Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 25.02.2019

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 25.2. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení spoluúčasti na dotaci

6. Schválení prodeje pozemku

7. Vyhlášení výběrového řízení na stožáry VO

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení plánu kontrolní činnosti výborů

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení převodu z rezervního fondu ZŠ a MŠ

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Přerušení dodávky el.energie

Ve čtvrtek  24.1. bude přerušena dodávka elektřiny v obci Želevice a chatové oblasti Hajka od 7:30 do 10:30 hod.

V části obce Koštice (ulice Na vinici, Šeříková, Zahradní, Libochovická, Potoční a Růžová) od 9:30 do 12:30.

 

Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze

Obec Jimlín nám nabídla volná místa na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze. Zájezd se uskuteční 20.1.2019.
Odjezd od obecního úřadu Koštice v 11:30 předpokládaný návrat v 16:30.
Vstupné děti 100 Kč, dospělí 150 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na do pátku 18.1.2019 do 11:00 na obecním úřadě Koštice.

Škola kouzel

 

https://www.divadlokouzel.cz/divadlo/repertoar#2

Novoroční tříkrálová sbírka

Tuto neděli, 6.1.2019, se v našich obcích uskuteční novoroční tříkrálová sbírka. Trojice koštických dětí budou obcházet všechny naše obce. Výtěžek půjde na dětské akce a na opravu kostela.

Volná místa na Adventní trhy do Německa

Upozorňujeme všechny zájemce o adventní trhy do Německa (měst Schwarzenberg a Annaberg), že odjezd je v sobotu 8.12. v 11 hod od obecního úřadu.

Stále jsou ještě volná místa, zájemci se mohou přihlásit do pátku 7.12. na obecním úřadě.

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 28.11.2018

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 28.11. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtového opatření obce č. 9/2018

6. Schválení prodeje pozemku

7. Schválení plánu inventur majetku za rok 2018

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení smluv o smlouvě budoucí

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení žádostí spolků o dotace na rok 2019

12. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce