Kronika za rok 2010

Dění v České republice a ve světě

V červnu proběhly volby do Poslanecké sněmovny, v říjnu do obecních zastupitelstev.
V květnu zasáhly povodně Moravu, v srpnu sever Čech a Pardubicko.
Novým českým arcibiskupem se stal Dominik Duka.
Na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji získal náš pavilon stříbrnou medaili.
V Praze se sešel prezident USA (Barack Obama) a Ruska (Dmitrij Medveděv)
U ruského Smolensku spadlo letadlo s nejvyššími představiteli Polska včetně prezidenta Lecha Kaczynského. Nikdo nepřežil.

Zimní olympijské hry ve Vancouveru v Kanadě

– Martina Sáblíková (rychlobruslení) – 2x zlatá, 1x bronzová
– Lukáš Bauer (lyžování) – 2x stříbrná medaile

Mistrovství světa

– hokejisté – 1. místo
– basketbal – 2. místo
– skif – Ondřej Synek – 1. místo
– florbal – 3. místo

Zemřeli:

Otakar Motejl (ombudsman), Petr Muk (zpěvák), Ladislav Smoljak (herec), Vladimír Dlouhý (herec), Miroslav Plzák (psychiatr), Michael Jackson (zpěvák USA)

 

Počasí

Leden začal tuhými mrazy a přívaly sněhu – ten vydržel ještě během celého února. V březnu sníh postupně roztál, ale udeřil ještě mráz, ne však na dlouho, v dubnu se začalo pomalu oteplovat, během května se teploty náhle zvedly až ke 20 stupňům – nebylo téměř žádné jaro, ale rovnou léto. Stejné teploty vydržely i v červnu, ale velmi intenzivně pršelo, což způsobilo velké potíže, Košticím se záplavy vyhnuly.  Poslední týden teploty vyšplhaly na 30 stupňů a udržely se během celého července a střídavě i v srpnu. Na rozdíl od července byl srpen opět velmi deštivý, zemědělci nestihli sklidit obilí a objevily se další povodně, Koštice byly opět ušetřeny. V září teploty mírně klesly k 20 stupňům (s jedním poklesem od 10 stupňů), vody však bylo tolik, že stála v polích a obyvatelé Koštic těžce dobývali brambory ze země. V říjnu teploty rychle klesly k 10 stupňům, v noci se objevily přízemní mrazíky. Listopad se ještě ochladil, v polovině prosince napadl sníh, který vydržel až do Vánoc.

 

Zastupitelstvo obce

Závěrečný účet za rok 2010:

Zůstatek z roku 2009:                                     2 737 952,-

Příjmy:                                                   6 995 000,-

Výdaje:                                                  5 847 000

Zůstatek na konci roku 2010:  Kč          3 885 952,- Kč

Volby do zastupitelstva obce Koštice – 15. – 16. října

– starostou byl opět zvolen Jaroslav Vlasák

– místostarostou Mgr. Vladimír Jaroš

– zastupitelé – Ing. Jiřina Nováková, Vlastimil Chaloupka, Josef Zelinka, Jiří Henc, Mgr. Petra Karfíková

Koštice vyhrály v soutěži Vesnice roku modrou stuhu za společenský život a diplom za vzorné vedení kroniky. Ocenění bylo předáno v srpnu v Březně u Chomutova.

Od 1. 1. má naše farnost nového pana faráře – Th.Lic. Petra Kubíčka JC.D

Schválen příspěvek na pořízení ekologického topení ve výši 50 %, nejvýše však 20.000,-Kč, na domácnost pro obce, ve kterých není zaveden plyn.

Vybrána firma LEN – servis s.r.o., Litoměřice v nabídkovém řízení na dodání projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace a ČOV v Košticích a v Želevicích.

V dubnu došlo k havárii kanalizace u řeky – pracovníci obce závadu odstranili.

Zadání nového územního plánu obce Koštice.

Rekonstrukce veřejného rozhlasu v Košticích v částce 381 504,- Kč.

Obecní pracovníci zrekonstruovali  hasičskou zbrojnici  ve Vojnicích, za  kterou jsou nyní umístěny kontejnery na tříděný odpad. Hasiči opravili hasičkou zbrojnici v Želevicích.

V Košticích v ulici Lounská byl postaven chodník okolo č. p. 114.

Pořízení projektové a prováděcí dokumentace potřebné pro opravu a statické zajištění  kostela v Košticích

 

Odhlasovány heraldické znaky na Setkání rodáků během pouti v Košticích – nejvíce hlasů získal návrh 6b – popis a zobrazení na konci letošního zápisu.

Na počátku prosince si starosta obce převzal schválené symboly obce od Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR.

V budově OÚ funguje služba CZECH POINT – poskytuje výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí a výpis bodového hodnocení řidiče.

Koštice obsadily 3. místo v soutěži obcí Lounska ve třídění odpadu.

Občané Vojniček se aktivně zapojili do projektu výstavby altánu v místním parku. Poděkování patří zejména panu Sunkovskému a pánům Růdlovým za přípravu podlahy v altánu.

Majitelka hostince v Želevicích p. Studénková se rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu s Jiřím Srkalem, Od října je v pronájmu Bohumil Duben.

Příspěvek Svazu tělesně postižených v Libochovicích – 100,- Kč na člena žijícího v Košticích

 

Akce kulturní komise:

 1. ledna –Tříkrálová sbírka – obcházeli  Jakub Ouředník, Karolína Fröhlichová, Josef Kofr

27.března – divadelní představení  Dívčí válka v Košticích v podání amatérských divadelníků (další představení v Radonicích, na Libochovickém divadelním létě, na Kulturním létě v Třebívlicích a během Setkání rodáků při pouti v Košticích)

 1. dubna –Dětský karneval– pro děti klaun Popleta, večer taneční zábava
 2. dubna –Bitva o Divočinuna Vinci
 3. dubna –Výtvarná dílna paní Hany Hoblíkové– vyrábění ozdob z korálků
 4. dubna –Pálení čarodějnicv Košticích
 5. května– Pálení čarodějnic ve Vojničkách
 6. května –Uctění památky padlých a otevření zrekonstruovaného parku v Košticích za přítomnosti nového pana faráře Petra Kubíčka
 7. května –Dětský denna ostrově – tematika dobývání hradu + výtvarná dílna
 8. – 13. června –Pouťové oslavySetkání rodáků 2010
 9. – 28. června– Sjíždění řeky Ohřena kanoích a na raftech
 10. července –Pouť ve Vojničkách – soutěžní odpoledne pro děti, hasičské osvěžení – stříkání dětí vodou, pivní kvíz pro dospělé, hudba p. Černého, ohnivá show,ohňostroj
 11. července. – operaRusalkav přírodním amfiteátru hradu Loket

21.srpna – rybářské závody ve Vojnicích – Vyhráli: Pavel Kovařík – děti + Jaroslav Kubeš – dospělí, největší ryba (štika – 70 cm) Jaroslav Vlasák. Soutěž rodin vyhráli Kovaříkové – jak co do počtu zúčastněných, tak do nachytaných cm.
21. srpna – Kuličkyáda – celostátní Open turnaj, účast celorepublikové špičky i koštických borců

 1. srpna –Neckyáda
 2. srpna –Stezka odvahy– ostrov Koštice
 3. srpna. – Olympiáda Mikroregionu Perucko –Lempliáda v Blšanech

– soutěže na vodě (místním rybníčku) a na souši – po velmi napínavém souboji jsme nakonec celou Olympiádu vyhráli. Naše družstvo zastupovali: Helena Peterková, Břetislav Fikar, Zdeněk Karfík, Vlasta Chaloupka, Milan Kristek

 1. září –Noční vyučování ve Vojničkách – proběhla hodina chemie, fyziky a českého jazyka
 2. září –Posvícenská zábavav Košticích
 3. září –Svatováclavské posvícenív Želevicích

1.října – Noční pochod na Hazmburk – tentokrát z Křesína

 1. říjen –Setkání důchodců v KD, vystoupení dětí ZŠ a MŠ Koštice
 2. listopadu –Dušičková slavnost – koncert v knihovně, lampionový průvod na ostrov, pouštění vodních lampionů po Ohři
 3. listopadu –Drakyáda– fotbalové hřiště Koštice
 4. listopadu– Den listového těsta

21., 23. listopadu – Charitativní sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

 1. listopadu. –První adventní neděle– Vojničky
 2. prosince. –Mikulášská nadílka – diskotéka pro děti, živé peklo, nadílka

5.prosince. – Druhá adventní neděle – Vojnice

 1. prosince –Výlet do Německa

12.prosince. – Třetí adventní neděle – Koštice + vánoční výstava a trhy v KD

19.prosince. – Čtvrtá adventní neděle – Želevice

26.prosince. – Zpívání v kapli ve Vojnicích

28.prosince. – Turnaj ve stolním tenisu – turnaj dětí vyhrál Pavel Kovařík, dospělé Jana Fikarová, František Smrž a Antonín Žák, exhibici vyhrál vietnamský prodejce Nguyen

30.prosince – Silvestrovský fotbálek

 1. prosince –Malý silvestrovský ohňostroj,společný Silvestr
 1. – 13. června – Pouťové oslavy

sobota – setkání rodáků obcí Koštice, Vojnice, Vojničky a Želevice

– bohatý program – vystoupení mažoretek

– divadelní představení pro děti

–  koncert kapely Parťáci

– odhalení pamětní desky koštickému rodáku Karlu Ortovi na zdi mlýna

+ divadelní scénka

Obcemi jezdil výletní vláček a celá slavnost byla večer završena ohňostrojem.
Součástí této akce byla také možnost vybrat symboly obce (znak a vlajku), hlasování se účastnilo na 200 lidí.

neděle – pouťové atrakce

– fotbalový turnaj mužů – bývalých aktivních fotbalistů

Akce se uskutečnila za finančního přispění Poštovní banky prostřednictvím Nadace Via.

 

Škola

Zaměstnanci školy:

Ředitelka školy –  Mgr. Yveta Mikulová

Vychovatelka a učitelka ZŠ – Anna Grundová – odešla od února na mateřskou dovolenou

– Mgr. Petra Karfíková (záskok na únor a březen)

– Mgr. Miroslava Šubrtová (od dubna)

Učitelka Aj – Mgr. Petra Karfíková

Učitelka MŠ  –  Jindřiška Vágnerová

Kuchařka – Iveta Kubáčová

Školnice – Markéta Kofrová

Počty dětí:

Školní rok 2009 – 2010                               Školní rok 2010 – 2011

 1. třída: 3 žáci                                        1. třída: 5 žáků
 2. třída: 6 žáků                                       2. třída: 3 žáci
 3. třída: 1 žák                                         3. třída: 5 žáků

Celkem 10 žáků                                       Celkem 13 žáků

MŠ: 15 dětí                                                   MŠ: 17 dětí

Kroužky:

Anglický jazyk:   pro 1. a 2. ročník ZŠ a pro MŠ

Výtvarný kroužek:   pod vedením obou paní učitelek

Akce školy:

–          návštěva divadelních představení v Lounech a v Mostě

–          dětský karneval, keramická odpoledne

–          beseda o knížkách v místní knihovně

–          vynášení Morany a pálení čarodějnic

–          fotografování na konci školního roku a před Vánoci

–          vystoupení – ke Dni matek, vánoční besídka

–          výlety do Křesína

–  ozdravný pobyt v Příchovicích u Tanvaldu (23. – 28. 5)

Soutěž: Zdraví a já – výtvarná soutěž

Akce: Školní mléko

Ovoce do škol

EU peníze školám

 

Obyvatelstvo:

Poč.stav          Narození         Úmrtí      Přistěh.           Odstěh.          Stav k 31.12.

604                 5                      12                                                                   593

Narození:

Jméno a příjmení       Datum narození         Jména rodičů                          Bydliště

Plaček Adam              18. 5.                          Miroslava a Luboš Plačkovi   Koštice 158

Oliveriusová Madlen  10. 6.                          Lucie a Bohumil Oliveriusovi Koštice 109

Hoblík Štěpán             1. 7.                            Renata Hoblíková                   Koštice 209

Fiedler František        9. 8.     Miroslava Pfaiferová a František Fiedler      Koštice 171

Grund Šimon              13. 10.                        Denisa a Radovan Grundovi  Koštice 186

Umrtí:

Jméno a příjmení                   Ročník             Den umrtí       Bydliště

Valinová Emilie                      1928                18. 1.               Koštice 151

Kučavová Miroslava               1925                27. 1.               Koštice 9

Basov Josef                             1925                4. 5.                 Koštice 65

Peterka Jaroslav                     1937                27. 4.               Vojničky 24

Kletečková Pěva                     1933                17. 6.               Koštice 55

Fryč Josef                               1925                9. 7.                 Koštice 170

Pastyřík Jan                            1933                28. 7.               Koštice 137

Heller Miroslav                      1963                2. 8.                 Vojničky 11

Pova Karel                              1956                5. 9.                 Vojničky 41

Povová Melita                                    1931                21. 11.             Vojničky 41

Kubeš Václav                          1940                30. 11.             Koštice 100

Zlatohlávková Božena                        1928                26. 11.             Vojnice 51

Sňatky:

Jméno a příjmení                               Ročník Den svatby      Bydliště

Lucie Oliveriusová (roz. Benešová)   1984    20. 3.               Koštice 109

Bohumil Oliverius                              1979    20. 3.               Strádonice

Jana Fikarová (Buřičová)                   1961    16. 7.               Vojnice 47

Břetislav Fikar                                               1960    16. 7.               Vojnice 47

Václav Firman                                               1973    3. 7.                 Koštice 176

1963    3. 7.

Markéta Formánková (Podaná)        1986    30. 7.               Koštice 97

Tomáš Formánek                               1979    30. 7.               Koštice 60

Martina Stoklásková (Hellerová)       1968    20. 8.               Koštice 219

Miloslav Stoklásek                             1972    20. 8.               Koštice 219

Venuše Hájková (Kredbová)              1952    9. 10.               Želevice 7

Miloslav Hájek                                  1952    9. 10.               Ústí nad Labem

 

Sokol

Základní informace

Název sdružení:                                       TJ Sokol Koštice

Sídlo sdružení:                                         Lounská 100, Koštice PSČ 439 21

Právní forma organizace:                                   sportovní klub, občanské sdružení

Statutární orgán:                                     Valná hromada, výkonný výbor

předseda – Antonín Žák

jednatelka – Mgr. Anna Skalská

hospodář – Miroslav Bozděch

Vznik organizace:                                    19. 4. 1994

Naše poslání a cíl

Posláním a cílem sportovního klubu TJ Sokol Koštice je

 •  organizace sportovní činnosti v Košticích a okolí
 •  napomáhat rozvoji veřejného života, kultury…
 •  údržba, oprava a ochrana dalších tělovýchovných zařízení

 

Činnost v roce 2010

 1. oddíl kopané– v roce 2010 se družstvo dětí účastnilo okresní soutěže v Malé kopané. Hlavním trenérem byl pan Pavel Kovařík.

V konečné tabulce sezóny 2009 /10 skončily Koštice na 5. mstě ze 7.

Celkem se odehrálo 16 zápasů.

Tréninky se konaly 1x týdně, v zimním období se chodilo trénovat 2x týdně na sál KD Koštice. V době prázdnin se tréninky nekonaly.

 1. zájmová skupina kulečníkářůskupina se setkává cca 2x týdně, uskutečnilo se několik turnajů. Kulečníkáři pomáhali s organizací Rybářských závodů pro děti.

 

Další akce:

Velikonoční karneval – účast cca 90 dětí, program zajistily, zorganizovaly a celou akci moderovaly A. Skalská a P. Karfíková

Velikonoční zábava – hrála kapela Duomane, soutěž Hra s čísly

Dětský den – pomoc při organizaci obci

Fotbalové pouťové utkání mužů – v rámci oslav Setkání rodáků 2010 se odehrálo fotbalové utkání mezi bývalými aktivními členy – fotbalisty

Kuličkyáda – pomoc při organizaci celostátního turnaje

Vánoční turnaj ve stolním tenisu – již tradiční turnaj, účastnilo se 6 dětí a 18 dospělých.

 

Uskutečnily se tyto práce na údržbě fotbalových kabin:

 • nátěr nové fasády
 • oprava přístupových schodů

 

Sbor dobrovolných hasičů

Zvolen nový výbor SDH Koštice:

Starosta: Jiří Henc                                         Hospodář: Ilona Hencová

Náměstek starosty: Ivan Venclíček               Vedoucí mládeže: Michala Kristková

Velitel: Kamil Pfeifer                                     Kronikář: Denisa Grundová

Zástupce velitele: Luboš Plaček                    Člen výboru: Jan Štekrt

Referent prevence: Zdeněk Henc                 Revizoři: Karel Kleger

Jednatel: Věra Pfeiferová                                                Jiří Valina

Renata Hoblíková

Počet členů:

Dětí: 14                                  Dospělých: 45             V zásahové jednotce: 16

Členové jednotky:

Jiří Henc, Luboš Plaček, Vlastimil Chaloupka, Kamil Pfeifer, Zdeněk Henc, Roman Dvořák, Vladislav Šaloun, Libor Pleticha, Josef Holejšovský, Pavel Hoblík, Josef Kofr, Milan Beneš, Radek Jirásek, Jiří Valina, Jiří Henc ml., Miloš Valenta

Zásahy:

Námětové cvičení: 2x            Zásahy:  8 x

Akce:

 1. ledna – ples hasičů
 2. února – Masopust

srpen –  uspořádána sbírku na podporu povodněmi zasažených oblastí – vybrali čistící prostředky, pitnou vodu i finanční prostředky a odvezli je do Benešova nad Ploučnicí

 1. října – pálení vatry na ostrově

Zajištění závodu vozíčkářů, vyčištění studny v koštickém parku.

V průběhu celého roku – opravy a údržba veřejného osvětlení, prořez a úprava ohrožujících větví a stromů

Akce mládeže:

Dorostenci – Jiří Roček, Milan Kristek

 1. – 11. 7. – Mistrovství ČR v hasičském sportu, Litomyšl

– dorostenci – Jiří Roček na 25. místě a

– Milan Kristek v družstvu Libočan – 15. místo

Děti – Tomáš Khýn, Petr Kubáč, Martin Hauptvogel, Josef Kofr, Michal Kofr, Roman Dvořák, Ladislav Bukovský, Daniel Hodek, Jiří Vildomec, Michal Vildomec, Lukáš Dvořák, Jakub Valenta, Radovan Grund, David Stahl, Lukáš Jirásek

Soutěže:

 1. 4. – Závod požární všestrannosti v Cítolibech – 8. a 13. místo
 2. 5. – O pohár starosty obce Koštice – vyhrály Podbořany, Koštice na 2. místě
 3. – 30. 5. – Okresní kolo hry Plamen v Kryrech – 3. místo
 4. 6. – O pohár starosty obce Počedělice – 1. a 2. místo
 5. 7. – 10. ročník Memoriálu Stanislava Kučery ve Slavětíně – 4. a 6. místo
 6. 9. – 7. ročník Krušnohorského poháru dětí v Hostomicích
 7. 9. – O pohár MH OSH, Koštice – 2. místo
 8. 9. – O pohár starosty obce Podbořany – 2. místo
 9. 10. – zahájení podzimního kola hry Plamen pro rok 2010 – 11

srpen – výlet mladých hasičů do ZOO v Ústí nad Labem

Změny v technice

Prodej hasičské cisterny značky Liaz firmě Armo Construkt Libochovice za 40 000,- Kč.

Obecní zastupitelstvo koupilo mikrobus Fiat Ducato za 40 000,- Kč

OÚ předal jednotce dvě auta – Tatra 148 a dopravní automobil DUCATO – nutná částečná oprava.

Stav techniky – viz dokumentní příloha

 

Myslivecké sdružení Žejdlička

Výbor mysliveckého sdružení:

Předseda: MVDr. Josef Štýbr

Myslivecký hospodář: Pavel Růdl st.

Finanční hospodář: Pavel Růdl ml.

Jednatel: Jiří Mareš

Revizor: Bohuslav Horáček

Zapojení do Podřipského sdružení pro ozdravení zajíce polního.

Odchov bažantíků (loni jich bylo více jak 250 ks ) a koroptviček.

Letos opět zajištěno a podáno medikované krmivo pro ozdravení srnčí zvěře od parazitů.

Opravena řada zásypů, vybudovány nové krmelce a soliska pro zvěř spárkatou, postaveny nové posedové žebříky pro tlumení škodící zvěře.

Na jaře velký úklid revíru – do sběrného dvora odvezeny 3 vrchovaté valníky odpadu.

Vlivem nepříznivých klimatických podmínek – pokles drobné srstnaté zvěře i bažantíků.

Zapojení do akce „pachové ohradníky“ – na stromy či kůly kolem silnice je zastříkána formou pur pěny směs pachů, které odradí zvěř od přebíhání přes silnici.

Hony: 23. 10., 6. 11., 27. 11., 18. 12., 30. 12. 2010

Střeleno 46 kohoutů, 2 slepice, 32 zajíců, 17 kachny a na honech ještě 5 lišek, 4 divočáci a 3 toulavé kočky.

Poslední leč – 18. prosince v KD v Košticích.

 

VOŽEKOVO sdružení

     V srpnu 2010 bylo zaregistrováno občanské sdružení s názvem VOŽEKOVO sdružení, jehož hlavním cílem je záchrana a propagace kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích. Zároveň se ale sdružení soustředí také na organizaci kulturních, společenských, sportovních, ekologických a vzdělávacích aktivit v našich obcích a okolí.

Název VOŽEKOVO – první písmena našich obcí – VOjnice, ŽElevice, KOštice a VOjničky

Základní informace

Název sdružení:                                             VOŽEKOVO sdružení

Sídlo sdružení:                                               Koštice 26, PSČ 439 21

Právní forma organizace:                              občanské sdružení

Statutární orgán:                                           shromáždění členů, výbor sdružení

předsedkyně – Mgr. Anna Skalská

místopředseda – Mgr. Petra Karfíková

hospodářka – Irena Hellerová

předseda dozorčí rady – Jarmila Zelinková

Vznik organizace:                                          18. 8. 2010

Akce

 1. září – prohlídka uzavřeného kostela a představení Vožekova sdružení veřejnosti
 2. prosince – vánoční výstava a adventní trhy v KD v Košticích

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny

konané 28. – 29. 5. 2010

 

Voličů v seznamu: 521

Platných hlasů: 334

Volební účast: 64,11 %

Výsledky:

 1. Česká strana sociálně demokratická 30,83 %
 2. Komunistická strana Čech a Moravy22,75 %
 3. Občanská demokratická strana14,67 %
 4. Věci veřejné9,58 %
 5. TOP 096,58 %

 

Volby do obecního zastupitelstva

konané  – 15. – 16. 10. 2010

 

Voličů v seznamu: 505

Platných hlasů: 359

Volební účast: 71,09 %

Počet volených členů do obec. zastupitelstva: 7

Výsledky:

 1. Sdružení nezávislých kandidátů71,69 %           6 mandátů
 2. SNK – PROSPERITA 201016,15 %           1 mandát
 3. Občanská demokratická strana8,41 %                        bez mandátu
 4. Komunistická strana Čech a Moravy4,93 %                        bez mandátu

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni::

 1. Jaroslav Vlasák277 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 2. Mgr. Vladimír Jaroš268 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 3. Mgr. Petra Karfíková257 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 4. Josef Zelinka232 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 5. Vlastimil Chaloupka229 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 6. Ing. Jiřina Nováková226 hlasů        Sdružení nezávislých kandidátů
 7. Jiří Henc  65 hlasů        SNK PROSPERITA 2010