Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva srpen 2022

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 23.8.2022 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Informace k postupu prací na kanalizaci a ČOV

6. Schválení rozpočtových změn

7. Schválení záměrů pronájmu pozemků

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Schválení záměru prodeje pozemku

10. Schválení prodeje pozemků

11. Schválení příspěvku na ekologické topení

12. Schválení prodeje automobilu Avia

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Akce Koštické dvorečky 14.8.2022 ve 14 hodin

Šatník paní mlynářky a paní Marie Kosková srdečně zvou na další Koštické dvorečky,
které se tentokrát konají 14. 8. 2022 ve 14 hodin.
Setkání se uskuteční v Kazdově vile, Koštice č.p. 117.
Povídání o historii domu č.p.7. Fotografie, dokumenty, povídání a milé
pohoštění.
Těšíme se na Vás.

Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Komunální odpady 2022

V lednu 2022 vstupuje v účinnost zákon č. 541/2020 o odpadech, proto bylo nutno přepracovat předpisy a ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. S touto skutečností a souvisejícím razantním navýšením ceny byli občané seznámeni již na společné schůzce minulý měsíc.

Zastupitelstvo obce Koštice po zvážení všech možností dané novým zákonem o komunálních odpadech zvolilo variantu platby, která je nejblíže současnému způsobu úhrady.

Byl schválen poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech připadajícího na poplatníka, a to ve výši minimálně 40 l na osobu trvale hlášenou v nemovitosti a cenu 1 Kč za litr x 26 svozů za kalendářní rok.
Frekvence svozů poskytovaná svozovou firmou Marius Pedersen bude od 1. 1. 2022 pouze 1 x 14 dní.

Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Způsob úhrady poplatku

  • bezhotovostně na číslo účtu: 3025481/0100 (každá nemovitost má svůj VS, který se skládá z označení obce Koštice 1, Želevice 2, Vojnice 3, Vojničky 4, Dobročka 5, Hajka 6 + 1345 + číslo nemovitosti. Vzor VS pro adresu Koštice č.p. 26 je 1134526)
  • hotově na obecním úřadě Koštice

Tabulka minimální nádoby dle počtu osob hlášených v nemovitosti

k trvalému pobytu a cena za rok 2022

počet osob minimální velikost nádoby cena
1 60 l 1560 Kč
2 60 l 1560 Kč
3 60 l 1560 Kč
4 80 l 2080 Kč
5 120 l 3120 Kč
6 120 l 3120 Kč
7 140 l (80 + 60) 3640 Kč
8 160 l (2×80) 4160 Kč

 

Majitelé nemovitosti v katastru obce sloužící k rekreačním účelům, v kterých není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu, jsou povinni dle zákona uhradit minimálně poplatek za 1 osobu, tzn. 480 Kč na 1 rok. Toto platí i pro chatové oblasti Dobročka a Hajka.

 

Minimální velikost nádoby na komunální odpad bude vypočítána dle trvale hlášených osob v nemovitosti a zaokrouhlena směrem nahoru dle nabízených nádob (popelnic) svozovou firmou. Maximální velikost nádoby není stanovena a je na majiteli nemovitosti, jakou velikost zvolí.