Veřejná schůze s občany k akci KANALIZACE A ČOV KOŠTICE

Tato událost skončila

Obec Koštice zve všechny spoluobčany a majitele nemovitostí v obci Koštice a Želevice na

VEŘEJNOU SCHŮZI k akci KANALIZACE A ČOV KOŠTICE

17. září 2020 od 18:00 hod
Sál KD Koštice

Na této schůzce bude prezentován postup výstavby splaškové kanalizace.