Oznámení občanům: Vážení občané Vojnic a Vojniček, rádi bychom se vyjádřili k situaci, která nastala ve Vojnicích a Vojničkách. MěÚ Louny se začal zabývat problematikou likvidace odpadních vod z nemovitostí v malých obcích, které nemají ČOV a tudíž dopisy posílá nejen do Vojnic a Vojniček. Víme o celé problematice a jako obec hledáme řešení, jak vám v této nelehké situaci pomoci. Věřte, že nikomu tato situace není příjemná a proto vás žádáme, aby jste celou situaci, v případě nejasností, řešili s MěÚ Louny nebo Obecním úřadem Koštice. Chceme uvést na pravou míru, že nikdo z našich občanů neposlal udání na odbor ŽP MěÚ Louny a proto není nutné nikoho osočovat z takové věci. Berte na vědomí, že křivé obvinění a pomluva je trestným činem. Prosíme všechny, aby jste k sobě byli slušní. Děkujeme. Obec Koštice