Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Komunální odpady 2022

V lednu 2022 vstupuje v účinnost zákon č. 541/2020 o odpadech, proto bylo nutno přepracovat předpisy a ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu. S touto skutečností a souvisejícím razantním navýšením ceny byli občané seznámeni již na společné schůzce minulý měsíc.

Zastupitelstvo obce Koštice po zvážení všech možností dané novým zákonem o komunálních odpadech zvolilo variantu platby, která je nejblíže současnému způsobu úhrady.

Byl schválen poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech připadajícího na poplatníka, a to ve výši minimálně 40 l na osobu trvale hlášenou v nemovitosti a cenu 1 Kč za litr x 26 svozů za kalendářní rok.
Frekvence svozů poskytovaná svozovou firmou Marius Pedersen bude od 1. 1. 2022 pouze 1 x 14 dní.

Platba za svoz 1. pololetí 2022 bude vybírána od 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022.

Způsob úhrady poplatku

  • bezhotovostně na číslo účtu: 3025481/0100 (každá nemovitost má svůj VS, který se skládá z označení obce Koštice 1, Želevice 2, Vojnice 3, Vojničky 4, Dobročka 5, Hajka 6 + 1345 + číslo nemovitosti. Vzor VS pro adresu Koštice č.p. 26 je 1134526)
  • hotově na obecním úřadě Koštice

Tabulka minimální nádoby dle počtu osob hlášených v nemovitosti

k trvalému pobytu a cena za rok 2022

počet osob minimální velikost nádoby cena
1 60 l 1560 Kč
2 60 l 1560 Kč
3 60 l 1560 Kč
4 80 l 2080 Kč
5 120 l 3120 Kč
6 120 l 3120 Kč
7 140 l (80 + 60) 3640 Kč
8 160 l (2×80) 4160 Kč

 

Majitelé nemovitosti v katastru obce sloužící k rekreačním účelům, v kterých není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu, jsou povinni dle zákona uhradit minimálně poplatek za 1 osobu, tzn. 480 Kč na 1 rok. Toto platí i pro chatové oblasti Dobročka a Hajka.

 

Minimální velikost nádoby na komunální odpad bude vypočítána dle trvale hlášených osob v nemovitosti a zaokrouhlena směrem nahoru dle nabízených nádob (popelnic) svozovou firmou. Maximální velikost nádoby není stanovena a je na majiteli nemovitosti, jakou velikost zvolí.