Pomoc obcím zasažených tornádem

Dle vyjádření krizových štábů obcí zasažených tornádem materiální pomoc již nepotřebují.

Finanční pomoc můžete zaslat prostřednictvím oficiálních nadací. Např: Nadace VIA, ADRA nebo Člověk v tísni.

Případně odevzdat na OÚ Košice do 2.7.2021 a celá částka bude odeslána hromadně za obec Koštice.