Aktuality

Po dobu uzavírky přejezdu bude pro cestující mimořádně zavedena kyvadlová doprava

Oznamujeme občanům…

že po dobu uzavírky přejezdu bude pro cestující mimořádně zavedena kyvadlová doprava v úseku

Koštice(od železničního přejezdu – stavebnin) – Křesín(v zatáčce u pekárny) a zpět v době od 6:50 hod. do 7:30 hod.

A v době od 12:30 hod. do 16:30 hod.

Mimo doby zajíždění kyvadlové dopravy bude pro cestující z a do Koštic sloužit pouze zastávka náhradní autobusové dopravy Křesín.

Plánované uzavírky přejezdu P2299 v Košticích

V rámci Revitalizace tratě Louny – Lovosice bude v době od 22.082018 do 12.10.2018 v těchto termínech uzavírka přejezdu v Košticích:

22.08.2018 – 26.08.2018
20.09.2018 – 21.09.2018
29.09.2018 – 30.09.2018
08.10.2018 – 12.10.2018

Upozorňujeme, že po dobu uzávěrky nebude jezdit náhradní autobusová doprava v obou směrech.

Pozvání na Veřejné zasedání zastupitelstva 17.09.2018

Oznamujeme občanům…
že v pondělí dne 17.09.2018 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtového opatření č.7/2018 obce
6. Schválení prodeje pozemků
7. Projednání a schválení kácení stromů
8. Schválení záměru pronájmu pozemků
9. Informace o oslavách 100. výročí vzniku republiky
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

 

Odpočty vody v obci Vojnice a Vojničky

Upozorňujeme občany, že budou prováděny odpočty vody v obcích:

!POZOR! Změna odpočet vody pro den 3.září ve Vojnicích je z technických důvodů zrušen a je přesunut na 5.září 2018.

Vojničky dne 4.září 2018

Vojnice dne 5.září 2018