Kronika za rok 2008

Dění v České republice

Prezidentem republiky podruhé zvolen Václav Klaus, premiérem zůstává Mirek Topolánek.
V rámci zdravotnických reforem zavedeny poplatky u lékaře.
Světová finanční krize dorazila do naší republiky.
V Rusku zvolen nový prezident Dmitrij Medveděv, v USA se stal prezidentem první černoch Barack Obama.
Přestaly platit padesátníkové mince.
Zpěvačka Markéta Irglová s partnerem Glenem Hansardem získali Oscara za nejlepší filmovou píseň k filmu Once.

Sportovní úspěchy: Lukáš Bauer a Šárka Záhrobská vyhráli Světový pohár v lyžování, Tomáš Verner – mistr Evropy v krasobruslení, Martina Sáblíková – mistrině světa v rychlobruslení.

8.8.2008 – Olympijské hry v Pekingu – olympijští vítězové – Kateřina Emmons (střelba), David Kostelecký (střelba), Barbora Špotáková (oštěp)

Zemřeli: Radovan Lukavský (herec), Tomáš Baťa (obuvník)

Počasí

Počátek roku 2008 byl mrazivý, asi 14 dní se udržel sníh, ale pak roztál a teploty začaly stoupat, na konci února až na 10 stupňů. V březnu se ještě ochladilo, ale vál dost silný vítr. Vichřice Emma způsobila zřícení stožáru elektrického vedení na dům pana Landy v Želevicích a  ulomení zrcadla v zatáčce u Karfíků. V dubnu hodně pršelo, na konci měsíce se teploty vyšplhaly až ke 20 stupňům.V květnu téměř nepršelo, ale po Medardovi pršet začalo. Na konci června jsme se sice koupali v řece, ale červenec byl chladný, letní počasí se vrátilo až v srpnu. V září se hodně ochladilo, docházelo i k výkyvům o 10 stupňů ze dne na den. Ani v říjnu jsme se babího léta nedočkali, stále se ochlazovalo a celý podzim byl mlhavý a lezavý. Sluníčko se ukázalo občas v prosinci, ale to už bylo 5 – 10 stupňů, bohužel bez sněhu.

Obecní zastupitelstvo

V obecním zastupitelstvu dochází ke změně – v březnu se vzdává svého mandátu Bc Jiří Zimmermann, na jeho místo nastupuje Vlastimil Chaloupka, který byl jmenován předsedou kulturní komise místo Ing. Jiřiny Novákové, ta se stala předsedkyní kontrolní komise

Závěrečný účet za rok 2008:

Příjmy   :  8 756 600,-

Výdaje     7 740 000,-

Rezerva:  1 016 600,-

Příspěvky obce na činnost spolků:

Sokol: 20 000,- Kč

Myslivecké sdružení Žejdlička: 10 000,- Kč

S účinností od 1. 9. byl schválen nový protipovodňový plán.

Firma LEN servis zmonitorovala část kanalizace v obci s konstatováním, že při současném stavu kanalizace je v obci možné zavést jen dešťovou kanalizaci. Zastupitelé obce zvážili další varianty a rozhodli se pro kombinaci kanalizace tlakové a gravitační

V bylo říjnu vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu kanalizace v Říční ulici – byla vybrána firma LEN servis s.r.o. za Litoměřic za cenu  450 000,-

Byla opravena poničená socha sv. Jana Nepomuckého firmou Archkaso Kamenice díky dotaci Ministerstva kultury.

V objektu U Zajíčků vybudován v dubnu sběrný dvůr na tříděný odpad. Otevřeno je jednou za 14 dní v sobotu v 9-11 hodin.

Každé první úterý v měsíci sváží pracovníci obce od spoluobčanů pytle na plastový odpad a tetrapaky.

Zabudovány nové dveře ke zdravotnímu středisku.

Do Vojnické kaple byl instalován nový oltářní obraz. (DP 19/2008)

Lucie Hellerová začala od února  každé úterý, čtvrtek a sobotu navečer předcvičovat v kulturním domě. Přes prázdniny se necvičilo, od září začaly ženy cvičit podle DVD, protože Lucie Hellerová je těhotná.

Kurzy angličtiny – začaly na OÚ pro úplné začátečníky, vede je studentka z UJEP ÚL, je asi 20 zájemců

Opraveno vodoteč starého potoka ve Vojničkách.

Zrenovována zvonička zasvěcená sv. Václavu v Želevicích.

 

Akce kulturní komise:

–  6. 1. – Tříkrálová sbírka – obcházely děti – Míra Bozděch, Pavel Kovařík, Petr. Kubáč – vybralo se 1452 korun, za ně nakoupí jídlo pro zvířata a předají ho útulku v Jimlíně

–          12. 1. – paintballový turnaj v Terezíně /DP 2/2008)                    (DP 1/2008)

–          8. 2. – divadelní představení Někdo to rád horké do Mostu

–          15. 2. – výtvarná dílna Hanky Hoblíkové – výroba triček savováním

–          19. 3.  –  měsíc knihy pro předškoláky s knihovnicí p. Štýbrovou

–          17. 4. – přednáška o první pomoci

–          11. 5. – vítání občánků a oslava dne matek (pásmo MŠ a ZŠ, pohádka Zlatovláska, přivítáno 7 občánků)  (DP 6-7/2008)

–          23. 8. – výlet do Babiččina údolí a do pevnosti Hanička, večeře ve středověké krčmě v Dětenicích (DP 14/2008)

–  28. 9. – Svatováclavské posvícení v Želevicích – znovu otevřena zvonička zasvěcená sv. Václavu, sehrána scéna ze života a smrti sv. Václava, k poslechu hrála country kapela Parťáci z Loun, soutěže pro všechny – pojídání koláčů, páka, pití piva (DP 16-18/2008)

–          10. 10. – setkání důchodců v KD, akci zahájilo představení MŠ a ZŠ Koštice, k poslechu a tanci hrála kapela Pichlovanka

–          25. 10. – výtvarná dílna Hanky Hoblíkové – malování triček a obtahování

–          25.-26.10. – charitní sbírka šatstva – pro Farní charitu Lovosice

–          26. 10. – slavnostní odhalení oltářního obrazu v kapli ve Vojnicích – autor obrazu Václav Pazdera (DP 19/2008)

–          8. 11. – pomazánkový den – ochutnávka v výměna receptů

–          29.11. – adventní aranžování s paní Irenou Hellerovou (DP 21/2008)   (DP 22/2008)

–          4 adventní neděle – rozsvícení vánočních stromů a pouštění lampionu přání + koledy

–          8. 12. – zájezd do Německa – prohlídka města Drážďany, nákup v supermarketu, návštěva obrazárny Zwinger, procházky po adventních trzích (DP 23/2008)

–          24. 12. – rozvoz Betlémského světla

–          26. 12. – vánoční zpívání ve Vojnicích v kapli

–          31. 12. – ohňostroj před OÚ

 

Pouť – 14. – 15. června                                            (DP 8-10/2008)

sobotu – 1. olympiáda mikroregionu Perucko

Zúčastněné obce: Koštice, Orasice, Černčice, Veltěže, Slavětín, Blšany, Karlovy Kobylky (rodina Stahlova + jejich příbuzní z Liberce)

Umístění: 1. Koštice, 2. Blšany, 3. Orasice, 4. Veltěže, 5. Slavětín, 6. Černčice, 7. Karlovy Kobylky

Soutěžící za Koštice: David Jaroš, Olga Berková, Vlastimil Chaloupka ml., Monika Hodková, Michal Fučík, Marek Pernet, Antonín Žák, Luboš Zouna

Večer pouťová zábava.

neděli

– ve 14-16 hodin exkurze do lihovaru Karfíkův dvůr a do rekonstruovaného mlýna, jehož součástí je malá vodní elektrárna

Během celého dne probíhal fotbalový turnaj – dopoledne v minikopané žáků, odpoledne hráli dospělí.

Celý den zájemce vozila mašinka (Koštice – Želevice)

Pošta

K poslednímu listopadu skončila na poště po 10 letech Hana Hoblíková. Na její místo nastoupila p. Naděžda Loudová z Koštic.

Průměrný prodej tiskovin

–          Blesk 15x, Šíp 2x, Aha 2x, Právo 2x, Mladá Fronta DNES 4x, Sport 2x, Lučan 3x,

–          od dubna do září se prodej skoro zdvojnásobí (chataři)

Škola

Škola – změna vedení a osazení

Ředitelka školy Mgr. Čermáková odešla  do starobního důchodu  Byly vypsány 2 konkurzy, ale nikdo se nepřihlásil na místo ředitelky školy v Košticích, proto se této funkce ujala od 1.8.  Mgr. Alena Novotná. Za zraněnou p. Krejčovou vypomohla na jaře p. Fousková, od září nastoupila Anna Šimůnková z Radonic, anglický jazyk učila Mgr. Hana Šilhánková, od září Mgr. Petra Karfíková. Ostatní zaměstnanci zůstávají.

Ve školním roce 2007/08 je ve škole 10 dětí, ve školce 14 dětí

Od září je ve škole 14 dětí, ve školce také 14.

Kroužky: Anglický jazyk, výpočetní technika, dovedné ruce, řečová výchova

Akce školy

–        setkání s policisty, práce s keramickou hlínou, mikulášská besídka, karneval, dětský den, vystoupení klaunů,

–        divadelní představení v Lounech, Mostě a Libochovicích,

–        výlet do planetária v Mostě, do zámku v Libochovicích, exkurze do zahradnictví v Libochovicích, turistický výlet na Hazmburk,

–        vystoupení dětí na Setkání důchodců, na Dni matek,

–         plavecký výcvik v Libochovicích,

–        ozdravný 5ti-denní pobyt v Jesenici

Děti celý rok plnily úkoly v rámci projektu EVVO – enviromentální výchova (sázeli a starali se o zeleň v obci, uklízely odpadky, zúčastnily se besed, znalostních soutěží,…

Ve školce byl přidělán jeden dětský záchod a umyvadlo, díky tomu bude v MŠ 15 míst.

Obyvatelstvo

 

Počet obyvatel k 1.1.  Narození         Umrtí  Přistěhovalí     Odstěhovalí    Stav k 31.12.

616                             2                      2          9                      11                    614

Narození

Jméno a příjmení        Den narození              Jména rodičů                                 Bydliště

Thiebaut Emma            3.2.                           Lucie a Olivier Laurent Thiebaut, Koštice 217

Osvaldová Karolína   10.2.                           Alžběta Osvaldová a Petr Vysoký, Koštice 59

Umrtí

Jméno a příjmení        Ročník                                    Den umrtí                   Bydliště

Štýbr Josef                 1923                             7.1.                           Koštice 112

Slavíková Hedvika     1923                           30.5.                           Koštice 70

Sňatky

Jméno a příjmení                   Ročník                        Den svatby                 Bydliště

Milena Kelichová                   1950                28.8.                           Koštice 94

Zdeněk Francl                                    1936                28.8.

Petra Satranová (Bubníková) 1974                27.9.                           Koštice 150

Václav Satran                         1950                27.9.                           Koštice 150

Stanislava Johanovská           1972                4.10.                           Strádonice

Stanislav Fryč                        1976                4.10.                           Koštice 134

Iveta Kubáčová (Šarochová) 1967                1.11.                           Koštice 145

Jaroslav Kubáč                       1955                1.11.                           Koštice 145

 

Sokol

Výbor TJ Sokol Koštice:  předseda – Antonín Žák

jednatelka – Anna Skalská

pokladník – Miroslav Bozděch

členové – Josef Grunt, Vlastimil Chaloupka, Pavel Kovařík

Počet členů:  66 dětí i dospělých

 

Fotbalové soutěže – muži: v roce 2008 muži nehráli žádnou fotbalovou soutěž.

Zájemci o fotbal se sešli ke dvěma přátelským zápasům:

  1. v průběhu Koštické pouti (hráli s Křesínem)
  1.    Silvestrovský fotbálek

Fotbal žáci – minikopaná

Tabulka po jarní části – Koštice na 3. místě z 5, nejlepší střelec Dominik Formánek (7 branek)

Tabulka podzimní části – Koštice na 6. místě ze 6, nejlepší střelec Martin Hauptvogel (8 branek)

I v této sezóně jsou hlavními trenéry dětí pan Pavel Kovařík a pan Miroslav Bozděch.

Svoji činnost v oddílu dětí ukončili: D. Formánek, V. Pova a M. Khýn.

Nově se zaregistroval M. Kofr a L. Bukovský.

  1. 6. – Pouťový turnaj žáků:

Výsledky: 1. Libčeves, 2. Slavětín, 3. Chožov, 4. Koštice, nejlepší hráč Koštic – Milan Kristek

Pouťový turnaj dospělých – Koštice – Křesín (3:4)

Kulečníkáři se scházejí přibližně 2x týdně v kabinách TJ Sokol Koštice. Podílejí se na údržbě místnosti, kterou používají. Aktivní soutěž nehrají.

V roce 2008 se podíleli na organizaci rybářských závodů pro děti.

Kulturně společenská činnost

–          členové organizace  pomáhají  při aktivitách pořádaných OÚ.

Přehled akcí za rok 2008:

únor – turnaj ve stolním tenisu – utkali se hráči, kteří patřili v minulosti k nejlepším ve vsi – Ivan Heller, František Chvapil, Jiří Beneš. Zvítězil Pavel Kovařík

březen –  karneval pro děti  (DP 4/2008), večer zábava v KD  (poprala se půlka sálu, vše zřejmě vyprovokoval Josef Pernet, rozbil i dveře u služebny policie)

duben – pálení čarodějnic ve Vojničkách a v Košticích (DP 5/2008)

květen – oslava dětského dne

červen – oslavy koštické pouti + účast v reprezentačním družstvu v Olympiádě mikroregionu

Perucko + pomoc při organizaci (rozhodčí + propůjčení kabin a hřiště), turnaj dětí v

minikopané

červenec – výlet do neznáma (Praha), volejbal pro zájemce – každý den od 19. h.(+ obnova hřiště na ostrově)

srpen – stezka odvahy v Košticích,

–          9. 8. – kuličkyáda – na dětském hřišti vytvořeno hřiště na kuličky s jednou jamkou,

soutěže dětí (asi 10), pak dospělých (12), ti dohrávali ještě v neděli odpoledne. Zúčastnil se mistr republiky Pavel Zoufalý s partnerkou a dcerou – ti se umístili na prvních třech místech, pak Michal Skalský, Andrea Kovaříková, Jan Skalský a Zdena Formánková – ta se začala zúčastňovat turnajů  po celé republice a vede se jí výborně (DP 11-12/2008)

– 17.8. – Hejbni kolem, hejbni kostrou – závod nemotorových vozidel – odstrkávadel, koloběžek, kol, samohybů, zúčastnilo se asi 20 dětí a tři dospělí (DP 13/2008) (DP15/2008)

září – rybářské závody pro děti (umístění – Pavel Kovařík, Milan Kristek, Pert Kubáč)

–  noční pochod na Házmburk (asi 70 lidí, setkání s občany Klapého a Lkáně)                                        (DP18/2008)

prosinec – Mikulášská nadílka pro děti (nácvik čertovské miniscénky) (DP 21/2008)

– Vánoční turnaj ve stolním tenise

– Silvestrovský fotbálek (DP 25/2008)

 

 

Sbor dobrovolných hasičů

Složení výboru SDH Koštice:

–          starosta sboru: Antonín Pfeifar

–          velitel sboru: Jiří Henc st.

–          vedoucí mládeže: Michaela Kristková

–          pokladník: Ilona Hencová

–          jednatel: Radovan Grund

–          revizoři: Jiří Valina, Zdeněk Henc, Kamil Pfeifer

–          člen výboru: Jan Štekrt

Počet členů sboru: 45 dospělých a 14 dětí

Počet členů jednotky: 24 členů

Noví členové: Roman Dvořák, Jitka Dvořáková, Vladimír Šaloun, Věra Pfeiferová

Výbor sboru se sešel 8x, na svých jednáních řešil

–          přípravu plesu  (19. 1.) (DP 1/2008)

–           masopust (16. 2.)(medvědi Josef Pernet, Vladislav Vích) (DP 2/2008)

–          sběr železného šrotu

–          školení JSDHO

–          účast na dětském dni – ukázka zásahu, asistence při pálení táboráku, příspěvek 1000 Kč

–          zajištění závodu vozíčkářů

–          v říjnu pálení vater u příležitosti založení republiky

–          akce pro obec – údržba a opravy veřejného osvětlení, prořez a úprava ohrožujících větví a stromů

Týdenní tábor pro mladé hasiče v Telnici – 13 dětí

Zásah při třech požárech a dvou námětových cvičeních

Činnost dětí:

–          duben – branný běh v Libočanech (1. a 10. místo)

–          24. – 25. 5. okresní kolo Plamen v Košticích (1. místo)

–          13. – 14. 6. krajské kolo Plamen v Telnici (4. místo)

–          7. 6. soutěž v Počedělicích

–          6. 7. soutěž ve Slavětíně (2. místo)

–          6. 9. soutěž v Hostomicích (1. místo)

–          13. 9. putovní pohár Okresního sboru hasičů (3. místo)

U dětí končí Jirka Roček (přechází do dorostu)

 

Technika jednotky (mobilní)

–          CAS 25 RTHP (r.v. 1973)

–           DA 8 A 31 (r.v. 1985)

Technika jednotky (pomocná)

–          motorová pila (2006), žebřík alu, hadicový přívěs, loďka

Zakoupeno – hasičské auto Tatra 148 CAS 32

–          4x zásahový oblek

–          9 párů zásahové obuvi

–          kompresor na foukání pneu, plovoucí čerpadlo, hadice C, proudnici, odsavač kouře, centrálu Heron, osvětlovací souprava, rozbrušovačka Narex

–          2 ks uniforem, sací koš a 2 x 15 m hadice C pro děti

Tyto prostředky byly zakoupeny se spoluúčastí KÚ ÚL.

Myslivecké sdružení Žejdlička

Výbor sdružení

–          předseda: MVDr. Josef Štýbr

–          místopředseda: Miroslav Synek st.

–          myslivecký hospodář: Pavel Růdl st.

–          finanční hospodář: Stanislav Krása

–          jednatel: Miloslav Valenta

–          revizor: Bohuslav Horáček

Jaro – očista revíru od odpadků – vyvezeny dva valníky odpadu

Opraveny zásypy, vybudovány nové krmelce a soliska pro srny, nové posedové žebříky

Nákup medikované krmné směsi pro srny a zajíce

Došlo k zastavení poklesu stavu zajíců, bažantů a srnčí

Zapojení sdružení do Podřipského sdružení – medikace pro ozdravení zajíců od parazitů

Odchování a vypuštění do přírody 180 bažantů

Hony: 25.10., 15.11., 29.11., 20.12., 27.12.

Uloveno – 95 kohoutů, 2 slepice, 25 zajíců, 14 kachen, 2 lišky, 3 divočáci, 1 kuna

–          20 srnců, 4 srny, 3 srnčata

Pomoc během dětského dne – manipulace s puškou

Mateřské centrum

Od  října 2007 do května 2008 jsme docházeli každý čtvrtek odpoledne do prostor místní MŠ, kde jsme se věnovali výtvarné a tělovýchovné činnosti, zároveň si děti zvykaly na MŠ

V červnu jsme uspořádali  2 výlety vlakem – do Libochovic a do Slavětína na farmu k Suchým.

Přes letní prázdniny jsme se nezávazně scházeli každé čtvrteční odpoledne na ostrově.

Od září jsme činnost MC pozastavili, protože stávající děti začaly chodit do školky a jsou jen 2 děti, které by navštěvovaly MC, což je málo.

Sdružení Tepelgurth

  1. března – bitva o divočinu

–          na ostrově v Košticích se uskutečnila bitva fantasy postav z Koštic i širokého okolí

(DP 3/2008)

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne  17.10. – 18.10.2008

Okrsek 1 (Koštice, Želevice, Vojnice)                             Okrsek 2  (Vojničky)

  Voliči
v seznamu
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
  Voliči
v seznamu
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
1. kolo 460 41.09 187 1. kolo 43 67.44 29
2. kolo 460 26.30 121 2. kolo 43 58.14 25
Okrsek1  
Kandidát Navrhující
strana
Počet hlasů               % hlasů
příjmení, jméno, tituly   1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
Beneš Václav KSČM 36 X 23.22 X
Kerner Jan Ing. ODS 44 34 28.38 28.09
Chládek Marcel PhDr. MBA ČSSD 32 87 20.64 71.90

Okrsek 2

Kandidát Volební
strana
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
4 Beneš Václav KSČM 1 X 3.44 X
+6 Kerner Jan Ing. ODS 14 12 48.27 48.00
*11 Chládek Marcel PhDr. MBA ČSSD 12 13 41.37 52.00

 

Volby do krajského zastupitelstva

 Okrsek 1                              Okrsek 2

Voliči
v
seznamu
Volební
účast
v %
Platné
hlasy
Voliči
v
seznamu
Volební
účast
v %
Platné
hlasy
460 41.09 164 43 67.44 29
Okrsek 2
Strana Platné
hlasy
číslo název celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 46 28.04
10 Severočeši.cz 15 9.14
47 Občanská demokratická strana 30 18.29
48 Česká str.sociálně demokrat. 63 38.41
Okrsek 2  
Strana Platné
hlasy
číslo název celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 0 0.00
10 Severočeši.cz 9 31.03
47 Občanská demokratická strana 8 27.58
48 Česká str.sociálně demokrat. 11 37.93