemné překvapení!
My jim na oplátku děkujeme za zajímavý sportovní podzim.

72 hodin – ruku na to!
V uplynulých dnech došlo k vandalskému činu – u křížku v Želevicích byl zlomen malý stromek, který tam již 3 roky rostl! Podařilo se nám v rámci projektu dětí a mládeže „72 hodin – Ruku na to“ zajistit 2 vzrostlé stromy – jeden byl tedy hned zasazen na místo bývalého stromku. Druhý strom děti zasadily k novému sportovišti. Všem zúčastněným dětem děkujeme za pomoc!

Stalo se rok 2017

… zpět

Rok 2017

31.12.2017 Silvestrovský ohňostroj
Silvestrovský ohňostroj před obecním úřadem opět ozářil poslední den v roce – byl provázen malým přípitkem a novoročním přáním.

31.12.2017 Silvestrovský fotbálek
Naši úspěšní fotbalisté se sešli poslední den v roce 2017 na víceúčelovém hřišti, aby si spolu trochu zasportovali a popřáli si hodně sportovního štěstí v příštím roce!

24.12.2017 Štědrovečerní setkání
V neděli 24. prosince 2017 se ve 22 hodin uskutečnilo v koštickém kostele setkání občanů, při kterém se společně zpívaly koledy a jiné vánoční písně.

22.12.2017 Vánoční koncert
V pátek 22. prosince 2017 se uskutečnil v Košticích vánoční koncert, na kterém účinkoval smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice. Svými skladbami naladil u návštěvníků vánoční atmosféru.

16.12.2017 Křest knihy Sláma v botách
V sobotu 16. prosince od 16 hodin se v knihovně v Košticích uskutečnil křest knihy Sláma v botách, kterou napsala lounská bloggerka Veronika Kučerová. A o čem kniha je?
Veronika jednoho dne zjistí, že hlavní položku napnutého rodinného rozpočtu představují výdaje za biopotraviny. A tak začne jednat. Zakoupí rýč a gumáky a začne zúrodňovat ladem ležící pozemek manželovy babičky na vsi. Vypěstovat pro rodinu kedlubny a brokolice se však ukáže těžší, než si městská vysokoškolačka myslela. Podaří se jí naplnit sklep zaručeně ekologickou úrodou? A jak její nový koníček zasáhne do života celé rodiny? Slzy smíchu i dojetí zaručeny! Prostě…Když blondýna začne biofarmařit!
(Veronika Kučerová je vlastně místní občankou, patří do rodiny Kredbových J!)

10.12.2017 Mikulášská
V neděli 10. prosince 2017 se uskutečnila v Košticích Mikulášská nadílka pro děti. Návštěvníci nejprve tancovali na čertovské diskotéce, mohli navštívit skutečné čertovské peklo, no a potom… potom už přišel Mikuláš se svými pomocníky, aby podělil přítomné děti sladkostmi.

9.12.2017 Poslední leč
V tuto dobu se pravidelně setkávají myslivci, aby společně oslavili závěr roku a vyhodnotili sezónu. Tak se tedy dne 9. prosince 2017 se členové MS Žejdlička sešli na své Poslední leči 2017 – akce příjemná, pohodová J!

3.12.2017 Adventní víkend
První adventní neděli předcházela sobota, kdy se postupně v obcích Vojničky, Vojnice a Želevice rozsvítila vánoční výzdoba. Děti zpívaly koledy, hospodyňky přinesly něco malého na ochutnání, starosta rozléval zájemcům vánoční voňavý punč, rozsvítily se vánoční stromy (v Želevicích i soby J!) – prostě vše, jak má být. Velký počet lidí se sešel již tradičně v Želevicích, všichni chtěli vidět nádherný ohňostroj!

V neděli 3. prosince – tedy první adventní neděli jsme se sešli odpoledne na sále KD v Košticích, abychom prožili společně program připravený pro tuto chvíli. Děti zopakovaly pohádku Láska rohatá, zazpívaly nacvičené koledy a sehrály stínohru o koloběhu lidského života. Následovala vernisáž výstavy loutek, výstava prací dětí ZŠ a MŠ Koštice, byl vystaven obecní betlém i mechanický betlém a vánoční strom pana Jaroše. Zájemci si vyzkoušeli různé výtvarné dílny a samozřejmě mohli také ochutnat připravené občerstvení (vánoční štola, punč, svařené víno). Dvě hodiny programu rychle uběhly a účastníci akce se přesunuli k obecnímu úřadu na rozsvícení stromu.

9.12.2017 Výlet na adventní trhy do Německa
Dne 9. prosince 2017 se zájemci mohli podívat na adventní trhy do Německa – tentokrát do Drážďan a Míšně.

14.11.2017 Den s tvarohem
V sobotu 14. Listopadu 2017 se v knihovně v Košticích uskutečnila již tradiční akce podzimu – Den s…, tentokrát s tvarohem. Účastníci ochutnali různé donesené dobrůtky a příjemně si popovídali.

31.10.-1.11.2017 Dýňování a Dušičková slavnost
Letos bylo při dýňování velice nevlídné počasí, a tak několik odvážlivců nakonec vyřezávalo dýně ve škole. Následující den, tedy 1. listopadu, se zájemci sešli s paní Hellerovou na koštickém hřbitově, kde rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech, a potom přešli do kostela. Tam následovalo vystoupení pana Iva Šimůnka, který přednesl pohádku Oscara Wilda Šťastný princ. Světelné obrazy se tentokrát nemohly rozsvítit, protože foukal velký vítr, a tak se šlo k řece Ohři pouštět vodní lampiony!

8.10.2017 Food carving
V neděli 8. října 2017 se uskutečnila food carvingová dílna. Food carving je originální kuchařská technika, při které se z ovoce nebo do ovoce a zeleniny vyřezávají různé tvary a ornamenty. Na ukázku, jak vyřezávat z ovoce a zeleniny se dostavilo přes 30 zájemců! Dílnu vedl velice zajímavým způsobem pan Luboš Kukačka.

Oprava kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích
V těchto dnech byla ukončena několikaletá snaha o záchranu koštického kostela – zapsaného v rejstříku kulturních památek ČR. Po pracích zaměřených na průzkum geologického podloží a následně statickém zajištění objektu se letos podařilo opravit fasádu kostela (který je od roku 2013 v majetku obce). K úplné spokojenosti ale zbývají ještě tyto práce: ošetřit dřevěné části proti škůdcům, opravit varhany, vymalovat, zasklít okna – opravit

13.10.2017 Setkání seniorů
V pátek 13.10.2017 se opět setkali naši dříve narození občané, aby si spolu zavzpomínali a pobavili se. I letos jim program obohatily děti z koštické ZŠ a MŠ a tentokrát….přišel i kouzelník! Poslední tanečníci odcházeli až okolo půlnoci!

14.10.2017 Noční pochod pod Hazmburk
Noční pochod pod Házmburk je již tradiční akcí podzimu. Tentokrát se kvůli počasí pochod o týden posunul (na 14.10.2017), ale bylo to dobře, protože náhradní termín provázelo teplé, příjemné počasí. Účastníci byli odměněni nádherným ohňostrojem. Děkujeme členům SDH Koštice za občerstvení na trase a za odvoz. Poděkování patří také panu Dubenovi, který zajistil občerstvení na konci trasy.

30.09.2017 Posvícení v Želevicích
Posvícení v Želevicích se konalo v sobotu 30. září 2017. Odpoledne děti vybarvovaly výřezy z překližky a k tomu jim i dospělým hrála kapela Náhoda. Vyvrcholením bylo odpolední vystoupení travesti show s názvem Kočky. Celou akci provázela výstava fotografií, kterou připravili manželé Kovaříkovi a Suchých. Návštěvníci mohli ochutnat vynikající zabíjačkové pochoutky.

26.08.2017 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 26. srpna 2017 se ve Vojnicích pořádaly další rybářské závody. Soutěžili děti i dospělí – no a vyhrál opět pan J. Kubeš. Z dětí byla nejlepší Klara Thiebaut. Blahopřejeme! Večer se pouštěly vodní lampiony, za příjemného teplého počasí se jedly grilované makrely a čuňátko J! Krásný a pohodový večer!

25.08.2017 Stezka odvahy
V pátek 25. srpna 2017 se uskutečnila na ostrově u Ohře stezka odvahy. Strašidla strašila, děti se bály, dospělí dělali, že se nebojí…. Příjemná akce – děkujeme všem, kdo pomohli i kdo se zúčastnili!

22.07.2017 Želevický volejbalový turnaj dvojic
V sobotu 22. července se v Želevicích uskutečnil na nově vybudovaném sportovišti u Ohře volejbalový turnaj dvojic, který pořádali přátelé želevické hospůdky. Velké poděkování za velice úspěšnou sportovní akci patří manželům Kovaříkovým, O. Suchému a dalším organizátorům!

13.08.2017 Kuličkyáda
V neděli 13. srpna 2017 zorganizovala paní P. Karfíková ve spolupráci s naší hlavní kuličkářkou paní Z. Formánkovou celostátní turnaj v kuličkách. Již po několikáté se na ostrově sjeli milovníci této úžasné hry z řad dětí i dospělých. Místní sice nevyhráli, ale to nevadí, hlavní je se zúčastnit J!

2017 Nové sportoviště v Želevicích
V uplynulých dnech přátelé okolo želevické hospůdky vybudovali svépomocí (ve spolupráci s obcí) v Želevicích u Ohře sportoviště. Děkujeme této skupině občanů za zajímavé aktivity, které realizují v Želevicích.

15.07.2017 Tradiční pouť ve Vojničkách
V sobotu 15. července jsme se sešli na Tradiční pouti ve Vojničkách – bohužel bylo nevlídné počasí, a tak program pro děti byl přesunut do bývalé školy a ostatní program byl zjednodušen a zkrácen. Nejzajímavější asi bylo vystoupení místního Tomáše Kršněho, který se svými kamarády opět ukázal své umění, jak ovládnout oheň. Děkujeme členům Mysliveckého sdružení Žejdlička za pomoc!

04.06.2017 Dětský den
Den dětí se uskutečnil v neděli 4. června 2017 od 15 hodin vzhledem k počasí na sále KD v Košticích. I přes tuto komplikaci se sešel velký počet dobrovolníků – pomocníků u soutěží a velký počet dětí, které slyšely hlášení rozhlasu o přesunu akce. Prožité odpoledne ve společnosti pirátů na sále bylo zábavné J! Děkujeme všem, kdo pomohli!

2017 Úspěch fotbalistů
Fotbalisté TJ Sokol Koštice završili svůj úspěšný rok postupem do vyšší soutěže. Blahopřejeme a děkujeme všem sportovcům, ale hlavně panu Pavlu Kovaříkovi – trenérovi a fotbalovému srdcaři!

2017 Oprava rozvaděčů veřejného osvětlení
Byly opraveny rozvaděče veřejného osvětlení ve Vojničkách, Želevicích a Košticích.
Podařilo se získat dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve všech našich obcích. Zároveň dojde k výměně sloupů ve Vojnicích. Prosíme občany o trpělivost při stavebních pracích.

2017 Ohlédnutí za poutí
Vedle Strakošů, výletního vláčku či mobilního planetária byla jednou z nejzajímavějších částí programu koštické pouti nedělní módní přehlídka šatů z období první poloviny 20. století, kterou připravila a zorganizovala paní Irena Hellerová. Šaty – to není jen látka, to je historie, to jsou osudy lidí, kteří je nosili. A jak byl příběh těchto šatů?

První majitelkou byla Magdalenka Hejduková, nejmladší ze 14 sourozenců, která zůstala jediná doma, když ostatní odešli začátkem 20. století za prací do Ameriky. Magdalena byla později matkou paní Marie Procházkové, provdané Kindlové, tchyně majitelky šatů.
Magdalenina starší sestra Antonie Hejduková, provdaná Pitelková, se domohla v Americe pěkného postavení, provozovala úspěšnou firmu, jezdila vlastním autem. Své sestře do Čech posílala balíky s ošacením, ta je pak darovala své dceři Marii.
Marie byla velmi šikovná, některé šaty si uměla přešít na velikost své postavy. Dnes už jsou šaty sice chatrné, ale jde o originály, které se dnes již moc nevidí, jsou precizně vypracované, se spoustou nádherných prvků a detailů.
A proč Šatník paní mlynářky? Šaty pocházejí z Ameriky, na níž měla silnou vazbu i rodina Ortova, původní majitelé mlýna, kde se přehlídka konala a na jejíchž osudech byl vystaven příběh módní přehlídky.
Šaty zapůjčila Eva Kindlová a minimuzeum Koštice.
Klobouky zapůjčila PhDr. Marie Imbrová, doplňky Irena Hellerová.
Scénář vypracovala Irena Hellerová
Spolupráce: Alena Valinová, Hana Jarošová, Josef Kindl, Anna Skalská
Manekýnky: Petra Karfíková, Veronika Karfíková, Kateřina Karfíková, Lucie Brabcová, Adélka Vlčková, Zuzanka Brabcová, Veronika Zelinková, Hanička Zelinková, Kateřina Valterová, Oliver Hrošek, Růžena Krupková, David Hrivko , Renata Hoblíková, Štěpán Hoblík, Eva Kindlová, Simona Mikovcová.
Dobové líčení: Simona Görtlerová, Zdeňka Laubeová a Anna Gruntová – Mary Kay
Poděkování za mimořádně povedenou akci patří paní Ireně Hellerové a všem ostatním pomocníkům – zejména úžasným manekýnkám!

09.11.2017 Vodáci na Ohři
Letošní vodácký sjezd pro začínající i pokročilé vodáky (kanoisty i raftaře) se uskutečnil o víkendu 9. – 11. 6. 2017. Začátek trasy byl v Chebu, účastníci přespávali v Kynšperku v kempu U Piráta. Radostná zpráva – nikdo se neutopil J!

09.06.2017 Noc kostelů
Letošní ročník celostátní akce Noc kostelů se uskutečnil v pátek 9. června 2017 v 17 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Návštěvníci si prohlédli výstavu fotografií Luboše Dvořáka, součástí programu bylo také ohlédnutí za svatbami v kostele. Akci připravila paní Hellerová – děkujeme!

01.04.2017 Záměna – divadelní představení koštických ochotníků
V sobotu 1. dubna 2017 se ve večerních hodinách uskutečnila další premiéra místních ochotníků. Ti tentokrát nastudovali pod vedením Anna Skalské komedii Jiřího Justa Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým…Zaplněný sál se bavil hereckými výkony Zdeňka Karfíka, Jaroslava Vlasáka, Petry Karfíkové a Veroniky Mužíkové, napovídaly a scénu upravovaly Hana Jarošová a Ladislava Součková. Příběh dvou manželských párů, kde si pánové domluví výměnu manželek, aby nakonec zjistili, že spali se svými manželkami v prohozených postelích J, sklidil velký ohlas.
Derniéra bude opět v lounském divadle ve středu 21. 6. 2017. Přijďte se podívat a podpořit naše divadelníky!

28.05.2017 Předání dopravního automobilu jednotce SDH Koštice
Dne 28. 5. 2017 se v 17 hod uskuteční příjezd Spanilé jízdy historických hasičských vozidel – IX. propagační jízda SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Součástí programu bylo předání dopravního automobilu Fiat Ducato jednotce SDH Koštice, na jehož nákupu se finančně podíleli Ministerstvo vnitra ČR, Ústecký kraj a Obec Koštice. Hasiči tak získali nové vozidlo, které mohou využívat při krizové situaci.

14.05.2017 Vítání občánků a oslavy svátku matek
V neděli 14. května 2017 jsme v obci vítali nové občánky. Rodiče dětí dostali peněžní poukázku, malou plyšovou hračku a pamětní list. Součástí programu bylo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Koštice. Děkujeme!

20.05.2017 Želevická stopa 2017
V sobotu 20. května 2017 přátelé želevické hospůdky připravili další ročník (již čtvrtý) branného závodu Želevická stopa. Akce se aktivně zúčastnilo přes 80 soutěžících z řad dětí i dospělých. Je potěšující, že se z této akce stala již želevická tradice.
Po soutěži mohli zájemci posedět při poslechu hudby. Vše bylo pro závodníky i návštěvníky akce perfektně připraveno, za což patří organizátorům i jejich pomocníkům velké poděkování!

09.04.2017 Brigáda na sále
Dne 9. dubna 2017 v 9 hod se uskutečnila na sále KD v Košticích brigáda, jejímž cílem bylo připravit sál na nadcházející stavební úpravy a výměnu podlahy. O dva týdny později jsme sál zase pomocí brigádníků uklízeli J! Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu.

29.04.2017 Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu se uskutečnilo po dohodě s ornitology v sobotu 29. dubna 2017. Sraz účastníků byl v ranních hodinách ve Volenicích na točně u kapličky, odkud se šlo procházkou směrem na Radonice. Tentokrát bylo přes 30 účastníků, což byl počet opravdu velký, a tak ne vše bylo řádně slyšet a vidět L! A kdo je letošním ptákem roku? Přeci datel černý!

25.03.2017 Koštický masopust
Koštický masopustní průvod se dal do pohybu v sobotu 25. března přesně v 11 hodin u KD v Košticích. V předchozím týdnu členové SDH Koštice půjčili zájemcům masopustní masky, připravili dělo a materiál na medvědy. No a v sobotu to vypuklo! Tradice, která se každoročně udržuje právě díky hasičům! Průvod prošel Košticemi a Želevicemi, medvědi a další masky tančili s přihlížejícími, všichni ochutnávali připravené pochoutky. Prostě náš masopust J!

29. – 30.04.2017 Tajemný víkend
V Košticích tento víkend zavládlo tajemno, a to hned na několika akcích:
sobota 29. 4. od 8:00 – Vítání ptačího zpěvu – ve Volenicích u kapličky (tajemný život ptáků J!)
sobota 29. 4. od 18:00 – Noc s Andersenem – knihovna Koštice (tajemný příběh Lichožroutů J!)
neděle 30. 4. od 17:00 – fotbalový zápas – naši hráli o nejvyšší pozice (bylo velkým tajemstvím, zda uspějí J!)
neděle 30. 4. od 18:15 – Slet čarodějnic – průvod, dravci, zapálení ohně (bylo tajemstvím, kolik ježibab přijde a kolik jich nakonec odletí J!)
Bezva víkend!!!

19.03.2017 Legománie
Legománie byla akce pro malé i velké děti, které mají rády stavebnici lego. K zapůjčení jsme měli přes 100 různých herních variant jednoduchých i složitějších. Akce se uskutečnila v neděli 19. března 2017 na sále KD v Košticích od 10 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin.

19.02.2017 Dětský karneval
V neděli 19. února se od 14 hodin na sále KD Koštice uskutečnil tradiční dětský karneval, kterého se zúčastnilo cca 40 dětí. Téměř všechny děti měly nějaký karnevalový kostým a aktivně se účastnily všech společných aktivit, tanečků a soutěží, za což byly odměněny různými sladkostmi a cenou z dětské tomboly.

21.01.2017 Hasičský ples
Hasičský ples je vlastně už jediným plesem, který v obci přetrval (ostatní spolky už plesy nepořádají), a tak můžeme být rádi, že se i v tomto roce – přesně 21. ledna 2017 – uskutečnil. Plný sál byl organizátorům odměnou za jejich snahu J!
zpět na seznam