Advent 2021

První adventní víkend byl ve znamení společného setkání a rozsvícení vánočních stromů ve všech našich obcích. V sobotu jsme se nejprve setkali ve
Vojničkách, kde byl rozsvícen nejen vánoční stromek, ale i altán. Všichni přítomní rádi ochutnali výborné občerstvení – čaj a dobroty od pana starosty
i místních obyvatel. Poté jsme se setkali ve Vojnicích u kapličky, rozsvítili dokonce dva velké stromy, zazpívali si vánoční koledy a
pochutnali si na občerstvení. Nakonec bylo připraveno setkání v Želevicích, kde rozsvícení stromku předcházelo představení – stínohra Šťastný princ v
podání místních dětí. Po přesunutí na křižovatku byl rozsvícen ještě velký strom a spuštěn opravdu velkolepý ohňostroj. V neděli 28. 11. jsme se sešli
v 17h před OÚ v Košticích – opět byla zahrána stínohra, pan starosta popřál jako ve všech obcích krásné vánoční svátky a byl rozsvícen ozdobený strom.
Samozřejmě nechyběly vánoční písně a výborné občerstvení. Občané se mohli alespoň touto cestou setkat a popřát si příjemný advent