Pozvání na Veřejné zasedání zastupitelstva 17.09.2018

Oznamujeme občanům…
že v pondělí dne 17.09.2018 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtového opatření č.7/2018 obce
6. Schválení prodeje pozemků
7. Projednání a schválení kácení stromů
8. Schválení záměru pronájmu pozemků
9. Informace o oslavách 100. výročí vzniku republiky
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr