Aktuality

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Koštice dne 21.11.2019

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE,
které se koná
dne 21.11.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtové změny

6. Schválení plánu inventur na rok 2019

7. Schválení dodavatele z nabídkového řízení na TDS a BOZP

8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

9. Schválení mimořádné odměny starostovi obce

10. Různé

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Vlaková výluka a uzavření přejezdů

Upozorňujeme občany na vlakovou výluku od 9.10.2019 v 8:00 hod do 16.10.2019 v 15:30 hod na trati Libochovice – Lovosice zpět.
Náhradní autobusová doprava od bývalého bazaru Koštice.

Z důvodu stavebních úprav na trati dojde k uzavření přejezdů.
– Želevice 10.10.2019 od 8:00 do 20:00 po dobu uzávěrky dojde k vybudování provizorní přejezdové konstrukce
– Koštice 11.10.2019 od 8:00 do 20:00 – objížďka dle silničního značení