Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva říjen 2021

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 6.10. 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtových změn obce, ZŠ a MŠ

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Schválení prodeje pozemku

8. Projednání nové vyhlášky o odpadech

9. Schválení záměru pronájmu pozemků

10. Schválení záměru prodeje pozemků

11. Různé

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Dětské divadlo

Zveme děti od 3 do 15 let, aby si s námi přišly zahrát dětské divadlo.
Úvodní schůzka bude ve středu 29. 9. od 16:30 před kulturním domem v Košticích. Zkoušet se bude v říjnu a listopadu, na začátku prosince by děti zahrály představení pro veřejnost.
Těšíme se na malé herce a herečky

Uzavírka v úseku směr Louny

Upozorňujeme občany, že od pondělí 13.9.2021 bude pokračovat výstavba kanalizace hlavní silnice v úseku od bývalé pošty směrem na Louny. Z tohoto důvodu bude komunikace částečně i zcela uzavřena dle probíhajících prací.