Aktuality

Plánované uzavírky přejezdu P2299 v Košticích

V rámci Revitalizace tratě Louny – Lovosice bude v době od 22.082018 do 12.10.2018 v těchto termínech uzavírka přejezdu v Košticích:

22.08.2018 – 26.08.2018
20.09.2018 – 21.09.2018
29.09.2018 – 30.09.2018
08.10.2018 – 12.10.2018

Upozorňujeme, že po dobu uzávěrky nebude jezdit náhradní autobusová doprava v obou směrech.

Pozvání na Veřejné zasedání zastupitelstva 17.09.2018

Oznamujeme občanům…
že v pondělí dne 17.09.2018 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtového opatření č.7/2018 obce
6. Schválení prodeje pozemků
7. Projednání a schválení kácení stromů
8. Schválení záměru pronájmu pozemků
9. Informace o oslavách 100. výročí vzniku republiky
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

 

Odpočty vody v obci Vojnice a Vojničky

Upozorňujeme občany, že budou prováděny odpočty vody v obcích:

!POZOR! Změna odpočet vody pro den 3.září ve Vojnicích je z technických důvodů zrušen a je přesunut na 5.září 2018.

Vojničky dne 4.září 2018

Vojnice dne 5.září 2018

 

Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva 28.8.2018

POZVÁNKA  NA

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 28.8. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

 

Program:

 1.  Zahájení
 2.  Schválení programu
 3.  Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4.  Kontrola plnění usnesení
 5.  Schválení  rozpočtového opatření č.6/2018 obce
 6.  Schválení  prodeje pozemků 
 7.  Schválení registrace obce k DPH
 8.  Schválení pronájmů pozemků
 9. Informace o „Kanalizaci a ČOV Koštice“
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr 

 

 

                                                       Jaroslav Vlasák – starosta obce

Výlukový vlakový jízdní řád ČD

Vážení cestující, od 14.8.2018 od 0:00 hod dochází ke změně výluky na trati 114 Libochovice – Louny

!!! Zastávka náhradního výlukového autobusu je přemístěna ke kostelu.!!!

Výlukový jízdní řád od 14.srpna.2018-19.října.2018 KE STAŽENÍ

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy na trase
Louny střed – na autobusovém nádraží (vedle stanoviště číslo 16)
Louny – před staniční budovou
Veltěže – na autobusové zastávce obora, závod
Slavětín nad Ohří – na autobusové zastávce Slavětín
Radonice nad Ohří – na autobusové zastávce Peruc, Radonice n.O.
Pátek – na autobusové zastávce Peruc, Pátek
Koštice nad Ohří – v obci u bývalého bazaru (odbočka směr kostel)
Křesín – v zatáčce (u pekárny)
Dubany – na hlavní silnici u obchodu
Libochovice město – u vlakové zastávky
Libochovice – před staniční budovou