Setkání seniorů

V pátek 3. 10. proběhlo na sále KD v Košticích tradiční setkání seniorů. Pro své babičky a dědy nejprve vystoupily děti MŠ a ZŠ Koštice se svým pásmem tanečků a básniček. Pak už začala volná zábava, všichni si mohli zatančit díky hudbě kapely Náhoda. Pro zájemce byl připraven odvoz domů, poslední účastníci se rozcházeli v pozdních nočních hodinách.